Byla 2A-43/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Marytės Mitkuvienės ir Vinco Versecko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Ernestai Jevaitytei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Algimantui Tursui, atsakovui A. C. , jo atstovui advokatui Vladimirui Žukovskiui, ekspertui Juozui Jarmalai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. U. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 15 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-704-28/2006 pagal ieškovės A. U. ieškinį atsakovams antstoliui Dariui Stakeliūnui, A. C. , dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Medicinos bankas“, V. U., dėl pažeistų teisių atstatymo ir varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

2Ieškovė A. U. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams antstoliui Dariui Stakeliūnui, A. C. , prašydama 1) pripažinti neteisėtais antstolio Dariaus Stakeliūno veiksmus, parduodant ieškovei ir jos sutuoktiniui V. U. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį butą su rūsiu, esantį Vilniuje, (neskelbtini duomenys), turintį 56,07 kv. m ploto, bei 2) pripažinti negaliojančiu 2004 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo patvirtintą Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 32-1676.

3Ieškovė nurodė, kad 2001 m. birželio 7 d. jos sutuoktinis V. U., užtikrindamas V. L. suteiktą paskolą, įkeitė jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį 56,07 kv.m. ploto butą, esantį (neskelbtini duomenys), Vilniuje. 2003 m. lapkričio 7 d. vykusių varžytynių metu ieškovei ir jos sutuoktiniui priklausantis butas buvo parduotas A. C. už 113 300 Lt. 2004 m. balandžio 16 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja patvirtino Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 32-1676. Nurodė, kad vykdant buto pardavimą iš varžytynių buvo padaryta eilė proceso teisės normų pažeidimų, ir tuo buvo padaryta žala jos turtiniams interesams. Antstolis, 2003 m. balandžio 3 d. priimdamas patvarkymą dėl areštuoto turto įvertinimo vykdomojoje byloje Nr. 32-1676/03, nenurodė eksperto ar ekspertinės įstaigos, o butą įvertinti pavedė A. Kabokienės individualiai įmonei, kuri neturi nekilnojamojo turto vertinimo eksperto kompetencijos. Šiais savo veiksmais antstolis pažeidė LR CPK 682 str. ir 706 str. reikalavimus. A. Kabokienė turtą įvertino 103 700 Lt, nors „Centrinės nekilnojamojo turto biržos“ duomenimis minėto buto vertė 2003 m. balandžio 18 d. buvo 170 000 Lt. Butas iš varžytynių A. C. buvo parduotas taip pat už mažesnę kainą - 113 300 Lt. Kainų skirtumas parodo, kad turto vertintoja A. Kabokienė blogai atliko savo darbą, be to, ji neturėjo teisės atlikti vertintojui ekspertui priskirtus darbus, kadangi 2002 m. liepos 11 d. LR Finansų ministras įsakymu Nr. 230 patvirtino vertintojo kvalifikaciją turinčių asmenų grupę, kurie turi teisę atlikti vertintojo eksperto kvalifikacijai priskirtus darbus, ir šiame sąraše A.Kabokienės nėra. Ieškovės nuomone, šios aplinkybės leidžia teigti, jog butas nebuvo įvertintas ir ekspertizės akto bei išvados dėl jo vertės nėra.

4Vilniaus apygardos teismas 2006 m. vasario 15 d. sprendimu ieškovės A.Urbanavičienės ieškinį dalyje dėl 2003 m. lapkričio 7 d. turto pardavimo iš varžytinių akto Nr. 32-1676 pripažinimo negaliojančiu atmetė; likusioje dalyje bylą nutraukė. Panaikino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2005 m. kovo 18 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones; priteisė iš ieškovės A. U. atsakovo A. C. naudai 2000 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas ieškovės argumentą, kad turto vertintoja Aldona Kabokienė neturi nekilnojamojo turto vertintojo eksperto kompetencijos, todėl negalėjo atlikti turto įvertinimo ekspertizės, laikė nepagrįstu, kadangi CPK 682 str. 6 d. nustato, kad ekspertizė atliekama pagal bendrąsias civilinio proceso kodekso taisykles, CPK 212 str. numato, kad ekspertu gali būti skiriamas asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją išvadai duoti. Aldonai Kabokienei nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas išduotas 2000 m. sausio 20 d. (b. l. 42), o Aldonos Kabokienės įmonei yra suteikta teisė verstis turto ir verslo vertinimo veikla (b. l. 41). Galiojantys įstatymai Aldonai Kabokienei suteikė teisę atlikti nekilnojamojo turto vertinimą, o įstatyme įtvirtinto reikalavimo, kad turto įvertinimą atliekantis asmuo būtų įrašytas į vertintojo kvalifikaciją turinčių asmenų grupės, turinčios teisę atlikti vertintojo eksperto kvalifikacijai priskirtus darbus, sąrašus, nėra (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr.1891 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. 1157 ,,Dėl Turto vertintojų kvalifikacijos suteikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“). Teismas ieškovės argumentą, kad turtas buvo įvertintas netinkamai, laikė nepagrįstu, nes pagal ieškovės pateiktą pažymą nustatytoji priverstinio turto pardavimo vertė 120 000 Lt neesmingai skiriasi nuo turto vertintojos A. Kabokienės nustatyto turto pardavimo iš varžytinių kainos 103 700 Lt, be to, turtas parduotas už 113 700 Lt, todėl sprendė, jog ši kaina ir laikytina tikrąja buto rinkos verte, parduodant jį vykdymo procese nustatyta tvarka. Teismas civilinės bylos dalį pagal ieškovės reikalavimą pripažinti neteisėtais antstolio Dariaus Stakeliūno veiksmus nutraukė (CPK 293 str. 1 p.). Teismas nurodė, jog ieškovė praleido įstatyme nustatytą trisdešimties dienų terminą paduoti teismui skundą dėl antstolio veiksmų (CPK 512 str.). Įstatyme nustatytas trisdešimties dienų terminas yra naikinamasis, kuriam pasibaigus asmuo, šiuo atveju ieškovė Aldona Urbanavičienė, neteko teisės paduoti teismui skundo dėl antstolių veiksmų, todėl reikalavimas pripažinti neteisėtais antstolio veiksmus, paduotas teismui praleidus šį terminą, yra nenagrinėtinas teisme. Teismas teigė, jog ieškovės nurodyta aplinkybė, jog ji nebuvo įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu, nagrinėjant jos vyro Valdemaro Urbanavičiaus skundus dėl antstolio veiksmų, negali būti pagrindu pripažinti turto pardavimo iš varžytinių aktą negaliojančiu, kadangi reikalavimas pripažinti turto pardavimo iš varžytinių aktą negaliojančiu pagal CPK 602 str. gali būti grindžiamas jame nurodytais pagrindais. Ieškovė nenurodė nei vieno iš minėtų pagrindų ir atitinkamai šių aplinkybių neįrodinėjo.

5Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 15 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, jog teismo sprendimas nepagrįstas. Teismas netinkamai išaiškino faktines aplinkybes, dėl to netinkamai išaiškino ir taikė CPK normas bei Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo šiuos argumentus:

61. Teismas pažeidė CPK 443 str. 8 d. nuostatas, nes nagrinėjant bylą nesiėmė visų būtinų priemonių visapusiškai išaiškinti bylos aplinkybes, t.y. nesiaiškino ar tinkamai yra įvertintas turtas, ar vertintojas turėjo atitinkamą kvalifikaciją bei licenciją.

72. Apeliantė teigia, jog antstolio veiksmai pripažintini neteisėtais. Dėl netinkamo įvertinimo - ekspertizės išvadų nebuvimo, pažeisti jos ir jos vyro turtiniai interesai, kadangi butas parduotas už 113 000 litų, kai jo vertė 170 000 litų. Dėl to ieškovė nurodo, jog patyrė 51 000 litų materialinę žalą. Pardavus butą už 170 000 Lt (šiai dienai buto vertė dar didesnė) ir atskaičius įsiskolinimą 14 003,30 JAV dolerių, už likusią sumą būtų įmanoma nusipirkti kitą būstą ir normaliai gyventi.

83. Teismas pažeidė CPK 212 str. reikalavimus, nes A. Kabokienė procesine prasme vykdymo procese nebuvo kviečiama kaip ekspertė. Teismas be įstatyminio pagrindo ją prilygino ekspertės statusui, teigdamas, jog A. Kabokienės įmonei yra suteikta teisė verstis turto ir verslo vertinimo veikla, kadangi jai 2000 m. sausio 20 d. išduotas nekilnojamojo turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas. Teismas pats pripažino, kad A. Kabokienė atliko turto vertinimą, o ne ekspertizę tikslu įvertinti turtą vykdymo procese. Ieškovė pažymi, jog CPK normos bei Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas reguliuoja turto pardavimo, atliekant priverstinio vykdymo veiksmus procesą, tame tarpe turto įvertinimo būdą, kur esant abejonių dėl jo vertės, imperatyviai skiriama ekspertizė, kurią atlieka ekspertas. Remiantis Teismo ekspertizės įstatymu, teismo ekspertas - asmuo, turintis teismo eksperto kvalifikaciją ir įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą. A.Kabokienė šios sąvokos neatitinka.

94. Teismo teiginiai, jog ieškovė praleido terminą skundui paduoti (CPK 512 str.) bei nenurodė CPK 602 str. numatytų pagrindų ginčyti varžytinių aktą, neteisingi. Apeliantė teigia, jog, jog antstolio veiksmų neskundė, nes į vykdymo procesą nebuvo įtraukta kaip bendraskolė. Dėl to, apeliantės manymu, skundo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Be to pažymi, jog kreipėsi į teismą pagal ginčo teisenos taisykles, nepraleidusi ieškininės senaties termino. Ieškinyje nurodė, kad butas parduotas už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta pagal CPK 681 str. CPK 718 str. numato, kad pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio kodekso 681 str. numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Kadangi pagal CPK 681 str. parduodamo buto kaina nebuvo nustatyta, tai apeliantės manymu, negalėjo būti nustatyta pradinė kaina varžytinėse. Antstolis pažeidė CPK 718 str., todėl pagal CPK 602 str. 6 p. varžytinių aktas pripažintinas negaliojančiu. Dėl to teismas nepagrįstai nutraukė bylos dalį dėl antstolio veiksmų pripažinimo neteisėtais. Apeliantė nurodo, jog ji neteikė skundo dėl antstolio veiksmų, ji padavė ieškinį dėl pažeistų teisių atstatymo ir varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, todėl CPK XXXI skyriaus normos netaikytinos.

10Tretysis asmuo V. Urbanavičius atsiliepimu į apeliacinį skundą palaiko ieškovės apeliacinį skundą ir prašo jį tenkinti.

11Atsakovas A. C. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti apygardos teismo sprendimą nepakeistą.

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino bylos įrodymus, padarė motyvuotas išvadas ir tinkamai pritaikė civilinio proceso bei materialinės teisės normas, reglamentuojančias antstolio veiksmų apskundimą ir varžytynių aktų (sandorių) pripažinimą negaliojančiais.

14Byloje nustatyta, kad antstolis Darius Stakeliūnas 2003 m. lapkričio 7 d. iš varžytynių pardavė pirkėjui A. C. už 113 300 Lt trijų kambarių butą su rūsiu, esantį Vilniuje, (neskelbtini duomenys), kuris bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausė sutuoktiniams V. U. ir A. U. (b. l. 21). Turto pardavimo iš varžytynių aktas 2004 m. balandžio 16 d. patvirtintas Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėjos rezoliucija. Parduodamo iš varžytynių nekilnojamojo turto rinkos kaina buvo nustatyta remiantis nekilnojamojo turto vertintojos Aldonos Kabokienės atlikta nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaita (b. l. 25-43).

15Apeliantė (ieškovė) prašė pripažinti neteisėtais antstolio veiksmus, parduodant ginčo butą, bei pripažinti negaliojančiu nurodytą Turto pardavimo iš varžytynių aktą. Pirmosios instancijos teismas dėl pirmojo reikalavimo bylą nutraukė CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu (byla nenagrinėtina teisme), o antrąjį reikalavimą laikė nepagrįstu.

16Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisėtai nutraukė bylos dalį dėl antstolio veiksmų, parduodant ginčo butą iš varžytynių, pripažinimo neteisėtais, kadangi atskiri antstolio veiksmai, atlikti vykdymo procese, gali būti skundžiami teismui, kuris vykdo antstolio procesinės veiklos kontrolę, per nustatytus terminus, t. y. nesibaigus vykdymo procesui (CPK 512 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1999 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 17 „Dėl įstatymų taikymo teismų praktikoje, nagrinėjant skundus dėl teismo antstolių veiksmų, atliktų vykdant turto varžytynes, taip pat nagrinėjant civilines bylas dėl turto pardavimo iš (be) varžytynių aktų arba turto perdavimo išieškotojui aktų pripažinimo negaliojančiais“ 1 p.). Bylos duomenimis, turto pardavimo iš varžytynių aktas patvirtintas teisėjo rezoliucija iki ieškinio šioje byloje pateikimo, t. y. ieškinys paduotas, kai vykdymo procesas jau buvo pasibaigęs. Teismas išsamiai ir tinkamai motyvavo savo išvadą dėl bylos dalies nutraukimo, o apeliantės argumentai nenuneigė teismo motyvų. Be to, antstolio Dariaus Stakeliūno veiksmai dėl turto įvertinimo jo pardavimui iš varžytinių buvo skundžiami ieškovės sutuoktinio V. U., o teismas, išnagrinėjęs skundą dėl antstolio veiksmų, nenustatė pagrindų, kuriems esant antstolio veiksmai būtų pripažinti neteisėtais (b. l. 75-76), taip pat buvo atmestas pareiškėjų A. U. ir V. U. pareiškimas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal V. U. skundą dėl antstolio veiksmų (b. l. 72-74, 77-80). Todėl teismas iš esmės turėjo pagrindo nutraukti šią bylos dalį ir CPK 293 straipsnio 3 punkto pagrindu. Beje, kolegija pastebi, kad šios bylos dalies nutraukimas iš esmės nepažeidžia apeliantės teisių, kadangi faktinės aplinkybės, apeliantės nurodytos kaip galimai neteisėti antstolio veiksmai (dėl turto vertintojos kvalifikacijos, dėl žemos ginčo turto kainos), yra tiriamos, nagrinėjant reikalavimą dėl varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu.

17Teisėjų kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismas, išsamiai ir visapusiškai išnagrinėjęs faktines bylos aplinkybes ir ieškovės argumentus, ištyręs ir įvertinęs reikšmingus bylos įrodymus, pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, padaręs išvadą, kad ieškovė neįrodė turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu pagrindų, įtvirtintų CPK 602 straipsnyje.

18Turto pardavimo iš varžytynių aktas yra vienas iš sandorių, todėl gali būti ginčijamas remiantis bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais, tačiau nagrinėjamoje byloje ieškovė, remdamasi faktine aplinkybe, kad ginčo turtas parduotas už mažesnę kainą, negu ji turėjo būti nustatyta, nurodytą aktą ginčijo specialiuoju pagrindu, įtvirtintu CPK 602 straipsnio 6 punkte. Ieškovė, įrodinėdama turto pardavimo iš varžytynių akto negaliojimą nurodytu pagrindu, nurodė šias faktines aplinkybes: pirma, kad turto vertintoja, nustačiusi ginčo turto rinkos vertę, kuria rėmėsi antstolis nustatydamas pradinę ginčo turto pardavimo iš varžytynių kainą, neturėjo reikiamos kvalifikacijos; antra, dėl to ginčo turtas buvo parduotas už mažesnę kainą negu turėjo būti parduotas. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovė neįrodė šių aplinkybių.

19Pagal bylos duomenis 2003 m. kovo 14 d. ginčo turto rinkos vertės vertinimą atlikusiai A. Kabokienei 2000 m. sausio 24 d. Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas išdavė turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą (b. l. 42), o 2000 m. vasario 21 d. išdavė A. Kabokienės IĮ kvalifikacijos atestatas verstis turto ir verslo vertinimo veikla (b. l. 41). CPK 681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Tuo atveju, kai vykdymo proceso šalys prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Apygardos teismas pagrįstai nurodė, kad ekspertizę vykdymo procese atliekančio asmens kvalifikaciją nustato bendrosios CPK nuostatos, įtvirtintos CPK 212 straipsnyje. Šios straipsnio 2 dalyje nuodyta, kad ekspertu gali būti asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją išvadai duoti. Be to, ir apeliantės nurodyto Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad Turto ar verslo vertintojas yra fizinis asmuo, turintis Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto išduotą turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą ir besiverčiantis turto vertinimo veikla. Pagal to paties įstatymo 9 straipsnio 1 dalį turto vertintojams gali būti suteikiama vertintojo asistento, vertintojo, vyresniojo vertintojo, vertintojo eksperto kvalifikacija. Pagal kvalifikaciją vertintojas savarankiškai vertina konkrečios turto srities objektus, išskyrus unikalius, retai šalies rinkoje parduodamus objektus (įstatymo 9 str. 2 d. 2 p.). Todėl nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, jog nurodyta vertintoja neturėjo reikiamos kvalifikacijos atlikti ginčo turto rinkos vertės nustatymo ar, kad ji neatitiko Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme įtvirtintos kvalifikacijos. Taip pat nepagrįstas apeliantės argumentas, jog turto vertintoja, nustačiusi ginčo turto rinkos kainą, privalėjo turėti eksperto statusą ir būti įrašyta į teismo ekspertų sąrašą pagal Teismo ekspertizės įstatymo nuostatas. Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. rugsėjo 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2006 yra išaiškinęs, kad Teismo ekspertizės įstatymo 1 straipsnyje nurodyta, jog šis įstatymas nustato teismo ekspertizės įstaigų ir teismo ekspertų statusą, kvalifikacinius reikalavimus teismo ekspertams, teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo tvarką, specialių žinių panaudojimo atliekant teismo ekspertizes sąlygas ir tvarką ir reikalavimus teismo ekspertizės aktui. Nurodytas įstatymas įsigaliojo 2003 m. gegužės 1 d., t. y. kartu su naujuoju Baudžiamuoju kodeksu, todėl jis iš esmės yra skirtas teismo ekspertų veiklai baudžiamajame procese reglamentuoti ir reglamentuoja būtent teismo ekspertų, o ne asmenų, turinčių pakankamą kvalifikaciją teikti išvadas dėl klausimų, reikalaujančių specialių mokslo ar medicinos žinių, veiklą. Be to, šis įstatymas įsigaliojo vėliau nei turto vertintoja atliko ginčo turto įvertinimą. Beje, kasacinis teismas toje pačioje nutartyje išaiškino, kad civiliniame procese nėra nustatytas imperatyvus reikalavimas skirti teismo ekspertizę atsižvelgiant tik į Teismo ekspertizės įstatymą, šį įstatymą galima taikyti tiek, kiek jis neprieštarauja CPK nuostatoms, t. y. ekspertizės skyrimas civiliniame procese reglamentuojamas daugiau dispozityviosiomis teisės normomis, ir civilinėje byloje ekspertais gali būti skiriami ne tik asmenys, įrašyti į teismo ekspertų sąrašą, bet ir tokie asmenys, kurie turi specialių žinių (CPK 212 str. 1 d.). Tos pačios nuostatos taikytinos ir vykdymo procese, kuris yra sudėtinė civilinio proceso dalis.

20Beje, abejonių turto vertintojos kvalifikacija teismui nekelia ir dėl to, kad 2007 m. vasario 1 d. vertintojui ekspertui civilinėje byloje apeliacinės instancijos teisme atlikus ginčo turto vertės nustatymo ekspertizę, nustatyta, jog ginčo turto priverstinio pardavimo iš varžytynių vertė 2003 m. lapkričio mėnesį buvo 125 000 Lt, t. y. vertintojas ekspertas iš esmės nurodė panašią ginčo turto kainą, kurią anksčiau buvo nustačiusi vertintoja A. Kabokienė, ir neženkliai besiskiriančią nuo kainos, už kurią butas buvo parduotas. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu dėl per mažos turto pardavimo kainos nustatymo bei dėl turto vertinimą atlikusio asmens kvalifikacijos stokos, padaręs išvadą, jog turto vertintojos nustatyta ginčo turto kaina neesmingai skiriasi nuo ieškovės nurodytos ginčo turto priverstinio pardavimo kainos, o įstatyme nėra įtvirtinto reikalavimo, kad turto vertinimą atliekantis asmuo būtų įrašytas į vertintojo kvalifikaciją turinčių asmenų sąrašus (CPK 178, 185 str.).

21Ieškovė neįrodė, kad ginčo turtas buvo paduotas už pernelyg mažą kainą (CPK 178, 185 str.). Bylos yra trys ginčo turto rinkos kainos įvertinimo įrodymai: A. Kabokienės 2003 m. kovo 14 d. atliktas turto vertės nustatymas (b. l. 25-31); Centrinės nekilnojamojo turto biržos 2003 m. balandžio 18 d. preliminari pažyma dėl turto rinkos vertės nustatymo (b. l. 18) ir UAB „Impeksservis“ 2007 m. sausio 1 d. atlikta nekilnojamojo turto vertės nustatymo ekspertizė (priedas prie bylos). Pažymėtina, kad ieškovės pateiktas įrodymas - Centrinės nekilnojamojo turto biržos 2003 m. balandžio 18 d. preliminari pažyma – yra tik preliminarus, o ne išsamus, ginčo turto rinkos vertės nustatymo įrodymas (priešingai nei kiti du vertinimai). A. Kabokienė ginčo turto rinkos verte nurodė 103 700 Lt, UAB „Impeksservis“ – 152 000 Lt, o priverstinio pardavimo iš varžytynių verte – 125 000 Lt. Abu išsamūs rinkos vertės nustatymai atlikti remiantis lyginamosios vertės metodu. Kaip matyti iš išdėstytų įrodymų, iš esmės ginčo buto rinkos vertės nustatymo paklaida yra nedidelė, o ginčo butas parduotas už 113 700 Lt, t. y. praktiškai už aukščiau nurodytų priverstinio pardavimo kainų vidurkį sudarančią kainą. Todėl nėra pagrindo teigti, kad ginčo butas parduotas už žymiai mažesnę kainą. Beje, pirmosios instancijos teismas, neturėdamas vertintojų ekspertų nuomonės dėl ginčo buto rinkos vertės nustatymo, iš esmės padarė teisingas išvadas dėl ginčo turto kainos. Pažymėtina, kad paklaida, vertinant parduodamo turto rinkos vertę, visuomet egzistuoja, šiuo atveju ji nėra didelė ir esmingai ieškovės teisių nepažeidžia. Todėl paminėtas apeliantės argumentas taip pat nesudaro pagrindo pripažinti turto pardavimo aktą negaliojančiu.

22Be to, pažymėtina, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu ne visada sukelia pasekmes –restituciją, kadangi restitucija galima tik tada ir tik tiek, kiek tai leidžia įstatymas, ginantis sąžiningo įgijėjo interesus (CK 4.26 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog CK 4.96 straipsnio 4 dalies analizė leidžia daryti išvadą, kad, nustačius, jog turtas yra perleistas teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, ir nepaneigus įgijėjo sąžiningumo prezumpcijos, turto iš jo išreikalauti negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 6 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-520/2004; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-360/2005). Ieškovė neįrodinėjo ginčo turto įgijėjo atsakovo A. C. nesąžiningumo, todėl net ir pripažinus ginčo aktą negaliojančiu, ginčo turto nebūtų galima išreikalauti iš atsakovo A. C..

23Kolegija pastebi, kad antstoliai yra savo srities profesionalai, kuriems keliami padidinti profesijos atidumo, rūpestingumo reikalavimai, standartai, bei kuriems gali būti reiškiami reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo, nustačius bent minimalius nerūpestingumo, neprofesionalumo ar neatidumo pažeidimus (CK 6.246 str. 1 d., 6.248 str. 3 d., 6.263 str. 1 d., Antstolių įstatymo 16 str.). Todėl, ieškovei manant, kad dėl antstolio veiksmų patyrė nuostolių, ji turi teisę įstatymų nustatyta tvarka reikalauti nuostolių atlyginimo.

24Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo panaikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą (CPK 329, 3330 str., 263 str. 1 d.).

25Atmetus apeliacinį skundą, ieškovei tenka jos patirtos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos (b. l. 159, 197-199, 217). Tai pat iš apeliantės priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovui (už atstovavimą teisme) ir valstybei (ekspertui už dalyvavimą teismo posėdyje ir procesinių dokumentų įtekimo išlaidos), nuo kurių mokėjimo ji nebuvo atleista (b. l. 171, 182, 185, 222, 226; CPK 302 str., 93 str. 1 d., 96 str.2 d., 98 str. 1 d., 88 str. 1 d. 1 p.). Ekspertui mokėtina suma priteistina į teismo specialiąją sąskaitą, iš kurios ir bus apmokėta ekspertui už dalyvavimą teismo posėdyje (b. l. 222).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 15 d. sprendimą.

28Priteisti iš ieškovės A. U. ((neskelbtini duomenys)) valstybei 48 (keturiasdešimt aštuonis) Lt bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

29Priteisti iš ieškovės A. U. ((neskelbtini duomenys)) atsakovui A. C. (a. k. 37005260444) 1 250 (vieną tūkstantį du šimtus penkiasdešimt) Lt atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

30Apmokėti iš teismo specialiosios sąskaitos UAB „Impeksservis“ pateiktą 2007 m. gegužės 2 d. sąskaitą Nr. 317/1.

31Priteisti iš ieškovės A. U. ((neskelbtini duomenys)) 118 (vieną šimtą aštuoniolika) Lt į Lietuvos apeliacinio teismo specialiąją sąskaitą Nr. LT62 7044 0600 0028 6878.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovė A. U. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams antstoliui Dariui... 3. Ieškovė nurodė, kad 2001 m. birželio 7 d. jos sutuoktinis V. U.,... 4. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. vasario 15 d. sprendimu ieškovės... 5. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario... 6. 1. Teismas pažeidė CPK 443 str. 8 d. nuostatas, nes nagrinėjant bylą... 7. 2. Apeliantė teigia, jog antstolio veiksmai pripažintini neteisėtais. Dėl... 8. 3. Teismas pažeidė CPK 212 str. reikalavimus, nes A. Kabokienė procesine... 9. 4. Teismo teiginiai, jog ieškovė praleido terminą skundui paduoti (CPK 512... 10. Tretysis asmuo V. Urbanavičius atsiliepimu į apeliacinį skundą palaiko... 11. Atsakovas A. C. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 14. Byloje nustatyta, kad antstolis Darius Stakeliūnas 2003 m. lapkričio 7 d. iš... 15. Apeliantė (ieškovė) prašė pripažinti neteisėtais antstolio veiksmus,... 16. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisėtai nutraukė bylos... 17. Teisėjų kolegijos manymu, pirmosios instancijos teismas, išsamiai ir... 18. Turto pardavimo iš varžytynių aktas yra vienas iš sandorių, todėl gali... 19. Pagal bylos duomenis 2003 m. kovo 14 d. ginčo turto rinkos vertės vertinimą... 20. Beje, abejonių turto vertintojos kvalifikacija teismui nekelia ir dėl to, kad... 21. Ieškovė neįrodė, kad ginčo turtas buvo paduotas už pernelyg mažą kainą... 22. Be to, pažymėtina, kad sandorio pripažinimas negaliojančiu ne visada... 23. Kolegija pastebi, kad antstoliai yra savo srities profesionalai, kuriems... 24. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, apeliacinio skundo... 25. Atmetus apeliacinį skundą, ieškovei tenka jos patirtos bylinėjimosi... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 27. palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 15 d. sprendimą.... 28. Priteisti iš ieškovės A. U. ((neskelbtini duomenys)) valstybei 48... 29. Priteisti iš ieškovės A. U. ((neskelbtini duomenys)) atsakovui A. C. (a. k.... 30. Apmokėti iš teismo specialiosios sąskaitos UAB „Impeksservis“ pateiktą... 31. Priteisti iš ieškovės A. U. ((neskelbtini duomenys)) 118 (vieną šimtą...