Byla 2-225-1003/2017
Dėl skolos priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovei dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai Deržinskienei, dalyvaujant ieškovės D. G. atstovui advokatui R. L., atsakovo R. B. atstovui advokatui Petrui Labanauskui, nedalyvaujant ieškovei D. G., atsakovui R. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės D. G. patikslintą ieškinį atsakovui R. B. dėl skolos priteisimo ir atsakovo priešieškinį ieškovei dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo,

Nustatė

21. Ieškovė D. G. kreipėsi į teismą, prašydama patikslintu ieškiniu priteisti iš atsakovo R. B. 2950 Eur skolą ir bylinėjimosi išlaidas.

32. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. jai paskambinęs atsakovas pageidavo įsigyti jai priklausantį keturratį motociklą. Atsakovas jai buvo pažįstamas, kadangi šią transporto priemonę ji buvo įsigijusi iš atsakovo. Atsakovas pasiūlė pirkti motociklą, o pinigus už jį sumokėti po šešių mėnesių, nes šiuo metu neturi pinigų. Šalys sudarė sutartį, kad atsakovas perka motociklą, atsakovas sutartį pasirašė, pinigus įsipareigodamas sumokėti vėliau. Motociklą pasiėmė atsakovo įgaliotas asmuo, motociklas buvo perduotas važiuojantis, tvarkingas. Suėjus sutartyje nustatytam terminui, atsakovas paprašė dar šiek tiek palaukti, teigdamas, kad pinigus sumokės iki 2016 m. kovo mėnesio. Atsakovas prievolės neįvykdė, už įsigytą motociklą 2950 Eur sumos ieškovei nesumokėjo, todėl minima suma priteistina iš atsakovo.

43. Pateiktu priešieškiniu atsakovas R. B. prašo atmesti ieškinį, pripažinti negaliojančiu 2015-09-21 pirkimo – pardavimo sandorį nuo jo sudarymo momento ir taikyti restituciją, įpareigojant atsakovą grąžinti keturratį motociklą ieškovei.

54. Priešieškinyje nurodyta, kad įsigijęs keturratį motociklą iš ieškovės, atsakovas negalėjo pirkimo – pardavimo sandorio įregistruoti VĮ „Regitra“ ir pakeisti motociklo savininko, nes surašyta sutartis neatitinka CK 6.4311 straipsnio nuostatų, t. y. sutartyje nėra duomenų apie motorinę transporto priemonę: ridos duomenų, visų eismo ir kitų įvykių, kuriose motociklas buvo apgadintas. Be to, motociklas neatitinka kokybės reikalavimų, nes jis nesikuria, todėl ieškovė turi atsakyti už parduodamo daikto trūkumus. Atsakovas atsisako sutarties, remiantis CK 6.334 str. 1 d. 4 p., nes netinkamos kokybės daikto perdavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Pripažinus sandorį negaliojančiu taikytina restitucija, įpareigojant atsakovą grąžinti motociklą ieškovei.

65. Teismo posėdyje ieškovės atstovas patvirtino patikslintame ieškinyje išdėstytas aplinkybes, paaiškindamas, kad 2015-09-21 sudaryta sutartimi ieškovė perleido keturratį motociklą atsakovui, įsipareigojusiam sumokėti 2950 Eur sumą už motociklą per šešis mėnesius. Susitarė, kad nuosavybės teisės į motociklą liks ieškovei iki tol, kol atsakovas nesumokės sutartos sumos. Motociklas atsakovui buvo perduotas tvarkingas, be defektų, susitarimų tarp šalių dėl motociklo remonto, pretenzijų dėl motociklo nekokybiškos būklės nebuvo. Prieš ieškovei įsigijant motociklą juo naudojosi atsakovas. Su priešieškiniu nesutinka, nes motociklas buvo perduotas tvarkingas, atsakovas neįrodė defektų, netinkamos kokybės, motociklas neužsivedė tik dėl akumuliatoriaus. Prašo tenkinti patikslintą ieškinį ir atmesti priešieškinį.

76. Atsakovas patvirtino priešieškinyje nurodytas aplinkybes, paaiškindamas, kad minimą motociklą pirko perdarytą, su įdėtu padidintos kubatūros varikliu iš Prienų, motociklą perdažė iš vyšninės spalvos į baltą, pagal skelbimą pardavė ieškovei. Po metų, ieškovei įsigijus kitą motociklą, jis nusprendė įsigyti iš ieškovės ginčo motociklą išsimokėtinai. Buvo sutarę, kad sumokėjus pinigus už motociklą jie sudarys motociklo pirkimo – pardavimo sutartį. Įsigijus motociklą, buvo problema su karbiuratoriumi, motociklas nesikūrė, reikėjo sinchronizuoti kuro padavimą į kiekvieną cilindrą, be to, nebuvo pakeistos stabdžių kaladėlės ir tepalai. Apie defektus pranešė Laurai, pažįstamai su ieškove, tačiau Laura atsisakė pasiimti motociklą. Neužvedęs motociklo, jį įstūmė į garažą ir nejudino ilgą laiką. 2017 m., vykstant teisminiam šalių ginčui, jis išstūmė motociklą iš garažo, sutvarkė karbiuratorių ir užvedė variklį. Kadangi jis neįregistravo motociklo, motociklas buvo išregistruotas, tad šiuo metu jis negali motociklo įregistruoti dėl pakeistų techninių charakteristikų. Dėl motociklo defektų į ekspertus nesikreipė. Jis atsisako sutarties dėl motociklo defektų, nes ieškovė jam perdavė neužsivedantį motociklą. Prašo tenkinti priešieškinį ir atmesti ieškinį.

8Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai. Priešieškinys atmestinas.

97. Teismui pareikštu reikalavimu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2950 Eur skolą, susidariusią neatsiskaičius su ieškove už atsakovo išsimokėtinai įsigytą keturratį motociklą, ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nesutinka su ieškinio reikalavimu ir priešieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu 2015-09-21 pirkimo – pardavimo sandorį, kuriuo jis įsigijo iš ieškovės ginčo keturratį motociklą, ir taikyti restituciją, įpareigojant atsakovą grąžinti keturratį motociklą ieškovei.

10Dėl sutartinių šalių santykių ir prievolės pagal sutartį vykdymo

118. CK 6.156 straipsnio 1 dalis nustato, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti ir CK nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Šalys turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų. Tokiai sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai neprieštarauja pačios sutarties esmei (CK 6.156 str. 3 d.). Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos (CK 6.156 str. 4 d.). Jeigu sutarties sąlygas nustato dispozityvioji teisės norma, tai šalys gali susitarti šių sąlygų netaikyti arba susitarti dėl kitokių sąlygų. Jeigu tokio šalių susitarimo nėra, sutarties sąlygos nustatomos pagal dispozityviąją teisės normą (CK 6.156 str. 5 d.).

129. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.

1310. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. sutartimi (11 b. l.) atsakovas įsigijo iš ieškovės keturratį motociklą išsimokėtinai, pinigus įsipareigodamas sumokėti per 6 mėnesių terminą. Atsižvelgiant į šalių susitarimo turinį, sąlygas, tarpusavio teises ir pareigas, teismas daro išvadą, kad šalys sudarė daikto (keturračio motociklo) pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartį.

1411. CK 6.411 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pagal daiktų pirkimo – pardavimo išsimokėtinai (kreditan) sutartį pardavėjui išlieka nuosavybės teisė į parduodamus daiktus tol, kol pirkėjas nesumoka visos sutartyje numatytos kainos, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip. CK 6.431 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal pirkimo – pardavimo sutartį su išlyga dėl nuosavybės teisės nuosavybės teisė į parduodamą daiktą išlieka pardavėjui tol, kol pirkėjas neįvykdo sutartyje nurodytų sąlygų. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad pagal pirkimo – pardavimo sutartį su išlyga dėl nuosavybės teisės pirkėjas neturi disponavimo parduodamu daiktu teisės tol, kol neįvykdo sutartyje nurodytų sąlygų.

1512. Pagal CK 6.414 straipsnio 1 dalį, daikto kaina ir atsiskaitymo tvarka parduodant jį išsimokėtinai nustatoma šalių susitarimu. Kai pirkėjas nesilaiko sutartyje nustatytų periodinių įmokų mokėjimo terminų, o nuosavybės teisė į daiktą išlieka pardavėjui, pardavėjas turi teisę pareikalauti sumokėti visą kainą iš karto arba atsiimti parduotą daiktą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad daikto pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartis kvalifikuotina kaip pirkimo – pardavimo sutartis su išlyga dėl nuosavybės teisės, pagal kurią nuosavybės teisė į parduodamą daiktą išlieka pardavėjui tol, kol pirkėjas neįvykdo sutartyje nustatytų sąlygų (CK 6.431 str. 1 d.). Tik visiškai įvykdžius sąlygas (sumokėjus visą kainą), turtas perduodamas pirkėjo nuosavybėn. Kai pirkėjas nesilaiko sutartyje nustatytų periodinių įmokų mokėjimo terminų, o nuosavybės teisė į daiktą išlieka pardavėjui, pardavėjas turi teisę pareikalauti sumokėti visą kainą iš karto arba atsiimti parduotą daiktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2011; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-159-690/2017).

1613. Ginčo, kad keturratis motociklas buvo perduotas atsakovo atstovui, byloje nėra (10 b. l.). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. sutartimi (9, 11 b. l.) atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovei 2950 Eur sumą už įsigytą keturratį motociklą per 6 mėnesius. Teismo posėdyje atsakovas patvirtino, jog šalys susitarė, kad atsakovui sumokėjus pinigus už keturratį motociklą, ieškovė ir atsakovas sudarys šio motociklo pirkimo – pardavimo sutartį. Iš 2016 m. rugpjūčio 11 d. pretenzijos, šalių susirašinėjimo elektroninių ryšių priemonėmis (8, 99 b. l.) matyti, kad atsakovas neįvykdė prievolės per 6 mėnesius sumokėti 2950 Eur sumą ieškovei, tačiau ieškovė geranoriškai pratęsė mokėjimo terminą iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. bei įspėjo atsakovą dėl kreipimosi į teismą, siekiant prisiteisti skolą. Pažymėtina, kad nors susirašinėjime elektroninių ryšių priemonėmis (99 b. l.) nėra tiksliai nurodyti sms žinučių išsiuntimo metai, tačiau visų byloje nustatytų aplinkybių kontekste darytina išvada, kad sms žinutės parašytos būtent 2016 metais.

1714. Atsakovui sutartu ir ieškovės nustatytu terminais visiškai nesumokėjus 2950 Eur sumos už įsigytą keturratį motociklą, kyla pagrindas taikyti dispozityviąsias CK 6.414 straipsnio 1 dalies nuostatas, t. y. galimos dvi alternatyvos – ieškovė turi teisę reikalauti sumokėti visą perduoto daikto kainą arba turi teisę atsiimti perduotą daiktą. Ieškovė pasirinko pažeistų teisių gynimo būdą – reikalauja sumokėti visą sutartą keturračio motociklo kainą iš karto. Ieškovės reikalavimas vertintinas kaip pagrįstas, nes atsakovas nevykdė prievolės atsiskaityti su ieškove už įsigytą keturratį motociklą.

18Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia

1915. Atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu 2015 m. rugsėjo 21 d. pirkimo – pardavimo sandorį nuo jo sudarymo momento, kadangi sutartis neatitinka CK 6.4311 straipsnio nuostatų, t. y. sutartyje nėra duomenų apie motorinę transporto priemonę: ridos duomenų, visų eismo ir kitų įvykių, kuriose motociklas buvo apgadintas. Be to, motociklas neatitinka kokybės reikalavimų, yra su trūkumais, t. y. nesikuria, todėl atsakovas atsisako sutarties, remiantis CK 6.334 str. 1 d. 4 p., nes netinkamos kokybės daikto perdavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

2016. CK 6.4311 straipsnyje nustatyta, kad motorinės transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartyje privalo būti nurodyti duomenys apie motorinę transporto priemonę, kurią pardavėjas privalo pagal sutartį perduoti pirkėjui. Pardavėjas pirkimo – pardavimo sutartyje privalo pirkėjui nurodyti (deklaruoti) ridos duomenis, visus eismo ar kitus įvykius, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta per laikotarpį, kurį pardavėjas yra motorinės transporto priemonės savininkas, taip pat visus jam žinomus eismo ar kitus įvykius, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta. CK 6.4311 straipsnis įsigaliojo nuo 2015 m. lapkričio 1 d., taigi, 2015 m. rugsėjo 21 d. sutarties sudarymo dieną CK 6.4311 straipsnis negaliojo ir šalių sutartiniuose santykiuose neprivalėjo būti taikomas, todėl atsakovo prašymas 2015 m. rugsėjo 21 d. sutartį pripažinti negaliojančia, nes sutartis neatitinka CK 6.4311 straipsnio nuostatų ir prieštarauja CK 1.80 straipsnio 1 dalies nuostatoms (imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja), atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėtina, kad pats atsakovas patvirtino šalių susitarimą sudaryti motorinės transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį tuomet, kai sumokės ieškovei visą sutartą 2950 Eur sumą, todėl darytina išvada, kad atsakovas suvokė, jog 2015 m. rugsėjo 21 d. sudarė sutartį su išlyga.

2117. Atsakovas 2015 m. rugsėjo 21 d. sutarties negaliojimą taip pat grindžia CK 1.93 straipsnio 1 dalimi, jog įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį. CK 6.413 straipsnio 1 dalis nustato, kad daiktų pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartis turi būti rašytinė. Byloje esantys duomenys (11 b. l.) patvirtina, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. sutartis yra rašytinė, ją surašė ir pasirašė pats atsakovas, todėl minimą sutartį pripažinti negaliojančia dėl sutarties formos trūkumų nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo.

2218. Atsakovas nurodo, jog ieškovė iš esmės pažeidė sutartį, kadangi perdavė jam keturratį motociklą su trūkumais, t. y. motociklas nesikuria, todėl yra pagrindas atsisakyti sutarties, remiantis CK 6.334 str. 1 d. 4 p., nes netinkamos kokybės daikto perdavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

2319. Šalių ginčas dėl prekės (keturračio motociklo) kokybės tinkamumo kilo iš pirkimo – pardavimo santykių. Pardavėjo sutartinės prievolės perduoti daiktą turinys apima ir įsipareigojimą perduoti tinkamą daiktą. Pardavėjo prievolė patvirtinti daikto kokybę yra garantija pagal įstatymą (CK 6.317 str. 2 d.), taigi pardavėjas, vykdydamas pareigą perduoti daiktą, turi patvirtinti ir daikto kokybę. Viena vertus, tai reiškia, kad pardavėjas garantuoja, jog parduodamo daikto kokybė atitinka nustatytus reikalavimus daiktui, kita vertus, pardavėjui atsakomybė už netinkamą daikto kokybę įstatyme ar sutartyje aiškiai apibrėžtais pagrindais gali būti netaikoma (CK 6.327 str. 2 d.).

2420. Reikalavimai pagal pirkimo – pardavimo sutartį dėl perduodamo daikto kokybės reglamentuoti CK 6.333 straipsnyje. Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus, reikalavimai dėl daikto kokybės apima ir jo tinkamumą naudoti pagal tikslinę paskirtį: jeigu daiktų kokybė sutartyje neaptarta, pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, kad juos būtų galima naudoti tam, kam jie paprastai naudojami, tačiau jeigu sutarties sudarymo metu pirkėjas pranešė pardavėjui apie konkretų tikslą, kuriam jis perka daiktus, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokios kokybės daiktus, jog jie tiktų tam konkrečiam tikslui (CK 6.333 str. 1 ir 4 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010; 2010 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2010; 2009 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2009, kt.).

2521. Parduotų daiktų trūkumų faktą, t. y. kad daiktai neatitinka sutartyje nustatytų kokybės, kiekio ir kitų kriterijų, o jei sutartyje nurodymų nėra, – įprastų reikalavimų (CK 6.327 str. 1 d.), turi įrodyti pirkėjas. Tai išplaukia iš bendrojo įrodinėjimo naštos paskirstymo principo „įrodinėja tas, kas teigia“, įtvirtinto CPK 178 straipsnyje; įstatyme nėra nustatyta parduotų daiktų trūkumų fakto prezumpcijos, taigi pirkėjas, teigdamas, kad pardavėjas pažeidė sutartį, negali apsiriboti teiginiu, jog daiktai yra netinkami, jis turi nurodyti tai pagrindžiančias aplinkybes ir pateikti atitinkamus įrodymus. Sutarties šalių pateiktus įrodymus įvertinęs pagal civilinio proceso įrodinėjimo normas (CPK 176224 straipsniai) teismas daro išvadą, ar parduotų daiktų trūkumų faktas įrodytas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010).

2622. Bylos duomenys patvirtina, kad keturratis motociklas atsakovo atstovui buvo perduotas važiuojantis, iš išorės tvarkingas (10 b. l.). Atkreiptinas dėmesys, kad minima transporto priemonė, iki ją įsigijo ieškovė, jau buvo naudojama atsakovo, taigi, atsakovas iš esmės žinojo ir jos technines charakteristikas, ir techninę būklę. Atsakovas nepateikė į bylą jokių įrodymų, jog motociklas perdavimo metu neatitiko kokybės reikalavimų, turėjo karbiuratoriaus, variklio, kitų dalių defektų ar kitų trūkumų ir jo eksploatuoti nebuvo galima nuo pat įsigijimo momento. Prieš priimdamas keturratį motociklą atsakovas galėjo jį patikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus, tačiau šia teise nepasinaudojo, taip prisiimdamas rizikos dalį. Pažymėtina, kad pats atsakovas paaiškino, kad įsigijęs keturratį motociklą, jį ilgą laiką laikė garaže, vėliau išsistūmęs iš garažo ir kosmetiškai aptvarkęs karbiuratorių, užvedė variklį.

2723. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovas žinojo, jog įsigyja perdarytą transporto priemonę, jos variklis, spalva neatitinka registracijos liudijime nurodytų duomenų, taigi, jis žinojo, jog daiktas neatitinka reikalavimų (CK 6.327 str. 2 d.). Posėdžio metu atsakovas paaiškino, kad pinigų už transporto priemonę nesumoka, nes ją išregistravus dėl neatliktos techninės apžiūros, nebegalima jos įregistruoti ir naudoti viešame eisme dėl pakeistų techninių charakteristikų.

2824. Aiškindamas pirkėjo teisių gynimo būdo pasirinkimą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta galimybė pirkėjui grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis pažeidimas, suteikiama kaip paskutinė teisių gynimo priemonė, kai kitų teisių gynimo būdų, nustatytų CK 6.334 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, nepakanka pažeistoms pirkėjo teisėms apginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-379-686/2016, kt.). Taigi CK 6.344 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta galimybė atsisakyti sutarties yra ultima ratio priemonė, t. y. išimtinė priemonė pirkėjo teisėms ginti. CK 6.334 straipsnio 1 dalyje išvardytų pirkėjo teisių gynimo būdų pasirinkimas turi būti proporcinga priemonė, skirta pirkėjo dėl daikto kokybės trūkumų patirtiems praradimams kompensuoti, taikoma atsižvelgiant į kokybės trūkumų mastą.

2925. Ar sutarties pažeidimas dėl perduoto daikto neatitikties kokybės reikalavimams yra esminis, turi būti sprendžiama pagal CK 6.217 straipsnyje nustatytus kriterijus. CK 6.217 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalį, nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis ar ne, turi būti atsižvelgiama į tai, ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato.

3026. Esminio sutarties pažeidimo faktą turi įrodyti šalis, kuri nori pasinaudoti vienašališko sutarties nutraukimo teise. Esminio sutarties pažeidimo įrodinėjimas reiškia, kad turi būti konstatuota, jog sutarties nevykdymas atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus; kiekvienu sutarties pažeidimo atveju tai yra vertinamojo pobūdžio aplinkybės, todėl kita šalis gali gintis įrodinėdama, kad sutarties pažeidimas buvo neesminis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010).

3127. Sutartis gali būti nutraukiama nustačius, kad daikto trūkumai yra tokie, kad jie negali būti pašalinti; kad daikto pardavėjas atsisako ištaisyti daikto trūkumus ar atlyginti trūkumų pašalinimo išlaidas; kad daikto trūkumų pašalinimo būdai nėra priimtini pirkėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-142-687/2015).

3228. Atsakovas savo reikalavimą dėl sutarties negaliojimo grindžia tuo, kad jam perduotas motociklas buvo techniškai netvarkingas, nesivedė variklis, buvo problema su karbiuratoriumi, motociklas nesikūrė, reikėjo sinchronizuoti kuro padavimą į kiekvieną cilindrą, be to, nebuvo pakeistos stabdžių kaladėlės ir tepalai. Tačiau atsakovas nepateikė į bylą jokių įrodymų, jog kreipėsi į servisus, ekspertus dėl gedimų, trūkumų konstatavimo, derino su ieškove trūkumų pašalinimo sąlygas, tvarką. Atsakovas paaiškino, kad pats nusprendė pašalinti transporto priemonės trūkumus – ją remontuoti – ir neprašė ieškovės atlyginti patirtų remonto išlaidų. Atsakovas jis nesvarstė alternatyvių teisių gynimo būdų, kuriuos nustato CK 6.334 straipsnio 1 dalies 1–3 punktai, tačiau pats ėmėsi veiksmų – remontuoti keturratį motociklą. Teismo nuomone, net jei ir buvo aptariamos transporto priemonės defektų ar kitokių trūkumų, atsakovas neįrodė, jog šių trūkumų pašalinti neįmanoma, t. y. kad pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutarties pažeidimas buvo esminis. Todėl aptariamos sutarties nutraukimas šiuo atveju būtų neproporcinga atsakovo teisių gynimo priemonė.

3329. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas pažeidė šalių sudarytą sutartį, laiku neatsiskaitė su ieškove už įsigytą transporto priemonę, be to, atsakovas neįrodė, jog nagrinėjamoje byloje egzistuoja pagrindai pripažinti sutartį negaliojančia ar nutraukti sutartį dėl esminių jos pažeidimų, todėl patikslintas ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

3430. Patikslintą ieškinį tenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovo priteistinos 989,10 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 89,10 Eur žyminis mokestis ir 900 Eur teisinių paslaugų išlaidos (6, 75-77, 92-94, 96, 122-126 b. l.; CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

3531. Bylos nagrinėjimo metu susidarė 9 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos. Atsižvelgiant į tai, kad patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo priteistinos valstybei 9 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 3 d.).

3632. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartimi, palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

37Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

38Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

39Priteisti D. G., a. k. ( - ) gyv. ( - ), iš R. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 2950 Eur (dviejų tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimties eurų) skolą, 989,10 Eur bylinėjimosi išlaidas.

40Atsakovo priešieškinį atmesti.

41Priteisti valstybei iš R. B., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 9 Eur (devynių eurų) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660.

42Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartimi, palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

43

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai... 2. 1. Ieškovė D. G. kreipėsi į teismą, prašydama... 3. 2. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. jai... 4. 3. Pateiktu priešieškiniu atsakovas R. B. prašo atmesti... 5. 4. Priešieškinyje nurodyta, kad įsigijęs keturratį motociklą iš... 6. 5. Teismo posėdyje ieškovės atstovas patvirtino patikslintame ieškinyje... 7. 6. Atsakovas patvirtino priešieškinyje nurodytas aplinkybes, paaiškindamas,... 8. Patikslintas ieškinys tenkintinas visiškai. Priešieškinys atmestinas.... 9. 7. Teismui pareikštu reikalavimu ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2950... 10. Dėl sutartinių šalių santykių ir prievolės pagal sutartį vykdymo... 11. 8. CK 6.156 straipsnio 1 dalis nustato, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti... 12. 9. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti... 13. 10. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. sutartimi... 14. 11. CK 15. 12. Pagal CK 16. 13. Ginčo, kad keturratis motociklas buvo perduotas atsakovo atstovui, byloje... 17. 14. Atsakovui sutartu ir ieškovės nustatytu terminais visiškai nesumokėjus... 18. Dėl sutarties pripažinimo negaliojančia... 19. 15. Atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu 2015 m.... 20. 16. CK 6.4311 straipsnyje nustatyta, kad motorinės transporto priemonės... 21. 17. Atsakovas 2015 m. rugsėjo 21 d. sutarties negaliojimą taip pat grindžia... 22. 18. Atsakovas nurodo, jog ieškovė iš esmės pažeidė sutartį, kadangi... 23. 19. Šalių ginčas dėl prekės (keturračio motociklo) kokybės tinkamumo... 24. 20. Reikalavimai pagal pirkimo – pardavimo sutartį dėl perduodamo daikto... 25. 21. Parduotų daiktų trūkumų faktą, t. y. kad daiktai neatitinka sutartyje... 26. 22. Bylos duomenys patvirtina, kad keturratis motociklas atsakovo atstovui buvo... 27. 23. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovas žinojo, jog įsigyja... 28. 24. Aiškindamas pirkėjo teisių gynimo būdo pasirinkimą Lietuvos... 29. 25. Ar sutarties pažeidimas dėl perduoto daikto neatitikties kokybės... 30. 26. Esminio sutarties pažeidimo faktą turi įrodyti šalis, kuri nori... 31. 27. Sutartis gali būti nutraukiama nustačius, kad daikto trūkumai yra tokie,... 32. 28. Atsakovas savo reikalavimą dėl sutarties negaliojimo grindžia tuo, kad... 33. 29. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovas... 34. 30. Patikslintą ieškinį tenkinus visiškai, ieškovei iš atsakovo... 35. 31. Bylos nagrinėjimo metu susidarė 9 Eur procesinių dokumentų siuntimo... 36. 32. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartimi,... 37. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 38. Patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 39. Priteisti D. G., a. k. ( - ) gyv. ( -... 40. Atsakovo priešieškinį atmesti.... 41. Priteisti valstybei iš R. B., a. k. (... 42. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartimi,... 43. ... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...