Byla 2-556-236/2015
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1658-265/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Daltra“ ieškinį (bendraieškiai uždaroji akcinė bendrovei „Orfis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Vaidva“) uždarajai akcinei bendrovei „Ketus“ iškelta bankroto byla, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Ketus“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1658-265/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Daltra“ ieškinį (bendraieškiai uždaroji akcinė bendrovei „Orfis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Vaidva“) uždarajai akcinei bendrovei „Ketus“ iškelta bankroto byla, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3UAB „Daltra“ prašė iškelti UAB „Ketus“ bankroto bylą, o bankroto administratoriumi paskirti UAB „Mokumo valdymo sprendimai“. UAB „Daltra“ nurodė, kad UAB „Ketus“ neatsiskaito už prekes pagal 2013 m. PVM sąskaitas faktūras (4 192,56 Lt), galimai yra nemoki.

42014 m. lapkričio 7 d. į bylą bendraieškiu įtrauktas UAB „Orfis“, kuris nurodė, kad UAB „Ketus“ pagal PVM sąskaitas faktūras skolingas 16 853,44 Lt ir yra nemokus, bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Nemokumo sprendimai“.

52014 m. lapkričio 10 d. į bylą bendraieškiu įtrauktas UAB „Vaidva“, kuris nurodė, kad UAB „Ketus“ jam yra skolingas 1 974,60 Lt ir galimai nemokus, bankroto administratoriumi prašė paskirti UAB „Eurobankrotas“.

6Bylos nagrinėjimo metu UAB „Daltra“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo atsisakė nuo ieškinio ir bylą prašė nutraukti, nes UAB „Ketus“ visiškai atsiskaitė.

7UAB „Ketus“ 2014 m. lapkričio 27 d. pateikė teismui įrodymus, kad visiškai atsiskaitė su UAB „Vaidva“ ir iš dalies su UAB „Orfis“ (šiai įmonei sumokėjo 5 000 Lt ir liko mokėti 11 853,44 Lt). UAB „Vaidva“ nepateikė teismui ieškinio atsisakymo. UAB „Orfis“ teismui pateikė pareiškimą, kuriame nurodė, jog atsisako dalyvavimo byloje, nes su UAB „Ketus“ pavyko geranoriškai susitarti dėl skolos apmokėjimo, tačiau bylos dėl bankroto iškėlimo nutraukti neprašė.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi iškėlė UAB „Ketus“ bankroto bylą ir nutarė atlikti kitus, su bankroto bylos iškėlimu susijusius, veiksmus.

10Kadangi bendraieškiai UAB „Orfis“ ir UAB „Vaidva“ neprašė nutraukti bylos dėl bankroto bylos iškėlimo, teismas tyrė aplinkybes, reikšmingas nustatyti UAB „Ketus“ mokumą.

11Teismas nustatė, kad pagal 2014 m. spalio 24 d. įmonės balansą mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 809 180,25 Lt, visi jie mokėtini per vienerius metus. Įmonės turto vertė – 1 313 873,29 Lt. Finansiniais metais įmonė dirbo nuostolingai - 124 705,06 Lt nuostolis. Šių duomenų pagrindu teismas sprendė, kad UAB „Ketus“ pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, įmonė nemoki. Teismas atsižvelgė į tai, kad baigiantis finansiniams metams per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai siekia 809 180,25 Lt, UAB „Ketus“ pateikti duomenys apie skolas kreditoriams nesutampa su šiais balanso duomenimis, todėl teismas sprendė, kad įsipareigojimai yra pradelsti.

12Kiti duomenys teismui taip pat sukėlė abejonių UAB „Ketus“ mokumu. Pagal Centrinės hipotekos įstaigos duomenis visas įmonės ilgalaikis turtas yra areštuotas. Įmonės vadovas nepateikė visų duomenų, reikalingų įvertinti įmonės mokumą ir reikalautų teismo nutartimi (nepateikė informacijos apie teismuose iškeltas bylas, išieškojimus ne ginčo tvarka, taikytus apribojimus). Teismas pažymėjo, kad UAB „Ketus“ nepadengė įsiskolinimo ieškovams, kai buvo informuota apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Atskiruoju skundu UAB „Ketus“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti iškelti UAB „Ketus“ bankroto bylą arba ją nutraukti, nes nėra pareikšta reikalavimo dėl bankroto bylos iškėlimo, ar grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

151. UAB „Ketus“ negavo nei kreditorių pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą, nei teismo nutarčių. Kai buvo areštuotas turtas, įmonė, manydama, kad vyksta byla dėl skolos priteisimo, atsiskaitė su kreditoriais (ieškovais).

162. Teismas, gavęs įrodymus, jog UAB „Ketus“ atsiskaitė su kreditoriais, kurie inicijavo bankroto bylos iškėlimą, privalėjo atsisakyti iškelti bankroto bylą, kaip tą imperatyviai numato Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 3 dalies 1 punktas. Įstatymai nesuteikia teismui teisės nagrinėti bylą savo iniciatyva.

173. Tesimas neturi vykdyti įrodinėjimo pareigos už proceso dalyvius, o kilus abejonių, gali jas pašalinti teismo posėdyje (ĮBĮ 9 str. 2 d. 2 p.).

184. UAB „Ketus“ yra moki. Nėra pagrindų kelti įmonei bankroto bylą. Įmonės turtas – 1 275 929 Lt, o pradelsti įsipareigojimai 2014 m. gruodžio 23 dienai – 68 283 Lt. Pagrindiniam kreditoriui UAB „Prekybos grupė“ nepradelstas įsipareigojimas yra 642 911 Lt, o jo vykdymo terminas 2015 m. birželio 1 d., tačiau vien gautinos sumos sudaro – 597 817 Lt.

195. UAB „Ketus“ atsiskaito su kreditoriais, vykdo prievoles valstybei, o Valstybinei mokesčių inspekcijai net yra susidariusi 111 078,98 Lt permoka. Kreditoriai iš esmės nereiškia pretenzijų, vyksta abipusis bendradarbiavimas.

206. Teismas bankroto bylą iškėlė, remdamasis tik prielaidomis, nenustatęs realaus santykio tarp įmonės turto ir pradelstų įsipareigojimų. Balanse nurodyta įsipareigojimų suma nėra pradelsta.

217. Įmonės turtas per pastaruosius metus padidėjo, o turėtas paskutiniais metais nuostolis susidarė dėl veiklos apimčių didinimo. Palyginimui 2013 metais pelnas – 380 925 Lt.

22Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas tenkintinas.

25Byloje pasisakytina dėl UAB „Ketus“ mokumo, kaip pagrindo įmonei iškelti bankroto bylą. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 2 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Todėl esminis dalykas, ką vertina teismas, spręsdamas dėl įmonės mokumo, tai įmonės turimo balansinio turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykis. Šiuos duomenis teismas gauna iš įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovo (ĮBĮ 9 str. 1 d.). Iš įmonės vadovo teismas gauna ir kitus, realiai įmonės finansinei padėčiai ir (ne)mokumui nustatyti reikalingus duomenis, įskaitant informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus (ĮBĮ 9 str. 1 d.). Tais atvejais, kai įmonės vadovas teismui duomenų, reikalingų įvertinti įmonės mokumą, neteikia, teismas turi teisę ir pareigą įmonės mokumą vertinti pagal byloje esančius ir teismo iniciatyva surinktus duomenis (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013).

26Bylos duomenys neabejotinai patvirtina, kad UAB „Ketus“ turi finansinių sunkumų. Tą rodo net kelių kreditorių su santykinai nedideliais reikalavimais (jų UAB „Ketus“ neginčijo) kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos UAB „Ketus“ iškėlimo, taip pat aplinkybė, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu UAB „Ketus“, siekdama padengti įsiskolinimą ir išvengti bankroto bylos, pajėgė su šiais kreditoriais atsiskaityti tik iš dalies (liko 11 853,44 Lt skola UAB „Orfis“). Kad įmonė nepajėgi laiku įvykdyti net ir santykinai nedidelių (lyginant su įmonės balansiniu turtu, metiniais įsipareigojimais) įsipareigojimų rodo ir duomenys apie įmonės turto areštą dėl gana nedidelių sumų išieškojimų.

27Tačiau byloje esantys įrodymai apie UAB „Ketus“ finansinę-turtinę padėtį, nors ir rodo įmonę turint finansinių sunkumų, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, yra nepakankami pripažinti įmonę nemokia, atitinkamai ir kelti jai bankroto bylą dėl nemokumo. Teismų praktikoje prioritetas teikiamas reabilitaciniams tikslams ir bankroto bylos keliamo tik tuomet, kai nelieka abejonių dėl įmonės nemokumo ir kad ji neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais.

28Prieš pat skundžiamos nutarties priėmimą 2014 m. gruodžio 16 d. UAB „Ketus“ vadovas pateikė teismui kreditorių sąrašą (t.1, b.l. 122), pagal kurį bendra įsipareigojimų suma – 740 883,86 Lt, iš jų pradelsti – 40 651,51 Lt, o balansinė turto vertė – 1 313 873,29 Lt. Pagal šiuos duomenis UAB „Ketus“ yra moki. Kartu su atskiruoju skundu UAB „Ketus“ pateikė 2014 m. gruodžio 23 d. duomenis, pagal kuriuos balansinio turto vertė – 1 275 929 Lt (t.1, b.l. 141), skolos – 763 762,10 Lt, iš jų pradelstos – 68 283,25 Lt (t.1, b.l. 143). Šie duomenys taip pat nerodo UAB „Ketus“ nemokumo ir nėra paneigti kitais byloje esančiais įrodymais. Juo labiau, kad į bylą pateiktas 2014 m. gruodžio 19 d. mokestinių prievolių likučių suderinimo aktas, pagal kurį įmonės mokestinė permoka – 111 078,98 Lt (pirmosios instancijos teismui buvo pateiktos pažymos, kad įmonė neskolinga Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai), pažyma apie atsiskaitymą su darbuotojais, o visi bendraieškiai atskirojo skundo nagrinėjimo metu buvo nurodę, kad su jais atsiskaityta, todėl atsiima ieškinį dėl bankroto bylos UAB „Ketus“ iškėlimo.

29Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis 2015 metais įmonei kaip atsakovui buvo nagrinėjama tik viena byla dėl skolos priteisimo ir byla užbaigta sudarius taikos sutartį, 2014 metais yra patenkinti keturi ieškiniai dėl skolų iš UAB „Ketus“ priteisimo, tačiau priteistos sumos nėra didelės (Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-10658-676/2014, kurioje UAB „Mechanizmų nuoma“ naudai priteista 1821,26 Lt skolos bei palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, civilinė byla Nr. 2-10414-642/2014, kurioje UAB „Vaidva“ naudai priteista 1815 Lt skolos, procesinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, civilinė byla Nr. 2-7142-796/2014, kurioje UAB „Kauno kranai“ naudai priteista 19 009,36 Lt skolos, palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos, civilinė byla Nr. 2-7104-618/2014, kurioje AB „Achema“ filialui „Gaschema“ priteista 1590,48 Lt skolos, palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos). Šie duomenys taip pat patvirtina, kad UAB „Ketus“ nepadengia ir nedidelių sumų kreditoriams, taigi tikrai turi finansinių sunkumų, tačiau juos sprendžia (likviduoja įsiskolinimus), be to, kreditorių reikalavimai nėra dideli, nėra daug kreditorių, įsiskolinimus prisiteisiančių teisme, todėl šiuo metu, apeliaciniam teismui neturint duomenų apie tai, kad pradelsti įsipareigojimai viršytų pusę balansinio turto vertės, teismui nepakanka duomenų išvadai, kad įmonė pripažintina nemokia ir jai keltina bankroto byla. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai (neturėdamas pakankamai tokią išvadą pagrindžiančių įrodymų ar pakankamai įrodymų, paneigiančių atsakovo pateikto kreditorių sąrašo teisingumą) per vienerius metus mokėtinas UAB „Ketus“ sumas vertino kaip pradelstas ir dėl to nepagrįstai UAB „Ketus“ pripažino nemokia bei iškėlė UAB „Ketus“ bankroto bylą. Esminės reikšmės vertinant UAB „Ketus“ turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį gali turėti 186 199,89 eurų įsipareigojimas didžiausiam kreditoriui UAB „Prekybos grupė“, tačiau atskirojo skundo nagrinėjimo metu šio įsipareigojimo vykdymo terminas dar nesuėjęs (tą patvirtino ir pats kreditorius UAB „Prekybos grupė“), įsipareigojimų vykdymo terminas sueina tik 2015 m. birželio 1d., todėl šis įsipareigojimas vertinamas, kaip nepradelstas.

30Šie motyvai yra pakankami panaikinti skundžiamą nutartį ir pagal byloje esančius aktualius duomenis atsisakyti kelti UAB „Ketus“ bankroto bylą, todėl apeliacinis teismas nebepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų, įskaitant argumentus dėl bendraieškių pateiktų atsisakymų nuo ieškinio, kaip dėl nebereikšmingų atskirojo skundo išnagrinėjimui.

31Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

32Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti uždarosios akcinės bendrovės „Ketus“ (j. a. k. 301567704) bankroto bylą.

33Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. I. Ginčo esmė... 3. UAB „Daltra“ prašė iškelti UAB „Ketus“ bankroto bylą, o bankroto... 4. 2014 m. lapkričio 7 d. į bylą bendraieškiu įtrauktas UAB „Orfis“,... 5. 2014 m. lapkričio 10 d. į bylą bendraieškiu įtrauktas UAB „Vaidva“,... 6. Bylos nagrinėjimo metu UAB „Daltra“ pateikė teismui pareiškimą, kuriuo... 7. UAB „Ketus“ 2014 m. lapkričio 27 d. pateikė teismui įrodymus, kad... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartimi iškėlė UAB... 10. Kadangi bendraieškiai UAB „Orfis“ ir UAB „Vaidva“ neprašė nutraukti... 11. Teismas nustatė, kad pagal 2014 m. spalio 24 d. įmonės balansą mokėtinos... 12. Kiti duomenys teismui taip pat sukėlė abejonių UAB „Ketus“ mokumu. Pagal... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Atskiruoju skundu UAB „Ketus“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 15. 1. UAB „Ketus“ negavo nei kreditorių pranešimo apie ketinimą kreiptis į... 16. 2. Teismas, gavęs įrodymus, jog UAB „Ketus“ atsiskaitė su kreditoriais,... 17. 3. Tesimas neturi vykdyti įrodinėjimo pareigos už proceso dalyvius, o kilus... 18. 4. UAB „Ketus“ yra moki. Nėra pagrindų kelti įmonei bankroto bylą.... 19. 5. UAB „Ketus“ atsiskaito su kreditoriais, vykdo prievoles valstybei, o... 20. 6. Teismas bankroto bylą iškėlė, remdamasis tik prielaidomis, nenustatęs... 21. 7. Įmonės turtas per pastaruosius metus padidėjo, o turėtas paskutiniais... 22. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Atskirasis skundas tenkintinas.... 25. Byloje pasisakytina dėl UAB „Ketus“ mokumo, kaip pagrindo įmonei iškelti... 26. Bylos duomenys neabejotinai patvirtina, kad UAB „Ketus“ turi finansinių... 27. Tačiau byloje esantys įrodymai apie UAB „Ketus“ finansinę-turtinę... 28. Prieš pat skundžiamos nutarties priėmimą 2014 m. gruodžio 16 d. UAB... 29. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis 2015 metais... 30. Šie motyvai yra pakankami panaikinti skundžiamą nutartį ir pagal byloje... 31. Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 32. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. gruodžio 18 d. nutartį panaikinti ir... 33. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, valstybės įmonės...