Byla 2-432/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės Audronės Jarackaitės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Laimos Garnelienės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) AB Ūkio banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria nutraukta bylos dalis dėl trečiojo asmens AB Ūkio banko prašymo patikslinti kreditorių finansinius reikalavimus, pareikštus UAB „Baltijos orfėjas“ bankroto byloje Nr. B2-252-44/2006, ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2004 m. sausio 7 d. nutartimi iškėlė UAB “Baltijos Orfėjas” bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Draugo petys“, 2004 m. kovo 19 d. nutartimi patvirtino kreditorių A. K. 90 619,34 Lt ir Nibalk Ltd 5 777 921,63 Lt finansinius reikalavimus (1t.,b.l. 58-59, 71-72), o 2005 m. kovo 16 d. nutartimi teismas patikslino kreditorių A. K. ir Nibalk Ltd reikalavimus, sumažindamas juos patenkinta reikalavimo dalimi, patvirtino A. K. 26 980,40 Lt reikalavimą ir Nibalk Ltd 2 819 664,69 Lt finansinį reikalavimą. Vilniaus apygardos teismas 2004 m. rugsėjo 17 d. nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir patvirtino įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, tarpe jų AB Ūkio banko - 864 282,19 Lt, A. K. - 90 619,34 Lt ir Nibalk Ltd - 5 777 921,63 Lt (1t., b.l. 159-164).

3Tretysis asmuo AB Ūkio bankas 2004 m. lapkričio 10 d. skundu dėl kreditorių susirinkimo nutarimų ir kreditorinių reikalavimų patikslinimo bei jo 2004 m. gruodžio 1 d. patikslinimu, tarpe kitų prašymų, pateikė prašymą patikslinti BUAB „Baltijos Orfėjas“ kreditorių Nibalk Ltd ir A. K. reikalavimus, išreikalavus iš bankroto administratoriaus 1999 m. gegužės 7 d. paskolos sutartį, kurios pagrindu buvo perleistas reikalavimas kreditoriui įmonei Nibalk Ltd ir pinigų gavimą pagal šią sutartį įrodančius dokumentus, bei kreditoriaus A. K. reikalavimus pagrindžiančius dokumentus (1t., b.l.185-188, 194-196). Tretysis asmuo nurodė, kad kreditorių įmonės Nibalk Ltd ir A. K. pateiktų reikalavimų administratorius nesutikrino su įmonės finansine apskaita, o sutiko su kreditorių neteisingai paskaičiuotomis palūkanomis, neginčijęs reikalavimų, juos pateikė teismui tvirtinti. Pareiškėjo nuomone, remiantis bankroto bylą įmonei „Baltijos Orfėjas“ inicijavusios administracijos vadovės pateiktų teismui 2003-11-01 balanso, įmonės 2003-11-01 kreditorių sąrašo duomenimis ir bankroto administratoriaus UAB „Draugo petys“ pateiktame teismui tvirtinti kreditorių sąraše nustatytų reikalavimų sumų palyginimu, šių kreditorių piniginių reikalavimų, kilusių iš sandorių, palūkanų dydžiai turėtų būti: kreditoriaus Nibalk Ltd 3 129 315,41 Lt dydžio, o A. K. – 77 000 Lt. Teigė, jog įmonės Nibalk Ltd reikalavimo suma įmonės balanse buvo įrašyta į grafą „D“, kaip po vienerių metų mokėtinos sumos, t.y. piniginė prievolė bankroto bylos iškėlimo dieną nebuvo pasibaigusi, todėl pasibaigė tik iškėlus bankroto bylą (ĮBĮ 16 str.), o paskolos, suteiktos užsienio valiuta, turėjo būti perskaičiuotos į litus Lietuvos banko bankroto bylos iškėlimo dienos nustatytais valiutų kursais (CK 6.36 str. 3 d.). Dėl to, pareiškėjo paskaičiavimais, bankroto administratoriui neatlikus šių veiksmų, įmonės Nibalk Ltd kreditorinio reikalavimo dydis nepagrįstai padidintas daugiau nei vienu milijonu litų. Be to, kreditoriaus A. K. reikalavimo suma 90 619,34 Lt nebuvo nurodyta nei BUAB „Baltijos orfėjas“ 2003-11-01 kreditorių sąraše, nei įmonės 2003 m. balanse. Nurodė, jog atsakovo bankrotas galėjo būti tyčinis (1t., b.l.187).

4Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. vasario 23 d. nutartimi (rašymo apsirikimo klaida ištaisyta Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi) panaikino Vilniaus apygardos teismo 2005 m. gruodžio 28 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas trečiojo asmens AB Ūkio banko prašymas patikslinti kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd reikalavimus, ir grąžino šią bylos dalį tam pačiam apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad pagal ĮBĮ 26 straipsnio pirmąją dalį, kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, o kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Pažymėjo, jog byloje nepriėmus sprendimo dėl įmonės pabaigos, bankroto byla nėra užbaigta, ir visi klausimai, susiję su bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimų dydžio pagrįstumu bei patikslinimu, gali būti sprendžiami bankroto byloje (ĮBĮ 15 str. 2 d., 26 str., CPK 127 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 „Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 11 p., 15 p.). Apeliacinis teismas taip pat nurodė, jog, nagrinėjant bylą iš naujo, pareikalautini pirminių kreditorių, iš kurių reikalavimo teises perėmė įmonė Nibalk Ltd, paskolos susitarimai su atsakovu, be to, reikalinga įvertinti pirminio kreditoriaus, kurio reikalavimo teises perėmė A. K. , 2003 m. lapkričio 20 d. paskolos susitarimą su atsakovu bei kitus duomenis ir aplinkybes, reikšmingas teisingam bylos išsprendimui.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. balandžio 11 d. nutartimi nutraukė bylos dalį dėl trečiojo asmens AB Ūkio banko prašymo patikslinti kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd kreditorinius reikalavimus (4t., b.l.71-72; CPK 293 str. 1 p., 294 str.). Teismas nurodė, kad iš esmės kreditorius skundžia administratoriaus veiksmus, o pagal ĮBĮ 23 straipsnio 3 punktą administratoriaus veiksmai turi būti skundžiami ne teismui, o kreditorių susirinkimui, kurio priimtas nutarimas gali būti skundžiamas teismui (ĮBĮ 21 str. 1 d. 2 p.). Teismo nuomone, nėra teisinio pagrindo konstatuoti, jog ĮBĮ suteikia teisę vienam kreditoriui ginčyti teisme kitų kreditorių reikalavimų apimtis. Dėl to kreditoriaus prašymas nenagrinėtinas teisme. Be to, teismas pažymėjo, jog tretysis asmuo turėjo teisę skųsti teismo nutartį, kuria buvo patvirtinti jo ginčijami kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 26 str. 5 d.). Tretysis asmuo yra nurodęs, jog apie, jo nuomone, kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd reikalavimų nepagrįstumą jis sužinojo skundo nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu (4t., b.l.29), tačiau neskundė teismo nutarčių, kuriomis patvirtinti nurodytų kreditorių reikalavimai, taip pat nepasinaudojo kitomis CPK ir ĮBĮ numatytomis procesinėmis galimybėmis juos nuginčyti.

6Tretysis asmuo AB Ūkio bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. balandžio 11 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (4t., b.l.79-81). Nurodo, kad nebuvo gavęs pranešimo apie skundžiamos teismo nutarties priėmimo laiką ir vietą. Pažymi, jog šį klausimą teismas anksčiau sprendė žodinio proceso tvarka, todėl apeliantas manė, kad šįkart taip pat jis bus sprendžiamas žodinio proceso tvarka. Nurodo, kad reikšdami prašymą patikslinti kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd reikalavimus, nepažeidė įstatymų, o gynė savo teisėtus interesus. Teismas neišreikalavo Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 23 d. nutartyje nurodytų dokumentų, kurie būtini sprendžiant apelianto prašymo pagrįstumą, todėl neištyręs visų reikalingų aplinkybių ir įrodymų, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Be to, teismas nebuvo aktyvus bankroto byloje, neapgynė viešojo intereso, paliko abejones dėl kreditorių reikalavimų apimties.

7Atsakovo bankrutavusios UAB „Baltijos orfėjas“ administratorius UAB „Draugo petys“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo palikti skundžiamų nutartį nepakeistą (4t., b.l.144-145). Nurodo, kad teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Visa medžiaga, susijusi su kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd reikalavimų dydžiu pateikta apygardos teismui 2005 m. balandžio mėnesį į bankroto bylą. Pažymi, kad pareiškėjas nebuvo pats pakankamai aktyvus ir laiku nepasinaudojo procesinėmis galimybėmis ginti savo interesus.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Apygardos teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė civilinio proceso įstatymą, neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 23 d. nutartyje nurodytą įstatymų aiškinimą nagrinėjamu klausimu bei apygardos teismo padarytus proceso įstatymo pažeidimus, ir, nutraukdamas civilinės bylos dalį pagal trečiojo asmens AB Ūkio banko prašymą patikslinti nurodytų bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus, jo neišnagrinėjęs iš esmės, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą teismo nutartį (CPK 338, 329 str.).

10Nepagrįstos teismo išvados, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad ĮBĮ suteikia vienam bankrutavusios įmonės kreditoriui teisę ginčyti teisme kitų kreditorių reikalavimų apimtis, ir kreditoriaus (trečiojo asmens) prašymas, pareikštas jame nurodyta forma, patikslinti kitų kreditorių finansinius reikalavimus nenagrinėtinas teisme (CPK 293 str. 1 p.).

11Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis įtvirtina asmens teisę kreiptis į teismą. Ši konstitucinė nuostata, kuri atkartota ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje, reiškia, kad teismas turi teisę spręsti visus ginčus dėl teisės. CPK nustato bankroto bylų nagrinėjimo tvarką, išskyrus išimtis, kurias numato ĮBĮ (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. vasario 23 d. nutartyje, kuria byla dėl trečiojo asmens AB Ūkio banko prašymo patikslinti aukščiau nurodytų kreditorių finansinius reikalavimus perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės, buvo nurodęs, jog įstatymai nedraudžia patikslinti, ginčyti teismo patvirtintus bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus iki bankroto bylos pabaigos, jeigu pareiškėjas (kreditorius) motyvuotai nurodo svarbias priežastis, dėl kurių anksčiau negalėjo pateikti prašymo dėl kreditorių reikalavimų patikslinimo ar paduoti atskirojo skundo dėl teismo nutarties, kuria patvirtinti įmonės kreditorių reikalavimai, kreditoriai turi teisę ginčyti ir kitų kreditorių patvirtintų reikalavimų dydžius (ĮBĮ 26 str. 5 d., 10 str. 1 d., CPK 3 str. 6 d.). Pažymėtina, kad ĮBĮ nėra įtvirtinta, jog bankrutuojančios įmonės kreditoriaus prašymas dėl kitų kreditorių reikalavimų patikslinimo negali būti nagrinėjamas teisme, jog toks prašymas nagrinėtinas kreditorių susirinkime. Pagal ĮBĮ 26 straipsnio nuostatas kreditorių reikalavimus bei atsisakymą nuo jų tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu taip pat tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kreditoriai turi teisę skųsti teismo nutartis dėl kitų kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų, jei jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 250 Lt ir skundą paduodančio kreditoriais patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 250 Lt. Beje, šioje byloje kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd finansiniai reikalavimai buvo patvirtinti nepranešus trečiajam asmeniui AB Ūkio bankui, o kiekvienas bankrutuojančios įmonės kreditorius yra suinteresuotas, kad jo finansinis reikalavimas būtų patenkintas, todėl, esant pagrįstai abejonei dėl patvirtinto kito kreditoriaus reikalavimo dydžio, kyla grėsmė jo finansinių reikalavimų patenkinimui. Todėl kreditoriai turi teisę ginčyti ir kitų kreditorių patvirtintų reikalavimų dydžius.

12Be to, nepagrįstos ir teismo išvados, jog pagal trečiojo asmens AB Ūkio banko suformuluotą prašymą šis skundžia bankroto administratoriaus veiksmus ir kad jo skundas nagrinėtinas BUAB „Baltijos orfėjas“ kreditorių susirinkime, o ne teisme. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo trečiojo asmens pateikto prašymo patikslinti kitų kreditorių reikalavimus laikyti skundu dėl administratoriaus veiksmų, kadangi pagal apelianto prašymo turinį matyti, jog šis ginčija teismo patvirtintus kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd reikalavimų dydžius, o pagal Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalį, CPK 5 straipsnio 1 dalį, ĮBĮ nuostatas kiekvienas asmuo turi teisę pasirinkti įstatymų neuždraustą būdą, kuriuo jis gins savo teises ir teisėtus interesus. Be to, byloje nėra duomenų, jog trečiasis asmuo būtų pakeitęs ar patikslinęs savo prašymą patikslinti nurodytų kreditorių finansinius reikalavimus, o ĮBĮ 23 straipsnyje tarp kreditorių susirinkimo teisių nėra numatytos išimtinės teisės nagrinėti kreditorių prašymus dėl kitų kreditorių reikalavimų patikslinimo.

13Dėl aukščiau išdėstytų argumentų, neturi pagrindo ir teismo išvada, jog apeliantas, neapskundęs teismo nutarčių, kuriomis buvo patvirtinti nurodytų kreditorių reikalavimai, nebeturi procesinės galimybės ginčyti kreditorių A. K. ir Nibalk Ltd patvirtintų finansinių reikalavimų. Teismo nuomone, apeliantas, kaip kreditorius, pateikdamas teismui prašymą patikslinti nurodytų kreditorių reikalavimų dydžius, naudojasi viena iš procesinių galimybių ginti savo turtinius interesus bankroto byloje (ĮBĮ 10 str. 1 d., 26 str. 1, 5 d., CPK 5 str. 1 d.). Be to, apygardos teismui 2006 m. gegužės 5 d. įsiteisėjusia teismo nutartimi atsisakius priimti apelianto atskiruosius skundus dėl teismo nutarčių, kuriomis buvo patvirtinti ginčijami kreditorių finansiniai reikalavimai, ir neatnaujinus termino atskiriesiems skundams paduoti, kreditorius neteko galimybės kitomis procesinėmis priemonėmis ginti savo teisių (4t., b.l.85-87, 95-97, 99-101, 106-108, 148-150). Kita vertus, teismas bankroto byloje privalo būti aktyvus, todėl, gavęs pareiškimą apie galimai nepagrįstai patvirtintus kreditorių finansinių reikalavimų dydžius, turi šį klausimą išnagrinėti ir išspręsti iš esmės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato 2001 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 33 „Dėl įstatymų taikymo įmonių bankroto bylose“ 6 p.). Be to, apeliacinės instancijos teismas 2006 m. vasario 23 d. nutartyje, grąžindamas bylą nagrinėti iš esmės, nurodė aplinkybes, kurių ištyrimas ir įvertinimas gali būti reikšmingas apelianto prašymo dėl BUAB „Baltijos orfėjas“ kreditorių A. K. ir Nibalk Ltd finansinių reikalavimų patikslinimo išnagrinėjimui, tačiau pirmosios instancijos teismas jų netyrė ir neįvertino.

14Dėl to apygardos teismo nutartis panaikintina, o trečiojo asmens AB Ūkio banko prašymas dėl nurodytų kreditorių reikalavimų patikslinimo perduotinas tam pačiam apygardos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 338, 329, 330 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

16Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. balandžio 11 d. nutartį ir perduoti trečiojo asmens AB Ūkio banko prašymą dėl kreditorių A. K. ir įmonės Nibalk Ltd reikalavimų patikslinimo tam pačiam apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai