Byla 2-113/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko (pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškovo ieškinio dalį, civilinėje byloje Nr. 2-4316-623/2008 pagal ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, B. D., K. G., Ž. M. – Č., V. Š., T. Š., uždarajai akcinei bendrovei ,,Balsių valda“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro notarė Genovaitė Šiško, Vilniaus rajono 6-ojo notarų biuro notaras Donatas Trepkus, uždaroji akcinė bendrovė ,,Bitė Lietuva“ dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimų dalių panaikinimo, pirkimo – pardavimo sutarčių dalių pripažinimo negaliojančiomis bei restitucijos taikymo, ir

Nustatė

2ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti bylinėjimosi išlaidas ir:

31) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-06-05 sprendimo Nr. 01-1719 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui B. D.“ dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant natūra 1,585 ha valstybinės reikšmės miško žemę, patenkančią į 5,6369 ha žemės sklypą ( - ) (290/580 miško žemės dalių bendrame į sklypą patenkančiame 3,17 ha dydžio miško žemės plote);

42) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-06-05 sprendimo Nr. 01-1721 ,,Dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus mieste piliečiui K. G.“ dalį dėl nuosavybės teisių atkūrimo grąžinant natūra 1,585 ha valstybinės reikšmės miško žemę, patenkančią į 5,6369 ha žemės sklypą ( - );

53) pripažinti negaliojančia 2003-04-30 žemės pirkimo – pardavimo sutarties (reg. Nr. GŠ-3452), patvirtintos Vilniaus miesto 15-ojo notarų biuro notarės Genovaitės Šiško, sudarytos tarp B. D., K. G., V. Š. ir Ž. M., dalį dėl 3,17 ha valstybinės reikšmės miško žemės, patenkančios į 5,6369 ha žemės sklypą, ( - ), pardavimo;

64) pripažinti negaliojančia 2008-01-11 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties (reg. Nr. DT-203), patvirtintos Vilniaus rajono 6-ojo notarų biuro notaro Donato Trepkaus, sudarytos tarp V. Š., T. Š., Ž. M. – Č. ir UAB ,,Balsių valda“, dalį dėl 3,17 ha valstybinės reikšmės miško žemės, patenkančios į 5,6369 ha žemės sklypą ( - ), pardavimo;

75) taikyti restituciją natūra: įpareigojant UAB ,,Balsių valda“ grąžinti valstybei 3,17 ha valstybinės reikšmės miško žemę, patenkančią į 5,6369 ha žemės sklypą, ( - ); įpareigojant V. Š. ir T. Š. grąžinti UAB ,,Balsių valda“ iš jos pagal 2008-01-11 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį gautą pinigų sumą, proporcingą parduotoje sklypo dalyje buvusiam valstybinės reikšmės miško plotui, t.y. 1 546 506,06 Lt; įpareigojant Ž. M. – Č. grąžinti UAB ,,Balsių valda“ iš jos pagal 2008-01-11 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį gautą pinigų sumą, proporcingą parduotoje sklypo dalyje buvusiam valstybinės reikšmės miško plotui, t.y. 1 546 506,06 Lt; įpareigojant B. D. grąžinti V. Š. ir Ž. M. – Č. iš jų pagal 2003-04-30 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį gautą pinigų sumą, proporcingą parduotoje sklypo dalyje buvusiam valstybinės reikšmės miško plotui, t. y. 25.306,46 Lt; įpareigojant K. G. grąžinti V. Š. ir Ž. M. – Č. iš jų pagal 2003-04-30 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį gautą pinigų sumą, proporcingą parduotoje sklypo dalyje buvusiam valstybinės reikšmės miško plotui, t.y. 25 306,46 Lt.

8Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 8 d. nutartimi atsisakė priimti ieškinio dalį dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-06-05 sprendimų Nr. 01-1719 ir 01-1721 dalių panaikinimo, o kitą ieškinio dalį priėmė. Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimai dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-06-05 sprendimų Nr. 01-1719 ir 01-1721 dalių panaikinimo yra administracinio teisinio pobūdžio ir pagal įstatymuose įtvirtintas bylų rūšinio teismingumo taisykles yra priskirtas nagrinėti administraciniam teismui (ABTĮ 3 str. 1 d., 15 str. 1 d. 1 p.). Kiti ieškovo pareikšti reikalavimai yra civilinės teisinės prigimties ir priskiriami bendrosios kompetencijos teismui. Teismo nuomone, CPK 26 straipsnio antrojoje dalyje įtvirtinta taisyklė nėra absoliuti ir ji neturi būti dirbtinai taikoma visais atvejais, kai vienoje byloje yra pareikšti skirtingos prigimties reikalavimai, ir tie reikalavimai nėra taip susiję, jog pagal įstatymuose įtvirtintas rūšinio teismingumo taisykles negalėtų būti nagrinėjami skirtingų kompetencijų teismuose (Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2007-02-02 nutartis). Be to, Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-06-05 sprendimų Nr. 01-1719 ir 01-1721, kuriais atkurtos nuosavybės teisės į žemę, teisėtumo klausimas yra pagrindinis, nuo kurio išsprendimo visiškai ar iš dalies priklauso ir kitų susijusių reikalavimų išsprendimas, ir todėl labai svarbu, kad tokie ginčai būtų nagrinėjami administraciniuose teismuose, formuojančiuose praktiką.

9Atskiruoju skundu ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutarties dalį dėl atsisakymo priimti ieškinio dalį dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-06-05 sprendimų Nr. 01-1719 ir 01-1721 dalių panaikinimo ir perduoti šios ieškinio dalies priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Savo skundą apeliantas motyvuoja tuo, kad teismas netinkamai taikė CPK 26 straipsnio antrosios dalies, 137 straipsnių nuostatas, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti praktikos. Pagal šią praktiką pripažįstama, kad bylos, kuriose ginčijami individualaus pobūdžio administraciniai teisės aktai nuosavybės teisių atkūrimo srityje ir prašoma taikyti restituciją, nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme, kadangi reikalavimai dėl restitucijos neatskiriami nuo reikalavimų dėl individualaus administracinio akto nuosavybės teisių atkūrimo srityje panaikinimo ir nagrinėtini kartu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-164/2006, 2008 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2008, Specialiosios teisėjų kolegijos 2004 m. liepos 7 d. nutartis, 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutartis, 2008 m. spalio 7 d. nutartis ir kt.).

10Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti praktikos, todėl ši nutartis teisėta ir pagrįsta, dėl ko nėra pagrindo ją panaikinti.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai Ž. M. – Č., V. Š., T. Š. ir UAB ,,Balsių valda“ prašo atmesti atskirąjį skundą, o Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Savo prašymą atsakovai motyvuoja tuo, kad teismų praktikoje, sprendžiant, ar byla teisminga bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui, vadovaujamasi ne tik absorbcijos, bet ir dominuojančio teisinio santykio taisykle, o tam tikrais atvejais laikomasi reikalavimų skaidymo principo. Nagrinėjamuoju atveju svarbu tai, kad teismų praktiką dėl miškų priskyrimo valstybinės reikšmės miškams bei valstybės institucijų priimamų sprendimų nuosavybės atkūrimo į miško žemę procese teisėtumo formuoja administraciniai teismai.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas B. D. ir tretysis asmuo K. G. prašo spręsti rūšinio teismingumo klausimą nagrinėjamoje byloje teismo nuožiūra.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Teismas, priimdamas ieškinį, privalo ex officio išsiaiškinti teisės kreiptis į teismą prielaidas ir įstatymų nustatytas jos tinkamo įgyvendinimo sąlygas. Ieškinio priėmimą bendrosios kompetencijos teisme reglamentuoja CPK 137 straipsnio normos. Minėto straipsnio antrosios dalies 1 punktas numato, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys nenagrinėtinas teisme. Šiuo pagrindu būtina pareiškimą atsisakyti priimti, kai jis pagal CPK 1 ir 22 straipsnius nepriskirtinas nagrinėti civilinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad bendrosios kompetencijos teismai civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka nagrinėja ginčus, kylančius iš civilinių, šeimos, darbo, intelektinės nuosavybės, bankroto, restruktūrizavimo ir kitų privatinių teisinių santykių (CPK 1 str. 1 d.), administraciniai teismai sprendžia ginčus, kylančius iš administracinių teisinių santykių viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 1 str., 3 str. 1 d.). Pažymėtina, kad sprendžiant klausimą, ar byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme, ar administraciniame teisme, esminę reikšmę turi tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių prigimtis ir pobūdis. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi vadovautis absorbcijos principu, kuris reiškia, kad jeigu civilinėje byloje vienas iš reikalavimų yra administracinio teisinio pobūdžio, jis išsprendžiamas bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjant civilinę bylą (CPK 26 str. 2 d.). Todėl bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio ir, byloje esant skirtingo teisinio pobūdžio reikalavimams, dominuoja civilinio teisinio pobūdžio reikalavimai. Ši taisyklė neturi būti taikoma tais atvejais, kai vienoje byloje pareikšti skirtingos teisinės prigimties reikalavimai ir vyrauja administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai.

15Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju ieškiniu prašoma panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-06-05 sprendimų Nr. 01-1719 ir Nr. 01-1721 dalis, kuriomis privatiems asmenims atkurtos nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės miško žemę, pripažinti negaliojančiomis 2003-04-30 ir 2008-01-11 žemės pirkimo – pardavimo sutarčių dalis, kuriomis šie asmenys perleido ginčo miško žemę, ir taikyti restituciją natūra – įpareigoti dabartinius ginčo miško žemės savininkus ją grąžinti valstybei, o šio turto pardavėjus įpareigoti grąžinti pirkėjams pagal minėtas sutartis gautas pinigų sumas, proporcingas jomis parduotų žemės sklypų dalyje buvusiam ginčo valstybinės reikšmės miško plotui.

16Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti ieškinio dalį dėl individualaus pobūdžio administracinių teisės aktų nuosavybės teisių atkūrimo srityje dalių panaikinimo, remdamasis tuo, kad minėti reikalavimai turėtų būti nagrinėjami administraciniame teisme. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, jog pirmosios instancijos teismo išvada, jog minėta ieškinio dalis yra priskirtina administraciniam teismui, nepagrįsta.

17Pagal CPK 36 straipsnio antrąją dalį bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo ginčus dėl teismingumo rašytinio proceso tvarka išsprendžia speciali teisėjų kolegija, į kurią įeina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas ir po vieną šių teismų pirmininkų paskirtą teisėją. Minėtos Specialiosios teisėjų kolegijos praktika dėl tokios kategorijos ginčų, kaip nagrinėjamoje byloje, yra suformuota, aiški ir vieninga. Ginčai, kuriuose ginčijami individualaus pobūdžio administraciniai teisės aktai, prašoma pripažinti negaliojančiais turto perleidimo sandorius nuosavybės teisių atkūrimo srityje bei prašoma taikyti restituciją, nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (CPK 26 str. 2 d.; Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 7 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija ir kiti; 2008 m. rugpjūčio 29 d. nutartis, priimta byloje Vilniaus apygardos prokuratūra v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kiti; 2008 m. rugsėjo 24 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija; 2008 m. spalio 3 d. nutartis, priimta byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir kiti).

18Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl analogiško pobūdžio ginčo, kaip ir nagrinėjama byla, taip pat pasisakyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-164/2006 bei 2008 m. lapkričio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2008. Atsižvelgus į minėtą Specialiosios teisėjų kolegijos bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, darytina išvada, kad turto perleidimo sandorių nuosavybės teisių atkūrimo srityje pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo klausimai, kurie yra privatinės teisės reguliavimo dalykas, nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme, šie reikalavimai neatskiriami nuo reikalavimų dėl individualaus pobūdžio administracinių aktų nuosavybės teisių atkūrimo srityje panaikinimo, o visi reikalavimai nagrinėjami kartu bendrosios kompetencijos teisme.

19Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo bei Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti praktikos, todėl nepagrįstai atsisakė priimti ieškinio dalį dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-06-05 sprendimų Nr. 01-1719 ir Nr. 01-1721 dalių panaikinimo.

20Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutarties dalis, kuria atsisakyta priimti ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinio reikalavimus dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-06-05 sprendimų Nr. 01-1719 ir Nr. 01-1721 dalių panaikinimo, panaikintina ir šių ieškinio reikalavimų priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

22Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutarties dalį, kuria atsisakyta priimti ieškovo Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro ieškinio reikalavimus dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-06-05 sprendimų Nr. 01-1719 ir Nr. 01-1721 dalių panaikinimo, ir šių ieškinio reikalavimų priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį... 3. 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-06-05... 4. 2) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2002-06-05... 5. 3) pripažinti negaliojančia 2003-04-30 žemės pirkimo – pardavimo... 6. 4) pripažinti negaliojančia 2008-01-11 žemės sklypo pirkimo – pardavimo... 7. 5) taikyti restituciją natūra: įpareigojant UAB ,,Balsių valda“... 8. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 8 d. nutartimi atsisakė priimti... 9. Atskiruoju skundu ieškovas Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras prašo... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas Vilniaus apskrities viršininko... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai Ž. M. – Č., V. Š., T. Š. ir... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas B. D. ir tretysis asmuo K. G.... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Teismas, priimdamas ieškinį, privalo ex officio išsiaiškinti teisės... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad nagrinėjamu atveju ieškiniu prašoma... 16. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė priimti ieškinio... 17. Pagal CPK 36 straipsnio antrąją dalį bendrosios kompetencijos teismo ir... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl analogiško pobūdžio ginčo, kaip ir... 19. Dėl nurodytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 20. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutarties dalį,...