Byla 2-802-840/2011

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Tatjanai Daugirdienei, dalyvaujant ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, atstovui vyr. teisininkui P. S. ir atsakovams L. L. bei R. B. Č.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, ieškinį solidariems atsakovams L. L. ir R. B. Č. dėl įsiskolinimo, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas BIGBANK AS, veikiantis per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, kreipėsi į teismą su ieškiniu solidariems atsakovams L. L. bei R. B. Č., prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 4875,51 Lt negrąžinto kredito, 775,37 Lt sutartinių palūkanų, 1268,48 Lt delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 208,00 Lt žyminio mokesčio.

5Ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, atstovas vyr. teisininkas P. S. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai, taip pat priteisti visas bylinėjimosi išlaidas ir paaiškino, kad 2009 m. kovo 2 d. kredito davėjas Balti Investeeringute G. P. AS filialas su atsakove L. L. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0900855/151a, pagal kurią kredito davėjas atsakovei suteikė 4637,49 Lt kreditą iki 2014 m. kovo 17 d. Vartojimo kredito užtikrinimui kredito davėjas Balti Investeeringute G. P. AS filialas 2009 m. kovo 2 d. su atsakovu R. B. Č. sudarė laidavimo sutartį. 2009 m. birželio 11 d. ieškovas BIGBANK AS, veikiantis per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, su atsakove L. L. pasirašė vartojimo kredito sutarties Nr. 0900855/151a Susitarimą Nr. 1 dėl kredito sumos padidinimo, pagal kurį kredito suma buvo padidinta iki 4927,93 Lt. Kadangi atsakovė L. L. kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, kredito sutartis su ja buvo nutraukta. Ieškovas bandė ginčą spręsti taikiai ir į teismą iškart po sutarties nutraukimo nesikreipė. Ieškovas ir atsakovė buvo sudarę susitarimą, kad atsakovė mokės po 150 litų per mėnesį, tačiau atsakovė šio susitarimo nevykdė. Po to ieškovas su atsakove sudarė dar vieną susitarimą, kad atsakovė mokės po 100 litų per mėnesį, tačiau atsakovė ir šio susitarimo nevykdė. 2009 m. birželio 11 d. vartojimo kredito sutarties Nr. 0900855/151a Susitarime Nr. 1 buvo numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžinamos sumos. Ieškovas paskaičiavo delspinigius už pusę metų, t.y. pritaikė senatį, nuo negrąžinto kredito sumos, kurie sudaro 4426,00 Lt, tačiau geranoriškai sumažino reikalaujamų priteisti delspinigių dydį ir iš atsakovų prašo priteisti 1268,48 Lt delspinigių. Šių delspinigių dydis taip pat yra pagrįstas civilinėje byloje pateikta nuostolių skaičiavimo lentele, kurioje yra apskaičiuota kiek nuvertėjo laiku negrąžinti pinigai per 372 dienas, t.y. laikotarpį nuo kredito sutarties nutraukimo dienos iki kreipimosi į teismą su ieškiniu dienos. Ieškovas yra kreditus teikianti institucija, laiku grąžintus pinigus gali perskolinti, įsigyti obligacijas, padėti indėlį ir pan. Ieškovas neprieštaravo dėl skolos mokėjimo išdėstymo lygiomis dalimis 12 mėnesių.

6Atsakovė L. L. su ieškiniu sutiko iš dalies, t.y. nesutiko dėl ieškovo prašomų priteisti 1268,48 Lt delspinigių, kadangi jie yra per dideli, šiuo metu jos pajamos mažos, nėra iš ko mokėti delspinigių. Kai su kredito davėju pasirašė kredito sutartį, jos pajamos buvo dvigubai didesnės, ir nors pačią sutartį skaitė iš dalies – pasitikėjo banko tarnautoja, žinojo, kokią sumą ima ir kokios galimos pasekmės. Už ją kredito davėjui taip pat laidavo atsakovas R. B. Č., kuris yra jos pažįstamas. Ji negalėjo numatyti, kad ilgainiui jos pajamos dvigubai sumažės, todėl kreipėsi į ieškovą, kuris jai pažadėjo skolą išdėstyti, tačiau ieškovo pasiūlytoje taikos sutartyje jai netiko delspinigiai. Nurodė, kad, jei skola būtų išdėstyta lygiomis dalimis per 12 mėnesių, ji vis tiek negalėtų mokėti, ir prašė teismo pailginti mokėjimo laiką bei nustatyti tam tikras mokėtinas sumas.

7Atsakovas R. B. Č. su ieškiniu sutiko iš dalies, t.y. nesutiko dėl ieškovo prašomų priteisti 1268,48 Lt delspinigių. Pasirašydamas laidavimo sutartį, kreditavimo sutartį ir jos sąlygas žinojo, skaitė. Tuo metu, kai pasirašė laidavimo sutartį, jis dirbo, o šiuo metu dirba tik puse etato, gauna mažiau nei 700,00 Lt, turi trečią invalidumo grupę, jo žmona nedirba. Tikisi, kad atsakovė L. L. susidariusį įsiskolinimą ieškovui pati išsimokės.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2009 m. kovo 2 d. kredito davėjas Balti Investeeringute G. P. AS filialas (į.k. 301048563) su atsakove L. L. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 0900855/151a, pagal kurią kredito davėjas atsakovei suteikė 4637,49 Lt kreditą iki 2014 m. kovo 17 d. (b.l. 17-23). Atsakovė L. L. įsipareigojo mokėti sutarties sudarymo mokestį – 100,00 Lt ir metines palūkanas – 32,05 proc. Vartojimo kredito užtikrinimui kredito davėjas Balti Investeeringute G. P. AS filialas 2009 m. kovo 2 d. su atsakovu R. B. Č. sudarė laidavimo sutartį (b.l. 24-28). Pagal šią laidavimo sutartį atsakovas R. B. Č. įsipareigojo atsakyti kredito davėjui už visus įsipareigojimus, kurie kyla iš 2009 m. kovo 2 d. vartojimo kredito sutarties Nr. 0900855/151a, sudarytos tarp kredito davėjo Balti Investeeringute G. P. AS filialas ir atsakovės L. L., jei ji neįvykdo visos savo prievolės ar jos dalies iki vartojimo kredito sutartyje nustatyto kredito grąžinimo termino. Laiduotojas taip pat yra atsakingas kredito davėjui ir už būsimus kredito gavėjo prisiimtus įsipareigojimus, tokius kaip kredito sutarties pakeitimai ar papildymai, naujų kredito sutarčių sudarymas ateityje tokia prievolės suma, kokia kredito gavėjas įsipareigoja kredito davėjui.

102009 m. birželio 11 d. ieškovas BIGBANK AS, veikiantis per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas (į.k. 301048563), su atsakove L. L. pasirašė vartojimo kredito sutarties Nr. 0900855/151a Susitarimą Nr. 1 dėl kredito sumos padidinimo, pagal kurį kredito suma buvo padidinta iki 4927,93 Lt, vartojimo kredito grąžinimo terminas – 2014 m. kovo 17 d., mokėjimo grafike nurodytą kiekvieno mėnesio atitinkamą dieną (b.l. 41-46). Atsakovė L. L. įsipareigojo mokėti sutarties pakeitimo mokestį – 100,00 Lt, metines palūkanas nuo 2009 m. birželio 11 d. – 32,37 proc. ir 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžinamos sumos (bendrosios sutarties sąlygų 6.1-6.3 p.). Atsakovai L. L. ir R. B. Č. savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, į ieškovo 2009 m. rugsėjo 21 d., 2009 m. spalio 22 d., 2009 m. lapkričio 23 d., 2009 m. gruodžio 28 d., 2010 m. vasario 19 d., 2010 m. kovo 20 d., 2010 m. balandžio 21 d. siųstus raginimus nereagavo (b.l. 47-61). Dėl šių priežasčių ieškovas BIGBANK AS, veikiantis per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, sudarytą su atsakove L. L. vartojimo kredito sutartį Nr. 0900855/151a ir Susitarimą Nr. 1 dėl kredito sumos padidinimo vienašališkai nutraukė.

112010 m. gegužės 20 d. ieškovas BIGBANK AS, veikiantis per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, su atsakove L. L. pasirašė susitarimą dėl įsiskolinimo padengimo, pagal kurį atsakovė L. L. įsipareigojo padengti susidariusį įsiskolinimą per 6 mėnesius, mokant kas mėnesį po 150,00 Lt nuo 2010 m. birželio 10 d. (b.l. 61-62). 2010 m. spalio 7 d. ieškovas BIGBANK AS, veikiantis per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, su atsakove L. L. pasirašė susitarimą dėl įsiskolinimo padengimo, pagal kurį atsakovė L. L. įsipareigojo padengti susidariusį įsiskolinimą per 4 mėnesius, mokant kas mėnesį po 100,00 Lt nuo 2010 m. spalio 20 d. (b.l. 63-34). Iš ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, pateiktos 2011 m. gegužės 17 d. mokėjimų pagal vartojimo kredito sutarties Nr. 0900855/151a Susitarimą Nr. 1 išklotinės (b.l. 67) matyti, kad atsakovė L. L. iš viso ieškovui per laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 17 d. iki 2010 m. lapkričio 30 d. yra sumokėjusi 2043,95 Lt.

12Iš ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, delspinigių paskaičiavimo lentelės matyti, kad atsakovė L. L. ieškovui yra skolinga 1268,48 Lt delspinigių (b.l. 65). Ieškovas BIGBANK AS, veikiantis per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, geranoriškai sumažino reikalaujamų priteisti delspinigių dydį: ieškovas iš viso atsakovei paskaičiavo 4436,71 Lt delspinigių už 182 dienas, 3168,23 Lt delspinigių sumą anuliavo.

13Iš ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, minimaliai patirtų nuostolių skaičiavimo lentelės (b.l. 66) matyti, kad laiku negrąžinto 4875,51 Lt kredito nuvertėjimas per 372 dienas yra 1212,02 Lt, nesumokėtų sutartinių 775,37 Lt palūkanų nuvertėjimas per 372 dienas yra 56,46 Lt. Minimaliai ieškovo patirti nuostoliai per 372 dienas yra 1268,48 Lt.

14Iš ieškovo bei atsakovės L. L. pateiktos informacijos apie atsakovų L. L. ir R. B. Č. darbdavius (b.l. 68-69) matyti, kad atsakovai dirba, gauna pastovias pajamas. Atsakovė L. L. augina 4 nepilnamečius vaikus: D. L., gim. 2011 m., G. L., gim. 2000 m., G. L., gim. 1996 m., ir I. L., gim. 1995 m.

15Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovai sumokėjo ieškovui visą susidariusį įsiskolinimą, nėra.

16Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 ir 3 d., 6.200 str. 1 ir 2 d., 6.256 str. 1 d. prievolės (sutartys) turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal LR CK 6.81 str. 1-2 d., kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą). Tarp ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, ir solidariųjų atsakovų L. L. bei R. B. Č. yra teisiniai prievoliniai santykiai (2009 m. kovo 2 d. vartojimo kredito sutartis Nr. 0900855/151a, 2009 m. birželio 11 d. vartojimo kredito sutarties Nr. 0900855/151a Susitarimas Nr. 1 ir 2009 m. kovo 2 d. laidavimo sutartis). Solidarieji atsakovai L. L. ir R. B. Č. savo įsipareigojimų ieškovui BIGBANK AS, veikiantis per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, nevykdė, todėl iš jų solidariai ieškovo naudai priteistina 4875,51 Lt negrąžinto kredito ir 775,37 Lt sutartinių palūkanų.

17Šioje civilinėje byloje ginčas tarp ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, ir solidariųjų atsakovų L. L. bei R. B. Č. kilo dėl ieškovo prašomų priteisti iš solidariųjų atsakovų delspinigių dydžio, t.y. dėl 1268,48 Lt delspinigių. Ieškovas nurodė, jog sutartyje numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžinamos sumos, paskaičiuoti už pusę metų, sudaro 4436,71 Lt, tačiau geranoriškai sumažino reikalaujamų priteisti delspinigių dydį ir iš atsakovų prašo priteisti 1268,48 Lt delspinigių. Šių delspinigių dydį motyvuoja civilinėje byloje pateikta nuostolių skaičiavimo lentele, kurioje apskaičiuotas laiku negrąžintų pinigų nuvertėjimas išreiškia minimaliai ieškovo patirtus nuostolius. Minimaliai patirtų nuostolių skaičiavimuose ieškovas naudoja diskontuotų pinigų srautų metodą – dabartinės pinigų vertės skaičiavimą, siekiant nustatyti jų vertę per laiko tarpą, šiuo atveju per laikotarpį nuo kredito sutarties nutraukimo dienos iki kreipimosi į teismą su ieškiniu dienos. Atsakovai L. L. ir R. B. Č. nesutiko dėl ieškovo prašomų priteisti 1268,48 Lt delspinigių, kadangi jie yra per dideli, neturi iš ko mokėti tokių didelių delspinigių.

18Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (Lietuvos Respublikos CK 6.73 str., 6.258 str.). Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Taip netesybų ir nuostolių santykis (kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų) aiškinamas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003). Tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

19Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti, todėl jos yra ir civilinės atsakomybės forma. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. Teismui keičiant (mažinant) sutarties netesybas kaip civilinę atsakomybę turi būti atsižvelgiama į Lietuvos Respublikos CK 6.223 str. nuostatas dėl sutarties keitimo. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.223 str. 2 d. teismo sprendimu vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista įstatymų nustatytais atvejais. Vienas iš tokių sutarties keitimo atvejų įtvirtintas CK 6.228 str., kuriame nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Šis straipsnis kartu su Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. taikytinas mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį ir nustatant protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą. Pakeista sutartis ar jos sąlyga turi atitikti sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (Lietuvos Respublikos CK 6.228 str. 2 d.).

20Dėl atliekamos kompensuojamosios funkcijos netesybos negali būti sumažintos tiek, jog taptų mažesnės už nuostolius, atsiradusius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Tokios minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi sutapti su minimaliais nuostoliais ar nuostoliais. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką netesybų įskaitymas į nuostolius nesudaro pagrindo visais atvejais sumažinti sutartines netesybas iki minimalių ar įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (Lietuvos Respublikos CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.).

21Teismas nustatydamas, ar pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. ir 6.258 str. yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes – šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt., ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010).

22Aiškiai per didelių netesybų samprata įstatyme nėra įtvirtinta, ji aiškinama teismų praktikoje. Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

23Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad vartojimo kredito sutartyje numatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžinamos sumos, paskaičiuoti už pusę metų, sudaro 4436,71 Lt, tačiau ieškovas geranoriškai sumažino reikalaujamų priteisti delspinigių dydį 3,5 karto ir iš atsakovų prašo priteisti 1268,48 Lt delspinigių, kas sudaro 0,14 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžinamos sumos. Ieškovas nurodo, kad šių sumažintų delspinigių dydis išreiškia minimaliai ieškovo patirtus nuostolius, ir teismui pateikė tai patvirtinančius įrodymus. Vertinant ieškovo prisiimamą riziką dėl sutarties nevykdymo, atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas yra juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra vartojimo kreditų teikimas. Be to, ieškovas atsakovei suteiktą kreditą užtikrino laidavimu, t.y. ieškovas veikė taip, kad būtų įvykdytos kredito sutarties sąlygos, nepažeidė bendrosios pareigos užtikrinti veiklos patikimumą, efektyvumą ir saugumą tokiu būdu, kad žalos (nuostolių) neatsirastų ar ji nepadidėtų.

24Nors atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas, bei sudarydama sutartis su ieškovu buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tačiau pažymėtina ir tai, jog teismo posėdžio metu atsakovai L. L. ir R. B. Č. patvirtino, kad pasirašydami kredito ir laidavimo sutartis, jų sąlygas žinojo, suprato, kokios galimos pasekmės. Vien ta aplinkybė, jog atsakovė L. L., sudarydama sutartį, buvo silpnesnioji sutarties pusė ir turėjo ribotas galimybes derėtis dėl jos sąlygų, kadangi sutartį pagal tipines sąlygas rengė ieškovas, ji buvo sudaryta prisijungimo būdu ir dėl jos sąlygų nebuvo deramasi, negali būti pripažįstama pakankamu pagrindu mažinti ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydį. Atsakovė L. L. antrą kartą pasirašydama vartojimo kredito sutarties Nr. 0900855/151a Susitarimą Nr. 1 dėl kredito sumos padidinimo su ieškovu BIGBANK AS, veikiančiu per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, su ieškovo siūlomomis kredito didinimo sąlygomis sutiko: nesiderėjo ir neprieštaravo nei dėl palūkanų, nei dėl delspinigių dydžio, neprašė jų mažinti, t.y. pakeisti šias sąlygas ir sutiko su tomis pačiomis sąlygomis, kas rodo atsakovės L. L. laisvą valią sudaryti vartojimo kredito sutartį bei susitarimą dėl kredito sumos padidinimo bei sąmoningą vartojimo kredito sutarties sąlygų suvokimą ir už jų nevykdymą gresiančių pasekmių numatymą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog atsakovė ieškovo atžvilgiu buvo pasyvi ir vengė su juo bendradarbiauti – į ieškovo 2009 m. rugsėjo 21 d., 2009 m. spalio 22 d., 2009 m. lapkričio 23 d., 2009 m. gruodžio 28 d., 2010 m. vasario 19 d., 2010 m. kovo 20 d., 2010 m. balandžio 21 d. siųstus raginimus nereagavo. Ieškovui net du kartus taikiu ir ikiteisminiu būdu bandant spręsti susidariusios skolos išmokėjimą su atsakove, atsakovė vis tiek savo finansinius įsipareigojimus ieškovui vykdė netinkamai. Toks atsakovės elgesys kaip vienos iš sutarties, kad ir silpnesniosios, šalių, negali būti laikomas atitinkančiu bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus ir sudaryti pagrindą besąlygiškai sumažinti sutartines netesybas.

25Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovo prašomų priteisti sumažintų delspinigių dydis, kuris yra minimalūs ieškovo patirti nuostoliai, nėra neprotingai didelis, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, nepaneigia šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir protingų sąžiningos verslo praktikos reikalavimų, nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros, todėl nėra pagrindo jų mažinti ir iš atsakovų solidariai ieškovo naudai priteistina 1268,48 Lt delspinigių.

26Taip pat atsakovai privalo solidariai mokėti 5 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.), todėl solidariai iš atsakovų ieškovo naudai priteistinos 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011 m. gegužės 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Solidarioji prievolė nėra preziumuojama (Lietuvos Respublikos CK 6. 6 str. 3d.), todėl, esant atsakovų daugetui, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos lygiomis dalimis (Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 93 str. 1 d.). Tokiu būdu, patenkinus ieškinį, iš atsakovų L. L. bei R. B. Č. priteistina po 104,00 Lt žyminio mokesčio, ieškovo naudai (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.) (b.l. 29).

28Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d.) (b.l. 2).

29Atsakovė L. L. nurodė, kad jei skola būtų išdėstyta lygiomis dalimis per 12 mėnesių, ji vis tiek negalėtų mokėti, ir prašė teismo pailginti mokėjimo laiką bei nustatyti tam tikras mokėtinas sumas. Taip pat atsakovė L. L. nurodė bei pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus, kad dirba, gauna pastovias pajamas, augina 4 nepilnamečius vaikus. Atsakovas R. B. Č. šiuo metu dirba tik puse etato, gauna mažiau nei 700,00 Lt, turi trečią invalidumo grupę, jo žmona nedirba. Ieškovas neprieštaravo dėl skolos mokėjimo išdėstymo lygiomis dalimis 12 mėnesių.

30Lietuvos Respublikos CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, išdėstyti sprendimo įvykdymą. Teismas taip pat turi atsižvelgti ir į sprendimo įvykdymo išdėstymo tikslingumą bei į išieškotojo interesus. Atsižvelgiant į atsakovų nurodytas aplinkybes, ieškovui neprieštaraujant dėl susidariusios skolos mokėjimo išdėstymo 12 mėnesių ir vadovaujantis teisingumo, protingumo, šalių lygiateisiškumo bei teisinio apibrėžtumo principais, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 27 d. sprendimo įvykdymas solidariųjų atsakovų L. L. bei R. B. Č. atžvilgiu išdėstytinas per dvylikos mėnesių laikotarpį (Lietuvos Respublikos CPK 284 str. 2 d.).

31Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 straipsniais, teismas

Nutarė

32Ieškinį patenkinti.

33Priteisti solidariai iš atsakovų L. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir R. B. Č. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 4875,51 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt penkis litus penkiasdešimt vieną centą) negrąžinto kredito, 775,37 Lt (septynis šimtus septyniasdešimt penkis litus trisdešimt septynis centus) sutartinių palūkanų, 1268,48 Lt (vieną tūkstantį du šimtus šešiasdešimt aštuonis litus keturiasdešimt aštuonis centus) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2011 m. gegužės 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, (į.k. 301048563, buveinė: Jogailos g. 4, Vilnius) naudai.

34Priteisti iš atsakovų L. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - ).) ir R. B. Č. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) po 104,00 Lt (vieną šimtą keturis litus) žyminio mokesčio ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį – filialą: BIGBANK AS filialas, (į.k. 301048563, buveinė: Jogailos g. 4, Vilnius) naudai.

35Priteisti iš L. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir R. B. Č. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) po 12,38 Lt (dvylika litų trisdešimt aštuonis centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

36Sprendimo įvykdymą dėl 4875,51 Lt negrąžinto kredito, 775,37 Lt sutartinių palūkanų, 1268,48 Lt delspinigių ir 104,00 Lt žyminio mokesčio išdėstyti dvylikai mėnesių, įpareigojant solidariuosius atsakovus L. L. ir R. B. Č. kas mėnesį sumokėti ne mažiau kaip proporcingai kiekvienam mėnesiui tenkančią dalį nuo priteistos ir išdėstomos sumos, pradedant mokėti nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovas BIGBANK AS, veikiantis per savo struktūrinį padalinį – filialą:... 5. Ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį – filialą:... 6. Atsakovė L. L. su ieškiniu sutiko iš dalies, t.y. nesutiko dėl ieškovo... 7. Atsakovas R. B. Č. su ieškiniu sutiko iš dalies, t.y. nesutiko dėl ieškovo... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2009 m. kovo... 10. 2009 m. birželio 11 d. ieškovas BIGBANK AS, veikiantis per savo struktūrinį... 11. 2010 m. gegužės 20 d. ieškovas BIGBANK AS, veikiantis per savo struktūrinį... 12. Iš ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį –... 13. Iš ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per savo struktūrinį padalinį –... 14. Iš ieškovo bei atsakovės L. L. pateiktos informacijos apie atsakovų L. L.... 15. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovai sumokėjo ieškovui visą susidariusį... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 ir 3 d., 6.200 str. 1 ir 2 d., 6.256... 17. Šioje civilinėje byloje ginčas tarp ieškovo BIGBANK AS, veikiančio per... 18. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.... 19. Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti,... 20. Dėl atliekamos kompensuojamosios funkcijos netesybos negali būti sumažintos... 21. Teismas nustatydamas, ar pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. ir 6.258 str.... 22. Aiškiai per didelių netesybų samprata įstatyme nėra įtvirtinta, ji... 23. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad vartojimo kredito sutartyje numatyti 0,5... 24. Nors atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas, bei sudarydama... 25. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovo... 26. Taip pat atsakovai privalo solidariai mokėti 5 proc. dydžio palūkanas už... 27. Solidarioji prievolė nėra preziumuojama (Lietuvos Respublikos CK 6. 6 str.... 28. Taip pat iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos išlaidos, susijusios su... 29. Atsakovė L. L. nurodė, kad jei skola būtų išdėstyta lygiomis dalimis per... 30. Lietuvos Respublikos CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę... 31. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 straipsniais, teismas... 32. Ieškinį patenkinti.... 33. Priteisti solidariai iš atsakovų L. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - ) ir R. B. Č.... 34. Priteisti iš atsakovų L. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - ).) ir R. B. Č. (a.k. ( - )... 35. Priteisti iš L. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) ir R. B. Č. (a.k. ( - ) gyv. ( -... 36. Sprendimo įvykdymą dėl 4875,51 Lt negrąžinto kredito, 775,37 Lt... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...