Byla 2-689/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BAIP“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 2 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1249-390/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BAIP“ ieškinį atsakovui Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susiekimo ministerijos, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Data Center“, uždarajai akcinei bendrovei „Alna Intelligence“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimų neteisėtais.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „BAIP“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos (toliau Informacinės visuomenės plėtros komitetas, perkančioji organizacija), prašydamas panaikinti atsakovo 2012 m. rugpjūčio 23 d. rašte „Dėl techninių duomenų“ priimtą techninių duomenų įvertinimo sprendimą bei 2012 m. rugpjūčio 29 d. rašte „Dėl pasiūlymų eilės“ nurodytą sprendimą dėl tiekėjų UAB „Alna Intelligence“, UAB „Baltic Data Center“ bendrai pateikto pasiūlymo pripažinimo laimėtoju ir įpareigoti atsakovą iš naujo įvertinti jo pasiūlymą pagal pirkimo dokumentų reikalavimus Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka.

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo reikalavimams užtikrinti sustabdė atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos plėtra. I etapas“ (pirkimo Nr. 123510) procedūras ir uždraudė sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jei sutartis jau sudaryta – sustabdė šios sutarties vykdymą. Dėl šios nutarties atsakovas padavė atskirąjį skundą.

7Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, 2012 m. lapkričio 2 d. sprendimu ieškovo UAB „BAIP“ ieškinį atmetė bei nurodė panaikinti teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

8Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas 2012-11-02 kreipėsi į teismą prašydamas teismo sprendimo dalį, kuria panaikintos apsaugos priemonės, leisti vykdyti skubiai. Nurodė, kad dėl to jis patirs didžiulę žalą, nes praras šiais metais skirtą finansavimą, naujų asignavimų galės tikėtis tik 2014 m. bei turės iš naujo vykdyti pirkimo procedūras. Teigė, kad šiuo supaprastintu atviru konkursu numatoma įsigyti valstybės informacinei sistemai TDS būtiną techninę ir programinę įrangą. Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (toliau – TDS) naudotojai yra įvairios valstybės institucijos, todėl sutrikus TDS veiklai, akivaizdžiai nukentėtų visuomenės interesai, nes minėtos institucijos nebegalėtų atlikti savo funkcijų, teikti tam tikrų administracinių paslaugų. Dėl to neužkirtus kelio galimiems TDS darbo sutrikimams, t. y. neįsigijus naujos, didesnį patikimumą užtikrinančios įrangos, bus pažeistas viešasis interesas.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi patenkino atsakovo Informacinės visuomenės plėtros komiteto prašymą, t. y. leido skubiai vykdyti teismo 2012 m. lapkričio 2 d. sprendimo dalį, kuria panaikintos teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovas UAB „BAIP“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismo nutartis nemotyvuota ir nepagrįsta, nes nenurodytos ypatingos aplinkybės, dėl kurių atsakovui gali būti padaryta didelė žala.

142. Teismo 2012 m. lapkričio 2 d. sprendimas neįsiteisėjęs, todėl neįrodyta, kad pirkimo procedūros vyko teisėtai.

153. Atsakovo nurodytos aplinkybės dėl skubaus sprendimo dalies vykdymo yra prieštaringos ir nelogiškos, t. y. jis pats pripažino, kad yra praradęs galimybę 2012 m. įsigyti būtiną techninę ir programinę įrangą ir tokios galimybės neturės ir 2013 m. Be to, bet kuriuo atveju atsiskaitymas pagal sutartį vyks tik 2013 m. Šie argumentai įrodo, kad nėra jokių ypatingų aplinkybių, dėl kurių teismo sprendimo dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo turėtų būti vykdoma skubiai.

164. Teismas, nagrinėjęs bylą dėl esmės, galėjo savo iniciatyva leisti skubiai vykdyti teismo sprendimo dalį dėl apsaugos priemonių panaikinimo, tačiau to nepadarė.

175. Teismas ignoravo aplinkybę, kad byla susijusi su viešaisiais pirkimais, o skundžiama nutartis sudaro sąlygas atsakovui sudaryti galimai neteisėtą pirkimo sutartį su trečiaisiais asmenimis ir tuo pačiu užkerta kelia ieškovui ginti savo pažeistus interesus. Sudarius viešojo pirkimo sutartį ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas taps negalimas, nes pagal VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktą pirkimas bus laikomas baigtu.

18Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

191. Teismas nutartyje aiškiai nurodė ypatingas aplinkybes, dėl kurių yra būtina leisti skubiai vykdyti teismo sprendimo dalį, t. y. atsakovas praras finansavimą, skirtą įsigyti techninę ir programinę įrangą, įvyko dviejų duomenų saugyklų gedimai, kt.

202. Apelianto teiginys, kad teismas, nagrinėjęs bylą dėl esmės, galėjo savo iniciatyva leisti skubiai vykdyti teismo sprendimo dalį dėl apsaugos priemonių panaikinimo, prieštarauja CPK 283 straipsnio 3 daliai.

213. Atsakovas su ūkio subjektų grupe 2012-11-22 sudarė prekių pirkimo sutartį, ji pradėta vykdyti.

224. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi panaikino teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl ieškovo atskirojo skundo išnagrinėjimas nesukels bylos dalyviams jokių teisinių pasekmių.

23Trečiasis asmuo UAB „Baltic Data Center“ atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad:

241. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi panaikino teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl ieškovo atskirojo skundo išnagrinėjimas nesukels bylos dalyviams jokių teisinių pasekmių.

252. Sistemiškai ir logiškai aiškinant CPK 152 straipsnio 2 dalį, 283 straipsnio 1 dalies 4 punktą bei vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, pirmosios instancijos teismas turėjo teisę leisti skubiai vykdyti teismo sprendimo dalį dėl apsaugos priemonių panaikinimo.

263. Teismas nustatė ypatingas aplinkybes, sudarančias pagrindą leisti skubiai vykdyti sprendimo dalį dėl apsaugos priemonių panaikinimo. Be to, tai yra konstatuota ir minėtoje apeliacinės instancijos teismo 2012 m. lapkričio 30 d. nutartyje.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacinis procesas nutrauktinas.

29Kaip nustatyta aukščiau, ieškovas skundžia pirmosios instancijos teismo 2012 m. lapkričio 7 d. nutartį, kuria leista skubiai vykdyti neįsiteisėjusio teismo sprendimo dalį dėl teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Minėta, kad dėl pastarosios teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutarties buvo paduotas atsakovo atskirasis skundas, kuriuo šis nesutiko su pritaikytomis apsaugos priemonėmis.

30Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi minėtą atsakovo skundą, 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartį, konstatavusi, jog šių priemonių taikymu būtų pažeistas viešasis interesas – akivaizdžiai nukentėtų visuomenės interesai, nes duomenų saugyklos (TDS) naudotojai – valstybės institucijos – nebegalėtų atlikti savo tiesioginių funkcijų ir teikti administracinių paslaugų (civilinė byla Nr. 2-2243/2012). Taigi šia teisėjų kolegijos nutartimi pripažinta, jog nagrinėjamoje civilinėje byloje nebuvo faktinio ir teisinio pagrindo taikyti apsaugos priemones nuo pat bylos nagrinėjimo pradžios. Kaip žinoma, apeliacinės instancijos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos ir yra privaloma bei vykdytina (CPK 151 str. 2 d., 331 str. 6 d., 18 str.)

31Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog susiklosčius tokiai situacijai iš esmės nebeliko apeliacijos dalyko, todėl atskirojo skundo dėl teismo 2012 m. lapkričio 7 d. nutarties nagrinėjimas tapo teisiškai nebeaktualus ir netikslingas. Dėl to mutantis mutandis taikant CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą bei vadovaujantis protingumo, teisingumo, proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principais, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 3 str. 6 d., 315 str. 5 d., 338 str.).

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

33Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BAIP atskirąjį skundą, dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. lapkričio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1249-390/2012.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „BAIP“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo... 7. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, 2012 m.... 8. Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas 2012-11-02 kreipėsi į... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. lapkričio 7 d. nutartimi patenkino atsakovo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Ieškovas UAB „BAIP“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį.... 13. 1. Teismo nutartis nemotyvuota ir nepagrįsta, nes nenurodytos ypatingos... 14. 2. Teismo 2012 m. lapkričio 2 d. sprendimas neįsiteisėjęs, todėl... 15. 3. Atsakovo nurodytos aplinkybės dėl skubaus sprendimo dalies vykdymo yra... 16. 4. Teismas, nagrinėjęs bylą dėl esmės, galėjo savo iniciatyva leisti... 17. 5. Teismas ignoravo aplinkybę, kad byla susijusi su viešaisiais pirkimais, o... 18. Atsakovas Informacinės visuomenės plėtros komitetas atsiliepimu į skundą... 19. 1. Teismas nutartyje aiškiai nurodė ypatingas aplinkybes, dėl kurių yra... 20. 2. Apelianto teiginys, kad teismas, nagrinėjęs bylą dėl esmės, galėjo... 21. 3. Atsakovas su ūkio subjektų grupe 2012-11-22 sudarė prekių pirkimo... 22. 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi panaikino... 23. Trečiasis asmuo UAB „Baltic Data Center“ atsiliepimu į skundą prašo jį... 24. 1. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 30 d. nutartimi panaikino... 25. 2. Sistemiškai ir logiškai aiškinant CPK 152 straipsnio 2 dalį, 283... 26. 3. Teismas nustatė ypatingas aplinkybes, sudarančias pagrindą leisti skubiai... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 29. Kaip nustatyta aukščiau, ieškovas skundžia pirmosios instancijos teismo... 30. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad... 31. Atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 33. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo uždarosios akcinės...