Byla e2-1646-790/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti civilinėje byloje Nr. e2-553-440/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Pietų terminalas“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, trečiasis asmuo P. V. ir trečiojo asmens ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl turtinės žalos ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Pietų terminalas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą.

82.

9Trečiasis asmuo P. V. pateikė ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl turtinės žalos ir neturtinės žalos atlyginimo.

103.

11Šiaulių apygardos teismas 2018 m. liepos 19 d. sprendimu atmetė ieškovės UAB „Pietų terminalas“ ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, ir trečiojo asmens ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl turtinės žalos ir neturtinės žalos atlyginimo.

124.

13Ieškovės UAB „Pietų terminalas“ vadovė R. V. pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. liepos 19 d. sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

165.

17Šiaulių apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi nustatė ieškovei UAB „Pietų terminalas“ 10 dienų terminą, skaičiuojamą nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, pašalinti nutartyje nurodytus apeliacinio skundo trūkumus.

186.

19Teismas nustatė, kad apeliacinį skundą pasirašė tik apeliantės UAB „Pietų terminalas“ vadovė R. V.. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė įpareigoti apeliantę ištaisyti procesinio dokumento trūkumus ir pateikti įrodymus apie jos vadovės turimą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą arba pateikti apeliacinį skundą, pasirašytą vadovės ir advokato, su kuriuo ji sudarė teisinių paslaugų sutartį dėl atstovavimo apeliaciniame procese, kartu pateikiant teismui įrodymus apie sutartinius santykius su advokatu, arba pateikti apeliacinį skundą, pasirašytą vadovės ir asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose, kartu pateikiant rašytinius įrodymus, jog asmuo atitinka CPK 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nustatytus reikalavimus.

20III.

21Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

227.

23Atskirajame skunde ieškovė UAB „Pietų terminalas“ prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 306 straipsnio 3 dalies nuostata neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai; apeliacinio skundo priėmimo klausimą atidėti iki Konstitucinis Teismas išnagrinės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 18 d. prašymą Nr. 1B4/2018 ištirti, ar CPK 306 straipsnio 3 dalyje (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) įtvirtintas ribojimas surašyti apeliacinį skundą neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

247.1.

25Ieškovės teigimu, CPK 306 straipsnio 3 dalyje numatytas reikalavimas pažeidžia jos konstitucinę teisę kreiptis į teismą. Ieškovė yra juridinis asmuo, kuris neturi lėšų pasisamdyti advokatą, nes dėl neteisėto ir neįvykdomo Kauno apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2A-1343-555/2014 įmonės turtas, žaliavos ir atsiskaitomoji banko sąskaita areštuota, įmonės veikla sustabdyta nuo 2015 metų, o nemokama teisinė pagalba juridiniam asmeniui neteikiama.

267.2.

27Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 18 d. (civilinėje byloje Nr. 2-2315-861/2017, prašymas Nr. 1B4/2018) kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 306 straipsnio 3 dalies nuostata neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniui.

288.

29Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, prašo Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

308.1.

31Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, nes ieškovės vadovė pati surašė ir pasirašė apeliacinį skundą, nepateikdama kartu su skundu įrodymų apie turimą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

328.2.

33Apeliantės prašymas įpareigoti pirmosios instancijos teismą kreiptis į Konstitucinį Teismą su paklausimu, ar CPK 306 straipsnio 3 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, yra netikslingas, nes analogišką prašymą Konstituciniam Teismui yra pateikęs Vilniaus miesto apylinkės teismas (prašymo Nr. 1B-4/2018).

349.

35Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo P. V. sutinka su ieškovės UAB „Pietų terminalas“ atskiruoju skundu ir prašo tenkinti jį visiškai.

36Teismas

konstatuoja:

37IV.

38Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3910.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos.

4111.

42Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

4312.

44Vienas iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų yra teisminės gynybos prieinamumo principas, kuris reiškia, kad kiekvienam asmeniui, manančiam, kad yra pažeistos jo teisės, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Kita vertus, konstitucinė asmens teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, įtvirtinta Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje, negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu ir / ar bet kokia forma.

4513.

46Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas, pasisakydami dėl teisminės gynybos prieinamumo principo, yra ne kartą išaiškinę, kad ši teisė, kaip ir bet kuri kita, turi būti įgyvendinama laikantis tam tikros tvarkos, kuri nustatyta specialiuosiuose įstatymuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040-464/2015, 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1387-178/2015, 2016 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-821-302/2016, kt.). Pažymėtina, kad ši tvarka yra privaloma visiems be išimties asmenims, o jos laikymasis padeda įgyvendinti ir vieną iš pamatinių teisės principų – visų asmenų lygybės prieš įstatymą ir teismą.

4714.

482017 m. liepos 1 d. įsigaliojo 2016 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymu Nr. XII-2751 pakeistos kai kurios atstovavimo apeliacinės instancijos teisme nuostatos. Šiuo įstatymu CPK 306 straipsnis buvo papildytas 3 dalimi, kuri nustato, kad „Apeliacinį skundą surašo advokatas. Juridinio asmens apeliacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Be to, apeliacinį skundą gali surašyti šio Kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys. Apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo“. Taigi, šiais pakeitimais nustatyta, kad tik advokatas arba juridinio asmens darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, gali surašyti apeliacinį skundą ir atstovauti apeliacinės instancijos teisme, išskyrus minėtose normose nurodytas išimtis.

4915.

50Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad minėtu teisiniu reguliavimu siekiama užtikrinti kokybišką ir tinkamą asmenų atstovavimą teismuose. Apeliacinės instancijos teismas negali peržengti apeliaciniame skunde nurodytų ribų, todėl netinkamai parengtas apeliacinis skundas gali sąlygoti netinkamą asmens teisių gynimą. Be to, neprofesionaliai parengti procesiniai dokumentai visuomet ilgina teismo procesą, daro jį neefektyvų ir neekonomišką, nes teismas turi spręsti papildomus klausimus, susijusius su procesinių dokumentų trūkumais.

5116.

52Nagrinėjamu atveju ieškovės UAB „Pietų terminalas“ apeliacinį skundą pasirašė ieškovės vadovė R. V., tačiau ji nepateikė nei įgytą aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento, nei duomenų, kad apeliacinį skundą surašė advokatas ar CPK 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys. Todėl pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai ir teisėtai nustatė ieškovei UAB „Pietų terminalas“ terminą apeliacinio skundo trūkumams pašalinti.

5317.

54Ieškovė atskirajame skunde kelia CPK 306 straipsnio 3 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo konstitucingumo klausimą, nurodo, kad neturi lėšų pasisamdyti advokatą. Ieškovė prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą ištirti, ar CPK 306 straipsnio 3 dalies nuostata neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, apeliacinio skundo priėmimo klausimą atidėti iki Konstitucinis Teismas išnagrinės Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. sausio 18 d. prašymą Nr. 1B4/2018 ištirti, ar CPK 306 straipsnio 3 dalyje (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) įtvirtintas ribojimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai. Tokie ieškovės prašymai netenkintini.

5518.

56Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje, kasacinio teismo praktikoje plėtojama nuosekli pozicija, draudžianti pernelyg formalų procesinių normų, užtikrinančių asmens teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, aiškinimą. Teismas vadovaujasi savo praktikoje nustatytais principais, pagal kuriuos taikomi apribojimai pirmiausia negali suvaržyti ar susilpninti asmens teisės į teismą tokiu būdu ar apimtimi, kad būtų pažeista šios teisės esmė. Teisės kreiptis į teismą apribojimai bus suderinami su Konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi tik tada, jeigu jie atitiks teisėtą tikslą ir egzistuos pagrįstas proporcingumo ryšys tarp taikomų priemonių ir siekiamo tikslo. Be kita ko, procesinių asmens teisių suvaržymas turi atitikti teisėtumo reikalavimą, t. y. turi būti atliktas teisės aktų nustatyta tvarka (Guerin v. France, judgment of 23 July 1998, Reports 1998-v., p. 1867, § 37; kt.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2010; 2010 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-149/2010; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-708/2013).

5719.

58Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nuostata, kad juridinio asmens teikiamą apeliacinį skundą surašo advokatas arba juridinio asmens darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, neproporcingai neriboja šio asmens teisės į teisingą bylos nagrinėjimą. Juridinio asmens valdymo organai, neturėdami profesionalaus atstovo, turi teisę kreiptis į pirmosios instancijos teismą ir ginti savo galimai pažeistus teisėtus interesus ar teises pirmosios instancijos teisme (CPK 55 straipsnis). Tačiau bylos pirmosios instancijos teisme nagrinėjimo metu juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą gali būti tik profesionalūs atstovai (CPK 56 straipsnio 2 dalis). Reikalavimu, kad juridinio asmens teikiamas apeliacinis skundas būtų surašytas profesionalaus atstovo, kaip minėta, siekiama užtikrinti kokybišką ir tinkamą juridinio asmens atstovavimą apeliacinės instancijos teisme, kuris yra itin svarbus paties juridinio asmens interesams atsižvelgiant į jau aptartus apeliacinio proceso ypatumus. Privatus juridinis asmuo, dalyvaujantis civiliniuose teisiniuose santykiuose, paprastai turi turėti finansinių galimybių pasisamdyti darbuotoją, turintį aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, arba advokatą, priešingu atveju kiltų klausimas dėl tokio juridinio asmens mokumo ir bankroto bylos jam kėlimo. Atsižvelgiant į šiuos argumentus, nėra pagrindo manyti, kad aptariama nuostata prieštarauja Konstitucijai ir kreiptis dėl jos konstitucingumo į Konstitucinį Teismą (CPK 3 straipsnio 3 dalis). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 18 d. (civilinėje byloje Nr. 2-2315-861/2017, prašymas Nr. 1B4/2018) kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 306 straipsnio 3 dalies nuostata neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniui esant kitokiai faktinei situacijai, t. y. byloje, kurioje apeliacinį skundą padavė fizinis asmuo, nurodęs, kad jam neteikiama nemokama valstybės garantuojama teisinė pagalba. Be to, pastebėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas jau yra įvertinęs, kad prieštaros tarp CPK 306 straipsnio 3 dalies ir Konstitucijos 30 straipsnio nėra (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1573-302/2017).

5920.

60Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

6121.

62Pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti (10 dienų nuo nutarties įteikimo) nagrinėjant bylą apeliacine tvarka yra pasibaigęs, skirtinas naujas terminas pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytiems apeliacinio skundo trūkumams pašalinti.

63Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

64Šiaulių apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

65Nustatyti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Pietų terminalas“ terminą iki 2018 m. gruodžio 17 d. pašalinti apeliacinio skundo trūkumus, nurodytus Šiaulių apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartyje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Pietų terminalas“... 8. 2.... 9. Trečiasis asmuo P. V. pateikė ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai,... 10. 3.... 11. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. liepos 19 d. sprendimu atmetė ieškovės... 12. 4.... 13. Ieškovės UAB „Pietų terminalas“ vadovė R. V. pateikė apeliacinį... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 16. 5.... 17. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi nustatė... 18. 6.... 19. Teismas nustatė, kad apeliacinį skundą pasirašė tik apeliantės UAB... 20. III.... 21. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 22. 7.... 23. Atskirajame skunde ieškovė UAB „Pietų terminalas“ prašo kreiptis į... 24. 7.1.... 25. Ieškovės teigimu, CPK 306 straipsnio 3 dalyje numatytas reikalavimas... 26. 7.2.... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 18 d. (civilinėje byloje Nr.... 28. 8.... 29. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama... 30. 8.1.... 31. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė terminą apeliacinio skundo... 32. 8.2.... 33. Apeliantės prašymas įpareigoti pirmosios instancijos teismą kreiptis į... 34. 9.... 35. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo P. V. sutinka su ieškovės... 36. Teismas... 37. IV.... 38. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 39. 10.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 11.... 42. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 43. 12.... 44. Vienas iš svarbiausių civilinio proceso teisės principų yra teisminės... 45. 13.... 46. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir Lietuvos apeliacinis teismas, pasisakydami... 47. 14.... 48. 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo 2016 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos... 49. 15.... 50. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad minėtu teisiniu reguliavimu... 51. 16.... 52. Nagrinėjamu atveju ieškovės UAB „Pietų terminalas“ apeliacinį skundą... 53. 17.... 54. Ieškovė atskirajame skunde kelia CPK 306 straipsnio 3 dalyje nustatyto... 55. 18.... 56. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje, kasacinio teismo praktikoje... 57. 19.... 58. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nuostata, kad juridinio asmens... 59. 20.... 60. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 61. 21.... 62. Pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams... 63. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 64. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti... 65. Nustatyti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Pietų terminalas“...