Byla 2S-340-661/2015
Dėl paprastojo vekselio vykdomojo įrašo panaikinimo, tretieji asmenys antstolis M. D., E. I

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. T. ieškinį atsakovei Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarei R. B. dėl paprastojo vekselio vykdomojo įrašo panaikinimo, tretieji asmenys antstolis M. D., E. I.,

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarės R. B. 2009-08-11 padarytą paprastojo vekselio vykdomąjį įrašą dėl 60329 Lt sumos išieškojimo, notarinio registro Nr. 14-2150.

52014-05-08 nutartimi paskirta byla nagrinėti teismo posėdyje 2014 m. birželio 4 d. 10 val. 15 min. (b.l. 56). Minėto teismo posėdžio metu nutarta bylos nagrinėjimą atidėti iki 2014 m. rugpjūčio 13 d. 13 val. (b.l.67). Apie teismo posėdžio datą ir laiką ieškovo atstovas advokatas J. V. informuotas pasirašytinai (b.l. 68). Į paskirtą teismo posėdį ieškovas ir jo atstovas neatvyko.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi ieškovo A. T. ieškinį atsakovei Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarei R. B. dėl paprastojo vekselio vykdomojo įrašo panaikinimo, tretieji asmenys antstolis M. D., E. I., paliko nenagrinėtą. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovo atstovui apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai (CPK 155 str. 1 d.) bei iš ieškovo ir jo atstovo negautas pareiškimas nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant ar prašymas atidėti bylos nagrinėjimą esant svarbioms priežastims, todėl teismas, vadovaudamasis CPK 246 str. 1 d. ieškinį paliko nenagrinėtą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2014 m. rugpjūčio 13 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį. Nurodo, jog ieškovo atstovas advokatas J. V. dėl patirtos kojos traumos negali vaikščioti ir yra laikinai nedarbingas. Advokatas nuo 2014-08-11 iki 2014-08-18 nedalyvavo nei viename paskirtame teismo posėdyje, ir dėl visų teismo posėdžių atidėjimų teismams buvo pateikti prašymai. Dėl šios rimtos priežasties ieškovo atstovas fiziškai nebūtų galėjęs dalyvauti ir 2014 m. rugpjūčio 13 d. 13 val. Vilniaus miesto apylinkės teisme paskirtame civilinės bylos Nr. 2-11786-734/2014 nagrinėjime, todėl tikrai būtų pateikęs prašymą teismui, kaip ir kitais atvejais, dėl teismo posėdžio atidėjimo. Tačiau prašymas dėl teismo posėdžio atidėjimo civilinėje byloje Nr. 2-11786-734/2014 Vilniaus miesto apylinkės teismui nebuvo pateiktas dėl to, jog įvyko apsirikimo klaida dėl teismo posėdžio datos, nes Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama dar viena byla tarp tų pačių šalių, t.y. atsakovo A. T. (šiuo atveju ieškovo) ir ieškovo E. I. (šiuo atveju trečiojo asmens) (bylos Nr. 2-1420-821/2014), kurios posėdis yra paskirtas 2014-09-11 9.00 val. Kadangi teismo šaukimuose dažnai nebūna nurodyta proceso šalių duomenų, tik bylos numeris, o prieigos prie elektroninės bylos Nr. 2-11786-734/2014 advokatas neturi, be to, LITEKO paieškos sistemoje įvedus posėdžio datą ir teismą proceso šalių pavadinimai nenurodomi, buvo klaidingai manoma ir pasižymėta, jog bylos Nr. 2-11786-734/2014 teismo posėdis vyks 2014-09-11 9.00 val., o ne 2014-08-13 13 val. Taigi tik dėl neapsižiūrėjimo, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjamos dvi bylos tarp tų pačių proceso šalių, tik viena - 2014-08-13, o kita - 2014-09-11, teismui nebuvo išsiųstas prašymas atidėti 2014-08-13 13 val. paskirtą teismo posėdį civilinėje byloje Nr. 2-11786-734/2014.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarė R. B. prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog nei ieškovas, nei ieškovo atstovas advokatas J. V. nepranešė teismui, kad dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti teismo posėdyje, bei neprašė teismo atidėti bylos nagrinėjimo, todėl teismas pagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtą.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu į teismo posėdį neatvykus ieškovo atstovui, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

14Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą tik tuomet, jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, pažeidė civilinio proceso normas (Civilinio proceso kodekso 329 str.) arba netinkamai pritaikė ir išaiškino materialines teisės normas (Civilinio proceso kodekso 330 str.). Tos pačios taisyklės taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių (Civilinio proceso kodekso 338 str.). Taigi, skundžiama nutartis gali būti panaikinama tik tokiu atveju, jeigu yra pagrindas konstatuoti konkretų civilinio proceso ar materialinės teisės normų pažeidimą. Nagrinėjamu atveju tokių pažeidimų paliekant ieškinį nenagrinėtą, nėra konstatuota.

15Pažymėtina, jog CPK 246 straipsnis reglamentuoja šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju.

16CPK 246 straipsnio 1 dalis numato, kad bylos nagrinėjimas atidedamas, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir jis neturi atstovo; bylos nagrinėjimas atidedamas taip pat tuo atveju, kai ieškovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio laiką ir vietą nepranešta ieškovo atstovui; bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose); kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių, o kai atsakovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

17Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo atstovui apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko bei iki teismo posėdžio pradžios nepateikė dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą į teismą. Atsakovas neprašė priimti sprendimą už akių, todėl skundžiama nutartimi teismas paliko ieškinį nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu.

18Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog šalies ar jos atstovo neatvykimo į posėdį priežasties svarbos įvertinimas yra fakto, bet ne teisės klausimas, jog ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybę vilkinti procesą, tuo pat metu nepaneigiant pagrindinio civilinio proceso tikslo – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-01-23nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2006; Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1077/2009; 2009-11-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1324/2009; kt.). Taigi nagrinėjant šią bylą būtina patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines aplinkybes ir ar šių aplinkybių visuma jam suteikė pagrindą taikyti šią įstatymų leidėjo nustatytą šalis disciplinuojančią priemonę.

19CPK 118 str. 1 d. nurodyta, jog tais atvejais, kai šalis ar trečiasis asmuo veda bylą per atstovą, su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui, o kai šalis ar trečiasis asmuo teismui raštu nurodo, kad procesinius dokumentus pageidauja gauti patys, – tik šaliai ar trečiajam asmeniui. Šiuo konkrečiu atveju byloje nėra įrodymų, jog apeliantas pageidavo procesinius teismo dokumentus gauti pats. Byloje taip pat nustatyta, jog į 2014-08-13, 13.00 val., skirtą teismo posėdį apelianto atstovas neatvyko, nors apie posėdžio laiką ir vietą jam buvo informuota tinkamai (b.l 68). Taip pat byloje esantys duomenys patvirtina, jog iki teismo posėdžio pradžios teismui nebuvo pateiktas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, taip pat nebuvo pateikti dokumentai, pateisinantys ieškovo atstovo neatvykimą į teismą. Esant tokiai situacijai, teismas neturėjo teisinio pagrindo, numatyto CPK 285 straipsnyje priimti sprendimą už akių ir teisingai pritaikė CPK 246 str. 1 d. ir ieškinį paliko nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 5 p.).

20Apeliantas atskirajame skunde teigia, jog ieškovo atstovas advokatas J. V. dėl patirtos kojos traumos negalėjo vaikščioti ir buvo laikinai nedarbingas. Advokatas nuo 2014-08-11 iki 2014-08-18 nedalyvavo nei viename paskirtame teismo posėdyje, ir dėl visų teismo posėdžių atidėjimų teismams buvo pateikti prašymai.

21Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Nagrinėjamu atveju teismui nepateikti jokie įrodymai, patvirtinantys apelianto nurodomas aplinkybes taip pat atkreiptinas dėmesys, jog ieškovo atstovo neapsižiūrėjimas negali būti pagrindu panaikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos nutartį. Minėta, jog skundžiama nutartis gali būti panaikinama tik tokiu atveju, jeigu yra pagrindas konstatuoti konkretų civilinio proceso ar materialinės teisės normų pažeidimą. Šiuo konkrečiu atveju esminę reikšmę turi aplinkybė, jog ieškovo atstovui apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai. Pažymėtina, jog advokatas, organizuodamas savo darbą privalo įvertinti visą su tuo susijusią riziką ir prisiimti atsakomybę už neigiamų pasekmių atsiradimą. Dėl to ieškovo atstovui neatvykus į teismo posėdį, kai jam buvo pranešta tinkamai, ir nenurodžius neatvykimo priežasčių, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtu.

22Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 320 str.).

23Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto... 5. 2014-05-08 nutartimi paskirta byla nagrinėti teismo posėdyje 2014 m.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti 2014 m.... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarė... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Apeliacijos dalyką sudaro teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas... 14. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę panaikinti pirmosios instancijos... 15. Pažymėtina, jog CPK 246 straipsnis reglamentuoja šalių ir jų atstovų... 16. CPK 246 straipsnio 1 dalis numato, kad bylos nagrinėjimas atidedamas, kai į... 17. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo atstovui apie teismo... 18. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog šalies ar jos atstovo neatvykimo... 19. CPK 118 str. 1 d. nurodyta, jog tais atvejais, kai šalis ar trečiasis asmuo... 20. Apeliantas atskirajame skunde teigia, jog ieškovo atstovas advokatas J. V.... 21. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, jog šalys turi įrodyti aplinkybes,... 22. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 23. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 13 d. nutartį palikti...