Byla e2-1293-460/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“,

Nustatė

2ieškovė UAB „KRS“ 2016-06-09 kreipėsi į teismą su ieškiniu, juo prašo: 1) panaikinti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2016-06-01 sprendimą dėl pretenzijos Nr. (4.44.)-R2-1644 ir 2016-05-26 raštu „Dėl pranešimo apie eilės nustatymą, laimėjusį pasiūlymą ir sutarties sudarymą“ Nr. (14.20.)-VP3-699 įformintą sprendimą; 2) tuo atveju, jei ieškinio pagrindinis reikalavimas bus tenkintas ir viešojo pirkimo – supaprastinto atviro konkurso socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje, Savanorių g. 4, aplinkos ir gerbūvio sutvarkymo darbų pirkimo – sutartis teismo sprendimo priėmimo metu jau bus sudaryta, ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą; 3) ieškovei UAB „KRS“ naudai iš atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos priteisti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 217 Eur dydžio sumokėtą žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Ieškovė ieškinyje ir dublike nurodo, jog paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną laimėjusia pripažinta tiekėja UAB „Kavesta“ neatitiko Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 p. nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, t. y. paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, t. y. 2016-04-18, SoDrai UAB „Kavesta“ turėjo net 30 774,21 Eur dydžio įsiskolinimą. Atsakovė ieškovei nurodė, kad pasiūlymų pateikimo dieną, t. y. 2016-04-18, patikrinusi SoDra informacinėje sistemoje viešai tikrintinus duomenis, kurie buvo užfiksuoti prieš dvi darbo dienas, t. y. 2016-04-14, nustatė, kad UAB „Kavesta“ skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 0 Eur ir ši aplinkybė atitinka Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 p., todėl atsakovė neturėjo pagrindo atmesti UAB „Kavesta“ pasiūlymą. Ieškovės nuomone, toks atsakovės traktavimas yra netinkamas ir neatitinka susiklosčiusios praktikos. Pažymi, kad Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 p. nustatytas ne momentas, kuriuo tiekėjų kvalifikacija turi atitikti Pirkimo dokumentų reikalavimus, o momentas, kada SoDra informacinėje sistemoje viešai tikrintini duomenys yra užfiksuoti (t. y. prieš dvi darbo dienas) ir tai, kad atsakovė šiuos duomenis laikys aktualiais. Pasitelkdama loginį-sisteminį aiškinimo metodą, atsižvelgdama į susiklosčiusių teisinių santykių kontekstą ir praktiką, mano, jog nurodytą Pirkimo dokumentų nuostatą galima aiškinti kaip informacinę (t. y. informuojančią tiekėjus apie SoDros informacinėje sistemoje viešai tikrintinų duomenų užfiksavimo laiką) ir nustatančią duomenų aktualumo prezumpciją. Ieškovės nuomone, Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 p. galimai nebuvo ginčyta todėl, kad tiekėjai ją suprato taip, kaip ieškinyje ir dublike išdėstė Ieškovė, t. y. taip, kaip ši nuostata turėtų būti aiškinama ir taikoma pagal įvairius teisės šaltinius. Galimai tiekėjai, kaip ir ieškovė, negalėjo įtarti, kad atsakovė šią nuostatą ketina aiškinti kitaip, dėl ko ji tik tokiu atveju galėtų tapti nebeaiškia. Ieškovė įsitikinusi, kad paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, t. y. 2016-04-18, trečiojo asmens kvalifikacija nebuvo tinkama (neatitiko Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 p. numatyto reikalavimo).

3Atsakovė atsiliepime ir triplike su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, jog perkančioji organizacija Konkurso sąlygose aiškiai nustatė momentą, kuriuo tiekėjai turi atitikti pirkimo sąlygų 15.2 punkte nustatytą reikalavimą, t. y. aiškiai nustatytas kvalifikacijos duomenų apie mokesčius Sodrai tikrinimo ir aktualių duomenų laikas. Terminas būti įvykdžiusiam įsipareigojimus buvo aiškus, tikslus ir viešas, taikomas visiems tiekėjams. Ieškovo argumentai dėl šių sąlygų neaiškumo yra visiškai nepagrįsti ir neargumentuoti.

4Trečiasis asmuo atsiliepime ir atsiliepime į ieškovės dubliką su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, jog atsakovė, organizuodama konkursą, aiškiai ir suprantamai išdėstė konkurso sąlygas, paskelbė jas, be to, naudodamasi savo diskrecijos teise vienodai vertino konkurso dalyvius ir jų pateiktus pasiūlymus, todėl konkurso objektyvumas ir skaidrumas nekvestionuotinas. Mano, kad UAB „Kavesta“ nebuvo skolinga Sodrai daugiau 50 Eur. Ši aplinkybė iš esmės atitiko Pirkimo sąlygas. UAB „Kavesta“ įsiskolinimas, kurį nurodo ieškovė, atsirado vėliau ir ši skola buvo trumpalaikė ir netęstinė, todėl nėra ir nebuvo grėsmės, kad UAB „Kavesta“ tinkamai neįvykdys pirkimo sutarties.

5Ieškinys atmestinas.

6Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Perkančioji organizacija Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (– atsakovė) vykdo viešąjį pirkimą – supaprastintą atvirą konkursą socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje, Savanorių g. 4, aplinkos ir gerbūvio sutvarkymo darbų pirkimą. Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas: „Tiekėjas neturi neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų“. CVP IS priemonėmis UAB „KRS“ 2016-05-26 gavo atsakovės 2016-05-26 raštą „Dėl pranešimo apie eilės nustatymą, laimėjusį pasiūlymą ir sutarties sudarymą“ Nr. (14.20.)-VP3-699, kuriame pateikta pasiūlymų eilė, nurodyta, kad laimėjusiu pripažintas tiekėjos UAB „Kavesta“ pasiūlymas ir tai, kad pirkimo sutartis bus sudaryta pasibaigus atidėjimo terminui. Ieškovė, manydama, kad laimėjusiu pripažinta tiekėja UAB „Kavesta“ paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną neatitiko Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo, t. y. turėjo neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, ir neįvykdytų įsipareigojimų suma viršijo Pirkimo sąlygų apraše nurodytą dydį, atsakovei pateikė 2016-05-27 pretenziją Nr. 998, kuria, remdamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir atitinkamomis Pirkimo sąlygų aprašo nuostatomis, atsakovės prašė pakartotinai įsitikinti, kad paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną laimėjusia pripažinta tiekėja UAB „Kavesta“ atitiko Pirkimo sąlygų aprašo 15.2 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą, o paaiškėjus, kad paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną tokio atitikimo nebuvo, minėtą atsakovės sprendimą panaikinti, UAB „Kavesta“ pasiūlymą atmesti ir veikti pagal Pirkimo sąlygų aprašo 68.3 punktą (t. y. atmetus pasiūlymą kreiptis į kitą tiekėją, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, ir, įvertinus jo kvalifikaciją, sudaryti pasiūlymų eilę). Atsakovė 2016-06-01 sprendimu dėl pretenzijos Nr. (4.44.)-R2-1644 pretenziją atmetė kaip nepagrįstą.

7Ieškovė mano, kad atsakovės 2016-06-01 sprendimas neatitinka Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir pažeidžia sąžiningų bei Pirkimo dokumentus iš tiesų atitinkančių tiekėjų, įskaitant ieškovę, teisėtus interesus, todėl prašo sprendimą panaikinti ir pretenziją tenkinti.

8Teismas, išanalizavęs konkurso sąlygų aprašą, mano, jog pirmiausia tikslinga pateikti minėto aprašo 15.2 punkto pastabą „Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu“ ir įtakojančią tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus: „Lietuvos Respublikoje registruoto juridinio asmens duomenis paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną pasitikrina, užfiksuoja ir išsaugo pati Perkančioji organizacija. Atkreipiamas dėmesys, kad SODRA informacinėje sistemoje viešai tikrintini duomenys yra užfiksuoti prieš dvi darbo dienas ir Perkančioji organizacija šiuos duomenis laikys aktualiais“. Vertinant minėtos pastabos turinį neabejotinai suprantama, kad perkančioji organizacija konkurso sąlygose aiškiai nustatė momentą, kada tiekėjai bus vertinami pirkimo sąlygų 15.2 punkto kontekste, t. y. konkurso sąlygose yra aiškiai ir konkrečiai nustatytas kvalifikacijos duomenų apie mokesčius VSDFV biudžetui tikrinimo ir aktualių duomenų laikas. Būtina pažymėti, kad bylos duomenimis tiekėjai jokių prašymų paaiškinti ir (arba) patikslinti Pirkimo sąlygų nėra teikę, šios nuostatos Pirkimo procedūrų metu nebuvo ginčijamos, taigi, ieškovės prielaidos, kad Pirkimo sąlygų 15.2. punkto nuostatos yra informacinio pobūdžio, neįpareigojančios ar neaiškios ir klaidinančios, yra visiškai nepagrįstos. Teismo nuomone, svarbiausia, kad visi tiekėjai būtų vertinami vienodai pagal pirkimo sąlygose nustatytą vieną` ar kitą kriterijų, taip užtikrinamas tiekėjų lygiateisiškumas ir įvykdomi Viešųjų pirkimų įstatyme nurodyti tikslai. Sąlygų interpretavimas, aiškinant konkurso sąlygas po minėtų sąlygų aiškinimosi pabaigos, iškreipia konkurso esmę ir paneigia kitų konkurso dalyvių, kaip sąžiningų konkurentų, interesus.

9Antra, Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Analogiškos pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teismų praktiką tokio pobūdžio bylose: perkančioji organizacija turi pareigą patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas ir ši pareiga yra pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas; tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2012). Išdėstytas reglamentavimas reiškia ir tai, kad perkančioji organizacija neturi teisės laisvai interpretuoti savo paskelbtų Pirkimo sąlygų, vertindama tiekėjo kvalifikaciją ir (ar) atsižvelgti į kitus, ne iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes. Šiuo atveju atsakovė konkurso sąlygų 15.2 punktą – apie tiekėjų įsiskolinimą VSDFV biudžetui tikrino 2016-04-18, ir aktualiais laikė sistemoje prieš dvi darbo dienas nurodytus duomenis (2016-04-14), patvirtinančius kvalifikacijos atitikimą (neatitikimą). Byloje nėra ginčo, jog būtent tokios Pirkimo sąlygose nustatytos tvarkos atsakovė nuosekliai laikėsi pirkimo procedūrų metu ir įvertino visų tiekėjų kvalifikaciją. Todėl spręstina, kad atsakovė tinkamai įvertino trečiojo asmens kvalifikacinius duomenis ir šios bylos kontekste priėmė teisėtus sprendimus.

10Trečia, byloje nustatyta, jog trečiasis asmuo UAB „Kavesta“ 2016-04-18 VSDFV biudžetui buvo skolinga 30 774,21 EUR. Akcentuotina, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į savo pačios nustatytas sąlygas, kurių, kaip minėta, joks tiekėjas neginčijo, 2014-04-18 patikrino duomenis apie skolas biudžetui ir aktualiais laikė VSDFV 2016-04-14 duomenis, kaip numatyta konkurso sąlygų 15.2 punkte (pastabose). VSDFV sistemos duomenimis 2016-04-14 trečiasis asmuo UAB „Kavesta“ jokių skolų biudžetui neturėjo (CPK 197 straipsnio 2 dalis). Tai neabejotinai reiškia, kad vertinant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus trečiasis asmuo UAB „Kavesta“ atitiko 15.2 punkte imperatyviai ir aiškiai nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Teismas pabrėžia, kad ieškovės siūlomas ir ne pagal konkurso sąlygų nuostatas (savaip interpretuojamas) tiekėjų kvalifikacijos tikrinimas pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo principą, taip pat tiekėjų teisėtus lūkesčius. Šiuo atveju perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus pagal Konkurso sąlygas, užtikrino pirkimo procedūrų skaidrumą ir užtikrino, kad tiekėjai nebus pašalinami iš konkurso dėl neaiškių ir sąlygose nenumatytų pagrindų. Akcentuotina, kad UAB „Kavesta“ skola atsirado vėliau – jau po įvertinimo 15.2 punkto kontekste, ši skola buvo trumpalaikė ir netęstinė, todėl nėra pagrindo teigti, kad trečiasis asmuo paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną neatitiko pirkimo sąlygų aprašo 15.2 punkte nustatyto kvalifikacijos reikalavimo. Pasisakant dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių valstybei mokėjimu, akcentuotina, kad jų vykdymas būna reguliarus, t. y. besikartojantis kas mėnesį, nustatytas įstatymų, todėl tiekėjo padėtis dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu į valstybės biudžetą, nuolatos kinta dėl atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1465/2014). Priešingai nei tam tikro kvalifikacinio pajėgumo įgijimo atveju, tiekėjo padėtis dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, gali nuolatos (periodiškai) kisti dėl atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę, todėl tokių įsipareigojimų vykdymo fiksavimas pasiūlymo pateikimo momentu neturi tokio tikslo, kurio siekiama tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Pakitimus, kai mokesčių mokėtojas vieną dieną skolos neturi, o kitą dieną jau biudžetui yra skolingas, apsprendžia įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, nuolatinė (periodiška) kaita dėl vis atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 27 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2A-1116-302/2015). Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalį priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į socialinio draudimo įmokų mokėjimą reguliuojančias teisės normas ir jų reikšmę VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkto taikymui, konstatuoja, kad pasiūlymas atmestinas (pirkimo sąlygose įtvirtinus šį pagrindą), kai draudėjas ne turi įsiskolinimą biudžetui, o pažeisdamas įstatymo nustatytą prievolės įvykdymo terminą, šios skolos nesumoka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Kaip matyti, teismų praktikoje periodinių įmokų įsiskolinimo kaita vertinama kitaip nei profesinis pajėgumas, pripažįstama tokių įmokų periodiškumo trumpalaikė įtaka, tačiau neneigiama dalyvio kompetencija ir kvalifikacija. Nagrinėjamu atveju UAB „Kavesta“ skolą Valstybinio socialinio draudimo fondui turėjo tik dvi dienas, įsiskolinimas susiformavo būtent po periodinės įmokos dienos. Pagal byloje esančius duomenis nėra pagrindo manyti, kad pasiūlymo pateikimo metu prievolės sumokėti nurodyto dydžio skolą UAB „Kavesta“ vengė ar objektyviai negalėjo jos įvykdyti, ar kad tokiais savo veiksmais ji siekė nesąžiningai konkuruoti su kitais ūkio subjektais. Dėl to visiškai pagrįstai galima teigti, kad nėra duomenų, paneigiančių ūkio subjekto – trečiojo asmens pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį.

11Ketvirta, sutiktina su atsakove, kad ieškinyje nurodyta teismų praktika ir pacituoti Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimai pritaikyti toms situacijoms, kai tiekėjai gali pateikti perkančiajai organizacijai duomenis, kurie yra ne senesni nei 30 dienų (konkretus terminas įtvirtinamas pirkimo sąlygose) ir kompetentingų institucijų išduoti dokumentai apie mokestinių įsipareigojimų vykdymą gali atspindėti skirtingus mokestinius periodus. Tokiose situacijoje nesąžiningi tiekėjai galėjo bandyti piktnaudžiauti tokia padėtimi ir žinodami apie savo ekonominį nepajėgumą ar finansinį nestabilumą, galėjo pateikti kompetentingų institucijų išduotus dokumentus kitu momentu, kuriame toks įsipareigojimas dar nebus atsiradęs ir atitinkamai neatsispindės išduotame dokumente. Tačiau šiuo atveju situacija yra kitokia, nes perkančioji nenustatė 30 dienų laikotarpio, kuriuo tiekėjas gali bandyti gauti jam palankius duomenis, o nurodė vieną konkrečią datą, kad bus tikrinami duomenys ir kad šiuo duomenis laikys aktualiais ir teisingais (CPK 12, 178 straipsniai).

12Penkta, nepagrįstos ieškovės nurodytos prielaidos, kad perkančioji organizacija siekia visais įmanomais būdais pasirinkti konkretų tiekėją. Pažymėtina, kad Konkurso sąlygų 15.2 punktas visiškai vienodai taikomas visiems tiekėjams pirkime ir visų tiekėjų duomenys apie įsiskolinimą VSDFV biudžetui buvo tikrinami tą pačia dieną, t. y. 2016-04-18, ir aktualiais laikyti 2016-04-14 sistemoje nurodyti duomenys. Tai reiškia, kad aiškus ir viešas vienodų sąlygų sudarymas visiems tiekėjams negali būti traktuojamas kaip vienos ar kitos įmonės protekcija (CPK 185 straipsnis).

13Šešta, teismo nuomone, UAB „Kavesta“ yra tinkamas konkurso dalyvis 15.2 punkto prasme. Trečiojo asmens paskutinę konkurso dieną VSDFV biudžetui atsiradusi skola (kuri yra sumokėta) yra iš esmės trumpalaikė ir neparodanti, kad viešojo pirkimo konkurse dalyvavęs trečiasis asmuo gali būti nepatikimas ir sėkmingai neįvykdyti sutarties, šiuo atveju atsižvelgtina ir į turinio viršenybės prieš formą principą. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo atveju, kaip anksčiau analizuota, pripažįstama mokestinių įmokų periodiškumo trumpalaikė įtaka, tačiau neneigiama tiekėjo kompetencija. Todėl tikslinga vadovautis būtent tais reikalavimais, kurie nustatyti atsakovės vykdomo konkurso Pirkimo sąlygose.

14Teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatuoja, kad atsakovės vykdomo konkurso sąlygų 15.2 punktas nepažeidžia imperatyvių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų, o lygiateisiškumą tik užtikrina, nes visiems tiekėjams vertinant kvalifikaciją taikomos konkrečios ir vienodos taisyklės. Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytą, ieškinys nepagrįstas, dėl to atmestinas.

15Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais,

Nutarė

16ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „KRS“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kavesta“ atmesti.

17Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai