Byla 2-161-732/2012
Dėl netesybų priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VĮ Ignalinos miškų urėdija ieškinį atsakovui UAB „Molesta“ dėl netesybų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo priteisti 3359,06 Lt netesybų bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-12-14 su atsakovu sudarė apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo- pardavimo sutartį Nr. 3SP-168/2-10, pagal kurią atsakovas įsipareigojo sutarties galiojimo metu kasmet nupirkti 600 kietmetrių medienos. 2011-07-14 buvo pasirašyti sutarties priedai, kuriuose numatyta, kad 2011 m. antrą pusmetį atsakovas įsipareigoja nupirkti 300 kietmetrių, t.y. po 150 kietmetrių kas ketvirtį atitinkamos kokybės klasės, skersmens arba stambumo, už susitartą kainą pjautinių drebulės rastų. Ieškovas apie paruoštą medienos kiekį 2011-08-09 raštu Nr. 1-3-606 bei 2011-11-22 raštu Nr. 1-3-961 informavo atsakovą, kuris per 5 darbo dienas privalėjo medieną nupirkti, tačiau šio įsipareigojimo neįvykdė.

3Sutarties 6.2. p. numato, kad sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai šaliai 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą. Neįvykdyta sandorio dalies vertė sudaro 33590,60 Lt, taigi dėl 3359,06 Lt baudos priteisimo ieškovas kreipėsi į teismą. Atsakovui nepateikus atsiliepimo, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo sprendimas priimtinas už akių. Ieškinys su priedais atsakovui įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes įspėtas (b.l. 21).

7Ieškiniui pagrįsti buvo pateikta apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo- pardavimo sutartis Nr. 3SP-168/2-10 (b.l. 6-11), netesybų paskaičiavimo lentelė (b.l. 12), pranešimai dėl paruoštos medienos kiekių (b.l. 13-14), pranešimai dėl baudos išieškojimo (b.l. 15, 17).

8Iš ieškovo pateiktos 2009-12-14 apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo- pardavimo sutarties Nr. 3 SP-168/2-10 (toliau- Sutartis) matyti, kad ieškovas įsipareigojo patiekti, o atsakovas nupirkti 1.1. p. nurodytus medienos kiekius. Iš minėto sutarties punkto matyti, kad per metus atsakovas įsipareigojo iš ieškovo nupirkti 600 kietmetrių medienos. Iš 2011-07-14 šalių pasirašyto Sutarties priedo matyti, kad per III ir IV 2011 m. ketvirčius atsakovas įsipareigojo iš ieškovo nupirkti po 150 kietmetrių medienos. 2011-08-09 ir 2011-11-22 pranešimais ieškovas atsakovą informavo apie paruoštą medieną, tačiau atsakovas medienos nenupirko. Iš Baudos už sandorio nevykdymą paskaičiavimo lentelės matyti, kad per sutartą laikotarpį atsakovas nupirko 25,97 ktm drebulės pjautinių rąstų, taigi nenupirktas kiekis sudarė 274,03 ktm.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str. 1 d., LR CK 6.200 str. 1 d.). Įstatymas draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.). LR CK 6.258 str. 1 d. numatyta, kad sutartyje gali būti numatyta kaltosios šalies pareiga už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Būtent tokia pareiga buvo nustatyta tarp šalių pasirašytos sutarties 6.2. punkte. Kaip jau minėta, atsakovas tinkamai neįvykdė savo įsipareigojimų ir nenupirko ieškovo pasiūlytų 274,03 ktm drebulės pjautinių rąstų. Būtent už tokį sutarties pažeidimą šalys ir numatė netesybas, kurių dydis iš dalies pagrįstas ir realiais nuostoliais, kuriuos ieškovas galėtų patirti dėl atsakovo neveikimo (medienos sandėliavimas, galimas gedimas ir kt.). Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis darytina išvada, kad atsakovas ieškovui privalo sumokėti sutarties 6.2. p. numatytas 10 % dydžio nuo neįvykdyto sandorio vertės netesybas, kurios sudaro 3359,06 Lt.

10Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą ir atsakovui nepateikus įrodymų, leidžiančių daryti priešingą išvadą, konstatuoja, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti.

11Iš atsakovo, pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str., 93 str., priteistinos ieškovui pastarojo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 100,77 Lt žyminio mokesčio (b.l. 16-17).

12Vadovaudamasis LR CPK 185 str., 259 str., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

13ieškovo VĮ Ignalinos miškų urėdijos, į.k. 191801425, ieškinį tenkinti ir priteisti jam iš atsakovo UAB „Molesta“, į.k. 167553831, 3359,06 Lt (tris tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt devynis litus 6 ct) netesybų bei 100,77 Lt (vieną šimtą litų 77 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas UAB „Molesta“ negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Molėtų rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas VĮ Ignalinos miškų urėdija per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai