Byla 2-2024/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta kelti restruktūrizavimą bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MB Projektai“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „MB Projektai“ direktoriaus M. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta kelti restruktūrizavimą bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MB Projektai“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „MB projektai“ direktorius M. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „MB projektai“. Nurodė, kad UAB „MB projektai“ užsiima komercinio nekilnojamojo turto vystymo veikla, patalpų nuoma ir pardavimu. Dėl sudėtingos ekonominės situacijos ir krizės atsakovas turi laikinų finansinių sunkumų, negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, negali visiems kreditoriams padengti įsipareigojimų iš karto, mokėti išaugusių banko palūkanų, dėl lėšų stygiaus įrengti likusias patalpas, kurias išnuomojus, įmonė padidintų savo pajamas. Įmonė vykdo ir toliau vykdys tą pačią veiklą. Atsakovas atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) keliamas sąlygas. Akcininkų susirinkimas patvirtino įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, kuriose pateiktas verslo planas yra pagrįstas siekiu maksimaliai išnaudoti turimą turtą kreditorių reikalavimams padengti.

5Atsakovas prašė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos jam iškėlimo tenkinti.

6Tretysis asmuo UAB „Žemaičių kampas“ prašė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos kėlimo atsakovui atmesti. Nurodė, kad atsakovas elgiasi nesąžiningai, sąmoningai siekė nuslėpti nuo trečiojo asmens aplinkybę apie kreipimąsi į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, neįtraukė trečiojo asmens į metmenis, taip pažeidė ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus. Atsakovo pateikti dokumentai neįrodo, kad jis vykdo ūkinę komercinę veiklą, už kurią gauna pajamų. Visas įmonės turimas nekilnojamasis turtas yra įkeistas bankui, todėl juo disponuoti įmonė laisva valia neturi galimybės.

7Tretysis asmuo AB „SEB bankas“ prašė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atmesti. Nurodė, kad jis yra didžiausias atsakovo kreditorius, kurio reikalavimas yra užtikrintas UAB „MB Projektai” nuosavybės teise priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Bendra atsakovo skola trečiajam asmeniui 2011-04-26 dienai sudaro 58 643 998,00 Lt. Atsakovas atitinka nemokumo kriterijų, nustatytą Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje. Metmenyse numatytas skolinių įsipareigojimų dengimas prieštarauja ĮRĮ 13 straipsniui bei juose nepagrįstai nurodyta, kad su trečiuoju asmeniu bus pasirašomas susitarimas dėl įsiskolinimo dengimo, kuriuo bus pratęstas terminas iki 2020 metų.

8Tretysis asmuo UAB „Vėsa ir partneriai” prašė tenkinti pareiškimą ir iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad iškėlus atsakovui restruktūrizavimo bylą jo kreditoriai galėtų atgauti skolas. Tik didžiausias kreditorius AB „SEB bankas“ suinteresuotas bankroto bylos iškėlimu, nes jam yra įkeistas visas atsakovo nekilnojamasis turtas. Atsakovas atitinka visas sąlygas restruktūrizavimo bylos iškėlimui, atliko visus įstatyme numatytus reikalavimus bei yra reali galimybė atkurti įmonės mokumą per restruktūrizavimo plane numatytą terminą.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 2 d. nutartimi atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą atsakovui UAB „MB projektai“. Teismas nurodė, jog iš atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad atsakovas yra nemokus, nes jo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Didžiausias atsakovo kreditorius tretysis asmuo AB „SEB bankas“, kurio finansinis reikalavimas sudaro daugiau kaip 2/3 kreditorių reikalavimų, nepritaria įmonės restruktūrizavimui. Atsakovas į restruktūrizavimo plano metmenys neįtraukė trečiojo asmens UAB „Žemaičių kampas“ finansinio reikalavimo bei neinformavo jo apie priimtą sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (ĮRĮ 5 str. 1 d., 7 p., 6 str. 2 d. 1 p.). Metmenyse nurodytas didžiausio kreditoriaus finansinio reikalavimo dydis neatitinka reikalavimo dydžiui, nurodytam AB „SEB bankas“ pateiktuose rašytiniuose įrodymuose. Įmonė, siekiant gauti pajamas, planuoja pardavinėti turtą, įkeistą AB „SEB bankas“, kas prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Atsakovas neįrodė turįs daug turto, gaunamų piniginių lėšų.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atskiruoju skundu apeliantas UAB „MB projektai“ direktorius M. B. prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir grąžinti restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, neįvertinęs visų byloje esančių įrodymų, vėliausio į bylą pateikto balanso, šalių paaiškinimų. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

 1. Pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą dėl atsakovo nemokumo. Teismas visas atsakovo mokėtinas sumas ir įsipareigojimus klaidingai laikė pradelstais. Pradelsti įmonės įsipareigojimai yra 28 372 600 Lt ir jie neviršija pusės įmonės turimo bei į balansą įrašyto turto vertės – 89 428 595 Lt.
 2. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. sausio 21 d. nutartimi, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo pagrįstumo, nustatė, jog įmonė yra moki. Nuo šios nutarties priėmimo atsakovo finansinė būklė nepablogėjo, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo, įmonė veikia pelningai.
 3. Tarp atsakovo ir trečiojo asmens AB „SEB bankas“ šiuo metu vyksta teisminis ginčas dėl vienašališko kredito sutarties nutraukimo ir reikalavimo grąžinti prieš terminą visą 54 100 396,91 Lt dydžio kreditą pripažinimo neteisėtu ir negaliojančiu. Kol šis ginčas neišspręstas, atsakovo pradelsti įsipareigojimai bankui sudaro tik 14 079 767 Lt.
 4. Atsakovas atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas, ĮRĮ 5 straipsnio nuostatos pažeistos nebuvo. Aplinkybė, kad pradinėje restruktūrizavimo proceso stadijoje didžiausias atsakovo kreditorius nepritaria restruktūrizavimo bylos iškėlimui, nesudaro pagrindo atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą įmonei, kuri atitinka ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Formalus ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimas, tai yra kreditoriaus UAB „Žemaičių kampas“ neįtraukimas į restruktūrizavimo plano metmenis bei neinformavimas jo apie sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo, taip pat nesudaro pagrindo atsisakyti kelti atsakovui restruktūrizavimo bylą. Be to, metmenų rengimo metu UAB „Žemaičių kampas“ nebuvo atsakovo kreditoriumi, o šiuo metu jis yra įtrauktas į atsakovo kreditorių sąrašą.
 5. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodyti AB „SEB bankas“ finansinio reikalavimo dydžio neatitikimai neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nes kreditoriaus reikalavimus tvirtins teismas restruktūrizavimo proceso metu, įvertinęs reikalavimą pagrindžiančius dokumentus.
 6. Ginčo dėl atsakovo turimo turto byloje nebuvo, todėl teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad įmonė neįrodė turinti daug turto, gaunamų pajamų. Atsakovo turimą turtą bei piniginius srautus patvirtina byloje esantys balansai, pelno (nuostolio) ataskaitos, PVM sąskaitos – faktūros, turo arešto aktų registro išrašas.
 7. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytas planuojamas AB „SEB bankas“ įkeisto turto pardavimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, nes, remiantis CK 4.171 straipsnio 9 dalimi, daikto įkeitimas netrukdo perleisti jo kito asmens nuosavybėn, hipoteka seka paskui daiktą.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Žemaičių kampas“ prašė atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą pirmosios instancijos nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Atsakovas UAB „MB projektai“ yra nemokus. Teismas pagrįstai pradelstu įsipareigojimu pripažino visą 58 643 998 Lt dydžio atsakovo įsiskolinimą trečiajam asmeniui AB „SEB bankas“. Teisminio ginčo tarp atsakovo ir AB „SEB bankas“ buvimas nepaneigia sutartinių įsipareigojimų kreditoriui buvimo ir nesudaro pagrindo laikyti, jog atsakovui nėra suėjęs terminas grąžinti visą suteiktą kreditą, palūkanas, netesybas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo aplinkybėmis, nustatytomis Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartyje, bei atsakovo tuometinę finansinę būklę pagrindžiančiais įrodymais, nes teismas, sprendžiant klausimą dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo, privalo vadovautis naujausiais įmonės finansinės veiklos atskaitomybės dokumentais.
 2. Atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės nelaikytinos realiomis, galinčiomis įmonės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti įmonės mokumą ir normalią veiklą. UAB „MB projektai“ ketinimai parduoti turimus nekilnojamojo turto objektus, tikintis gautomis pajamomis atsiskaityti su visais kreditoriais, yra realiai neįgyvendinami, nes prieštarauja ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies nuostatoms, jog įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą.
 3. Teismas tinkamai įvertino aplinkybę, jog didžiausias atsakovo kreditorius AB „SEB bankas“ prieštarauja restruktūrizavimo bylos iškėlimui, nes dėl AB „SEB bankas“ prieštaravimo restruktūrizavimo procedūroms atsakovo restruktūrizavimo planas, kuris būtų rengiamas metmenų pagrindų, nebūtų patvirtintas.
 4. Neinformuodamas trečiojo asmens UAB „Žemaičių kampas“ apie sprendimą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo bei neįtraukdamas jo reikalavimo į restruktūrizavimo plano metmenis, atsakovas pažeidė imperatyvias ikiteisminės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarkos nuostatas. UAB „Žemaičių kampas“ teisėtu atsakovo kreditoriumi yra nuo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nutarties įsiteisėjimo.
 5. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad UAB „MB projektai“ šiuo metu vykdo ūkinę komercinę veiklą, iš kurios gauna pajamų. PVM sąskaitos – faktūros, bendrovės balansas, pelno (nuostolio) ataskaitos nepatvirtina faktinio pinigų gavimo.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo AB „SEB bankas“ su atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visų atsakovo pateiktų finansinių dokumentų duomenis, pagrįstai nustatė, kad įmonė yra nemoki ĮBĮ prasme. Atsakovas jau ne pirmi metai veikia nuostolingai, jo finansinė padėtis negerėja, turtas sumažėjo, o finansiniai įsipareigojimai padidėjo. Įmonės finansiniai sunkumai yra pastovūs, tęsiasi ilgą laiką. Nepaisant tos aplinkybės, kad metmenyse bei atsakovo pateikiamuose finansiniuose dokumentuose įsiskolinimas AB „SEB bankas“ nurodomas mažesnis, nei realiai egzistuojantis, jau pagal paties atsakovo pateiktus duomenis įsiskolinimai tretiesiems asmenims yra praktiškai lygūs į įmonės balansą įrašyto turto vertei.
 2. Apelianto teiginys, kad atsakovo nemokumas paneigtas Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 21 d. nutartimi, yra nepagrįstas, nes ši nutartis buvo priimta vertinant tuometinę įmonės finansinę padėtį, joje nustatytos aplinkybės neturi prejudicinės galios.
 3. Teismas pagrįstai identifikavo imperatyvių įstatymo normų pažeidimą, kai į kreditorių sąrašą nebuvo įtrauktas kreditorius UAB „Žemaičių kampas“ ir, pažeidžiant ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatytą pareigą visiems kreditoriams išsiųsti metmenų ir įmonės dalyvių susirinkimo sprendimą, jam šie dokumentai nebuvo išsiųsti, taip pat tinkamai pasisakė dėl restruktūrizavimo proceso tikslų, kurių su pateikiamais metmenimis nėra galimybių pasiekti.
 4. Atsakovo restruktūrizavimo plano metmenyse yra daug prieštaraujančių viena kitai sąlygų, neaiškūs tolimesnės veiklos finansavimo šaltiniai. Metmenyse yra nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys, nenumatyta biudžeto nei įmonės išlaikymo sąnaudoms, nei turo išlaikymo ir jo pardavimo sąnaudoms.
 5. Siekiant nustatyti įmonės tikrąją finansinę padėtį, būtina atsižvelgti į visą egzistuojantį atsakovo įsiskolinimą AB „SEB bankas“, kuris šiai dienai traktuotinas kaip pradelstas. Net teismui pripažinus, kad kreditavimo sutartis buvo nutraukta netinkamai, tai nepašalintų įsiskolinimo bankui, todėl teismas pagrįstai į tai atsižvelgė.
 6. Teismas, spręsdamas klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo sąlygų, turi pareigą rūpestingai ir atidžiai įvertinti kreditorių pareikštus argumentus dėl pateiktų metmenų, todėl jis pagrįstai atsižvelgė į kreditorių nepritarimą įmonės restruktūrizavimui, kuris užkirta kelią sklandžiams bei sėkmingas atsakovo restruktūrizavimo procesui.
 7. UAB „MB projektai“ neįrodė nei turimo turto masės, nei jo vertės, tai yra kad pardavimais ir nuoma pavyks įvykdyti skolinius įsipareigojimus per 4 metų restruktūrizavimo laikotarpį.

15Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovui UAB „MB projektai“ atsisakyta kelti restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas pagrindinis įmonės restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Finansinių sunkumų turinti įmonė – tai įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 str. 1 d.). Įmonės restruktūrizavimo tikslui pasiekti taikomas ištisas priemonių kompleksas gaunant kreditorių pagalbą. Pažymėtina tai, kad nors 2010-10-01 įsigaliojusio ĮRĮ redakcija (Įstatymas Nr. IX-218) iš esmės pakeitė kai kurių klausimų reglamentavimą, tačiau įstatymo tikslai, šio proceso principai išliko nepakitę.

20Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, tai yra įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; nėra nutraukusi veiklos; nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; yra įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai, ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimai, reglamentuojantys restruktūrizavimo plano metmenų rengimą bei turinį (ĮRĮ 7 str. 4 d.).

21Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai; nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (ĮRĮ 7 str. 5 d.).

22Teismas kiekvienu konkrečiu atveju privalo patikrinti, ar konkreti įmonė, kuriai prašoma pradėti restruktūrizavimo procesą, atitinka įstatyme nustatytas sąlygas bei įvertinti, ar yra pagrindas bylą iškelti. Tačiau neturi apsiriboti vien formaliu patikrinimu, ar pateikti visi ĮRĮ 6 straipsnyje nurodyti dokumentai, ar tie dokumentai formaliai tenkina ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje nurodytas sąlygas, o privalo įsitikinti, ar pateikti dokumentai yra teisėti ir tinkami, priimti įvertinus pačios įmonės, jos kreditorių interesus ir kreditorių galimybes teikti nuolaidas skolininkui.

23Sprendžiant dėl pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą faktinio ir teisinio pagrįstumo, esminę reikšmę turi įmonės materialinės padėties, turto ir skolų santykio, struktūros nustatymas, taip pat pateiktų restruktūrizavimo plano metmenų išsamus įvertinimas, siekiant atsakyti į esminį klausimą – ar įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai pasiekti restruktūrizavimu siekiamus tikslus, tai yra atkurti mokumą, normalią ūkinę komercinę veiklą ir šios veiklos perspektyvas. Restruktūrizavimo bylose svarbu nustatyti, kad ĮRĮ nustatytas reikalavimas įmonei vykdyti komercinę ūkinę veiklą reiškia siekį išsaugoti įmonę ne kaip formalų vienetą, o tokį, kuris realiai plėtoja ar gali plėtoti veiklą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. gruodžio 30 d. nutartyje civilinėje byloje UAB "Baltijos žuvys" Direktorius A. Ž. v. UAB "Baltijos žuvys", bylos Nr. 3K-3-496/2009). Teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, patikrina ne vien tai, kaip restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytos priemonės atitinka ĮRĮ įtvirtintus bendrovės mokumo, veiklos atkūrimo ir atsiskaitymo su kreditoriais tikslus, tačiau ir įvertina, ar numatomos restruktūrizavimo priemonės yra realios, galinčios bendrovės ūkinės veiklos srityje ir verslo konkurencinėje aplinkoje atkurti bendrovės mokumą, normalią veiklą ir kartu tiek sumažinti įsiskolinimus, tiek išsaugoti bendrovės konkurencingumą. Turinčiai finansinių sunkumų įmonei tai – sudėtingas uždavinys, todėl teismas turėtų įvertinti restruktūrizavimo plano metmenyse numatytų esminių priemonių turinį ir tai, kaip kiekviena iš šių priemonių galės būti įgyvendinama realiomis sąlygomis ir prisidės prie įmonės veiklos, mokumo atkūrimo, atsiskaitymo su kreditoriais. Tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje A. L. v. ŽŪB "Agrowill Eimučiai", bylos Nr. 3K-3-263/2010; ir kt.). Teisėjų kolegija pažymi, kad nors kasacinis teismas šias nuostatas suformulavo galiojant ankstesnei ĮRĮ redakcijai, tačiau šios išvados yra aktualios taip pat ir nagrinėjamu klausimu.

24Teisėjų kolegija, išanalizavusi skundžiamos nutarties motyvus ir jų pagrindu padarytas išvadas, sutinka su apelianto argumentais, jog teismas nepakankamai įvertino tai, ar egzistuoja sąlygos atsisakyti iškelti UAB „MB projektai“ restruktūrizavimo bylą, išsamiai neanalizavo atsakovo finansiniuose dokumentuose esančių duomenų, restruktūrizavimo plano metmenų, esminių priemonių, kuriomis įmonė planuoja siekti išsaugoti ir plėtoti veiklą, atkurti mokumą. Taigi teismas nagrinėjamu atveju formaliai taikė įstatymą, vertindamas tik tam tikrus duomenis ir nepasisakydamas dėl kitų esminių aplinkybių bei šių aplinkybių visumos (CPK 265 str.).

25Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nustatė, kad atsakovas yra nemokus, o tai sudaro atskirą pagrindą atsisakyti kelti įmonei restruktūrizavimo bylą. Teismas, įvertinęs atsakovo finansinius dokumentus, nurodė, kad atsakovo turtas sudaro 90 772 430 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 87 425 638 Lt, taigi jo pradelsti įsipareigojimai žymiai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl padarė išvadą, kad įmonė yra nemoki. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šia teismo išvada. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pradelstais įsipareigojimais pripažįstami tik tie įsipareigojimai, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas. Pirmosios instancijos teismas nenustatė kiek iš atsakovo į balansą įrašytų per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų yra pradelsti įsipareigojimai. Teismas taip pat neatsižvelgė į tai, kokią įtaką atsakovo nemokumo būsenai turi jo pareikštas ieškinys didžiausiam kreditoriui AB „SEB bankas“. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2011 m. kovo 4 d. sprendimu atmetė UAB „MB projektai“ ieškinį AB „SEB bankas“ dėl kreditavimo sutarties pripažinimo neteisėtu, tačiau dėl šio sprendimo yra pateiktas UAB „MB projektai“ apeliacinis skundas, sprendimas nėra įsiteisėjęs. Jeigu UAB „MB projektai“ reikalavimas dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu būtų patenkintas, iškiltų klausimas dėl kreditoriaus AB „SEB bankas“ pareikšto reikalavimo dydžio. Todėl šiuo metu nėra aišku, ar šio kreditoriaus pareikštas finansinis reikalavimas gali būti laikomas pradelstu UAB „MB projektai“ įsipareigojimu visa gautos paskolos apimti. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. sausio 21 d. nutartyje, sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, pasisakė dėl atsakovo (ne)mokumo aplinkybių, susijusių su nagrinėjama byla dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Teismas privalėjo nustatyti ar atsakovo skolos, neįskaitant ginčijamo kreditoriaus finansinio reikalavimo dydžio, viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Tačiau teismas šios aplinkybės nenustatė, jos nevertino ir iš viso dėl jos nepasisakė. Teismas taip pat nenustatė ar atsakovas yra veikianti įmonė, toliau vystantį veiklą. Teismas nevertino į bylą pateiktų įrodymų – atsakovo su naujais klientais sudarytų patalpų nuomos sutarčių, PVM sąskaitų – faktūrų, kitų dokumentų, nevertino ar šie įrodymai yra pakankami nustatyti faktui apie atsakovo vykdomą veiklą. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti, tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui. Įmonės restruktūrizavimu siekiami tikslai – išsaugoti konkrečios įmonės veiklą, darbo vietas – ypač svarbūs šiuo sudėtingu valstybės ūkiui laikotarpiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 30 d. nutartis civilinėje byloje A. Š. v. ŽŪB ,,Agrowill Kairėnai", bylos Nr. 3K-3-197/2010). Taigi finansinius sunkumus turinčios įmonės kreditoriai taip pat turi bendradarbiauti dėl įmonės, kuri realiai plėtoja ar gali plėtoti savo veiklą, išsaugojimo, jeigu yra tokia galimybė. Todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo atsižvelgti ir vertinti tai, ar įmonė ir toliau vykdo ūkinę veiklą.

26Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nustatė, jog rengiant restruktūrizavimo plano metmenys ir neįtraukiant į juos kreditoriaus UAB „Žemaičių kampas“ reikalavimo, buvo pažeistas ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punkto reikalavimas. Apelianto argumentas, kad rengiant metmenys UAB „Žemaičių kampas“ dar nebuvo atsakovo kreditoriumi yra nepagrįstas. Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad jie buvo parengti 2011 m. vasario mėnesį, o UAB „Žemaičių kampas“ atsakovo kreditoriumi tapo įsiteisėjus 2010 m. spalio 4 d. Vilniaus apygardos teismo nutarčiai, kuria UAB „MB projektai“ ieškinys atsakovams UAB „Estylo“, UAB „F2M group“ dėl įskaitymo pripažinimo neteisėtu bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia paliktas nenagrinėtu. Minėta nutartis apeliacine tvarka skundžiama nebuvo. Tačiau atsižvelgiant šią aplinkybę (ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 7 punkto reikalavimo pažeidimas), teismas turėjo vertinti tai ar vien formalus įstatymo nuostatos pažeidimas, neįtraukiant vieno kreditoriaus, kurio finansinis reikalavimas, palyginus su kitais atsakovo įsipareigojimais, nėra didžiausiu, į restruktūrizavimo plano metmenis, sudaro savarankišką pagrindą atsisakyti kelti atsakovui restruktūrizavimo bylą. Pažymėtina, kad šiuo metu kreditoriaus UAB „Žemaičių kampas“ finansinis reikalavimas yra įtrauktas į atsakovo kreditorių sąrašą.

27Vertinant teismui pateiktus atsakovo restruktūrizavimo plano metmenis, teismas tik nurodė, kad plane numatytas kreditoriui AB „SEB bankas“ įkeisto turto pardavimas prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, tačiau visų metmenyse numatytų mokumo atkūrimo priemonių kompleksiškai su įmonės ūkinę finansinę būklę apibūdinančiais duomenimis nevertino ir dėl jų nepasisakė. Teisėjų kolegija pažymi, kad ĮRĮ 13 straipsnio 1 dalies nuostatos nedraudžia pardavinėti restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams įkeistą turtą, o tik nustato pareigą iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą, pirmiausia tenkinti kreditorių, kurių reikalavimai buvo užtikrinti minėtu turtu, finansinius reikalavimus.

28Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl tirtinų aplinkybių apimties ir pobūdžio yra pagrindas išvadai, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reiškia, jog yra pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB "Vaivorykštė" v. UAB "Revinė", bylos Nr. 3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje V. D. v. V. U., V. U., I., Ž., V., Ž., A. D., bylos Nr. 3K-3-527/2010.).

29Teisėjų kolegija, apibendrindama nurodytus motyvus ir atsižvelgdama į tai, kad teismas neatliko pareigos nustatyti įmonės (ne)mokumą atsižvelgiant į visas šiam klausimui svarbias aplinkybes bei kompleksiškai išnagrinėti įmonės ūkinę finansinę būklę apibūdinančius duomenis neatsiejamai nuo metmenyse pateikiamų priemonių ir tik tuomet spręsti dėl šių metmenų realumo, o dėl šios priežasties byloje būtinų ištirti ir nustatyti itin daug teisiškai reikšmingų aplinkybių, sprendžia, kad yra neatskleista bylos esmė, todėl skundžiama nutartis naikintina ir klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo perduotinas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

30Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 2 d. nutartį panaikinti ir perduoti uždarosios akcinės bendrovės „MB projektai“ restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „MB projektai“ direktorius M. B. kreipėsi į teismą su... 5. Atsakovas prašė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos jam iškėlimo... 6. Tretysis asmuo UAB „Žemaičių kampas“ prašė pareiškimą dėl... 7. Tretysis asmuo AB „SEB bankas“ prašė pareiškimą dėl restruktūrizavimo... 8. Tretysis asmuo UAB „Vėsa ir partneriai” prašė tenkinti pareiškimą ir... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 2 d. nutartimi atsisakė kelti... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atskiruoju skundu apeliantas UAB „MB projektai“ direktorius M. B. prašo... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Žemaičių kampas“... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo AB „SEB bankas“ su... 15. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 19. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 1 straipsnio 2 dalyje... 20. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė... 21. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą,... 22. Teismas kiekvienu konkrečiu atveju privalo patikrinti, ar konkreti įmonė,... 23. Sprendžiant dėl pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą faktinio ir... 24. Teisėjų kolegija, išanalizavusi skundžiamos nutarties motyvus ir jų... 25. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nustatė, kad atsakovas yra... 26. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nustatė, jog... 27. Vertinant teismui pateiktus atsakovo restruktūrizavimo plano metmenis, teismas... 28. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, jeigu dėl... 29. Teisėjų kolegija, apibendrindama nurodytus motyvus ir atsižvelgdama į tai,... 30. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 2 d. nutartį panaikinti ir...