Byla 2-450-241/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutarties, priimtos atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ bankroto byloje Nr. B2-899-614/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ kreditorių susirinkimo pirmininko A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 10 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti kreditorių susirinkimo pirmininko A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutarties, priimtos atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Saulės dovanos“ bankroto byloje Nr. B2-899-614/2014, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 6 d. nutartimi UAB „Saulės dovanos“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“. 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi teismas patvirtino BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratoriaus 2013 m. birželio 29 d. – 2014 m. gegužės 29 d. veiklos ataskaitą kartu su pajamų-sąnaudų suvestine. Kreditorių susirinkimo pirmininkas A. M. pateikė prašymą pratęsti atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutarties pateikimo terminą. Pareiškėjas nurodė, kad būtina sušaukti skubų kreditorių susirinkimą ir aptarti nutarties apskundimo motyvus, o kreditorių susirinkimo organizaciniams dalykams sutvarkyti bei atskirajam skundui pateikti nepakanka septynių dienų.

4Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartimi A. M. prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad CPK 77 straipsnis suteikia teismui teisę pratęsti tik teismo paskirtus ir nepasibaigusius terminus, o įstatymo nustatytus terminus pratęsti teismas neturi teisės. Teismas pažymėjo, kad terminas atskirajam skundui pateikti yra nustatytas įstatymo, todėl negali būti pratęstas. Teismas informavo pareiškėją, kad CPK 78 straipsnio 1 dalis suteikia teismui teisę atnaujinti teismo ar įstatymo nustatytą praleistą terminą, jeigu teismas pripažįsta jį praleistu dėl svarbių priežasčių; asmuo, teikdamas teismui prašymą atnaujinti praleistą terminą, kartu turi atlikti procesinį veiksmą, kuriam atlikti prašo atnaujinti terminą (pvz., pateikti procesinį dokumentą).

5Pareiškėjas A. M. dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutarties padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašė teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą ir pratęsti terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutarties paduoti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 10 d. nutartimi A. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutarties atsisakė priimti. Teismas nurodė, kad nutarties apskundimo terminas baigėsi 2014 m. spalio 10 d.; atskirasis skundas pateiktas Lietuvos Respublikos ambasadai Jungtinėje Karalystėje 2014 m. spalio 15 d., t. y. penkiomis dienomis praleidus terminą atskirajam skundui paduoti, todėl skundą atsisakė priimti.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjas atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutarties. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismui atsisakius priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria atmestas prašymas pratęsti terminą atskirajam skundui paduoti, kreditoriai prarado galimybę tinkamai apginti savo teises ir teisėtus interesus, buvo apribota jų procesinė teisė būti išklausytiems teisme, atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutarties priėmimas sudarytų galimybę apginti savo teises ir teisėtus interesus. Didelė bylos apimtis, jos sudėtingumas, aplinkybė, kad atskirojo skundo rengėjas jo rengimo metu darbo reikalais viešėjo užsienio valstybėje, suponuoja būtinybę priimti atskirąjį skundą.

112. Teismas formaliai vadovavosi CPK nurodytais terminais, neatsižvelgė į tai, kad atskirasis skundas pateiktas praleidus tik penkias dienas.

123. Atskirojo skundo priėmimas reikštų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų laikymosi užtikrinimą kreditorių atžvilgiu ir garantuotų viešojo intereso gynimo galimybę.

13BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais: teismas pagrįstai atsisakė priimti atskirąjį skundą, kadangi jis pateiktas praleidus įstatymo nustatytą septynių dienų terminą atskirajam skundui paduoti. Apeliantas nepateikė teismui motyvuoto prašymo šį terminą atnaujinti. Atskirajame skunde nurodyti teiginiai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo atskirąjį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

16Pagal CPK 77 straipsnio 1 dalį teismo paskirti ir nepasibaigę procesiniai terminai teismo gali būti pratęsiami rašytinio proceso tvarka. Šio straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad pratęsdamas procesinį terminą, teismas priima rezoliuciją. Atsisakydamas patenkinti prašymą dėl procesinio termino pratęsimo, teismas dėl jo priima motyvuotą nutartį. Nagrinėjamu atveju teismas 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartimi atsisakė pratęsti įstatymo nustatytą terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutarties paduoti, nurodęs, kad CPK 77 straipsnis suteikia teismui teisę pratęsti tik teismo paskirtus ir nepasibaigusius terminus, o terminas atskirajam skundui paduoti yra nustatytas įstatymo.

17CPK 334 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) CPK numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nors 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartyje ir nurodyta, kad ji per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu, tačiau ši nutartis pagal savo sukeliamas pasekmes ir CPK teisinį reglamentavimą negali būti apeliacinio apskundimo objektas. CPK 77 straipsnyje nenurodyta, jog nutartis, kuria atsisakyta pratęsti terminą, gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Atsižvelgiant į šios nutarties turinį, darytina išvada, kad tokia teismo nutartis neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, kadangi pareiškėjas gali pasinaudoti CPK 78 straipsnio suteikta teise motyvuotu prašymu prašyti teismo atnaujinti praleistą įstatymo nustatytą terminą, todėl darytina išvada, kad tokia nutartis atskiruoju skundu nėra skundžiama. 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartimi pareiškėjas buvo informuotas apie CPK 78 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisę kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti įstatymo nustatytą terminą, tačiau tokia teise nepasinaudojo.

18Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 10 d. nutartimi pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo pateiktą atskirąjį skundą dėl 2014 m. rugsėjo 12 d. nutarties, tačiau atsisakymo pagrindu turėjo nurodyti nutarties apskundimo galimybės nebuvimą, o ne termino skundui paduoti praleidimą.

19Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, nurodant, kad pareiškėjo atskirąjį skundą atsisakytina priimti dėl to, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartis atskiruoju skundu nėra skundžiama (CPK 315 str. 2 d. 3 p.).

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 6 d. nutartimi UAB „Saulės... 4. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 12 d. nutartimi A. M. prašymą... 5. Pareiškėjas A. M. dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 12 d.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 10 d. nutartimi A. M. atskirąjį... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Pareiškėjas atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m.... 10. 1. Teismui atsisakius priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl teismo... 11. 2. Teismas formaliai vadovavosi CPK nurodytais terminais, neatsižvelgė į... 12. 3. Atskirojo skundo priėmimas reikštų teisingumo, protingumo ir... 13. BUAB „Saulės dovanos“ bankroto administratorius atsiliepime į atskirąjį... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti... 16. Pagal CPK 77 straipsnio 1 dalį teismo paskirti ir nepasibaigę procesiniai... 17. CPK 334 straipsnio 1 dalis nustato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis... 18. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 10 d. nutartimi pagrįstai... 19. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, skundžiama pirmosios instancijos... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 21. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą....