Byla 2FB-3162-991/2016
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys E. B., I. N., AB DNB bankas, Neringos savivaldybė, antstolė R. V., išnagrinėjusi pareiškėjos V. B. bankroto administratorės O. M. prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova, sekretoriaujant Dovilei Radžienei, Simonai Ivanauskienei, Justinai Poviliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjai V. B., pareiškėjos bankroto administratorei O. M., trečiajam asmeniui E. B., viešame teismo posėdyje civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. B. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys E. B., I. N., AB DNB bankas, Neringos savivaldybė, antstolė R. V., išnagrinėjusi pareiškėjos V. B. bankroto administratorės O. M. prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-09-17 nutartimi pareiškėjai V. B. iškelta bankroto byla. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo.

3Teisme 2016-02-17 gautas pareiškėjos V. B. bankroto administratorės O. M. prašymas dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Prašyme nurodyta, kad 2016-01-25 pareiškėja pateikė bankroto administratorei patikslintą mokumo atkūrimo plano projektą, 2016-02-05 kreditorius AB DNB bankas atsiuntė balsavimo raštu biuletenį, kuriuo balsavo prieš paruoštą planą ir nurodė savo pastabas, 2016-02-08 raštu balsavęs kreditorius Neringos miesto savivaldybės administracija balsavo už pasiūlytą taikos sutartį bei už parengtą mokumo atkūrimo plano projektą. Pareiškėja 2016-02-15, atsižvelgdama į kreditoriaus AB DNB banko pastabas, patikslino mokumo atkūrimo plano projektą ir šis mokumo atkūrimo plano projektas 2016-02-17 kartu su bankroto administratorės išvada buvo pateiktas teismui tvirtinti.

4Pareiškėjos V. B. bankroto administratorė O. M. 2016-03-29 papildomai pateikė teismui 2016-03-29 kreditorių susirinkimo protokolą su kreditorių balsavimo raštu biuleteniais ir kreditoriaus AB DNB banko pastabomis. Nurodė, kad 2016-03-29 įvyko kreditorių susirinkimas, kuriame buvo svarstomas 2016-02-15 pareiškėjos mokumo atkūrimo plano projekto redakcija su neesminiais patikslinimais, papildomai pažymėtais plane, tačiau 2016-03-29 susirinkimo metu buvo nepritarta šiam mokumo atkūrimo plano projektui. Bankroto administratorės vertinimu, mokumo atkūrimo planas atitinka visus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 7 straipsnyje įvardintus reikalavimus, todėl prašo teismo patvirtinti bankrutuojančios V. B. mokumo atkūrimo plano projektą.

5Teismo posėdyje pareiškėja V. B. ir jos bankroto administratorė O. M. prašymą palaikė, prašė jį tenkinti.

6Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime į prašymą nurodė, kad su prašymu nesutinka, prašo netvirtinti pareiškėjos V. B. mokumo atkūrimo plano, taip pat prašė nagrinėti bylą suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad buvo pažeista mokumo atkūrimo plano tvirtinimo procedūra, nes 2016-02-15 parengtas mokumo atkūrimo planas nebuvo pateiktas kreditorių susirinkimui tvirtinti ir pateiktas tiesiogiai teismui. 2016-02-15 mokumo atkūrimo plane nurodyta informacija apie pareiškėjos planuojamas gauti pajamas netiksli ir neaiški, nes pareiškėja nurodo, kad jos sesuo gali skirti 5500 Eur dydžio paramą ir nėra aišku, ar ši parama bus skirta. Pareiškėja 2016-02-15 mokumo atkūrimo plane nenurodo konkrečių mokumo atkūrimo priemonių, kurių ketina imtis bankroto proceso metu. Suinteresuotas asmuo taip pat nesutinka su pareiškėjos mokumo atkūrimo plane nurodyta pareiškėjos būtiniesiems poreikiams tenkinti numatoma suma, nes numatyta 280 Eur suma kas mėnesį, kuri didės automatiškai, didėjant Lietuvoje minimaliai mėnesinei algai, taigi nurodoma suma nėra konkreti ir apibrėžta. Pareiškėjos mokumo atkūrimo plane nurodytas nepagrįstai trumpas mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminas, pareiškėja nurodo, jog plano įgyvendinimo terminas 3 metai, o suinteresuoto asmens nuomone, protingas ir pagrįstas terminas būtų 5 metai.

7Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas papildomai pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad AB DNB bankas palaiko savo poziciją, išdėstytą 2016-03-03 atsiliepime. Taip pat nurodė, jog pareiškėja 2014-01-31 pirkimo – pardavimo sutartimi perleido jai nuosavybės teise priklausiusį žemės sklypą, esantį adresu ( - ), už 350000 Lt, o už šio sklypo pardavimą gautos lėšos buvo nukreiptos atsiskaityti su kreditoriais – 190000 Lt buvo grąžinta kreditorei N. S., 165000 Lt buvo grąžinta kreditorei A. B.. Suinteresuoto asmens nuomone, pagal esančius rašytinius duomenis pareiškėjos gautos piniginės lėšos buvo panaudotos ne pagal pareiškėjos nurodomą paskirtį, be to, pareiškėja gautas lėšas, būdama nemoki, privalėjo paskirstyti visiems kreditoriams proporcingai. Kadangi pareiškėja sudarė sandorius kreditoriaus teises pažeidžiančiomis sąlygomis, pateikė teismui klaidingą informaciją apie jos nemokumą sukėlusias priežastis, egzistuoja FABĮ 10 straipsnyje numatytas pagrindas nutraukti bankroto bylą. Suinteresuotas asmuo prašė netvirtinti pateikto teismui pareiškėjos V. B. mokumo atkūrimo plano projekto ir nutraukti bankroto bylą.

8Suinteresuotas asmuo E. B. atsiliepimo į prašymą dėl mokumo atkūrimo plano projekto patvirtinimo nepateikė, teismo posėdyje pareiškėjos V. B. bankroto administratorės O. M. prašymą palaikė, prašė jį tenkinti ir patvirtinti pareiškėjos mokumo atkūrimo planą.

9Suinteresuoti asmenys I. N., Neringos savivaldybė, antstolė R. V. atsiliepimų į prašymą dėl mokumo atkūrimo plano projekto patvirtinimo nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.

10Prašymas dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo tenkintinas.

11Reikalavimus, keliamus mokumo atkūrimo planui, ir šio plano tvirtinimo procedūrą reglamentuoja FABĮ 7 ir 8 straipsnių nuostatos. Plano projektą rengia bankrutuojantis asmuo, išvadą dėl plano įgyvendinimo galimybių teikia bankroto administratorius, kuris šią išvadą, kartu su plano projektu, pateikia kreditoriams ir šaukia kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (FABĮ 8 straipsnio 1, 2 dalys). Jei kreditorių susirinkimas pritarė mokumo atkūrimo planui, tai planas teikiamas teismui tvirtinti. Teismo nutartis patvirtinti planą, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas, yra galutinė ir neskundžiama (FABĮ 8 straipsnio 4, 5, 9 dalys). Teismas turi teisę netvirtinti plano, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas, tuo atveju, jeigu buvo pažeista įstatymo nustatyta plano tvirtinimo procedūra (FABĮ 8 straipsnio 7 dalis). Paprastai, nesant akivaizdžių plano trūkumų ar įstatymų imperatyvų pažeidimo, teismas turėtų patvirtinti fizinio asmens mokumo atkūrimo planą, kuriam pritarė kreditorių susirinkimas. Jeigu kreditorių susirinkimas pateiktam mokumo atkūrimo plano projektui nepritaria dėl to, kad planas neatitinka jam įstatymo keliamų reikalavimų, fizinis asmuo, atsižvelgęs į kreditorių pastabas, turi teisę plano projektą tikslinti ir pakartotinai teikti kreditorių susirinkimui. Tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui, bet nenurodo tokio nesutikimo priežasčių arba nesutikimo priežastys nesusijusios su plano projektui nustatytais reikalavimais, tai įstatyme nenustatyta tokio plano tikslinimo galimybės, jis iš karto teikiamas teismui tvirtinti (FABĮ 8 straipsnio 3 dalis). Teismas, svarstydamas plano, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas, patvirtinimo klausimą, turi teisę, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir interesus, tokį planą patvirtinti (FABĮ įstatymo 8 straipsnio 8 dalis). Teismo nutartis tokiu atveju priimama žodinio proceso tvarka (FABĮ įstatymo 8 straipsnio 6 dalis). Spręsdamas, ar patvirtinti planą, kuriam kreditoriai nepritaria, teismas turi įvertinti kreditorių nurodomų nesutikimo su planu priežasčių atitiktį tikrovei, tokių priežasčių svarumą, taip pat užtikrinti bankrutuojančio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą. Galimybė teismui patvirtinti planą, kuriam kreditoriai nepritarė dėl pirmiau nurodytų priežasčių, nustatyta siekiant apriboti nesąžiningų kreditorių galimybes nepagrįstai trukdyti ar visiškai nutraukti fizinio asmens bankroto bylą. Pažymėtina, kad teismas, nesutikdamas su plane numatytomis mokumo atkūrimo priemonėmis, jų įgyvendinimo galimybėmis, paprastai turėtų ne pats jas (planą) keisti, o nurodyti fiziniam asmeniui kriterijus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti sudarant plano projektą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje pagal A. S. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, bylos Nr. 3K-3-561/2014).

12Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-02-15 vyko pareiškėjos V. B. kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomas klausimas dėl pareiškėjos 2016-01-25 mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Šio kreditorių susirinkimo metu kreditorius AB DNB bankas, kurio reikalavimai sudaro 98,07 procentus teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų, nepritarė V. B. mokumo atkūrimo planui. Kreditorius AB DNB bankas balsavimo raštu biuletenyje pateikė tokias pastabas dėl mokumo atkūrimo plano: pareiškėja plane tiksliai nenurodo jos gaunamų pajamų, tai yra nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio padidėjo pareiškėjai mokama išmoka, be to, pareiškėja siūlo sudaryti taikos sutartį ir sumokėti kreditoriui 2000 Eur sumą, kurią suteiks pareiškėjos sesuo, tačiau šios sumos į mokumo atkūrimo planą neįtraukia, kreditorius nesutiko su 3 metų plano įgyvendinimo terminu, siūlo nustatyti 5 metų terminą, nesutiko, kad mokėjimai kreditoriams būtų atlikti įgyvendinus mokumo atkūrimo planą, siūlo, kad lėšos kreditoriams būtų skirstomos ir pervedamos kas 6 mėnesius. Pareiškėja 2016-02-15, atsižvelgdama į kreditoriaus AB DNB banko pastabas, patikslino mokumo atkūrimo plano projektą. 2016-03-29 vyko V. B. kreditorių susirinkimas, kuriame buvo sprendžiamas 2016-02-15 redakcijos su neesminiais patikslinimais, pažymėtais papildomai, patikslinto mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimas. Šio kreditorių susirinkimo metu kreditorius AB DNB bankas kurio reikalavimai sudaro 98,07 procentus teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų, nepritarė V. B. mokumo atkūrimo planui. Kreditorius AB DNB bankas balsavimo raštu biuletenyje pateikė tokias pastabas dėl mokumo atkūrimo plano: plane nurodyta informacija apie pareiškėjos planuojamas gauti pajamas netiksli ir neaiški, nes pareiškėja nurodo, kad jos sesuo gali skirti 5500 Eur dydžio paramą ir nėra aišku, ar ši parama bus skirta, kreditorius nesutinka su pareiškėjos mokumo atkūrimo plane nurodyta pareiškėjos būtiniesiems poreikiams tenkinti numatoma suma, nes numatyta 280 Eur suma kas mėnesį, kuri didės automatiškai, didėjant Lietuvoje minimaliai mėnesinei algai, taigi nurodoma suma nėra konkreti ir apibrėžta, kreditorius nesutinka su pareiškėjos mokumo atkūrimo plane nurodytu mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminu, pareiškėja nurodo, jog plano įgyvendinimo terminas 3 metai, o suinteresuoto asmens nuomone, protingas ir pagrįstas terminas būtų 5 metai, pareiškėja 2014-01-31 pirkimo – pardavimo sutartimi perleido jai nuosavybės teise priklausiusį žemės sklypą, esantį adresu ( - ), už 350000 Lt, už šio sklypo pardavimą gautos lėšos buvo nukreiptos atsiskaityti su kreditoriais – 190000 Lt buvo grąžinta kreditorei N. S., 165000 Lt buvo grąžinta kreditorei A. B., pareiškėjos gautos piniginės lėšos buvo panaudotos ne pagal pareiškėjos nurodomą paskirtį, pareiškėja gautas lėšas, būdama nemoki, privalėjo paskirstyti visiems kreditoriams proporcingai, taigi pareiškėja buvo nesąžininga ir yra pagrindas nutraukti bankroto procesą.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2016-02-15 vyko pareiškėjos V. B. kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomas klausimas dėl pareiškėjos 2016-01-25 mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, tačiau pareiškėjos bankroto administratorė 2016-02-17 pateikė teismui 2016-02-15 mokumo atkūrimo plano projektą, prašydama teismo jį patvirtinti. Vėliau, pareiškėjos bankroto administratorė patikslino prašymą ir pateikė teismui 2016-02-15 redakcijos su neesminiais patikslinimais, pažymėtais papildomai, patikslintą mokumo atkūrimo planą, kurio patvirtinimo klausimas buvo sprendžiamas 2016-03-29 V. B. kreditorių susirinkime, taip pat pateikė bankroto administratorės išvadą bei 2016-03-29 kreditorių susirinkimo protokolą su kreditorių balsavimo biuleteniais bei pastabomis. Šio kreditorių susirinkimo metu kreditorius AB DNB bankas kurio reikalavimai sudaro 98,07 procentus teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų, nepritarė V. B. mokumo atkūrimo planui. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad teismas sprendžia 2016-02-15 redakcijos su neesminiais patikslinimais, pažymėtais papildomai, mokumo atkūrimo plano patvirtinimo klausimą, kuris buvo 2016-03-29 pateiktas kreditorių susirinkimui svarstyti ir kuriam kreditorių susirinkime buvo nepritarta. Taigi darytina išvada, jog nagrinėjamu atveju nebuvo pažeista FABĮ 8 straipsnyje numatyta mokumo atkūrimo plano tvirtinimo procedūra.

14Kreditorius AB DNB bankas pastabose dėl mokumo atkūrimo plano nurodė, kad plane nurodyta informacija apie pareiškėjos planuojamas gauti pajamas netiksli ir neaiški, nes pareiškėja siūlydama kreditoriui sudaryti taikos sutartį teigia, kad jos sesuo gali skirti 5500 Eur dydžio paramą ir nėra aišku, ar ši parama bus skirta. FABĮ 24 straipsnio 4 punkte nustatyta, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę suteikti pagalbą dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo ir (ar) jos nagrinėjimo metu, vykdymo: atidėti reikalavimų vykdymo terminus, atsisakyti dalies ar visų reikalavimų, pakeisti piniginę prievolę kita prievole – duoti sutikimą fiziniam asmeniui atsiskaityti turtu arba įvykdyti prievolę natūra. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja viso bankroto proceso metu aktyviai prašė kreditoriaus AB DNB suteikti pagalbą, tai yra sudaryti taikos sutartį, pagal kurią pareiškėja sumokėtų kreditoriui tam tikrą sumą ir kreditorius atsisakytų likusios reikalavimo dalies. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad kreditoriui siūlomą sumą, pirmiausia 2000 Eur, vėliau net 5500 Eur, pareiškėjai kaip pagalbą turėjo suteikti jos sesuo. Pareiškėja V. B. teismo posėdyje paaiškino, kad pareiškėjos sesuo sutinka suteikti finansinę pagalbą tik tokiu atveju, jeigu bankroto procesas pareiškėjai būtų nutrauktas. Pažymėtina, kad jokie tretieji asmenys neturi pareigos suteikti bankrutuojančiam asmeniui pagalbą ir turi teisę suteikti ją tik esant tam tikroms jų pageidaujamoms sąlygoms. Pareiškėjos 2016-02-15 redakcijos mokumo atkūrimo plane kreditoriaus nurodoma 5500 Eur suma yra įtraukta dalyje prie numatomos kreditorių pagalbos dėl skolinių įsipareigojimų. Šioje mokumo atkūrimo plano dalyje yra detaliai išdėstytos aplinkybės, patvirtinančios, kad pareiškėja aktyviais veiksmais prašė ir siekė gauti kreditoriaus AB DNB banko pagalbą, tačiau kreditorius atsisakė ją suteikti. Tokiu atveju pareiškėjos sesuo atsisako pareiškėjai suteikti 5500 Eur sumą ir pareiškėjos mokumo atkūrimo plane yra aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kad visos pareiškėjos pajamos yra 385,28 Eur senatvės pensija, o gauti kitų pajamų pareiškėja objektyviai neturi galimybės dėl savo amžiaus ir sveikatos būklės. Taigi pripažintina, kad kreditoriaus AB DNB banko pastaba, jog plane nurodyta informacija apie pareiškėjos planuojamas gauti pajamas netiksli ir neaiški, nepagrįsta.

15Kreditorius AB DNB bankas kreditorius nesutiko su pareiškėjos mokumo atkūrimo plane nurodyta pareiškėjos būtiniesiems poreikiams tenkinti numatoma suma, nes numatyta 280 Eur suma kas mėnesį, kuri didės automatiškai, didėjant Lietuvoje minimaliai mėnesinei algai, taigi nurodoma suma nėra konkreti ir apibrėžta. FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 6 punktas nustato, kad plane turi būti nurodytos kiekvieną mėnesį fiziniam asmeniui būtiniesiems poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos (atskirai nurodoma, kokioms konkrečioms fizinio asmens ir (ar) jo išlaikomų asmenų reikmėms tenkinti bus skiriamos šios lėšos, tarp jų numatomos lėšos mokesčiams bankroto proceso metu teisės aktų nustatyta tvarka mokėti). Iš teismui pateikto mokumo atkūrimo plano matyti, kad V. B. būtiniesiems poreikiams tenkinti kas mėnesį reikalinga 280,00 Eur suma. Pažymėtina, kad būtiniesiems poreikiams skirtina suma buvo sumažinta pagal kreditoriaus AB DNB bei teismo išdėstytą poziciją. Pareiškėjos 2016-02-15 redakcijos su neesminiais patikslinimais, pažymėtais papildomai, mokumo atkūrimo plane numatyta, kad pareiškėjos poreikiams kas mėnesį skiriama 280 Eur suma yra kintama, priklausomai nuo minimalios mėnesinės algos dydžio pokyčių Lietuvoje, tai yra padidėjus minimaliai mėnesinei algai, tokiu pačiu procentu padidės pareiškėjos poreikiams skiriama suma. Taip pat numatyta, kad siekiant minimalios mėnesinės algos pakeitimu įtakotą bankrutuojančiam asmeniui paliktiną sumą padidinti, bus tikslinamas mokumo atkūrimo plano projektas, kuriam bus prašoma kreditorių pritarimo. Teismas atsižvelgia į tai, kad FABĮ 8 straipsnio 13 dalyje nustatyta plano pakeitimo tvarka. Plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami ta pačia tvarka kaip ir planas. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjos poreikiams skiriama suma, pagal mokumo atkūrimo plane išdėstytas sąlygas, gali būti keičiama tuo pačiu keičiant mokumo atkūrimo planą, mokumo atkūrimo plano pakeitimai teikiami kreditorių susirinkimui patvirtinti, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad mokumo atkūrimo plano sąlyga, susijusi su pareiškėjos būtiniesiems poreikiams kas mėnesį skirtina suma, yra neapibrėžti ar pažeidžiantys kreditorių interesus. Esant išdėstytoms aplinkybėms, kreditoriaus AB DNB banko pastaba laikytina nepagrįsta.

16Kreditorius AB DNB bankas nesutiko su nustatyta 36 mėnesių mokumo atkūrimo plano trukme, teigė, kad turėtų būti nustatytas 5 metų trukmės mokumo atkūrimo plano terminas, priešingu atveju bus pažeisti jo kaip kreditoriaus interesai. 2016-01-01 įsigaliojo FABĮ Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2015-12-30, Nr. 21017), kuriame nustatoma, kad fizinių asmenų plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai. Kaip pažymima ir Europos Komisijos 2014-03-12 Rekomendacijoje dėl naujo požiūrio į verslo žlugimą ir nemokumą, sutrumpintas trejų metų plano įgyvendinimo terminas skirtas mažinti neigiamam nemokumo poveikiui verslininkams, kad jie turėtų dar vieną galimybę pradėti iš naujo (2014/135/ES). Kreditorius nenurodė jokių pagrįstų aplinkybių, kurios leistų pareiškėjai netaikyti nuo 2016-01-01 įsigaliojusios FABĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatos, imperatyviai numatančios, jog mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai, o išdėstė vien deklaratyvaus pobūdžio teiginius. Vien ta aplinkybė, kad bankroto byla iškelta iki 2016-01-01 dar nereiškia, jog pareiškėja V. B. gali būti diskriminuojami tų fizinių asmenų, kurių bankroto bylą iškelta po 2016-01-01, atžvilgiu. Būtent, siekiant išvengti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinto lygiateisiškumo principo pažeidimo, įstatymų leidėjas FABĮ Nr. XI-2000 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 25, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymo (TAR, 2015-12-30, Nr. 21017) 13 straipsnio 6 dalyje numatė, kad fiziniai asmenys, kurių bankroto procesas pradėtas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, turi teisę siūlyti keisti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, jog iki 2016-01-01 galiojusioje FABĮ 7 straipsnio 5 dalies redakcijoje buvo numatyta, kad plano įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė nei 5 metai, taigi ji nebūtinai turėjo būti 5 metai. Pažymėtina, jog FABĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatoje, įsigaliojusioje nuo 2016-01-01, numatytas 3 metų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminas yra taikomas neatsižvelgiant į tai, kokio dydžio yra kreditorių finansinių reikalavimų suma, kokios yra bankrutuojančio asmens pajamos ir kokia apimtimi bankrutuojantis asmuo plane numato patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Naujoje FABĮ redakcijoje imperatyviai nustatyta, kad mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo terminas yra 3 metai ir ne ilgesnis, ar trumpesnis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, kad pareiškėjos plane numatytas 3 metų terminas fizinio asmens mokumui atkurti yra pagrįstas ir tinkamas, kad reikšmingai pasikeistų fizinio asmens pajamos ir mokumas.

17Kreditorius AB DNB bankas, nesutikdamas dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo, atsiliepime į prašymą pažymėjo, kad bankrutuojantis asmuo nenurodo konkrečių mokumo atkūrimo priemonių. Iš teismui pateikto mokumo atkūrimo plano matyti, kad bankrutuojanti V. B. nurodė, jog ji yra pensijinio amžiaus, gauna senatvės pensiją, dėl patirtų 3 infarktų pareiškėjai nustatytas neįgalumas, todėl dėl amžiaus ir sveikatos būklės pareiškėja neturi galimybės įsidarbinti ar persikvalifikuoti. Teismo nuomone, bankrutuojančio asmens išdėstytos aplinkybės apie galimas mokumo atkūrimo priemonės, tai yra apie tai, kad objektyviai nėra galimybės imtis papildomų mokumo atkūrimo priemonių, yra konkrečios ir detalios. Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėja pagal gaunamas pajamas, būtiniesiems poreikiams patenkinti skirdama minimalią sumą, numato kiekvieną mėnesį pagal galimybes maksimalią senatvės pensijos sumą skirti tam tikrą sumą įsipareigojimams kreditoriams dengti.

18Kreditorius AB DNB bankas nurodė, kad pareiškėja 2014-01-31 pirkimo – pardavimo sutartimi perleido jai nuosavybės teise priklausiusį žemės sklypą, esantį adresu ( - ), už 350000 Lt, už šio sklypo pardavimą gautos lėšos buvo nukreiptos atsiskaityti su kreditoriais – 190000 Lt buvo grąžinta kreditorei N. S., 165000 Lt buvo grąžinta kreditorei A. B., pareiškėjos gautos piniginės lėšos buvo panaudotos ne pagal pareiškėjos nurodomą paskirtį, pareiškėja gautas lėšas, būdama nemoki, privalėjo paskirstyti visiems kreditoriams proporcingai, taigi pareiškėja buvo nesąžininga ir yra pagrindas nutraukti bankroto procesą. FABĮ 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Šiuo įstatymu sudaromos sąlygos fiziniams asmenims, iš esmės pablogėjus jų finansinei būklei, per protingą terminą pagal galimybes tenkinti kreditorių reikalavimus ir, pasibaigus šiam terminui, įstatyme nustatytomis sąlygomis būti atleistiems nuo tolesnio skolų mokėjimo, t. y. atkuriamas jų mokumas ir užtikrinamas kreditorių reikalavimų tenkinimas nustatyta tvarka. Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą nesąžiningais veiksmais pripažįstami: 1) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.67 straipsnyje nurodyti sandoriai, jeigu jie pažeidžia kreditorių teises ir šių sandorių pareiškėjas neprivalėjo sudaryti; 2) kitokie veiksmai, kurie Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. FABĮ detaliau nenurodoma, kokie kiti veiksmai gali būti pripažinti nesąžiningais, todėl jie nustatytini remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kasacinio teismo suformuota praktika, atsižvelgiant į FABĮ tikslus ir jame nustatytą specialųjį teisinį reguliavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal pareiškėjos I. J. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, bylos Nr. 3K-3-516/2014). Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad sąžiningumas – tai vertybinis žmogaus elgesio matas, nustatomas pagal objektyvųjį ir subjektyvųjį kriterijus. Objektyviuoju požiūriu sąžiningumas suprantamas kaip žmogaus elgesys, atitinkantis protingumo ir teisingumo principų reikalavimus, t. y. rūpestingas ir atidus elgesys. Subjektyviuoju požiūriu sąžiningumas nusako asmens psichikos būklę konkrečioje situacijoje, atsižvelgiant į asmens amžių, išsimokslinimą, patirtį, faktines bylos aplinkybes. Siekiant nustatyti, ar asmuo yra sąžiningas, būtina taikyti abu šiuos kriterijus (žr. mutatis mutandis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. J. v. J. B., bylos Nr. 3K-3-336/2013; kt.). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp V. B. ir N. S. 2013-09-20 buvo sudaryta paskolos sutartis, notarinio registro Nr. ( - ), pagal kurią N. S. paskolino V. B. 190000 Lt, o V. B. įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti N. S. iki 2016-09-20. Reikalavimų pagal 2013-09-20 paskolos sutartį įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas V. B. asmeninės nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ), 2013-09-20 pasirašytas sutartinės hipotekos sandoris. Tarp V. B. ir A. B. 2014-01-03 buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią A. B. paskolino V. B. 165000 Lt, o V. B. įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti A. B. iki 2014-02-05. Tarp V. B. ir V. R. 2014-01-31 sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis, pagal kurią V. B. pardavė V. R. žemės sklypą, esantį ( - ), už 350000 Lt. Pareiškėja V. B. teismo posėdyje paaiškino, kad iš N. S. ir A. B. skolinosi ilgą laiką nedideles sumas, jos pareiškėjai lėšas skolindavo geranoriškai, nes su jomis palaikė draugiškus santykius ir jos, žinodamos sunkią pareiškėjos padėtį, norėjo pareiškėjai padėti. Vėliau, kai susidarė didesnės sumos, N. S. ir A. B. paprašė pasirašyti paskolos sutartis. Pareiškėja nurodė, kad iš N. S. skolinamos lėšos buvo reikalingos dėl to, kad 2009 metais ypač pablogėjo pareiškėjos neįgalaus sūnaus G. Č. sveikatos būklė, reikėjo sūnų gydyti, pirkti neįgaliajam reikalingą įrangą, samdyti žmones, kurie padėtų prižiūrėti sūnų ir pan. Be to, prasidėjus finansinei krizei buvo sumažėjęs jos darbo užmokestis ir jai papildomos piniginės lėšos buvo reikalingos kiekvienai dienai išgyventi. Pažymėtina, kad pareiškėjos teismo posėdyje išdėstytos aplinkybės yra pagrįstos byloje esančiais rašytiniais įrodymais – apie sūnaus neįgalumą, pačios pareiškėjos sveikatos būklę bei gautas pajamas. Pareiškėja teismo posėdyje paaiškino ir tai, kad skola A. B. susidarė taip pat per ilgą laiką, nes pareiškėja skolinosi pinigines lėšas iš A. B. dalimis tam, kad galėtų dengti kredito įmokas AB DNB bankui, bijodama, kad įkeistas turtas, adresu ( - ), nebūtų parduotas iš varžytynių, įmokas mokėjo iki pat 2014 metų sausio mėnesio. Be to, turėdama finansinių problemų, pareiškėja pati bandė ieškoti pirkėjo įkeistam turtui, siekdama atsiskaityti su visais kreditoriais. Bylos medžiaga patvirtina pareiškėjos nurodomas aplinkybes apie 2013-09-20 ir 2014-01-03 paskolos sutarčių sudarymą. Būtina įvertinti ir tai, kad nei N. S., nei A. B. savo kreditinių reikalavimų pareiškėjos bankroto byloje nepareiškė. Be to, 2014-01-03 paskolos sutartyje yra 2014-02-08 įrašas, patvirtinantis, kad A. B. visus paskolintus pinigus atgavo ir pretenzijų neturi. Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad reikalavimų pagal 2013-09-20 paskolos sutartį įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas V. B. asmeninės nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ), todėl pardavus minėtą sklypą pirmos eilės kreditore, tai yra hipotekos turėtoja, laikytina N. S., kuri turėjo teisę pirmumo tvarka gauti paskolintą pinigų sumą. Atkreiptinas dėmesys, jog kreditoriaus AB DNB banko reikalavimų įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas didelės vertės likvidus nekilnojamasis turtas, dėl to pareiškėja neturėjo pagrindo abejoti, kad kreditoriaus AB DNB banko reikalavimai gali likti nepatenkinti. Taigi, nors pareiškėja pasiskolintas pinigines lėšas panaudojo ne visų kreditorių įsiskolinimams padengti, o tik jų daliai, teismas pripažįsta, kad šių aplinkybių nepakanka pripažinti, kad tokių sandorių pareiškėja neprivalėjo sudaryti ar kad šie sandoriais pažeidė kreditorių interesus. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo konstatuoti pareiškėjos nesąžiningumo ir nutraukti bankroto procesą.

19Įvertinęs pareiškėjos V. B. mokumo atkūrimo planą, teismas pripažįsta, kad nėra pagrindo daryti išvadai, jog rengiant ar teikiant tvirtinti mokumo atkūrimo planą, buvo padaryti procedūriniai pažeidimai, tai yra, planas neatitinka FABĮ 7 straipsnyje nurodytų formos reikalavimų, ar planas pateiktas tvirtinti, nesilaikant FABĮ 8 straipsnyje nustatytos plano pateikimo tvirtinti tvarkos.

20Teismas, atsižvelgdamas į bankroto administratorės išvadą, įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus, įvertinęs kreditorių pastabas, mano, kad yra pagrindas tvirtinti pateiktą V. B. mokumo atkūrimo planą.

21Esant išdėstytoms aplinkybėms, pareiškėjos V. B. bankroto administratorės O. M. prašymas dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo tenkintinas ir mokumo atkūrimo planas tvirtintinas (FABĮ 8 straipsnio 6 dalis).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6, 9 dalimi, teismas

Nutarė

23pareiškėjos V. B. bankroto administratorės O. M. prašymą dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo tenkinti ir patvirtinti teismui pateiktą pareiškėjos V. B. mokumo atkūrimo planą.

24Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova,... 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-09-17 nutartimi pareiškėjai V. B.... 3. Teisme 2016-02-17 gautas pareiškėjos V. B. bankroto administratorės O. M.... 4. Pareiškėjos V. B. bankroto administratorė O. M. 2016-03-29 papildomai... 5. Teismo posėdyje pareiškėja V. B. ir jos bankroto administratorė O. M.... 6. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime į prašymą nurodė, kad su... 7. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas papildomai pateikė rašytinius... 8. Suinteresuotas asmuo E. B. atsiliepimo į prašymą dėl mokumo atkūrimo plano... 9. Suinteresuoti asmenys I. N., Neringos savivaldybė, antstolė R. V.... 10. Prašymas dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo tenkintinas.... 11. Reikalavimus, keliamus mokumo atkūrimo planui, ir šio plano tvirtinimo... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2016-02-15 vyko pareiškėjos V. B. kreditorių... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2016-02-15 vyko... 14. Kreditorius AB DNB bankas pastabose dėl mokumo atkūrimo plano nurodė, kad... 15. Kreditorius AB DNB bankas kreditorius nesutiko su pareiškėjos mokumo... 16. Kreditorius AB DNB bankas nesutiko su nustatyta 36 mėnesių mokumo atkūrimo... 17. Kreditorius AB DNB bankas, nesutikdamas dėl mokumo atkūrimo plano... 18. Kreditorius AB DNB bankas nurodė, kad pareiškėja 2014-01-31 pirkimo –... 19. Įvertinęs pareiškėjos V. B. mokumo atkūrimo planą, teismas pripažįsta,... 20. Teismas, atsižvelgdamas į bankroto administratorės išvadą, įvertinęs... 21. Esant išdėstytoms aplinkybėms, pareiškėjos V. B. bankroto administratorės... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8... 23. pareiškėjos V. B. bankroto administratorės O. M. prašymą dėl mokumo... 24. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...