Byla 2-2036/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. nutarties bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Laisvės parkas“ bankroto byloje Nr. B2-97-324/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Audronės Jarackaitės, Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditoriaus akcinės bendrovės ,,Swedbank“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. nutarties bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Laisvės parkas“ bankroto byloje Nr. B2-97-324/2013,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 23 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo UAB ,,Laisvės parkas“ bankroto byla, o nurodyto teismo 2009 m. gegužės 26 d. nutartimi patvirtinti BUAB „Laisvės parkas“ kreditorių finansiniai reikalavimai, įskaitant ir kreditorių J. R. N. 898 500 Lt dydžio reikalavimą bei A. U. 298 500 Lt dydžio reikalavimą. Minėta teismo nutartimi taip pat patvirtintas ir kreditoriaus AB ,,Swedbank“ 1 647 862,82 Lt finansinis reikalavimas.

5Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi BUAB ,,Laisvės parkas“ pripažintas bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto.

62013 m. kovo 19 d. kreditorius AB ,,Swedbank“ kreipėsi į teismą su prašymu peržiūrėti J. R. N. ir A. U. patvirtintus finansinius reikalavimus ir atsisakyti juos tvirtinti. Nurodė, kad minėtų kreditorių reikalavimai patvirtinti neįvertinus jų pagrįstumo. Pažymėjo, kad ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis leidžia tikslinti kreditorių finansinius reikalavimus, todėl kreditorius AB ,,Swedbank“ turi procesinę galimybę ginti savo turtinius interesus bankroto byloje pateikdamas teismui prašymą patikslinti įsiteisėjusia nutartimi patvirtintus kitų atsakovo kreditorių finansinių reikalavimų dydžius.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 13 d. nutartimi paliko nenagrinėtą kreditoriaus AB ,,Swedbank“ prašymą dėl kreditorių A. U. ir J. R. N. finansinių reikalavimų patikslinimo BUAB ,,Laisvės parkas“ bankroto byloje.

9Teismo vertinimu, kreditorius AB ,,Swedbank“, prašydamas peržiūrėti J. R. N. ir A. U. finansinius reikalavimus ir atsisakyti juos tvirtinti, kvestionuoja šių finansinių reikalavimų patvirtinimo teisėtumą, t. y. iš esmės ginčija įsiteisėjusį teismo procesinį sprendimą dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo.

10Atsižvelgęs į ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies nuostatą dėl galimybės patikslinti su bankroto procesu susijusius kreditorių reikalavimus, įvertinęs, kad AB ,,Swedbank“ prašymas yra kitokio pobūdžio, į minimo straipsnio 5, 6 dalių nuostatą dėl kreditorių teisės apeliacine tvarka apskųsti nutartį, kuria teismas patvirtina kreditorių finansinius reikalavimus, CPK 18 straipsnio normą dėl įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo vykdymo privalomumo, teismas sprendė, kad įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtinto finansinio reikalavimo peržiūra ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje reglamentuotu patikslinimo būdu nėra galima. Pasak teismo, toks kreditoriaus AB ,,Swedbank“ prašymas teisme civilinio proceso tvarka negali būti nagrinėjamas, todėl kreditoriaus pareiškimą paliko nenagrinėtą (CPK 137 str. 1 d. 1 p., 296 str. 1 d. 12 p.).

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu kreditorius AB ,,Swedbank“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartį ir perduoti kreditoriaus prašymą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai susiaurino ĮBĮ 26 straipsnio taikymo ribas. Pagal minėtą normą kreditorių sąrašas ir jų reikalavimai gali būti keičiami/tikslinami/pildomi visos bankroto bylos metu. Kaip tik šios teisės normos pagrindu atliekamas įsiteisėjusia teismo nutartimi pavirtintų kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų keitimas/tikslinimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. spalio 31 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012, išaiškino, kad nutartis, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai, negali būti prilyginama teismo sprendimui, priimtam išnagrinėjus bylą iš esmės. Kreditorės J. R. N. 898 500 Lt reikalavimas ir kreditorės A. U. 298 500 Lt reikalavimas buvo patvirtinti teismui netikrinus jų pagrįstumo ir atsakovo administratoriui atsisakius juos ginčyti. Esant praleistiems tokios nutarties apskundimo terminams ir egzistuojant ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies taikymo sąlygoms (nėra priimta nutartis nutraukti bankroto bylą ar sprendimas dėl įmonės pabaigos), egzistuoja procesinė kreditoriaus AB ,,Swedbank“ teisė prašyti įvertinti abejotino pagrįstumo minėtų kreditorių finansinius reikalavimus, o nustačius jų nepagrįstumą - juos pašalinti. Tokios teisės turėjimą patvirtina ir kasacinio teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-135/2013; 2010 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-88/2010). Pažymi, jog kreditoriaus pateiktame prašyme nurodyti išsamūs argumentai apie tai, jog minėtų kreditorių finansiniai reikalavimai paskaičiuoti ir patvirtinti nepagrįstai.

14Pasak apelianto, net jei jo teisė peržiūrėti šiuos reikalavimus būtų paneigta, teismui atsirastų pareiga būti aktyviam, ginti viešąjį interesą ir savo iniciatyva ištirti bei patikrinti abejotinus finansinius reikalavimus, apie kuriuos sužinojo iš AB ,,Swedbank“ pateikto prašymo, tačiau teismas šios pareigos neįvykdė.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB ,,Laisvės parkas“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisės norma kreditoriams suteikia teisę tikslinti jų finansinius reikalavimus ir tokie tikslinimai gali būti susiję tik su bankroto procesu. Šiuo atveju apeliantas neginčija, kad kreditorių J. R. N. ir A. U. patvirtinti finansiniai reikalavimai atsakovo BUAB ,,Laisvės parkas“ bankroto bylos nagrinėjimo metu būtų pasikeitę.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė J. R. N. prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė tikslinti kreditoriaus reikalavimus siejama su būtina sąlyga – patikslinimai turi būti susiję su bankroto procesu.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkinamas.

19ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

20Nagrinėjamoje byloje esminis klausimas yra tas, ar turi teisę kreditorius ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies tvarka prašyti patikslinti kito kreditoriaus finansinį reikalavimą, patvirtintą įsiteisėjusia teismo nutartimi, iš esmės ginčydamas minėto finansinio reikalavimo pagrįstumą.

21Teisėjų kolegijos vertinimu šiame kontekste yra reikšmingas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimas, suformuluotas 2012 m. spalio 31 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-348/2012. Minėta nutartimi kasacinis teismas išaiškino, kad teismo nutartis, kuria patvirtinti kreditorių reikalavimai be nagrinėjimo iš esmės, negali būti prilyginama teismo sprendimui, priimamam išnagrinėjus bylą iš esmės.

22Teisėjų kolegijos vertinimu, kreditoriaus teisė kreiptis į teismą dėl kito kreditoriaus finansinio reikalavimo, patvirtinto įsiteisėjusia teismo nutartimi, patikslinimo (ginčijimo) ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, priklauso nuo to, ar prašomi patikslinti finansiniai reikalavimai buvo tvirtinami nagrinėjant jų pagrįstumo klausimą iš esmės ar be nagrinėjimo iš esmės.

23Tais atvejais, kai kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo klausimas teisme buvo nagrinėjamas iš esmės, kreditorius, nesutinkantis su kito kreditoriaus patvirtintu finansiniu reikalavimu (jo dydžiu), turi teisę tokią nutartį skųsti apeliacine tvarka, taip pat, esant įstatyme numatytiems pagrindams, pasinaudoti proceso atnaujinimo institutu (ĮBĮ 26 str. 6 d., CPK 366 str.).

24Tais atvejais, kai kreditoriaus finansinis reikalavimas buvo patvirtintas be nagrinėjimo iš esmės, kreditorius taip pat turi teisę kreiptis į teismą dėl minėta nutartimi patvirtinto kito kreditoriaus finansinio reikalavimo tikslinimo (ginčijimo) ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Tokia pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas, 2006 m. rugpjūčio 24 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-432/2006, išaiškinęs, jog kreditorius, neapskundęs teismo nutarčių, kuriomis buvo patvirtinti nurodytų kreditorių reikalavimai, nepraranda procesinės galimybės ginčyti tų kreditorių reikalavimus.

25Nagrinėjamu atveju kreditorių J. R. N. ir A. U. finansiniai reikalavimai buvo patvirtinti nenagrinėjant minėtų reikalavimų pagrįstumo iš esmės (b. l. 12-13).

26Aplinkybė, kad kreditorių finansiniai reikalavimai buvo tvirtinami nenagrinėjant jų pagrįstumo iš esmės teisme, reiškia, kad minėti reikalavimai yra susiję su bankroto procesu (ĮBĮ str. 1 d.). Todėl atsakovo BUAB ,,Laisvės parkas“ ir kreditorės J. R. N. argumentai, kad ginčijamų reikalavimų dydis nesikeitė bankroto proceso metu, neturi įtakos apelianto teisei prašyti tikslinti minėtų kreditorių reikalavimus (CPK 185 str.).

27Dėl išdėstytų aplinkybių skundžiama nutartis naikinama ir klausimas dėl kreditorių J. R. N. ir A. U. finansinių reikalavimų tikslinimo pagal apelianto prašymą perduodamas nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl kreditorių J. R. N. ir A. U. finansinių reikalavimų tikslinimo tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Audronės Jarackaitės, Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio (kolegijos... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismo 2009 m. vasario 23 d. nutartimi buvo iškelta atsakovo... 5. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi BUAB ,,Laisvės... 6. 2013 m. kovo 19 d. kreditorius AB ,,Swedbank“ kreipėsi į teismą su... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 13 d. nutartimi paliko nenagrinėtą... 9. Teismo vertinimu, kreditorius AB ,,Swedbank“, prašydamas peržiūrėti J. R.... 10. Atsižvelgęs į ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalies nuostatą dėl galimybės... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu kreditorius AB ,,Swedbank“ prašo panaikinti Kauno... 13. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai susiaurino ĮBĮ 26 straipsnio taikymo... 14. Pasak apelianto, net jei jo teisė peržiūrėti šiuos reikalavimus būtų... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB ,,Laisvės parkas“ prašo... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorė J. R. N. prašo atskirąjį... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas tenkinamas.... 19. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis numato, kad kreditorių ir jų reikalavimų... 20. Nagrinėjamoje byloje esminis klausimas yra tas, ar turi teisę kreditorius... 21. Teisėjų kolegijos vertinimu šiame kontekste yra reikšmingas Lietuvos... 22. Teisėjų kolegijos vertinimu, kreditoriaus teisė kreiptis į teismą dėl... 23. Tais atvejais, kai kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo klausimas... 24. Tais atvejais, kai kreditoriaus finansinis reikalavimas buvo patvirtintas be... 25. Nagrinėjamu atveju kreditorių J. R. N. ir A. U. finansiniai reikalavimai buvo... 26. Aplinkybė, kad kreditorių finansiniai reikalavimai buvo tvirtinami... 27. Dėl išdėstytų aplinkybių skundžiama nutartis naikinama ir klausimas dėl... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 29. Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 13 d. nutartį panaikinti ir perduoti...