Byla 2-554-241/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuria atnaujintas terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir patvirtintas kreditorinis reikalavimas, UAB „KRK Baltic“ restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „KRK Baltic“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutarties, kuria atnaujintas terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir patvirtintas kreditorinis reikalavimas, UAB „KRK Baltic“ restruktūrizavimo byloje.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ginčas iš esmės byloje kilo dėl termino kreditoriniam reikalavimui restruktūrizavimo byloje pateikti atnaujinimo.

5Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 19 d. nutartimi UAB „KRK Baltic“ iškelta restruktūrizavimo byla.

6RUAB „KRK Baltic“ restruktūrizavimo administratorė UAB „Stinkoma“ pateikė teismui pareiškimą, kuriame nurodė, jog 2015-04-28 UAB „Gerbūvio darbai“ pateikė kreditorinį reikalavimą dėl 23 121,40 Eur skolos ir 8 323,70 Eur delspinigių bei prašymą atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti. Administratorė prašė teismo atmesti UAB „Gerbūvio darbai“ prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo ir finansinio reikalavimo tvirtinimo RUAB „KRK Baltic“ restruktūrizavimo byloje. Administratorė nurodė, jog UAB „Gerbūvio darbai“ termino kreditoriniam reikalavimui pateikti priežastys nelaikytinos svarbiomis, kadangi pranešimai apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą buvo siunčiami kreditorės UAB „Gerbūvio darbai“ registruotos buveinės adresu. Dar daugiau, administratorė nurodė, kad nesutinka su UAB „Gerbūvio darbai“ prašymu patvirtinti 8 323,70 Eur dydžio delspinigius, kadangi jie apskaičiuoti taikant 0,2 procento dydžio delspinigių normą už kiekvieną uždelstą prievolės įvykdymo dieną, todėl laikytini aiškiai per dideliais ir turi būti mažinami.

7Kreditorė UAB „Gerbūvio darbai“ atsiliepime į RUAB „KRK Baltic“ administratorės pareiškimą atmesti prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo su pareiškimu nesutiko. UAB „Gerbūvio darbai“ nurodė terminą praleidusi dėl to, kad negavo administratorės pranešimo apie tai, kad iškelta UAB „KRK Baltic“ restruktūrizavimo byla. Pažymėjo, jog skolininkė dar 2014 m. buvo informuota apie adresą korespondencijai, kuris nesutampa su kreditorės registruotos buveinės adresu. Be to, kreditorė vos tik sužinojusi apie skolininkės restruktūrizavimo bylos iškėlimą nedelsiant kreipėsi dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, veikė aktyviai. Nurodė, kad jos kreditorinis reikalavimas dėl pagrindinio įsiskolinimo yra pagrįstas ir administratorės neginčijamas, o sutarties sąlygą dėl 0,2 procentų dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną pasiūlė pati skolininkė.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 1 d. nutartimi atnaujino terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti ir patvirtino RUAB „KRK Baltic“ kreditorės UAB „Gerbūvio darbai“ 23 953,77 Eur kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro 23 121,40 Eur skola ir 832,37 Eur delspinigiai. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad terminas kreditoriam reikalavimui pareikšti praleistas nežymiai, kad kreditorinis reikalavimas nėra ginčijamas, kad kreditorė, sužinojusi apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą ėmėsi aktyvių veiksmų, sprendė, jog yra pagrindas atnaujinti terminą UAB „Gerbūvio darbai“ kreditoriam reikalavimui pareikšti. Teismas pripažino pagrįstu UAB „Gerbūvio darbai“ 23 121,40 Eur skolos reikalavimą. Šalių sulygtus 0,2 procento delspinigius už kiekvieną uždelstą prievolės įvykdymo dieną teismas mažino iki 0,02 procento, t. y. iki 832,37 Eur, motyvuodamas tuo, kad įmonių restruktūrizavimo tikslas yra išsaugoti ir plėtoti įmonę, o didesnio dydžio delspinigiai neatitiktų įmonių restruktūrizavimo paskirties.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11RUAB „KRK Baltic“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti UAB „Gerbūvio darbai“ prašymą dėl termino atnaujinimo ir finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „KRK Baltic“ restruktūrizavimo byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. kreditorė UAB „Gerbūvio darbai“ buvo aktyvi tiek bankroto, tiek restruktūrizavimo bylų UAB „KRK Baltic“ iškėlimo dalyve, ji buvo atstovaujama profesionalių teisininkų, todėl negalėjo nežinoti apie UAB „KRK Baltic“ restruktūrizavimo bylos iškėlimą.
  2. UAB „Gerbūvio darbai“ neįrodė, jog tinkamai pranešė apie savo adreso pasikeitimą, taip pat neįrodė, kad skolininkei buvo žinoma apie alternatyvų kreditorės adresą korespondencijai.
  3. Šios aplinkybės patvirtina, kad nebuvo svarbių priežasčių, dėl kurių teismas galėjo atnaujinti praleistą terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti. Aplinkybė, kad Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 23 straipsnio 3 dalyje numatytas terminas nėra naikinamasis, nesuteikia teismui teisės jį atnaujinti visais atvejais.

12Kreditorė UAB „Gerbūvio darbai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundo netenkinti, teismo nutartį palikti nepakeistą.

13Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė įrodyta aplinkybę, kad UAB „KRK Baltic“ dar 2014 m. buvo informuota apie kreditorės adreso korespondencijai pasikeitimą. RUAB „KRK Baltic“ nepateikė įrodymų, jog jai nebuvo žinoma apie kreditoriaus adreso korespondencijai pasikeitimą. Taip pat byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių faktinę aplinkybę, kad kreditorė savo atstovų buvo informuota apie restruktūrizavimo byloje teismo priimtą procesinį sprendimą ir toks procesinis sprendimas kreditorei buvo žinomas nuo jo paskelbimo ar įteikimo momento, kadangi visi kreditoriui adresuoti teismo procesiniai dokumentai buvo siunčiami tiesiogiai kreditorės atstovui.
  2. Nors kreditorinis reikalavimas administratorei pateiktas 48 dienomis praleidus teismo nutartyje nustatytą terminą, tačiau dar prieš teismui tvirtinant administratorės pateiktą RUAB „KRK Baltic“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Tai reiškia, jog jokių neigiamų pasekmių nei RUAB „KRK Baltic“, nei kitiems restruktūrizavimo bylos dalyviams nežymus termino pateikti kreditorinį reikalavimą praleidimas nesudarė.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atnaujintas terminas pateikti kreditorinį reikalavimą ir patvirtintas kreditoriaus finansinis reikalavimas, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16Atskiruoju skundu neginčijamas pirmosios instancijos teismo patvirtintas UAB „Gerbūvio darbai“ kreditorinio reikalavimo dydis. Byloje kilęs ginčas tik dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo, todėl teisėjų kolegija laikosi atskirojo skundo ribų ir pasisako dėl jame išdėstytų argumentų.

17CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Juridinių asmenų restruktūrizavimo procesą (tuo pačiu ir kreditorinių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą) reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ĮRĮ), kurio 23 straipsnyje nustatyta kreditorių reikalavimų tvirtinimo tvarka įmonės restruktūrizavimo procese. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 3 punkte reglamentuota, kad teismo nutartyje iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą nurodomas laikotarpis, ne trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų ir ne ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos. ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos priimti iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Tai atnaujinamasis terminas.

18Taigi pagal ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalį teismui pripažinus termino praleidimo priežastis svarbiomis suteikta teisė priimti praleidus nustatytą terminą pateiktus kreditorių finansinius reikalavimus. Tai kreditorių reikalavimai, kurie: 1) atsirado iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos ir 2) pateikti iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, jog ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nedetalizuota, kurios termino praleidimo priežastys laikytinos svarbiomis, tai kiekvienu atveju vertina teismas. Įstatyme taip pat neįvardyta kriterijų, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Klausimą dėl konkrečių termino praleidimo priežasčių pripažinimo svarbiomis teismas turėtų spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 str. 6 d.), atsižvelgdamas į termino paskirtį, termino praleidimo laikotarpį, aplinkybes, kurios pateisintų termino praleidimo trukmę, aplinkybes, realiai sutrukdžiusias asmeniui laiku įgyvendinti teisę per nustatytą terminą, bylos šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Sprendžiant termino kreiptis kreditoriui su finansiniu reikalavimu atnaujinimo klausimą nustatytina, kada atsirado ir kiek truko aplinkybės, kuriomis grindžiamos termino praleidimo priežastys ir jų svarba, taip pat ar išnykus kliūtims asmuo (kreditorius) per protingą laiką kreipėsi į teismą ar restruktūrizuojamos įmonės administratorių su finansiniu reikalavimu. Taip pat vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai – šiems kriterijams turi reikšmės praleidusio terminą asmens veikla, patirtis ir kitos su juo susijusios savybės, turėjusios įtakos terminui praleisti. Įvertintinos ir galimos egzistavusios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios asmeniui atlikti veiksmus per nustatytą terminą, trečiųjų asmenų veiksmus ir jų įtaką tam, kad teismo nustatytu terminu tam tikri veiksmai nebuvo atlikti, taip pat ar asmuo, privalantis atlikti veiksmus, turėjo pareigą veikti asmeniškai, ar veikė per atstovus, ar jo naudai tuos veiksmus turėjo atlikti kiti asmenys sutarties ar įstatymo nustatytos teisinės pareigos pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2012).

19RUAB „KRK Baltic“ teigimu, kreditorė UAB „Gerbūvio darbai“ buvo tinkamai informuota apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą ir terminą kreditoriniams reikalavimams pareikšti, kadangi pranešimas apie tai kreditorei buvo siunčiamas jos registruotos buveinės adresu – Architektų g. 54-101, Vilnius, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atnaujino praleistą terminą. Apeliacinės instancijos teismo kolegija pažymi, kad byloje nėra jokių įrodymų, pagrindžiančių šį teiginį. Apeliantės į bylą pateiktas siuntų paieškos išrašas neįrodo nei kas siuntė pašto korespondenciją, nei kam ir kokiu adresu tokia korespondencija buvo siųsta, juo labiau neįrodo paštu siųstos korespondencijos turinio. Byloje nėra įrodymų, kad net jeigu toks pranešimas ir buvo siųstas, kad jis buvo tinkamai įteiktas kreditorei UAB „Gerbūvio darbai“. Taigi, skolininkės nurodyta aplinkybė, kad kreditorė buvo tinkamai informuota apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą, laikytina neįrodyta (CPK 178 str.). Dar daugiau, skolininkė nurodė, kad tiek jos bankroto, tiek restruktūrizavimo byloje kreditorė buvo atstovaujama profesionalaus teisininko, tačiau pranešimą siuntusi kreditorės registruotos buveinės adresu. Teisėjų kolegijos vertinimu, įmonės restruktūrizavimo administratorė, neginčydama nei pagrindinio kreditorės reikalavimo pagrindo, nei jo dydžio, turėjo elgtis apdairiai ir pranešimą apie teisę teikti kreditorinį reikalavimą ne tik formaliai siųsti tiesiogiai kreditorės registruotos buveinės adresu, bet ir jos atstovui, tokiu būdu užtikrindama byloje dalyvaujančių asmenų kooperacijos (bendradarbiavimo) principą (CPK 8 str.).

20Atmestinas kaip nepagrįstas apeliantės argumentas, kad jai nebuvo žinoma apie kreditorės adresą korespondencijai. Kaip matyti iš kreditorės UAB „Gerbūvio darbai“ 2014 m. sausio 30 d. raginimo dėl įsiskolinimo Nr. 2014/01-1, adresuoto skolininkei UAB „KRK Baltic“, pastaroji buvo informuota, kad kreditorės adresas korespondencijai yra Justiniškių g. 74-39, Vilnius. UAB „KRK Baltic“ 2014 m. kovo 19 d. pranešimas dėl skolos apmokėjimo Nr. BUH 2014-03-19/02, kuriuo skolininkė atsakė į kreditorės raginimą dėl įsiskolinimo, patvirtina, kad skolininkė buvo informuota apie kreditorės adresą korespondencijai. Be to, apeliantė neįrodinėja aplinkybės, kad atsakymą į raginimą ji siuntė kitu, nei kreditorės nurodytu, adresu korespondencijai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė įrodytu faktą, kad skolininkė apie kreditorės adreso korespondencijai pasikeitimą buvo informuota dar 2014 metais.

21Apeliantė nurodė, kad kreditorė buvo aktyvi tiek skolininkės bankroto, tiek restruktūrizavimo bylos iškėlimo dalyvė, todėl jai neabejotinai turėjo būti žinoma apie Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 19 d. nutartį, kuria iškelta UAB „KRK Baltic“ restruktūrizavimo byla ir nustatytas 45 dienų terminas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „KRK Baltic“ kreditoriams pareikšti finansinius reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Vien ta aplinkybė, kad kreditorė trečiuoju asmeniu dalyvavo skolininkės restruktūrizavimo byloje, nepaneigia ĮRĮ 7 straipsnio 12 dalies 1 punkte nustatytos restruktūrizavimo administratoriaus pareigos apie iškeltą restruktūrizavimo bylą pranešti restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams. Kaip matyti iš RUAB „KRK Baltic“ restruktūrizavimo administratorės pareiškimo teismui, UAB „Gerbūvio darbai“ nėra vienintelė skolininkės kreditorė, kuri nurodė negavusi administratorės pranešimo apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą.

22Teisėjų kolegija sutinka su atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu argumentu, jog kreditorinio reikalavimo pateikimas praleidus teismo nustatytą terminą nesukėlė jokių neigiamų pasekmių nei RUAB „KRK Baltic“, nei kitiems restruktūrizavimo bylos dalyviams. Pažymėtina, jog kreditorė pateikė administratorei kreditorinį reikalavimą praleidusi teismo nutartyje nustatytą terminą, tačiau iki teismui patvirtinant apeliantės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Vadinasi, toks termino praleidimas nesukėlė jokių neigiamų padarinių.

23Apeliacinės instancijos teismo kolegijos vertinimu, byloje nustatytos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad kreditorei apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą nebuvo tinkamai pranešta, tačiau vos tik šią informaciją sužinojusi kreditorė nedelsdama ėmėsi veiksmų, kad jos teisės būtų realizuotos. Byloje nenustatytos aplinkybės, kurių pagrindu būtų galima teigi, kad kreditorė UAB „Gerbūvio darbai“ piktnaudžiavo savo teisėmis, veikė akivaizdžiai aplaidžiai ir nerūpestingai, nebendradarbiavo su administratore ar vengė priimti jai siunčiamus dokumentus. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti praleistas dėl svarbių priežasčių, ir pagrįstai šį terminą atnaujino. Kadangi ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, ji paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ginčas iš esmės byloje kilo dėl termino kreditoriniam reikalavimui... 5. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 19 d. nutartimi UAB „KRK Baltic“... 6. RUAB „KRK Baltic“ restruktūrizavimo administratorė UAB „Stinkoma“... 7. Kreditorė UAB „Gerbūvio darbai“ atsiliepime į RUAB „KRK Baltic“... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 1 d. nutartimi atnaujino terminą... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. RUAB „KRK Baltic“ atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015... 12. Kreditorė UAB „Gerbūvio darbai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 13. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. pirmosios... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atnaujintas terminas... 16. Atskiruoju skundu neginčijamas pirmosios instancijos teismo patvirtintas UAB... 17. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos... 18. Taigi pagal ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalį teismui pripažinus termino praleidimo... 19. RUAB „KRK Baltic“ teigimu, kreditorė UAB „Gerbūvio darbai“ buvo... 20. Atmestinas kaip nepagrįstas apeliantės argumentas, kad jai nebuvo žinoma... 21. Apeliantė nurodė, kad kreditorė buvo aktyvi tiek skolininkės bankroto, tiek... 22. Teisėjų kolegija sutinka su atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu... 23. Apeliacinės instancijos teismo kolegijos vertinimu, byloje nustatytos... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. palikti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 1 d. nutartį nepakeistą....