Byla B2-996-324/2014
Dėl bankrutavusios įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Laisvės parkas“ kreditoriaus E. L. finansinių reikalavimų patikslinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant suinteresuoto asmens atstovei advokatei Aušrai Meliukštienei, teismo posėdyje išnagrinėjo bankrutavusios įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Laisvės parkas“ kreditorės akcinės bendrovės Swedbank pareiškimą dėl bankrutavusios įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Laisvės parkas“ kreditoriaus E. L. finansinių reikalavimų patikslinimo ir

Nustatė

22013 m. kovo 19 d. prašymu, registracijos Nr. E1-9975, kreditorė AB Swedbank prašo peržiūrėti J. R. N. ir A. U. atitinkamai 898 500 Lt ir 298 500 Lt finansinius reikalavimus ir atsisakyti juos tvirtinti. Nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi bendra 1 197 000 Lt J. R. N. ir A. U. finansinių reikalavimų suma patvirtinta, neįvertinus reikalavimų pagrįstumo. Vadovaujantis 2008 m. birželio 19 d. preliminariomis pirkimo–pardavimo sutartimis Nr. L/PAR 2008/06/18 ir Nr. L/PAR 2008/06/19, nukentėjusios šalies reikalavimas dėl netesybų mokėjimo gali atsirasti tik nesudarius pagrindinių pirkimo–pardavimo sutarčių sutartomis sąlygomis ir sutartu laiku, t. y. iki 2009 m. birželio 19 d. Pardavėjos įmonei bankroto byla iškelta 2009 m. vasario 23 d., todėl iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo atsiradusios preliminariose sutartyse nurodytos sąlygos dėl 597 000 Lt ir 600 000 Lt netesybų mokėjimo. Remiantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu, iki bankroto bylos iškėlimo neatsiradusių netesybų skaičiavimas yra negalimas. Už preliminarių sutarčių pažeidimą atsakovė prisiėmė pareigą sumokėti 1 197 000 Lt sumos netesybas, kurios sudaro 25 proc. nuo sutartos turto kainos ir yra šešis kartus didesnės už baudas pardavėjoms (po 100 000 Lt pagal kiekvieną sutartį). Tvirtinant 1 197 000 Lt finansinius reikalavimus nebuvo vertinamas jų atitikimas realiems pardavėjų nuostoliams, preliminarių sutarčių ir jose nurodytų atsakovės įsipareigojimų realumas. Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnis leidžia tikslinti kreditorių finansinius reikalavimus, todėl kreditorius turi procesinę galimybę ginti savo turtinius interesus bankroto byloje, pateikdamas teismui prašymą patikslinti įsiteisėjusia nutartimi patvirtintus kitų skolininko kreditorių reikalavimų dydžius (Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 1 d., 26 str. 1, 5 d., CPK 5 str. 1 d.). J. R. N. ir A. U. balsais yra nustatomos neprotingos įkeisto turto kainos, viršijančios šio turto rinkos vertę, tuo pažeidžiant Swedbank, AB daiktines teises į finansinio reikalavimo patenkinimą iš parduotino vertingo įkeisto turto. Dėl nepagrįstai ilgą laiką vykdomų bankroto procedūrų didėja atsakovės administravimo išlaidos, kurios pirmiausia bus dengiamos iš įkeisto turto pardavimo gautų lėšų, o tai turės tiesioginę įtaką hipotekos kreditoriui tenkančiai lėšų daliai.

3Pareiškėjos atstovas paskutiniajame teismo posėdyje nedalyvavo, bylą prašė nagrinėti jam nesant, palaikė prašyme išdėstytus argumentus (t. 2 b.l. 96-98).

4Bankrutuojančios UAB „Laisvės parkas“ atstovė su prašymu nesutiko. Nurodė, jog sandorių 6.2 punkte šalys įtvirtino, kad netesybas pirkėja privalo sumokėti pardavėjoms tada, kai pagrindinė sutartis preliminariojoje sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis nesudaroma dėl to, kad pirkėjas nevykdė ar netinkamai vykdė preliminarioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, taip pat tais atvejais, kai pirkėjas nepagrįstai vengia arba atsisako sudaryti pagrindinę sutartį. Analizuojant šios sutartinės sąlygos turinį pagal CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas sutarčių aiškinimo taisykles ir kasacinio teismo jurisprudenciją dėl sutarčių aiškinimo, vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais, tikslinga atsižvelgti CK 6.59 str. įtvirtintą draudimą vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, į LR CK 6.63 str. detalizuotus atvejus, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, t.y. kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (1 d. 1 p.), skolininkas iki prievolės įvykdymo termino pabaigos praneša kreditoriui, kad jis prievolės nevykdys (1 d. 5 p.). Kauno apygardos teismui iškėlus bankroto bylą UAB „Laisvės parkas" tapo aišku, kad pirkėja UAB „Laisvės parkas" dėl nemokumo negalės vykdyti preliminariųjų pirkimo–pardavimo sutarčių pagrindu prisiimtų įsipareigojimų įsigyti nekilnojamąjį turtą, todėl nuo tos datos ji laikomas pažeidusia savo prievolę bei atsisakiusia sudaryti nekilnojamojo turto pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį. UAB „Laisvės parkas" bankroto administratorė, vykdydama LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 13 p. reikalavimus, pagal kuriuos per laikotarpį iki pirmojo kreditorių susirinkimo administratorius privalo išspręsti klausimus dėl įmonės sudarytų sandorių, kurių įvykdymo terminas dar nepasibaigė, tolesnio vykdymo ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pranešti suinteresuotiems asmenims apie tai, kad vykdys įmonės sudarytas sutartis, kurių vykdymo terminas dar nepasibaigė, arba jų nevykdys, 2009 m. kovo 26 d. pranešimu dėl sutarties nevykdymo pagrindu pranešė A. U. ir J. N., kad nebevykdys ginčo preliminariųjų pirkimo–pardavimo sutarčių. Tuo būdu šios sutartys laikomos pasibaigusiomis, o jų 6.2 punkto pagrindu atsiradę reikalavimai yra tenkinami Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Bankroto administratorė, vertindama preliminariosiose sutartyse įtvirtinto netesybų dydžio kriterijų ir teikdama teismui tvirtinti šių kreditorių finansinius reikalavimus, atsižvelgė į šių veiksnių visumą: šalys apibrėžė priežastis, dėl kurių nustato būtent tokio dydžio netesybas (tai, kad pirkėja nemoka avanso pardavėjai, o pardavėja įsipareigoja nutraukti bet kokius žemės sklypo pardavimus; šalys patvirtino, kad toks baudos dydis atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus ir, atsižvelgiant į preliminarios sutarties sudarymo faktines aplinkybes ir ja prisiimamų įsipareigojimų mąstą, pusiausvyrą bei pobūdį. Dėl to netesybos negali būti vertinamos kaip neprotingai didelės. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl turi būti vykdytina. Preliminariosiose sutartyse nustatytos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Išanalizavusi preliminariąsias sutartis ir iki jų pasirašymo tarp šalių susiklosčiusius santykius, bankroto administratorė padarė išvadą, kad įsigyti iš pardavėjų J.R. N. ir A. U. žemės sklypus UAB „Laisvės parkas" galimai turėjo interesą dėl vykdytinos ūkinės–komercinės veiklos, pasireiškiančios nekilnojamojo turto pirkimu, statybų verslu ir pan. Ši faktinė aplinkybė taip pat liudija nepagrįstumą kreditorės AB „Swedbank" prielaidų dėl preliminariųjų pirkimo–pardavimo sutarčių tariamumo. Mano, kad, ginčydama šiuos finansinius reikalavimus praėjus penkiems mėnesiams nuo jų patvirtinimo, kreditorė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, vilkina bankroto procedūrą, todėl jai paskirtina bauda pagal CPK 95 straipsnio 2 dalį.

5Kreditorės AB Swedbank prašymas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančios UAB „Laisvės parkas“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, įskaitant ir kreditorių J. R. N. bei A. U. atitinkamai 898 500 Lt ir 298 500 Lt finansinius reikalavimus, nenagrinėdamas jų pagrįstumo klausimo iš esmės.

7Pagal Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalies nuostatą kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. spalio 31 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012 pagal trečiojo asmens akcinės bendrovės „SEB lizingas“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 17 d. nutarties, kuria spręstas klausimas dėl trečiojo asmens I. K. pareiškimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Auto 1“ bankroto byloje dėl bylos nutraukimo ir kitų nagrinėjamam ginčui reikšmingų klausimų išsprendimo, peržiūrėjimo, išaiškino, kad teismo nutartis, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai be nagrinėjimo iš esmės, negali būti prilyginama teismo sprendimui, priimamam išnagrinėjus bylą iš esmės. Tais atvejais, kai kreditoriaus finansinis reikalavimas buvo patvirtintas be nagrinėjimo iš esmės, kreditorius turi teisę kreiptis į teismą dėl nutartimi patvirtinto kito kreditoriaus finansinio reikalavimo tikslinimo (ginčijimo) ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Tokia pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas, 2006 m. rugpjūčio 24 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-432/2006, išaiškinęs, jog kreditorius, neapskundęs teismo nutarčių, kuriomis buvo patvirtinti nurodytų kreditorių reikalavimai, nepraranda procesinės galimybės ginčyti tų kreditorių reikalavimus.

8Tuo vadovaujantis atmestinas UAB „Laisvės parkas“ argumentas dėl kreditorės AB „Swedbank“ piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, inicijavus ginčą dėl prašyme nurodomų finansinių reikalavimų pagrįstumo.

9Kreditorė AB „Swedbank“ teisingai teigia, kad kreditorių J. R. N. bei A. U. finansinis reikalavimas nepagrįstas.

102008 m. birželio 19 d. kreditorės (pardavėjos) ir UAB „Laisvės parkas“ (pirkėja) sudarė preliminarias pirkimo–pardavimo sutartis Nr. L/PAR 2008/06/18 ir Nr. L/PAR 2008/06/19 dėl žemės sklypų, kurių plotas 1,9886 ha ir 2,0000ha, unikalus Nr. ( - ), kadastriniai adresai ( - ) ir ( - ), esančių ( - ) kadastrinėje vietoje, pirkimo–pardavimo atitinkamai už 2 388 000 Lt ir 2 400 000 Lt. Šalys susitarė, kad pagrindinė sutartis turi būti sudaryta ir notariškai patvirtinta ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 19 d. (5.1 p.). Sutarčių 6.2 punktu numatė atvejį, jeigu pagrindinė sutartis preliminariojoje sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis nesudaroma dėl to, kad pirkėja nevykdė ar netinkamai vykdė savo preliminariojoje sutartyje numatytus įsipareigojimus, taip pat tais atvejais, kai pirkėja nepagrįstai vengia arba atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, pirkėja įsipareigoja pagal pirmąjį rašytinį pareikalavimą per 10 dienų nuo tokio pareikalavimo gavimo dienos sumokėti pardavėjai 25 proc. netesybas nuo suderėtos p.4.1 sumos, kas sudarytų 597.00, 00 Lt baudą (sutarties Nr.L/PAR2008/06/19 atveju - 600.000, 00 Lt baudą). Nurodė, kad toks baudos dydis nustatomas siekiant užtikrinti preliminariosios sutarties šalių interesų pusiausvyrą ir preliminariosios sutarties pagrindu kylančių prievolių tinkamą įvykdymą bei atsižvelgiant į tai, kad pirkėja pagal preliminariąją sutartį nemoka avanso pardavėjai, o pardavėja šia preliminariąja sutartimi įsipareigoja nutraukti bet kokius žemės sklypo pardavimus. Šalys vienareikšmiškai patvirtino, kad toks baudos dydis atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus ir, atsižvelgiant į preliminarios sutarties sudarymo faktines aplinkybes ir ja prisiimamų įsipareigojimų mąstą, pusiausvyrą bei pobūdį, negali būti vertinamas kaip neprotingai didelės netesybos (bauda). Numatė, jog pardavėja taip pat turi teisę į visų kitų nuostolių, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda, atlyginimą.

11Pardavėjos įmonei 2009 m. vasario 23 d. Kauno apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla. Nutartis įsiteisėjo 2009 m. kovo 6 d. Taigi, preliminariose sutartyse nurodytos sąlygos dėl 597 000 Lt ir 600 000 Lt netesybų mokėjimo iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo atsiradusios, nes pagal preliminarias sutartis pagrindinės sutartys turėjo būti sudarytos ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 19 d. Suėjus pastarajam terminui, pirkėja negalėjo įvykdyti prievolės įsigyti preliminariose sutartyse nurodytą turtą ir dėl prievolės neįvykdymo jai negali būti skaičiuojamos netesybos, nes tai draudžia Įmonių bankroto įstatymo redakcijos 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas. Pagal tuo metu bei finansinio reikalavimo tvirtinimo metu galiojusios įstatymo redakcijos šiame punkte įtvirtintą imperatyvią teisės normą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Ši norma yra specialioji UAB „Laisvės parkas“ argumentuose nurodytų civilinės teisės normų atžvilgiu, todėl bankroto administratorės atsikirtimai atmestini (CK 1.1 straipsnio 2 dalis). Galiojant imperatyviam draudimui išieškoti iki bankroto bylos iškėlimo neatsiradusias netesybas, nėra procesinio tikslo svarstyti bylos dalyvių argumentus dėl sutartinių netesybų dydžio.

12Nurodyti argumentai pagrindžia, kad bankroto administratorės prašymas patvirtinti nurodomus finansinius reikalavimus buvo pareikštas nepagrįstai, todėl kreditorių sąrašas tikslintinas ir aptartus finansinius reikalavimus tvirtinti atsisakytina.

132013 m. lapkričio 23 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi kreditorės A. U. ir J. R. N. E. L. (E. L.) perleido reikalavimo teises į bankrutavusios UAB „Laisvės parkas“ atitinkamai 298 500 Lt ir 898 500 Lt skolas, todėl nagrinėjamoje byloje 2013 m. gruodžio 17 d. protokoline nutartimi šios kreditorės pakeistos jų teisių perėmėju E. L. 2013 m. gruodžio 18 d. nutartimi UAB „Laisvės parkas“ bankroto byloje patikslintas UAB „Laisvės parkas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, į jį įtraukiant E. L. su 1 197 000 Lt finansiniu reikalavimu, išbraukiant iš jo A. U. su 298 500 Lt finansiniu reikalavimu ir J. R. N. su 898 500 Lt finansiniu reikalavimu. Nustačius, jog E. L. įgytas finansinis reikalavimas „Laisvės parko“ įmonei buvo neteisėtas, E. L. išbrauktinas iš UAB „Laisvės parkas“ kreditorių sąrašo (ex iniuria ius non oritur). Nors reikalavimo teisės perleidimo sutarties 6.2 punkte nurodoma, kad sutarčiai ir jos priedui Nr.1 taikoma Ukrainos Respublikos teisė, nesiaiškintinas šios teisės turinys, kiek jis būtų susijęs su perimto reikalavimo galiojimo aspektais, nes, vadovaujantis CK 1.11 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės, su kuria ginčas labiausiai susijęs, imperatyvios teisės normos taikomos, nepaisant to, kad šalys savo susitarimu yra pasirinkusios kitokią užsienio teisę.

14Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 1 dalimi, CPK 291 straipsniu, teismas

Nutarė

15patikslinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Laisvės parkas“ kreditorių sąrašą ir išbraukti iš jo E. L. su 1 197 000 Lt finansiniu reikalavimu.

16Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos priėmimo gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai