Byla 2-1000/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Langų centras“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. civilinėje byloje Nr. B2-2636-480/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,, Conlex“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,, Langų centras“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Conlex“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Langų centras“ dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovas nurodė, kad turi 4 185,22 Lt reikalavimo teisę, kurią kildina iš UAB „Amseka“ reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2012/05/17-1 ir UAB „Baltic master“ reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 2012/03/15-1. Ieškovas teigė, kad atsakovo prisiimti įsipareigojimai pradelsti ir civilinio kodekso (toliau - CK) 6.210 straipsnio 2 dalies pagrindu nuolat didėja. UAB „Langų centras“ ieškovo duomenimis taip pat turi 7 216,54 Lt įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, turi įsiskolinimų ir kitiems kreditoriams, todėl teigia, kad jis yra nemokus.

4Ieškovas apie reikalavimo teisių perleidimą ir bankroto bylos iškėlimą, jei pradelsti įsipareigojimai nebus įvykdyti, atsakovą informavo 2012 m. balandžio 23 d. ir 2012 m. birželio 12 d., 2012 m. birželio 13 d., 2012 m. birželio 22 d., 2012 m. birželio 29 d. bei 2012 m. liepos 10 d. Pranešimai siųsti tiek įmonės buveinės, tiek įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu, todėl pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalį, ieškovas pranešimus laikė įteiktus tinkamai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi UAB „Bomba“ iškėlė bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Forsina“, o 2012 m. spalio 29 d. nutartimi įpareigojo UAB „Langų centras“ administracijos vadovą pateikti dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Ši nutartis buvo siunčiama Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės įmonės buveinės, taip pat ir įmonės administracijos vadovo gyvenamosios vietos adresu, tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti, todėl teismas rėmėsi savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais - Juridinių asmenų registrui pateiktais UAB „Langų centras“ finansinės atskaitomybės duomenimis, kurie įrodo, kad įmonė 2011 m. gruodžio 31 d. turėjo 796 257 Lt vertės turtą, kurį sudarė 92 169 Lt ilgalaikis turtas ir 704 088 Lt trumpalaikis turtas. Atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai kreditoriams aptariamuoju laikotarpiu sudarė 907 232 Lt. 2011 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, 2011 m. įmonė dirbo nuostolingai (nuostoliai sudarė 43 291 Lt). Pirmos instancijos teismas įvertino tai, kad atsakovas nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto neturi, o jo vardu registruotos 29 transporto priemonėms 68 kartus taikyti apribojimai (turto areštas). UAB „Langų centras“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2012 m. gruodžio 3 d. siekė 7 229,36 Lt, iš kurių 6 642,33 Lt įmokų už darbuotojus ir 587,03 Lt delspinigių. Pagal pateiktas mokesčių deklaracijas bei mokesčių apskaitos duomenis atsakovas 2012 m. gruodžio 6 d. turėjo 23 730,18 Lt mokestinę nepriemoką.

7Teismas sprendė, kad byloje esantys duomenys įrodo, kad atsakovas nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, nes skolos viršija pusę turimo turto vertės, įmonės įsiskolinimas valstybės biudžetui egzistuoja, todėl darė prielaidą, kad įmonė vėluoja išmokėti ir atlyginimą darbuotojams. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teismas pripažino, kad įmonė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, dėl to yra pagrindas iškelti atsakovui bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 6 d., 7 d. 1 p.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Langų centras“ prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti kelti bankroto bylą. Atskirojo skundo argumentai:

  1. Ieškovas nesilaikė išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p., ĮBĮ 6 str. 2 d.). Kreditorius apie ketinimą kreiptis į teismų dėl bankroto bylos iškėlimo turi apie tai pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį, o tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, jis turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Tokios pareigos ieškovas nevykdė.
  2. Byloje pateiktas 2011 m. balansas neatspindi tikrosios atsakovo turto vertės dėl 2012 metais atliktų įmonės skolų restruktūrizavimo. Atsakovas aktyviai užsiima skolos restruktūrizavimo veikla. Yra realios galimybės, atkūrus įmonės mokumą, atgauti savo lėšas kreditoriams, panaudoti turimas žaliavas parduodant gaminius pagal įmonės gamybinį profilį, atkurti mokumą ir toliau plėtoti veiklą.
  3. Pagal CPK 122 straipsnio 2 dalį juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismo pranešimas, informuojantis apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą bei atsakovo pareigą pateikti teismui ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, nebuvo išsiųstas.

10Ieškovas UAB „Conlex“ atsiliepimu į atskirtąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepimo argumentai:

  1. Atsakovas klaidingai nurodo, jog ieškovas nesilaikė išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos. Atsakovui 2012 m. balandžio 23 d. bei 2012 m. birželio 13 d. pranešimai apie reikalavimų perėmimą ir įspėjimą apie kreipimąsi iškelti bankroto bylos iškėlimo buvo siųsti įmonės vadovo gyvenamosios vietos ir įmonės registracijos adresais ir ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies pagrindu laikomi įteiktais.
  2. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, padarė pagrįstą išvadą, jog UAB „Langų centras“ atitinka nemokios įmonės sąvoką ir pagrįstai nutarė iškelti atsakovui bankroto bylą.
  3. Teismas tinkamai įvykdė savo pareigą, nustatytą CPK 122 straipsnio 2 dalyje, išsiųsdamas procesinius dokumentus Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovo buveinės adresu - Muitinės g. 16-4, Kaune, ir įmonės administracijos vadovo gyvenamosios vietos adresu - Kalvarijos g. 28 A, Kaune.

11IV.

12Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas iškėlė atsakovui UAB „Langų centras“ bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra Įmonių bankroto įstatymas, o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms. ĮBĮ normos yra vienas iš rinkos ekonomikos įrankių, kurių pagalba siekiama užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir pašalinti iš rinkos nemokius subjektus, kurie nesugeba organizuoti rentabilios veiklos ir yra nemokūs. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius, tačiau pradedant šį procesą, tai yra sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kaip pagrįstai nurodė apeliantas, būtina nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji tik turi laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Agrokoncerno grūdai“ v. ŽŪB ,,Žvirblonių“, bylos Nr. 2-887/2008).

16Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.).

17Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pradelstais įsipareigojimais pripažįstami tie įsipareigojimai, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas. Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki.

18Įmonės mokumo klausimas turi būti vertinamas pagal naujausius įmonės buhalterinės apskaitos duomenis. Iš byloje esančios 2012 m. spalio 29 d. nutarties matyti, kad teismas buvo įpareigojęs atsakovo administracijos vadovą pateikti įmonės ūkinę, finansinę padėtį patvirtinančius dokumentus. Nustatytu terminu tokių dokumentų negavus, teismas pagrįstai vadovavosi praktikoje nustatytu reikalavimu, kad nagrinėjant bankroto bylas teismas turi būti aktyvus ir atsakovo finansinę padėtį vertino pagal savo iniciatyva išreikalautus rašytinius įrodymus. Iš byloje esančio UAB „Langų centras“ balanso už 2011 metus, matyti, kad įmonės turto vertė - 796 257 Lt, didžiąją dalį turto (704 088 Lt) sudaro trumpalaikis turtas, iš kurio 598 986 Lt atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys; 72 667 Lt – per vienerius metus gautinos sumos ir 32 435 Lt pinigai ir pinigų ekvivalentai, kai per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 907 232 Lt (praėjusiais finansiniais metais - 770 544 Lt), t. y. įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos viršija įmonės turtą, įmonė per finansinius metus patyrė 418 224 Lt nuostolio (praėjusiais finansiniais metais – 374 933 Lt, 54 b. l.). Šie duomenys leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad įmonės turtinė padėtis nėra gera ir atsakovo įmonės situacija, palyginus su praėjusiais finansiniais metais, blogėja. Iš VĮ Registrų centro duomenų bazės matyti, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi (56-62 b. l.). VĮ „Regitra“ duomenimis dauguma iš atsakovui priklausančių 29 transporto priemonių yra areštuotos (63-66 b. l.). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba pateikė duomenis, kad atsakovo įsiskolinimas biudžetui sudaro 7 229,36 Lt (iš jų 6 642,33 Lt įmokų už darbuotojus ir 587,03 Lt delspinigių), pranešimai apie apdraustuosius neteikiami nuo 2012 m. spalio 1 d. (67 b. l.). Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pranešė, kad 2012 m. gruodžio 6 dienai atsakovas turi 23 730,18 Lt dydžio mokestinę neprimoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams (69 b. l.).

19Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas, kartu su atskiruoju skundu dėl bankroto bylos jam iškėlimo, nepateikė naujų objektyvių įrodymų (įmonės balanso už 2012 metus, naujausių kreditorių, debitorių sąrašų ir kitų, jo nuomone, įmonės mokumą patvirtinančių įrodymų), paneigiančių teismo išvadą apie prastą jo finansinę padėtį (CPK 178 str.). Atskirajame skunde atsakovas nurodė, kad siekdamas atkurti įmonės mokumą, užsiima „skolos restruktūrizavimo veikla“, t. y. tuo pripažino, kad šiuo metu įmonė yra nemoki. Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė atsakovo nemokumą ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu.

20dėl procesinių dokumentų įteikimo

21Apeliantas nurodo, kad teismas neinformavo jo apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, taip pat neišsiuntė jam priklausančių procesinių dokumentų. Be to, ieškovas nesilaikė ginčo sprendimo ne teisme tvarkos ir raštu nepranešė atsakovui apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Šiuos apelianto argumentus paneigia byloje esantys tiek teismo atsakovui (jo registracijos adresu ir įmonės vadovo gyvenamosios vietos adresu) siųsti ir grįžę neįteikti procesiniai dokumentai (44-48, 50, 53 b. l.), tiek 2012 m. balandžio 23 d. ir 2012 m. birželio 13 d. ieškovo pranešimai, išsiųsti atsakovo registruotos buveinės ir administracijos vadovo gyvenamosios vietos adresu, apie reikalavimo iš UAB „Amseka“ ir UAB „Baltic“ master“ perėmimą ir apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, jei atsakovas geruoju neatsisakitys (6-22 b. l.). CPK 122 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad juridiniams asmenims adresuoti procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą. Juridiniams asmenims adresuoti dokumentai taip pat gali būti įteikiami šio juridinio asmens vadovui, o nurodyta tvarka juridiniam asmeniui nepavykus įteikti procesinių dokumentų, jie siunčiami įmonės buveinės adresu ir laikomi įteiktais, praėjus dešimčiai dienų nuo išsiuntimo (CPK 123 str. 2, 4 d.). Pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalį, skolininkui pranešimas apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo įmonės buveinės adresu, jeigu kitais šiame straipsnyje nurodytais būdais įteikti nepavyksta. Atsižvelgiant į tai, kad kitas atsakovui procesinių dokumentų įteikimo adresas nėra žinomas, kad tiek teismas, tiek ieškovas dokumentus atsakovui siuntė ir įmonės administracijos vadovo gyvenamosios vietos ir įmonės registruotos buveinės adresais (atsakovas, pateikdamas atskirąjį skundą, kito juridinio asmens adreso taip pat nenurodė). Prieinama prie išvados, kad procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti tinkamai.

22Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Conlex“ pareiškė ieškinį atsakovui UAB „Langų... 4. Ieškovas apie reikalavimo teisių perleidimą ir bankroto bylos iškėlimą,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 18 d. nutartimi UAB „Bomba“... 7. Teismas sprendė, kad byloje esantys duomenys įrodo, kad atsakovas nebegali... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Langų centras“ prašo pirmosios... 10. Ieškovas UAB „Conlex“ atsiliepimu į atskirtąjį skundą prašo jį... 11. IV.... 12. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos... 15. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 16. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių... 17. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo... 18. Įmonės mokumo klausimas turi būti vertinamas pagal naujausius įmonės... 19. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas, kartu su atskiruoju... 20. dėl procesinių dokumentų įteikimo... 21. Apeliantas nurodo, kad teismas neinformavo jo apie bylos nagrinėjimo vietą ir... 22. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....