Byla 2-2243/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BAIP” prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5867-431/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BAIP” ieškinį atsakovui Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais.

2Teisėjų kolegija išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „BAIP“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos, kuriuo prašo panaikinti atsakovo 2012 m. rugpjūčio 23 d. rašte „Dėl techninių duomenų“ priimtą techninių duomenų įvertinimo sprendimą bei 2012 m. rugpjūčio 29 d. rašte „Dėl pasiūlymų eilės“ nurodytą sprendimą dėl tiekėjų UAB „Alna Intelligence“, UAB „Baltic Data Center“ bendrai pateikto pasiūlymo pripažinimo laimėtoju ir įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti UAB „BAIP“ pasiūlymą pagal pirkimo dokumentų reikalavimus Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra. I etapas“, pirkimo Nr. 123510 procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jei sutartis jau sudaryta, įpareigoti sustabdyti jos vykdymą. Teigė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio patenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas - viešojo pirkimo procedūros bus laikomos pasibaigusiomis, sutartis pasirašyta.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo UAB „BAIP” prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino - sustabdė atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra. I etapas“, pirkimo Nr. 123510 procedūras ir uždraudė atsakovui Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jei sutartis jau sudaryta - nutarė sustabdyti šios sutarties vykdymą.

8Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tarp šalių kilusio ginčo pobūdį bei preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pagrįstumą, argumentus, kuriais grindžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas, nusprendė, kad yra tikslinga nagrinėjamoje byloje taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Teismo vertinimu, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų susilpnintas tiekėjo (ieškovo) galimai pažeistų teisių gynybos mechanizmas, t.y. tiekėjo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų apsunkinta arba taptų nebeįmanoma.

9Teismas taip pat pažymėjo, kad kompleksiškai įvertinus su byla susijusias aplinkybes, laikytina, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis ekonomiškumo, teisingumo ir proporcingumo principų įgyvendinimo, ieškovui nebus suteiktas didesnis pranašumas atsakovo bei visuomenės atžvilgiu. Teismo vertinimu, byloje nėra duomenų apie tai, kad dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti reali ar realiai numatoma žala visuomenei ar jos daliai, neigiama įtaka žmonių gerovei. Teismo teigimu, būtent nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų galimai pažeistas viešasis interesas, kuris apima tiek teikiamą naudą visuomenei, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą konkurenciją.

10Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad įstatymo leidėjas, siekdamas tinkamai įgyvendinti proceso proporcingumo, ekonomiškumo ir efektyvumo principus viešojo pirkimo bylose, bei atsižvelgdamas į tai, kad viešieji pirkimai yra susiję su viešojo intereso užtikrinimu, įtvirtino ypač trumpus tokių bylų nagrinėjimo terminus. CPK 4238 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad sprendimas viešųjų pirkimų byloje turi būti priimtas ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos, o pagal CPK 4239 straipsnio 3 dalies nuostatą, sprendimas byloje pagal apeliacinį skundą turi būti priimtas ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias dienas nuo bylos gavimo apeliacinės instancijos teisme dienos. Pasak teismo, esant tokiam reglamentavimui, laikinosios apsaugos priemonės maksimaliai galiotų apie vieną šimtą dienų, o tai reiškia, kad atsakovas suvaržymus patirs tik pakankamai trumpą laikotarpį, todėl jo interesai nebus pažeisti.

11III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Tariamo atsakovo veiksmų neteisėtumo ieškovas negrindžia faktiniais ar teisiniais argumentais, konkrečiais įrodymais, o nurodo tik prielaidas. Teismas net nevertino ieškovo pateiktų įrodymų, nes nutartyje nurodo, kad „atsižvelgiant į tarp šalių kilusio ginčo pobūdį bei preliminariai įvertinus ieškinio reikalavimų pagrįstumą, argumentus, kuriais grindžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumas, teismas sprendžia, kad yra tikslinga šioje byloje taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones“.

142. Viešuoju supaprastintu atviru konkursu „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra. I etapas“, numatoma įsigyti valstybės informacinei sistemai TDS būtiną techninę ir programinę įrangą. Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (toliau – TDS) naudotojai yra valstybės institucijos: Ministro pirmininko tarnyba, LR Ūkio ministerija, LR Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Muitinės departamentas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Lietuvos statistikos departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybinė darbo inspekcija, LR konkurencijos tarnyba, Lietuvos bankas, LR Aplinkos ministerija, Įmonių bankroto valdymo departamentas. Byloje pateikta audito ataskaita patvirtina, kad yra būtina keisti tam tikrą TDS įrangą. TDS veiklos sutrikimo atveju, akivaizdžiai nukentėtų visuomenės interesai, nes institucijos, kurios naudojasi TDS, nebegalėtų atlikti savo funkcijų, taip pat negalėtų teikti tam tikrų administracinių paslaugų. Neužkirtus kelio galimiems TDS darbo sutrikimams, t. y. neįsigijus naujos, didesnį patikimumą užtikrinančios įrangos, vienareikšmiškai bus pažeistas viešasis interesas.

153. Įsigyjamai TDS įrangai numatytos valstybės kapitalo investicijų lėšos, kadangi įsigyjamas ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas pagal galiojančius teisės aktus gali būti finansuojamas tik iš tokio tipo lėšų šaltinio. 2012 metais TDS įrangai įsigyti numatyta 285 000 Lt, šios lėšos pasibaigus kalendoriniams metams į kitus metus nebus perkeliamos. Atsakovas yra biudžetinė įstaiga, o ne asignavimų valdytojas, todėl neturi galimybių pakeisti jam numatomas valstybės kapitalo investicijų lėšas 2013 metams, o šiuo metu skirtos lėšos nebus pakankamos atsiskaityti už supaprastintu atviru konkursu įsigyjamą TDS įrangą, jei tokį atsiskaitymą reikės atlikti ne 2012 metais, o 2013 metais. Palikus galioti skundžiamą nutartį, atsakovas ne tik praras galimybę šiais metais įsigyti būtiną techninę ir programinę įrangą, bet tokios galimybės neteks ir sekančiais 2013 metais, reikiamas lėšas galės siekti gauti tik 2014 metais, o jų skyrimas 2014 metais priklausys nuo valstybės biudžeto galimybių finansuoti šį projektą. Atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirtų didesnę žalą, nei ieškovas, jei tokios laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „BAIP“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Ieškovas teigia, kad su atskiruoju skundu nesutinka visiškai ir mano, kad teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir nustatė, kad neskyrus laikinųjų apsaugos priemonių, būtų susidurta su realia grėsme, jog galimai palankaus teismo sprendimo įgyvendinimas pasunkės arba sprendimas taps apskritai neįgyvendinamas, kadangi bus sudaryta viešojo pirkimo sutartis, pažeidus procedūrų teisėtumo reikalavimus, ir tuo pakenkta viešajam interesui, neužtikrinus racionalaus lėšų naudojimo ir skaidrumo principų laikymosi viešųjų pirkimų procese. Pasak ieškovo, teismas teisingai nutartyje nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės maksimaliai gali galioti iki 100 dienų, jei byloje bus paduotas apeliacinis skundas. Įvertinus tai, kad TDS serveriai naudojami 8 metus, 100 dienų terminas, kurį būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, 8 metų kontekste yra nereikšmingas laiko tarpas bei negali būti pagrindas panaikinti nutartį. Iš byloje esančios audito išvados turinio matyti, jog TDS dabartinė įrangos būklė yra patenkinama, o ne pasenusi, kaip atskirajame skunde teigia atsakovas. Ieškovas pažymi, kad atskirojo skundo argumentai dėl viešojo intereso pažeidimo laikytini nepagrįstais.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Baltic Data Center“ prašo atsakovo atskirąjį skundą patenkinti ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teigia, kad teismas skundžiamą nutartį priėmė preliminariai neįvertinęs ieškinio reikalavimo pagrįstumo. UAB „Baltic Data Center“ sutinka su atsakovo atskirajame skunde išdėstytais motyvais, pagrindžiančiais skundžiamos nutarties neteisėtumą. Pasak trečiojo asmens, byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos ir dėl viešojo intereso pažeidimo, ir dėl ieškinio reikalavimo pagrįstumo preliminaraus neįvertinimo.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartis naikintina.

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinant, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

22Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

23Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalies nuostatą, nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas priima vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatoma, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.

24Viešieji pirkimai liečia platų asmenų ratą. Visų pirma galima kalbėti apie konkretaus pirkimo tiekėjų ir jį organizuojančios perkančiosios organizacijos interesus: pačia bendriausia prasme tiekėjai yra suinteresuoti laimėti pirkimą, o perkančioji organizacija – įsigyti reikalingą pirkimo objektą. Tačiau greta šių interesų egzistuoja ir viešasis interesas. Visais atvejais visuomenė yra suinteresuota, kad pirkimas būtų vykdomas racionaliai naudojant jam skirtas lėšas, pirkimo procedūros būtų vykdomos laikantis viešųjų pirkimų principų, būtų užtikrinta tiekėjų konkurencija ir pan. Pirkimo objektas visuomet yra susijęs su visos visuomenės ar jos dalies poreikių tenkinimu, o viešasis interesas taip pat yra nukreiptas į tai, kad perkančioji organizacija, įsigydama pirkimo objektą, operatyviai ir tinkamai patenkintų visuomenės poreikius. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, privalo surasti protingą šių interesų santykį. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

25Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ginčijant atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra. I etapas“ (pirkimo Nr. 123510) procedūras, taikymo.

26Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė nepagrįstai.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, kaip šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/darbų/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012), įskaitant ir pirkimo sutarties pasirašymą su pirkimo laimėtoju bei vykdymą.

28Šioje byloje ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus, priimtus vykdant viešąjį pirkimą „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra. I etapas“. Šio pirkimo objektas yra valstybės informacinei sistemai „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugykla“ būtinos techninės ir programinės įrangos įsigijimas. Pažymėtina, kad pagrindinės TDS funkcijos yra: rinkti reikalingus mokestinius duomenis iš duomenų teikėjų informacinių sistemų ir valstybės registrų, surinktus duomenis integruoti ir rengti pagal juos TDS naudotojams reikalingą informaciją; teikti informaciją įgaliotiems TDS naudotojų darbuotojams, sudarant jiems sąlygas naudotis TDS jos darbo vietose bei teikiant jiems parengtus pagal TDS duomenis tipinius dokumentus; kontroliuoti teikiamų į TDS duomenų kokybę ir užtikrinti teikiamos TDS naudotojams informacijos kokybę.

29Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties teiginiu, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, gali atsirasti reali ar realiai numatoma žala visuomenei ar jos daliai, neigiama įtaka žmonių gerovei bei nebus pažeistas viešasis interesas.

30Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamas ginčas liečia ne tik pirkimo tiekėjus ir perkančiąją organizaciją, bet kur kas platesnį valstybinių institucijų ratą. Iš byloje esančio Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas) Investicijų projekto „Tarpžinybinių mokestinių duomenų saugykla plėtra“ (toliau – Investicijų projektas) (b.l. 102-115) turinio matyti, kad vykdant Ministro pirmininko 2006 m. spalio 3 d. pavedimą Nr. 32-6240 „Dėl tarpžinybinės duomenų saugyklos perkėlimo ir nepertraukiamo darbo užtikrinimo“, 2007 m. vasario mėnesį iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos į Komiteto patalpas buvo perkelta Tarpžinybinė mokestinių duomenų saugykla (TDS). TDS steigėjai yra Komitetas, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Komitetas yra visų TDS duomenų tvarkytojas ir TDS kompiuterinės įrangos, programinės įrangos bei kitų TDS laikymui reikalingų resursų valdytojas.

31Teisėjų kolegijos vertinimu, į bylą pateiktas Investicijų projektas patvirtina, jog TDS naudotojai yra LR Finansų ministerija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Muitinės departamentas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Statistikos departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir kitos valstybinės institucijos.

32Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad neužtikrinus TDS tinkamo funkcionavimo, nepakeitus tam tikros TDS techninės ir kompiuterinės programinės įrangos, kuri naudojama nuo 2004 m., vienareikšmiškai bus pažeistas viešasis interesas – akivaizdžiai nukentėtų visuomenės interesai, nes TDS naudotojai - valstybinės institucijos - nebegalėtų atlikti savo tiesioginių funkcijų, taip pat negalėtų teikti tam tikrų administracinių paslaugų.

33Pagrįstas yra atskirojo skundo argumentas, jog byloje pateikta TDS techninės ir programinės įrangos bei technologijos audito ataskaita (b.l. 28-63) patvirtina, kad keisti tam tikrą TDS įrangą yra būtina. Minėtoje ataskaitoje yra nurodoma, kad įvertinus EVA 3000 diskų masyvo konfigūraciją matyti, jog sukurtų ir priskirtų loginių diskų, diskinės erdvės išnaudojimas artėja prie kritinės ribos. Taip pat serverių atsarginės duomenų kopijos vykdomos į lokalius arba priskirtus iš diskų masyvo diskus. Kritiniu atveju (gaisras serverinėje, jos užliejimas, pastato griūtis ir kt.) informacijos praradimas neišvengiamas. Todėl reikėtų įsigyti naują juostinį atsarginio duomenų kopijavimo įrenginį ir atsarginį duomenų kopijavimą vykdyti į juostas, kurias paskui reikėtų išnešinėti iš serverinės patalpų, vežti saugoti į banką. Šiuo metu esantis StorageWorks MSL5026/SDLT juostinis archyvavimo įrenginys yra pasenęs ir nėra tinkamas atsarginiam duomenų kopijavimui. Taip pat nurodoma, kad naudojamos licencijuojamos programinės įrangos pagrindinis palaikymas yra pasibaigęs. Norint išvengti galimų programinės įrangos saugumo spragų, taip pat gauti naujausias programinės įrangos pataisas, siūloma įsigyti esamos programinės įrangos palaikymą arba atnaujinti ją į aukštesnes versijas.

34Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju būtina atkreipti dėmesį ir į tą aplinkybę, jog įsigyjamai TDS įrangai numatytos valstybės kapitalo investicijų lėšos, kadangi įsigyjamas ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas pagal galiojančius teisės aktus gali būti finansuojamas tik iš tokio tipo lėšų šaltinio. Atsakovas yra biudžetinė įstaiga, o ne asignavimų valdytojas, todėl neturi galimybių pakeisti jam numatomas valstybės kapitalo investicijų lėšas 2013 metams. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2012 metais TDS įrangai įsigyti numatyta 285 000 Lt, šios lėšos, pasibaigus kalendoriniams metams, į kitus metus nebus perkeliamos.

35Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju ginčijamą viešąjį pirkimą sustabdžius net ir esant CPK 4238 straipsnio 4 dalyje ir CPK 4239 straipsnio 3 dalyje nurodytiems trumpiems viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminams, kiltų grėsmė dėl galimo Investicijų projekto savalaikio įgyvendinimo bei viešojo intereso pažeidimo. Ieškovo prašomų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebūtų proporcingas ir suteiktų ieškovui nepagrįstą pranašumą prieš atsakovą, nes ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.), o ieškinio netenkinimo atveju atsakovui būtų padaryta žala, kurios atlyginimas būtų komplikuotas.

36Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama šioje nutartyje išdėstytas aplinkybes ir argumentus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias teisės normas. Todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, tenkinant atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos atskirąjį skundą (CPK 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.)

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

38Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartį.

39Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BAIP” prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „BAIP“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu... 5. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo UAB... 8. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tarp šalių kilusio ginčo... 9. Teismas taip pat pažymėjo, kad kompleksiškai įvertinus su byla susijusias... 10. Pirmosios instancijos teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad įstatymo... 11. III. Atskirojo skundo argumentai ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie... 13. 1. Tariamo atsakovo veiksmų neteisėtumo ieškovas negrindžia faktiniais ar... 14. 2. Viešuoju supaprastintu atviru konkursu „Tarpžinybinės mokestinių... 15. 3. Įsigyjamai TDS įrangai numatytos valstybės kapitalo investicijų lėšos,... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „BAIP“ prašo atsakovo... 17. Ieškovas teigia, kad su atskiruoju skundu nesutinka visiškai ir mano, kad... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Baltic Data... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Atskirasis skundas tenkintinas. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 17... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 22. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 23. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą, teismas dalyvaujančių byloje ar... 24. Viešieji pirkimai liečia platų asmenų ratą. Visų pirma galima kalbėti... 25. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, ginčijant atsakovo... 26. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad... 28. Šioje byloje ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus,... 29. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties... 30. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamas ginčas liečia ne tik pirkimo... 31. Teisėjų kolegijos vertinimu, į bylą pateiktas Investicijų projektas... 32. Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, kad neužtikrinus TDS tinkamo... 33. Pagrįstas yra atskirojo skundo argumentas, jog byloje pateikta TDS techninės... 34. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju būtina atkreipti dėmesį... 35. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamu atveju ginčijamą... 36. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, apibendrindama šioje... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 38. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartį.... 39. Ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BAIP” prašymą dėl laikinųjų...