Byla e2-11140-871/2016
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė,

2sekretoriaujant Robertai Mikonytei,

3dalyvaujant ieškovo BAUB „Prentas“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“, atstovui advokatui M. S.,

4atsakovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ atstovui I. J.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BAUB „Prentas“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“, ieškinį atsakovui UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, ir

Nustatė

6Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

7Ieškovas BAUB „Prentas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „SBS Legale“, kreipėsi į teismą su ieškiniu (el. b., 1 t., b.l. 1-4), prašydamas priteisti iš atsakovo 15 253,95 EUR skolą, 2 389,33 EUR palūkanas, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ir dublike (el. b., 1 t., b.l. 60-63) nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-05-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-3913-450/2014 iškėlė ieškovui UAB „Prentas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“. Bankroto administratorius nustatė, kad 2008-02-22 UAB „Prentas“ ir UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ sudarė Sutartį Nr. 10801121, kurios pagrindui lizingo gavėjui UAB „Prentas“ atsakovas perdavė naudotis lengvąjį automobilį C. E. 6,2 AWD (ESP). 2009-02-08 ši transporto priemonė sudegė. Draudimo bendrovei ADB „Ergo Lietuva“ atsisakius mokėti draudimo išmoką, UAB „Prentas“ ir atsakovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl draudimo išmokos priteisimo. Vilniaus apygardos teismas 2012-10-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1876-160/2012 lizingo bendrovei iš draudimo bendrovės priteisė 163 400,00 Lt draudimo išmoką. Lietuvos apeliacinis teismas draudimo išmoką sumažino iki 162 400,00 Lt. Draudimo bendrovė visą priteistą sumą atsakovui išmokėjo 2014-03-13. Kadangi ieškovas dalį automobilio vertės atsakovui iki draudžiamojo įvykio buvo išmokėjęs, o pagal lizingo sutartį likusi įsipareigojimų atsakovui suma buvo 109 731,16 Lt, skirtumą tarp UAB „Prentas“ įsipareigojimų pagal lizingo sutartį ir draudimo išmokos (t.y. 15 253,95 EUR) UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ privalėjo ieškovui grąžinti. Ši suma atitinka ir UAB „Prentas“ direktoriaus sudarytame 2014-08-28 įmonės debitorių sąraše nurodytą atsakovo skolą ieškovui. Ieškovas 2014-11-05 raginimu kreipėsi į atsakovą, tačiau 2014-11-20 raštu Nr. 01-13-9/841 atsakovas skolos nepripažino, o į ieškovo 2015-01-19 raštą iš viso neatsakė, skolos negrąžino. Atsakovas nepateikė jokių paaiškinimų ir įrodymų palūkanų apskaičiavimo pagrįstumui patvirtinti. Atsakovas turėjo įrodyti, jog palūkanas skaičiavo laikydamasis Lizingo sutarties sąlygų, taip pat ir detalizuoti palūkanų apskaičiavimą. Ieškovo bankroto administratorius neturi duomenų, jog lentelėje nurodytos sąskaitos apskritai būtų pateiktos Ieškovui Lizingo sutartyje nustatyta tvarka. Dėl palūkanų dydžio ir apskaičiavimo teisingumo kyla abejonių ir todėl, kad nėra aišku, kada atsakovas gautą išmoką panaudojo palūkanų dengimui, nepateikta tai patvirtinančių atsakovo buhalterinių dokumentų (banko sąskaitų, buhalterinių registrų išrašų), nėra duomenų, kodėl 2009-10-06 sąskaitos suma itin skiriasi nuo vėliau išrašytų sąskaitų, o 2010-09-25 išrašytos sąskaitos suma yra didesnė nei išrašytos 2010-08-25, nors turėtų būti atvirkščiai. Lizingo sutarties 11.7 punkte nustatyta, kad „Lizingo davėjui pateikus raštišką pranešimą apie Sutarties sąlygų pažeidimą, įskaitant ir reikalavimą sumokėti sutartyje numatytas sumas, įskaitant ir baudas bei delspinigius, klientas įsipareigoja per 5 darbo dienas ištaisyti nurodytus pažeidimus bei sumokėti visas reikalaujamas sumas“. Taigi Lizingo sutarties punkte aiškiai nustatyta, kad lizingo davėjas dėl Sutarties sąlygų pažeidimo Sutartyje numatytų sumų, iškaitant ir delspinigius, reikalauja pateikdamas raštišką pranešimą. Kad delspinigius ieškovas privalėjo mokėti ne automatiškai, o tik gavęs raštišką atsakovo pareikalavimą, patvirtina ir Lizingo sutarties 14.4 punktas. Tačiau jokių raštiškų pranešimų, delspinigių lentelėje nurodytų pažymų, įrodymų apie šių dokumentų įteikimą ieškovui atsakovas su atsiliepimu nepateikė, todėl laikytina, kad atsakovas savo teisės į delspinigius neįgyvendino. Abejonių atsakovo atsiliepimo argumentais kelia ir tai, kad atsakovas priskaičiavo delspinigius, iš esmės lygius sumai, kurią reikalauja grąžinti ieškovas, nors net nepateikė delspinigių detalizavimo, kitų minėtų įrodymų, gavęs du ieškovo bankroto administratoriaus raštus dėl skolos grąžinimo, neužsiminė apie priskaičiuotus delspinigius kaip skolos nebuvimo pagrindą. Priešingai nei teigia atsakovas, UAB „Prentas“ 109 731,16 Lt sumos nurodymą kaip ieškinio reikalavimo draudimo bendrovei sumą pagrįstai suprato ne tik kaip automobilio likutinės vertės nurodymą. UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ 2011-03-22 ieškiniu iš draudimo bendrovės reikalavo tik 109 731,16 Lt dydžio likutinės automobilio vertės, nors turėjo teisę reikalauti visos priklausančios draudimo išmokos, kuri buvo lygi automobilio rinkos vertei draudiminio įvykio metu. Taigi praradus automobilį ieškovas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ patyrė 109 731,16 Lt dydžio nuostolių. Iš 2011-03-22 ieškinio ir UAB „Prentas“ pateiktų teismų sprendimų matyti, kad nors lizingo bendrovė papildomai reikalavo priteisti 6 proc. dydžio procesines palūkanas, o Vilniaus apygardos teismas 2012-10-30 sprendime dėl šio reikalavimo visiškai nepasisakė, lizingo bendrovė papildomo sprendimo priimti neprašė, apeliacine tvarka sprendimo šioje dalyje taip pat neskundė. Didesnę nei reikalavo draudimo išmoką atsakovas apskritai gavo tik dėl to, kad UAB „Prentas“ atskiru ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas visos pagal draudimo sutartį priklausančios draudimo išmokos, aktyviai dalyvavo Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1876-160/2012, o būtent pati lizingo bendrovė savo elgesiu sukūrė situaciją, kuri leido jai „skaičiuoti delspinigius“ ir visą gautą draudimo išmoką pasisavinti.

8Atsakovas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį (el. b., 1 t., b.l. 46-47), kuriuo su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime į ieškinį bei triplike (el. b., 1 t., b.l. 74-76), nurodė, kad 2008-02-22 UAB „Prentas“ ir UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ sudarė Lizingo sutartį Nr. 10801121, pagal kurią atsakovas ieškovui UAB „Prentas“ perdavė naudotis automobilį C. E.. 2009-02-08 ši transporto priemonė sudegė. Automobilis buvo draustas ADB „ERGO Lietuva“, kuri, vykdant atitinkamą teismo sprendimą, draudimo išmoką – 48 943,18 EUR (168 991,00 Lt) sumokėjo atsakovui. Atėmus teismo priteistas bylinėjimosi išlaidas, likusi suma – 47 034,29 EUR (162 400,00 Lt), vadovaujantis Lizingo sutarties 9.11 p., buvo panaudota ieškovo įsiskolinimui pagal Lizingo sutartį taip: delspinigiams sumokėti panaudoti 15 043,22 EUR, palūkanoms – 2 248,94 EUR , likutinės vertės dengimui – 29 742,13 EUR. Skirtingai nei teigia ieškovas, atsakovas civilinės bylos apygardos teisme (bylos Nr. 2-1876-2012) dėl draudimo išmokos priteisimo nagrinėjimo metu nurodė ne ieškovo skolos sumą pagal Lizingo sutartį, bet automobilio likutinę vertę draudžiamojo įvykio dienai (2009-02-09). Kadangi pagal Lizingo sutartį nustatytais terminais nebuvo vykdomi mokėjimai, o draudimo bendrovė draudimo išmoką atsakovui pervedė tik 2014-03-13, t.y. praėjus beveik 5 metams po pažymos apie automobilio likutinę vertę surašymo, atsakovas, vadovaudamasis Lizingo sutartimi, nuo nepadengtos skolos sumos skaičiavo palūkanas ir delspinigius. Pagal 2008 m. vasario 22 d. UAB „Prentas“ ir UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ sudarytos Lizingo sutarties Nr. 10801121 3.1 p. visus sutarties pagrindu kliento atliekamus mokėjimus klientas įsipareigoja atlikti Grafike ir Sutarties bendrosiose sąlygose nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Pagal 3.4. punkto nuostatas klientas įsipareigojo mokėti atsakovui turto vertės dengimo įmokas ir palūkanas. Palūkanos skaičiuojamos nuo faktiškai neišmokėtos turto likutinės vertės nuo Sutarties pasirašymo dienos (įskaitytinai) iki visiško atsiskaitymo dienos. Pagal Lizingo sutarties 3.11 punkto nuostatas, laiku nesumokėjus sutartyje numatytų įmokų bei mokesčių, klientas už kiekvieną praleistą dieną moka 0,2 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius, kurie pradedami skaičiuoti kitą dieną po įmokos ar mokesčio numatyto mokėjimo dienos ir baigiami skaičiuoti klientui padengus skolą. BUAB „Prentas“ skirtos PVM sąskaitos - faktūras bei delspinigių pažymos buvo siunčiami vadovaujantis Lizingo sutarties 3.7 punkto nuostatomis, t.y. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Grafike nurodytų mokėjimų datos. Faktą, kad PVM sąskaitas - faktūras ir delspinigių pažymas gaudavo, patvirtina ir pats ieškovas, nurodydamas ieškinyje, kad dalį lizinguojamo automobilio vertės atsakovui iki draudiminio įvykio jau buvo išmokėjęs. Be to, faktą, kad BUAB „Prentas“ raštu informuotas apie pareigą mokėti turto dengimo įmokas, palūkanas bei delspinigius ir kitas susijusias sumas, patvirtina pasirašyta Lizingo sutartis bei Grafikai, t.y. BUAB „Prentas“ yra raštu patvirtinęs, kad yra informuotas apie nevykdymo pasekmes ir galimus atsakovo nuostolius. Pagal Lizingo sutarties 9.10 punkto nuostatas, įvykus draudiminiam įvykiui, klientas privalo toliau laiku ir tinkamai vykdyti šioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Skirtingai negu teigia ieškovas, atsakovas, civilinės bylos Vilniaus apygardos teisme (civilinės bylos Nr.2-1876-160/2012) dėl draudimo išmokos priteisimo nagrinėjimo metu nurodė ne Ieškovo skolos sumą pagal Lizingo sutartį, bet automobilio likutinę vertę draudiminio įvykio dienai (2009 m. vasario 9 d.). Atsižvelgiant į tai, kad pagal Lizingo sutartį nustatytais terminais sistemingai nebuvo vykdomi mokėjimai, o draudimo bendrovė draudimo išmoką atsakovui pervedė tik 2014 m. kovo 13 d., t.y. praėjus beveik 5 (penkiems) metams po pažymos apie lizingo objekto likutinę kainą surašymo, atsakovas iki minėtos datos, vadovaudamasis Lizingo sutartimi, nuo nepadengtos skolos sumos pagrįstai skaičiavo palūkanas ir delspinigius. Ieškovas dublike nurodo, kad pagal 2008 m. kovo 28 d. mokėjimų grafike suderintas mokėjimų datas paskutinė įmoka, taigi ir išrašyta sąskaita palūkanoms turėjo būti 2013-03-25 dienos, tačiau atsakovas palūkanų lentelėje teikia duomenis, kad palūkanas pagrįstai skaičiavo dar keturis mėnesius (iki 2013 m. liepos 25 d.). Ieškovui UAB „Prentas“ netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus bei aktyviai bendradarbiaujant, Lizingo sutarties vykdymas buvo geranoriškai pratęstas ir suformuotas naujas Grafikas, kuriame galutinis mokėjimo terminas nustatytas iki 2013 m. liepos 25 d. Dėl šios priežasties paskutinė įmoka pagal Grafiką turėjo būti 2013 m. liepos 25 d. Dėl minėtų priežasčių 2009 m. spalio 6 d. išrašytos sąskaitos suma taip pat skiriasi nuo vėliau išrašytų sąskaitų, kadangi šalių susitarimu BUAB „Prentas“ įsipareigojo padengti pradelstas sumas. Dėl 2010 m. rugsėjo 25 d. ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. išrašytų sąskaitų sumų dydžių paaiškintina, kad skirtumas yra dėl pasikeitusio 6 mėn. LIBOR EUR (Lizingo sutarties 3.4 punktas).

9Teismo posėdžio metu ieškovo advokatas ieškinį palaikė ieškinyje ir dublike nurodytais argumentais, prašė tenkinti. Iš esmės pakartojo paruošiamuosiuose dokumentuose išdėstytus argumentus, samprotavimus.

10Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, iš esmės pakartojo paruošiamuosiuose dokumentuose nurodytus atsikirtimus.

11Ieškinys atmestinas.

12Dėl teismo nustatytų aplinkybių

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008-02-22 ieškovas UAB „Prentas“ su atsakovu UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Parex faktoringas ir lizingas“) sudarė Lizingo sutartį Nr. 1081121, kuria atsakovas (lizingo davėjas) įsipareigojo įgyti nuosavybės teise iš pardavėjo lengvąjį automobilį C. E. 6,2 AWD (ESP) (lizinguojamojo turto kaina – 46 339,20 EUR, finansuojama suma – 37 071,36 EUR), ir perduoti jį ieškovui (lizingo gavėjui) valdyti ir naudotis sutartyje numatytomis sąlygomis, su sąlyga, kad ieškovui įvykdžius visas sutarties sąlygas, automobilis pereis ieškovui nuosavybės teise, o ieškovas įsipareigojo atlikti mokėjimus pagal nustatytą grafiką, bei vykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus (el. b., 1 t., b.l. 11-17).

142009-02-08 ši transporto priemonė sudegė. Automobilis buvo draustas ADB „ERGO Lietuva“. Draudimo bendrovei ADB „Ergo Lietuva“ atsisakius mokėti draudimo išmoką, UAB „Prentas“ ir atsakovas kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl draudimo išmokos priteisimo (el. b., 1 t., b.l. 37-41). Iš 2011-03-22 atsakovo pažymos apie UAB „Prentas“ lizinguojamo turto vertę matyti, kad lizinguoto automobilio C. E. 6,2 AWD (ESP) turto vertė 2009-02-09 buvo 109 731,16 Lt (el. b., 1 t., b.l. 51). Vilniaus apygardos teismas 2012-10-30 sprendimu civilinėje byloje Nr. 1876-160/2012 nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš ADB „Ergo Lietuva“ UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ naudai 163 400,00 Lt draudimo išmokos bei bylinėjimosi išlaidas (el. b., 1 t., b.l. 18-22). Lietuvos apeliacinis teismas 2014-02-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-122/2014 atsakovo ADB „Ergo Lietuva“ apeliacinį skundą patenkino iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 30 d. sprendimą pakeitė ir iš atsakovo ADB „Ergo Lietuva“ ieškovui UAB ,,Citadele faktoringas ir lizingas“ priteistą 163 400,00 Lt draudimo išmoką sumažino iki 162 400,00 Lt, o kitą teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą (el. b., 1 t., b.l. 23-28). Draudimo bendrovė visą priteistą sumą – 48 943,18 EUR (168 991,00 Lt) vykdant teismo sprendimą sumokėjo atsakovui 2014-03-13 (el. b., 1 t., b.l. 29, 30, 31). Atsakovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ 2014-03-14 Potvarkyje nurodoma, kad 2014-03-13 į banko sąskaitą Nr. ( - ) ADB „Ergo Lietuva“ pervedė lėšas (draudimo išmoką) – 168 991,00 Lt, kurios skirtos UAB „Prentas“ skolos dengimui; piniginėmis lėšomis būtina padengti UAB „Prentas“ įsiskolinimą UAB „Citadale faktoringas ir lizingas“ pagal Lizingo sutartį Nr. 10801121 tokiu eiliškumu: bylinėjimosi išlaidos – 500,00 Lt, advokato paslaugos – 2 896,00 Lt, žyminio mokesčio išlaidos – 3 195,00 Lt, draudimo išmoka – 162 400,00 Lt (el. b., 2 t., b.l. 129).

15Vilniaus apygardos teismas 2014-05-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-3913-450/2014 iškėlė ieškovui UAB „Prentas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“ (el. b., 1 t., b.l. 5-9). Nutartis įsiteisėjo 2014-08-28 (CPK 179 str. 3 d.).

16UAB „Prentas“ direktoriaus sudarytame 2014-08-28 įmonės debitorių sąraše nurodytas debitorius UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“, skola 52988, 19 Lt (el. b., 1 t. 32).

17Ieškovo bankroto administratorius 2014-11-05 raštu kreipėsi į atsakovą, prašydamas sumokėti 52988,19 Lt (el. b., 1 t., b.l. 33).

18Atsakovas 2014-11-20 raštu nurodė, kad nepateikti 52988,19 Lt skolą pagrindžiantys duomenys bei nurodė, kad atsakovas neturi įsiskolinimo ieškovui (el. b., 1 t., b.l. 34).

192015-01-19 ieškovas pateikė pakartotinę pretenziją atsakovui dėl 15346,44 EUR skolos (el. b., 1 t., b.l. 35), tačiau atsakovas iki šiol neatsiskaitė su ieškovu.

20Nustatytų bylos aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų teisinis vertinimas

21Nagrinėjamoje byloje ieškovas įrodinėja, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškovas dalį automobilio vertės atsakovui iki draudžiamojo įvykio buvo išmokėjęs, o pagal lizingo sutartį likusi įsipareigojimų atsakovui suma buvo 109 731,16 Lt, todėl skirtumą tarp UAB „Prentas“ įsipareigojimų pagal lizingo sutartį ir draudimo išmokos (t.y. 15 253,95 EUR) UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ privalėjo ieškovui grąžinti. Atsakovas nurodė, kad priteista draudimo išmoka 47 034,29 EUR (162 400,00 Lt), vadovaujantis Lizingo sutarties 9.11 p., buvo panaudota ieškovo įsiskolinimui pagal Lizingo sutartį padengti: delspinigiams sumokėti panaudoti 15 043,22 EUR, palūkanoms – 2 248,94 EUR, likutinės vertės dengimui – 29 742,13 EUR, todėl atsakovas nėra skolingas ieškovui.

22Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str. 1 d.). Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008; 2008-03-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2008; 2004-10-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2004). Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010, 2002-04-15 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2002). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

23Lizingo sutarties Bendrųjų sąlygų 9.11 punkte nustatyta, kad turtą pavogus ar sunaikinus, iš draudimo kompanijos išmokėtų draudimo išmokų pirmiausiai padengiami visi kliento įsiskolinimai lizingo davėjui draudimo išmokos dienai, t.y. draudimo išmokos dienai priklausantys sumokėti mokėjimai (įskaitant iki draudimo išmokos išmokėjimo dienos priskaičiuotas palūkanas, delspinigius ir baudas) ir Turto likutinė vertė draudimo išmokos dienai, o likusias pinigines lėšas per 5 darbo dienas lizingo davėjas įsipareigoja pervesti į kliento sąskaitą (el. b., 1 t., b.l. 16). Byloje nustatyta, kad atsakovas 2014-03-13 gavo 47 034,29 EUR (162 400 Lt) draudimo išmoką, kuri teismų sprendimais buvo nustatyta pagal sunaikintos transporto priemonės rinkos vertę iki sunaikinimo ir likutinę vertę po draudžiamojo įvykio (žr. minėtus teismų sprendimus). Iš 2011-03-22 atsakovo pažymos apie UAB „Prentas“ lizinguojamo turto vertę matyti, kad lizinguoto automobilio C. E. 6,2 AWD (ESP) turto vertė 2009-02-09 buvo 109 731,16 Lt (kas sudaro 31780,34 EUR) (el. b., 1 t., b.l. 51). Byloje taip pat nustatyta, kad atsižvelgiant į tai, kad pagal lizingo sutartį nustatytais terminais nebuvo vykdomi mokėjimai, o draudimo bendrovė draudimo išmoką pervedė atsakovui tik 2014 m. kovo 13 d., atsakovas nuo nepadengtos skolos sumos skaičiavo ieškovui palūkanas ir delspinigius. Atsakovas į bylą pateikė 2016-03-15 pažymą, jog ieškovui buvo paskaičiuota 15 043,22 EUR delspinigių iki 2011-08-25 ir 7765,11 EUR palūkanų iki 2013-07-25 (el. b., 1 t., b.l. 50, 48-49), taip pat pateiktos PVM sąskaitos-faktūros bei delspinigių pažymos (el. b., 1 t., b.l. 79-119, 169-171, 122-163, 172-177), pagrindžiančios palūkanų ir delspinigių apskaičiavimą. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Lizingo sutartį nustatytais terminais sistemingai nebuvo vykdomi mokėjimai, o draudimo bendrovė draudimo išmoką atsakovui pervedė tik 2014 m. kovo 13 d., t.y. praėjus beveik 5 (penkiems) metams po pažymos apie lizingo objekto likutinę kainą surašymo, pripažintina, jog atsakovas, vadovaudamasis Lizingo sutartimi, nuo nepadengtos skolos sumos pagrįstai skaičiavo palūkanas ir delspinigius. Iš atsakovo paaiškinimų nustatyta, kad 47 034,29 EUR (162 400,00 Lt) draudimo išmoka pagal Lizingo sutarties 9.11 p. buvo panaudota ieškovo įsiskolinimui pagal Lizingo sutartį padengti: delspinigiams sumokėti panaudoti 15 043,22 EUR, palūkanoms – 2 248,94 EUR, likutinės vertės dengimui – 29 742,13 EUR. Remiantis Lizingo sutarties 9.11 punkto nuostatomis, pripažintina, jog kad atsakovas, gavęs iš draudimo bendrovės 162 400 EUR draudimo išmoką už sunaikintą automobilį, turėjo teisę iš draudimo kompanijos išmokėtų draudimo išmokų pirmiausiai padengti visus ieškovo įsiskolinimus lizingo davėjui draudimo išmokos dienai (įskaitant iki draudimo išmokos išmokėjimo dienos priskaičiuotas palūkanas, delspinigius) ir turto likutinę vertę draudimo išmokos dienai.

24Ieškovas dublike kelia atsakovo paskaičiuotų palūkanų ir delspinigių skaičiavimo pagrįstumo klausimą, nurodo, jog atsakovas nepateikė tai patvirtinančių buhalterinių dokumentų, taip pat nepateikė įrodymų, kad ieškovas buvo informuotas apie pareigą mokėti delspinigius.

25Vadovaujantis Lizingo sutarties 3.1 punkto nuostatomis visus sutarties pagrindu kliento atliekamus mokėjimus klientas įsipareigojo atlikti grafike bei sutarties bendrosiose sąlygose nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Pagal Lizingo sutarties 6.1.8 p. UAB „Prentas“ įsipareigojo toliau vykdyti savo įsipareigojimus pagal Lizingo sutartį, jei dėl turto sunaikinimo, turto visiškai nebegalima naudoti. BUAB „Prentas“ neginčijo, kad sudegus lizinguojamam daiktui nustojo mokėti lizingo įmokas, nors ir žuvus daiktui privalėjo mokėti Lizingo sutartimi sutartas įmokas, tačiau šios sutartinės savo prievolės nevykdė tinkamai (CK 6.567 str. 1 d., 6.245 str. 3 d.). Pagal sutarties 3.4 punktą klientas įsipareigojo mokėti atsakovui turto vertės dengimo įmokas ir palūkanas. Palūkanos skaičiuojamos nuo faktiškai neišmokėtos turto likutinės vertės nuo sutarties pasirašymo dienos iki visiško atsikaitymo dienos. Specialiosiose sąlygose ir Grafike nustatoma nekintama metinė palūkanų norma arba kintama metinė palūkanų norma, kuri lygi 6 (šešių) mėnesių VILIBOR arba LIBOR EUR plius fiksuoto dydžio Lizingo davėjo marža procentais. Jei nustatoma kintama metinė palūkanų norma, pirmą kartą 6 mėn. VILIBOR arba LIBOR EUR nustatomas Sutarties arba Grafiko (jei Grafikas pasirašomas po Turto pristatymo) pasirašymo dieną ir keičiamas visą turto išpirkimo laikotarpį kiekvienų metų kovo 15 d. ir rugsėjo 15 d. Jei ši palūkanų normos keitimo diena yra ne darbo diena ar oficialios šventės diena, tai palūkanų norma pakeičiama artimiausią po jos einančią darbo dieną. Pagal Lizingo sutarties 3.11 punkto nuostatas, laiku nesumokėjus sutartyje numatytų įmokų bei mokesčių, klientas už kiekvieną praleistą dieną moka 0,2 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius, kurie pradedami skaičiuoti kitą dieną po įmokos ar mokesčio numatyto mokėjimo dienos ir baigiami skaičiuoti klientui padengus skolą. Atsakovas su tripliku pateikė PVM sąskaitas-faktūras bei delspinigių pažymas (el. b., 1 t., b.l. 79-119, 169-171, 122-163, 172-177), pagrindžiančias palūkanų ir delspinigių apskaičiavimą. Ieškovas šių rašytinių įrodymų jokiais leistinais rašytiniais įrodymais nenuginčijo, o ieškovo atstovo teismo posėdžio metu išsakytų samprotavimų, prielaidų niekuo nepagrindė (CPK 178 str.). Atsakovas nurodė, kad minėtos PVM sąskaitos-faktūros bei delspinigių pažymos buvo siunčiamos ieškovui vadovaujantis Lizingo sutarties 3.7 punkto nuostatomis, t.y. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Grafike nurodytų mokėjimų datos. Ieškovas ginčijo aplinkybę, kad jos buvo siunčiamos ieškovui. Iš Fitek 2016-05-05 pranešimo matyti, jog duomenys apie siuntas, kurias perduoda pristatymui gavėjams, nėra kaupiami ir duomenų bazėje saugomi vienerius metus nuo laiškų išsiuntimo, todėl apie siuntas, siųstas vėliau nei vieneri metai, informacijos pateikti negali. Tačiau aplinkybę, kad UAB „Prentas“ buvo raštu informuotas apie pareigą mokėti turto dengimo įmokas, palūkanas bei delspinigius ir kitas susijusias sumas, teismo vertinimu, patvirtina pasirašyta Lizingo sutartis bei Grafikai, t.y. UAB „Prentas“ yra raštu patvirtinęs, kad yra informuotas apie nevykdymo pasekmes ir galimus atsakovo nuostolius (el. b., 1 t., b.l. 11-17). Be to, kaip nustatyta iš Teismų informacinės sistemos Liteko Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-03-23 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2804-820/2010 iš atsakovo jau buvo priteista 5 885,25 Lt pradelstų įmokų (už laikotarpį nuo 2009 m. vasario 25 d. iki 2009 m. gegužės 8 d.) ir 1 421,49 Lt delspinigių pagal tą pačią ginčo sutartį (CPK 179 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Prentas“ yra juridinis asmuo, verslo subjektas, turintis patirties tiek sutarčių sudaryme, tiek jas vykdant, akivaizdu, kad suprato įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir žinojo ir turėjo žinoti, kad dėl minėtų veiksmų atsakovas patiria nuostolius, kurių dydis Lizingo sutartyje iš anksto yra aptartas. Ieškovas neneigia, jog įsipareigojimai pagal Lizingo sutartį nebuvo vykdomi, o tai reiškia, kad nevykdymą pripažįsta. BUAB „Prentas“ tinkamai nevykdydamas Lizingo sutarties taip pat neįvykdė vieno kertinių civilinėje teisėje įtvirtinto pacta sunt servanda (sutarčių reikia laikytis) principo, todėl ieškovo argumentas, kad jis neprivalėjo mokėti delspinigių tuo pagrindu, kadangi nėra pateikta įrodymų apie atsakovo pranešimą raštu, iš esmės neparemtas jokia elementaria teisine logika ir yra nepagrįstas, nes tiek pagal įstatymą, tiek pagal lizingo sutartį (Sutarties 3.1 p., 3.11 p., 6.1.8 p., 9.10, 11.1 p.), UAB “Prentas“ turėjo pareigą vykdyti pagal sutartį ir grafiką numatytus mokėjimus, įskaitant palūkanas bei delspinigius. Ieškovo nurodomas UAB „Prentas“ direktoriaus 2014-08-28 sudarytas debitorių sąrašas (el. b., 1 t., b.l. 32) nepaneigia UAB “Prentas“ prievolės vykdyti pagal sutartį ir grafiką numatytus mokėjimus, įskaitant palūkanas bei delspinigius, kaip ir nepaneigia aplinkybės, kad ieškovas buvo skolingas atsakovui 15 043,22 EUR delspinigių paskaičiuotų iki 2011-08-25 ir 7765,11 EUR palūkanų iki 2013-07-25. Todėl dublike nurodyti argumentai, kad BUAB „Prentas“ neturėjo mokėti delspinigių, kadangi atsakovas nesilaikė įsipareigojimo raštu pranešti apie pareigą mokėti delspinigius, yra visiškai nepagrįsti ir atmestini, o traktuotini kaip ieškovo bandymas išvengti sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

26Ieškovas savo teiginių, kad PVM sąskaitos-faktūros bei delspinigių pažymos (el. b., 1 t., b.l. 79-119, 169-171, 122-163, 172-177) yra netikri dokumentai, neva surašyti po šios bylos iškėlimo teisme, niekuo nepagrindė (CPK 178 str.), nors teismas 2016-08-04 teismo posėdžio metu siūlė ieškovui pateikti tokius įrodymus. Atsakovo atstovas tą aplinkybę, kad visose sąskaitose įrašytas pavadinimas Citadele faktoringas lizingas, nors anksčiau atsakovo pavadinimas iki 2010-08-10 buvo UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ paaiškino tuo, kad atsakovo sąskaitos saugomos elektronine forma ir atspausdintos iš kompiuterinės programos, todėl iš kompiuterinės programos dokumentai automatiškai atspausdinami su naujausiais atsakovo rekvizitais. Teismui netikėti tokiais atsakovo atstovo paaiškinimais nėra pagrindo, nes nepateikti absoliučiai jokie įrodymai paneigiantys atsakovo pateiktus rašytinius įrodymus (CPK 178 str.). Ieškovas nepateikė jokių įrodymų pagrindžiančių savo abejones dėl palūkanų ir delspinigių skaičiavimo, jų dydžio bei pateiktų ieškovo įrodymų.

27Nesutiktina su ieškovo dublike nurodomu argumentu, kad UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ 2011-03-22 ieškiniu iš draudimo bendrovės reikalavo tik 109 731,16 Lt dydžio likutinės automobilio vertės, vadinasi praradus automobilį UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ patyrė 109 731,16 Lt dydžio nuostolių, o savo teisės į delspinigius Lizingo sutartyje nustatyta tvarka neįgyvendino. Skirtingai nei teigia ieškovas, atsakovas civilinės bylos apygardos teisme (bylos Nr. 2-1876-2012) dėl draudimo išmokos priteisimo nagrinėjimo metu nurodė ne visų ieškovo įsiskolinimų sumą pagal Lizingo sutartį, bet automobilio likutinę vertę draudžiamojo įvykio dienai (2009-02-09). Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos teisme buvo sprendžiamas klausimas dėl draudimo išmokos dėl draudiminio įvykio priteisimo, kurios dydis pagal Draudimo taisyklių 14.1.1 p. nustatomas pagal sunaikintos transporto priemonės rinkos vertę iki sunaikinimo ir likutinę vertę po draudžiamojo įvykio (žr. minėtus teismų sprendimus), o ne dėl atsakovo nuostolių, patirtų dėl ieškovo Lizingo sutarties nevykdymo; taigi nagrinėtoje byloje buvo įrodinėjama automobilio rinkos vertė iki sunaikinimo ir likutinė vertė po draudžiamojo įvykio, o ne atsakovo nuostoliai dėl sutarties nevykdymo. Todėl teisiškai nepagrįsta ieškovui teigti, kad klausimas dėl atsakovo patirtų nuostolių, kylančių iš Lizingo sutarties, jau išspręstas teismo sprendimu ir atsakovas neturi jokio pagrindo iš naujo dėl to teikti argumentų. Aplinkybė, kad atsakovas civilinės bylos Vilniaus apygardos teisme (civilinės bylos Nr.2-1876-160/2012) dėl draudimo išmokos priteisimo nagrinėjimo metu nurodė automobilio likutinę vertę draudiminio įvykio dienai (2009 m. vasario 9 d.), kurią patvirtina pažyma (el. b., 1 t., b.l. 51), pati savaime neeliminuoja UAB “Prentas“ pareigos vykdyti visus Lizingo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant, bet neapsiribojant, įsipareigojimą atlikti mokėjimus mokėjimų grafike nustatyta tvarka, mokėti palūkanas bei delspinigius, bei nepatvirtina, jog atsakovas atsisakė teisės reikalauti iš ieškovo padengti visų įsiskolinimų sumą pagal Lizingo sutartį (įskaitant iki draudimo išmokos išmokėjimo dienos priskaičiuotas palūkanas, delspinigius), nes toje byloje nebuvo sprendžiamas atsakovo nuostolių dėl ieškovo netinkamo sutarties vykdymo klausimas.

28Dėl ieškovo teiginių, kad didesnę nei reikalavo draudimo išmoką atsakovas apskritai gavo tik dėl to, kad UAB „Prentas“ atskiru ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas visos pagal draudimo sutartį priklausančios draudimo išmokos, aktyviai dalyvavo Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1876-160/2012, pažymėtina, jog ši aplinkybė nereiškia, jog atsakovas negalėjo iš draudimo išmokos padengti visus kliento įsiskolinimus lizingo davėjui draudimo išmokos dienai, o ieškovas galėjo pagrįstai tikėtis gauti likusį skirtumą tarp automobilio likutinės vertės ir draudimo išmokos (t.y. 15 253,95 EUR), nes ieškovas nebuvo atleistas nuo Sutarties vykdymo po automobilio sunaikinimo, akivaizdu, kad ieškovas suprato įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir žinojo ir turėjo žinoti, kad dėl minėtų veiksmų atsakovas patiria nuostolius, kurių dydis Lizingo sutartyje iš anksto yra aptartas, nes dar 2010 m. kovo 23 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2804-820/2010 iš ieškovo buvo priteista 5 885,25 Lt pradelstų įmokų už laikotarpiu nuo 2009 m. vasario 25 d. iki 2009 m. gegužės 8 d. ir 1 421,49 Lt delspinigių pagal tą pačią ginčo sutartį (CPK 179 str. 3 d.), ir spręstina, kad toks ieškovo elgesys atitiko ir ieškovo interesus, nes atsakovui nukreipus draudimo išmoką ieškovui pagal lizingo sutartį priskaičiuotų palūkanų ir delspinigių dengimui, ieškovo įsiskolinimas atsakovui buvo sumažintas. Be to, kaip matyti atsakovas taip pat palankiau vertino ieškovą reikalaudamas jo civilinės atsakomybės dėl sutarties nevykdymo, nes ieškovui buvo paskaičiuota ir nukreipta padengti 15 043,22 EUR delspinigių iki 2011-08-25, nors jie galėjo būti skaičiuojami iki 2014-03-13 ir 2 248,94 EUR palūkanų, t.y. taip pat žymiai mažiau negu atsakovas turėjo teisę reikalauti iš ieškovo pagal lizingo sutartį.

29Dėl ieškovo dublike nurodomos aplinkybės, kad lizingo bendrovė nagrinėtoje byloje reikalavo procesinių palūkanų, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2012-10-30 sprendime visiškai nepasisakė dėl šio reikalavimo, o atsakovas papildomo spendimo priimti neprašė, pažymėtina, kad kaip matyti iš 2012-10-30 teismo sprendimo 1 psl. ir pats ieškovas UAB „Prentas“ taip pat prašė priteisti 6 proc. procesines palūkanas, tačiau ir ieškovas šio sprendimo neskundė, neprašė priimti papildomo sprendimo.

30Kaip minėta, pagal Lizingo sutarties 9.11 p. šalys sutarė, kad turtą sunaikinus, iš draudimo kompanijos gautomis išmokomis bus dengiami visi ieškovo UAB „Prentas“ mokėjimai pagal Lizingo sutartį atsakovui, įskaitant iki draudimo išmokos išmokėjimo dienos priskaičiuotas palūkanas, delspinigius ir baudas, o likusias pinigines lėšas per 5 darbo dienas nuo įsiskolinimo padengimo atsakovas įsipareigojo pervesti į ieškovo UAB „Prentas“ sąskaitą. Atsakovas pateikė įrodymus, kad pagal Lizingo sutartį nuo nepadengtos sumos skaičiavo palūkanas ir delspinigius ieškovui, o ieškovas buvo skolingas atsakovui 15 043,22 EUR delspinigių iki 2011-08-25 ir 7765,11 EUR palūkanų iki 2013-07-25 (el. b., 1 t., b.l. 50, 48-49, 79-119, 169-171, 122-163, 172-177). Ieškovas dublike išdėstytų samprotavimų, prielaidų niekuo nepagrindė, nepateikė įrodymų pagrindžiančių savo abejones dėl palūkanų ir delspinigių bei pateiktų ieškovo įrodymų. Todėl atsakovas teisėtai ir pagrįstai, vadovaudamasis Lizingo sutarties 9.11 punkto nuostatomis dalį draudimo išmokos nukreipė ieškovui pagal Lizingo sutartį priskaičiuotų palūkanų (2 248,94 EUR) ir delspinigių (15 043,22 EUR) dengimui, o likusias lėšas - automobilio likutinei vertei padengti. Todėl atsakovas nėra skolingas ieškovui. Atkreiptinas dėmesys, kad Lizingo sutarties 9.11 punkte kalbama apie visų priklausančių mokėjimų dengimą iš draudimo išmokos, ir jų dengimo eiliškumo tvarką, kas iš esmės atitinka CK 6.54 str. numatytą įmokų paskirstymą, todėl ieškovo advokato teismo posėdžio metu išsakyti teiginiai dėl įskaitymo yra teisiškai nepagrįsti ir plačiau neaptariami. Atsižvelgiant į visus išdėstytus argumentus, ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

31Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas, todėl ieškinį atmetus, žyminis mokestis nepriteisiamas valstybės naudai (CPK 93 str. 1 d., 96 str.).

32Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.).

33Teismas nevertina kitų šalių argumentų ir įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.5 str., 1.138 str., CPK 7 str., 8 str., 177 str. - 179 str., 185 str.).

34Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., teismas

Nutarė

35Ieškovo ieškinį atmesti.

36Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Renata Beinoravičienė,... 2. sekretoriaujant Robertai Mikonytei,... 3. dalyvaujant ieškovo BAUB „Prentas“, atstovaujamo bankroto... 4. atsakovo UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ atstovui I. J.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 7. Ieškovas BAUB „Prentas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 8. Atsakovas UAB „Citadele faktoringas ir lizingas“ pateikė atsiliepimą į... 9. Teismo posėdžio metu ieškovo advokatas ieškinį palaikė ieškinyje ir... 10. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, iš esmės... 11. Ieškinys atmestinas. ... 12. Dėl teismo nustatytų aplinkybių... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2008-02-22 ieškovas UAB „Prentas“ su... 14. 2009-02-08 ši transporto priemonė sudegė. Automobilis buvo draustas ADB... 15. Vilniaus apygardos teismas 2014-05-20 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 16. UAB „Prentas“ direktoriaus sudarytame 2014-08-28 įmonės debitorių... 17. Ieškovo bankroto administratorius 2014-11-05 raštu kreipėsi į atsakovą,... 18. Atsakovas 2014-11-20 raštu nurodė, kad nepateikti 52988,19 Lt skolą... 19. 2015-01-19 ieškovas pateikė pakartotinę pretenziją atsakovui dėl 15346,44... 20. Nustatytų bylos aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų teisinis... 21. Nagrinėjamoje byloje ieškovas įrodinėja, kad atsižvelgiant į tai, jog... 22. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 23. Lizingo sutarties Bendrųjų sąlygų 9.11 punkte nustatyta, kad turtą pavogus... 24. Ieškovas dublike kelia atsakovo paskaičiuotų palūkanų ir delspinigių... 25. Vadovaujantis Lizingo sutarties 3.1 punkto nuostatomis visus sutarties pagrindu... 26. Ieškovas savo teiginių, kad PVM sąskaitos-faktūros bei delspinigių... 27. Nesutiktina su ieškovo dublike nurodomu argumentu, kad UAB „Citadele... 28. Dėl ieškovo teiginių, kad didesnę nei reikalavo draudimo išmoką atsakovas... 29. Dėl ieškovo dublike nurodomos aplinkybės, kad lizingo bendrovė nagrinėtoje... 30. Kaip minėta, pagal Lizingo sutarties 9.11 p. šalys sutarė, kad turtą... 31. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas, todėl ieškinį atmetus,... 32. Kadangi ieškovo ieškinys atmestas, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos... 33. Teismas nevertina kitų šalių argumentų ir įrodymų, kaip teisiškai... 34. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., teismas... 35. Ieškovo ieškinį atmesti.... 36. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...