Byla 2A-251/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiūtei,

3dalyvaujant atsakovo (apelianto) atstovui advokatui R. Suslavičiui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. galutinio sprendimo, kuriuo buvo pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 25 d. preliminarus sprendimas, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lanksti erdvė“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MB projektai“ dėl 825 281,25 Lt skolos už atliktus statybos rangos darbus, 49 866,40 Lt delspinigių ir palūkanų priteisimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovas UAB „Lanksti erdvė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „MB projektai“, prašydamas išnagrinėti jį dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovo 825 281,25 Lt skolą už atliktus statybos rangos darbus, 49 866,40 Lt delspinigių, 15,21 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 25 d. preliminariu sprendimu tenkino ieškinio reikalavimus ir nusprendė priteisti iš atsakovo UAB „MB Projektai” 875 147,65 Lt. įsiskolinimo, 15,21 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. vasario 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6375,50 Lt sumokėto žyminio mokesčio UAB „Lanksti erdvė“ naudai.

8Atsakovas UAB „MB projektai“ pateikė teismui prieštaravimus dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo, kuriais prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 25 d. preliminarų sprendimą arba jį pakeisti, išdėstant sprendimo vykdymą 10 mėnesių laikotarpiui, skolą mokant kas mėnesį lygiomis dalimis. Nurodė, kad jis neneigia susidariusio įsiskolinimo, tačiau 2009 m. sausio 15 d. Preliminariąja negyvenamųjų patalpų pardavimo sutartimi ginčo šalys buvo susitarusios, kad vietoje atlyginimo už atliktus statybos rangos darbus atsakovas gaus dalį nekilnojamojo turto. Pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta, nes bankas nedavė leidimo parduoti patalpų, kadangi leidimo išdavimas buvo susietas su reikalavimu išspęsti likusios projekto dalies finansavimo savomis lėšomis ir atsiskaitymo su kitais kreditoriais klausimus. Nurodė, jog net jei ir nebūtų pasiektas susitarimas su ieškovu, įsiteisėjus teismo sprendimui, su ieškovu atsiskaityti negalėtų dėl sunkios įmonės ekonominės padėties.

9Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. galutiniu sprendimu pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 25 d. preliminarų sprendimą ir priteisė iš atsakovo UAB „MB Projektai“ ieškovo UAB „Lanksti erdvė“ naudai 860 115,42 Lt skolos, 15,21 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. vasario 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7300 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas, nustatęs, kad atsakovas yra skolingas ieškovui 825 281,25 Lt ir atsižvelgdamas, kad nagrinėjamu atveju nėra ginčo dėl įsiskolinimo dydžio, sprendimą šioje dalyje paliko nepakeistą. Teismas pakeitė teismo sprendimą dalyje dėl priteistinų delspinigių dydžio, kadangi ieškovas sumažino reikalaujamų priteisti delspinigių sumą iki 34 834,17 Lt. Teismas atmetė atsakovo prašymą sumažinti delspinigių normą nuo 0,05 proc. iki 0,02 proc., nes šalių sudaryta sutartis, kurioje aptartas ir delspinigių klausimas, šalims turi įstatymo galią. Esant dabartinei bankų politikai paskolų juridiniams asmenims suteikimo klausimu ekonominės krizės Lietuvoje laikotarpiu, delspinigiai, kurių dydis yra lygus 18 proc., juridiniam asmeniui nėra laikytini per dideli. Teismas netenkino atsakovo prašymo dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, nes abi šalys nepateikė detalių įrodymų apie savo turtinę padėtį.

10Atsakovas UAB „MB projektai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. galutinį sprendimą dalyje ir priimti šioje apimtyje naują sprendimą, t.y. sumažinti delspinigių dydį iki 0,02 proc. ir priteisti iš apelianto ieškovo naudai 13 933,67 Lt sumą delspinigių; išdėstyti Vilniaus apygardos teismo sprendimo įvykdymą lygiomis dalimis, mokamomis kas mėnesį 10 mėnesių terminui. Mano, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimas dalyje, kurioje teismas netenkino atsakovo prašymo sumažinti delspinigių normą nuo 0,05 proc. iki 0,02 proc. ir neišdėstė sprendimo įvykdymo grafiko, yra nepagrįstas ir neteisėtas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas, atmesdamas apelianto prašymą dėl delspinigių normos sumažinimo nuo 0,05 proc. iki 0,02 proc., pažeidė CK 6.73 straipsnio 2 dalyje ir 6.258 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas normas. Be to, didesni nei 0,02 proc. dydžio delspinigiai prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai. Teismas, vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, turėjo pasinaudoti savo teise sumažinti aiškiai per didelius delspinigius, net jei toks delspinigių dydis nustatytas sutartimi. Ieškovas nepateikė įrodymų, jog jis patyrė būtent 34 834,17 Lt dydžio nuostolius.

122. Teismas, atmesdamas atsakovo prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo, neatsižvelgė į apelianto interesus bei į tą aplinkybę, kad, neišdėsčius sprendimo įvykdymo ilgesniam terminui, ieškovas gali ne tik apskritai prarasti galimybę atgauti lėšas, bet gali nukentėti abiejų šalių interesai. Vykdymo procese areštavus atsakovo turtą ir pinigines lėšas, atsižvelgiant į tai, kad išieškoma suma yra pakankamai didelė, apeliantas netektų galimybės vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kadangi vienintelis jo pajamų šaltinis yra nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo operacijos ir turto nuoma, kas reikalauja investicijų. Teismas, spręsdamas sprendimo vykdymo išdėstymo klausimą, nepagrįstai nesivadovavo atsakovo pateiktais Turto arešto aktų registro duomenimis bei banko sąskaitos išrašais.

133. Teismas, nemotyvuodamas atsisakymo priimti atsakovo bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu pateiktus rašytinius įrodymus, kuriais atsakovas siekė pagrįsti prastą finansinę būklę bei galimybę įvykdyti sprendimą jį išdėsčius, pažeidė CPK 181 straipsnio nuostatą. Atsakovas šias aplinkybes įrodinėjo pateikdamas 2009 m. vasario 10 d. susitarimą dėl patalpų nuomos sutarties Nr. 07-1001-01 pakeitimo, 2009 m. vasario 9 d. UAB „MB projektai“ prašymą, 2009 m. gegužės 19 d. AB SEB banko sąskaitos išrašą bei preliminarią sutartį – pasiūlymą UAB „Vėsa ir partneriai“. Teismas, atsisakydamas priimti šiuos įrodymus, galutinį sprendimą priėmė neištyręs visų įrodymų, tuo pažeisdamas CPK 185 ir 260 straipsnius. Be to, teismas, manydamas, kad į bylą pateiktų įrodymų neužtenka, galėjo pasiūlyti šalims ar kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims pateikti papildomus įrodymus (CPK 178 str. 2 d.).

14Ieškovas UAB „Lanksti erdvė“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimą palikti nepakeistą. Mano, jog 0,05 proc. dydžio delspinigiai nėra neprotingai didelės netesybos. Ieškovas vykdė rangos darbus apelianto kaip užsakovo statomame objekte, naudodamasis subrangovų bei tiekėjų paslaugomis. Neatsiskaičius apeliantui, ieškovas liko skolingas šioms įmonėms žymią sumą – 347 314,39 Lt, be to, neišmokėjo 72 931,08 Lt atlyginimų, nesumokėjo 125 890 Lt mokesčių. Ši suma išaugo dėl UAB „Lanksti erdvė“ atsiradusios prievolės mokėti delspinigius, palūkanas ir teismo išlaidas. Prasidėję išieškojimai, susiję su turto ir banko sąskaitų areštais, sutrikdė ieškovo veiklą ir neįkainojamai pakenkė iki to nepriekaištingam įmonės įvaizdžiui.

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

17Dėl netesybų mažinimo

18Vienas pagrindinių civilinės teisės principų yra sutarties laisvės principas, be kita ko, reiškiantis ir tai, kad šalys sutartyje savo nuožiūra gali susitarti dėl visko, kas neprieštarauja įstatymams, viešajai tvarkai ir gerai moralei. Tai leidžia šalims susitarti ir dėl sutartinės civilinės atsakomybės ribų ir jos dydžio, tame tarpe dėl netesybų taikymo.

19Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

20Teismas nustatydamas, ar yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3-3-401/2008). Pažymėtina, kad sutartinių netesybų dydžio keitimas kartu reiškia ir šalių sudarytos sutarties keitimą.

21Šioje byloje ginčas dėl netesybų dydžio kilo iš šalių – privačių verslo subjektų – sudarytų komercinių sutarčių. Sutartimis šalys buvo sulygusios dėl 0,05 procento dydžio delspinigių, skaičiuojamų atsakovui vėluojant atsiskaityti su ieškovu, normos. Atsakovas neginčijo likęs skolingas ieškovui 825 281,25 Lt, tačiau prašė sumažinti delspinigių normą iki teismų praktikoje pripažįstamos 0,02 procento normos.

22Teismo nuomone, šalys buvo laisvos susitarti dėl sutartinės civilinės atsakomybės ribų ir jos dydžio sudarytose sutartyse, byloje nėra jokių įrodymų, kad sąlygos dėl netesybų būtų vienos šalies primestos kitai. Įvertinus tiek šalių, kaip privačių verslo subjektų, tiek komercinį sutarčių pobūdį, teigti, kad 0,05 procentų dydžio delspinigių norma, sudaranti 18,25 procentų metinių palūkanų, yra neprotingai didelė ar įtvirtina esminę šalių nelygybę, nėra jokio pagrindo. Priešingas aiškinimas ir delspinigių normos mažinimas reikštų nepagrįstą teismo kišimąsi į privačius šalių santykius, sutarties laisvės principo ribojimą.

23Minėta, teismų praktikoje pripažįstama, kad klausimas, ar konkretus netesybų dydis yra neprotingai didelis, turi būti sprendžiama kiekvienoje individualioje byloje, todėl negali būti vieno konkretaus ir visais atvejais taikytino netesybų dydžio. Dėl šios priežasties atmestinas apelianto argumentas, kad 0,05 procento dydžio delspinigiai prieštarauja teismų praktikai. Atkreiptinas dėmesys, kad nors šis apeliacinio skundo argumentas buvo grindžiamas teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005), tačiau apeliantas neatkreipė dėmesio, jog teismų praktika analizuojamu klausimu modifikavosi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3-3-401/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir V. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007 ).

24Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo

25CPK 284 straipsnio 1 dalis suteikia teismui teisę dalyvaujančių asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, aktualūs CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos pusių interesus, į tai, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti.

26Pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo prašymo išdėstyti teismo sprendimą, nes konstatavo, kad toks prašymas yra nepagrįstas, šalys nepateikė detalių įrodymų apie savo turtinę padėtį. Apeliantas mano, kad teismas nesivadovavo pateiktomis Turto arešto akto registro ir banko išrašais, pagrindžiančiais jo sunkią finansinę būklę.

27Teisėjų kolegijos nuomone, byloje esantis atsakovo sąskaitos išrašas neįrodo sunkios finansinės padėties, nes jame užfiksuota tik vienos savaitės sąskaitos būsena, joje neatsispindi ilgesnio laikotarpio piniginių srautų judėjimai. Be to, nėra aišku, ar tai vienintelė atsakovo sąskaita kredito įstaigose. Turto arešto aktai taip pat parodo tik taikomų areštų mastą, bet ne visą atsakovo turimą turtą, pagal kurį būtų galima spręsti apie jo finansinę padėtį. Taigi darytina išvada, kad atsakovas neįrodė savo sunkios turtinės padėties, kuri leistų kelti klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, nors pareiga įrodyti šias aplinkybes tenka būtent jam (CPK 12 str., 178 str.).

28Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad atsakovo skola ieškovui atsirado nuo 2008 m. gruodžio 6 d. ir nors atsakovas neginčija fakto dėl įsiskolinimo ir jo dydžio, tačiau nei bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu, nei apeliacinio skundo padavimo metu (2009 m. birželio 30 d.) nepadengė jokios skolos dalies. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovas nededa pakankamai pastangų nors iš dalies atsiskaityti su ieškovu. Atsakovui vengiant vykdyti pareigą atsiskaityti, teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas pažeistų ieškovo, kaip prievolės nepažeidusios šalies, interesus ir iš esmės paneigtų patį teismo sprendimą.

29Įvertinusi išdėstytą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė išdėstyti sprendimą vykdymą.

30Dėl teismo atsisakymo priimti įrodymus

31Įstatymas įpareigoja byloje dalyvaujančius asmenis jų procesiniuose dokumentuose esančias aplinkybes pagrįsti pridedamais įrodymais bei suteikia teismui teisę atsisakyti priimti tuos įrodymus, kurie galėjo būti pateikti anksčiau (CPK 111 str. 2 d. 4 p., 181 str., 430 str. 1 d.).

32Atsakovo nuomone, teismas visiškai nemotyvuotai atsisakė priimti papildomus įrodymus dėl jo finansinės būklės: 2009 m. vasario 10 d. susitarimą dėl patalpų nuomos sutarties pakeitimo, 2009 m. vasario 9 d. atsakovo prašymą, 2009 m. gegužės 19 d. banko sąskaitos išrašą bei preliminarią sutartį-pasiūlymą UAB „Vėsa ir partneriai“.

33Ši civilinė byla buvo iškelta 2009 m. vasario 23 d., 2009 m. balandžio 9 d. atsakovas pateikė prieštaravimus dėl priimto preliminaraus sprendimo, tačiau nei 2009 m. vasario 10 d. susitarimas, nei 2009 m. vasario 9 d. atsakovo prašymas, nei 2009 m. gegužės 19 d. banko sąskaitos išrašas, kuriame užfiksuota 2009 m. vasario 11 d. įvykusi finansinė operacija, teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės 2009 m. gegužės 19 d. pateikta nebuvo. Atsakovas nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui nenurodė jokių priežasčių, pagrindžiančių pavėluotą įrodymų pateikimą. Esant tokioms aplinkybėms, teismas turėjo pagrindą atsisakyti priimti šiuos įrodymus, kaip pateiktus pavėluotai. Vien tai, kad 2009 m. gegužės 19 d. teismo posėdžio protokole raštu neužfiksuotas atsisakymo priimti šiuos įrodymus motyvas, nesudaro pagrindo teigti, kad tai padaryti buvo atsisakyta nepagrįstai.

34Atkreiptinas dėmesys, kad aptarti įrodymai buvo pateikti kartu su apeliaciniu skundu. Teisėjų kolegija, įvertinus šiuos įrodymus, daro išvadą, kad jie nesudaro pagrindo tenkinti atsakovo prašymą ir išdėstyti teismo sprendimo vykdymą.

35Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, teisingai aiškino ir taikė tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas, tinkamai, visapusiškai ir pilnutinai ištyrė įrodymus, turinčius reikšmės teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

36Apeliacinės instancijos teismas patyrė 2,90 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atmetus apeliacinį skundą, šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo UAB „MB projektai“ (CPK 92 str., 96 str.).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio pirmos dalies 1 punktu,

Nutarė

38Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

39Priteisti iš atsakovo UAB „MB projektai“, į. k. ( - ), į valstybės biudžetą 2,90 Lt (du litus ir 90 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiūtei,... 3. dalyvaujant atsakovo (apelianto) atstovui advokatui R. Suslavičiui,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Ieškovas UAB „Lanksti erdvė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 25 d. preliminariu sprendimu tenkino... 8. Atsakovas UAB „MB projektai“ pateikė teismui prieštaravimus dėl... 9. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. galutiniu sprendimu pakeitė... 10. Atsakovas UAB „MB projektai“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 11. 1. Teismas, atmesdamas apelianto prašymą dėl delspinigių normos sumažinimo... 12. 2. Teismas, atmesdamas atsakovo prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo,... 13. 3. Teismas, nemotyvuodamas atsisakymo priimti atsakovo bylos nagrinėjimo... 14. Ieškovas UAB „Lanksti erdvė“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Dėl netesybų mažinimo... 18. Vienas pagrindinių civilinės teisės principų yra sutarties laisvės... 19. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus... 20. Teismas nustatydamas, ar yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai... 21. Šioje byloje ginčas dėl netesybų dydžio kilo iš šalių – privačių... 22. Teismo nuomone, šalys buvo laisvos susitarti dėl sutartinės civilinės... 23. Minėta, teismų praktikoje pripažįstama, kad klausimas, ar konkretus... 24. Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo... 25. CPK 284 straipsnio 1 dalis suteikia teismui teisę dalyvaujančių asmenų... 26. Pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo prašymo išdėstyti teismo... 27. Teisėjų kolegijos nuomone, byloje esantis atsakovo sąskaitos išrašas... 28. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad atsakovo skola ieškovui... 29. Įvertinusi išdėstytą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 30. Dėl teismo atsisakymo priimti įrodymus... 31. Įstatymas įpareigoja byloje dalyvaujančius asmenis jų procesiniuose... 32. Atsakovo nuomone, teismas visiškai nemotyvuotai atsisakė priimti papildomus... 33. Ši civilinė byla buvo iškelta 2009 m. vasario 23 d., 2009 m. balandžio 9 d.... 34. Atkreiptinas dėmesys, kad aptarti įrodymai buvo pateikti kartu su apeliaciniu... 35. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 36. Apeliacinės instancijos teismas patyrė 2,90 Lt išlaidų, susijusių su... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio pirmos dalies 1 punktu,... 38. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. sprendimą palikti... 39. Priteisti iš atsakovo UAB „MB projektai“, į. k. ( - ), į valstybės...