Byla 2A-1465/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-4214-803/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BULL Baltija“ ieškinį atsakovui Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo (išvadą byloje teikianti institucija Viešųjų pirkimų tarnyba).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „BULL Baltija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 2 priedo „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.5. dalies reikalavimų, apie kurį ieškovui buvo pranešta 2014 m. kovo 6 d. raštu Nr. 4-2267; panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo atmesta ieškovo pretenzija, apie kurį ieškovui buvo pranešta 2014 m. kovo 18 d. raštu Nr. 4-5617; grąžinti bylos šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį – tiekėjų kvalifikacijos vertinimo stadiją bei įpareigoti atsakovą iš naujo atlikti ieškovo kvalifikacijos vertinimo procedūrą ir priimti sprendimą dėl ieškovo atitikties Konkurso sąlygų minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad, priešingai nei sprendė atsakovas, jis atitinka Konkurso sąlygų 2 priedo „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.5 dalyje nustatytą reikalavimą bei pateikė perkančiajai organizacijai valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro 2013 m. rugpjūčio 29 d. pažymą, įrodančią, jog ne anksčiau kaip 5 mėnesiai iki pasiūlymo pateikimo dienos neturėjo skolinių įsipareigojimų, susijusių su mokesčių sumokėjimu. Konkurso sąlygose nebuvo nurodyta, kad pateiktas įrodomasis dokumentas turi patvirtinti ieškovo kvalifikacijos atitiktį kokiu nors konkrečiu momentu. Kadangi VĮ Registrų centro išduodamose pažymose apie atsiskaitymą nurodoma ūkio subjekto padėtis tam tikru laikotarpiu, pripažintina, jog pirkimo dokumentuose įtvirtintas pažymos išdavimo momentas reiškia ir perkančiosios organizacijos reikalaujamos sąlygos atitikties laikotarpį, t. y. ne anksčiau kaip penki mėnesiai iki pasiūlymų pateikimo dienos. Atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą nepagrįstai, kadangi 0,78 Lt PVM delspinigių įsiskolinimas yra mažareikšmis ir mokėjimų valstybės biudžetui skola negali būti tapatinama su delspinigiais.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino – panaikino atsakovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2014 m. kovo 6 d. sprendimą, įformintą raštu Nr. 4-2267, dėl ieškovo UAB „BULL Baltija“ pasiūlymo atmetimo kaip neatitinkančio Konkurso sąlygų 2 priedo „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.5 dalies reikalavimui.

7Teismas nustatė, kad atsakovas atviro konkurso būdu vykdo projekto „Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimo paslaugų pirkimas“ viešąjį pirkimą, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Ieškovas 2013 m. gruodžio 31 d. pateikė pasiūlymą pagal atsakovo paskelbtas konkurso sąlygas. Siekdamas pagrįsti, kad atitinka Konkurso sąlygų 2 priedo „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.5 dalyje nustatytą reikalavimą – būti įvykdžiusiam įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, pateikė VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2013 m. rugpjūčio 29 d. pažymą, įrodančią, jog ieškovas neskolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau - ir VMI). Atsakovas 2014 m. kovo 6 d. raštu Nr. 4-2267 ieškovo pasiūlymą atmetė, konstatavęs, kad 2013 m. gruodžio 31 d. ieškovas UAB „Bull Baltija“ buvo skolingas VMI. Ieškovas su tokiu sprendimu nesutiko, pateikė pretenziją, kurią perkančioji organizacija atmetė.

8Paskelbtose pirkimo sąlygose atsakovas tiekėjų atitiktį minimaliems reikalavimams, susijusiems su įvykdytais mokestiniais įsipareigojimais, apibrėžė tokiu laikotarpiu – ne anksčiau kaip 5 mėnesiai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Ieškovas pateikė atsakovui VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2013 m. rugpjūčio 29 d. pažymą, iš kurios matyti, jog ieškovas 2013 m. rugpjūčio 29 d. (duomenų suformavimo datai) valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams neskolingas. Teismas pažymėjo, kad perkančioji organizacija turėjo teisę pasinaudoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 33 straipsnio 2 dalies 6 punkte ir VPĮ 33 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta galimybę kreiptis į kompetentingą instituciją dėl informacinių duomenų pateikimo bei šia teise pasinaudojo. Tai matyti iš 2014 m. vasario 18 d. rašto, kuriuo atsakovas kreipėsi į VMI dėl informacijos pateikimo apie visų teikėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacijos duomenų atitiktį. VMI 2014 m. vasario 21 d. raštu informavo, kad prievolių apskaitos skyriaus duomenimis UAB „BULL Baltija“ 2013 m. gruodžio 31 d. biudžetui bei fondams buvo skolinga 0,78 Lt. Užklausą VMI dėl tiekėjų atitikties konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentelės 1.5 dalyje keliamam kvalifikacijos reikalavimui atsakovas teikė konkrečiam laikotarpiui, t. y. 2013 m. gruodžio 31 d., tačiau ne tam laikotarpiui, kuris buvo apibrėžtas konkurso sąlygose (ne anksčiau kaip 5 mėnesiai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Teismas sprendė, kad tiekėjų pasiūlymų atitiktis pirkimo sąlygoms nebuvo vertinama tiksliai pagal šių konkurso sąlygų turinį, kadangi konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentelės 1.5 dalyje nėra suformuluotas reikalavimas tiekėjui pateikti kompetentingos institucijos išduotą dokumentą pasiūlymų pateikimo dienai. Teismas konstatavo, kad atsakovas, nustatęs tiekėjams reikalavimą būti įvykdžius įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, bei pateikti tai pagrindžiančius dokumentus, išduotus ne anksčiau kaip 5 mėnesiai iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (VPĮ 35 straipsnis), negalėjo šio reikalavimo susieti su pasiūlymų pateikimo pabaigos data (2013 m. gruodžio 31 d.). Atsakovas galėjo vertinti tiekėjų įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, per laikotarpį ne anksčiau kaip 5 mėnesiai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atsižvelgęs į tai, jog mokėjimai valstybei yra tęstinio pobūdžio prievolė.

9Teismas pažymėjo, kad kasacinio teismo praktika dėl ūkio subjekto kvalifikacijos atitikties minimaliems reikalavimams (galutinę) pasiūlymo pateikimo dieną iš esmės suformuota dėl tiekėjų profesinio ir techninio pajėgumo vertinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011; 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2011; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012.). Teismas sprendė, kad, priešingai nei tam tikro kvalifikacinio pajėgumo įgijimo atveju, tiekėjo padėtis dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių sumokėjimu, gali nuolatos (periodiškai) kisti dėl atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę.

10Teismas nurodė, kad VMI 2014 m. kovo 7 d. raštu dėl informacijos ieškovui pateikimo patvirtino, jog pagal VMI turimus duomenis UAB „BULL Baltija“ 2013 m. gruodžio 31 d. skolų biudžetui neturėjo, tačiau kitu – 2014 m. kovo 13 d. raštu dėl papildomos informacijos pateikimo VMI patikslino savo 2014 m. kovo 7 d. raštą bei paaiškino, kad UAB „BULL Baltija“ 2013 m. gruodžio 31 d. buvo apskaičiuota sumokėti 0,78 Lt PVM delspinigių, tuo pačiu metu buvo apskaitoma 166,10 Lt GPM nuo gyventojo to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų, susijusių su darbo santykiais, mokesčio permoka. Papildomai į bylą ieškovas pateikė apskaitos duomenų išrašą iš elektroninių paslaugų sistemos portalo Mano VMI (toliau - ir Mano VMI portalo), iš kurio matyti, kad pasiūlymo pateikimo dieną (2013 m. gruodžio 31 d.) ieškovui nebuvo apskaityta 0,78 Lt PVM delspinigių skola. Ieškovas 2013 m. gruodžio 31 dienai turėjo 27 200 Lt PLN002 (MA) prievolę, kurią turėjo įvykdyti iki 2013 m. gruodžio 27 d., ją įvykdė 2013 m. gruodžio 23 d. Iš ieškovo apskaitos duomenų sistemos Mano VMI portale išrašo matyti, kad 2014 m. sausio 3 d. VMI nesumokėta suma sudarė 0,98 Lt, kurią ieškovas apmokėjo tą pačią 2014 m. sausio 3 d.

11Teismas nurodė, kad prieštaravimas dėl duomenų apie ieškovo įsiskolinimą VMI paaiškėjo iki ieškovo pasiūlymo atmetimo, tačiau atsakovas nesikreipė nei į ieškovą, nei į kompetentingą instituciją dėl išaiškinimo, ar ne anksčiau kaip 5 mėnesiai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjai turėjo įsiskolinimų, susijusių su mokesčių sumokėjimu. Teismas pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba savo išvadoje neatsižvelgė į faktą, jog įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, vykdymas (priešingai nei tiekėjo kvalifikacijos reikalavimas dėl profesinio ar ekonominio pajėgumo) yra reguliarus (besikartojantis kas mėnesį), nustatytas įstatymų.

12Teismas nustatė, kad UAB „BULL Baltija“ turėjo neįvykdytų įsipareigojimų 2013 m. gruodžio 31 d., kadangi ieškovo turima GPM permoka nebuvo įskaityta 0,78 Lt PVM delspinigiams dengti. Ieškovas jam priskaitytus 0,78 Lt PVM delspinigius (delspinigių suma apskaičiuota už laikotarpį nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 5 d.) sumokėjo 2014 m. sausio 3 d., o perkančioji organizacija turėjo vertinti tiekėjų atitikimus minimaliems kvalifikacijos reikalavimams ne anksčiau kaip penki mėnesiai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Teismas sprendė, kad atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą, kai ieškovas turėjo ne įsiskolinimą biudžetui, o pavėluotai į biudžetą sumokėjus PVM likutį už 2013 m. spalio mėnesį, jam per laikotarpį nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 5 d. buvo apskaičiuoti 0,78 Lt delspinigiai, kurių pagal sprendimo įgyvendinimo terminą (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (toliau – ir MAĮ) 81 straipsnio 2 dalis) apmokėjimo prievolė nebuvo suėjusi. Pirkimo sąlygose įtvirtinus VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 6 punkte numatytą pagrindą, ieškovo pasiūlymas galėjo būti atmestinas tuo atveju, kai tiekėjas, pažeisdamas įstatymo nustatytą prievolės įvykdymo terminą, nesumoka skolos, tačiau ieškovas PVM likutį sumokėjo 2013 m. gruodžio 5 d., o sprendimą dėl delspinigių įvykdė 2014 m. sausio 3 d.

13Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, darė išvadą, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, konkurso dalyvių pateiktų pasiūlymų atitiktį pirkimo sąlygoms nevertino tiksliai pagal paskelbtų konkurso sąlygų turinį, netinkamai kvalifikavo mokestinės prievolės kilmės faktą, o tai lėmė tiekėjo, gebančio tinkamai įvykdyti sutartį, nepagrįstą pašalinimą iš konkurso. Teismas atsakovo sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, taikant sąlygą, draudžiančią dalyvauti pirkime, laikė neteisėtu, todėl ieškinį tenkino. Ieškovo reikalavimą grąžinti šalis į tiekėjo kvalifikacijos vertinimo procedūros stadiją ir priimti sprendimą dėl jo atitikties konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, teismas nelaikė savarankišku ir sutiko su atsakovu, kad šioje pirkimų stadijoje perkančiosios organizacijos veiksmus reglamentuoja VPĮ 7 straipsnis, 16 straipsnio 3 dalis, 32–39 straipsniai, t. y. panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą nepasisakoma dėl šalių grąžinimo į pirminę padėtį, nes perkančioji organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis bei pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Atsakovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų atmestas, taip pat priimti prie apeliacinio skundo pridedamą rašytinį įrodymą – VMI 2014 m. birželio 19 d. rašto kopiją.

16Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

 1. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo atitikimas kvalifikaciniam reikalavimui turėjo būti vertinamas laikotarpiu „ne anksčiau kaip penki mėnesiai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“, o ne pasiūlymo pateikimo dienai. Toks teismo motyvas pažeidžia esminius tiekėjų kvalifikacijos pagrindimo/vertinimo apsektus, suformuotus ir išvystytus kasacinio teismo praktikoje. Vien tai, kad ieškovas, grįsdamas savo atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui, pateikė perkančiajai organizacijai tokį dokumentą, koks buvo nurodytas konkurso sąlygoje (išvestinis kvalifikacijos reikalavimas), nelemia, jog jis atitinka patį kvalifikacinį reikalavimą (faktą), jog perkančioji organizacija, tikrindama ieškovo atitiktį šiam kvalifikaciniam reikalavimui, neteisėtai keičia pirkimo sąlygas. Tiekėjas, kuris pateikė pažymą apie įsiskolinimo biudžetui nebuvimą, negali būti pripažintas atitinkančiu keliamą kvalifikacijos reikalavimą, jei po tokio dokumento išdavimo iki pasiūlymų pateikimo pradedama apskaityti skola biudžetui. Priešingai nei nustatė teismas, tiekėjo kvalifikacija (įskaitant ir skolos biudžetui neturėjimą) turėjo egzistuoti pasiūlymų pateikimo metu. Tik tokia praktika gali užtikrinti lygiateisį bei objektyvų tiekėjų tarpusavio palyginimą. Reikalavimas nebūti įsiskolinusiam yra aiškus ir konkretus, jis turi egzistuoti konkrečią datą (pasiūlymo pateikimo dieną). Įsiskolinimo nebuvimą galima pagrįsti ir ankstesnės datos pažymomis, tačiau svarbu, kad pasiūlymo pateikimo metu nebūtų įsiskolinimo. Neatitikimo reikalavimui būti atsiskaičius su biudžetu pateisinimas galimomis einamosiomis nepriemokomis neatitinka ir pažeidžia VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 6 punktą. VPĮ nenumato galimybės tiekėjams būti įsiskolinus tam tikrą, nors ir trumpą, laiko tarpą ir tuo pačiu metu atitikti keliamą kvalifikacijos reikalavimą.
 2. Ta aplinkybė, kad ieškovas kartu su pasiūlymu pateikė jo galėjimą dalyvauti viešajame pirkime pagrindžiantį dokumentą (pagal konkurso sąlygų 2 priedo l lentelės 1.5 dalį galiojančią pažymą), neribojo perkančiosios organizacijos ne tik teisės, bet ir pareigos papildomai jai prieinamomis priemonėmis patikrinti, ar tiekėjas turi teisę dalyvauti viešajame pirkime ir ar jis atitinka viešojo pirkimo sąlygų reikalavimus. Priešingai nei konstatavo teismas, kilus abejonių dėl tiekėjo atitikties viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi, perkančioji organizacija turėjo galimomis teisėtomis priemonėmis juos patikrinti ir, jeigu tiekėjas iš tikrųjų pasiūlymų pateikimo dieną buvo skolingas VMI, jo pasiūlymą turėjo atmesti, nepriklausomai nuo to, kad tiekėjo su pasiūlymu pateikta pažyma ir jos išdavimo data formaliai atitiko pirkimo dokumentuose nustatytą terminą.
 3. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į viešųjų pirkimų srityje kompetentingos bei byloje išvadą teikiančios institucijos – Viešųjų pirkimo tarnybos išvadą.
 4. Teismo išvada, kad atsakovas galėjo vertinti tiekėjų įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, tik ne anksčiau kaip penki mėnesiai iki pasiūlymų pateikimo termino, savo turiniu paremta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013, tačiau kasacinio teismo nagrinėto ginčo aplinkybės skiriasi nuo šioje byloje nagrinėjamo ginčo aplinkybių.
 5. Teismas, padarydamas išvadą, kad atsakovas, kreipęsis į VMI dėl ieškovo mokestinių prievolių įvykdymo pasiūlymo pateikimo momentui, elgėsi neteisėtai, nes esą nesilaikė pirkimo sąlygų reikalavimų, pažeidė VPĮ 32 straipsnio 1 dalį, 33 straipsnio 2 dalies 6 punktą, nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos. Nustatęs, kad ieškovo pasiūlymas neturėjo būti atmestas net ir paaiškėjus, kad pasiūlymo pateikimo metu ieškovui buvo apskaitoma skola, teismas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Teismo padaryti pažeidimai yra esminiai, kadangi dėl jų buvo neteisingai išspręsta byla.
 6. Teismas, padarydamas išvadą, kad atsakovas netinkamai kvalifikavo mokestinės prievolės kilmės faktą, ne tik neįvertino byloje esančių įrodymų, pagrindžiančių ieškovo skolos turėjimo faktą, tačiau ir netinkamai išaiškino MAĮ normas (MAĮ 2 straipsnio 18 ir 19 punktas, 29 punktas, 81 straipsnio 2 dalis, 87 straipsnio 2 dalis).
 7. Priešingai nei konstatavo teismas, delspinigiai yra priskiriami mokestinei nepriemokai ir atitinkamai mokesčių mokėtojas, kuriam apskaičiuoti delspinigiai už pavėluotai sumokėtą mokestį, yra laikomas skolingu biudžetui. Mokestinę nepriemoką mokesčių mokėtojas turi sumokėti nedelsiant, tačiau teismas nepagrįstai delspinigiams sumokėti taikė MAĮ 81 straipsnio 2 dalyje numatytą 20 dienų terminą. Šiame straipsnyje nustatytas terminas taikomas, kai mokesčių mokėtojo atžvilgiu buvo atliekamas mokestinis patikrinimas. Šiuo atveju ieškovui mokestinis patikrinimas nebuvo atliekamas ir MAĮ nurodytas mokėjimo terminas negali būti taikomas.

17Ieškovas UAB „BULL Baltija“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo skundą atmesti. Ieškovas atsiliepime nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

 1. Nagrinėjamoje byloje nustatytų ir apeliaciniame skunde nurodytų civilinių bylų, kuriose pateikti kasacinio teismo išaiškinimai, faktinės aplinkybės turi esminių skirtumų. Apeliantas cituoja teismų praktiką, kuri per se suformuota dėl tiekėjų profesinio ir techninio pajėgumo vertinimo. Kadangi įsipareigojimų, susijusių su įmokų biudžetui mokėjimu, vykdymas, priešingai nei kvalifikacijos reikalavimas dėl profesinio ar ekonominio pajėgumo, yra reguliarus, jo fiksavimas pasiūlymo pateikimo dieną yra neracionalus ir visiškai neatspindi tiekėjo pajėgumų vykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus.
 2. Atsižvelgiant į tai, kad VĮ Registrų centro išduodamose pažymose apie atsiskaitymą nurodoma ūkio subjekto padėtis tam tikru laikotarpiu, pripažintina, kad pirkimo dokumentuose įtvirtintas pažymos išdavimo momentas reiškia ir perkančiosios organizacijos reikalaujamos sąlygos atitikties laikotarpį, t. y. ne anksčiau kaip penki mėnesiai iki pasiūlymų pateikimo dienos. Ieškovui pateikus visus konkurso sąlygų reikalavimus atitinkantį dokumentą, kad jis nėra skolingas VMI biudžetui, ieškovas laikytinas atitinkančiu šį reikalavimą.
 3. Priešingai nei nurodo apeliantas, teismas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013, pateiktais išaiškinimais nesivadovavo. Šioje byloje galėjo būti reikšmingi kasacinio teismo pateikti bendro pobūdžio išaiškinimai tiek, kiek teismas išaiškino tiekėjų kvalifikacijos vertinimo, taip pat perkančiosios organizacijos reikalaujamos sąlygos atitikties laikotarpio nustatymą tais atvejais, kai tiekėjas turi atitikti reikalavimus, susijusius su reguliariais (besikartojančiais kas mėnesį) mokėjimais valstybės biudžetui.
 4. Ieškovui apie 0,78 Lt delspinigių skolą nebuvo žinoma ir pasiūlymo pateikimo metu delspinigiai ieškovui nebuvo apskaičiuoti sumokėti.
 5. Ieškovo mokestinė permoka viršijo mokestinę nepriemoką, todėl ieškovas pasiūlymo pateikimo dieną nebuvo laikomas skolingu VMI biudžetui.
 6. Atsakovas kėlė itin aukštus ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus, todėl ieškovo 0,78 Lt PVM delspinigių įsiskolinimas laikytinas mažareikšmiu, neapsprendžiančiu ieškovo ekonominio, techninio ir profesinio pajėgumo teikti tinkamas, kokybiškas, kvalifikuotas konkurso būdu perkamas paslaugas. Ieškovas sąžiningai vykdo savo prievoles valstybei, apie apskaičiuotus delspinigius ieškovui nebuvo žinoma.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atsakovo apeliaciniame skunde bei ieškovo atsiliepime į jį išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 straipsnis).

20Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikė VMI 2014 m. birželio 19 d. raštą Nr. (17.2-07)-RM-10263, kurį prašo priimti ir vertinti nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. Prašymą motyvuoja tuo, kad šį dokumentą gavo po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, o VMI raštas reikšmingas peržiūrint teismo sprendimą.

21CPK 314 straipsnyje yra nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Su apeliaciniu skundu pateikto rašto parengimo diena yra 2014 m. birželio 19 d., t. y. raštas parašytas po to, kai pirmosios instancijos teismas priėmė skundžiamą sprendimą. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, taip pat į tai, kad raštu apeliantas siekia paneigti pirmosios instancijos teismo sprendime padarytas išvadas, teisėjų kolegija apelianto kartu su apeliaciniu skundu pateiktą VMI raštą priima bei vertina.

22Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 2 priedo „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 1.5 dalies reikalavimo. Ieškovas ginčija perkančiosios organizacijos veiksmus atmetant tiekėjo pasiūlymą dėl neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su įmokų VMI sumokėjimu.

23Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija (atsakovas) paskelbė atvirą konkursą „Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimo paslaugų pirkimas“. Pirkimo pasiūlymų pateikimo pabaigą ir vokų su techniniais pasiūlymų duomenimis atplėšimą perkančioji organizacija numatė 2013 m. gruodžio 31 d. 9 val. (I t., b. l. 46-47). Konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentelės 1.5 dalyje perkančioji organizacija nustatė reikalavimą tiekėjui būti įvykdžiusiam įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu, kuriam (reikalavimui) pagrįsti turėjo būti pateikiamas VMI išduotas dokumentas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka VĮ Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip penki mėnesiai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Ieškovas 2013 m. gruodžio 31 d. pateikė pasiūlymą pagal atsakovo paskelbtas konkurso sąlygas ir, siekdamas pagrįsti, kad atitinka Konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentelės reikalavimą, pateikė VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2013 m. rugpjūčio 29 d. pažymą, iš kurios turinio matyti, jog ieškovas VMI neskolingas (I t., 54-55 b. l.). Atsakovas, vertindamas tiekėjų atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, 2014 m. kovo 6 d. raštu Nr. 4-2267 ieškovo pasiūlymą atmetė, nes nustatė, kad pagal atsakovui pateiktą VMI informaciją ieškovas 2013 m. gruodžio 31 d. buvo skolingas biudžetui (I t., b. l. 56-57). Perkančioji organizacija, nurodžiusi, kad tiekėjas pasiūlymo pateikimo metu turėjo 0,78 Lt PVM delspinigių įsiskolinimą, atmetė ir tiekėjo pretenziją (I t., b. l. 64-65).

24VPĮ 32–38 straipsniuose įtvirtinti tiekėjų kompetencijos, pajėgumo ir patikimumo kriterijai (reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai ir sąlygos, draudžiančios ar ribojančios tiekėjų dalyvavimą konkurse), jų nustatymo bei vertinimo taisyklės. Tai – kokybinės atrankos kriterijai (žr. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45–50 straipsnius), reiškiantys, kad juos atitinkantiems tiekėjams leidžiama toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose varžantis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tik pagal šiuos kriterijus atrinkti tiekėjai (dalyviai) konkuruoja tarpusavyje dėl geriausio pasiūlymo įvertinimo. Šie reikalavimai suformuoti pozityviąja ir negatyviąja prasmėmis, t. y. tiekėjai privalo atitikti tam tikrus kriterijus (pvz., techninį pajėgumą) arba jų neatitikti (pvz., neturėti teistumo) (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011).

25VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis. VPĮ 32 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus. VPĮ 33 straipsnio, reglamentuojančio sąlygas, draudžiančias ir ribojančias tiekėjų dalyvavimą pirkime, 2 dalies 6 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, jog paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Pagal bylos duomenis atsakovo organizuoto konkurso sąlygų 2 priedo „Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės „Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 1.5 dalyje buvo nustatytas kvalifikacinis reikalavimas tiekėjui būti įvykdžiusiam įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Kaip jau minėta, šį reikalavimą tiekėjas galėjo pagrįsti VMI išduotu dokumentu arba VĮ Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotu dokumentu, patvirtinančiu jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentu, išduotu ne anksčiau kaip penki mėnesiai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. Ieškovas su pasiūlymu pateikė reikalaujamos formos ir turinio, ne anksčiau kaip prieš penkis mėnesius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad ieškovas 2013 m. rugpjūčio 29 d. yra atsiskaitęs su VMI. Taigi ieškovas, pagrįsdamas kvalifikacinį reikalavimą dėl sumokėtų mokesčių, pateikė tokį dokumentą (pažymą), kurį kaip tinkamą nustatė perkančioji organizacija. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad nurodytos pažymos pateikimas savaime neleidžia pripažinti, jog tiekėjas atitiko konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus būti įvykdžius mokestines prievoles valstybei. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas ginčą dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, atmetant tiekėjo pasiūlymą dėl neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu (VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punktas), teisėtumo, išaiškino, kad „<...> kai perkančioji organizacija nustato VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintą pasiūlymų atmetimo pagrindą, ji, neatsižvelgdama į pirkimo sąlygose įvirtintą pažymos apie atsiskaitymą su valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu išdavimo datą, ankstesnę už pasiūlymų pateikimo termino pabaigą, kilus ar jai sukėlus abejonių, bei siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi, gali vertinti tiekėjo įsiskolinimo padėtį už tokį periodą, nuo kurio gali priklausyti pasiūlytos kainos dydis (t. y. nuo šios pažymos išdavimo iki pasiūlymų pateikimo momento), bei dėl to priimti atitinkamus sprendimus“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3340/2013). Toliau aiškindamas VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintą tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrindą dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, nevykdymo, kasacinis teismas nurodė, kad šiuo pagrindu „<...> pasiūlymas atmestinas (pirkimo sąlygose įtvirtinus šį pagrindą), kai draudėjas ne turi įsiskolinimų biudžetui, o pažeisdamas įstatymo nustatytą prievolės įvykdymo terminą, šios skolos nesumoka“. Tiek šioje nagrinėjamoje, tiek kasacinio teismo nagrinėtoje byloje perkančioji organizacija buvo numačiusi atitinkamos pažymos, kaip pagrindžiančios reikalavimą dėl mokestinių prievolių įvykdymo, pateikimo galimybę, dėl kurios vertinimo pasisakė kasacinis teismas. Taigi minimoje kasacinio teismo nutartyje pateikti bendro pobūdžio išaiškinimai, susiję su perkančiosios organizacijos teisėmis atsižvelgti į tiekėjo mokestinę padėtį už laikotarpį nuo atitinkamos pažymos išdavimo iki pasiūlymų pateikimo momento, nepriklausomai nuo pirkimo sąlygose numatytos pažymos apie mokesčių sumokėjimą pateikimo, būtinybe vertinti ne tiekėjo įsiskolinimą absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgti į įstatymo nustatytą prievolės įvykdymo termino pažeidimą, šios skolos nesumokant, aktualūs bei taikytini ir šioje nagrinėjamoje byloje.

26Iš bylos duomenų matyti, kad perkančioji organizacija, siekdama įvertinti tiekėjų pasiūlymus pagal konkurso sąlygas, savo iniciatyva kreipėsi su 2014 m. vasario 18 d. prašymu į VMI dėl informacijos pateikimo apie tiekėjų, pateikusių perkančiajai organizacijai pasiūlymus, įsiskolinimo. VMI, atsakydama į paklausimą, 2014 m. vasario 21 d. raštu perkančiąją organizaciją informavo, kad UAB „Bull Baltija“ 2013 m. gruodžio 31 d. biudžetui ir fondams buvo skolinga 0,78 Lt (I t., b. l. 167, 168, nevieša bylos medžiaga). Kiti byloje esantys duomenys taip pat patvirtina, kad UAB „Bull Baltija“ pasiūlymo atsakovui pateikimo dieną (2013 m. gruodžio 31 d.) buvo neįvykdęs 0,78 Lt dydžio mokestinės prievolės. Iš VMI 2014 m. birželio 3 d. rašto matyti, kad 2013 m. gruodžio 31 d. UAB „Bull Baltija“ buvo apskaičiuota 0,78 Lt PVM delspinigių už laikotarpį nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 5 d. bei 166,10 Lt GPM permoka, susidariusi pateikus deklaracijas už laikotarpį iki 2013 m. gruodžio 31 d. Ieškovui UAB „Bull Baltija“ apskaičiuota 0,78 Lt PVM delspinigių už laiku nesumokėtą deklaruoto 464 675 Lt PVM už 2013 m. spalio mėn. likutį 3 083,37 Lt, kurio mokėjimo terminas buvo 2013 m. lapkričio 25 d. UAB „Bull Baltija“ PVM likutį sumokėjo 2013 m. gruodžio 5 d. VMI šiame rašte taip pat nurodė, kad UAB „Bull Baltija“ turima GPM permoka nebuvo įskaityta 0,78 Lt dydžio PVM delspinigiams dengti, kad bendrovė jai apskaičiuotus 0,78 PVM delspinigius sumokėjo tik 2014 m. sausio 3 d., taigi 2013 m. gruodžio 31 d. turėjo neįvykdytų įsipareigojimų biudžetui (I t., b. l. 248-250). Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis MAĮ 81 straipsnio 2 dalimi, nustatančia, jog mokesčių mokėtojas jam apskaičiuotus delspinigius turi sumokėti per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jam dienos, sprendė, kad 0,78 Lt delspinigių apmokėjimo prievolė nebuvo suėjusi, tačiau VMI, remdamasi MAĮ, kartu su apeliaciniu skundu atsakovo pateiktame rašte tvirtina, kad UAB „Bull Baltija“ apskaičiuotus delspinigius už pavėluotą PVM privalėjo sumokėti nedelsiant ir kad nagrinėjamu atveju MAĮ 81 straipsnio 2 dalyje nurodytas mokesčių ir su juo susijusių sumų sumokėjimo terminas netaikomas, kad delspinigiai priskiriami mokestinei nepriemokai ir atitinkamai mokesčių mokėtojas, kuriam apskaičiuoti delspinigiai už pavėluotai sumokėtą mokestį, laikomas skolingu biudžetui.

27Ieškovas pateikė į bylą išrašus iš Mano VMI portalo sistemos, iš kurios matyti, kad 2013 m. gruodžio 31 d. atspausdintame lange yra nurodyta, jog UAB „Bull Baltija“ yra skolinga PLN002 (MA) 27 200 Lt, kurios mokėjimo terminas turėjo sueiti 2013 m. gruodžio 27 d., taip pat kad 2014 m. sausio 3 d. atspausdintame lange nurodyta, jog UAB „Bull Baltija“ buvo neapmokėta PVM001 (MD) 0,98 Lt. Minėta 27 200 Lt suma buvo sumokėta 2013 m. gruodžio 23 d., o 0,98 Lt suma buvo apmokėta 2014 m. sausio 3 d. (I t., b. l. 192, 244, 245, 246). Kad ieškovas turėtą delspinigių įsiskolinimą sumokėjo 2014 m. sausio 3 d., patvirtina ir VMI savo rašte (I t., b. l. 248-250). Iš kartu su apeliaciniu skundu pateikto VMI rašto matyti, jog visas mokestines nepriemokas/permokas, apskaičiuotus delspinigius mokesčių mokėtojas turi galimybę matyti prisijungęs prie VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI. Be to, atsakovas pateikė VMI tokius klausimus: kodėl 2013 m. gruodžio 31 d. UAB „Bull Baltija“ įsiskolinimas biudžetui buvo 0,78 Lt, o pagal UAB „Bull Baltija“ pateiktus Mano VMI portalo sistemos išrašus matyti, kad 2014 m. sausio 3 d. buvo apskaičiuoti 0,98 Lt dydžio delspinigiai bei nuo kada šie delspinigiai didėjo (3 038,37 Lt įsiskolinimas buvo sumokėtas 2013 m. gruodžio 5 d.); ar Mano VMI portalo sistemos išraše nurodyta 0,98 Lt neapmokėta suma gali būti apskaičiuoti delspinigiai. VMI, atsakydama į šiuos klausimus, nurodė, kad, atsižvelgiant į tai, jog nuolat yra vykdomi mokesčių mokėjimai ir atliekami mokesčių įskaitymai, nepriemokų sumos Mano VMI apskaitos kortelėje gali keistis (II t., b. l. 9-10). VMI viename iš į bylą pateiktų raštų yra nurodžiusi, kad Mano VMI portalo lango nuotraukas galima atsispausdinti tik tą dieną, kai peržiūrimi apskaitos duomenys, datos parinkimo lauko nėra (I t., 267 b. l.). Taigi byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad 2013 m. gruodžio 31 d. ieškovui jau buvo apskaičiuoti 0,78 Lt delspinigiai ir kad jis turėjo galimybę Mano VMI portale matyti duomenis apie jam priskaičiuotus 0,78 Lt delspinigius ir privalėjo nedelsiant juos sumokėti. Pati VMI minėtame rašte patvirtina, kad UAB „Bull Baltija“, kuriai nebuvo atliekamas mokestinis patikrinimas ir kuriai siųsti raginimą sumokėti delspinigius nebuvo pagrindo, turėjo pati savarankiškai pasidomėti ir Mano VMI portale peržiūrėti priskaičiuotas delspinigių sumas už laiku nesumokėtą mokestį bei nedelsiant jas sumokėti. Tai reiškia, kad mokesčių mokėjimo klausimais kompetentinga institucija mokesčio mokėtojo pareigą nedelsiant sumokėti delspinigius visų pirma sieja su momentu, kada mokesčių mokėtojas sužino apie jam priskaičiuotą mokestį. Atsižvelgiant į byloje esančius išrašus iš VMI elektroninės sistemos, kurie atspausdinti 2013 m. gruodžio 31 d. ir 2014 m. sausio 3 d., į tai, kad VMI teigimu, tokias į bylą pateiktas lango nuotraukas galima atsispausdinti tik tą dieną, kai peržiūrimi apskaitos duomenys, tikėtina, kad UAB „Bull Baltija“ neturėjo galimybės sužinoti apie jam priskaičiuotus 0,78 Lt delspinigius Mano VMI portalo elektroninėje sistemoje iki 2013 m. gruodžio 31 d. Neginčytina tai, kad įsipareigojimų, susijusių su mokesčių valstybei mokėjimu, vykdymas būna reguliarus, t. y. besikartojantis kas mėnesį, nustatytas įstatymų, todėl tiekėjo padėtis dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu į valstybės biudžetą, nuolatos kinta dėl atsinaujinančios jo pareigos vykdyti mokestinę prievolę. Perkančioji organizacija nagrinėjamu atveju nustatė net penkių mėnesių trukmės pažymos išdavimo terminą iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. nuo 2013 m. liepos 31 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., per kurį ūkio subjektai be abejo privalėjo vykdyti reguliarius mokėjimus valstybei. Ginčo dėl to, kad pažymos išdavimo dieną (2013 m. rugpjūčio 29 d.) ieškovas biudžetui nebuvo skolingas, nėra. Pažymėtina, kad 2013 m. gruodžio 31 d. būklei nustatytas ieškovo 0,78 Lt PVM delspinigių įsiskolinimas yra itin mažas ir šiuo atveju negali būti lemiamas, vertinant tiekėjo patikimumą ir pajėgumą. VPĮ 33 straipsnyje įtvirtintomis negatyvaus pobūdžio sąlygomis įgyvendinama perkančiosios organizacijos pareiga, nustatyta VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje, t. y. patikrinti tiekėjų patikimumą ir pajėgumą. Pagal byloje esančius duomenis nėra pagrindo daryti išvadą, kad pasiūlymo pateikimo metu prievolės sumokėti nurodyto dydžio delspinigius ieškovas vengė ar objektyviai negalėjo jos įvykdyti, ar kad tokiais savo veiksmais jis siekė nesąžiningai konkuruoti su kitais ūkio subjektais. Nagrinėjamu atveju įvertinus itin menką įsiskolinimo biudžetui sumą (0,78 Lt), aplinkybę, kad įskolinimą sudaro ne į biudžetą nesumokėtas PVM mokestis, o delspinigiai dėl PVM už 2013 m. spalio mėnesio likutį, apskaičiuoti už kelias dienas (nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 5 d.), tikimybę, jog Mano VMI portalo sistemoje iki 2013 m. gruodžio 31 d. ieškovas jam apskaičiuotų 0,78 Lt delspinigių negalėjo pamatyti, aplinkybę, kad perkančioji organizacija, nustačiusi net vieno lito nesiekiantį įsiskolinimą, nesiaiškino ir nevertino kitų duomenų dėl tiekėjo patikimumo, pajėgumo ir pasiruošimo tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, perkančiosios organizacijos veiksmai atmetant ieškovo pasiūlymą kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų 2 priedo 1 lentelės 1.5 dalies reikalavimo, laikytini pažeidžiančiais VPĮ nuostatas ir principus. Šiuo atveju UAB „Bull Baltija“ 0,78 Lt įsiskolinimas, kurį sudaro delspinigiai už laiku nesumokėtą deklaruoto PVM likutį, negalėjo būti vertinamas itin formaliai, tinkamai neįvertinus kitų duomenų, patvirtinančių ar paneigiančių ūkio subjekto pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, taip pat duomenų, patvirtinančių, jog delspinigių įsiskolinimą VMI ieškovas sumokėjo dar 2014 m. sausio 3 d. Teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Šiuo atveju ieškovo pasiūlymo atmetimas, kaip juridinę reikšmę turintis perkančiosios organizacijos veiksmas, šių principų neatitiko.

28Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į viešųjų pirkimų srityje kompetentingos bei byloje išvadą teikiančios institucijos – Viešųjų pirkimo tarnybos išvadą. CPK 252 straipsnyje numatyta, kad valstybės ir savivaldybių institucijų, teismo įtrauktų dalyvauti procese ar įstojusių į procesą savo iniciatyva, atstovai duoda išvadą, tačiau tokia institucijos išvada privalomos įrodomosios reikšmės teismui neturi ir yra vertinama kartu su kitais bylos įrodymais bei atsižvelgiant į teismo nustatytas konkrečias bylos faktines aplinkybes. Be to, pirmosios instancijos teismas, vertindamas Viešųjų pirkimo tarnybos išvadą ginčo klausimu, pagrįstai pažymėjo, kad tarnyba, teikdama išvadą, neatsižvelgė į tai, jog įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, vykdymas yra reguliarus.

29Teisėjų kolegija, remdamasi nustatytomis teisiškai reikšmingomis šiai bylai išnagrinėti faktinėmis aplinkybėmis, vadovaudamasi nutartyje nurodytomis materialiosios teisės normomis, reglamentuojančiomis ginčo teisinius santykius, kasacinio teismo jurisprudencija, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė byloje teisingą sprendimą, todėl apeliacinis skundas netenkinamas, apskųstas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, nors iš dalies ir kitais nei rėmėsi pirmosios instancijos teismas motyvais. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų byloje nenustatyta.

30Ieškovas UAB „Bull Baltija“ pateikė į bylą prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, prašydamas iš atsakovo (apelianto) priteisti išlaidas, susijusias su atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimu, kurios sudaro 7 078,50 Lt. Taip pat pateikė PVM sąskaitą faktūrą ir jos apmokėjimą patvirtinančius dokumentus. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius, iš jų – už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (1 500 Lt), į ieškovo atstovo suteiktų paslaugų apimtį ir pobūdį, ginčo sudėtingumą, į tai, kad atsakovo atstovas, rengęs atsiliepimą į apeliacinį skundą, atstovavo atsakovui ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, todėl jam tarp šalių kilusio ginčo aplinkybės atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo metu buvo gerai žinomos, o atsiliepime nurodyti iš esmės tie patys argumentai, kuriais remtasi ir bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, sprendžia, jog UAB „Bull Baltija“ priteistina 1 200 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą iš apelianto Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (CPK 93, 98, 302 straipsniai). Apeliantas taip pat į bylą pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teismas, tačiau netenkinus apeliacinio skundo, apelianto turėtos išlaidos iš atsakovo nepriteistinos.

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Bull Baltija“ (juridinio asmens kodas 300047572) iš atsakovo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (juridinio asmens kodas 188770044) 1 200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „BULL Baltija“... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino... 7. Teismas nustatė, kad atsakovas atviro konkurso būdu vykdo projekto... 8. Paskelbtose pirkimo sąlygose atsakovas tiekėjų atitiktį minimaliems... 9. Teismas pažymėjo, kad kasacinio teismo praktika dėl ūkio subjekto... 10. Teismas nurodė, kad VMI 2014 m. kovo 7 d. raštu dėl informacijos ieškovui... 11. Teismas nurodė, kad prieštaravimas dėl duomenų apie ieškovo įsiskolinimą... 12. Teismas nustatė, kad UAB „BULL Baltija“ turėjo neįvykdytų... 13. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, darė išvadą, kad... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Atsakovas Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba apeliaciniame skunde... 16. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais: 17. Ieškovas UAB „BULL Baltija“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo... 20. Apeliantas kartu su apeliaciniu skundu pateikė VMI 2014 m. birželio 19 d.... 21. CPK 314 straipsnyje yra nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 22. Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo... 23. Byloje nustatyta, kad perkančioji organizacija (atsakovas) paskelbė atvirą... 24. VPĮ 32–38 straipsniuose įtvirtinti tiekėjų kompetencijos, pajėgumo ir... 25. VPĮ 32 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo... 26. Iš bylos duomenų matyti, kad perkančioji organizacija, siekdama įvertinti... 27. Ieškovas pateikė į bylą išrašus iš Mano VMI portalo sistemos, iš kurios... 28. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 29. Teisėjų kolegija, remdamasi nustatytomis teisiškai reikšmingomis šiai... 30. Ieškovas UAB „Bull Baltija“ pateikė į bylą prašymą dėl bylinėjimosi... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 6 d. sprendimą palikti... 33. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Bull Baltija“ (juridinio...