Byla 2A-96-392/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius apeliacine rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo atsakovo UAB „Kremblis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-298-592/2011 pagal ieškovo UAB „Transekspedicija“ ieškinį atsakovui UAB „Kremblis“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Transekspedicija“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Kremblis“

41 171,68 Lt skolos, 248,60 Lt delspinigių, 8,28 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2009-12-03 pagal 2007-02-20 krovinių vežimo automobiliais sutartį Nr. A/Z07/020 priėmė iš atsakovo užsakymą pervežti krovinį. Ieškovas pervežė atsakovo krovinį ir už suteiktas paslaugas išrašė apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą, kurios suma 2071,68 Lt. Atsakovas ieškovui sumokėjo tik 900 Lt ir liko skolingas 1 171,68 Lt sumą, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 1 171,68 Lt įsiskolinimas už suteiktą paslaugą, 248,60 Lt delspinigių, 8,28 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidos.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 28 d. sprendimu už akių ieškovo ieškinį atsakovui patenkino visiškai.

6Atsakovas UAB „Kremblis“ pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašė teismo sprendimą už akių panaikinti ir bylos nagrinėjimą iš esmės atnaujinti. Ieškovas UAB „Transekspedicija“ su atsakovo pareiškimu nesutiko ir prašė jo netenkinti.

7Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. spalio 4 d. nutartimi atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo tenkino, panaikino 2010 m. gegužės 28 d. sprendimą už akių ir atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės.

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. vasario 22 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies, priteisė ieškovui iš atsakovo 248,60 Lt delspinigių, 8,28 % dydžio metines palūkanas už priteistą 248,60 Lt sumą nuo 2010-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 884,02 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad pagal

92009-12-03 užsakymą ieškovas suteikė paslaugų atsakovui ir apmokėjimui 2009-12-24 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą serija TRE Nr. 9021225, kurios suma 2071,678 Lt. Ieškovas tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, tuo tarpu atsakovas nepateikė įrodymų, kad laiku įvykdė sutartimis prisiimtas prievoles ir visiškai apmokėjo jam pateiktą sąskaitą (CPK 178 str.). Pažymėjo, jog tarp šalių nekilo ginčas dėl to, jog atsakovas 1 171,68 Lt skolą ieškovui sumokėjo jau po ieškinio padavimo (ieškinys įregistruotas teisme 2010-03-15), todėl padarė išvadą, jog ieškinio padavimo metu ieškovas pagrįstai reikalavo priteisti minėtą sumą. Tačiau, kadangi šis reikalavimas sprendimo priėmimo metu jau buvo įvykdytas, teismas laikė, jog nėra pagrindo priteisti iš atsakovo šią sumą, todėl reikalavimo dėl skolos priteisimo netenkino. Taip pat, nurodė, kad šalys susitarė dėl 0,4 % dydžio delspinigių mokėjimo už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Teismas konstatavo, kad atsakovas tinkamai prievolės – laiku atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas neįvykdė, todėl reikalavimą priteisti 248,60 Lt delspinigių laikė pagrįstu ir jį patenkino. Taip pat, teismas iš atsakovo priteisė ir 8,28 % dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-03-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Be to, konstatavus, kad ieškinio padavimo metu ieškovo reikalavimai buvo pagrįsti visa apimtimi, iš atsakovo ieškovui priteisė bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 65 Lt žyminis mokestis, 605 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų paruošimu, 48,40 Lt išlaidų už VĮ Registrų centras pažymą ir 165,62 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu, iš viso 884,02 Lt.

10Atsakovas UAB „Kremblis“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimo dalį, kuriuo ieškovui iš atsakovo priteista 248,60 Lt delspinigių bei 884,02 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad teismas priteisdamas minėtas pinigines sumas iš atsakovo vadovavosi tarp ieškovo ir atsakovo 2007-02-20 sudaryta sutartimi Nr. A/Z07/020, kuri galiojo tik nuo 2007-02-20 iki 2007-12-31. Šios sutarties 3.6 p. numatyta, jog pasibaigus kalendoriniams metams ar sutarties galiojimo terminui turi būti surašomas tarpusavio atsiskaitymo už suteiktas paslaugas suderinimo aktas. Tačiau toks aktas surašytas nebuvo. Be to, visos minėtos sutarties neaiškios sąlygos turėtų būti aiškinamos atsakovo naudai. Taip pat, po minėtos sutarties sudarymo ieškovas įregistravo naują įmonę, todėl su atsakovu turėjo būti sudaryta nauja sutartis. Pažymėjo, kad 2009-12-03 pateikiant užsakymą dėl paslaugų teikimo su ieškovu buvo susitarta, kad visi apmokėjimai už transporto paslaugas bus atliekami pagal nuo seno susiklosčiusią praktiką, t. y. jog atsakovas už suteiktas transporto paslaugas apmokės dalimis per keletą mėnesių nuo užsakymo įvykdymo. Atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas niekada neginčyjo prievolių įvykdymo dalimis, o šiuo atveju prievolės įvykdymą dalimis taip pat priėmė. Pabrėžė, kad prievolę ieškovui visiškai įvykdė 2010 metų birželio mėnėsį. Taip pat, byloje yra nepagrįstai priteistos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovo teigimu, ieškovui nebuvo būtina imti pažymą iš VĮ Registrų centras apie atsakovo buveinės vietą bei įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo spaudoje būdu, kadangi ieškovui buvo žinomas atsakovo buveinės adresas ir kiti kontaktiniai duomenys. Be to, ieškovo prašymas priteisti 605 Lt bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų parengimu yra nepagrįstas, kadangi ieškovas kaip stambus juridinis asmuo turi teisinį padalinį, kurio darbuotojai galėjo patys surašyti atitinkamus procesinius dokumentus, tuo labiau, kad jie nebuvo sudėtingi. Taip pat, teismas tenkindamas ieškovo ieškinį iš dalies iš atsakovo priteisė visas bylinėjimosi išlaidas, nors turėjo priteisti proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų daliai.

11Ieškovas UAB „Transekspedicija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas pažymėjo, jog sutinka su teismo sprendime nurodytais teisiniais argumentais ir motyvais.

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

14Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2007-02-20 ieškovas su atsakovu sudarė krovinių vežimo automobiliais sutartį Nr. A/Z07/020, kuria ieškovas (vežėjas) įsipareigojo pervežti automobiliu krovinius, o atsakovas (užsakovas) įsipareigojo už suteiktas vežimo paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (b. l. 6 – 8). Pagal 2009-12-03 užsakymą ieškovas suteikė paslaugų atsakovui ir apmokėjimui 2009-12-24 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą serija TRE Nr. 9021225, kurios suma 2071,678 Lt (b. l. 10 – 11). Atsakovas atsiskaitė tik iš dalies ir liko skolingas ieškovui 1 171,68 Lt sumą. 2010-02-10 pretenzija Nr. 10/79 atsakovas buvo įspėtas apie neatsiskaitymą su ieškovu bei kreipimąsi į teismą (b. l. 12). Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą dėl skolos priteisimo (ieškinys teisme registruotas 2010-03-15) (b. l. 2 – 3). Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 28 d. sprendimu už akių ieškovo ieškinys atsakovui buvo patenkintas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteista 1 171,68 Lt skolos, 248,60 Lt delspinigių, 8,28 % dydžio metines palūkanų už priteistą 248,60 Lt sumą nuo 2010-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 884,02 Lt (b. l. 48 – 49). Atsakovas pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašė panaikinti priimtą teismo sprendimą už akių ir bylos nagrinėjimą iš esmės atnaujinti (b. l. 53 – 54). Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. spalio 4 d. nutartimi atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo tenkino, panaikino 2010 m. gegužės 28 d. sprendimą už akių ir atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės (b. l. 83 – 84). Išnagrinėjęs bylą iš esmės, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. vasario 22 d. sprendimu ieškovo ieškinį patenkino iš dalies, priteisė ieškovui iš atsakovo 248,60 Lt delspinigių, 8,28 % dydžio metines palūkanas už priteistą 248,60 Lt sumą nuo 2010-03-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 884,02 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 100 – 101).

15Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo dalies, kuria iš atskovo ieškovo naudai priteisti delspinigiai ir bylinėjimosi išlaidos, pagrįstumo bei teisėtumo.

16Atsakovas apeliacinį skundą grindžia tuo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas sprendime rėmėsi nebegaliojančia tarp ieškovo ir atsakovo 2007-02-20 sudaryta sutartimi. Pažymėjo, kad po šios sutarties sudarymo ieškovas įregistravo naują įmonę, todėl su atsakovu turėjo būti sudaryta nauja sutartis. Nurodė, kad 2009-12-03 pateikiant užsakymą dėl paslaugų teikimo su ieškovu buvo susitarta, kad visi apmokėjimai už transporto paslaugas bus atliekami pagal nuo seno susiklosčiusią praktiką, t. y. jog atsakovas už suteiktas transporto paslaugas apmokės dalimis per keletą mėnesių nuo užsakymo įvykdymo. Ieškovas niekada neginčyjo prievolių įvykdymo dalimis, o šiuo atveju prievolės įvykdymą dalimis taip pat priėmė. Teigia, kad prievolė įvykdyta tinkamai. Su tokiais atsakovo apeliacinio skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir juos vertina kritiškai.

17Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, ir kt.).

18Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas 2009-12-03 pateikė transporto užsakymą ieškovui dėl transporto paslaugų suteikimo (b. l. 10). Ieškovas suteikė atsakovui transporto paslaugas ir 2009-12-24 išrašė PVM sąskaitą – faktūrą serija TRE Nr. 9021225, kurios suma

192 071,68 Lt (b. l. 11). Minėtoje sąskaitoje apmokėjimo terminas nurodytas – per 7 dienas nuo sąskaitos išrašymo dienos. Atsakovas privalėjo už suteiktas paslaugas atsiskaityti su ieškovu iki 2010-01-05, tačiau to nepadarė. Pačioje sąskaitoje nurodyta, jog už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną atsakovas ieškovui moka 0,4 procentų delspinigių nuo neapmokėtos sumos. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad tarp šalių ginčas dėl skolos sumos nekilo. Kaip matyti, iš atsakovo pridedamų įrodymų – 2010-04-02, 2010-06-09 bei 2010-06-16 mokėjimo nurodymų, jis visą susidariusią skolą ieškovui padengė tik 2010-06-16. Šį faktą pripažįsta ir pats atsakovas, nurodydamas, jog visiškai su ieškovu atsiskaitė 2010 metų birželio mėnesį. Ieškovas tuo tarpu ieškinį teismui pateikė 2010-03-15, t. y. tuo metu kai atsakovas buvo padengęs tik dalį skolos. Nors atsakovas ir teigė, kad pirmosios instancijos teismas vadovavosi nebegaliojančia tarp ieškovo ir atsakovo 2007-02-20 sudaryta krovinių vežimo su automobiliais sutartimi Nr. A/Z07/020 (b. l. 6 – 8). Tačiau tokių atskovo teiginių nepagrindžia byloje esantys įrodymai. Iš minėtos sutarties 6.1 punkto matyti, kad sutartis galioja nuo 2007-02-20 iki 2007-12-31. Tačiau, atsakovas neatkreipia dėmesio į tai, jog sutarties 6.3 punktas numato, jog jeigu nė viena iš šalių per tris mėnesius iki šios sutarties galiojimo termino pabaigos raštu nepranešė kitai šaliai apie sutarties nutraukimą, sutarties galiojimo terminas pratęsiamas neribotam laikui. Taigi, atsakovo apeliacinio skundo teiginiai, jog minėta sutartis yra nebegaliojanti neturi pagrindo, kadangi atsakovas nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų matyti, jog ši sutartis yra nutraukta. Taip pat, atsakovas apeliaciniame skunde teigia, jog 2009-12-03 pateikiant užsakymą dėl paslaugų teikimo su ieškovu buvo susitarta, kad visi apmokėjimai už transporto paslaugas bus atliekami pagal nuo seno susiklosčiusią praktiką, t. y. jog atsakovas už suteiktas transporto paslaugas apmokėdavo dalimis per keletą mėnesių nuo užsakymo įvykdymo. Tačiau tokių savo teiginių atsakovas nepagrindžia jokiais įrodymais (CPK 178 str.). Atvirkščiai, iš auksčiau minėtos ieškovo išrašytos PVM sąskaitos – faktūros matyti, jog joje yra nurodytas konkretus atsiskaitymo už paslaugas terminas, t. y. per 7 dienas nuo sąskaitos išrašymo dienos (b. l. 11), tuo tarpu pats atsakovas pripažino, jog su ieškovu visiškai atsiskaitė tik 2010 metų birželio mėn. Taigi, tokie atsakovo apeliacinio skundo argumentai atmestini kaip visiškai nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakovas prievolės laiku atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas neįvykdė ir priteisė iš atsakovo ieškovo prašomus delspinigius.

20Atsakovas taip pat ginčija ir pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistas bylinėjimosi išlaidas, nurodydamas, kad ieškovui nebuvo būtina imti pažymą iš VĮ Registrų centras apie atsakovo buveinės vietą bei įteikti procesinius dokumentus viešo paskelbimo spaudoje būdu, kadangi ieškovui buvo žinomas atsakovo buveinės adresas ir kiti kontaktiniai duomenys. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais atsakovo apeliacinio skundo argumentais nesutinka ir juos vertina kritiškai.

21Lietuvos Respublikos CPK 88 straipnyje nustatytas išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu sąrašas. Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti bei kitos pagrįstos ir būtinos išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 8 p.).

22Pirmosios instancijos teismas, ieškovo ieškinį tenkindamas iš dalies, iš atsakovo ieškovo naudai priteisė tokias bylinėjimosi išlaidas – 65 Lt žyminio mokesčio, 605 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų paruošimu, 48,40 Lt išlaidų už VĮ Registrų centras pažymą bei 165,62 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu, iš viso 884,02 Lt. Nors apeliantas ir teigia, kad išlaidos susijusios su pažymos iš VĮ Registrų centro išėmimu bei procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo spaudoje būdu yra nepagrįstos, tačiau to nepatvirtina byloje esantys įrodymai. Iš bylos medžiagos matyti, jog 2007-02-20 sudarytoje sutartyje atsakovo buveinės adresas nurodytas – Kaminkelio g. 30 – 16, Vilnius, tačiau iš 2009-12-03 transporto užsakymo bei 2010-02-10 VĮ Registrų centras pažymos matyti, jog atsakovo buveinė yra Girių g. 36, Vilnius. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog ieškovui, siunčiant pretenziją dėl skolos sumokėjimo atsakovui, galėjo kilti klausimas dėl atsakovo buveinės adreso, todėl jis pagrįstai ir pasitikrino atsakovo rekvizitus. Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, kad pirmosios instancijos teismui procesinių dokumentų atsakovo buveinės adresu – Girių g. 36, Vilnius įteikti nepavyko (b. l. 32), todėl ieškovui 2010 m. balandžio 28 d. teismo nutartimi buvo pasiūlyta įteikti procesinius dokumentus atsakovui viešo paskelbimo spaudoje būdu, ką ieškovas ir padarė bei patyrė 165,62 Lt išlaidų (b. l. 41 – 46). Todėl atsakovo apeliacinio skundo teiginiai, jog minėtos išlaidos yra nepagrįstos ir nepriteistinos, yra atmestini.

23Taip pat, atsakovas apeliaciniu skundu ginčija ir bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti, nurodydamas, jog ieškovas kaip stambus juridinis asmuo turi teisinį padalinį, kurio darbuotojai galėjo patys surašyti atitinkamus procesinius dokumentus, tuo labiau, kad jie nebuvo sudėtingi.

24Kaip minėta auksčiau, išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, rūšių. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

25Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškovas šioje byloje pasinaudojo savo teise į teisinę pagalbą ir pavedė teisminius dokumentus parengti kvalifikuotam teisinių žinių turinčiam asmeniui, t. y. advokatui. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai, kad ieškovas yra stambus juridinis asmuo, kuris turi teisinį padalinį ir kurio darbuotojai galėjo patys parengti procesinius dokumentus teismui, atmestini kaip nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad civilinio proceso įstatyme nėra nustatyta prievolė juridiniam asmeniui, turinčiam savo teisinį padalinį, jog juridinio asmens vardu teikiamus procesinius dokumentus teismui rengtų tik jo darbuotojai. Taip pat, proceso įstatyme nėra nustatytas ir ribojimas tokiam juridiniam asmeniui pasinaudoti kvalifikuota teisine pagalba. Iš bylos medžiagos matyti, kad už ieškinio parengimą ieškovas advokatei I. K. – Kvainauskienei sumokėjo 605 Lt (b. l. 18 – 19). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 8.2. punktas numato, kad už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 3 MMA, t. y. 2 400 Lt (800 Lt x 3). Tuo tarpu, šiuo atveju ieškovas prašė priteisti tik 605 Lt sumą. Taigi, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovui advokato suteiktų teisinių paslaugų užmokesčio dydis ne tik, kad neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių išlaidų dydžių, bet ir yra kelis kartus už juos mažesnis.

26Be to, atsakovas teigia, jog nors teismas ieškovo ieškinį patenkino tik iš dalies, tačiau iš atsakovo priteisė visas bylinėjimosi išlaidas, nors turėjo jas priteisti proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų daliai. Su tokiais atsakovo apeliacinio skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir juos vertina kritiškai.

27CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Atsakovas apeliaciniame skunde teisingai nurodo įstatyminę bylinėjimosi išlaidų priteisimo reglamentaciją, tačiau neatsižvelgia į itin nagrinėjamai situacijai svarbią aplinkybę, o būtent į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovo ieškinys buvo patenkintas iš dalies ne dėl to, kad ieškovas nuo dalies savo reikalavimų atsisakė ar dalis ieškinio reikalavimų buvo atmesti kaip nepagrįsti, o būtent dėl to, kad pats atsakovas iki 2011 m. vasario 22 d. teismo sprendimo priėmimo patenkino ieškovo reikalavimą priteisti atitinkamą skolą iš atsakovo, todėl pirmosios instancijos teismas ir priėmė sprendimą ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies. Be to, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime taip pat konstatavo, kad ieškinio padavimo metu ieškovo reikalavimai buvo pagrįsti visa apimtimi. Apeliacinės instancijos teismas dar kartą pažymi, kad ieškovo kreipimosi su ieškiniu į teismą metu, atsakovas dalies skolos padengęs nebuvo, o tą padarė tik vėliau, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovo ieškovo naudai priteisė visas bylinėjimosi išlaidas.

28Kiti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

29Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą reglamentuojančias procesines bei materialines teisės normas, apelianto apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą ar jo dalį, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

31UAB „Kremblis“ apeliacinį skundą atmesti.

32Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Transekspedicija“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo... 4. 1 171,68 Lt skolos, 248,60 Lt delspinigių, 8,28 % dydžio metines palūkanas... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. gegužės 28 d. sprendimu už... 6. Atsakovas UAB „Kremblis“ pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių... 7. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. spalio 4 d. nutartimi atsakovo... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. vasario 22 d. sprendimu ieškovo... 9. 2009-12-03 užsakymą ieškovas suteikė paslaugų atsakovui ir apmokėjimui... 10. Atsakovas UAB „Kremblis“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus... 11. Ieškovas UAB „Transekspedicija“ atsiliepimu į apeliacinį skundą su... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas. ... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2007-02-20 ieškovas su atsakovu sudarė... 15. Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo dalies, kuria iš atskovo ieškovo... 16. Atsakovas apeliacinį skundą grindžia tuo argumentu, jog pirmosios... 17. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda,... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas 2009-12-03 pateikė transporto... 19. 2 071,68 Lt (b. l. 11). Minėtoje sąskaitoje apmokėjimo terminas nurodytas... 20. Atsakovas taip pat ginčija ir pirmosios instancijos teismo sprendimu... 21. Lietuvos Respublikos CPK 88 straipnyje nustatytas išlaidų, susijusių su... 22. Pirmosios instancijos teismas, ieškovo ieškinį tenkindamas iš dalies, iš... 23. Taip pat, atsakovas apeliaciniu skundu ginčija ir bylinėjimosi išlaidas... 24. Kaip minėta auksčiau, išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš... 25. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškovas šioje byloje... 26. Be to, atsakovas teigia, jog nors teismas ieškovo ieškinį patenkino tik iš... 27. CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies,... 28. Kiti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, todėl... 29. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., teismas... 31. UAB „Kremblis“ apeliacinį skundą atmesti.... 32. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. vasario 22 d. sprendimą palikti...