Byla B2-2914-553/2013
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Širvintų sveikatos centras“, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų: UAB „Analizė“, UAB „Nemsi Lt“, UAB „Balansita“ ir UAB „Entafarma“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Širvintų sveikatos centras“ direktorės L. J. ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Širvintų sveikatos centras“, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų: UAB „Analizė“, UAB „Nemsi Lt“, UAB „Balansita“ ir UAB „Entafarma“ ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos teisme 2012-12-28 gautas UAB „Širvintų sveikatos centras“ direktorės L. J. ieškinys atsakovui UAB „Širvintų sveikatos centras“, kuriuo ieškovė prašo: 1) iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Širvintų sveikatos centras“, 2) UAB „Širvintų sveikatos centras“ restruktūrizavimo administratoriumi skirti UAB „LAUTUS verslo sprendimai“, 3) leisti iš UAB „Širvintų sveikatos centras“ banko sąskaitos AB DNB banke Nr. ( - ) vykdyti įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant ir privalomąsias įmokas. Ieškovė nurodo, kad šiuo metu įmonė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, tačiau neketina nutraukti savo veiklos. Įmonė prašo iškelti jai restruktūrizavimo bylą, kad įgyvendinusi restruktūrizavimo plane numatytas priemones, ji atsiskaitytų su kreditoriais ir galėtų toliau vystyti veiklą, išsaugoti esamas darbo vietas ir išvengti sunkių socialinių bei ekonominių padarinių, sukeliamų įmonės bankroto.

32012-01-30 Vilniaus apygardos teismo nutartimi nutarta priimti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui UAB „Širvintų sveikatos centras“, sustabdyti atsakovo UAB „Širvintų sveikatos centras“ turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir (ar) išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus, nustatyti, kad iš UAB „Širvintų sveikatos centras“ banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB DNB banke, gali būti mokami visi įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant privalomąsias įmokas bei Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyti mokėjimai. Minėta nutartimi ieškovė įpareigota pateikti teismui paaiškinimus ir juo pagrindžiančius rašytinius įrodymus: 1) dėl atsakovo 217 286 Lt skolos L. V. susidarymo pagrindo ir termino, iki kada ši skola turi būti grąžinta; 2) kas sudaro UAB „Širvintų sveikatos centras“ per vienerius metus gautinas sumas, konkrečiai nurodant, iš kokių šaltinių ir kokiu terminu minėtos sumos turi būti gautos.

42013-02-01 teisme gautas UAB „Nemsi Lt“ prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, kuris buvo tenkintas teisėjos rezoliucija ant gauto dokumento.

52013-02-01 teisme gautas UAB „Analizė“ prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, kuris buvo tenkintas teisėjos rezoliucija ant gauto dokumento.

62013-02-20 teisme gautas UAB „Entafarma“ prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, kuris buvo tenkintas iš dalies įtraukiant UAB „Entafarma“ trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų. Įmonė prašo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Širvintų sveikatos centras“. Nurodo, kad UAB „Entafarma“ yra UAB „Širvintų sveikatos centras“ kreditorius (skola 10 225,30 Lt), tačiau ji negavo įmonės pranešimo apie ketinimą iškelti restruktūrizavimo bylą ir įmonės restruktūrizavimo metmenų, todėl UAB „Entafarma“ teigia, kad UAB „Širvintų sveikatos centras“ pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punktą. Atsakovas dirba nuostolingai, nekilnojamojo turto atsakovas neturi ir nuomojasi patalpas iš UAB „Lusmos vaistinė“ bei yra vienas didžiausių šios įmonės kreditorių. UAB „Lusmo vaistinė“ keliama bankroto byla, kurią iškėlus atsakovas neteks galimybės nuomotis patalpų ir realiai išieškoti skolą iš didžiausio savo debitoriaus. UAB „Entafarma“ nuomone, atsakovo finansiniai sunkumai negali būti pašalinami restruktūrizavimo proceso metu.

72013-02-21 teisme gauti trečiojo asmens UAB „Nemsi Lt“ papildomi paaiškinimai. Prašo netenkinti ieškovės prašymo iškelti restruktūrizavimo bylą ir prašo panaikinti 2013-01-30 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad, pasak UAB „Širvintų sveikatos centras“, įmonė nuo 2009 m. pradėjo netekti dalies pajamų, todėl UAB „Širvintų sveikatos centras“ teiginys, kad įmonė susidūrė su laikinais sunkumais, neatitinka tikrovės. Įmonės teiginiai apie perspektyvią įmonės veiklą yra deklaratyvūs ir nepagrįsti. UAB „Širvintų sveikatos centras“, pasinaudodamas įstatymo keliamais mažesniais reikalavimais metmenims, teikia teismui nerealias prognozes, siekdamas palankaus teismo sprendimo, taip tikėdamasis nuslėpti įmonės nemokumą ir išvengti bankroto bylos iškėlimo. Pagal UAB „Širvintų sveikatos centras“ pateiktus pajamų – sąnaudų duomenis į sąnaudas įtrauktos įmonės patalpų nuomos išlaidos yra beveik perpus mažesnės. Net ir deklaruodamas mažesnį patalpų nuomos mokestį UAB „Širvintų sveikatos centras“ patalpų nuomotojui yra skolingas 58 080 Lt. Įmonė nutyli, kad patalpų, kuriuose vykdoma veikla, nuomos kainą planuojama ženkliai didinti atsižvelgiant į UAB „Lusmos vaistinė“ restruktūrizavimo plano metmenis. Pagal įmonės prognozes UAB „Širvintų sveikatos centras“ pajamos per mėnesį turi didėti dvigubai, tačiau tai nėra realu. UAB „Širvintų sveikatos centras“ yra nemoki. UAB „Širvintų sveikatos centras“ skirtingoms byloms teikia skirtingus duomenis, taip siekdamas suklaidinti teismą. Įmonės pateikti kreditorių sąrašai šioje byloje bei pateikti kreditorių sąrašai civilinėje byloje Nr. B2-1314-553/2013 patvirtina, kad po 2012-11-30 neatsirado naujų pradelstų mokėjimų, kurie galėjo įtakoti netikslių duomenų pateikimą. Nepriklausomai nuo to, kad balanse nurodytas „Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai“ dydis yra lygus patikslintame kreditorių sąraše nurodytai bendrai įsipareigojimų sumai, tačiau kreditorių sąrašas neatitinka tikrovės. Įmonės neatsiskaitymas su kreditoriais yra sistemingas (pradelstos skolos 51 kreditoriui iš 52). UAB „Širvintų sveikatos centras“ nurodė, kad UAB „Nemsi Lt“ reikalauja užmokesčio už neatliktus darbus, tačiau UAB „Širvintų sveikatos centras“ priėmė atliktus darbus ir dėl įsiskolinimo buvo pasirašęs susitarimą.

82013-02-21 teisme gautas BUAB „Balansita“ prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, kuris buvo tenkintas teisėjos rezoliucija ant gauto dokumento.

92013-02-25 teisme gauti ieškovės papildomi paaiškinimai, kad preliminariais duomenimis (nes iš naujo buvo sisteminami gauti įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai) UAB „Širvintų sveikatos centras“ 217 286 Lt skola L. V. turėtų sudaryti kreditorės suteiktos paskolos bendrovei. Šis įsipareigojimas nėra naujas, paskolos buvo teikiamos ir grąžinamos per visą bendrovės veiklos laikotarpį, tačiau šis įsipareigojimo dydis gali ženkliai keistis, nes buvo nustatomas paskubomis. UAB „Nemsi LT“ perdavė tik pirminius UAB „Širvintų sveikatos centras“ buhalterinės apskaitos dokumentus, buhalterinių duomenų registrai ir žiniaraščiai (UAB „Nemsi Lt“ darbų rezultatas) perduoti nebuvo, todėl neįmanoma nustatyti tikslaus įsipareigojimų likučio kreditoriams. L. V. yra vienintelio įmonės akcininko sutuoktinė ir ji suinteresuota tolimesniu įmonės veiklos vykdymu. Pagal susitarimą skolos terminas yra atidėtas ne anksčiau kaip iki 2013-12-31 ir pagal poreikį galėtų būti atidėtas vėlesniam laikui. Tikslių įmonės įsipareigojimų kreditoriams likučių nustatymas užtruks keliolika mėnesių ir tai kainuos didelius pinigus. Buhalterinės apskaitos sutvarkymo už kelis metus darbus bendrovė turės galimybę finansuoti tik tokiu atveju, jei UAB „Širvintų sveikatos centras“ bus leista išsaugoti ir plėtoti veiklą. UAB „Širvintų sveikatos centras“ per vienerius metus gautinos sumos: iš UAB „Lusmos vaistinė“ gautina 386 658 Lt (šis debitorius yra praleidęs įsipareigojimų įmonei įvykdymo terminą), iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos gautina 112 670 Lt (pajamos gautinos kiekvieną mėnesį priklausomai nuo pacientams suteiktų paslaugų kiekio ir pobūdžio, apmokėjimo terminas 2013-01-31). Įmonės pajamas generuoja nė įmonės turtas, o jos darbuotojai.

102013-02-27 teisme gautas trečiojo asmens UAB „Analizė“ prašymas priimti nutartį atsisakyti kelti UAB „Širvintų sveikatos centras“ restruktūrizavimo bylą. Nurodo, kad įmonė 1) ilgą laiką yra nemoki, 2) nevykdo įsipareigojimų, kuriuos ženkliai ir sparčiai didina, 3) nemoka darbuotojams darbo užmokesčio ir privalomųjų mokesčių, 4) nesiėmė ir nesiima jokių priemonių, kad atgautų 335 812,72 Lt skolą iš to paties akcininko valdomos UAB „Lusmos vaistinė“, 5) pateikė teismui negaliojančias sutartis, neva įrodančias įmonės veiklos tęstinumą, 6) pateikė teismui balanso neatitinkantį įsiskolinimų darbuotojams sąrašą, 7) pažeidė ĮRĮ reikalavimus, nes neįtraukė į apskaitą visų savo kreditorių ir dėl to teismui pateikė neteisingus finansinės atskaitomybės dokumentus, 8) pažeidė ĮRĮ reikalavimus, nes nepateikė visiems kreditoriams ĮRĮ nustatyta tvarka privalomų dokumentų, balanso, o kreditoriams pateikė dvigubai mažesnį nei balanse savo įsipareigojimų dydį ir balanso neatitinkantį kreditorių sąrašą, 9) teismui ir kreditoriams pateikė ĮRĮ reikalavimų neatitinkančius restruktūrizavimo plano metmenis.

112013-02-27 teisme gautas trečiojo asmens UAB „Balansita“ prašymas priimti nutartį atsisakyti kelti UAB „Širvintų sveikatos centras“ restruktūrizavimo bylą. Nurodo, kad įmonės yra nemoki ir UAB „Širvintų sveikatos centras“ pažeidė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus.

122013-02-28 teisme gauti trečiojo asmens UAB „Nemsi LT“ paaiškinimai. Trečiasis asmuo nurodo, kad iki 2012-07-19 UAB „Širvintų sveikatos centras“ buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, t. y. UAB „Nemsi Lt“, nepateikė jokių sutarčių, sudarytų tarp UAB „Širvintų sveikatos centras“ ir L. V., kurių pagrindu L. V. įgijo reikalavimo teisę į 217 286,09 Lt. Visi UAB „Širvintų sveikatos centras“ pirminiai buhalterinės apskaitos dokumentai perduoti UAB „Širvintų sveikatos centras“ 2013-01-15 šalims sudarius ir pasirašius aktą dėl dokumentų perdavimo – priėmimo.

132013-02-28 teisme gautas L. V. raštas, kuriame ji nurodo, kad UAB „Širvintų sveikatos centras“ prievolių šiai kreditoriai įvykdymo terminai atidėti ir šiuo metu nėra pradelsti. Pažymėjo, kad sutiktų su prievolių įvykdymo termino atidėjimu ilgesniam nei restruktūrizavimo laikotarpiui bei svarstytų dalies reikalavimo teisių atsisakymo galimybę.

14Atsisakytina kelti restruktūrizavimo bylą tsakovui UAB „Širvintų sveikatos centras“.

15Restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, išsaugoti darbo vietas, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Įmonė, turinti finansinių sunkumų – tai įmonė, negalinti vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti (ĮRĮ 2 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis ĮRĮ 2 straipsnio 3 dalimi, įmonės restruktūrizavimas – tai visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.

16Įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku pradėtas restruktūrizavimo procesas. Įmonė ir jos kreditoriai, siekdami savo interesų apsaugos, turi veikti sąžiningai ir bendradarbiauti tiek sprendžiant dėl įmonės restruktūrizavimo proceso inicijavimo, tiek vykstant šiam procesui. Taigi tuomet, kai įmonė siekia būti restruktūrizuota ir atitinka reikalavimus, reikalingus restruktūrizavimo procesui pradėti, bei nėra akivaizdžių kliūčių restruktūrizavimo bylai iškelti, teismas turėtų iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą.

17ĮRĮ 4 – 7 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio sąlygos įmonės restruktūrizavimo procesui taikyti ir restruktūrizavimo bylai iškelti. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalis numato, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka. Poreikis išsaugoti rinkoje veikiančią ir toliau pajėgią iš esmės savarankiškai funkcionuoti įmonę, kai jos finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, yra socialiai reikšmingesnis už siekį likviduoti tokią įmonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012), todėl nagrinėjamos bylos atveju būtina nustatyti, ar UAB „Širvintų sveikatos centras“ iš esmės pajėgi toliau savarankiškai funkcionuoti, ar bendrovės finansiniai sunkumai nėra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio bei ar nėra kitų ĮRĮ įtvirtintų pagrindų atsisakyti iškelti UAB „Širvintų sveikatos centras“ restruktūrizavimo bylą.

18Ieškovė nurodė, kad UAB „Širvintų sveikatos centras“ pajamas sudaro Vilniaus teritorinės ligonių kasos mokamos sumos (apie 50 000 – 60 000 Lt per 1 mėn.) ir pajamos iš fizinių asmenų (apie 15 000 – 18 000 Lt per 1 mėn.). UAB „Širvintų sveikatos centras“ su finansiniais sunkumais susidūrė dar 2009 metais, kai buvo sumažintas ligonių kasų mokamas tarifas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei aptarnautus pacientus (dėl to per 1 mėn. buvo prarandama apie 10 000 Lt pajamų). Siekiant užtikrinti įmonės veiklą, buvo laikinai sumažinti atlyginimai darbuotojams. 2010 – 2011 metais įsigaliojo tvarka, pagal kurią iš įmonės sąrašų reikėjo išbraukti piliečius, kurie yra išvykę iš šalies (išbraukta apie 3 000 asmenų). 2011 m. viena pagrindinių UAB „Širvintų sveikatos centras“ šeimos gydytojų pradėjo dirbti pas konkurentus, dėl ko įmonė prarado daug pacientų (apie 700). Ieškovė pažymėjo, kad įmonei per trumpą laiką praradus dalį pajamų tapo sunku atsiskaityti su kreditoriais, tačiau teismas nesutinka su ieškovės teiginiu, kad pajamos buvo prarastos per trumpą laiką, nes, kaip nurodo pati ieškovė, įmonės su finansiniais sunkumais susidūrė dar 2009 metais. Pagal ĮRĮ 4 straipsnio 1 punktą restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius. Įstatymų leidėjas nenustato termino, kuriam suėjus laikoma, kad įmonė turi finansinių sunkumų, ir net nurodo, kad tokie sunkumai gali atsirasti ateityje, per artimiausius 3 mėnesius. Dėl šios materialaus pobūdžio sąlygos restruktūrizavimo procesui pradėti egzistavimo turėtų būti vertinami įmonės pateikti finansiniai dokumentai, jos veiksmai rinkoje, kiti su vykdoma veikla susiję duomenys. Pažymėtina, kad 2010-10-01 įsigaliojusioje naujoje ĮRĮ redakcijoje nebeliko reikalavimo, kad įmonės finansiniai sunkumai būtų laikini. Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų vertinant įmonės restruktūrizavimo perspektyvas ir galimybę atkurti įmonės mokumą, tačiau vien aplinkybė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi seniai ilgesnį laiką savaime nėra kliūtis pradėti restruktūrizavimą, jei egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012). Iš UAB „Širvintų sveikatos centras“ kreditorių sąrašo (T. 1, b. l. 129-132) matyti, kad seniausios įmonės skolos yra pradelstos nuo 2012-06-30 (8 kreditoriams iš 52), tačiau trečiasis asmuo UAB „Analizė“ nurodo, kad UAB „Širvintų sveikatos centras“ skola šiai įmonei susidarė dar 2011-05-17 (T. 1, b. l. 141), todėl negalima vienareikšmiškai teigti, kad UAB „Širivntų sveikatos centras“ finansiniai sunkumai nėra arba yra akivaizdžiai pastovaus pobūdžio, tačiau ši aplinkybė neatleidžia teismo nuo pareigos įvertinti, ar egzistuoja įtikinama įmonės mokumo atkūrimo perspektyva.

19Analizuojant įmonės finansinėje atskaitomybėje pateiktus rodiklius ir vertinant, ar UAB „Širvintų sveikatos centras“ yra nemoki (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktas), pažymėtina, kad ieškovė nurodo, jog UAB „Širvintų sveikatos centras“ kreditorių finansiniai reikalavimai sudaro 443 261 Lt, iš kurių 217 286,09 Lt suma nėra pradelsta, todėl pradelsta įmonės įsipareigojimų kreditoriams suma sudaro 225 974,91 Lt. Pagal 2012-12-27 dienai sudaryto balanso (T. 1, b. l. 125-126) duomenis įmonės turtas sudaro 714 967 Lt sumą, į kurią, be kita ko, įskaičiuojamas 386 658 Lt pirkėjų įsiskolinimas. Kaip paaiškino ieškovė, ši 386 658 Lt suma yra gautina iš UAB „Lusmos vaistinė“, kuri jau yra pradelsusi įvykdyti savo skolinį įsipareigojimą UAB „Širvintų sveikatos centras“. Teismas pažymi, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis), kad Vilniaus apygardos teisme yra gautas pareikšimas iškelti UAB „Lusmos vaistinė“ bankroto bylą (civilinė byla Nr. B2-825-653/2013), kuris dar nėra išnagrinėtas, kadangi iki šiol nėra įsiteisėjusi 2013-01-23 Vilniaus apygardos teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. B2-2153-464/2013, kuria nutarta atsisakyti iškelti UAB „Lusmos vaistinė“ restruktūrizavimo bylą. Šie duomenys leidžia pagrįstai tikėtis, jog UAB „Širvintų sveikatos centras“ neturės galimybės artimiausiu metu susigrąžinti 386 658 Lt skolą iš UAB „Lusmos vaistinė“, todėl šios sumos įtraukimas į bendrą įmonės šiuo metu turimo turto sumą, kai yra vertinama reali galimybė įmonei toliau vykdyti savo veiklą, neatitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijų (CPK 3 straipsnis). Tokiu būdu iš 714 967 Lt sumos atimama 386 658 Lt, todėl visas UAB „Širvintų sveikatos centras“ turtas įvertintinas 328 309 Lt suma. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Šiuo atveju teismas sprendžia, kad UAB „Širvintų sveikatos centras“ pradelsti įsipareigojimai (225 974,91 Lt) viršija pusę tikėtinai pagrįstai į 2012-12-27 balansą įrašyto įmonės vertės (328 309 Lt) ir UAB „Širvintų sveikatos centras“ atitinka nemokios įmonės statusą.

20Dėl UAB „Širvintų sveikatos centras“ restruktūrizavimo plano metmenų (T. 1, b. l. 18-28) pažymėtina, kad restruktūrizavimo plano metmenyse įmonės esamos būklės trumpas apibūdinimas turi padėti atskleisti įmonės finansinių sunkumų priežastis bei sunkumų pobūdį, o būsimos būklės aprašymas susijęs su galimybe preliminariai įvertinti restruktūrizavimo proceso realumą bei restruktūrizavimo sėkmę. Tai reiškia, kad restruktūrizavimo plano metmenis galima apibūdinti kaip tam tikras restruktūrizavimo plano gaires, kuriomis remiantis vėliau restruktūrizavimo plane detalizuojami atskiri rodikliai (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1418/2012). UAB „Širvintų sveikatos centras“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, kad įmonės veikla yra perspektyvi, nuo 2011 m. pradėtos teikti odontologinės protezavimo paslaugos ir registracija pas šios srities gydytojus yra užpildoma dviems mėnesiams į priekį. Įmonė žada savo laboratoriją išnuomoti kitai bendrovei ir taip gauti papildomų pajamų. Plano metmenyse nurodoma, kad įmonė neketina nei įsigyti naujo turto (turimo turto pakanka vykdyti įmonės veiklai), nei parduoti turimą turtą. Taip pat neplanuojama turtą perkainuoti ar nurašyti. Įmonė planuoja peržiūrėti sudarytas sutartis, kurių preliminariai neketinama nutraukti. Įmonė ketina plėsti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų spektrą ir samdyti naujus specialistus. Be to, įmonė restruktūrizavimo proceso metu svarstytų esamų skolų kapitalizavimo bei perfinansavimo galimybes. Restruktūrizavimo plano metmenyse taip pat nurodyta, kad pagal pesimistines prognozes preliminarus planuojamas mėnesinis įmonės pelnas sieks 15 000 Lt, o pagal optimistines prognozes – 25 000 Lt. Teismas pažymi, jog iš UAB „Širvintų sveikatos centras“ pelno (nuostolių) ataskaitos už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-12-27 (T. 1, b. l. 127) matyti, kad įmonės pelnas prieš apmokestininą už beveik 12 mėnesių laikotarpį sudarė 33 661 Lt, taigi 1 mėnesio pelnas sudarė 2 805 Lt sumą, t. y. daugiau nei 5 kartus mažesnė suma už tą sumą, kurią pagal pesimistinę prognozę įmonė teigia gausianti jau pirmąjį mėnesį, jeigu jai bus iškelta restruktūrizavimo byla. Pažymėtina, kad ieškovė nepagrindė nei pesimistinio, nei optimistinio mėnesinio pelno rodiklio apskaičiavimo būdo (CPK 178 straipsnis). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Širvintų sveikatos centras“ vykdo veiklą (teikia sveikatos paslaugas) esant nemokiai būklei, bei tai, kad dvi bendrovės (kreditoriai), iš kurių viena (UAB „Nemsi LT“) nuo 2011-01-10 iki 2012-07-19 teikė UAB „Širvintų sveikatos centras“ buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas (T. 2, b. l. 57-72), dar prieš kelis mėnesius kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniais dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo (civilinė byla Nr. B2-1314-553/2013), o UAB „Širvintų sveikatos centras“ restruktūrizavimo plano metmenyse nepateikta konkrečių priemonių realiam mokumui atgauti, daro išvadą, kad UAB „Širvintų sveikatos centras“ nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų, jog egzisuoja realus būdas ar būdai padengti įmonės skolas ir atkurti normalią įmonės veiklą (CPK 185 straipsnis).

21Ieškovė nurodė, kad didžiausia UAB „Širvintų sveikatos centras“ kreditorė yra L. V., kurios finansinis reikalavimas sudaro 217 286,09 Lt, ieškovės teigimu, šiuo metu nėra pradelstas. Teismas pažymi, kad ieškovė, vykdydama teismo įpareigojimą pateikti teismui paaiškinimus ir juo pagrindžiančius rašytinius įrodymus dėl 217 286 Lt skolos L. V. susidarymo pagrindo ir termino, iki kada ši skola turi būti grąžinta, pateikė paaiškinimą, kad šią skolą L. V. turėtų sudaryti kreditorės suteiktos paskolos bendrovei. Pažymėtina, kad ieškovė nepateikė (nors teismas reikalavo) nei vieno rašytinio įrodymo, kuris patvirtintų tokios skolos egzistavimą (CPK 178 straipsnis) ir šiuo atveju nėra pagrindo vadovautis ieškovės paaiškinimu dėl buhalterinės apskaitos dokumento trūkumo (t. y. neatgavimo iš UAB „Nemsi Lt“), kadangi UAB „Nemsi Lt“ pateikė rašytiniais įrodymais (t. y. UAB „Nemsi Lt“ ir UAB „Širvintų sveikatos centras“ 2013-01-15 pasirašytas aktas Nr. AK-2013-001 dėl dokumentų perdavimo – priėmimo) pagrįstą poziciją, jog visi UAB „Širvintų sveikatos centras“ pirminiai buhalterinės apskaitos dokumentai perduoti UAB „Širvintų sveikatos centras“ 2013-01-15, o iki 2012-07-19 UAB „Širvintų sveikatos centras“ buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, t. y. UAB „Nemsi Lt“, nepateikė jokių sutarčių, sudarytų tarp UAB „Širvintų sveikatos centras“ ir L. V., kurių pagrindu L. V. įgijo reikalavimo teisę į 217 286,09 Lt. Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad UAB „Širvintų sveikatos centras“ 217 286,09 Lt skolos L. V. realus egzistavimas nėra patvirtintas, todėl šiuo atveju nėra pagrindo atsižvelgti į L. V., kaip didžiausios įmonės kreditorės, palankią poziciją atidėti šios skolos įvykdymo terminą ilgesniam nei restruktūrizavimo laikotarpiui ar atsisakyti dalies reikalavimo teisių.

22Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, iš byloje esančių duomenų yra aišku, jog šios nutarties priėmimo dienai UAB „Širvintų sveikatos centras“ atitinka nemokios įmonės statusą. Visi anksčiau nurodyti argumentai sudaro pagrindą teismui vertinti, kad UAB „Širvintų sveikatos centras“ neturi objektyvių galimybių atkurti mokumą. Į bylą nebuvo pateikta pakankamai įrodymų, kurie leistų spręsti, jog bendrovės finansiniai sunkumai gali būti išspręsti restruktūrizavimo proceso metu. Teismo vertinimu restruktūrizavimo bylos iškėlimas šiuo atveju tik dar labiau pažeistų įmonės kreditorių interesus (restruktūrizavimo plano tvirtinimo išlaidos, išlaidos restruktūrizavimo plano įgyvendinimo priežiūrai) bei nepagrįstai trukdytų kreditoriams įgyvendinti savo reikalavimų teises (ĮRĮ 8 straipsnis). Taigi šiuo procesiniu sprendimu atsisakytina iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Širvintų sveikatos centras“ (ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalis).

23Teismas, vadovaudamasis ĮRĮ 7 straipsniu, CPK 149, 150, 290 – 292 straipsniais,

Nutarė

24Atsisakyti iškelti UAB „Širvintų sveikatos centras“ (į. k. 300074968, buveinės adresas: Ateities g. 77-4, Vilnius) restruktūrizavimo bylą.

25Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013-01-30 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones: „Nustatyti, kad iš UAB „Širvintų sveikatos centras“ banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB DNB banke, gali būti mokami visi įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant privalomąsias įmokas bei ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyti mokėjimai“.

26Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto areštų aktų registrui.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė... 2. Vilniaus apygardos teisme 2012-12-28 gautas UAB „Širvintų sveikatos... 3. 2012-01-30 Vilniaus apygardos teismo nutartimi nutarta priimti ieškinį dėl... 4. 2013-02-01 teisme gautas UAB „Nemsi Lt“ prašymas įtraukti į bylą... 5. 2013-02-01 teisme gautas UAB „Analizė“ prašymas įtraukti į bylą... 6. 2013-02-20 teisme gautas UAB „Entafarma“ prašymas įtraukti į bylą... 7. 2013-02-21 teisme gauti trečiojo asmens UAB „Nemsi Lt“ papildomi... 8. 2013-02-21 teisme gautas BUAB „Balansita“ prašymas įtraukti į bylą... 9. 2013-02-25 teisme gauti ieškovės papildomi paaiškinimai, kad preliminariais... 10. 2013-02-27 teisme gautas trečiojo asmens UAB „Analizė“ prašymas priimti... 11. 2013-02-27 teisme gautas trečiojo asmens UAB „Balansita“ prašymas priimti... 12. 2013-02-28 teisme gauti trečiojo asmens UAB „Nemsi LT“ paaiškinimai.... 13. 2013-02-28 teisme gautas L. V. raštas, kuriame ji nurodo, kad UAB... 14. Atsisakytina kelti restruktūrizavimo bylą tsakovui UAB „Širvintų... 15. Restruktūrizavimo proceso tikslas – išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri... 16. Įmonės restruktūrizavimo tikslų pasiekimą, be kita ko, lemia laiku... 17. ĮRĮ 4 – 7 straipsniuose nustatytos materialaus ir procesinio pobūdžio... 18. Ieškovė nurodė, kad UAB „Širvintų sveikatos centras“ pajamas sudaro... 19. Analizuojant įmonės finansinėje atskaitomybėje pateiktus rodiklius ir... 20. Dėl UAB „Širvintų sveikatos centras“ restruktūrizavimo plano metmenų... 21. Ieškovė nurodė, kad didžiausia UAB „Širvintų sveikatos centras“... 22. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, iš byloje esančių duomenų... 23. Teismas, vadovaudamasis ĮRĮ 7 straipsniu, CPK 149, 150, 290 – 292... 24. Atsisakyti iškelti UAB „Širvintų sveikatos centras“ (į. k. 300074968,... 25. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013-01-30 nutartimi taikytas laikinąsias... 26. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims,... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...