Byla 2-1137/2013
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lusmos vaistinė“; tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Chemoterapijos centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Medikona“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Nemsi LT“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės uždarosios akcinės bendrovės „Lusmos vaistinė“ vadovės M. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Lusmos vaistinė“ vadovės M. B. ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lusmos vaistinė“; tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Chemoterapijos centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Medikona“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Nemsi LT“.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Lusmos vaistinė“ vadovė M. B. prašė iškelti atsakovui UAB „Lusmos vaistinė“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad atsakovas vertėsi vaistinės veikla bei nekilnojamojo turto nuoma. Esmingai pasikeitus situacijai prekybos vaistais rinkoje, nebeliko galimybės pelningai vystyti vaistinės veiklą. Jos buvo atsisakyta ir nuspręsta vykdyti tik turto nuomą. Pastaroji veikla leistų atsakovui veikti pelningai, tačiau iš vykdytos vaistinės veiklos susikaupusios skolos sukėlė finansinių sunkumų. Jie galėtų būti išspręsti tik pasinaudojus restruktūrizavimo teikiamomis galimybėmis.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą.

7Teismas sprendė, kad atsakovas yra nemokus. Pagal 2011 m. balansą atsakovo turto vertė siekia 1 519 127 Lt (1 382 719 Lt sudaro ilgalaikio materialiojo turto vertė), o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 1 124 457 Lt; šio laikotarpio nuostolis sudarė 39 901 Lt. Pagal restruktūrizavimo plano metmenis pradelsti įsipareigojimai siekia 481 434,59 Lt, nepradelsti – 1 354 293,50 Lt. Teismo nuomone, šie metmenų duomenys neatitinka realios padėties, yra prieštaringi – prie atsakovo atsiliepimo į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo buvo pateiktas kreditorių sąrašas, pagal kurį visi kreditoriniai reikalavimai tesiekia 731 693,12 Lt. Teismas pažymėjo, kad pagal atsakovą jo pradelsta skola AB „DNB bankas“ siekia 63 448 Lt, o 708 329,21 Lt dydžio įsipareigojimas šiam asmeniui nėra pradelstas. Teismas nustatė, kad aptariamus reikalavimus bankas perleido UAB „Chemoterapijos centras“ ir pastarasis yra kreipęsis į teismą dėl 777 014,45 Lt skolos priteisimo iš atsakovo. Kitoje byloje atsakovas ginčija aptariamo reikalavimo perleidimo UAB „Chemoterapijos centras“ sandorį, tačiau, teismo nuomone, šis ginčas neturi įtakos vertinant, ar atsakovus yra nemokus – net tenkinus atsakovo ieškinį, jis privalėtų įvykdyti prievolę pradiniam kreditoriui. Įvertinęs išdėstytą, teismas padarė išvadą, kad atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma viršija pusę jo turto vertės (atitinkamai 1 258 449,04 Lt ir 1 540 437 Lt).

8Teismas taip pat sprendė, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys yra nepagrįsti ir praktiškai neįgyvendinami. Pagal metmenis atsakovas ketina plėtoti nekilnojamojo turto nuomos veiklą; jam priklauso vienas pastatas, esantis Širvintose. Teismas pažymėjo, kad nors atsakovas nurodo nuomojantis šiame pastate esamas patalpas, tačiau jo nuomininkai jau šiuo metu tinkamai nevykdo savo įsipareigojimų: UAB „Širvintų sveikatos centras“ skola sudaro 58 080 Lt, UAB „Ramunėlės vaistinė“ – 35 058,63 Lt, J. J. IĮ „Sveikatos konsultacijos“ – 666,50 Lt, V. T. IĮ – 1 936 Lt. Pagal atsakovą iš nuomos gaunamos mėnesinės pajamos siekia 10 000 Lt, o restruktūrizavimo laikotarpiu galėtų siekti 25 000 Lt. Teismo nuomone, atsakovas tokių pajamų nepagrindė, nenurodė priemonių, galinčių leisti pasiekti metmenyse nurodytus rezultatus. Esant būtent tokiems metmenimis, nebus įmanoma padengti visų atsakovo skolų ir atkurti normalios veiklos. Kartu teismas pažymėjo, kad trečiaisiais asmenimis byloje dalyvaujantys kreditoriai neketina suteikti atsakovui pagalbos, o tai leidžia abejoti, ar atsakovas turi realių perspektyvų pasiekti restruktūrizavimo tikslus.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

10Apeliantė UAB „Lusmos vaistinė“ vadovė M. B. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111. Teismas nebuvo aktyvus, nepašalino kilusio neaiškumo dėl atsakovo mokumo, neišsiaiškino visų svarbių aplinkybių, formaliai ir neteisingai vertino surinktus įrodymus.

122. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas yra nemokus. Netikslumai tarp restruktūrizavimo plano metmenyse ir kitoje byloje pateikto kreditorių sąrašo atsirado dėl objektyvių aplinkybių. Turėtų būti remiamasi metmenyse esančiais duomenimis. Priešingai nei sprendė teismas, ginčas dėl reikalavimo teisių perleidimo sandorio pripažinimo negaliojančiu turi reikšmės atsakovo mokumui, nes, tenkinus tokį reikalavimą, kartu būtų pripažinta, kad naujasis kreditorius neturėjo teisės nutraukti kredito sutarčių ir reikalauti grąžinti visą kreditą iš karto. Teismas taip pat neįvertino, kad prioritetas turi būti suteiktas restruktūrizavimui, o ne bankrotui, nepagrįstai sureikšmino kreditorių nepritarimą restruktūrizavimo procesui restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje.

133. Teismas nepagrįstai vertino, kad atsakovo restruktūrizavimas yra neperspektyvus. Preliminariam verslo planui nėra taikomi itin aukšti kokybiniai reikalavimai. Nuomos mokestis UAB „Širvintų sveikatos centras“ galėtų būti padidintas nuo 12 000 Lt iki 24 815,67 Lt. Vien pajamos iš šio nuomininko leistų pasiekti restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytą veiklos rentabilumo lygį. Be to, nenaudingos sutartys būtų nutrauktos, pakeistos palankesnėmis. Detalūs skaičiavimai galės būti pateikti tik restruktūrizavimo plane. Be nurodyto, yra galimybė perfinansuoti skolą pakartotinai įkeičiant pastatą. Kreditoriai, dalyvaujantys šioje byloje trečiaisiais asmenimis, yra susiję ir siekia sužlugdyti atsakovą.

14Trečiasis asmuo UAB „Chemoterapijos centras“ prašo atmesti atskirąjį skundą.

15Trečiojo asmens teigimu, atsakovas yra nemokus. Ginčas dėl reikalavimo teisių perleidimo neturi reikšmės, nes pats kredito sutarčių nutraukimas nėra ginčijamas, be to, šis ieškinys yra visiškai nepagrįstas. Atsakovo finansiniai sunkumai yra nuolatinio pobūdžio, o tikroji jo nekilnojamojo turto vertė tesiekia 240 271 Lt. Trečiasis asmuo taip pat sutinka, kad restruktūrizavimo plano metmenys yra nerealūs, o restruktūrizavimas – beprasmis. Patalpų nuomininkai su atsakovu neatsiskaito, o vienam iš jų – UAB „Širvintų sveikatos centras“ – inicijuota bankroto byla. Net jei atsakovui pavyktų per mėnesį uždirbti nurodytus 25 000 Lt, jų vis tiek nepakaktų padengti visiems kreditoriniams reikalavimams. Nurodomas skolos perfinansavimas yra nerealus, trečiasis asmuo, kaip hipotekos kreditorius, niekuomet nesutiks su pakartotiniu pastato įkeitimu. Didžiausių ir esminę įtaką restruktūrizavimo procese turėsiančių kreditorių nuomonė dėl restruktūrizavimo beprasmiškumo yra akivaizdi, ir į ją turi būti atsižvelgiama.

16Tretieji asmenys UAB „Medikona“ ir UAB „Nemsi LT“ prašo atmesti atskirąjį skundą.

17Esminių savarankiškų argumentų, kurie nebūtų nurodyti UAB „Chemoterapijos centras“ atsiliepime, šie asmenys nepateikia.

18Teismas

konstatuoja:

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Dėl atsakovo nemokumo

21Pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą įmonės nemokumas yra pagrindas atsisakyti iškelti jos restruktūrizavimo bylą. Įmonės nemokumą apibrėžia Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis, numatanti, kad tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

22Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju esminė aplinkybė vertinant atsakovo mokumą yra ta, ar 708 329,21 Lt dydžio atsakovo įsipareigojimo, kylančio iš su banku sudarytų kredito sutarčių, dalis yra pradelsta ar ne.

23Bylos duomenimis, bankas iš kredito sutarčių kylančias reikalavimo teises perleido trečiajam asmeniui UAB „Chemoterapijos centras“ (t. 1, b. l. 109-112). Šio sandorio metu atsakovo įsipareigojimai bankui buvo vykdomi netinkamai, tačiau terminas grąžinti visą kreditų sumą dar nebuvo suėjęs (t. 1, b. l. 109, 113, 131-132, 135-136). Naujasis kreditorius, perėmęs reikalavimo teises iš banko, pareikalavo tinkamai vykdyti kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, o vėliau sutartis nutraukė ir pareikalavo iš karto grąžinti visas pradelstas mokėti ir likusias mokėti sumas – 771 777,27 Lt (t. 1, b. l. 135-136, 140-141, 144-146). Netrukus po to atsakovas kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti reikalavimo teisių perleidimo sutartį negaliojančia (t. 1, b. l. 154-159). Šis ginčas, pirmosios instancijos teismui priimant skundžiamą nutartį, išnagrinėtas nebuvo. Savo ruožtu naujasis kreditorius kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 777 014,45 Lt dydžio įsiskolinimą (t. 1, b. l. 186-197); byla dar neišnagrinėta.

24Teismų praktikoje pripažįstama, kad tuo atveju, kai tarp skolininko ir kreditoriaus kyla ginčas dėl kreditoriaus reikalavimo, šis reikalavimas neturėtų būti vertinamas sprendžiant dėl skolininko mokumo, t. y. neturėtų būti priskiriamas prie skolininko pradelstų įsipareigojimų (pavyzdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. UAB „Interum“, bylos Nr. 2-1588/2012). Šia taisykle galima remtis tuomet, kad tokio ginčo išsprendimas turėtų reikšmės skolininkui mokumui, pavyzdžiui, būtų paneigta kreditoriaus reikalavimo teisė ar pripažinta, kad skolininko įsipareigojimas kreditoriui dar nėra pradelstas. Susiklosčius aptariamai situacijai, teismo nuomone, teismas, sprendžiantis skolininko mokumo klausimą, taip pat turėtų preliminariai įvertinti šio tarp šalių kilusio ginčo pagrįstumą, siekiant nustatyti, ar skolininko pozicija ginče nėra akivaizdžiai nepagrįsta ir pats ginčas nėra pradėtas tesiekiant eliminuoti kreditorių iš skolininko kreditorių sąrašo.

25Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nelaikė, kad atsakovo inicijuotas ginčas dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties yra reikšmingas sprendžiant atsakovo mokumo klausimą. Su tokiu vertinimu negalima sutikti, nes, pripažinus aptariamą sandorį negaliojančiu, kartu būtų paneigta naujojo kreditoriaus teisė nutraukti kredito sutartis ir reikalauti grąžinti visus suteiktus kreditus prieš terminą, t. y. didžioji dalis skolininko įsipareigojimų pagal šias sutartis negalėtų būti laikoma pradelsta. Tokios ginčo pasekmės pirmosios instancijos teismas neįvertino. Nors, kaip matyti iš teismų informacinės sistemos, atsakovo ieškinys dėl reikalavimo teisių perleidimo pripažinimo negaliojančiu buvo atmestas (toks sprendimas dar neįsiteisėjęs), tačiau atsakovas yra pradėjęs kitą bylą, kurioje prašo pripažinti kredito sutarčių nutraukimą neteisėtu (Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-3968-792/2013) (CPK 179 str. 3 d.).

26Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, neturi pagrindo spręsti, kad toks atsakovo kelių ginčų inicijavimas galėtų būti laikomas akivaizdžiu piktnaudžiavimu. Vienas iš atsakovo argumentų, kuriuo buvo grįstas ir ieškinys dėl reikalavimo teisių perleidimo pripažinimo negaliojančiu, yra tas, kad naujasis kreditorius ir su juo susiję kiti asmenys siekia sužlugdyti atsakovą ir perimti jo turtą (t. 1, b. l. 156). Pasak atsakovo, su naujuoju kreditoriumi susijusio asmens prašymu buvo pritaikytas jo turto areštas, o naujasis kreditorius, žinodamas šią situaciją, perėmė iš banko reikalavimo teises, nurodė vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, o vėliau nutraukė kredito sutartis, nors akivaizdu, kad dėl taikomo arešto atsakovas objektyviai negalėjo atlikti mokėjimų. Pažymėtina, kad aplinkybes dėl atsakovo turto arešto, po jo sekusio reikalavimo teisių perleidimo sandorio bei prabėgus nedaug laiko įvykusio kreditų sutarčių nutraukimo patvirtina byloje esantys įrodymai (t. 1, b. l. 109, 144-145, 203). Be to, nei reikalavimo teisių perleidimo sandorio metu, nei kredito sutarčių nutraukimo metu atsakovo pradelsti įsipareigojimai, lyginant su visų įsipareigojimų pagal kredito sutartis suma, nebuvo itin dideli (t. 1, b. l. 146, 178). Teismas atkreipia dėmesį, kad išdėstyta jokiu būdu negali būti vertinama kaip teismo nuomonė dėl nurodytos atsakovo pozicijos pagrįstumo ir jo inicijuotų bylų baigties. Preliminarus aplinkybių vertinimas atliktas tik siekiant įsitikinti, ar atsakovas nepiktnaudžiauja teisminiais procesais.

27Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad atsakovo 708 329,21 Lt dydžio įsipareigojimas, kildinamas iš kredito sutarčių, negalėjo būti priskirtas prie pradelstų įsipareigojimų.

28Neįtraukus aptarto įsipareigojimo į pradelstų įsipareigojimų sąrašą, atsakovas negali būti laikomas nemokiu ĮBĮ prasme – pradelsti įsipareigojimai siekia 481 434,59 Lt (t. 1, b. l. 48-50), o turto vertė sudaro 1 540 437 Lt (t. 1, b. l. 46). Nors pirmosios instancijos teismas akcentavo aplinkybę, kad restruktūrizavimo metmenyse pateiktas kreditorių sąrašas (t. 1, b. l. 48-50) ir atsakovo atsiliepime į ieškinį dėl bankroto bylos pateiktas kreditorių sąrašas (t. 1, b. l. 222) skiriasi, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad metmenyse esančiame sąraše nurodyta daugiau kreditorių ir daugiau pradelstų įsipareigojimų, toks neatitikimas neturi esminės reikšmės vertinant atsakovo nemokumą. Pažymėtina, kad atsakovo pozicija, jog pateiktų duomenų neatitikimą lėmė objektyvios aplinkybės, visuomet buvo nuosekli (t. 1, b. l. 210-211, 268; t. 2, b. l. 8).

29Trečiasis asmuo UAB „Chemoterapijos centras“ teigia, kad atsakovo nekilnojamojo turto vertė tesiekia 240 271 Lt, ir šį argumentą iš esmės grindžia Nekilnojamojo turto registro išrašu (t. 1, b. l. 290), kuriame turto vertė nurodyta 2008 m. vasario 27 d. duomenimis. Tačiau iš byloje esančių nekilnojamojo turto įkeitimo dokumentų (t. 1, b. l. 228) matyti, kad 2007 m. spalio 30 d. šis turtas buvo įvertintas 1 800 000 Lt. Mažai tikėtina, kad per tokį trumpą laiko tarpą aptariamas turtas galėjo nuvertėti beveik 8 kartus. Jokių turto vertės ginčo kilimo dieną nustatymo duomenų trečiasis asmuo nepateikia, nors tokia pareiga, nesutinkant su atsakovo balanse nurodyta turto vertė, tenka jam (CPK 178 str.). Dėl nurodyto nėra pagrindo nesiremti atsakovo balanse užfiksuota nekilnojamojo turto verte – 1 353 475 Lt (t. 1, b. l. 29).

30Kiti šalių argumentai, kurias grindžiamas atsakovo mokumas (nemokumas), neturi teisinės reikšmės, todėl teismas dėl jų nepasisako.

31Dėl atsakovo restruktūrizavimo tikslų pasiekimo realumo

32Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad, sprendžiant dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, reikia įsitikinti, ar restruktūrizavimo plano metmenyse numatytos priemonės gali atkurti normalią įmonės veiklą. Jei iš metmenų yra akivaizdu, kad pagal siūlomas priemones tokia veikla negali būti atkurta, tai yra pagrindas atsisakyti iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p.).

33Kaip matyti iš atsakovo preliminaraus verslo plano (t. 1, b. l. 51-54), toliau ketinama plėtoti tik patalpų nuomos veiklą. Šios veiklos pokyčiai iš esmės pasireikštų tuo, kad būtų pakeltas nuomos mokestis dabartiniams nuomininkams, taip pat būtų atsisakoma mažiau pelningų nuomos sutarčių. Realistinio scenarijaus atveju pelną iš nuomos planuojama padidinti 2,5 karto. Tačiau, teismo nuomone, iš bylos aplinkybių galima spręsti, kad plane numatytos priemonės yra akivaizdžiai nerealios restruktūrizavimo tikslams pasiekti

34Visų pirma pažymėtina, kad visi be išimties dabartiniai nuomininkai yra įsiskolinę atsakovui už nuomą (t. 1, b. l. 55-73, 223). Didžiausios skolos siekia 35 058,63 Lt ir 58 080 Lt. Esant tokioms aplinkybėms, net atsakovo nurodomas pesimistinis scenarijus, kai nuomos mokestis nebūtų didinamas ir būtų išlaikomas toks pat pelno lygis, yra nerealus. Antra, didžiausias nuomininkas yra UAB „Širvintų sveikatos centras“; kitų nuomininkų išsinuomotų patalpų dydis ir mokamas nuomos mokestis yra menki (t. 1, b. l. 55-73). Atsakovas ketina padvigubinti nuomos mokestį UAB „Širvintų sveikatos centras“, tačiau, kaip matyti iš teismų informacinės sistemos, šis asmuo susiduria su rimtais finansiniais sunkumais: jam inicijuotas bankroto bylos iškėlimas (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-1314-553/2013), taip pat buvo atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. B2-2914-553/2013). Be to, ir paties apelianto įsipareigojimai šiam asmeniui viršija daugiau kaip 300 tūkst. Lt (t. 1, b. l. 50), todėl realių pajamų gavimas iš patalpų nuomos tokiam asmeniui yra sunkiai įmanomas.

35Nors apeliantė teisingai pastebi, kad tai yra tik preliminarus verslo planas, tačiau jau iš paties joje pasiūlyto veiklos modelio matyti, jog jis nesudarys pakankamų sąlygų atsiskaityti su visais kreditoriais ir atkurti normalios veiklos. Siūloma skolų perfinansavimas, matant dabartinę atsakovo būklę ir hipotekos kreditoriaus nusistatymą neleisti pakartotinio pastato įkeitimo, yra visiškai netikėtinas.

36Kiti šalių argumentai dėl restruktūrizavimo sėkmės nėra teisiškai reikšmingi, todėl teismas dėl jų nepasisako.

37Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog atsakovas yra nemokus ĮBĮ prasme, tačiau teisingai sprendė, jog pagal restruktūrizavimo plano metmenyse nurodytas priemones pasiekti restruktūrizavimo tikslus yra nerealu, todėl nutartis atsisakyti iškelti atsakovo restruktūrizavimo bylą paliekama nepakeista.

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Lusmos vaistinė“ vadovė M. B. prašė iškelti atsakovui... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 23 d. nutartimi atsisakė iškelti... 7. Teismas sprendė, kad atsakovas yra nemokus. Pagal 2011 m. balansą atsakovo... 8. Teismas taip pat sprendė, kad atsakovo restruktūrizavimo plano metmenys yra... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 10. Apeliantė UAB „Lusmos vaistinė“ vadovė M. B. prašo panaikinti pirmosios... 11. 1. Teismas nebuvo aktyvus, nepašalino kilusio neaiškumo dėl atsakovo mokumo,... 12. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas yra nemokus. Netikslumai tarp... 13. 3. Teismas nepagrįstai vertino, kad atsakovo restruktūrizavimas yra... 14. Trečiasis asmuo UAB „Chemoterapijos centras“ prašo atmesti atskirąjį... 15. Trečiojo asmens teigimu, atsakovas yra nemokus. Ginčas dėl reikalavimo... 16. Tretieji asmenys UAB „Medikona“ ir UAB „Nemsi LT“ prašo atmesti... 17. Esminių savarankiškų argumentų, kurie nebūtų nurodyti UAB... 18. Teismas... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Dėl atsakovo nemokumo... 21. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau –... 22. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju esminė aplinkybė vertinant atsakovo... 23. Bylos duomenimis, bankas iš kredito sutarčių kylančias reikalavimo teises... 24. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tuo atveju, kai tarp skolininko ir... 25. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nelaikė, kad atsakovo... 26. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, neturi pagrindo spręsti, kad... 27. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad atsakovo 708 329,21 Lt dydžio... 28. Neįtraukus aptarto įsipareigojimo į pradelstų įsipareigojimų sąrašą,... 29. Trečiasis asmuo UAB „Chemoterapijos centras“ teigia, kad atsakovo... 30. Kiti šalių argumentai, kurias grindžiamas atsakovo mokumas (nemokumas),... 31. Dėl atsakovo restruktūrizavimo tikslų pasiekimo realumo... 32. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad, sprendžiant dėl... 33. Kaip matyti iš atsakovo preliminaraus verslo plano (t. 1, b. l. 51-54), toliau... 34. Visų pirma pažymėtina, kad visi be išimties dabartiniai nuomininkai yra... 35. Nors apeliantė teisingai pastebi, kad tai yra tik preliminarus verslo planas,... 36. Kiti šalių argumentai dėl restruktūrizavimo sėkmės nėra teisiškai... 37. Remiantis išdėstytu, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 39. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą....