Byla e2-1514-647/2018
Dėl skolos priteisimo ir restitucijos taikymo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas Juknevičius,

2sekretoriaujant Vaivai Liaubienei,

3dalyvaujant ieškovui S. S., jo atstovui advokatui Andriejui Tiščenko,

4atsakovo UAB „VAPC“ atstovui advokatui Tomui Petkevičiui,

5vertėjai Alicijai Stančinskai,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. S. ieškinį atsakovui UAB „VAPC“ dėl skolos priteisimo ir restitucijos taikymo,

Nustatė

71. Ieškovas S. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 6500 Eur sumą ir bylinėjimosi išlaidas, taikyti restituciją, grąžinti atsakovui automobilį Renault Laguna, valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - ).

8Ieškinyje nurodė, jog išvažiavus iš Lietuvos, Baltarusijoje sugedo variklis ir automobilis nepajudėjo iš vietos. Toliau keliauti bei eksploatuoti automobilį negalėjo, suprato, kad nupirko netvarkingą automobilį. Teko kreiptis į esančią ( - ) ribotos atsakomybės bendrovę „Teismo ekspertizės kolegija“, kuri nustatė, kad automobilio gedimai tokie: cilindrų bloko suirimas – kiaurinė įlauža 3-iojo cilindro projekcijos motorinės alyvos lygio kontrolės liestuko laikiklio sienos srityje, 3-iojo cilindro stūmoklio pažeidimas ir švaistiklio suirimas, 3-iojo ir 4-ojo cilindrų švaistiklių įdėklų ir atitinkamų alkūninio veleno švaistiklio kakliukų suirimas, taip pat kitų pagrindinių ir švaistiklio kaliukų įdėklų perkaitimas ir pažeidimas, 4-ojo cilindro tepalo purkštuko suirimas. Šių gedimų priežastis – savaiminis 3-ojo cilindro stūmoklio švaistiklio apatinės galvutės dangtelio varžto atsisukimas eksploatavimo procese, kadangi jis buvo užverstas nenormaliomis pastangomis atliekant paskutinį pagal laiką remontą surenkant variklį. Už paslėptus (neakivaizdžius) daikto trūkumus atsakomybė tenka pardavėjui. Pagal CK 6.327 straipsnio 4 dalį pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris yra bet kokios pardavėjo prievolės, įskaitant tinkamumą naudoti, pažeidimo pasekmė, todėl atsakovas privalo grąžinti 6500 Eur bei pasiimti automobilį.

92. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė taikyti ieškinio senatį, atmesti ieškovo S. S. ieškinį, priteisti iš ieškovo S. S. atsakovo UAB „VAPC“ naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodė, kad ieškovas apie tariamus automobilio trūkumus sužinojo dar 2016-12-08, kuomet buvo parengta Baltarusijos Liaudies Respublikos specialisto išvada, kas reiškia, kad būtent nuo šio momento ieškovas sužinojo apie savo tariamą teisių pažeidimą (CK 1.127 str. 1 d.). Pažymėtina, kad ieškinys teismui pareikštas tik 2017-12-18. Tai reiškia, kad esamu atveju įstatyme nustatytas ieškinio senaties terminas yra praleistas ženkliai, t. y. daugiau nei du kartus, kas yra savarankiškas teisinis pagrindas ieškiniui atmesti (CK 1.131 str. 1 d.). CK 6.320 str. 1 d. numato, kad jeigu kas kita nenumatyta šiame kodekse arba pirkimo-pardavimo sutartyje, daiktų atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina pirkėjui nuo to momento, nuo kurio pagal įstatymus ar sutartį pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti daiktus, neatsižvelgiant į nuosavybės teisės perėjimo momentą. Paaiškina, kad jo vykdoma veikla yra susijusi su naudotų automobilių pirkimu ir jų perpardavimu tretiesiems asmenims. Atsakovas pažymi, kad ginčo automobilį, kuris buvo naudotas (pagamintas 2013 metais), 2016 metais įsigijo Prancūzijoje. Ieškovas prieš pirkdamas automobilį jį apžiūrėjo, atliko bandomąjį važiavimą ir jokių automobilio trūkumų neįžvelgė, ko pasekoje automobilį savo žinion perėmė 2016-11-09. Sudarius pirkimo – pardavimo sutartį 2016-11-09 buvo pasirašytas ir automobilio priėmimo – perdavimo aktas, kuriame šalys viena kitai patvirtina, kad pirkėjas (ieškovas) atsako už automobilio techninę būklę nuo šio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Šiame akte taip pat aiškiai nurodoma, kad garantija automobiliui nėra suteikiama, nes parduodamas naudotas automobilis. Tai reiškia, kad ginčo automobilio sugedimo rizika ieškovui (pirkėjui) perėjo 2016-11-09, kuomet ieškovas tinkamai įvykdė pareigą perduoti daiktą – automobilį (CK 6.320 str. 1 d.). Nors ieškovas, kaip ir kiti automobilių pirkėjai, prieš pirkdamas ginčo automobilį turėjo teisę jį apžiūrėti autoservise, atlikti profesionalią techninę automobilio diagnostiką, tačiau šia savo įstatymine teise nepasinaudojo ir automobilį apžiūrinėjo pats. Įsigydamas naudotą automobilį, atsižvelgiant į jo eksploatavimo intensyvumą (pvz., nuvažiuotų kilometrų skaičių – esamu atveju ginčo automobilis jo pardavimo metu buvo nuvažiavęs daugiau nei 180 000 km) Ieškovas turėjo numanyti, kad automobilis gali turėti tam tikrų techninių trūkumų arba jie gali atsirasti bet kurio įsigyto automobilio tolesnio eksploatavimo momentu. 2016-11-09 automobilio priėmimo – perdavimo akte yra aiškiai nurodoma, kad parduodamas naudotas automobilis, todėl jam garantija nesuteikiama. Ieškovas daikto trūkumus įrodinėja tik savo paties pasamdyto Baltarusijos Liaudies Respublikos specialisto išvadomis, kuriose daromos tik prielaidos dėl variklio sugedimo priežasčių. Specialistas pasisakydamas dėl variklio gedimo priežasčių naudoja žodžius greičiausiai, tikėtinai ir pan., kas leidžia manyti, kad specialisto išvada buvo parengta subjektyviai, t. y. asmens, kuris sumokėjo specialistui už išvados parengimą, naudai. Jokių kitų objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, kad automobilis turėjo gedimą jo pardavimo metu (2016-11-09) byloje nėra, todėl ieškovo teiginys, kad šie trūkumai egzistavo automobilio nuosavybės teisės perėjimo metu yra lygiai tokios pat įrodomosios galios kaip, kad atsakovo teiginys, kad variklio gedimą įtakojo netinkamas automobilio eksploatavimas po automobilio perleidimo.

113. Teismo posėdžio metu ieškovas prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad pirkdamas automobilį suprato, kad tai ne naujas automobilis, matė automobilio ridą, automobilio servise netikrino, pats apžiūrėjo automobilį. Eksploatuojant automobilį kuro rūšies nesumaišė. Automobilis šiuo metu yra suremontuotas, yra važiuojantis.

12Ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovo didesnė atsakomybė yra preziumuojama. Jam taikomi didesni atidumo reikalavimai.

13Atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti. Ieškinio senaties terminas yra praleistas, apie trūkumus ieškovas vėliausiai sužinojo 2016 m. gruodžio 8 d., kuomet buvo parengta ekspertizės išvada. Ieškinio senaties terminą nutraukia ieškinio pareiškimas įstatymo nustatyta tvarka. Ieškovo pasirinktas teisių gynimo būdas yra netinkamas, ieškovas nori pasiimti visus pinigus, o automobilį grąžinti mažesnės vertės. Sugedimo rizika ieškovui tenka nuo tada, kai automobilis buvo perduotas. Automobiliui garantija buvo nesuteikta.

14Liudytojas S. K. nurodė, kad tokio pobūdžio gedimo negalėtų lemti didelė automobilio rida. Defektą galima nustatyti tik tada, kai įvyksta gedimas.

15Liudytojas D. K. nurodė, kad dirba UAB „VAPC“, kliento atstovas kelis kartus buvo atvykęs apžiūrėti automobilio. Automobilis buvo apžiūrėtas, važiuota su juo, kiek pamena, patikros neatlikinėjo. Jeigu neklysta, automobilio dokumentas buvo prancūziškas. Visiems žmonės siūlo automobilio patikrą, kadangi automobiliai parduodami be garantijos. Eksportui kiekvienas automobilis parduodamas be garantijos.

16Ieškinys atmestinas.

174. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas iš atsakovo už 6500,00 Eur įsigijo automobilį Renault Laguna, valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - ). Iš bylos duomenų matyti, kad automobilio patikra prieš jį įgyjant atlikta nebuvo, tačiau automobilis buvo apžiūrėtas, su juo buvo važiuota, todėl ieškovas nusprendė automobilį pirkti ir 2016 m. lapkričio 3 d. sumokėjo avansą. 2016 m. lapkričio 9 d. su atsakovu pasirašė automobilio priėmimo – pardavimo aktą, kuriame nurodyta, jog parduodamas automobilis yra geros (šalių sutartos) techninės būklės, jis tinkamas eksploatuoti, neaptartų trūkumų nėra, taip pat, jog pirkėjas atsako už automobilio techninę būklę nuo priėmimo – pardavimo akto pasirašymo momento (2 punktas). 3 punkte nurodoma, jog automobilis naudotas, pardavėjas garantijos nesuteikia.

185. Nustatyta, kad įsigijus automobilį, Baltarusijos Respublikoje sugedo jo variklis. Ieškovas pateikė Baltarusijos Respublikos ribotos atsakomybės bendrovės „Teismo ekspertizės kolegija“ 2016 m. gruodžio 8 d. ekspertizės išvadą, kurioje nurodomi automobilio gedimai. Teismo posėdžio metu liudytojas S. K. nurodė, kad tyrimas buvo atliktas pagal 2016 m. lapkričio 15 d. sudarytą sutartį, teigia, jog tokio pobūdžio gedimo negalėtų lemti didelė automobilio rida, defektą galima nustatyti tik tada, kai įvyksta gedimas.

196. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 str. 1 d., pirkimo – pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą). Pardavėjas privalo pagal pirkimo–pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę (CK 6.317 str. 1 d.). Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo (CK 6.333 str. 1 d.).

207. Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus, reikalavimai dėl daikto kokybės apima ir jo tinkamumą naudoti pagal tikslinę paskirtį: jeigu daiktų kokybė sutartyje neaptarta, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami, tačiau jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas pranešė pardavėjui apie konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, jog jie tiktų tam konkrečiam tikslui (CK 6.333 straipsnio 1 ir 4 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010; 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2010; 2009 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2009, kt.).

218. Pagal CK 6.327 str. 3 d., pardavėjas pagal sutartį ir civilinį kodeksą atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentu, net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau. Tai reiškia, kad pagal nurodytą teisinį reglamentavimą ieškovas turėtų įrodyti, jog automobilio variklio trūkumai atsirado iki 2016 m. lapkričio 9 d. automobilio priėmimo – pardavimo akto pasirašymo momento.

229. Taip pat pažymėtina, jog CK 6.328 str. 1 d, numato, jog jeigu šalys nesusitarė kitaip, pirkėjas nuo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ar nuo ofertos pateikimo turi teisę prieš mokėdamas ar prieš priimdamas daiktus juos patikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad ieškovas automobilį patikrino savo pasirinktu būdu, tačiau neatlikęs išsamios patikros autoservise, nors priėmimo perdavimo akte ieškovas ir nurodė, kad atsako už automobilio techninę būklę nuo priėmimo – pardavimo akto pasirašymo momento.

2310. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje ieškovas neįrodė, kad automobilį įsigijo netinkamos kokybės, kadangi automobilio pirkimo (apžiūros) procesui turėjo pakankamai ilgą laiko tarpą (nuo avanso sumokėjimo iki automobilio perdavimo praėjo ilgas laiko tarpas, savaitė), automobilį pirko eksportui, ketino jį išvežti į Rusijos Federaciją, automobiliu važiavo, jis buvo kelis kartus apžiūrėtas, autoservise jo tikrinti nepageidavo, nors tam buvo sudarytos visos galimybės. Nors ieškovas ir pateikė užsienio valstybės įmonės ekspertizės aktą, tačiau byloje esantys įrodymai nesudaro pagrindo teigti, kad automobilio gedimai atsirado būtent iki priėmimo perdavimo akto pasirašymo, teismas negali sutikti su ieškovo pateiktame ekspertizės akte nurodytomis aplinkybėmis, juolab, jog akto išvadose nurodoma, jog variklio gedimų atsiradimo tiesioginė priežastis – savaiminis 3-ojo cilindro stūmoklio švaistiklio apatinės galvutės dangtelio varžto atsisukimas eksploatavimo procese (nors ir nurodoma, kad jis buvo užverstas nenormaliomis pastangomis atliekant paskutinį pagal laiką remontą surenkant variklį). Teismas pažymi, kad automobilio Lietuvos Respublikoje nėra jau labai ilgą laiko tarpą, ekspertizė atlikta užsienio valstybėje, privačios įmonės, o už ekspertizės atlikimą mokėjo ieškovas, nei teismas, nei atsakovas iš esmės neturi galimybės protingomis sąnaudomis patikrinti ekspertizės akte nurodomų aplinkybių, neturėjo galimybės įvertinti automobilio būklės iš karto po gedimo. Nagrinėjamos bylos kontekste svarbu ir tai, jog atsakovas pardavė naudotą automobilį, o „AUTODNA“ duomenų bazės duomenimis, registre nėra pažymėta, kad transporto priemonė pažeista. Nagrinėjamu atveju svarbu ir tai, kad į teismą ieškovas kreipėsi tik praėjus sąlyginai ilgam laiko tarpui, automobilį naudoja iki šiol.

2411. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas turėjo galimybę prieš sumokėdamas ir priimdamas automobilį jį patikrinti, tačiau šia įstatyme įtvirtinta teise nepasinaudojo, o tai reiškia, jog ieškovas pats prisiėmė rizikos dalį.

2512. Teismo vertinimu, ieškovas savo teises nagrinėjamu atveju taip pat gina netinkamomis priemonėmis. Aiškindamas pirkėjo teisių gynimo būdo pasirinkimą kasacinis teismas yra nurodė, jog CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta galimybė pirkėjui grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis pažeidimas, suteikiama kaip paskutinė teisių gynimo priemonė, kai kitų teisių gynimo būdų, nustatytų CK 6.334 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, nepakanka pažeistoms pirkėjo teisėms apginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-379-686/2016). Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju ieškovas nurodė, kad automobilio remontui išleido sąlyginai nedidelę sumą, šiuo metu automobilis yra naudojamas. Svarbu ir tai, kad nuo pirkimo pardavimo sutarties sudarymo yra praėję daugiau nei pusantrų metų, todėl restitucijos taikymas nagrinėjamu atveju nebūtų proporcingas ir sąžiningas. Pažymėtina ir tai, kad ieškinyje nėra formuluojami jokie reikalavimai, susiję su sutarties galiojimu (nutraukimu), o prašoma tik priteisti 6500,00 Eur sumą bei taikyti restituciją, o pats ieškovas pažymėjo, kad automobilio grąžinimas į Lietuvą būtų sudėtingas.

2613. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas laiko, kad pagrindo tenkinti ieškiniui nėra, todėl ieškinys atmestinas.

2714. CPK 93 str. 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys atmestinas, iš ieškovo atsakovui priteistina 1210,00 Eur jo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

2815. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos yra mažesnės nei minimali į valstybės biudžetą priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (3,00 Eur), todėl valstybei nepriteisiamos (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

29Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88, 93, 185, 259, 263-270, 284 straipsniais,

Nutarė

30Ieškinį atmesti.

31Priteisti atsakovui UAB „VAPC“, į. k. 126386371, iš ieškovo S. S. (Rusijos Federacijos piliečio, gim. ( - )) 1210,00 Eur (vieną tūkstantį du šimtus dešimt eurų 0 ct) atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas... 2. sekretoriaujant Vaivai Liaubienei,... 3. dalyvaujant ieškovui S. S., jo atstovui advokatui Andriejui Tiščenko,... 4. atsakovo UAB „VAPC“ atstovui advokatui Tomui Petkevičiui,... 5. vertėjai Alicijai Stančinskai,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. 1. Ieškovas S. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti... 8. Ieškinyje nurodė, jog išvažiavus iš Lietuvos, Baltarusijoje sugedo... 9. 2. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė taikyti... 10. Nurodė, kad ieškovas apie tariamus automobilio trūkumus sužinojo dar... 11. 3. Teismo posėdžio metu ieškovas prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad... 12. Ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad atsakovo didesnė... 13. Atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti. Ieškinio senaties terminas yra... 14. Liudytojas S. K. nurodė, kad tokio pobūdžio gedimo negalėtų lemti didelė... 15. Liudytojas D. K. nurodė, kad dirba UAB „VAPC“, kliento atstovas kelis... 16. Ieškinys atmestinas.... 17. 4. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas iš atsakovo už 6500,00 Eur... 18. 5. Nustatyta, kad įsigijus automobilį, Baltarusijos Respublikoje sugedo jo... 19. 6. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.305 str. 1... 20. 7. Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka... 21. 8. Pagal CK 6.327 str. 3 d., pardavėjas pagal sutartį ir civilinį kodeksą... 22. 9. Taip pat pažymėtina, jog CK 6.328 str. 1 d, numato, jog jeigu šalys... 23. 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178... 24. 11. Pažymėtina ir tai, kad ieškovas turėjo galimybę prieš sumokėdamas ir... 25. 12. Teismo vertinimu, ieškovas savo teises nagrinėjamu atveju taip pat gina... 26. 13. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas laiko, kad pagrindo... 27. 14. CPK 93 str. 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 28. 15. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos yra mažesnės... 29. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 88, 93, 185, 259, 263-270, 284 straipsniais,... 30. Ieškinį atmesti.... 31. Priteisti atsakovui UAB „VAPC“, į. k. 126386371, iš ieškovo S. S.... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...