Byla 2A-46-555/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės, Evaldo Burzdiko, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Vaidotui Daugėlai, atsakovo atstovui advokatui Jonui Leikauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A.Daveiko firmos apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Dextera“ ieškinį atsakovui A.Deveiko firmai dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir atsakovo A. Daveiko firmos priešieškinį ieškovui UAB „Dextera“ dėl sutarties nutraukimo, sumokėtų pinigų grąžinimo bei padarytų nuostolių ir žalos atlyginimo ir

Nustatė

2

3ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. Daveiko firmos 3544,48 Lt įsiskolinimą bei 146,37 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2008-03-06 šalys sudarė rangos sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo parduoti ir sumontuoti atsakovui pakeliamus garažo vartus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už gautus gaminius ir suteiktas paslaugas sutartyje nustatytą kainą. Vykdydamas sutartį, ieškovas pardavė atsakovui vienerius pakeliamus garažo vartus bei juos atvežė ir sumontavo atsakovo nurodytu adresu, o atsakovas avanso sumokėjo 2000 L ir liko skolingas 3344,48 Lt. Taip pat 2008-06-11 šalys sudarė užsakymą - sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo parduoti ir sumontuoti atsakovui gaminius(vartų profilį „Omega“), o atsakovas įsipareigojo sumokėti už nuosavybės teise gautus gaminius ir suteiktas paslaugas užsakyme sutartyje nustatytą kainą. Pagal 2008-06-12 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 082651 atsakovas įsipareigojo sumokėti už gautas prekes, montavimo ir transportavimo darbus 200 Lt iki 2008-06-12, tačiau neapmokėjo. Bendra skolos suma sudaro 3544,48 Lt. Atsakovo A.Daveiko firmos priešieškinį prašė atmesti.

4Atsakovas A. Daveiko firma priešieškiniu prašė: rangos sutartį Nr. RS08-067, pasirašytą 2008-03-06 tarp UAB „Dextera“ ir A.Daveiko firmos, nutraukti, priteisti iš UAB“ Dextera“ jai sumokėtą 2000 Lt sumą pagal 2008-03-06 sutartį Nr.RS08-067, priteisti iš UAB „Dextera“ 413 Lt, sumokėtų už ieškovo pateiktų ir sumontuotų vartų ekspertizę, bei priteisti bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas, įpareigoti ieškovą po teismo sprendimo įsiteisėjimo per 5 dienas išmontuoti ir išsivežti jam patiektus nekokybiškus garažo vartus. Nurodė, kad po ginčo vartų sumontavimo ir priėmimo akto pasirašymo praėjus keletui dienų nukrito vartų stabdis - jie pasidarė pavojingi, varteliai užsidarinėjo nesandariai, apie tai atsakovas informavo ieškovą. Ieškovas pasiūlė padaryti nuolaidas, o atsakovas sutiko apmokėti. UAB „Alzida“ atlikus vartų vertinimą, buvo nustatyta, kad trūkumai atsirado dėl netinkamo montavimo. Atsakovas tikėjosi, kad vartai bus sumontuoti kokybiškai, todėl įsipareigojo už juos sumokėti. Vartų defektai aiškiai matomi, tačiau ieškovas atsisakė vartus remontuoti, tuo ieškovas pažeidžia vartotojų teises.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priešieškinį atmetė, priteisė iš atsakovo A. Daveiko firmos ieškovui UAB „Dextera“ 3544,48 Lt įsiskolinimą, kitoje dalyje ieškinio netenkino. Nurodė, kad atsakovas A.Daveiko firma nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų ir nesumokėjo ieškovui už nupirktus gaminius ir suteiktas paslaugas, pažeidė šalių 2008-03-06 sudarytą sutartį Nr. RS08-067, o ieškovas (rangovas) galėjo įvykdyti savo prievolę-pradėti garantinį aptarnavimą tik po atsakovo (užsakovo) prievolės įvykdymo-apmokėjimo, todėl teismas sprendė, jog ieškovo reikalavimas gauti apmokėjimą už medžiagas ir atliktą darbą yra pagrįstas ir iš atsakovo jo naudai priteistini 3544,48 Lt. Taip pat nurodė, kad ieškovas praleido 6 mėnesių terminą ieškiniui dėl delspinigių išieškojimo skaičiuojant nuo sąskaitos išrašymo datos, t.y. 2008-04-10, todėl šiuo pagrindu šį ieškovo reikalavimą teismas atmetė. Nustatė, jog atsakovas naudojosi ir naudojasi ginčo vartais, UAB „Alzida“ atlikusi ekspertizę, nenustatė kad jais atsakovas nesinaudoja dėl jų netinkamo sumontavimo ir jais nebus galima naudotis - jie nepataisomi, be to, ieškovas pašalino nedidelius vartų montažo defektus. Kadangi ginčo vartai gali būti naudojami ir jie yra veikiantys, o atsakovo iniciatyva atliktos ekspertizės išvadose nėra priešingai nustatyta, t.y., kad jie neveikia, todėl teismas atsakovo priešieškinį atmetė.

6Apeliaciniu skundu atsakovas A. Daveiko firma prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 27 d. sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti arba perduoti nagrinėti iš naujo, priešieškinį tenkinti pilnai. Nurodo, kad ieškovas pasirašytos sutarties laiku neįvykdė ir vartų laiku, kaip tas numatyta sutarties 4.1 p., nesumontavo, 2008-04-10 atlikti darbai nebuvo priimti, nes vartai neveikė, 2008-06-13 ieškovas pasiuntė specialistą, kuris bandė pašalinti defektus, vartai ta dieną veikė, todėl buvo pasirašytas darbų perdavimo-priėmimo aktas, tačiau vartai po kelių dienų vėl neveikė ir jais negalima naudotis. Ekspertų išvada, apelianto nuomone, patvirtino, kad ieškovas pateikė netinkamos kokybės vartus ir juos netinkamai sumontavo. Teigia, kad ieškovas įsipareigojo savo sąskaita pašalinti defektus, tačiau šio įsipareigojimo ieškovas nevykdė neatsižvelgdamas į daugkartinius pranešimus. Mano, kad ieškovo siekimas nevykdant sutartinių įsipareigojimų, teismine tvarka išsireikalauti likusią nesumokėta pinigų dalį už nekokybiškus vartus ir netinkamai atliktus montavimo darbus, pažeidžia sutarties ir įstatymų nuostatas.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo atmesti apeliacinį skundą kaip nepagrįstą, teismo sprendimą palikti nepakeistą.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

10Byloje surinkta medžiaga nustatyta, kad ieškovas (rangovas) ir atsakovas (užsakovas) 2008 m. kovo 6 d. sudarė rangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pagaminti, parduoti ir sumontuoti gaminius-pakeliamus garažo vartus bei papildomą profilį. Atsakovas įsipareigojo avansu sumokėti 50 procentų užsakymo sumos, likusią dalį sumos už atliktus darbus, t.y. 2844,48 Lt, sumokėti per 1 kalendorinę dieną po gaminių pristatymo, sumontavimo bei priėmimo-perdavimo akto pasirašymo (sutarties 3 punktas). Ieškovas, atlikęs darbus, pateikė atsakovui PVM sąskaitas-faktūras bendrai 5544,48 Lt sumai. Atsakovas, sumokėjęs 1978 Lt avansinę įmoką, 2008 m. balandžio 10 d. ir 2008 m. birželio 13 d. darbo vietos apžiūros, atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktais darbus priėmė, pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės akto pasirašymo metu nepareiškė, tačiau likusią sumą sumokėti atsisakė, pareikšdamas pretenzijas dėl darbų kokybės bei teisme reikalavimą dėl rangos sutarties nutraukimo, kurį grindžia UAB „Alzida“ išvadomis.

11Darytina išvada, jog byloje tarp šalių kilo ginčas dėl šalių sudarytos rangos sutarties tinkamo įvykdymo bei dėl atliktų darbų kokybės.

12Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis). Rangos sutarčių teisinio reglamentavimo bendrosios nuostatos taikomos atskiroms rangos rūšims, jeigu ko kita nenustato atskiras rangos rūšis reglamentuojančios teisės normos (CK 6.644 straipsnio 2 dalis). Pagal CPK 6.662 straipsnį, atliktų darbų priėmimas-perdavimas yra privaloma procedūra, įforminama aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas - perdavęs atliktus darbus. Užsakovo pareiga sumokėti sutartyje nustatytą kainą, jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, atsiranda po to, kai yra priimtas darbų rezultatas. Šalių sudarytos Sutarties 3 punkte numatyta, kad dalį sumos užsakovas sumoka avansu, likusią sumą už atliktus darbus užsakovas sumoka per 1 kalendorinę dieną nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. LR CK 6.662 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad jeigu sutartis nenustato ko kita, užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (akivaizdūs trūkumai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs teisminę praktiką dėl atliktų darbų priėmimo aktų teisinės reikšmės bei laikosi pozicijos, jog darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Šiuo dokumentu įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 straipsnio 2 dalis); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Nagrinėjamojoje byloje, kaip jau minėta anksčiau, nustatyta, kad 2008 m. balandžio 10 d. ir 2008 m. birželio 13 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyti atliktų darbų priėmimo aktai, kurių pagrindu ieškovas UAB „Dextera“ perdavė, o atsakovas A.Daveiko firma priėmė garažo vartus su papildomu profiliu, įvertintus 5544,48 Lt sumai (b.l. 10-14, 1 t.). Aktų pasirašymo metu atsakovo atstovai pretenzijų rangovui dėl darbų kokybės nereiškė.

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylai aplinkybes; šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009m. sausio 22d nutartis , priimta civilinėje byloje 33K-3-19/2009 ; 2007m. sausio 17 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-17/20072007 A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Modesta“, 2007m.lapkričio 27d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007, 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekama“ v. UAB „Versenta“; bylos Nr. 3K-3-413/2005; 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Autokaustos statyba“ v. UAB „Aviacijos paslaugų centras“; bylos Nr. 3K-3-361/2007). Taigi, atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų. Užsakovo pareiga priimti atliktus darbus yra esminė rangos sutarties sąlyga (CK 6.662, 6.694 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas vieningai laikosi nuostatos, kad užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus, fiksuoti trūkumus, trūkumų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima. Šiuo atveju atsakovas galėtų remtis darbo trūkumais tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą, tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Tačiau teismo vertinimu, net ir tinkamo darbų priėmimo atveju nenurodžius trūkumų, užsakovas nepraranda teisės remtis trūkumų faktu, jeigu trūkumai neakivaizdūs. Tokiais atvejais analizuotinas trūkumų pobūdis ir tik esant akivaizdžiam trūkumui taikytina CK 6.662 straipsnio 3 dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bankrutuojanti UAB „Atnava“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-235/2005; 2008 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Z. v. UAB „Pamario Andora“, bylos Nr. 3K-3-371/2008).

14Byloje pateiktomis UAB „Alzida“ išvadomis, kurios vertintinos kaip rašytinis įrodymas (b.l. 25-28, 1 t.), nustatyta, kad ginčo garažo vartai yra nežinomos kokybės bei yra nesaugūs. Vartų nesaugumas akte grindžiamas tuo, jog nepatikimai sumontuoti vartų stabdymo elementai, vartai sumontuoti su nukrypimais nuo vertikalių ašių, durys, esančios vartuose, užsidaro nesandariai, metaliniai profiliai turi aštrius kampus, vartai nesandarūs. Darytina išvada, jog visi trūkumai, nurodyti rašytiniame įrodyme, kuriuo grindžiamas ieškinys, darbo rezultato priėmimo metu buvo akivaizdūs, atsakovas juos vizualiai galėjo nustatyti darbų priėmimo metu bei tai užfiksuoti darbų perdavimo-priėmimo aktuose. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog dėl ieškovo veiksmų buvo apsunkinta atsakovo galimybę pastebėti trūkumus, nustatyta priešingai, jog vartai naudojami, nurodyti trūkumai gali būti šalinami, trūkumai, kuriais grindžiamas priešieškinys negali būti vertinami kaip buvę neakivaizdūs darbų atlikimo metu, todėl atsakovas, galėdamas nustatyti trūkumus prieš darbo rezultato priėmimą iš rangovo, prarado teisę remtis darbo trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 3 dalis) bei reikalauti rangovo atsakomybės ir nutraukti sutartį argumentuodamas tuo, jog daiktas netinkamos kokybės (CK 6.665 straipsnis). Pažymėtina ir tai, jog ieškovas pripažįsta, kad daikto eksploatavimo metu galimi daikto trūkumai, tačiau darbų kokybės garantiją sutinka taikyti tik atsakovui pilnai apmokėjus darbų kainą.

15Sutikti su apeliacinio skundo argumentais, jog šalių sudaryta sutartis yra vartojimo rangos sutartis, bei taikyti šią sutartį reglamentuojančias teisės normas pagrindo nėra, kadangi sutinkamai su CK 1.39 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, vartojimo sutartis apibrėžiama kaip sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Atitinkamai Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje nustatyta, kad vartojimo sutartis – prekių ar paslaugų įsigijimo sutartis, su pardavėju ar paslaugų teikėju sudaroma su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Vadovaujantis vartotojų apsaugos srityje priimtomis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų normomis, sutartis turėtų būti kvalifikuojama kaip vartojimo, jei ji atitinka šiuos esminius požymius. Pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo. Antra, fizinis asmuo prekes ir paslaugas įsigyja ne dėl savo ūkinės-komercinės ar profesinės veiklos, o savo asmeninių, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia savo verslo (plačiąja prasme) tikslais). Jei sutarties šalys yra du verslo subjektai, jų sudaryta sutartis nepatenka į vartojimo sutarties sampratą ir atitinkamam ginčo santykiui teisės aktai, reglamentuojantys vartotojų teisių apsaugą, netaikytini. Byloje nustatyta, kad atsakovas (užsakovas) yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (CK 2.33 straipsnio 1 dalis), užsakęs įrengti garažo duris autoservise, t.y. pastate, kuriame įmonė vykdo veiklą (b.l. 25, 1 t.). Todėl nesant nei vieno iš esminių požymių, atribojančių vartojimo rangos sutartį nuo kitų rangos sutarčių, kolegija taikyti vartojimo rangos sutartį reglamentuojančia teisės normas, pagrindo neturi.

16Kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog tinkamai prievolės apmokėti už priimtą darbų rezultatą neįvykdė atsakovas (CK 6.655 straipsnis), taip pat darytina išvada, jog atsakovas neišnaudojo galimybės šalinti trūkumus darbų rezultato kokybės garantiniu terminu (CK 6.664 straipsnis), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovas neturėjo teisinio pagrindo nutraukti sutarties ir reikalauti grąžinti visa tai, ką ieškovas gavo šalims vykdant sutartį bei atsisakyti sumokėti už atliktus darbus. Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos CPK 326-329 straipsniais,

Nutarė

19Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai