Byla 2-1324/2009
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Decor centras“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas civilinėje byloje Nr. 2-1503-601/2009 pagal ieškovo UAB „Decor centras“ ieškinį atsakovui UAB „Skirnuva“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Decor centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Skirnuva“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo. Kauno apygardos teismas 2009 m. liepos 13 d. nutartimi 2009 m. rugsėjo 1 d. 9 val. paskyrė parengiamąjį posėdį ir apie tai pranešė šalims.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartimi ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą ir nurodė, kad į teismo posėdį, paskirtą 2009 m. rugsėjo 1 d. neatvyko ieškovas, kuriam tinkamai pranešta apie posėdžio laiką ir vietą, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą ieškovas nepateikė, o atsakovas prašo palikti ieškinį nenagrinėtu, todėl remiantis CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punktu ieškovo ieškinys paliktinas nenagrinėtas.

5Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartį ir paskirti bylos nagrinėjimą. Atskirąjį skundą ieškovas grindžia šiais motyvais:

61. Teismas ieškovo atstovą apie 2009 m. rugsėjo 1 d. posėdį informavo 2009 m. liepos 16 d. pranešimu, tačiau ieškovo atstovas advokato padėjėjas M. Navikas laiško negavo, nes nuo 2009 m. liepos 2 d. Lietuvos advokatūros advokatų tarybos sprendimu įrašytas į advokatų sąrašą, o darbo vieta nustatyta Gedimino pr. 2-20, Vilnius. Šaukimas į teismo posėdį buvo įteiktas ne pačiam atstovui, o užsakymų priėmėjai L. L. , kuri yra UAB DIENA MEDIA NEWS darbuotoja. UAB DIENA MEDIA NEWS užsiima dienraščių leidyba ir kiekvieną dieną gauna didelį kiekį laiškų, todėl per neapsižiūrėjimą priėmė ir ne jiems adresuotą laišką.

72. Advokatas M. Navikas nuo 2009 m. birželio 25 d. iki 2009 m. liepos 25 d. buvo išėjęs tėvystės atostogų, nes jam gimė dukra. Būnant tėvystės atostogose jis fiziškai negalėjo užeiti į buvusią darbovietę patikrinti gautos korespondencijos ir nors su UAB DIENA MEDIA NEWS buvo sutarta, kad nurodys naują atstovo adresą arba gautus laiškus nuskanuos ir atsiųs elektroniniu paštu, UAB DIENA MEDIA NEWS advokato M. Naviko neinformavo apie gautą nutartį ir negali paaiškinti kur dingo gautas laiškas.

83. Ieškovas supranta, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą, tačiau byloje jau buvo pasirengta bylos nagrinėjimui, todėl būtų sutaupyta laiko ir pinigų bei įgyvendintas operatyvumo principas.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartį palikti nepakeistą ir nurodo, kad:

101. Proceso šalių pareiga domėtis greitu ir koncentruotu bylos išnagrinėjimu, t.y. domėtis proceso eiga, tačiau ieškovas tinkamai nesidomėjo procesu.

112. Ieškovo atstovas pats neinformavo teismo apie darbo vietos pasikeitimą, todėl teismas pagrįstai siuntė pranešimą senu adresu.

123. Nors ieškovo atstovas teigia, kad buvo tėvystės atostogose, tačiau net grįžęs iš jų daugiau kaip mėnesį nesidomėjo korespondencija ir bylos eiga.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

15CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindo taikymas tiesiogiai susijęs su šalių neatvykimo į teismo posėdį padariniais, išdėstytais CPK 246 straipsnyje. Bylos šalis, kuri ketina asmeniškai dalyvauti teismo posėdyje, gavusi tinkamą teismo pranešimą, kuriame nurodyta teismo posėdžio vieta ir laikas, turi atvykti į teismo posėdį numatytu laiku, o tais atvejais, kai šalis pageidauja vesti bylą per atstovą, ji turi pasirūpinti atstovavimu (CPK 51 str. 1 d., 2 d.).

16Neatvykus ieškovui teismo posėdis gali būti atidėtas ieškovo prašymu, jeigu teismui pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Be svarbių priežasčių neatvykus ieškovui arba jo atstovui, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdį, ir atsakovui neprašant priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.).

17Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi paliko ieškovo ieškinį nenagrinėtą, nes į teismo posėdį neatvyko ieškovo atstovas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirmosios instancijos teismas 2009 m. liepos 12 d. nutartimi Kauno apygardos teisme 2009 m. rugsėjo 1 d. 9 val. paskyrė parengiamąjį teismo posėdį. Į 2009 m. rugsėjo 1 dienos teismo posėdį nei ieškovas, nei jo atstovas neatvyko. Todėl pirmosios instancijos teismas, nurodęs, kad ieškovo atstovui apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, o byloje nėra duomenų apie jo neatvykimo priežastis, konstatavo, kad ieškovo atstovas neatvyko į teismo posėdį be svarbių priežasčių, o nesant prašymo nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant, ieškinį paliko nenagrinėtą.

18Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad šis kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybes vilkinti procesą. Tačiau pagrindinis civilinio proceso tikslas – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų sprendimą. Pažymėtina, kad esant šių tikslų (principų) kolizijai pirmenybė turėtų būti teikiama teisingam bylos išnagrinėjimai, o ne greitam procesui.

19Neatvykimas į teismo posėdį be svarbių priežasčių ne visada gali reikšti piktnaudžiavimą procesu. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovo ieškinys teismui pateiktas 2009 m. kovo 27 d. Taigi byla nagrinėjama daugiau nei pusė metų. Per šį laikotarpį ieškovo atstovas vykdė teismo nurodymus, aktyviai dalyvavo procese. Duomenų, leidžiančių teigti, kad ieškovas (jo atstovas) nesąžiningai naudojosi ir piktnaudžiavo jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, byloje nėra. Todėl negalima teigti, kad ieškovas (jo atstovas) nesirūpino bylos eiga, vilkino bylos nagrinėjimą ar piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis.

20Aiškindamas ir taikydamas įstatymus, teismas privalo vadovautis teisingumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai bei įvertinus, kad tai buvo pirmas ieškovo atstovo neatvykimas į teismo posėdį be pateisinamos priežasties, byloje nesant kitų duomenų, kad šalis nesąžiningai naudojasi savo teisėmis ar vilkina procesą, taip pat įvertinus tai, kad byla nagrinėjama jau daugiau kaip pusė metų, byloje yra pateikti atsiliepimai ir kiti procesiniai veiksmai, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, neįvertindamas proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principų, pernelyg formaliai, t. y. klaidingai pritaikė procesinį įstatymą ir klausimą išsprendė neteisingai (329 str. 1 d.). Todėl atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama nutartis naikinama ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Decor centras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartimi ieškovo ieškinį... 5. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m.... 6. 1. Teismas ieškovo atstovą apie 2009 m. rugsėjo 1 d. posėdį informavo 2009... 7. 2. Advokatas M. Navikas nuo 2009 m. birželio 25 d. iki 2009 m. liepos 25 d.... 8. 3. Ieškovas supranta, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo Kauno apygardos teismo 2009... 10. 1. Proceso šalių pareiga domėtis greitu ir koncentruotu bylos... 11. 2. Ieškovo atstovas pats neinformavo teismo apie darbo vietos pasikeitimą,... 12. 3. Nors ieškovo atstovas teigia, kad buvo tėvystės atostogose, tačiau net... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 15. CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyto ieškinio palikimo nenagrinėtu... 16. Neatvykus ieškovui teismo posėdis gali būti atidėtas ieškovo prašymu,... 17. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi paliko... 18. Civilinio proceso įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis... 19. Neatvykimas į teismo posėdį be svarbių priežasčių ne visada gali... 20. Aiškindamas ir taikydamas įstatymus, teismas privalo vadovautis teisingumo ir... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 1 d. nutartį panaikinti ir perduoti...