Byla B2-4461-340/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autoasistentas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „REIKALAVIMAS.LT“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Autoasistentas“,

Nustatė

2ieškovė UAB „REIKALAVIMAS.LT“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti bankroto bylą UAB „Autoasistentas“.

3Vilniaus apygardos teismas, susipažinęs su pareiškimu pateiktais dokumentais, nustatė, jog įmonė neturi turto nei kreditoriniams reikalavimams, nei teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti, todėl 2019 m. spalio 31 d. nutartimi pasiūlė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikusiai ieškovei UAB „REIKALAVIMAS.LT“ ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 1000 Eur dydžio pinigų sumą, kuri būtų naudojama teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Ieškovė taip pat buvo informuota apie tai, jog teismo nurodytu terminu neatlikus mokėjimo, kelti bankroto bylą bus atsisakyta. Teismo 2019 m. spalio 31 d. nutartis ieškovei įteikta 2019 m. lapkričio 5 d.

4Vilniaus apygardos teisme 2019 m. lapkričio 14 d. gautas ieškovės UAB „REIKALAVIMAS.LT“ pranešimas–prašymas, kuriame nurodoma, kad iškėlus UAB „Autoasistentas“ bankroto bylą, bankroto administratorius patikrins sandorius, sudarytus per paskutinį 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, siekdamas nustatyti, ar buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi UAB „Autoasistentas“ sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi UAB „Autoasistentas“ sprendimai. Nustačius, kad UAB „Autoasistentas“ turtas buvo perleistas tretiesiems asmenims arba kaip nors kitaip pasisavintas, bankroto administratorius turės teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo iš asmenų, kurių veiksmai yra nesąžiningi ir pažeidžiantys teisės aktų nuostatas. Tokiu pagrindu būtų galimybė išieškoti UAB „Autoasistentas“ turtą, iš kurio galimai būtų galimybė atlyginti bankroto administravimo išlaidas. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, ieškovė prašo laikyti, kad gali būti iškelta bankroto byla UAB „Autoasistentas“, neįpareigojant ieškovės sumokėti 1000 Eur depozito. Taip pat pažymi, jog ieškovė turi teisę sumokėti depozitą, o ne pareigą, todėl ieškovė nemokės depozito, jeigu teismas nuspręstų neatsižvelgti į šį ieškovės pranešimą–prašymą.

5Bankroto bylą iškelti atsisakytina.

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 3 punktas numato, kad teismas atsisako iškelti įmonei bankroto bylą, jei pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus, jei asmuo, pateikęs pareiškimą, įmoka į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą pinigų sumą, kuri bus naudojama teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti.

7Pažymėtina, kad ieškovė per teismo nustatytą terminą neįmokėjo 2019 m. spalio 31 d. nutartyje nurodytos pinigų sumos, skirtos teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, todėl kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Autoasistentas“ atsisakytina (ĮBĮ 10 str. 3 d. 3 p.).

8Teismas taip pat atmeta ieškovės pateiktame pranešime–prašyme nurodytus argumentus apie tai, kad bankroto byla šiuo konkrečiu atveju turi būti keliama neįpareigojant ieškovės sumokėti 1000 Eur depozito. Ieškovė nurodo, kad bankroto administratoriui patikrinus įmonės sandorius ir galimai nustačius, kad UAB „Autoasistentas“ turtas buvo perleistas tretiesiems asmenims arba kaip nors kitaip pasisavintas, bankroto administratorius turės teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo iš asmenų, kurių veiksmai yra nesąžiningi ir pažeidžiantys teisės aktų nuostatas. Pasak ieškovės, tokiu pagrindu būtų galimybė išieškoti UAB „Autoasistentas“ turtą, iš kurio galimai būtų galimybė atlyginti bankroto administravimo išlaidas. Su tokia ieškovės pozicija sutikti nėra pagrindo.

9Pažymėtina, jog sistemiškai aiškinant ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 punkto, 10 straipsnio 10 dalies 3 punkto nuostatas, darytina išvada, kad tuo atveju, kai pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikia ĮBĮ 3 straipsnio 1, 2, 3, 4 ar 6 punktuose nurodyti kreditoriai (valstybės institucijos, įpareigotos surinkti mokesčius, valstybinio socialinio draudimo įmokas bei privalomojo sveikatos draudimo įmokas; įmonės darbuotojai ir jų įpėdiniai – darbo užmokesčio nemokėjimo ir dėl darbo santykių atsiradusios žalos neatlyginimo atveju; Vyriausybės įgaliota institucija – žalos atlyginimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga perėjimo valstybei Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo nustatytais atvejais; Finansų ministerija – paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės garantija, negrąžinimo atveju; valstybės institucijos, administruojančios Europos Sąjungos lėšas – iš Europos Sąjungos lėšų suteiktos paramos negrąžinimo atveju), teismas jų neįpareigoja į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti teismo nustatyto dydžio sumos administravimo išlaidoms apmokėti, kadangi tokiu atveju yra sprendžiamas administratoriaus, prisiimančio riziką, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai ir šios išlaidos bus apmokamos iš administratoriaus lėšų, paskyrimo klausimas. Tuo tarpu, kai pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikia neprivilegijuotas kreditorius, įmokėjęs pagal ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, rizika, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai, tenka būtent šiam kreditoriui, o ne bankroto administratoriui. Taip nurodytos teisės nuostatos nuosekliai aiškinamos teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-870-178/2015; 2016 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-808-370/2016; 2016 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2130-381/2016; 2017 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1800-330/2017).

10Nagrinėjamu atveju ieškovė, kaip atsakovės kreditorė, nepatenka į ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalies 2 ar 3 punktuose nurodytų kreditorių, kurie nėra įpareigojami sumokėti teismo nustatytą administravimo išlaidų sumą, sąrašą.

11Pažymėtina, jog tuo atveju, jeigu įmonė neturi pakankamai turto teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, ĮBĮ bankroto bylos iškėlimui nustato esminę sąlygą – depozito įmokėjimą teismo ir administravimo išlaidų apmokėjimui. Šią pareigą turi įvykdyti asmuo, teikiantis pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokiu būdu bankroto administratorius bent iš dalies apsaugomas nuo rizikos, kad įmonės likvidavimo metu nebus gauta lėšų teismo ir administravimo išlaidoms pagal teismo patvirtintą sąmatą apmokėti arba jų bus gauta nepakankamai.

12Šiuo konkrečiu atveju teismui, nustačius, kad atsakovė neturi turto nei kreditoriniams reikalavimams, nei teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti, turėjo teisę spręsti klausimą dėl depozito įmokėjimo teismo ir administravimo išlaidų apmokėjimui. Kadangi ieškovė per teismo nustatytą terminą teismo nurodytos sumos neįmokėjo, atsirado pagrindas atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Autoasistentas“ (ĮBĮ 10 str. 3 d. 3 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ĮBĮ 10 str. 3 d. 3 p., CPK 290 – 291 str., teismas

Nutarė

14Atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Autoasistentas“.

15Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai