Byla e2-22609-820/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui R. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės Antakalnio būstas“ patikslintą ieškinį atsakovams M. S. ir R. S. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Priteisti iš atsakovų solidariai 870,36 EUR skolos.

91.2.

10Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.

111.3.

12Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

132.

14Ieškovas nurodė, jog ieškovas yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, administratorius paskirtas savivaldybės administratoriaus.

153.

16Atsakovai yra bendrasavininkai buto, esančio daugiabučiame gyvenamajame name, esančiame ( - )Vilniuje.

174.

18Ieškovas suteikė butų savininkams namo bendrosios dalinės nuosavybės objektų administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Buto ar patalpos savininkai turi pareigą išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę bei mokėti su tuo susijusius mokesčius pagal įstatymą.

195.

20Atsakovai nevykdė savo pareigos mokėti už bendrosios dalinės nuosavybės objektų administravimą ir per laikotarpį nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. įsiskolino 870,36 EUR.

216.

22Atsakovas patikslinęs savo ieškinio reikalavimus, prašė priteisti jam iš atsakovų 355,88 EUR skolos už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.

237.

24Iš atsakovų priteistinos ir įstatymo nustatyto dydžio procesinės palūkanos bei bylinėjimosi išlaidas.

25II.

26Atsakovo atsikirtimų santrauka

278.

28Atsakovai M. S. ir R. S. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

299.

30Atsakovai nurodė, jog namas, kuriame gyvena atsakovai yra 4 butai, tačiau gyvenami tik du butai, todėl faktiškai namas nėra daugiabutis. Name nėra pakankamai gyventojų, todėl nėra galimybės patiems atsakovams spręsti kaip bus administruojamas namas.

3110.

32Ieškovas netinkamai teikia paslaugas, jos nekokybiškos, atsakovai reikalavo pagrįsti sąskaitas už teikiamas paslaugas, pateikti ataskaitas ir paaiškinimus, tačiau negavo tinkamo atsakymo.

3311.

34Atsakovai neprivalo pamokėti išlaidų dėl kurių nėra davę sutikimo ir kurios nesusiję su teisės aktų nustatytais privalomais mokėjimais ir nėra priimta administratoriaus ar savininkų sprendimų.

3512.

36Ieškovas nepateikė duomenų, jog jo sąskaitos atitinka savivaldybės nustatytas tarifų skaičiavimo metodikas. Ieškovas turi pateikti įrodymus, patvirtinančius sutarčių su paslaugų tiekėjais sudarymą, skolų valdymo ataskaitas, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos ataskaitas, atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus, atliekamos statinio techninės priežiūros aktus, sąskaitas – faktūras, kurios patvirtintų faktus, jog paslaugos suteiktos ir kokios paslaugos buvo teikiamos. Teismas konstatuoja :

37III.

38Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

3913.

40Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

4114.

42Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

4315.

44Ieškovas yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius.

4516.

46Atsakovai yra buto, esančio ( - ), bendrasavininkiai, kuriems turtas priklauso bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise.

4717.

48Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalies nuostatas atsakovas privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.

4918.

50Įstatymas numato, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (CK 4.82 straipsnio 7 dalis). Nėra svarbu, ar bendraturtis naudojasi bendro naudojimo objektais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-515/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326/2014).

5119.

52Civilinis kodeksas numato tris bendrosios nuosavybės valdymo formas. Gyventojams leidžiama pasirinkti, ar kurti daugiabučių namų savininkų bendriją, ar pasirašyti jungtinės veiklos sutartį, o taip pat yra trečioji galimybė, kai savivaldybės sprendimu skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Pastebėtina, kad savivaldybės skiriamas administratorius yra kraštutinė priemonė, ja siekiama garantuoti tinkamą daugiabučio namo priežiūrą, jei gyventojai patys nesirūpina namu ir netvarko jo jungtinės veiklos pagrindu. Būtent šia valdymo forma savininkai įgyvendina daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, priežiūrą. Ieškovas yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 09 d. įsakymu Nr. 30-1949 patvirtintas atsakovo namo administratorius (1 t., p. 69-80).

5320.

54Atsakovų teiginys, kad namas nelaikytinas daugiabučiu, kadangi jame iš viso yra keturi butai ir tik du iš jų yra gyvenami, nesutiktina. Pagal LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 8 dalies nuostatas daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas. Nagrinėjamu atveju iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad namą, esantį ( - ), Vilniuje, sudaro trys butai, todėl namas laikytinas daugiabučiu.

5521.

56Atsakovai nesutikimą mokėti ieškovui už suteiktas paslaugas grindžia ir tuo, kad ieškovas teikia nekokybiškas paslaugas, nepateikia jokių sumokėtas sumas pagrindžiančių sąskaitų, nepateikia ataskaitų, nors turėtų veikti prioritetiškai tik turto savininko interesams. Paslaugų kokybės klausimai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl teismas dėl jų nepasisako. Iš ieškovo pateiktų dokumentų (1 t., p. 62-119) matyti, jog ieškovas techninės priežiūros paslaugas atsakovui teikė, kitų paslaugų įkainiai nustatyti teisės aktuose. Atsakovai nepateikė įrodymų (CPK 178 str.), jog negavo administravimo, atliekų išvežimo paslaugų. Lėšas namo atnaujinimui privalo kaupti teisės aktų nustatyta tvarka. Todėl nelaikytina, kad ieškovo atsakovams pateikiamos sąskaitos neatitinka šiems dokumentams keliamų reikalavimų, ar jos yra nepagrįstos.

5722.

58Atsakovai, laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. nemokėjo užmokesčio už bendrojo naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas nemokėjo ir įsiskolino ieškovui 355,88 EUR. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai atsiskaitė su ieškovu (CPK 178 straipsnis), todėl užmokestis už suteiktas paslaugas 355,88 EUR priteistinas ieškovui iš atsakovų solidariai (CK 4.82 straipsnio 3 dalis, 6.6 straipsnio 3 dalis, 6.38 straipsnis, 6.720 straipsnis).

5923.

60Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

6124.

62Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

63Dėl bylinėjimosi išlaidų

6425.

65Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnis).

6626.

67Ieškovas sumokėjo 20 EUR žyminio mokesčio, turėjo išlaidų už VĮ Registrų centro išrašus – 2,55 EUR bei 60 EUR išlaidų už suteiktas teisines paslaugas. Kadangi ieškovas tikslino ieškinio reikalavimą, ieškovo mokėtinas žyminis mokestis už pareikštus ieškinio reikalavimus – 15 EUR. Permokėta žyminio mokesčio dalis grąžintina ieškovui (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Viso byloje ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 77,55 EUR. Visiškai patenkinus ieškinį ieškovui iš atsakovų priteistina 77,55 EUR bylinėjimosi išlaidų lygiomis dalimis, t. y. po 38,78 EUR.

6827.

69Ieškinį patenkinus atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos jiems nėra atlyginamos.

7028.

71Teismas patyrė 12,01 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

7229.

73Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

74tenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui UAB „Antakalnio būstas“ (į. k. 121449152) iš atsakovų R. S. (a. k. ( - ) ir M. S. (a. k. ( - ) solidariai 355,88 EUR (tris šimtus penkiasdešimt penkis eurus ir 88 euro centus) skolos už suteiktas paslaugas, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 355,88 EUR (trijų šimtų penkiasdešimt penkių eurų ir 88 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2018 m. birželio 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 77,55 EUR (septyniasdešimt septynis eurus ir 55 euro centus) bylinėjimosi išlaidų lygiomis dalimis, t. y. po 38,78 EUR (trisdešimt aštuonis eurus ir 78 euro centus). Priteisti iš atsakovų R. S. (a. k. ( - ) ir M. S. (a. k. ( - ) 12,01 EUR (dvylika eurų ir 1 euro centą) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai lygiomis dalimis, t. y. po 6,01 EUR (šešis eurus ir 1 euro centą). Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB Luminor banke Lietuvos skyriuje, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 AB Luminor banke Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR FM grąžinti ieškovui UAB „Antakalnio būstas“ (į. k. 121449152) dalį 2018 m. gegužės 30 d. sumokėto (įmokos kodas CA22568) žyminio mokesčio – 5 EUR (penkis eurus). Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Priteisti iš atsakovų solidariai 870,36 EUR skolos.... 9. 1.2.... 10. Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.... 11. 1.3.... 12. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 13. 2.... 14. Ieškovas nurodė, jog ieškovas yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( -... 15. 3.... 16. Atsakovai yra bendrasavininkai buto, esančio daugiabučiame gyvenamajame name,... 17. 4.... 18. Ieškovas suteikė butų savininkams namo bendrosios dalinės nuosavybės... 19. 5.... 20. Atsakovai nevykdė savo pareigos mokėti už bendrosios dalinės nuosavybės... 21. 6.... 22. Atsakovas patikslinęs savo ieškinio reikalavimus, prašė priteisti jam iš... 23. 7.... 24. Iš atsakovų priteistinos ir įstatymo nustatyto dydžio procesinės... 25. II.... 26. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 27. 8.... 28. Atsakovai M. S. ir R. S. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko... 29. 9.... 30. Atsakovai nurodė, jog namas, kuriame gyvena atsakovai yra 4 butai, tačiau... 31. 10.... 32. Ieškovas netinkamai teikia paslaugas, jos nekokybiškos, atsakovai reikalavo... 33. 11.... 34. Atsakovai neprivalo pamokėti išlaidų dėl kurių nėra davę sutikimo ir... 35. 12.... 36. Ieškovas nepateikė duomenų, jog jo sąskaitos atitinka savivaldybės... 37. III.... 38. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 39. 13.... 40. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 41. 14.... 42. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 43. 15.... 44. Ieškovas yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų... 45. 16.... 46. Atsakovai yra buto, esančio ( - ), bendrasavininkiai, kuriems turtas priklauso... 47. 17.... 48. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3... 49. 18.... 50. Įstatymas numato, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti... 51. 19.... 52. Civilinis kodeksas numato tris bendrosios nuosavybės valdymo formas.... 53. 20.... 54. Atsakovų teiginys, kad namas nelaikytinas daugiabučiu, kadangi jame iš viso... 55. 21.... 56. Atsakovai nesutikimą mokėti ieškovui už suteiktas paslaugas grindžia ir... 57. 22.... 58. Atsakovai, laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d.... 59. 23.... 60. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines... 61. 24.... 62. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 64. 25.... 65. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 66. 26.... 67. Ieškovas sumokėjo 20 EUR žyminio mokesčio, turėjo išlaidų už VĮ... 68. 27.... 69. Ieškinį patenkinus atsakovų patirtos bylinėjimosi išlaidos jiems nėra... 70. 28.... 71. Teismas patyrė 12,01 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 72. 29.... 73. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 74. tenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui UAB „Antakalnio būstas“ (į. k....