Byla 2-3249-580/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė,

2sekretoriaujant A. B.,

3dalyvaujant ieškovui ir UAB „Sostinės vystymo grupė“ atstovui R. D.,

4atsakovo atstovui advokatui A. Š.,

5trečiojo asmens UAB „Pas gandrus“ atstovui advokatui V. V.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. D., uždarosios akcinės bendrovės „Sostinės vystymo grupė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šilėja“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Civinity“, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Pas gandrus“ dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

7Ieškovai prašė priteisti iš AB „Civinity“: ieškovo R. D. naudai 1 915,67 Eur žalos atlyginimo; ieškovo UAB „Sostinės vystymo grupė“ naudai 168 545,81 Eur žalos atlyginimo; ieškovo UAB „Šilėja“ naudai 1 051,32 Eur žalos atlyginimo. Ieškovų UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ naudai prašė priteisti 6 proc., o R. D. naudai – 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodė, kad 2013-07-08 R. D., D. D., M. R. ir E. R. su atsakovu AB „Civinity“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Facilities management“) sudarė visų UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal Akcijų pirkimo-pardavimo sutartį akcijų pirkėjas įsipareigojo per 8 dienas sumokėti 1 723 000 Lt už akcijas. Pirkėjas iki 2013-07-16 nepilnai atsiskaitė ir sutartis pasibaigė, o akcijų nuosavybė liko akcijų pardavėjams.

9AB „Civinity“ ėmėsi netoleruotinų veiksmų, kuriais siekė perimti akcijas. AB „Civinity“ Vilniaus apygardos teismui 2013-10-11 padavė nepagrįstą ieškinį, kuriuo prašė pripažinti, kad AB „Civinity“ nuo 2014-05-06 įsigijo nuosavybės teises į visas UAB „Sostinės vystymo grupė“ paprastųjų vardinių akcijų, bei prašė iš R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Sostinės vystymo grupė“ solidariai priteisti 353 228,14 Lt žalos, o iš R. D., D. D., M. R., E. R. bei UAB „Šilėja“ solidariai priteisti 2 748 237 Lt žalos. Vilniaus apygardos teismas 2013-10-16, 2014-02-07 nutartimis R. D., D. D., M. R., E. R. uždrausta disponuoti UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijomis, leidžiant jas perleisti tik AB „Civinity“; UAB „Sostinės vystymo grupė“ uždrausta perleisti UAB „Šilėja“ akcijas; 2013-10-22 nutartimi uždrausta UAB „Šilėja“ perleisti dukterinės bendrovės UAB „Pas gandrus“ akcijas; 2014-07-21 nutartimi areštuotas R. D., D. D., M. R., E. R. ir UAB „Sostinės vystymo grupė“ turtas, neviršijant 353 228,14 Lt; areštuotas R. D., D. D., M. R., E. R. ir UAB „Šilėja“ turtas, neviršijant 2 748 237 Lt sumos; 2016-08-10 nutartimi arešto mastas padidintas iki 813 952,82 Eur ir panaikintas areštas 353 228,14 Lt sumai. AB „Civinity“ ieškinį atsakovams R. D., D. D., M. R., E. R., UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ teismas atmetė 2016-09-22 sprendimu. Šį sprendimą paliko galioti Lietuvos apeliacinis teismas 2017-06-01 nutartimi.

10AB „Civinity“ pateikė nepagrįstą pareiškimą, kurio pagrindu Vilniaus apskrities VPK NTV Ekonominių nusikaltimų skyrius 2014-05-26 pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo UAB „Šilėja“ patikėtų lėšų išvaistymo, kurį po specialaus liudytojo R. D. apklausos ir UAB „Šilėja“ ūkinės–finansinės veiklos patikrinimo prokuroras nutraukė 2015-09-25 nutarimu, nes nepadaryta nusikalstama veika, numatyta Baudžiamojo kodekso 184 straipsnio 2 dalyje.

11AB „Civinity“ kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su nepagrįstu 2014-07-14 ieškiniu. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-07-22 nutartimi nustatė UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“, UAB „Pas gandrus“ paprastąjį turto administravimą turto administratoriumi paskiriant UAB „Ekvalda“. Vilniaus apygardos teismas 2014-10-06 nutartimi panaikino 2014-07-22 nutartį ir perdavė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo, po ko teismas 2014-10-17 nutartimi nutarė prašymo netenkinti.

122017-09-07 sprendimu Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino ieškovų R. D., D. D., M. R., E. R., UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“, UAB „Pas gandrus“ ieškinį dėl sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir akcininko teisių pripažinimo.

13Ieškovai nurodė, kad atsakovas suvokė, kad reikalavimai nepagrįsti, tačiau vis tiek teikė nurodytus ieškinius ir kitus procesinius dokumentus. Ieškovas R. D. nurodė, kad 2014-07-22 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-31598-466/2014 nustačius UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“, UAB „Pas gandrus“ paprastąjį turto administravimą ir turto administratoriumi paskirus UAB „Ekvalda“ šiose bendrovėse atsirado pinigų srautų valdymo ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo problema. Dėl to R. D. nuo 2014-07-28 iki 2014-09-22 gydėsi, susirgo vidutinio sunkumo depresija, kurios gydymas tęsiasi iki šiol. R. D. nurodo, kad jei jis būtų dirbęs, tai iš UAB „Šilėja“ ir UAB „Sostinės vystymo grupė“ būtų gavęs 1 635,32 Eur daugiau. R. D. patyrė 280,35 Eur nuostolį, kadangi jis sumokėjo UAB „Audito pulsas“ už paslaugas, UAB „Architectura humana“. R. D. teigia, kad UAB „Audito pulsas“ paslaugos buvo reikalingos, kad paneigti AB „Civinity“ ieškinyje nurodytą aplinkybę, kad perkant UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijas, UAB „Sostinės vystymo grupė“ neatskleidė 353 228,14 Lt skolos UAB „Architectura humana“.

14Ieškovai UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ nurodo, kad dėl AB „Civinity“ ieškinių ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“ ir UAB „Pas gandrus“ negalėjo įvykdyti hipotekinio kreditoriaus AB „Šiaulių bankas“ reikalavimo parduoti UAB „Sostinės vystymo grupė“ įmonių grupės perteklinį, pajamų negeneruojantį ar bendrovių veiklai nenaudojamą turtą ir lėšomis gautomis jį realizavus, banko nustatyta tvarka sumažinti įmonių grupės konsoliduotus skolinius įsipareigojimus. UAB „Sostinės vystymo grupė“ įmonių grupė negalėjo vykdyti AB „Šiaulių bankas“ nurodymo pertvarkyti grupės įmonių sutartis, t. y. parduoti dalį turto ir sumažinti kreditinius įsipareigojimus ir per visą šį laiką sumokėjo AB „Šiaulių bankas“ 263 669,23 Eur palūkanas. Jei įmonių grupės turtas nebūtų suvaržytas, tai AB „Šiaulių bankas“ būtų grąžinta 864 000 Eur kredito dalis. UAB „Sostinės vystymo grupė“ teigia, kad nuo 864 000 Eur kredito dalies sumokėjo AB „Šiaulių bankas“ 168 545,81 Eur palūkanų, kurios sudaro nuostolį.

15Ieškovė UAB „Šilėja“ nurodo nuostolius, patirtus dėl areštuoto turto vertinimo, nes turėjo pervesti į antstolės N. Š., vykdžiusios nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, depozitinę sąskaitą 1 051,32 Eur už areštuoto turto vertinimą.

16Atsakovas AB „Civinity“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovai nepateikė įrodymų, kad AB „Civinity“ nesąžiningai kreipėsi į teismus nepagrįstais ieškiniais ir piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Nei viename teismo sprendime nėra pripažintas piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Po Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo AB „Civinity“ iki atsiskaitymo termino pabaigos turėjo teisę stebėti siekiamų įsigyti bendrovių (UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“, UAB „Pas gandrus“) veiklą ir finansinę-ūkinę būklę. Po Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ turtui pradėtas taikyti turto areštas, tai atsakovas įvertino savo kaip svarbių duomenų neatskleidimą dėl UAB „Architectura Humana“ 353 228,14 Lt reikalavimo ir siūlė R. D. sumažinti UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijų kainą. Šalims nesusitarus, atsakovas sulaikė atsiskaitymą, manė, kad atsiskaitymo sustabdymas nereiškia Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pabaigos. R. D. tik praėjus 2 mėnesiams po Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pabaigos, grąžino 25 000 Lt akcijų kainos dalį, nors turėjo grąžinti 2013-07-22. R. D. 2013-09-18 susitikimo su AB „Civinity“ metu atsisakė mažinti UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijų kainą.

17Atsakovas teigė, jog ieškovas neįrodė civilinės atsakomybės sąlygos – piktnaudžiavimo teise, kreipiantis teisminės gynybos. Ieškinio pripažinimas nepagrįstu nereiškia piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Nei viename teismo procesiniame dokumente nekonstatuota, jog atsakovas nesąžiningai kreipėsi į teismą. Šalims derantis dėl Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo, akcijų pardavėjai pradėjo ignoruoti atsakovo pastangas susitarti ir pasiliko didelės vertės (150 000 Lt) avansą. Atsakovas laikė, jog pardavėjai buvo nesąžiningi, nes neatskleidė informacijos apie prievoles, pažeidė interesą įsigyti akcijas, pasipelnė iš sutarties. AB „Civinity“ kreipėsi į teismą, nes nelaikė sutarties pasibaigusia. Reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo kilo, kai atsakovas įvertino sko0lą UAB „Architectura Humana“ ir 2 748 237 Lt kaupiamųjų lėšų trūkumą (ekspertizė nustatė, kad trūkumas sudaro 2 810 416,29 Lt). Galimo 102 301,94 Eur nuostolio atsiradimas buvo priežastis nuo 2013-07-11 taikyti UAB „Sostinės vystymo grupė“ areštą. 813 952,81 Eur reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo buvo reiškiamas, nes paaiškėjus, jog UAB „Šilėja“ netinkamai administravo kaupiamąsias lėšas, atsakovas turėtų lėšas kompensuoti.

18Prevencinio ieškinio pateikimas susijęs su pradėti ikiteisminiu tyrimu. Turto administravimas nesukėlė neigiamų pasekmių, turto administratorius sukaupė 950 000 Lt sąskaitose. Turto administratoriaus ataskaitose teismui nustatyta, jog įmonėse yra didelės finansinės problemos.

19Laikė, kad nėra priežastinio ryšio tarp veiksmų ir prašomos žalos. Neįrodyta, jog R. D. tapo nedarbingu dėl laikino administravimo taikymo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-09-26 nutartimi nustatyta, kad nebuvo pateikta įrodymų, jog dėl laikino administravimo kilo 461 128 Lt nuostoliai. Deklaruojamu laikino nedarbingumo metu R. D. vykdė darbines funkcijas, pasirašinėjo procesinius dokumentus. Ieškovas neturėjo pirkti paslaugų iš UAB „Audito pulsas“, kad įrodytų, jog UAB „Architectura Humana“ sąskaitos yra UAB „Sostinės vystymo grupė“ buhalterinėje apskaitoje. UAB „Audito pulsas“ vertino 2008 m. apskaitos laikotarpį, kai teisminis ginčas vyko dėl 2009-02-23 ir 2009-05-11 sąskaitų. Ataskaita nebuvo aktuali.

20Pažymėjo, kad UAB „Sostinės vystymo grupė“ nuostolius skaičiuoja ne iki laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o iki paskutinio nekilnojamojo turto pardavimo. Ieškovas neturėjo nei pareigos, nei realaus ketinimo parduoti turtą. AB „Šiaulių bankas“ 2013-09-16 tik pasiūlė parduoti perteklinį turtą. Teismui teikiamuose skunduose dėl laikinųjų apsaugos priemonių nebuvo nurodoma, jog ketinama turtą parduoti. Lietuvos apeliacinio teismo 2015-01-29 nutartimi atmestas ieškovų skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-09-09 nutarties. 2016-07-20 atsakovas atsisakė reikalavimo UAB „Sostinės vystymo grupė“ atžvilgiu, tačiau turto nepardavinėjo. Brangiausias turtas, esantis ( - ) priklausė UAB „Pas gandrus“ ir nebuvo areštuotas.

21UAB „Šilėja“ vykdomojoje byloje patirti nuostoliai ekspertizei vykdomojoje byloje nėra susiję su atsakovo procesiniais veiksmais. Ieškinys atmestinas.

22Ginčas byloje kilo dėl ieškovams padarytos žalos atlyginimo, nurodant, jog žalos atsiradimo pagrindą sudarė neteisėti atsakovo veiksmai, teismui teikiant pareiškimus ir pradedant civilines bylas bei kreipiantis dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Visų trijų ieškovų reikalavimai dėl žalos atlyginimo iš esmės yra siejami su tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, kurios susiklostė atsakovui AB „Civinity“ realizuojant ketinimą nupirkti ieškovo UAB „Statybos vystymo grupė“ akcijas. UAB Šilėja“ ir UAB „Pas gandrus“ yra dukterinės įmonės. UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcininkais yra R. D. ir M. R. (t. 2, b. l. 75), UAB „Šilėja“ vienintelis akcininkas yra UAB „Sostinės vystymo grupė“, o UAB „Pas gandrus“ vienintelis akcininkas yra UAB „Šilėja“ (civilinė byla Nr. 2-399-466/2017, t. 1, b. l. 50-52).

23Reiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo reikalinga įrodyti būtinas civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą, priežastinį ryšį ir kaltę. Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos (CK 6.263 straipsnio 1 dalis). Ieškovai prašo taikyti deliktinę atsakomybę, kuri iš esmės siejama su neteisėtai atliktais procesiniais veiksmais, atsakovui kreipiantis į teismus ir teisėsaugos įstaigas dėl su šalių sutartiniais santykiais susijusių aplinkybių. Faktinės aplinkybės

24Byloje buvo nustatyta, jog 2013-07-08 R. D., D. D., M. R. ir E. R. su atsakovu AB „Civinity“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Facilities management“) sudarė visų UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Pagal Akcijų pirkimo-pardavimo sutartį akcijų pirkėjas įsipareigojo per 8 dienas sumokėti 1 723 000 Lt už akcijas (t. 1, b. l. 26-28). Sutarties 1.2.1 punkte pažymėta, kad 150 000 ir 25 000 Lt apmokėta pagal preliminarią akcijų pardavimo sutartį. Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties 4.3 punkte nurodyta, jog sutartis pasibaigia, jei pirkėjas nesumoka kainos iki 16 val., jeigu šalys nesusitars kitaip. Pirkėjui nustatytu laiku neapmokėjus akcijų, 25 000 Lt grąžinama pirkėjui, o 150 000 Lt, sumokėti pagal preliminarią sutartį negrąžinami ir laikomi bendrovių parengiamųjų valdymo ir perdavimo darbų kompensavimu.

25Iki 2013-07-16 AB „Civinity“ visos sumos už akcijas nesumokėjo ir tarp šalių kilo ginčas dėl Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo. Šalių ginčas dėl Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo buvo išnagrinėtas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 pagal AB „Civinity“ ieškinį R. D., D. D., M. R., E. R., UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“, trečiasis asmuo UAB „Pas gandrus“. Šioje byloje pareikštais galutiniais reikalavimais AB „Civinity“ prašė pripažinti, kad nuo 2014-05-06 įsigijo nuosavybės teises į visas 10 000 vnt. UAB „Sostinės vystymo grupė“ paprastąsias vardines akcijas bei priteisti 813 952,81 Eur turtinės žalos atlyginimo. Ieškinys buvo grindžiamas tuo, kad atsiskaitymo už akcijas dieną AB „Civinity“ tapo žinoma apie UAB „Architectura Humana“ reikalavimą UAB „Sostinės vystymo grupė“ dėl 353 228,14 Lt skolos priteisimo. Ieškovas laikė, jog jam nebuvo atskleista perkamų įmonių turtinė padėtis. Vilniaus apygardos teismo 2016-09-22 sprendimu ieškinys buvo atmestas. Vilniaus apygardos teismo sprendimas paliktas nepakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2017-06-01 nutartimi. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Teismo 2013-10-16, 2013-10-22 bei 2014-02-07 nutartimis uždrausta disponuoti akcijomis, o 2014-07-21 bei 2016-08-10 nutartimis areštuotas turtas.

26Pagal AB „Civinity“ pareiškimą Vilniaus apskrities VPK NTV ekonominių nusikaltimų skyrius 2014-05-26 pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl UAB „Šilėja“ lėšų iššvaistymo, kuris buvo nutrauktas 2015-09-25 nutarimu, nesurinkus duomenų, jog padarytas nusikaltimas.

27AB „Civinity“ ir Ž. K. 2014-07-17 pateikė ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui, kuriuo prašė tol, kol nebus perduoti visi įgaliojimai teisėtiems bendrovių UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“, UAB „Pas gandrus“ vadovams, uždrausti atsakovams R. D., R. T., ir minėtiems juridiniams asmenims perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti turimas teises į bendrovėms priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, sudaryti sutartis, kuriomis būtų skolinamos bendrovių lėšos. Ieškinyje nurodoma, jog AB „Civinity“ 2014-05-06 tapo UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcininku, sumokėjo visą kainą už akcijas ir 2014-05-06 sprendimu atleido UAB „Sostinės vystymo grupė“ direktorių R. D. bei paskyrė Ž. K.. Taip pat Ž. K. paskirtas ir kitų bendrovių vadovu. Atsakovai neleidžia naujai paskirtam direktoriui vykdyti pareigų. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-22 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir nustatytas paprastasis turto administravimas, turto administratoriumi paskiriant UAB „Ekvalda“. Vilniaus apygardos teismo 2014-10-06 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-22 nutartis buvo panaikinta ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas perduotas spręsti iš naujo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-19 nutartimi prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestas. Dar vienas AB „Civinity“ ir Ž. K. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nustatyti paprastąjį turto administravimą buvo atmestas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-17 nutartimi. Vilniaus apygardos teismo 2015-02-18 nutartimi atskirasis skundas atmestas ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-09 ir 2014-10-17 nutartys paliktos nepakeistos. 2017-06-06 AB „Civinity“ ir Ž. K. teismui pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-09 nutartimi atsisakymas nuo ieškinio priimtas ir byla nutraukta. Dėl neteisėtų veiksmų

28Neteisėti veiksmai apibrėžiami CK 6.246 straipsnio 1 dalyje. Įtvirtinta, jog civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai kaip bendro pobūdžio reikalavimas koreliuoja su kitu bendro pobūdžio reikalavimu elgtis taip, kad niekam nepadarytum žalos (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Kreipimasis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo yra konstitucinė asmens teisė (Konstitucijos 30 straipsnis). Atsakomybė gali atsirasti įgyvendinant šią konstitucinę teisę, kai asmuo elgiasi nesąžiningai ir reiškia žinomai nepagrįstus ieškinius bei kitus procesinius prašymus. Tuo pažeidžiama pareiga šalims priklausančiomis procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai. CPK 42 straipsnio 5 dalis nurodo, jog šalys privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus, pranešti teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje ir nurodyti nedalyvavimo priežastis. Netinkamas ir nesąžiningas naudojimasis procesinėmis teisėmis yra laikomas piktnaudžiavimus. Toks elgesys sukelia įstatymo apibrėžtas teisines pasekmes. CPK 95 straipsnis nurodo, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Motyvuotas prašymas dėl nuostolių atlyginimo gali būti paduotas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos arba gali būti pareikštas ieškinys dėl nuostolių atlyginimo naujoje byloje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2005-04-04 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-224 išaiškinta, kad CPK 95 straipsnio 1 dalyje numatytos dvi būtinos sąlygos reikalavimui dėl nuostolių piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atveju pareikšti: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui. Alternatyvus tokio pobūdžio sankcijų taikymo pagrindas yra tuo atveju, kai šalis veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Toje pačioje nutartyje nurodoma, jog piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Vienos šalies procesinių teisių įgyvendinimu negali būti pateisinamas kitos šalies teisių suvaržymas ir jos padėties apsunkinimas žymiai didesniu mastu, palyginus su mažesniu interesu įgyvendinti tokią procesinę teisę. Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Teisė į teisminę gynybą, jos prieinamumą garantuojama pagrindiniuose įstatymuose, dėl to ir asmens įgyvendinama teisė į apeliaciją gali būti laikoma piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise naudojamasi akivaizdžiai ne pagal jos paskirtį.

29Nei vienoje teismų nagrinėtoje civilinėje byloje nebuvo konstatuotas piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, todėl ieškovai turi pareigą įrodyti ieškinio pagrindą, jog atsakovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, atlikdamas ieškinyje nurodytus veiksmus. Ieškovų vertinimu, atsakovas nepagrįstai kreipėsi į teismą dėl Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo. ieškovų nurodytų aplinkybių įvertinimui reikalinga išanalizuoti atsakovo procesinius veiksmus civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016. Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1038-781/2016 pradėta 2013-10-14 pagal AB „Civinity“ ieškinį, kuriuo prašyta įpareigoti atsakovus R. D., D. D., M. R. ir E. R. natūra įvykdyti Akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir perduoti 100 proc. UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijų ieškovui, sumažinti sutarties kainą 300 243, 92 Lt suma iki 1 422 756, 08 Lt. Vilniaus apygardos teismo 2013-10-16 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuotas R. D., D. D., M. R. ir E. R. turimos UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcijos, uždraudžiant jomis disponuoti. Taip pat buvo uždrausta UAB „Sostinės vystymo grupė“ perleisti šio juridinio asmens valdomas UAB „Šilėja“ akcijas. Vilniaus apygardos teismo 2013-10-22 nutartimi uždrausta UAB „Šilėja“ perleisti UAB „Pas gandrus“ akcijas.

30Vilniaus apygardos teisme 2014-05-15 priimtas AB „Civinity“ patikslintas ieškinys, kuriuo iš R. D., D. D., M. R., E. R. prašyta priteisti 353 228,14 Lt žalos, kurią sudarė UAB „Architectura Humana“ reikalavimas. Vilniaus apygardos teisme 2014-07-02 priimtas patikslintas ieškinys, kuriuo papildomai iš R. D., D. D., M. R., E. R. ir UAB „Šilėja“ prašyta solidariai priteisti 2 748 237 Lt turtinės žalos atlyginimo. Nurodyta, kad ši žala susidarė dėl to, kad 2 748 237 Lt UAB „Šilėja“ patikėtų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų lėšų buvo nusikalstamai iššvaistytos. Vilniaus apygardos teismo 2014-07-21 nutartimi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkintas ir areštuotos R. D., D. D., M. R., E. R. ir UAB „Sostinės vystymo grupė“ priklausantis turtas bendrai 353 228,14 Lt sumai bei R. D., D. D., M. R., E. R. ir UAB „Šilėja“ priklausantis turtas bendrai 2 748 237 Lt sumai.

31Nesutiktina su ieškovų pozicija, jog atsakovas neturėjo teisinio ir faktinio pagrindo kreiptis į teismą ir prašyti išspręsti šalių ginčą. Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo vykdoma susitartu būdu dėl objektyvių priežasčių. Už akcijas galutinė kaina turėjo būti sumokėta 2013-07-16, tačiau Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dieną (2013-07-08) UAB „Architectura Humana“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą (civilinė byla Nr. 2-3103-431/2015) , prašydama priteisti 340 953,80 Lt skolos, 12 275,34 Lt delspinigių ir 6 proc. palūkanų. Ieškinio pagrindu nurodyta tai, jog 2007-08-03 su atsakovu sudarė Projektavimo darbų rangos sutartį Nr. 07/019, pagal kurią įsipareigojo parengti, suderinti ir pateikti nuolatinei statybos komisijai Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje komercinės paskirties pastato su gyvenamosiomis patalpomis projektą su lauko inžineriniais tinklais žemės sklype, esančiame ( - ), o atsakovas įsipareigojo tinkamai parengtą pastato projektą priimti ir sumokėti ieškovui nustatytą atlyginimą už projekto parengimą. Ieškinys Vilniaus apygardos teismo 2013-07-11 preliminariu sprendimu patenkintas. Laikinosios apsaugos priemonės taikytos Vilniaus apygardos teismo 2013-07-11 nutartimi, kuri Turto arešto aktų registre įregistruota 2013-07-15, t. y. dieną prieš atsiskaitant už akcijas.

32UAB „Architectura Humana“ galimas reikalavimas atsakovui nebuvo atskleistas sudarant Akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir tai sudarė rimtą pagrindą įtarti, jog R. D. netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus. Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties preambulėje nurodyta, jog pardavėjas pateikė duomenis bei informaciją apie bendrovės ir susijusių bendrovių turtą, finansinę būklę ir veiklą, o pirkėjas, pasikliaudamas savo analizės išvadomis išreiškia savo valią ir nuperka visas akcijas. Sutarties 3.2 punktas nurodo, jog pirkėjas nelaiko reikalingu atlikti teisinį ar apskaitos auditą, jam atskleistos visos aplinkybės apie įmonės turtinę padėtį. UAB „Architectura Humana“ pareikšto ieškinio vertinimas sudarė esminį motyvą, kuriuo remiantis buvo atmestas atsakovo ieškinys dėl tolesnio Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo. Vilniaus apygardos teismo 2016-09-22 sprendime civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 nustatyta, jog apie UAB „Architectura Humana“ ieškinį dėl 353 228,14 Lt skolos priteisimo iš UAB „Sostinės vystymo grupė“, laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus apygardos teismo 2013-07-11 nutartimi, UAB „Sostinės vystymo grupė“ tapo žinoma 2013-07-19, kai įteikti dokumentai. Atsakovų civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 elgesys, vykdant Akcijų pirkimo-pardavimo sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 priimtu sprendimu pripažintas sąžiningu, nes teismas nustatė, jog apie įsipareigojimus UAB „Architectura Humana“ jie nežinojo. Tačiau Vilniaus apygardos teismas pažymėjo, jog UAB „Sostinės vystymo grupė“ atstovas pripažino, kad UAB „Architectura Humana“ buvo atsiuntusi sąskaitas ir aktus, kuriuos UAB „Sostinės vystymo grupė“ grąžino. Kadangi abiejose bylose dalyvavo tie paties asmenys, šioje byloje remiamasi civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis (CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

33Vėlesniais teismų sprendimais UAB „Architectura Humana“ reikalavimai UAB „Sostinės vystymo grupė“ buvo atmesti. Atsakovui pareiškus prieštaravimus, 2015-01-02 galutiniu sprendimu preliminarus sprendimas buvo panaikintas ir ieškinys atmestas. Teismas nustatė, kad pagal Projektavimo darbų rangos sutarties 3.3.2. ir 3.3.3. punktus užsakovui neatsirado pareiga sumokėti visą jame numatytą sumą vykdytojui, nes numatyti 1-ojo etapo darbai dalyje nebuvo ir nėra perduoti užsakovui, o 2-ojo etapo darbai neperduoti visa apimtimi. Šis sprendimas paliktas nepakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2015-12-07 nutartimi Nr. 2A-608-180/2015 bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-06-29 nutartimi Nr. 3K-3-359-686/2016. Vien ieškinio atmetimas neleidžia teigti, kad UAB „Architectura Humana“ ieškinys buvo akivaizdžiai nepagrįstas. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3103-431/2015 nagrinėjamas šalių ginčas buvo sudėtingas, byla nagrinėta kasacine tvarka. Negalima teigti, jog 2013-07-16 sužinojęs apie UAB „Architectura Humana“ reikalavimą, atsakovas turėjo suprasti, jog šis reikalavimas nepagrįstas ir į jį nekreipti dėmesio mokėdamas pagal Akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir nesiaiškindamas aplinkybių būti tikru dėl akcijų pardavėjo sąžiningumo. Kiekvienam tokioje padėtyje atsidūrusiam protingam žmogui kiltų rimtas įtarimas, jog jam nėra atskleista informacija apie perkamą įmonę. Aplinkybė, ar UAB „Architectura Humana“ skola yra įtraukta į UAB „Sostinės vystymo grupė“ finansinę apskaitą, ar nėra įtraukta tokio įtarimo kilimui reikšmės neturi, kadangi vien ieškinio pareiškimas sukėlė rimtas teisines pasekmes. Ieškinyje nepagrįstai remiamasi Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties 3.2 punktu, jog pardavėjas įsipareigojo nereikšti ieškinių dėl bendrovės kainos, veiklos ir turto. Atsisakymas nuo teisės kreiptis į teismą negalioja (CPK 5 straipsnio 2 dalis). Kiekviena sutarties šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl sutarties pakeitimo, jeigu pagrįstai laiko, kad kita sutarties šalis iš esmės pažeidė sutartį (CK 6.223 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Atsakovo įtarimas dėl esminio sutarties pažeidimo – nepakankamo informacijos apie įmonės finansinę būklę atskleidimas, vertinant UAB „Architectura Humana“ ieškinį bei toje byloje teismo atliktus veiksmus preliminariai, neištyrus visų bylos aplinkybių ir nežinant proceso baigties, buvo pakankamai pagrįstas.

34Abipusių sutarties šalių abejonių kilimą dėl Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties tolesnio vykdymo ir atsiskaitymo už akcijas rodo ir šalių elgesys, jų požiūriai į susidariusią situaciją, kai UAB „Architectura Humana“ pareiškė ieškinį. Aplinkybę, jog tarp šalių vyko derybos dėl tolesnio Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo, kai 2013-07-16 nebuvo pilnai atsiskaityta už akcijas, patvirtina Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 pateikti įrodymai. Su pradiniu ieškiniu pateiktas bei 2014-05-26 raštu papildomai R. D. pateiktas nepasirašytas 2013-08-29 Papildomas susitarimas prie Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties. Iš šio įrodymo matyti, jog tarp akcijų pirkėjo ir pardavėjo vyko derybos dėl naujo susitarimo sudarymo. Papildomo susitarimo preambulėje nurodoma, jog pardavėjai neatskleidė įsiskolinimo UAB „Architectura Humana“ bei UAB „Šilėja“ viršnorminio šilumos energijos suvartojimo, dėl ko susidarė 488 965,44 Lt įsiskolinimas UAB „Vilniaus energija“. Taip pat pripažinta, jog UAB „Šilėja“ veikla apsunkinta kreditorių UAB „VSA Vilnius“, UAB „Schindler-Liftas“, UAB „Kone“ naudai taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. R. D. pateiktame Papildomo susitarimo egzemplioriuje esančiose ranka rašytose pastabose bei 2014-05-26 lydraštyje teismui R. D. nepritaria tik techniniam Papildomo susitarimo įforminimui, o ne principinėms nuostatoms, jis neginčija dokumento projekte esančių teiginių dėl UAB „Šilėja“ įsiskolinimo bei neatskleistos informacijos.

35Susidarius šiai padėčiai nėra pagrindo sutikti su ieškovų argumentais, jog AB „Civinity“ ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 pareiškė suprasdama, jog Akcijų pirkimo-pardavimo sutartis pasibaigė ir siekdama neteisėtai veikti pardavėjus dėl akcijų perėmimo ar daryti kitokį neigiamą poveikį. Teismo posėdžio metu R. D. teigė, jog atsakovas prašė 6 mėn. apmokėjimo atidėjimo. Ši Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties neįvykdymo priežastis buvo nurodyta ir civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 pateiktame 2013-11-12 atsiliepime. Ši aplinkybė nebuvo nustatyta nei civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016, nei šioje byloje. Vertindamas tolesnius šalių veiksmus dėl Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo teismas remiasi civilinėje byloje aptartomis sandorio neįvykdymo aplinkybėmis, kadangi šioje byloje buvo išnagrinėtas šalių ginčas dėl šio juridinio fakto (CPK 182 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

36Nesutiktina ir su tuo, kad atsakovas nesąžiningai patikslino ieškinio reikalavimus Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016, dėl ko ieškovų turtui buvo taikytas didelio masto areštas. AB „Civinity“ patikslintas ieškinys dėl 353 228,14 Lt žalos Vilniaus apygardos teisme priimtas 2014-05-15, o 2014-07-02 priimtas patikslintas ieškinys, kuriuo papildomai prašoma priteisti 2 748 237 Lt turtinės žalos atlyginimo. Nurodyta, kad ši žala susidarė dėl to, kad 2 748 237 Lt UAB „Šilėja“ patikėtų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų lėšų buvo nusikalstamai iššvaistytos.

37Ieškovai teigia, jog aplinkybė, kad daugiabučių namų butų savininkų kaupiamosios įmokos liftų išlaikymui yra panaudotos UAB „Šilėja“ reikmėms, atsakovui buvo žinoma. Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties 3.2 punktas patvirtina, jog pirkėjas žino, kad apskaitoje atvaizduotos lėšos liftų remontui, jų amortizacijai atkurti yra panaudotos apyvartinėms lėšoms ir bendrovės poreikiams. AB „Civinity“ finansų direktoriaus 2014-04-11 pažymoje nurodyta, jog buvo nustatyta 2013-05-31 balanse apskaitytos 2 748 237 Lt sumos reikšmė. Apskaitos žiniaraščiuose suma paaiškinta kaip kaupiamosios lėšos liftų kapitaliniam remontui. AB „Civinity“ dėl kaupiamųjų įmokų priteisimo kreipėsi praėjus metams nuo Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo ir po 2014-04-11 AB „Civinity“ finansų direktoriaus pažymos surašymo. Akcijų pirkimo-pardavimo sutarties 3.2 punkto nuostata leidžia teigti, jog atsakovui buvo žinoma apie kaupiamųjų įmokų išleidimą kitoms reikmėms ir jis įsipareigojo į teismą nesikreipti. Tačiau tai, kad teismas patikslintą ieškinį priėmė, taikė laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sprendė dėl preliminaraus patikslinto ieškinio pagrįstumo, patvirtina, jog atsakovo teisė kreiptis į teismą negali būti ginčijama ir laikoma nesąžiningu elgesiu.

38Be to, kreipimasis dėl kaupiamųjų išlaidų priteisimo buvo susijęs su pranešimu apie galimą nusikaltimo padarymą. Kiekvieno asmens pareiga pranešti apie galimą nusikalstamą veiką. Supratimas, jog veika gali būti nusikalstama, gali susiformuoti ir vėliau, ne tik aplinkybių sužinojimo dieną. Prašymas priteisti išleistas kaupiamasias įmokas yra pagrįstas tuo, kad ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 tenkinimo atveju atsakovui perėjus nuosavybės teisei į UAB „Šilėja“ akcijas, atsakovui tektų pareiga grąžinti kaupiamasias įmokas jas įmokėjusiems asmenims.

39Nėra pagrįsta teigti, jog atsakovas neteisėtai 2014-05-26 kreipėsi dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Vilniaus apskrities VPK NTV ekonominių nusikaltimų skyriaus 2015-09-25 nutarimu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, tačiau ikiteisminio tyrimo metu nustatyti finansiniai pažeidimai UAB „Šilėja“ veikloje. Pažymėta, jog nuo 2013-02-25 iki 2014-06-30 kaupiamosios įmokos – amortizaciniai atsiskaitymai liftų įrangai – buvo laikomos UAB „Šilėja“ atsiskaitomosiose sąskaitose, pažeidžiant CK 4.82 straipsnio 4 dalį ir Vyriausybės 2001-05-23 nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 4 ir 5.4(1) punktų nuostatas. Ne visos kaupiamosios įmokos panaudotos pagal paskirtį liftų atnaujinimui. Ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatyta, jog kaupiamosios įmokos panaudotos UAB „Sostinės vystymo grupė“ veikloje. CK 4.82 straipsnio 2 dalis nurodo, jog butų ir kitų patalpų savininkai privalo reguliariai kaupti lėšas, kurios bus skirtos namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Šios lėšos yra butų ir kitų patalpų savininkų bendroji jungtinė nuosavybė. Esant tokiam teisiniam reguliavimui yra akivaizdu, jog kaupiamosios įmokos neturi būti naudojamos kitai bendrovės veiklai finansuoti. UAB „Šilėja“ lėšas laikė bendroje sąskaitoje, o iš ikiteisminio tyrimo duomenų nematyti, jog būtų pateikti tikslūs duomenys dėl kaupiamųjų įmokų panaudojimo ir apskaitos. Tai, kad UAB „Šilėja“ vėliau iš kitų pajamų atstatė surinktas lėšas liftų remontui, nekeičia padėties, nes šių lėšų šaltinis nežinomas, ar lėšos padengtos iš pelno, ar iš kitų gyventojų mokesčių už komunalines paslaugas, kurie turėjo būti sumokėti tiekėjams.

40Iš prie atsakovo atsiliepimo pateiktų duomenų matyti, jog į Generalinę prokuratūrą dėl kaupiamųjų lėšų iššvaistymo kreipėsi ir Vilniaus miesto savivaldybė (t. 2, b. l. 159-160). Savivaldybės pranešime teigiama, jog UAB „Šilėja“ depozitinėje sąskaitoje buvo tik apie 7 000 Eur. UAB „Šilėja“ direktoriaus R. D. 2015-11-11 rašte Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pažymima, jog bendrovė negali į depozitinę sąskaitą pervesti visos kaupiamųjų įmokų iki 2015-09-30 sumos, nes neturi lėšų (t. 2, b. l. 164). 2015-06-18 specialisto paaiškinime (t, 2, b. l. 145) nurodoma, jog UAB „Šilėja“ piniginių lėšų banko sąskaitose, kasoje 2010-03-01 turėjo 176 628,96 Lt, o terminuotų indėlių kasose – 205 653,37 Lt, t. y. 1 708 892,86 Lt mažiau, nei turėjo būti. Vilniaus apygardos prokuratūros 2015-09-25 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą teisėtumas nebuvo tikrinamas teisme, todėl šis dokumentas ir jame padarytos išvados nelygintinas išteisinamajam nuosprendžiui. Pateikti dokumentai patvirtina, jog įtarimai dėl galimo kaupiamųjų lėšų iššvaistymo nebuvo žinomai melagingi, o turėjo realų pagrindą, kuriuo pasirėmė ne tik atsakovas, bet ir Vilniaus miesto savivaldybės administarcija, ikiteisminis tyrimas vykdytas metus laiko, gauta specialisto išvada, apklausti liudytojai. Tai patvirtina, jog pranešimas apie pažeidimus nebuvo akivaizdžiai nepagrįstas ir nesąžiningas.

41Priėmus patikslintą ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016, kuriuo prašyta didelės žalos, atsirado pagrindas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Vilniaus apygardos teismo 2014-07-21 nutartimi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkintas ir areštuotas R. D., D. D., M. R., E. R. ir UAB „Sostinės vystymo grupė“ priklausantis turtas bendrai 353 228,14 Lt sumai bei R. D., D. D., M. R., E. R. ir UAB „Šilėja“ priklausantis turtas bendrai 2 748 237 Lt sumai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gruodžio 1 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-411/2010 (Teismų praktika. 2010, 34) išaiškinta, kad piktnaudžiavimas teise nevertintinas kaip būtinoji civilinės atsakomybės už žalą, padarytą taikant reikalavimo užtikrinimo priemones administraciniame procese, sąlyga, o tik kaip kvalifikuojanti, t. y. užtikrinimo priemones prašiusio taikyti asmens kaltę patvirtinanti aplinkybė. Piktnaudžiaudamas savo teise, asmuo suvokia, kad jis viršija įstatymų nustatytas savo teisės įgyvendinimo ribas ir taip daro žalą kitiems asmenims. Kreipdamasis į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo ir prašydamas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, asmuo prisiima riziką, kad jo reikalavimai gali būti atmesti, tačiau tai nereiškia jo piktnaudžiavimo teise. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra galimas, jei teismas nepadaro išvados, kad pareikštas ieškinys yra tikėtinai pagrįstas (CPK 144 straipsnio 1 dalis. Konstatuojama, jog ieškovas neįrodė, kad atsakovas, tikslindamas ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 ir prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, suvokė, kad viršija teisės aktų nustatytas savo galimai pažeistos teisės gynimo ribas (CPK 178 straipsnis).

42AB „Civinity“ 2016-07-20 civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 pateiktas patikslintas ieškinys iš esmės yra ankstesnio procesinio dokumento pakartojimas, išskyrus tai, jog juo buvo atsisakyta su UAB „Architectura Humana“ susijusio reikalavimo, nes buvo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-359-686/2016. Dėl kaupiamųjų išlaidų praradimo prašomi priteisti nuostoliai patikslinti pagal Lietuvos teismo ekspertizės centre atliktos ekspertizės 2016-03-31 aktą. Ieškovas neteisingai nurodo, jog prašymas priteisti nuostolius po to, kai buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, yra neteisėtas. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą nėra galutinis procesinis sprendimas ir jo galia nėra išteisinamojo nuosprendžio galia. Prejudiciniais faktais civilinėje byloje pripažįstamos tik baudžiamojoje byloje įrodytos aplinkybės (CPK 182 straipsnio 3 punktas).

43Ieškovai taip pat įrodinėja, jog atsakovas neteisėtai kreipėsi su prevenciniu ieškiniu, dėl ko UAB „Sostinės vystymo grupė“ teismo nutartimi nustatytas turto administravimas. AB „Civinity“ ir Ž. K. 2014-07-17 pateikė prevencinį ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui, kuriuo prašė tol, kol nebus perduoti visi įgaliojimai teisėtiems bendrovių UAB „Sostinės vystymo grupė“, UAB „Šilėja“, UAB „Pas gandrus“ vadovams, uždrausti atsakovams R. D., R. T., ir minėtiems juridiniams asmenims perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti turimas teises į bendrovėms priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, sudaryti sutartis, kuriomis būtų skolinamos bendrovių lėšos. Ieškinyje nurodoma, jog AB „Civinity“ 2014-05-06 tapo UAB „Sostinės vystymo grupė“ akcininku, sumokėjo visą kainą už akcijas ir 2014-05-06 sprendimu atleido UAB „Sostinės vystymo grupė“ direktorių R. D. bei paskyrė Ž. K.. Ž. K. taip pat paskirtas ir kitų bendrovių vadovu. Atsakovai neleidžia naujai paskirtam direktoriui vykdyti pareigų. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-22 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir nustatytas paprastasis turto administravimas, turto administratoriumi paskiriant UAB „Ekvalda“. Vilniaus apygardos teismo 2014-10-06 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-22 nutartis buvo panaikinta ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas perduotas spręsti iš naujo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-19 nutartimi prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestas. Dar vienas AB „Civinity“ ir Ž. K. prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nustatyti paprastąjį turto administravimą buvo atmestas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-17 nutartimi. Vilniaus apygardos teismo 2015-02-18 nutartimi atskirasis skundas atmestas ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-09 ir 2014-10-17 nutartys paliktos nepakeistos. Vertinant tai, kad prevencinio ieškinio pareiškimo metu atsakovas buvo ne tik pradėjęs civilinę bylą dėl akcijų pripažinimo jo nuosavybe, bet ir sumokėjęs kainą už akcijas, kurią R. D. grąžino, šia aplinkybe pagrįstai galima remtis, reiškiant prevencinį ieškinį. Taip pat pastebėtina, jog ieškovai neįrodinėjo, kad turto administravimas sukėlė bendrovių nuostolius, pateikti samprotavimai dėl pajamų sumažėjimo nėra patvirtinti įrodymais ir nenurodyti bent kokie turto administratoriaus veiksmai, kurie galėjo lemti pablogėjusią turtinę padėtį.

442017-06-06 AB „Civinity“ ir Ž. K. teismui pateikė pareiškimą dėl prevencinio ieškinio atsisakymo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-06-09 nutartimi atsisakymas nuo ieškinio priimtas ir byla nutraukta. AB „Civinity“ atskirasis skundas dėl 2017-06-09 nutarties dalies, kuria buvo priteistos administravimo išlaidos, atmestas Vilniaus apygardos teismo 2018-01-16 nutartimi. Kai byla baigiama nepriimant sprendimo, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į šalių procesinį elgesį, bylinėjimosi išlaidų atsiradimo priežastis (CPK 94 straipsnis). Nurodytos aplinkybės yra vertinamojo pobūdžio, nėra universalių normos aiškinimo taisyklių, todėl atskirojo skundo padavimas negali būti vertinamas kaip sąmoningas neteisėtas procesinis elgesys.

45Ieškovas kaip neteisėtus atsakovo veiksmus nurodo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-364-854/2017, kurioje priimtu 2017-09-07 sprendimu buvo pripažinti negaliojančiais AB „Civinity“ 2014-05-06, 2014-05-07 ir 2014-05-08 sprendimai dėl Ž. K. registravimo bendrovių direktoriumi Juridinių asmenų registre. Kaip matyti, ši civilinė byla buvo baigta ir ieškinys atmestas tik po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas priėmė 2017-06-01 nutartį (civilinė byla Nr. 2-1038-781/2016) ir galutiniu sprendimu konstatuota, jog atsakovas neturi teisės į akcijas.

46Reziumuojant pažymima, jog ieškovai neįrodė, kad pradėdamas procesus prieš ieškovus atsakovas pažeidė procesines teises ir pareigas, sąmoningai veikė prieš ieškovus, siekdamas neproporcingo poveikio jų interesams bei piktnaudžiavo teise. Visi atsakovo procesiniai veiksmai iš esmės buvo susiję su sudėtingo ginčo civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 sprendimo rezultatu. Kadangi byloje buvo įrodinėjamos įvairios reikšmingos aplinkybės, tai bylos baigtis vertintina kaip sunkiai prognozuotina. Nei iš vienos proceso šalies negalima reikalauti iš anksto būti įsitikinusiam būsimu rezultatu. Šioje byloje neteisėti atsakovo veiksmai neįrodyti (CPK 178 straipsnis).

47Dėl žalos ir priežastinio ryšio

48Ieškovas R. D. prašo priteisti žalą, kuri susidarė dėl nedarbingumo metu negautų pajamų bei išlaidų teikiant įrodymus. Ieškovas prašė jam priteisti prarastas pajamas dėl nedarbingumo, kurį sukėlė neteisėti atsakovo veiksmai. 2017-12-04 Medicinos dokumentų išraše (t. 1, b. l. 106) nurodyta, kad R. D. 2014 m. rugsėjo mėn. kreipėsi į psichiatrą, stebėtas depresinis sindromas po patirto ir tebesitęsiančio streso. Iki šiol tęsiamas gydymas. UAB „Šilėja 2017-12-11 pažymoje (t. 1, b. l. 107) nurodyta, jog UAB „Šilėja“ direktorius R. D. nuo 2014-07-28 iki 2014-09-22 turėjo nedarbingumo pažymėjimą, jei jis nebūtų sirgęs, jam būtų priskaičiuota 13 361,27 Lt. UAB „Sostinės vystymo grupė“ 2017-12-06 pažymoje (t. 1, b. l. 110) nurodyta, kad direktorius R. D. nuo 2014-07-28 iki 2014-09-22 turėjo nedarbingumo pažymėjimą, jei jis nebūtų sirgęs, jam būtų priskaičiuota 1 141,24 Lt. Akivaizdu, jog sudėtingas šalių ginčas galėjo būti priežastis, dėl kurios pablogėjo ieškovo sveikata, tačiau dėl susidariusios padėties – pradėtų civilinių bylų, ikiteisminio tyrimo, atsakovas nebuvo atsakingas ir kaltas. Turtinius ginčus su UAB „Architectura Humana“, kaupiamųjų lėšų naudojimą ne pagal paskirtį lėmė paties ieškovo veiksmai. Byloje nėra medicininių duomenų, kurie patvirtintų priežastinį ryšį tarp netektų pajamų ir neteisėtų atsakovo veiksmų.

49Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 R. D. ir D. D. yra pateikę UAB „Audito pulsas“ atestuoto auditoriaus ataskaitą apie faktinius pastebėjimus (civilinė byla Nr. 2-1038-781/2016 t. 1, b. l. 257-260), už kuriuos buvo sumokėta 968 Lt. Šiuose pastebėjimuose nurodyta, jog veikiama pagal su R. D. sudarytą 2013-11-08 patikrinimo atlikimo sutartį. Buvo tikrinta UAB „Architectura Humana“ pateiktos sąskaitos, jų apmokėjimas bei apskaitymas buhalteriniuose dokumentuose. Nagrinėjamoje byloje atsakovas teigia, jog patikrinimas atliktas už 2008 metų laikotarpį, kai teisme nagrinėtas UAB „Architectura Humana“ ir UAB „Sostinės vystymo grupė“ ginčas dėl 2009 metų sąskaitų apmokėjimo. Šis argumentas neteisingas, kadangi patikrinimas atliktas neapsiribojant periodu iki 2009 m. Buvo tikrinta visa su UAB „Architectura Humana“ susijusi apskaita, tik nebuvo rastos sąskaitos už 2009 m. Patikrinimo akte pažymėta, jog skola UAB „Architectura Humana“ sudarė 156 500 Lt, tačiau kreditorius ją 2009-11-25 perleido UAB „Irec Lt“, pažymima, jog skola buvo tinkamai apskaityta. R. D. civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 prašė priteisti jo turėtas 968 Lt bylinėjimosi išlaidas, susijusias su įrodymų pateikimu (2014-07-21 atsiliepimo 2 reikalavimas). Išlaidos įrodymų gavimui ir pateikimui yra bylinėjimosi išlaidos pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktą, todėl bylą laimėjusi šalis gali prašyti šias išlaidas atlyginti pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį. Teismo sprendimu prašymas nebuvo išspręstas, todėl buvo galima pateikti prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo (CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 pastebėjimai nebuvo vertinami, pažyma užsakyta paties ieškovo sprendimu, priežastinis ryšys neįrodytas.

50Ieškovas UAB „Sostinės vystymo grupė“ nurodo, jog dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių negalėjo vykdyti AB „Šiaulių bankas“ reikalavimo parduoti perteklinį pajamų negeneruojantį turtą ir sumažinti skolinius įsipareigojimus. Dėl paminėto ieškovas prašo priteisti turtinę žalą, kurią sudaro 168 545,81 palūkanos, kurios nebūtų mokėtos, jei ieškovas būtų pardavęs po laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo parduotą turtą. AB „Šiaulių bankas“ 2018-01-02 pažymoje (t. 1, b. l. 113) nurodė, kad 2013-09-16 pateikė pasiūlymą pertvarkyti UAB „Sostinės vystymo grupė“ kreditus ir parduoti perteklinį turtą. Bendrovė su pasiūlymu sutiko. UAB „Šilėja“ 2017-09-06 pardavė butą ( - ), grąžinta 110 000 Eur kredito; UAB „Pas gandrus“ 2017-10-19 pardavė negyvenamą patalpą ( - ), grąžinta 720 000 Eur kredito; UAB „Sostinės vystymo grupė“ 2017-09-11 pardavė žemės sklypą ( - ), grąžinta 15 000 Eur kredito; UAB „Sostinės vystymo grupė“ 2017-12-18 pardavė žemės sklypus, 2017-06-14 žemės sklypus ( - ), grąžinta 19 000 Eur. AB „Šiaulių bankas“ 2018-01-19 pažymoje (t. 2, b. l. 161) nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2013-10-16 iki 2017-03-01 sumokėta 232 133,66 Eur palūkanų. pagal kredito sutartį KR04-167/06 ir 31 535,57 Eur pagal kredito sutartį Nr. KR04-260/06. Sumokėtų palūkanų už parduotą turtą dydį ieškovai įrodinėjo UAB „Sostinės vystymo grupė“ 2018-01-09 lentele (t. 2, b. l. 62) bei UAB „Sostinės vystymo grupė“ 2018-01-29 paaiškinimu (t. 2, b. l. 63-64).

51UAB „Sostinės vystymo grupė“ turtas buvo areštuotas Vilniaus apygardos teismo 2014-07-21 nutartimi, solidariai su kitais atsakovais 353 228,14 Lt sumai. Iki šios datos apribojimai turtui nebuvo taikomi. Ieškovas R. D. teigė, jog notarai netvirtino turto pardavimo sandorių, kai buvo areštuotos įmonės akcijos, tačiau notaro atsisakymo atlikti veiksmus nepateikė. Taip pat nebuvo pateikti įrodymai, kad ieškovas UAB „Sostinės vystymo grupė“ būtų ėmusis bent kokių turto pardavimo veiksmų. Reikalavimas neįrodytas ir atmetamas.

52Ieškovė UAB „Šilėja“ nurodo nuostolius, patirtus dėl areštuoto turto vertinimo, nes turėjo pervesti į antstolės N. Š., vykdžiusios nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, depozitinę sąskaitą 1 051,32 Eur už areštuoto turto vertinimą. Antstolės N. Š. 2014-09-01 rašte (t. 2, b. l. 68) pažymėta, jog UAB „Šilėja“ už vykdomojoje byloje atliekamą turto įvertinimo ekspertizę įpareigota sumokėti 3 630 Lt. Lėšos sumokėtos 2014-09-03 (t. 2, b. l. 69). Byloje nebuvo nurodyta nei kokia vykdomoji byla buvo vykdoma, nei kaip ji baigta, nei kaip paskirstytos vykdymo išlaidos. Reikalavimas neatskleistas, neįrodytas, dėl to atmetamas (CPK 178 straipsnis). Daroma išvada, jog ieškovai neįrodė, kad jų atsiradę nuostoliai gali būti siejami su atsakovo veiksmais. Tuo remiantis ieškinys atmetamas. Bylinėjimosi išlaidos

53Atmetus ieškinį iš ieškovų lygiomis dalimis priteisiamos atsakovo išlaidos advokato pagalbai pagal 2018-08-23 prašymą (CPK 93 straipsnio 1 dalis) ir 7,08 Eur išlaidos, susijusios su dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnio 2 dalis). Atsakovo atstovas prašo priteisti 4 047,45 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurios vertinamos kaip nepagrįstai didelės, todėl mažinamos iki 3 000 Eur remiantis Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo 2 punktu. Kadangi dokumentų įteikimo išlaidos nedidelės, jos priteisiamos iš pirmojo ieškovo. Ieškinį atmetus, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam neatlygintinos.

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

55Ieškinį atmesti.

56Priteisti iš ieškovo R. D., UAB „Šilėja“ ir UAB „Sostinės vystymo grupė“ po 1 000 Eur (tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidų AB „Civinity“ naudai.

57Priteisti iš R. D. 7,08 Eur (septynis eurus 8 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės pajamas.

58Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apeliaciniu skundu skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė,... 2. sekretoriaujant A. B.,... 3. dalyvaujant ieškovui ir UAB „Sostinės vystymo grupė“ atstovui R. D.,... 4. atsakovo atstovui advokatui A. Š.,... 5. trečiojo asmens UAB „Pas gandrus“ atstovui advokatui V. V.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Ieškovai prašė priteisti iš AB „Civinity“: ieškovo R. D. naudai 1... 8. Nurodė, kad 2013-07-08 R. D., D. D., M. R. ir E. R. su atsakovu AB... 9. AB „Civinity“ ėmėsi netoleruotinų veiksmų, kuriais siekė perimti... 10. AB „Civinity“ pateikė nepagrįstą pareiškimą, kurio pagrindu Vilniaus... 11. AB „Civinity“ kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su... 12. 2017-09-07 sprendimu Vilniaus miesto apylinkės teismas tenkino ieškovų R.... 13. Ieškovai nurodė, kad atsakovas suvokė, kad reikalavimai nepagrįsti, tačiau... 14. Ieškovai UAB „Sostinės vystymo grupė“ ir UAB „Šilėja“ nurodo, kad... 15. Ieškovė UAB „Šilėja“ nurodo nuostolius, patirtus dėl areštuoto turto... 16. Atsakovas AB „Civinity“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovai... 17. Atsakovas teigė, jog ieškovas neįrodė civilinės atsakomybės sąlygos –... 18. Prevencinio ieškinio pateikimas susijęs su pradėti ikiteisminiu tyrimu.... 19. Laikė, kad nėra priežastinio ryšio tarp veiksmų ir prašomos žalos.... 20. Pažymėjo, kad UAB „Sostinės vystymo grupė“ nuostolius skaičiuoja ne... 21. UAB „Šilėja“ vykdomojoje byloje patirti nuostoliai ekspertizei... 22. Ginčas byloje kilo dėl ieškovams padarytos žalos atlyginimo, nurodant, jog... 23. Reiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo reikalinga įrodyti būtinas... 24. Byloje buvo nustatyta, jog 2013-07-08 R. D., D. D., M. R. ir E. R. su atsakovu... 25. Iki 2013-07-16 AB „Civinity“ visos sumos už akcijas nesumokėjo ir tarp... 26. Pagal AB „Civinity“ pareiškimą Vilniaus apskrities VPK NTV ekonominių... 27. AB „Civinity“ ir Ž. K. 2014-07-17 pateikė ieškinį Vilniaus miesto... 28. Neteisėti veiksmai apibrėžiami CK 6.246 straipsnio 1 dalyje. Įtvirtinta,... 29. Nei vienoje teismų nagrinėtoje civilinėje byloje nebuvo konstatuotas... 30. Vilniaus apygardos teisme 2014-05-15 priimtas AB „Civinity“ patikslintas... 31. Nesutiktina su ieškovų pozicija, jog atsakovas neturėjo teisinio ir faktinio... 32. UAB „Architectura Humana“ galimas reikalavimas atsakovui nebuvo atskleistas... 33. Vėlesniais teismų sprendimais UAB „Architectura Humana“ reikalavimai UAB... 34. Abipusių sutarties šalių abejonių kilimą dėl Akcijų pirkimo-pardavimo... 35. Susidarius šiai padėčiai nėra pagrindo sutikti su ieškovų argumentais,... 36. Nesutiktina ir su tuo, kad atsakovas nesąžiningai patikslino ieškinio... 37. Ieškovai teigia, jog aplinkybė, kad daugiabučių namų butų savininkų... 38. Be to, kreipimasis dėl kaupiamųjų išlaidų priteisimo buvo susijęs su... 39. Nėra pagrįsta teigti, jog atsakovas neteisėtai 2014-05-26 kreipėsi dėl... 40. Iš prie atsakovo atsiliepimo pateiktų duomenų matyti, jog į Generalinę... 41. Priėmus patikslintą ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016, kuriuo... 42. AB „Civinity“ 2016-07-20 civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 pateiktas... 43. Ieškovai taip pat įrodinėja, jog atsakovas neteisėtai kreipėsi su... 44. 2017-06-06 AB „Civinity“ ir Ž. K. teismui pateikė pareiškimą dėl... 45. Ieškovas kaip neteisėtus atsakovo veiksmus nurodo ir Vilniaus miesto... 46. Reziumuojant pažymima, jog ieškovai neįrodė, kad pradėdamas procesus... 47. Dėl žalos ir priežastinio ryšio... 48. Ieškovas R. D. prašo priteisti žalą, kuri susidarė dėl nedarbingumo metu... 49. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1038-781/2016 R. D. ir D. D.... 50. Ieškovas UAB „Sostinės vystymo grupė“ nurodo, jog dėl taikytų... 51. UAB „Sostinės vystymo grupė“ turtas buvo areštuotas Vilniaus apygardos... 52. Ieškovė UAB „Šilėja“ nurodo nuostolius, patirtus dėl areštuoto turto... 53. Atmetus ieškinį iš ieškovų lygiomis dalimis priteisiamos atsakovo... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 55. Ieškinį atmesti.... 56. Priteisti iš ieškovo R. D., UAB „Šilėja“ ir UAB „Sostinės vystymo... 57. Priteisti iš R. D. 7,08 Eur (septynis eurus 8 centus) išlaidų, susijusių su... 58. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apeliaciniu skundu...