Byla 2-1622/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, civilinėje byloje Nr. 2-6698-450/2010 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ ieškinį dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir ieškovo pripažinimo konkurso nugalėtoju.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas AB „Lietuvos paštas“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė: 1) pripažinti negaliojančiu Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) reikalavimams prieštaraujantį atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, priimtą vykdant šalpos išmokų, išmokų vaikams, socialinių pašalpų, būsto šildymo išlaidų kompensacijų ir kitų socialinių išmokų išmokėjimo ir pristatymo į namus Vilniaus miesto gyventojams paslaugų pirkimo procedūras; 2) įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą ir pripažinti atsakovo vykdomo šalpos išmokų, išmokų vaikams, socialinių pašalpų, būsto šildymo išlaidų kompensacijų ir kitų socialinių išmokų išmokėjimo ir pristatymo į namus Vilniaus miesto gyventojams paslaugų pirkimo nugalėtoju ieškovą, kaip vienintelį tiekėją, kurio pasiūlymas visiškai atitiko pirkimo sąlygas ir imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo normas.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi ieškovo AB „Lietuvos paštas“ ieškinį atsisakė priimti. Teismas nustatė, kad ieškinys neatitinka CPK 111 straipsnio 4 dalies reikalavimų, todėl vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punktu ieškinį atsisakytina priimti, nes ieškinį AB „Lietuvos paštas“ vardu teismui pateikė ir pasirašė laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas A. I., o duomenų, kad šiam asmeniui suteikta teisė veikti juridinio asmens vardu, nepateikta.

6Atskiruoju skundu ieškovas AB „Lietuvos paštas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – AB „Lietuvos paštas“ ieškinį priimti. Be to, ieškovas prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti viešojo pirkimo procedūras bei uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Nurodo šiuos argumentus:

71. Juridinio asmens organas, veikiantis pagal įstatymus ar steigimo dokumentus jam suteiktas teises ir pareigas, vedantis bylą teisme, nėra laikomas juridinio asmens atstovu, o laikytina, kad bylą veda pats juridinis asmuo.

82. Bendrovės valdyba 2010 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 7-14 „Dėl A. U. atleidimo“ pavedė A. I. nuo 2010 m. balandžio 1 d. laikinai eiti bendrovės generalinio direktoriaus pareigas, kol bendrovės valdyba išrinks generalinį direktorių, kas reiškia, kad A. I. nuo 2010 m. kovo 31 d. iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo įgaliotas atlikti visas bendrovės įstatuose generaliniam direktoriui priskirtas funkcijas ir įgyja visas įstatuose įtvirtintas generalinio direktoriaus teises. Tokiu būdu A. I., laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas, faktiškai laikinai tampa bendrovės generaliniu direktoriumi ir įgyja teisę atstovauti bendrovei.

93. Laikinai einantis generalinio direktoriaus pareigas A. I. Juridinių asmenų registre registruotas kaip bendrovės vadovas, nenurodant papildomai, kad vadovo/generalinio direktoriaus pareigas jis eina laikinai. Be to, duomenų apie vadovo teisių ribas Juridinių asmenų registrui pateikta nebuvo, t. y. A. I. teisės nėra apribotos. Taigi VĮ Registrų centro pažyma yra neginčijamas oficialus įrodymas, suteikiantis teisę veikti bendrovės vardu, įskaitant ir atstovavimą teisme.

104. Lietuvos apeliacinis teismas 2008 m. spalio 2 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-726/2008 nurodė, kad jeigu įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatyta teisė bendrovės vadovui atstovauti bendrovei, tai ši teisė tuo pačiu suteikiama ir asmeniui, laikinai einančiam vadovo pareigas.

115. Skundžiama nutartis buvo priimta nesudarius įstatymo leidėjo imperatyviai numatytos galimybės pašalinti procesinio dokumento trūkumus (CPK 115 str. 2 d.) ir tokiu būdu pažeidžiant AB „Lietuvos pašto“ teisę į gynybą.

12Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta, kad teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo. Atitinkamai iš skundžiamos nutarties aišku, kad teismas laikinai ėjusio AB „Lietuvos paštas“ generalinio direktoriaus pareigas A. I. pasirašytą ieškinį atsisakė priimti būtent CPK 137 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu. Tačiau pažymėtina, kad minėta teisės norma gali būti taikoma tuomet, kai asmuo kreipiasi į teismą kito asmens vardu ir interesais (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-726/2008). Tuo tarpu juridinio asmens organams (generaliniam direktoriui) pagal įstatymus ar įstatus turintiems teisę veikti juridinio asmens vardu, pareiškiant ieškinį ir dalyvaujant bylos nagrinėjimo procese, laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo, o ne jo atstovas. Atitinkamos nuostatos taikytinos ir tuo atveju, jeigu bylą inicijuoja ir veda laikinai juridinio asmens organo, turinčio teisę veikti juridinio asmens vardu, pareigas einantis asmuo, kurio teisės nėra apribotos.

15Iš skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties aišku, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškinį nustatęs, kad ieškovas nepateikė duomenų, jog generalinio direktoriaus įgalinimai yra suteikti laikinai ėjusiam generalinio direktoriaus pareigas ir ieškinį pasirašiusiam asmeniui (VĮ Registrų centro pažymą „Patvirtinti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantį tiekėją [juridinį asmenį]“ teismas laikė nepakankama). Tačiau tiek bendrovės vadovo, tiek laikinai jo pareigas einančio asmens teisę kreiptis į teismą bendrovės vardu įrodančių dokumentų nepridėjimas prie ieškinio savaime nereiškia teisės inicijuoti ir vesti bylą neturėjimo, todėl teismas, suabejojęs laikinai ieškovo AB „Lietuvos paštas“ generalinio direktoriaus pareigas ėjusio asmens teisėmis, visų pirma, turėjo nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti ir pasiūlyti ieškovui pateikti bendrovės generalinio direktoriaus kompetenciją patvirtinančius dokumentus (CPK 7 str. 1 d., 115 str. 2 d.).

16Atskiruoju skundu apeliantas taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones sustabdant viešojo pirkimo procedūras ir uždraudžiant sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, teisėtumą ir pagrįstumą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo nesprendžia, o tai, visų pirma, turi įvertinti ir spręsti pirmosios instancijos teismas, nes, priešingu atveju, būtų pažeista teisė į gynybą (CPK 151 str. 5 d.).

17Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė atsisakymą priimti ieškinį reglamentuojančias procesinės teisės normas bei nepagrįstai netaikė procesinio dokumento trūkumų šalinimą numatančių taisyklių, dėl ko Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis naikintina, o ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo, nes pirmosios instancijos teismas nenustatinėjo kitų aplinkybių, susijusių su paduoto ieškinio atitikimu procesinio dokumento formos ir turinio reikalavimams (CPK 115 str. 1 d.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

19Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartį ir perduoti AB „Lietuvos paštas“ ieškinio priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai