Byla 2A-2288-603/2015
Dėl nuostolių atlyginimo, padarytų piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Bujokaitė, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Dainiaus Rinkevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apeliantų ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 11 d. teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“, uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Instra“ ieškinį atsakovams Ž. M., L. V. A., V. K., A. S. dėl nuostolių atlyginimo, padarytų piktnaudžiaujant procesinėmis teisėmis,

Nustatė

2ieškovai prašė priteisti iš atsakovų solidariai ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ naudai 4838,71 Lt nuostolių, kuriuos sudaro išlaidos teismo paskirto administratoriaus E. Š. turto administravimo paslaugoms apmokėti, atlyginimą, bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad atsakovai teisme buvo pareiškę ieškovams 3 vienarūšius ieškinius, kuriais buvo prašoma pripažinti negaliojančiais uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ valdymo organų sprendimus bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ visišką turto administravimą bei draudimą registruoti pasikeitusius uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ duomenis viešajame registre (civ. byla Nr.2-20972-864/2013, civ. byla Nr. 2-23443-728/2013, civ. byla Nr. 2-24302-592/2013). Atsakovai (išnagrinėtose bylose – ieškovai) veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, procesinėmis teisėmis naudojosi ne pagal jų paskirtį ir ne pagal civilinio proceso tikslus, savo veiksmais sąmoningai siekė sukelti ieškovams esminę žalą. 2013-10-07 atsakovai pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, nurodydami, kad ieškinių atsisako dėl to, kad jų reikalavimai buvo patenkinti. Teismo 2013-05-02 nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, uždaroji akcinė bendrovė „Elgamos grupė“ patyrė tiesioginius nuostolius - 4838,71 Lt + PVM išlaidas, kurias sudaro atlyginimas paskirtam administratoriui E. Š. už turto administravimo paslaugas.

4Atsakovai su ieškiniu nesutiko.

5Nurodė, kad atsakovų veiksmuose, inicijuojant bylas, nėra CPK 95 str. 1 d. numatytų sąlygų, kadangi dėl uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ neteisėtų sprendimų atsakovai buvo priversti inicijuoti tris atskiras civilines bylas, inicijuotos bylos nebuvo vienarūšės, ieškinių pagrindai ir dalykai buvo skirtingi. Uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ 2013-04-26 ir 2013-05-14 neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose buvo atšaukti atsakovų skundžiamais sprendimais išrinkti bendrovės valdybos nariai, vietoj jų išrenkant naujus ir tik tuomet, kai uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ valdymo organai buvo išrinkti tinkamai ir teisėtai, atsakovai nuo pareikštų ieškinių atsisakė, t.y. iš esmės patenkinus atsakovų ieškinių reikalavimus, dėl ko tolimesnis bylinėjimasis būtų buvęs betikslis ir neekonomiška.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 11 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais bylos įrodymais nustatė, kad nagrinėjamos bylos atsakovai Ž. M., A. S., V. K. ir L.V. A. 2013-04-26 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ (nagrinėjamos bylos ieškovai), kuriame nurodė, kad 2013-03-22 įvyko uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame, pažeidžiant įstatyme numatytą balsavimo renkant valdybos narius tvarką, buvo išrinkti 9 nauji bendrovės valdybos nariai, pasibaigus susirinkimui, įvyko bendrovės valdybos posėdis, kurio metu buvo priimtas sprendimas atšaukti bendrovės prezidentą Ž. M. ir bendrovės prezidentu paskirti bendrovės akcininką V. B., valdybos pirmininku išrinktas M. P. vietoj Ž. M., apie valdybos posėdį Ž. M. nebuvo informuotas. Taip pat nurodė (2013-04-26 pareikštame ieškinyje), kad uždarosios akcinės bendrovės „ELGAMOS GRUPĖ“ valdo 85 procentus uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos-elektronika“ akcijų, o uždarosios akcinės bendrovės „Instra“ valdo 15 procentų uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos-elektronika“ akcijų, kad 2013-03-22 taip pat įvyko neeilinis uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos-elektronika“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu taip pat atšaukta visa uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ valdyba ir paskirta naujoji, po ko iš karto įvyko bendrovės valdybos posėdis, atšauktas generalinis direktorius A. P. ir paskirtas V. M.. Išrinkti bendrovių valdybų nariai sistemingai veikė prieš uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ bei prieš uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos-elektronika“ interesus, pasisavino didelę dalį bendrovių pajamų; neteisėtai išrinkus uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ naujus valdybos narius, visi vėlesni veiksmai buvo atlikti įgyvendinant įgaliojimus, atsiradusius iš neteisėto akcininkų susirinkimo sprendimo. Savo teismui 2013-04-26 pareikštu ieškiniu atsakovai prašė pripažinti negaliojančiais: uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ 2013-03-22 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą atšaukti 9 valdybos narius ir išrinkti 11 naujų valdybos narių, uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ 2013-03-22 valdybos sprendimą, kuriuo iš prezidento pareigų atšauktas Ž. M. ir nauju prezidentu paskirtas V. B., uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ 2013-03-22 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kuriuo atšaukta bendrovės valdyba ir išrinkta nauja valdyba, uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos-elektronika“ 2013-03-22 valdybos sprendimą, kuriuo atšauktas bendrovės generalinis direktorius A. P. ir nauju paskirtas V. M.. Pareikšdami ieškinį, atsakovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – skirti visišką uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos-elektronika“ turto administravimą, skirti uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ turto administratoriumi E. Š., skirti uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ turto administratoriumi G. A., uždrausti VĮ Registrų centrui atlikti pakeistų bendrovių duomenų registraciją pagal 2013-03-22 visuotinių akcininkų susirinkimų ir 2013-03-22 valdybų sprendimus. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tame tarpe paskirdamas uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ visišką turto administravimą, administratoriumi paskiriant E. Š., nustatant administratoriui 10.000,00 Lt ir PVM atlyginimą už teikiamas administravimo paslaugas, uždraudžiant uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ vadovui vykdyti vadovo funkcijas, pavedant šių funkcijų atlikimą paskirtam administratoriui, nukreipiant nutartį vykdyti skubiai. Gavus byloje atskirąjį skundą dėl teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutarties, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 14 d. nutartimi panaikino teismo 2013 m. gegužės 2 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių bei atmetė ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nutartyje atsižvelgė į paaiškėjusią aplinkybę, kad 2013-04-26 įvyko uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris atšaukė bendrovės 2013-03-22 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paprasta akcininkų balsų dauguma išrinktus valdybos narius, o naujais valdybos nariais iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinko kitus asmenis, todėl teismas sprendė, kad net ir patenkinus ieškinį, sprendimas jokių realių teisinių pasekmių nesukels, kadangi net ir nuginčijus vėlesnius 2013-04-26 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus, tretieji asmenys, valdantys 70 proc. uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ akcijų ir pateikę atskirąjį skundą dėl teismo 2013-05-02 nutarties, tokius pat sprendimus galėtų priimti pakartotinai. Teismas taip pat nurodė, kad paskyrus visišką turto administravimą, nebuvo atsižvelgta į akcijų daugumą valdančiųjų akcininkų valią, todėl teismo taikytas atsakovų visiškas turto administravimas bei draudimas atlikti pakeistų duomenų registraciją, kas iš esmės reiškia ir atsakovų akcininkų teisių apribojimą, laikytinas neproporcingu laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamiems tikslams byloje. Teismui 2013-05-21 pateiktas prašymas leisti teismo 2013-05-14 nutartį vykdyti skubiai. Teismo 2013-05-22 nutartimi nutarta teismo 2013-05-14 nutarties dalį, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, nukreipti vykdyti skubiai. Ieškovas Ž. M. pateikė atskiruosius skundus dėl teismo 2013-05-14 ir 2013-05-22 nutarčių, prašydamas palikti galioti teismo 2013-05-02 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovai (išnagrinėtos bylos ieškovai) pateikė Vilniaus apygardos teismui 2014-02-26 prašymus nutraukti apeliacinius procesus dėl Vilniaus miesto 2013-05-14 ir 2013-05-22 nutarčių, prašymą grindžiant aplinkybe, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-10-07 nutartimi priimtas Ž. M., A. S., V. K. ir L.V. A. atsisakymas nuo 2013-04-22 ieškinio, nurodė, kad civilinės bylos procesas yra užbaigtas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių klausimas tampa neaktualus. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 27 d. nutartimis nutrauktas apeliacinis procesas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 14 d. ir 2013 m. gegužės 22 d. nutarčių. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr.2-20972-864/2013 matyti, kad Ž. M., A. S., V. K. ir L.V. A. 2013-10-07 pateikė teismui pareiškimą dėl ieškinių atsisakymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, nurodydami, kad po ieškinių pateikimo Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti pakeisti uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos-elektronika“ valdymo organai, tačiau ne ieškovų ginčytų bensrovių 2013-03-22 ir 2013-04-26 visuotinių akcininkų susirinkimų ir/ar valdybos sprendimų pagrindu, bet uždarosios akcinės bendrovės “Elgamos grupė“ 2013-05-14 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ 2013-05-15 valdybos sprendimo, uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ 2013-05-29 visuotinio akcininkų susirinkimo bei šios bendrovės 2013-05-29 valdybos sprendimo pagrindu, tokiais veiksmais, nurodė ieškovai (nagrinėjamos bylos atsakovai), iš esmės patenkinti ieškovų reikalavimai. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 7 d. nutartimi priėmė atsisakymą nuo ieškinių ir civilinę bylą nutraukė. Teismas nutartimi darė išvadą, kad byloje nėra duomenų, kad ginčijami sprendimai buvo pakeisti ieškovų pareikštų ieškinių pagrindu, kad tai, kad kai kurie pakeitimai sutapo su ieškovų pateiktų ieškinių reikalavimais, nereiškia, kad buvo patenkintas ieškinys tiek teisės tiek fakto prasme, nurodė, kad nėra teisinio pagrindo priteisti ieškovams bylinėjimosi išlaidas. Ž. M., A. S., V. K. ir L.V. A. pateikė atskirąjį skundą dėl teismo 2013 m. spalio 7 d. nutarties. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 10 d. nutartimi atskirąjį skundą tenkino iš dalies, priteisdamas iš uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ po 5000,00 Lt bylinėjimosi išlaidų L.V. A. naudai. Teismas nutartyje nurodė, kad uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ 2013-05-14 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išrinkti nauji 11 valdybos nariai, tarp kurių atsidūrė ir trys nagrinėjamos bylos ieškovai, ko pasėkoje ieškovai ir nusprendė ieškinio atsisakyti. Grąžinus ieškovus (tris iš keturių) į uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ valdybos narius, ieškovai iš esmės sugrįžo į padėtį, buvusią iki 2013 m. balandžio 26 d., t.y. iki dienos, kai ieškovai kreipėsi į teismą. Teismas neįžvelgė ieškovų (nagrinėjamos bylos atsakovų) veiksmuose ar elgesyje piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kuriam esant teismas turėtų atsisakyti priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismas nurodė, kad grąžinus ieškovus į valdybos narius, jiems nebeliko tikslo bylinėtis. Teismas sutiko su apeliantų teiginiais, jog jei būtų tinkamai įgyvendinamas uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ valdymo organų keitimas ir laiku pakeisti sprendimai, ieškovams nebūtų buvę pagrindo kreiptis į teismą su ieškiniais. Prašymą priteisti iš atsakovų 4838,71 Lt nuostolių atlyginimo ieškovai grindžia į bylą pateikta E. Š. išrašyta Advokatų profesinės bendrijos IN JURE 2013-07-11 PVM sąskaita – faktūra Nr. INJK 13/3.

8Teismas nustatė, kad byloje nekilo ginčo, kad išlaidos pagal 2013-07-11 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. INJK 13/3 laikytinos ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ nuostoliais, patirtais dėl byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Nustatė, kad civilinė byla Nr. 2-20972-864/2013 baigta ne teismo sprendimu dėl ginčo esmės, o bylą nutraukus dėl to, kad ieškovai atsisakė nuo ieškinio. Teismas sprendė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 10 d. nutartis minėtoje byloje reikšminga tuo, kad teismas nutartyje vertino ir pasisakė dėl ieškovų atsisakymo nuo ieškinio priežasčių, konstatuodamas, kad uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ visuotinio akcininkų susirikimo 2013-05-14 sprendimu grąžinus tris iš keturių ieškovų į bendrovės narius, ieškovai iš esmės sugrįžo į padėtį, buvusią iki 2013-04-26, kai jie kreipėsi į teismą nesutikdami su 2013-03-22 priimtais visuotinių akcininkų susirinkimų bei valdybų sprendimais, kad jei būtų tinkamai įgyvendinamas uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ valdymo organų keitimas ir laiku būtų pakeisti sprendimai, ieškovams nebūtų pagrindo kreiptis į teismą su ieškiniais. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 10 d. nutartimi neįžvelgė ieškovų (nagrinėjamos bylos atsakovų) veiksmuose ar elgesyje piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, kuriam esant teismas turėtų atsisakyti priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjamu atveju, įvertinęs atsakovų procesinį elgesį išnagrinėtoje civilinėje byloje, kurioje teismo 2013-05-02 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teismas sprendė, kad nėra pagrindo pripažinti atsakovų nesąžiningumo, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis prašant taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones, kadangi toks prašymas nebūtų pareikštas, jeigu būtų tinkamai įgyvendinamas uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ valdymo organų keitimas, laiku būtų pakeisti sprendimai ir tokiu atveju nagrinėjamos bylos atsakovams nebūtų pagrindo kreiptis į teismą su ieškiniais, kartu reiškiant ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas sprendė, jog yra akivaizdu, kad prašymu skirti administratorių buvo siekiama, kad sudėtingu ginčo dėl bendrovių valdymo organų priimtų sprendimų teisėtumo laikotarpiu bendrovių valdymą atliktu nešališki, ginčo išsprendimu nesuinteresuoti asmenys. Priešingai, nei ieškovai, teismas manė, kad nėra pagrindo pripažinti, jog pareikšdami prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovai pažeidė pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, kad piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Analizuojant išnagrinėtos bylos eigą, atsakovų Ž. M., L.V. A., V. K., A. S. procesinį elgesį byloje, jiems procesiniuose dokumentuose aiškiai atskleidžiant aplinkybes, paskatinusias kreiptis į teismą, neatsiranda objektyvaus pagrindo pritarti ieškovams, kad pareikšdami prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovai (išnagrinėtos bylos ieškovai) siekė tik nesąžiningai sukelti nepatogumų, trukdžių ir rūpesčių kitai ginčo šaliai. Teismas, atmetė reikalavimą atlyginti nuostolius, nenustačius šiuo atveju būtinų atsakovų civilinės atsakomybės sąlygų, t.y. nenustačius atsakovų neteisėtų veiksmų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atitinkamai dėl ieškovui uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ atsiradusių išlaidų dėl administratoriaus paslaugų apmokėjimo.

9Apeliaciniame skunde ieškovai uždaroji akcinė bendrovė „Elgamos grupė“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Elgama-elektronika“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 11 d. teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti iš atsakovų solidariai ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ naudai 1401,39 EUR (4838,71 Lt) nuostolių atlyginimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodo, kad atsakovai kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones žinodami apie šaukiamus 2013-04-26 ir 2013-05-14 visuotinius akcininkų susirinkimus, kurių darbotvarkėse buvo numatyta atšaukti ginčijamo 2013-03-22 visuotinio akcininkų susirinkimo metu išrinktus uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ valdybos narius ir rinkti naujus narius. Atsakovai prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones siekė ne šio instituto tikslų, o apriboti uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ didžiosios akcininkų dalies neturtines teises.

11Atsiliepimuose į apeliacinį skundą atsakovai su apeliaciniu skundu nesutiko bei prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Atsakovai L. V. A., V. K., A. S. nurodė, kad net jei atsakovai būtų žinoję apie 2013-04-26 ir 2013-05-14 visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkę, jiems negalėjo būti žinoma, kokie sprendimai bus priimti.

13Teismas tinkamai įvertino priežastis, dėl ko atsakovai atsisakė ieškinio, todėl pagrįstai sprendė, jog nenustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos – atsakovų neteisėti veiksmai.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais (CPK 320 str. 1 d.). Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

16Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios instancijos teismas, tirdamas ir vertindamas įrodymus, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles ar neatsižvelgė į nagrinėjamos bylos ypatumus. Byloje esančius įrodymus vertinti kitaip, negu tai padarė pirmos instancijos teismas, teisėjų kolegija neturi pagrindo, todėl apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmos instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir jų nekartoja.

17CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Oruva ir Ko” v. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius, bylos Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Varta“ v. BUAB „Natūralios sultys“, bylos Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Coface Austria Kreditversicherung AG v. UAB „Kukabara“, bylos Nr. 3K-3-146/2013).

18Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti atsakovų nesąžiningumo, piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis prašant taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones.

19Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, sutinka su pirmos instancijos teismo išvadomis bei motyvais. Sutiktina, jog atsakovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebūtų pareikštas, jeigu būtų tinkamai įgyvendinamas uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ valdymo organų keitimas, laiku būtų pakeisti sprendimai.

20Atmestini apeliacinio skundo argumentai, jog ta aplinkybė, kad atsakovai galimai žinojo apie šaukiamus 2013-04-26 ir 2013-05-14 visuotinius akcininkų susirinkimus, kurių darbotvarkėse buvo numatyta atšaukti ginčijamo 2013-03-22 visuotinio akcininkų susirinkimo metu išrinktus uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ valdybos narius ir rinkti naujus narius, įrodo, kad atsakovai į teismą kreipėsi ir laikinųjų apsaugos priemonių prašė be pagrindo. Tokia apeliantų teigiama išvada prieštarauja elementariai logikai. Kaip teisingai nurodo atsakovai atsiliepime į apeliacinį skundą, net jei atsakovai būtų žinoję apie 2013-04-26 ir 2013-05-14 visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkę, jiems negalėjo būti žinoma, kokie sprendimai bus priimti. Pažymėtina, kad nors visuotinis akcininkų susirinkimas sušaukiamas, galima tik spėlioti, ar jis įvyks ir ar bus išspręsti visi darbotvarkėje numatyti klausimai, nebus priimti kiti, atsakovų teises galimai pažeidžiantys, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir pan. Todėl vien ta aplinkybė, jog buvo šaukiamas visuotinis akcininkų susirinkimas, atsižvelgiant į situacijos specifiškumą, negali įpareigoti atsakovų delsti ginti savo galimai pažeidžiamas teises.

21Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas išsamiai ir objektyviai ištyrė byloje esančius įrodymus ir tinkamai juos vertino. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmos instancijos teismas, tinkamai išnagrinėjęs civilinės bylos, kurioje atsakovai reiškė ieškinį bei prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, eigą bei atsakovų Ž. M., L.V. A., V. K., A. S. procesinį elgesį byloje, pagrįstai sprendė, jog atsakovai aiškiai atskleidė aplinkybes, dėl kurių jie kreipėsi į teismą, dėl ko nėra objektyvaus pagrindo teigti, kad pareikšdami prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovai siekė tik nesąžiningai sukelti nepatogumų, trukdžių ir rūpesčių kitai ginčo šaliai ir taip piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Konstatavus, jog atsakovai nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nenustačius bent vienos civilinės atsakomybės sąlygų – šiuo atveju neteisėtų veiksmų, ieškinio reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo turi būti atmestas.

22Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė procesines bei materialinės teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.). Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo kitokiai teisėjų kolegijos išvadai dėl ginčo susiformuoti nesudaro.

24CPK 93 straipsnis, reglamentuojantis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo šalims klausimus, nustato, kad šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas (išspręstas ginčas), priklausomai nuo patenkintų reikalavimų apimties yra priteisiamos iš antrosios šalies bylinėjimosi išlaidos.

25Atsakovai L. V. A., V. K., A. S. pateikė įrodymus, pagrindžiančius, kad apeliacinės instancijos metu kiekvienas patyrė po 133 EUR bylinėjimosi išlaidų už teisinę pagalbą rengiant apeliacinį skundą.

26Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, į tai, kad nagrinėtina byla teisiniu požiūriu nėra itin sudėtinga, bei į tai, kad atsiliepimas į apeliacinį skundą pagrįstas iš esmės panašiais motyvais kaip ir atsiliepimas į ieškinį, priteistina bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki bendros 180 EUR.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Priteisti solidariai iš uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ L. V. A. apeliacinėje instancijoje patirtas 60 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidas.

30Priteisti solidariai iš uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ A. S. apeliacinėje instancijoje patirtas 60 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidas.

31Priteisti solidariai iš uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Elgama-elektronika“ V. K. apeliacinėje instancijoje patirtas 60 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovai prašė priteisti iš atsakovų solidariai ieškovo uždarosios... 3. Nurodė, kad atsakovai teisme buvo pareiškę ieškovams 3 vienarūšius... 4. Atsakovai su ieškiniu nesutiko.... 5. Nurodė, kad atsakovų veiksmuose, inicijuojant bylas, nėra CPK 95 str. 1 d.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 11 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, rašytiniais bylos... 8. Teismas nustatė, kad byloje nekilo ginčo, kad išlaidos pagal 2013-07-11 PVM... 9. Apeliaciniame skunde ieškovai uždaroji akcinė bendrovė „Elgamos grupė“... 10. Nurodo, kad atsakovai kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias... 11. Atsiliepimuose į apeliacinį skundą atsakovai su apeliaciniu skundu nesutiko... 12. Atsakovai L. V. A., V. K., A. S. nurodė, kad net jei atsakovai būtų žinoję... 13. Teismas tinkamai įvertino priežastis, dėl ko atsakovai atsisakė ieškinio,... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas... 16. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios... 17. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 18. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo... 19. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, sutinka su pirmos... 20. Atmestini apeliacinio skundo argumentai, jog ta aplinkybė, kad atsakovai... 21. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas... 22. Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų... 24. CPK 93 straipsnis, reglamentuojantis bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 25. Atsakovai L. V. A., V. K., A. S. pateikė įrodymus, pagrindžiančius, kad... 26. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 11 d. sprendimą palikti... 29. Priteisti solidariai iš uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“... 30. Priteisti solidariai iš uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“... 31. Priteisti solidariai iš uždarosios akcinės bendrovės „Elgamos grupė“...