Byla 2-211/2012
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Efektas“ bankroto byloje Nr. B2-7062-798/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo D. Ž. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutarties, kuria atmestas nurodyto pareiškėjo prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „Efektas“ bankroto byloje Nr. B2-7062-798/2011,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Efektas“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė P. K. 2010 m. lapkričio 10 d. nutartimi UAB „Efektas“ nutarta taikyti supaprastintą bankroto procesą, patvirtintas kreditorių sąrašas. 2011 m. sausio 3 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto. 2011 m. balandžio 6 d. nutartimi patikslintas kreditorių sąrašas.

4Pareiškėjas D. Ž. prašė įrašyti jį į BUAB „Efektas“ kreditorių sąrašą su 3 500 Lt finansiniu reikalavimu (6-7, 11 b. l.). Nurodė, kad tarp jo ir atsakovo buvo sudaryta darbo sutartis, pagal kurią jis dirbo projektų vadovu; darbo sutartis buvo nutraukta, tačiau atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų sumokėti su darbo santykiais susijusias išmokas. Darbo užmokestis buvo mokamas grynais pinigais, pasirašant įmonės žurnale, o už laikotarpį, už kurį negavo darbo užmokesčio, pareiškėjas nėra pasirašęs.

5Atsakovo bankroto administratorius P. K. atsiliepime (19 b. l.) nurodė, jog pagal 2009 m. balandžio mėnesio žiniaraščio duomenis, esančius bankroto byloje, D. Ž. yra gavęs pinigus, ir administratorius neturi duomenų, kad jam pareiškėjui neišmokėtas darbo užmokestis. Be to, D. Ž. neįvykdė ĮBĮ 21 str. 1 d.reikalavimo. Prašė atmesti D. Ž. prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo.

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 8 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo (22-23 b. l.), motyvuodamas tuo, kad, vadovaujantis darbo užmokesčio žiniaraščio Nr. 2009-04-14 bei 2009 m. balandžio 14 d. buhalterinės pažymos duomenimis atleidimo dieną darbuotojui D. Ž. buvo išmokėtas darbo užmokestis ir su juo susijusios išmokos, o pareiškėjas nepateikė šiuos duomenis paneigiančių įrodymų; be to, VSDFV Vilniaus skyriaus pažymoje nenurodyta, jog bendrovė neatsiskaitė su pareiškėju.

7Lietuvos apeliacinis teismas, 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartimi panaikindamas Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį ir perduodamas nagrinėti iš naujo D. Ž. finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismui (51-53 b. l.), nurodė, jog darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraštis Nr. 2009-04-14 nepatvirtina pinigų apeliantui išmokėjimo fakto, žiniaraštyje nėra apelianto parašo apie pinigų gavimą, buhalterinė pažyma taip pat nepatvirtina pinigų išmokėjimo, o VSDFV Vilniaus skyriaus 2010 balandžio 8 d. pažyma Nr. 4-8-4682 apie D. Ž. valstybinį socialinį draudimą įrodo tik valstybinio socialinio draudimo mokesčių sumokėjimą, bet nepatvirtina darbo užmokesčio sumokėjimo pareiškėjui fakto; kitų įrodymų, pagrindžiančių apelianto reikalavimo (ne)pagrįstumą, nebuvo pateikta, jų nepareikalavo ir apygardos teismas. Pažymėjo, jog tuo atveju, jeigu darbo užmokestis buvo mokamas grynais pinigais, administratorius privalėjo pateikti teismui dokumentus su apelianto parašais, patvirtinančiais pinigų gavimą, o jeigu darbo užmokestis apeliantui buvo mokamas banko pavedimais – banko sąskaitų, mokėjimo pavedimų išrašus, patvirtinančius pinigų pervedimą į apelianto sąskaitą; nesant šių duomenų, negalima spręsti apelianto finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimo.

8Atsakovo administratoriaus apygardos teismui pateiktame paaiškinime (59 b. l.), teigiama, kad iš darbo užmokesčio žiniaraščio Nr. 2009-04-14 matyti, jog D. Ž. pareiginis atlyginimas sudarė 514,29 Lt, kitos priskaičiuotos sumos – 507 Lt, iš viso – 1021,29 Lt, o atskaičius privalomus mokesčius D. Ž. išmokėta 847,54 Lt; šį faktą patvirtina įmonės vadovo R. K. ir vyr. buhalterės E. U. parašai; be to, 2009 m. balandžio 14 d. buhalterinėje pažymoje dėl D. Ž. atleidimo nėra nurodyta skola. Administratoriaus teigimu, nerasta duomenų apie mokėjimus D. Ž. banko pavedimais, o antstolė yra pradėjusi vykdymą dėl UAB „Efektas“ dokumentų perdavimo iš buvusio įmonės direktoriaus.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi atmetė pareiškėjo D. Ž. prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

11Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo administratoriaus paaiškinimus, į darbo užmokesčio žiniaraštyje Nr. 2009-04-14 esančius duomenis, nustatė, jog D. Ž. už 2009 m. balandžio mėnesį buvo priskaičiuota 1021,29 Lt (514,29 Lt pareiginio atlyginimo ir 507 Lt kitų priskaičiuotų sumų (50 b. l.), atskaičius privalomus mokesčius, išmokėta 847,54 Lt, žiniaraštis pasirašytas įmonės vadovo R. K. ir vyr. buhalterės E. U. Pažymėjo, jog 2009 m. balandžio 14 d. buhalterinėje pažymoje dėl D. Ž. atleidimo iš darbo nenurodyta, jog įmonė būtų neišmokėjusi pareiškėjui darbo užmokesčio (49 b. l.), ko nenustatyta ir iš VSDFV Vilniaus skyriaus 2010-04-08 pažymos duomenų (13-14 b. l.). Sprendė, jog nėra pakankamai įrodymų, kuriais remiantis, būtų galima konstatuoti BUAB „Efektas“ įsiskolinimą buvusiam įmonės darbuotojui D. Ž..

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskiruoju skundu pareiškėjas D. Ž. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį ir patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Ginčas vyksta dėl nesumokėto darbo užmokesčio už 2009 m. sausio, vasario bei kovo mėnesius. Apeliantas negavo atlyginimo už minėtus mėnesius, nepasirašė darbo užmokesčio žiniaraštyje, o administratorius nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad pareiškėjas gavo darbo užmokestį už nurodytą laikotarpį. Kadangi su pareiškėju už minėtą laikotarpį nėra atsiskaityta, jis turi būti įtrauktas į BUAB „Efektas“ pirmos eilės kreditorių sąrašą.

152. Teismas, vadovaudamasis darbo užmokesčio žiniaraščiu Nr. 2009 m. balandžio 14 d. bei 2009 m. balandžio 14 d. buhalterine pažyma, nevisapusiškai ištyrė svarbias bylos išnagrinėjimui aplinkybes ir dokumentus, priėmė nepagrįstą nutartį, kadangi neatsižvelgė, jog ginčas kyla iš kitų, nepateiktų į bylą, dokumentų.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Apeliacijos objektą sudaro teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atmetė apelianto D. Ž. prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Efektas“ bankroto byloje.

19CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Bankroto bylų nagrinėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą ir kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja nurodyto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.). ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

20Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštus ieškinio reikalavimus ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai.

21Apeliantas savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei kildina iš darbo santykių dėl negauto darbo užmokesčio už tris mėnesius, kuomet jis dirbo UAB „Efektas“. Nagrinėjamu atveju yra kilęs įrodinėjimo pareigos, įrodinėjant darbo užmokesčio (ne)išmokėjimo apeliantui aplinkybę, paskirstymo klausimas.

22Teismų praktikoje suformuluota įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė darbo bylose, kai sprendžiamas darbuotojo atlyginimo už atliktą darbą sumokėjimo klausimas. Kadangi įstatymas nustato pareigą darbdaviui atlyginti darbuotojui už jo pagal darbo sutartį atliekamą darbą, todėl būtent darbdaviui kyla pareiga įrodyti, kad jis tinkamai įvykdė savo prievolę (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-712/2009). Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria įmonei iškeliama bankroto byla ir paskiriamas administratorius, įmonę kaip darbdavį atstovauja administratorius, kuris, esant ginčui, turi pareigą įrodyti darbo užmokesčio sumokėjimo darbuotojui faktą, be to, ir pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos civiliniame proceso paskirstymo taisyklę, įrodyti privalo teigiantis asmuo (CPK 178 str.), t. y. pareiškėjas neprivalo įrodyti darbo užmokesčio nesumokėjimo, kadangi pareiga įrodyti darbo užmokesčio sumokėjimą tenka atsakovui BUAB „Efektas“.

23Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi netvirtino D. Ž. reikalavimų bankrutuojančiai UAB „Efektas“, motyvuodamas tuo, kad į bylą nebuvo pateikta pakankamai įrodymų dėl BUAB „Efektas“ įsiskolinimo buvusiam įmonės darbuotojui D. Ž. Teisėjų kolegija negali sutikti su šia apygardos teismo išvada, kadangi pagal aukščiau minėtą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, atsakovo administratorius neįrodė, jog darbdavys tinkamai įvykdė prievolę atsiskaityti su darbuotoju. Pažymėtina, jog iš bylos dokumentų (tarp jų D. Ž. prašymo dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo, atskirojo skundo dėl apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutarties, 2011 m. spalio 8 d. teismo posėdžio protokolo ir pareiškėjo atskirojo skundo dėl skundžiamos teismo nutarties) matyti, kad pareiškėjas prašė patvirtinti reikalavimą dėl neišmokėto darbo užmokesčio už 2009 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius (20-21, 25-26, 61-62, 69-70 b. l.). Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo ir nepagrįstai nepasisakė dėl pareiškėjo prašymo dėl jo nurodyto finansinio reikalavimo patvirtinimo, t. y. dėl darbo užmokesčio nesumokėjimo už 2009 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius. Byloje nebuvo pateikti įrodymai, patvirtinantys darbo užmokesčio už nurodytą laikotarpį pareiškėjui sumokėjimo faktą, nors pagal bylos duomenis, pareiškėjas nurodytu laiku dirbo UAB „Efektas“ (13, 49 b. l.). Atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjamoje byloje Lietuvos apeliacinis teismas, panaikindamas Vilniaus apygardos teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartį dėl atsisakymo patvirtinti D. Ž. finansinį reikalavimą ir grąžindamas šį klausimą tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo, buvo nurodęs, kad atsakovo administratorius privalo pateikti teismui įrodymus (tarp jų dokumentus su apelianto parašais), patvirtinančius, kad pareiškėjas gavo darbo užmokestį už jo nurodytą laikotarpį. Tačiau apygardos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą, netinkamai ištyrė ir neįvertino darbo užmokesčio pareiškėjui (ne)mokėjimo fakto 2009 m. sausio, vasario ir kovo mėnesiais (CPK 178 str., 185 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo administratorius neįvykdė apygardos teismo 2011 m. spalio 3 d. nutarties įpareigojimo pateikti dokumentų su D. Ž. parašais dėl atsiskaitymo su pareiškėju už 2009 m. sausio, vasario ir kovo mėnesius, patvirtinančių, kad jis gavo pinigus (55 b. l.), ir neįrodė, jog su pareiškėju buvo atsiskaityta už minimą laikotarpį, apygardos teismas, atsisakydamas tenkinti pareiškėjo finansinį reikalavimą UAB „Efektas“ bankroto byloje, padarė nepagrįstą išvadą, jog pareiškėjui buvo išmokėtas nurodytas darbo užmokestis, kuri neatitinka faktinių bylos aplinkybių, įstatymo ir teismų praktikos. Todėl teismo nutartis negali būti palikta galioti.

24Turint omenyje, jog iš byloje esančios darbo sutarties, sudarytos tarp UAB „Efektas“ ir pareiškėjo, nustatyta, kad UAB „Efektas“ įsipareigojo mokėti darbuotojui 1 200 Lt mėnesinį atlyginimą (46-48), be to, iš buhalterinės pažymos matyti, kad įmonės buhalterė buvo nurodžiusi, jog D. Ž. atlyginimas 2009 m. sausio - kovo mėnesiais buvo po 1200 Lt kas mėnesį (49 b. l.), spręstina, kad pareiškėjui nurodytu laiku turėjo būti priskaičiuota 3 600 Lt darbo užmokesčio. Kita vertus, atskaičius privalomuosius mokėtinus mokesčius, D. Ž. 3 mėnesių darbo užmokestis sudarytų 2911,50 Lt (atskaičius gyventojų pajamų (15%), socialinio draudimo (3%) ir sveikatos draudimo mokestį (6%); http://www.tax.lt/skaiciuokles/atlyginimo_ir_mokesciu_skaiciuokle).

25Dėl nurodytų motyvų panaikintina apygardos teismo nutartis ir klausimas išspręstinas iš esmės, patvirtinant UAB „Efektas“ bankroto byloje pareiškėjo D. Ž. 2 911,50 Lt (atskaičius privalomuosius mokesčius) kreditorinį reikalavimą (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti D. Ž. (a. k. (duomenys neskelbtini)) 2911,50 Lt (atskaičius privalomuosius mokesčius) finansinį reikalavimą UAB „Efektas“ bankroto byloje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi iškėlė... 4. Pareiškėjas D. Ž. prašė įrašyti jį į BUAB „Efektas“ kreditorių... 5. Atsakovo bankroto administratorius P. K. atsiliepime (19 b. l.) nurodė, jog... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. liepos 8 d. nutartimi atmetė pareiškėjo... 7. Lietuvos apeliacinis teismas, 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartimi panaikindamas... 8. Atsakovo administratoriaus apygardos teismui pateiktame paaiškinime (59 b.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 16 d. nutartimi atmetė... 11. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo administratoriaus paaiškinimus, į darbo... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas D. Ž. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. 1. Ginčas vyksta dėl nesumokėto darbo užmokesčio už 2009 m. sausio,... 15. 2. Teismas, vadovaudamasis darbo užmokesčio žiniaraščiu Nr. 2009 m.... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Apeliacijos objektą sudaro teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas teismo... 19. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal... 20. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo... 21. Apeliantas savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei kildina iš... 22. Teismų praktikoje suformuluota įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė... 23. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi netvirtino D. Ž.... 24. Turint omenyje, jog iš byloje esančios darbo sutarties, sudarytos tarp UAB... 25. Dėl nurodytų motyvų panaikintina apygardos teismo nutartis ir klausimas... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartį ir...