Byla I-3819-815/2016
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, vaizdo konferencijos būdu dalyvaujant pareiškėjui M. Z. (M. Z.), viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. Z. (M. Z.) skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas M. Z. (M. Z.) (toliau – ir pareiškėjas) su skundu kreipėsi į teismą (skundas teismui išsiųstas 2015 m. liepos 29 d. (b. l. 9)), prašydamas priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI-K), 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą (b. l. 1–8).

52. Pareiškėjo skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.

62.1. Pasak pareiškėjo, jis nuo 2012 m. gegužės 10 d. iki 2015 m. liepos 23 d. buvo laikomas Lukiškių TI-K kamerose, kurių plotas – 6,43 m2–8,1 m, kamerose nuolat laikoma po 3–4 asmenis, taigi, leistina ploto norma buvo pažeista daugelį kartų, dėl to pareiškėjas patyrė gilius dvasinius sukrėtimus, neigiamus išgyvenimus, kurie pasireiškė baime, nerimu, emocine depresija, pažeminimu, stresu ir kitais nepatogumais, t. y. visi veiksniai, darė pareiškėjo kaip asmens dvasinei pusiausvyrai neigiamą įtaką. Dėl šių priežasčių sutrikęs pareiškėjo miegas, jis jaučia nuolatinę depresiją. Kameroje nuolat tarp suimtųjų kildavo konfliktai dėl buitinių sąlygų, retsykiais ir fizinio kontakto konfliktai. Taigi, šios gyvenimo sąlygos yra nepriimtinos ir prilygintinos nežmoniškoms kalinimo sąlygoms, žeminimui. Pažymėtina, kad kameroje yra tik 2 kėdės, o suimtieji – 4.

72.2. Kamerose sanitariniai mazgai (tualetai) yra toje pačioje patalpoje ir atskirti maža sienele, kuri visiškai nedaro jokios įtakos, dėl to kyla buitiniai konfliktai, retsykiais ir fizinio kontakto konfliktai. Tuo metu, kai vienas asmuo valgo, kitas – neina į tualetą, kadangi tualetas nuo stalo nutolęs vos 1,5 m, o jeigu kalinamasis negali kentėti ir nueina į tualetą, dažniausiai prasideda konfliktai, tai nežmoniška. Be to, nemalonūs kvapai lieka kameroje.

8Visose kamerose higienos normos pažeidžiamos panašiai, pilna tarakonų, nevalomi langai, jų išvalyti kalinamieji neturi galimybės, todėl kad dėl įstatytų grotų neužtikrinta galimybė priteiti prie langų. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakyme Nr. V-241 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir HN 76:2010) 6 punktą laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti sudaroma saugi sveikatai gyvenamoji aplinka, Lukiškių TI-K pelėsis, grybelis, drėgmė, tarakonai, graužikai, dulkės, oro trūkumas, t. y. nesaugi sveikatai aplinka, yra įprastas reiškinys. Kamerose pilna tarakonų, nevykdomas HN 76:2010 60 punktas.

92.3. Lukiškių TI-K administracija praktikuoja tokią praktiką, kad jeigu kalinamasis pateikia prašymą, skundą dėl administracijos neteisėtų veiksmų, dėl sąlygų, jis yra perkeliamas į kitą kamerą. Pareiškėjas buvo perkeltas daugiau kaip 16 kartų vis į kitas kameras, dėl ko pareiškėjui buvo sukelti itin dideli nepatogumai. Pareiškėjas daug kartų kreipėsi į Lukiškių TI-K direktorių dėl sąlygų, tačiau niekas nepasikeitė, administracija kratosi atsakomybės.

102.4. Dėl garbės ir orumo pažeidimo

11Visose kamerose tualetas yra gyvenamojoje patalpoje, kur nuo kitų esančių kalinių yra atskirta sienele ne aukštesnė negu 1,35 m, sienelė neatitinka higienos normų reikalavimų, nes nėra jokios kabinos, dėl ko pareiškėjas jautė diskomfortą, patyrė pakankamai gilius dvasinius, psichologinius išgyvenimus. Taigi, Lukiškių TI-K nepakankamai užtikrinama asmens privatumo apsauga, jam naudojantis higienos sanitariniais įrenginiais, nors pagal Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendaciją šalims narėms Nr. R (2006) 2 „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“ (toliau – ir Europos kalėjimų taisyklės) 19.3. punktą kaliniai turi turėti galimybę naudotis sanitariniais įrenginiais, kurie būtų higieniški ir užtikrintų privatumą.

122.5. Dėl pasivaikščiojimo

13Pareiškėjas turi teisę tik į 1 valandos pasivaikščiojimą kiemelyje, nors 1 valandos pasivaikščiojimo praktika prieštarauja Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą Antrojoje bendroje ataskaitoje Nr. CPT/Inf (92)3 pateiktam išaiškinimui, kad suimtasis / nuteistasis turi teisę ne mažiau kaip 8 valandas per dieną praleisti lauke. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT) pripažino, kad to paties reikalauja ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir Konvencija) 3 straipsnis.

142.6. Dėl prausimosi

15Dažnai Lukiškių TI- nėra šilto (karšto) vandens ir nesudaryta galimybė prausti visą kūną po šiltu dušu ne rečiau kaip kartą per savaitę, pareiškėjas neturėjo galimybės nusiprausti po šiltu dušu ne vieną kartą, taigi, buvo pažeistas HN 76:2010 68 punktas. Nors ir vyksta kokie nors remonto darbai, tačiau kaliniams turi būti užtikrintas šiltas (karštas) vanduo prausti kūną mažiausiai kartą per savaitę. Pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus suimtieji ir nuteistieji ne rečiau kaip kartą per savaitę vedami į dušą 15 min., o tai yra šiurkštus Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas. Be to, pagal Europos kalėjimų taisyklių 19.4 punktą turi būti įrengta tinkama įranga tam, kad kiekvienas kalinys galėtų praustis klimatines sąlygas atitinkančioje temperatūroje, jeigu įmanoma – kiekvieną dieną, tačiau ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę (arba dažniau, jeigu reikalinga) tam, kad būtų užtikrinti higienos reikalavimai, tačiau Lietuvoje šios nuostatos pažeidžiamos ir dėl to kalta Lietuvos valstybė. Pareiškėjas dėk to, kad buvo vedamas nusiprausti tik 1 kartą per savaitę, kitas dienas jautėsi nemaloniai (dėl prakaito).

162.7. Dėl ventiliacijos

17Vertintina ir tai, kad ventiliacija visai neveikia, yra drėgna ir tamsu, čiužiniai pūva, užsiveisia parazitai, metalinės lovos rūdija nuo drėgmės. Kamerose, kurios yra pusrūsyje, vidutinė drėgmė viršija 70 proc.

18Vėdinimo, oro kondicionavimo ir šildymo oru būdas, taip pat sistemų konstrukcijos turi būti parinktos pagal pastato paskirtį ir eksploatacijos ypatumus taip, kad garantuotų norminį patalpų mikroklimatą ir oro švarumą normaliomis eksploatacijos ir lauko oro sąlygomis. Kamerose švaraus oro kiekis neatitinka norminio oro švarumo, todėl sulaikytiesiems ribojamas minimalus švaraus oro kiekis, taip pat oro judėjimo greitis neatitinka higienos normų reikalavimų.

192.8. Lukiškių TI-K kamerose neužtikrinami tinkamas apšvietimas ir temperatūra. Natūrali šviesa labai silpnai patenka į patalpas ir jų visai neapšviečia, kamerose yra dirbtinis apšvietimas, praktiškai visose kamerose įrengtos 2 po 36 W šviesą skleidžiančios lempos, šviesa labai stipri, nuo jos skauda akis ir galvą, o kalinamieji patys išjungti šviesos neturi galimybės, nes kamerose nėra jungiklių. Pažymėtina, kad tinkamas patalpos apšvietimas yra vienas iš reikšmingiausių veiksnių, nes veikia savijautą. Taigi, pažeidžiamos HN 76:2010 22 punktas.

20Žiemą neužtikrinamas tinkamas šilumos kiekis, temperatūra yra 10°C 14°C, o vasarą yra per karšta – net iki 35°C. Pareiškėjas ne kartą prašė Lukiškių TI-K administracijos išmatuoti temperatūrą, tačiau administracija atsisakė tai atlikti.

212.9. Neužtikrinamas tinkama maisto kokybė ir tinkamas jo kiekis, maistas yra neskanus, energetinė vertė – 1 300–1 500 kcal, o pareiškėjo svoris – 70 kg, ūgis – 178, be to, jis kasdien sportuoja.

222.10. Išvardyti pažeidimai nėra smulkmeniški ar mažaverčiai, tai tęsėsi beveik 12 mėn., visi šie veiksniai turi įtakos pareiškėjo psichikai ir sveikatai. Pareiškėjas tai vertina kaip kankinimą, nes nuolatos patirdavo emocinių ir psichologinių išgyvenimų, dvasinių išgyvenimų, psichologinį sukrėtimą, sutriko nervų sistema, pareiškėjas tapo labiau nervingas, pastoviai jaučia orumo žeminimą, kančią.

232.11. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi Europos konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 ir 8 straipsniais, Europos socialine chartija, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271, 6.272 straipsniais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Departamentas) direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-124 (toliau – ir įsakymas Nr. 124), HN 76:2010, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 18 d. įsakyme Nr. 19 patvirtintu techninių reikalavimų statybos reglamentu STR 2.09.02:1998 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, Lukiškių TI-K vidaus tvarkos taisyklių 104 punktu, EŽTT praktika (be kita ko, bylomis Savenkovas prieš Lietuvą, Karalevičius prieš Lietuvą, Mandic ir Jovic prieš Slovėniją, Štrucl ir kiti prieš Slovėniją, Elefteriadis prieš Rumuniją, Canali prieš Prancūziją, Ganea prieš Moldovą), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika (1999 m. sausio 20 d., 2006 m. rugpjūčio 16 d., 2010 m. vasario 3 d. nutarimais), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (civiline byla Nr. 3K-3-469/2007), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika (administracinėmis bylomis Nr. A502-1774/2010, Nr. A525-1247/2012).

24Pasak pareiškėjo, Lietuvoje teisės aktai nepakankamai užtikrina tarptautinius kalinių higienos sąlygų teisinius standartus.

25II

26Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodo, kad pareiškėjo reikalavimas yra nepagrįstas, prašo skundo netenkinti, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais (b. l. 13–23).

271. Atsakovės atstovas, vadovaudamasis CK 1.125 straipsnio 8 dalimi, 127 straipsnio 1 dalimi, remdamasis LVAT nutartimi administracinėje byloje Nr. A261-1027/2011, prašo pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikyti 3 m. ieškinio senaties terminą.

282. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo HN 76:2010, kurioje minimali gyvenamojo ploto norma kamerose laikomiems asmenims nebuvo nustatyta; įsakyme Nr. V-124 buvo nustatytas reikalavimas, kad vienam asmeniui, laikomam kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 m2 ploto.

293. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą laikymo sąlygų poveikį, sudarydama galimybes naudotis pasivaikščiojimo kiemelyje teise, pasinaudoti sporto kiemeliu, biblioteka, koplyčia, kamerose įrengta kabeline televizija, taip pat naudotis socialinės reabilitacijos specialistų teikiama pagalba bei programomis.

304. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir kalėjimo funkcijas. Vadovaujantis įsakymu Nr. V-124, didžiausias tardymo izoliatoriuje leidžiamų laikyti suimtųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 625, didžiausias areštinėje leidžiamų laikyti areštą atliekančių nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 29. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakyme Nr. 194 patvirtintų Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių (toliau – ir PĮ taisyklės) 11.1 punktą nuteistųjų skaičius Lukiškių TI-K neturi viršyti 300 (kalėjime). Taigi, maksimalus leistinas Lukiškių TI-K laikomų asmenų skaičius yra 954, tačiau šis skaičius nuolat viršijamas, gali siekti daugiau kaip 1 000. Didžiausią dalį Lukiškių TI-K esančių žmonių sudaro suimtieji, taip pat laikomi asmenys, nuteisti laisvės atėmimu iki gyvos galvos, ir nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus. Nuteistieji iki gyvos galvos užima kameras nuo 1 iki 75, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus jie laikomi po vieną (tik labai retais atvejais, jiems prašant, jie gali būti laikomi po 2).

315. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių, sprendimų vykdymo funkcijas, užtikrinant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas laikymo sąlygas nuteistiesiems bei suimtiesiems. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 8 straipsnis nustato asmenų pristatymą į tardymo izoliatorių. Asmenys, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, pristatomi į tardymo izoliatorių pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo paskirtą nutartį ar nuosprendį. Pagal ikiteisminio tyrimo teisėjo ar teismo nutartį asmenys perkeliami ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti arba dėl bylų nagrinėjimo teisme. Taigi, Lukiškių TI-K administracija negali turėti įtakos suimtųjų ir nuteistųjų, atvykstančiųjų bei esančių įstaigoje, skaičiui, o jų nepriimti į įstaigą neturi teisinio pagrindo.

32Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau – ir BVK) 70 straipsnyje nustatytų nuteistųjų atskiro arba izoliuoto laikymo pataisos įstaigose reikalavimų ir Įstatymo 10 straipsnyje nustatytų suimtųjų izoliavimo reikalavimų.

336. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam asmeniui tenkantis gyvenamosios patalpos plotas ne visada siekia teisės aktuose nustatytą ribą. Esant tokiai situacijai, Lukiškių TI-K administracija stengiasi, kad suimtieji ir nuteistieji, kurių laikymo sąlygos ne visiškai atitinka nustatytus reikalavimus, tokiomis sąlygomis būtų laikomi kuo trumpesnį laiką, t. y. atsiradus galimybei perkeliami į laisvesnes kameras. Kiekvienam kameroje laikomam asmeniui skiriama atskira lova, švarus patalynės komplektas, kitas teisės aktuose nustatytas inventorius.

347. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų, kad jie palaikytų tvarką kamerose, todėl už kamerų valymą ir tvarką atsakingi patys nuteistieji ir suimtieji. Reikalingas inventorius (šluota, samtis, šiukšliadėžė, kibiras, taip pat kalcinuota soda, skirta kamerų, kriauklių ir unitazų valymui) visą laiką išduodami į kameras. Už administracijos reikalavimų nevykdymą skiriamos nuobaudos. Karantino kameras valo iš ūkio brigados paskirtas nuteistasis, jas plauna bei dezinfekuoja su išduotais valikliais. Siekdamas palaikyti švarą kamerose, Lukiškių TI-K buvo sudaręs paslaugų teikimo sutartį su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, kasmet ji buvo pratęsiama, vykdytojai nuolat atlikdavo vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus; nuo 2013 m. gruodžio 30 d. paslaugų teikimo sutartį sudarė su UAB „Dezinfa“, nuo 2015 m. – vėl su UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“, kuri toliau vykdo vabzdžių ir graužikų naikinimo darbus, patalpų priežiūrą bei profilaktinius patikrinimus.

358. Dėl kamerų remonto

36Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą pagal esamus materialinius, finansinius ir darbo resursus, o taip pat gavus tam skirtas lėšas iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad suimtieji ir nuteistieji asmenys neretai piktybiškai niokoja valstybės turtą, gadina elektros instaliaciją, daužo apšvietimo lemputes, laužo langus, daužo stiklus, klozetus, griauna atitvarines sieneles, skiriančias klozetą nuo miegamųjų vietų ir pan. Todėl visiškai suremontuotose Lukiškių TI-K kamerose neretai vėl tenka daryti pakartotiną remontą.

379. Dėl ventiliacijos, vėdinimo

38Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per langus, išskyrus patalpas, kuriose veikia mechaninė patalpų vėdinimo ar kondicionavimo sistema. Lukiškių TI-K kamerose langai vėdinimui yra pritaikyti, kameros vėdinamos natūraliu būdu per langus, tai atitinka higienos normų reikalavimus. Apgyvendinti asmenys, kurie reguliariai vėdina, prižiūri, tvarko savo kameras, neturi problemų dėl atsirandančio pelėsio ar drėgmės gyvenamosiose kamerose.

3910. Dėl kamerų įrengimo

40Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus 2009 m. liepos 10 d. įsakyme Nr. V-176 patvirtintose Tardymo izoliatorių įrengimo ir eksploatavimo taisyklėse (toliau – ir TI taisyklės), pagal kurių 14.6 punktą kameroje turi būti pritvirtintos prie grindų metalinės lovos kiekvienam suimtajam, stalas ir taburetės (suoliukai). Visose Lukiškių TI-K kamerose įrengtos taburetės (suoliukai), stalai, lentynos maisto produktams ir higienos priemonėms laikyti. Atsižvelgiant į miegamųjų vietų skaičių kamerose, įrengtos atitinkamo dydžio lentynos, kad visiems asmenims užtektų vietos maistui ir higienos reikmenims sudėti. Kamerų plotas yra pakankamai mažas, dėl to ne visada įmanoma įrengti daugiau papildomų spintelių, lentynų ar taburečių ir kitų baldų.

4111. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo

42Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, tardymo izoliatoriaus, areštinių kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti įrengtas sanitarinis mazgas, jame turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema. Tualetas nuo likusio kameros ploto atskirtas sienele, ne žemesne kaip 1,5 m. Toks sanitarinio mazgo įrengimas atitinka galiojančių teisės aktų (HN 76:2010) reikalavimus.

4312. Dėl išvedimo į dušą tvarkos

44Pagal HN 76:2010 68 punktą laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi būti sudaryta galimybė prausti visą kūną po šiltu dušu ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę. Vadovaujantis Lukiškių TI-K direktoriaus įsakymu „Dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo laikomų asmenų išvedimo į dušą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lukiškių TI-K laikomiems asmenims 1 kartą per savaitę iki 15 min. suteikiama teisė nusiprausti duše, tai atitinka higienos normų reikalavimus, todėl įstaiga savo veiksmais išvedimo į dušą tvarkos nepažeidė.

4513. Dėl higienos priemonių išdavimo

46Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme Nr. 1R-139 patvirtintas Vyrų ir moterų, laikomų kardomojo kalinimo vietose, ir nuteistųjų, atliekančių arešto bausmę ir laisvės atėmimo bausmę kalėjimuose, aprūpinimo apranga, patalyne ir asmens higienos priemonėmis normas Lukiškių T-K vyrams muilas, tualetinis popierius išduodami 2 kartus per mėnesį (mėnesio pradžioje ir mėnesio viduryje), tai atitinka nustatytas normas; pagal nustatytas normas suimtiesiems kas mėnesį išduodami: dantų šepetėlis, dantų pasta, vienkartiniai skustuvai.

4714. Dėl pasivaikščiojimų organizavimo

48Pagal Įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip 1 valandą pasivaikščioti gryname ore. Pasivaikščioti vienu metu vedami visi vienoje kameroje esantys suimtieji, jie turi būti apsirengę pagal metų laiką ir oro temperatūrą. Suimtųjų pasivaikščiojimas vyksta dienos metu specialiai tam skirtoje Lukiškių TI-K teritorijoje, laikantis Įstatymo 10 straipsnio reikalavimų. Pasivaikščiojimo gali nebūti arba jo trukmė gali būti sutrumpinama tik dėl nepalankių oro sąlygų, jeigu su tuo sutinka suimtasis. Pasivaikščiojimas gali būti nutrauktas, jeigu suimtasis pažeidžia Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą pasivaikščiojimų tvarką. Pasivaikščiojimas gryname ore yra suimtųjų, bet ne pareiga.

4915. Dėl maitinimo

50Pagal Įstatymo 44 straipsnio 5 dalį suimtiesiems tiekiamas maistas turi atitikti fiziologines mitybos normas ir, kiek įmanoma, suimtųjų religinius įsitikinimus, maistu suimtieji aprūpinami nemokamai; pagal šio straipsnio 6 dalį suimtųjų mitybos ir materialinio aprūpinimo normas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

51Suimtieji ir nuteistieji Lukiškių TI-K maitinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 9 d. nutarime Nr. 14 „Dėl fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ ir Departamento direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. Nr. 4/07-117 įsakyme „Dėl asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis mitybos normomis.

52Departamento direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakyme Nr. V-138 „Dėl valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ patvirtintus valgiaraščius parengė Valstybinis aplinkos sveikatos centras (buvęs Respublikinis mitybos centras), valgiaraščiai subalansuoti ir atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas fiziologines mitybos normas.

5316. Pareiškėjas skundą grindžia ne įrodymais, bet samprotavimais, abstrakčiai cituoja tarptautinius bei Lietuvos nacionalinius teisės aktus, nurodydamas, jog bausmę atlikinėjo nežmoniškomis, žiauriomis sąlygomis, pažeidžiant teisės aktų nustatytas kalinimo sąlygas. Pareiškėjo nusiskundimai yra abstraktūs, bendro pobūdžio, nėra konkretumo dėl tariamai jam padarytos neturtinės žalos, šios žalos dydis negrindžiamas jokiais įrodymais, Pareiškėjas tiesiog pateikia savo samprotavimus apie tariamai kilusią neturtinę žalą, tačiau nekonkretizuoja, kuo būtent pasireiškia jam tariamai padaryta neturtinė žala, nepateikia jokių faktinių aplinkybių, kitaip neįrodo skunde nurodytos sumos.

54Būtina įrodyti, kad tam tikri pareiškėjo skunde minimi įstaigos trūkumai tiesiogiai darė įtaką pareiškėjui ir tokia įtaka sukėlė jam konkrečias neigiamas pasekmes. Tam tikras suimtųjų ir / arba nuteistųjų asmenų privatumo, judėjimo laisvės apribojimas ir su juo susiję neigiami išgyvenimai, patyrimai paprastai yra neišvengiama kalinimo pasekmė, susijusi su jo esme, tikslais ir saugiu vykdymu. Pareiškėjo patirti nepatogumai labiausiai sietini su juo paties elgesiu, kas lėmė jo patekimą į laisvės atėmimo vietą. Pareiškėjo reikalavimas atlyginti neturtinę žalą laikytinas nepagrįstu bei traktuotinas kaip nesąžiningas noras pasipelnyti valstybės (visų sąžiningų mokesčių mokėtojų) sąskaita.

5517. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo. Šios žalos atlyginimą įstatymas sieja su žalos atsiradimu dėl neteisėtų viešojo administravimo subjektų veiksmų / neveikimo viešojo administravimo srityje, t. y. žala atlygintina tais atvejais, kai minėti subjektai neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos arba atliko įstatymuose draudžiamus atlikti veiksmus, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnis). CK 6.271 straipsnyje nustatyta deliktinė atsakomybė, kai žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų; pagal šio straipsnio 4 dalį valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos / jų darbuotojai privalėjo veikti. Deliktinė atsakomybė – viena iš civilinės atsakomybės rūšių, jai atsirasti būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246–6.249 straipsniuose. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik nuostoliai, kurie gali būti laikomi neteisėtų veiksmų rezultatu. Sprendžiant dėl pareiškėjo skundo pagrįstumo nepakanka nustatyti, kad Lukiškių TI-K pareigūnai (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) neteisėtai veikė / neveikė, bet būtina nustatyti ir tai, ar toks veikimas / neveikimas tiesiogiai lėmė pareiškėjo nurodytos žalos atsiradimą. Civilinė atsakomybė gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu nustatytas žalos padarymo faktas. Žala yra vienas iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, kurio neįrodžius, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda, nes nėra delikto. Nagrinėjamu atveju nėra būtinos CK 6.271 straipsnyje nustatytos valstybės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, sąlygos.

56III

57Teismo posėdyje pareiškėjas M. Z., remdamasis skundu, prašė jo reikalavimą tenkinti.

58Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

59I

60Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

611. Pareiškėjas M. Z. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas šiose kamerose (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 13–23), asmens įsakaitos kortelių kopijos (b. l. 24–31)):

62– atvykęs į Lukiškių TI-K, 2012 m. gegužės 10 d. pareiškėjas buvo uždarytas į kamerą Nr. 125 (plotas – 7,48 m2); vakare kameroje buvo 1 asmuo;

63– 2012 m. gegužės 11 d. perkeltas į kamerą Nr. 266 (plotas – 7,74 m2); kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

64– 2012 m. gegužės 12 d. – 2012 m. gegužės 15 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

65– 2012 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

66– 2012 m. gegužės 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 364 (plotas – 7,87 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

67– 2012 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 2 asmenys;

68– 2012 m. gegužės 19 d. – 2012 m. gegužės 22 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 2, vakare – 2 asmenys;

69– 2012 m. gegužės 23 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

70– 2012 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

71– 2012 m. gegužės 25 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

72– 2012 m. gegužės 26 d. – 2012 m. gegužės 28 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

73– 2012 m. gegužės 29 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

74– 2012 m. gegužės 30 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

75– 2012 m. gegužės 31 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

76– 2012 m. birželio 1 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

77– 2012 m. birželio 2 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

78– 2012 m. birželio 3 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

79– 2012 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

80– 2012 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

81– 2012 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

82– 2012 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

83– 2012 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

84– 2012 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

85– 2012 m. birželio 10 d. – 2012 m. birželio 11 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

86– 2012 m. birželio 12 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

87– 2012 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

88– 2012 m. birželio 14 d. paleistas į laisvę;

89– 2012 m. gruodžio 13 d. atvykęs į Lukiškių TI-K buvo uždarytas į kamerą Nr. 112 (plotas – 7,28 m2); kameroje vakare buvo 3 asmenys;

90– 2012 m. gruodžio 14 d. perkeltas į kamerą Nr. 283 (plotas – 7,69 m2); kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

91– 2012 m. gruodžio 15 d. kameroje Nr. 283 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

92– 2012 m. gruodžio 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 357 (plotas – 7,52 m2); kameroje ryte buvo 1, vakare – 1 asmuo;

93– 2012 m. gruodžio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 117 (plotas – 7,31 m2), kameroje ryte buvo 1 asmuo, vakare – 3 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 333 (plotas – 7,72 m2), kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

94– 2012 m. gruodžio 18 d. – 2012 m. gruodžio 19 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

95– 2012 m. gruodžio 20 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

96– 2012 m. gruodžio 21 d. – 2013 m. sausio 3 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

97– 2013 m. sausio 4 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

98– 2013 m. sausio 5 d. – 2013 m. sausio 24 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

99– 2013 m. sausio 25 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

100– 2013 m. sausio 26 d. – 2013 m. sausio 29 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

101– 2013 m. sausio 30 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

102– 2013 m. sausio 31 d. – 2013 m. vasario 4 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

103– 2013 m. vasario 5 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

104– 2013 m. vasario 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 285 (plotas – 7,08 m2), kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

105– 2013 m. vasario 7 d. – 2013 m. vasario 8 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

106– 2013 m. vasario 9 d. – 2013 m. vasario 13 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

107– 2013 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

108– 2013 m. vasario 15 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

109– 2013 m. vasario 16 d. – 2013 m. vasario 24 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

110– 2013 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

111– 2013 m. vasario 26 d. – 2013 m. kovo 19 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

112– 2013 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

113– 2013 m. kovo 21 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

114– 2013 m. kovo 22 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

115– 2013 m. kovo 23 d. – 2013 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

116– 2013 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

117– 2013 m. kovo 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 300 (plotas – 7,78 m2), kameroje ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

118– 2013 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

119– 2013 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

120– 2013 m. kovo 30 d. – 2013 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

121– 2013 m. balandžio 4 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

122– 2013 m. balandžio 5 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

123– 2013 m. balandžio 6 d. – 2013 m. balandžio 8 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

124– 2013 m. balandžio 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 313 (plotas – 7,79 m2), kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

125– 2013 m. balandžio 10 d. – 2013 m. balandžio 15 d. kameroje Nr. 313 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

126– 2013 m. balandžio 16 d. – 2013 m. balandžio 18 d. kameroje Nr. 313 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

127– 2013 m. balandžio 19 d. kameroje Nr. 313 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

128– 2013 m. balandžio 20 d. – 2013 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 313 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

129– 2013 m. balandžio 30 d. kameroje Nr. 313 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

130– 2013 m. gegužės 1 d. – 2013 m. gegužės 2 d. kameroje Nr. 313 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

131– 2013 m. gegužės 3 d. kameroje Nr. 313 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

132– 2013 m. gegužės 4 d. – 2013 m. gegužės 6 d. kameroje Nr. 313 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

133– 2013 m. gegužės 7 d. perkeltas į kamerą Nr. 262 (plotas – 7,86 m2), kameroje ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;

134– 2013 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 262 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

135– 2013 m. gegužės 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 266 (plotas – 7,74 m2), kameroje ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

136– 2013 m. gegužės 10 d. – 2013 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

137– 2013 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

138– 2013 m. gegužės 15 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;

139– 2013 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;

140– 2013 m. gegužės 17 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;

141– 2013 m. gegužės 18 d. – 2013 m. gegužės 19 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;

142– 2013 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;

143– 2013 m. gegužės 21 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;

144– 2014 m. balandžio 10 d. atvykęs į Lukiškių TI-K buvo uždarytas į kamerą Nr. 122 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

145– 2014 m. balandžio 11 d. perkeltas į kamerą Nr. 108 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 3 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 195 (plotas – 7,94 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

146– 2014 m. balandžio 12 d. – 2014 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 195 buvo 4 asmenys;

147– 2014 m. gegužės 14 d. – 2014 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;

148– 2014 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;

149– 2014 m. birželio 6 d. – 2014 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;

150– 2014 m. birželio 9 d. – 2014 m. birželio 10 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;

151– 2014 m. birželio 11 d. – 2014 m. birželio 17 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;

152– 2014 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;

153– 2014 m. birželio 19 d. – 2014 m. birželio 24 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;

154– 2014 m. birželio 25 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;

155– 2014 m. birželio 26 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;

156– 2014 m. birželio 27 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;

157– 2014 m. birželio 28 d. – 2014 m. birželio 30 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;

158– 2014 m. liepos 1 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;

159– 2014 m. liepos 2 d. – 2014 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;

160– 2014 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;

161– 2014 m. liepos 10 d. – 2014 m. liepos 24 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;

162– 2014 m. liepos 25 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;

163– 2014 m. liepos 26 d. – 2014 m. rugpjūčio 3 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;

164– 2014 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;

165– 2014 m. rugpjūčio 5 d. – 2014 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;

166– 2014 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;

167– 2014 m. rugsėjo 5 d. – 2014 m. rugsėjo 9 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;

168– 2014 m. rugsėjo 10 d. – 2014 m. rugsėjo 14 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;

169– 2014 m. rugsėjo 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 255 (plotas – 24,38 m2), kameroje buvo 5 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 105 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

170– 2014 m. rugsėjo 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 318 (plotas – 7,81 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

171– 2014 m. rugsėjo 17 d. kameroje Nr. 195 buvo 4 asmenys;

172– 2014 m. rugsėjo 18 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;

173– 2014 m. rugsėjo 19 d. – 2014 m. rugsėjo 25 d. kameroje Nr. 195 buvo 4 asmenys;

174– 2014 m. rugsėjo 26 d. – 2014 m. spalio 6 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;

175– 2014 m. spalio 7 d. – 2014 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 195 4 asmenys;

176– 2014 m. spalio 12 d. – 2014 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 195 3 asmenys;

177– 2014 m. spalio 22 d. kameroje Nr. 195 2 asmenys;

178– 2014 m. spalio 23 d. išvyko į Kybartų pataisos namus;

179– 2014 m. lapkričio 13 d. atvyko iš Kybartų pataisos namų ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 111 (plotas – 7,45 m2), kameroje buvo 4 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 311 (plotas – 7,75 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

180– 2014 m. lapkričio 14 d. – 2014 m. lapkričio 16 d. kameroje Nr. 311 buvo 2 asmenys;

181– 2014 m. lapkričio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 321 (plotas – 7,70 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

182– 2014 m. lapkričio 18 d. kameroje Nr. 321 buvo 3 asmenys;

183– 2014 m. lapkričio 19 d. – 2014 m. lapkričio 24 d. kameroje Nr. 321 buvo 4 asmenys;

184– 2014 m. lapkričio 25 d. – 2014 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 321 buvo 3 asmenys;

185– 2014 m. lapkričio 27 d. išvyko į Kybartų pataisos namus;

186– 2015 m. kovo 26 d. atvyko iš Kybartų pataisos namų ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 112 (plotas – 7,28 m2), kameroje buvo 3 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 267 (plotas – 7,63 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

187– 2015 m. kovo 27 d. kameroje Nr. 267 buvo 3 asmenys;

188– 2015 m. kovo 28 d. – 2015 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 267 buvo 1 asmuo;

189– 2015 m. kovo 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 315 (plotas – 7,30 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

190– 2015 m. kovo 31 d. – 2015 m. balandžio 1 d. kameroje Nr. 315 buvo 3 asmenys;

191– 2015 m. balandžio 2 d. kameroje Nr. 315 buvo 1 asmuo;

192– 2015 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 315 buvo 2 asmenys;

193– 2015 m. balandžio 4 d. – 2015 m. balandžio 6 d. kameroje Nr. 315 buvo 3 asmenys;

194– 2015 m. balandžio 7 d. kameroje Nr. 315 buvo 2 asmenys;

195– 2015 m. balandžio 8 d. kameroje Nr. 315 buvo 3 asmenys;

196– 2015 m. balandžio 9 d. išvyko į Kybartų pataisos namus;

197– 2015 m. balandžio 23 d. atvyko iš Kybartų pataisos namų ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 105 (plotas – 7,38 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

198– 2015 m. balandžio 24 d. perkeltas į kamerą Nr. 267 (plotas – 7,63 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

199– 2015 m. balandžio 25 d. – 2015 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 267 buvo 2 asmenys;

200– 2015 m. balandžio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 280 (plotas – 7,82 m2), kameroje buvo 2 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 273 (plotas – 7,79 m2), kameroje buvo 2 asmenys;

201– 2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. gegužės 4 d. kameroje Nr. 273 buvo 3 asmenys;

202– 2015 m. gegužės 5 d. kameroje Nr. 273 buvo 1 asmuo;

203– 2015 m. gegužės 6 d. kameroje Nr. 273 buvo 3 asmenys;

204– 2015 m. gegužės 7 d. išvyko į Kybartų pataisos namus, tą pačią dieną atvyko iš Kybartų pataisos namų ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 109 (plotas – 7,31 m2), kameroje buvo 1 asmuo; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 282 (plotas – 7,82 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

205– 2015 m. gegužės 8 d. – 2015 m. gegužės 12 d. kameroje Nr. 282 buvo 3 asmenys;

206– 2015 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 282 buvo 2 asmenys;

207– 2015 m. gegužės 14 d. išvyko į Kybartų pataisos namus;

208– 2015 m. birželio 4 d. atvyko iš Kybartų pataisos namų ir buvo uždarytas į kamrerą Nr. 116 (plotas – 7,49 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

209– 2015 m. birželio 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 283 (plotas – 7,69 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

210– 2015 m. birželio 6 d. – 2015 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 283 buvo 3 asmenys;

211– 2015 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 283 buvo 1 asmuo;

212– 2015 m. birželio 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 269 (plotas – 7,68 m2), kameroje buvo 3 asmenys;

213– 2015 m. birželio 11 d. kameroje Nr. 269 buvo 3 asmenys;

214– 2015 m. birželio 12 d. – 2015 m. birželio 16 d. kameroje Nr. 269 buvo 2 asmenys;

215– 2015 m. birželio 17 d. kameroje Nr. 269 buvo 3 asmenys;

216– 2015 m. birželio 18 d. išvyko į Kybartų pataisos namus;

217– 2015 m. liepos 9 d. atvyko iš Kybartų pataisos namų ir buvo uždarytas į kamerą Nr. 116 (plotas – 7,49 m2), kameroje buvo 2 asmenys; vėliau perkeltas į kamerą Nr. 281 (plotas – 7,87 m2), kameroje buvo 1 asmuo;

218– 2015 m. liepos 10 d. kameroje Nr. 281 buvo 2 asmenys;

219– 2015 m. liepos 11 d. – 2015 m. liepos 12 d. kameroje Nr. 281 buvo 3 asmenys;

220– 2015 m. liepos 13 d. – 2015 m. liepos 14 d. kameroje Nr. 281 buvo 2 asmenys;

221– 2015 m. liepos 15 d. kameroje Nr. 281 buvo 1 asmuo;

222– 2015 m. liepos 16 d. – 2015 m. liepos 20 d. kameroje Nr. 281 buvo 3 asmenys;

223– 2015 m. liepos 21 d. perkeltas į kamerą Nr. 258 (plotas – 34,71 m2), kameroje buvo 6 asmenys;

224– 2015 m. liepos 22 d. kameroje Nr. 258 buvo 2 asmenys;

225– 2015 m. liepos 23 d. išvyko į Kybartų pataisos namus.

2262. Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau – ir Vilniaus VSC) patikrinimo aktuose, be kita ko, nurodyta:

2272.1. 2012 m. kovo 21 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-257, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: kameroje Nr. 125 lubos ir sienos nudažytos, tačiau nuo sienų ir lubų vietomis nusilupę dažai, todėl duotas nurodymas atlikti kameroje remontą; kameroje naktinis dirbtinis apšvietimas neatitiko nustatytų reikalavimų, todėl duotas nurodymas užtikrinti tinkamą dirbtinį naktinį apšvietimą; kameroje Nr. 125 temperatūra neatitiko HN 76:2010 nuostatų, todėl duotas nurodymas pašalinti šį trūkumą (b. l. 32–33). Remiantis 2012 m. gegužės 30 d. patikrinimo aktu Nr. 13(13-3)-13.16-582, kameroje Nr. 125 HN 76:2010 pažeidimų nenustatyta, be kita ko, lubos ir sienos nudažytos (b. l. 34), o pagal 2012 m. gegužės 30 d. patikrinimo aktą Nr. 13(13-3)-13.16-586 kameroje Nr. 125 dirbtinis naktinis apšvietimas neatitiko HN:2010 reikalavimų (b. l. 35–36).

2282.2. 2012 m. spalio 8 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1175, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta, kad kameroje Nr. 112 vėdinimas atitinka nustatytus reikalavimus, kameroje atliktas remontas, tačiau kameroje dirbtinis naktinis apšvietimas neatitiko HN 76:2010 nuostatų (b. l. 45–46). Remiantis 2012 m. gruodžio 4 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1449, kamera Nr. 112 vėdinama natūraliai per langą, kamerą valo paskirti asmenys, duomenys registruojami; kameroje Nr. 112 rūkymo fakto nenustatyta; dėl dezinsekcijos, deratizacijos sudaryta sutartis su „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“, graužikų ir parazitų naikinimas organizuojamas pagal sutartį, pildomas darbų atlikimo žurnalas (b. l. 47).

2292.3. 2012 m. spalio 18 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1235, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus grįžtamąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta, kad kameroje Nr. 357 naktinė dirbtinė apšvieta atitiko nustatytus reikalavimus (b. l. 53).

2302.4. 2013 m. birželio 10 d. patikrinimo akte, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: kameroje Nr. 262 vėdinimas, dirbtinė naktinė ir dirbtinė dieninė apšvietos atitiko nustatytus reikalavimus, pelėsio požymių vizualiai nenustatyta (b. l. 64–65). Remiantis 2013 m. spalio 31 d. patikrinimo aktu Nr. 13(13.3.)-13.16-1348, kameroje Nr. 262 įrengtame sanitariniame mazge nebuvo veidrodžio ir lentynėlės (b. l. 68–69).

2312.5. 2014 m. rugsėjo 19 d. patikrinimo akte pagal pavedimą tikrinti Nr. 13(13.3)-PA-1784, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, kameroje Nr. 321 nustatytų reikalavimų pažeidimo nenustatyta (b. l. 98–101).

2322.6. 2014 m. lapkričio 12 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-2189, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: kameroje Nr. 111 vėdinimas, santykinė oro drėgmė, dirbtinės dieninė ir naktinė apšvietos atitiko nustatytus reikalavimus, pelėsio požymių ant lubų ir sienų vizualiai nenustatyta, taip pat nenustatyta buitinių parazitų ir graužikų buvimo fakto; kameroje Nr. 111 lubų ir grindų paviršius tinkami lengvam valymui, tačiau grindys ir unitazas buvo vizualiai nešvarūs (b. l. 92–93).

2332.7. 2014 m. lapkričio 27 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-2362, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta, kad Lukiškių TI-K dėl profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos darbu atlikimo yra sudaręs sutartį su įmone, turinčia visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo veikla (UAB „Dezinfa“, sutartis Nr. VLN-P-2013/25), informacija apie profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą registruojama, nurodytos aplinkybės atitiko HN 76:2010 60 punkto reikalavimus (b. l. 82–85).

2342.8. 2014 m. gruodžio 18 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-2581, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: Lukiškių TI-K asmenų, neturinčių pinigų asmeninėje sąskaitoje, viršutiniai drabužiai skalbiami ir džiovinami pagal 2013 m. birželio 20 d. Lukiškių TI-K direktoriaus įsakyme Nr. 1-103 patvirtinto Suimtųjų ir nuteistųjų viršutinių drabužių skalbimo ir džiovinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo 11 punktą, t. y. vienas komplektas sezoninių viršutinių drabužių (kelnės, marškiniai ar palaidinės, plonos striukės ar megztinai) skalbiamas ne dažniau kaip kartą per 2 mėnesius, o striukės ar paltai – 1 kartą per sezoną; sąlygos skalbti viršutinius asmeninius drabužius asmenims, neturintiems lėšų asmeninėje sąskaitoje, sudarytos; minkštasis inventorius (čiužiniai, antklodės, pagalvės) dezinfekuojamas dezinfekavimo kameroje, dezinfekuotas minkštasis inventorius laikomas atskirai nuo panaudoto; Lukiškių TI-K dėl profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) darbų atlikimo sudaręs sutartį su įmone, turinčia visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo veikla, informacija apie profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą registruojama (b. l. 88–89).

2352.9. 2014 m. gruodžio 31 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-2692, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus grįžtamąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: kamerose Nr. 280 ir Nr. 311 buvo atsilupę sienų ir lubų dažai, paviršiai nelygūs, nepritaikyti lengvam valymui ir dezinfekcijai, todėl duotas nurodymas pašalinti šiose kamerose sienų ir lubų nelygumus, kad paviršius būtų galima lengvai valyti ir dezinfekuoti (b. l. 96–97).

2362.10. 2015 m. kovo 2 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-396, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: kameroje Nr. 105 pelėsio požymių vizualiai nenustatyta, tačiau kameroje Nr. 313 sienos apačioje pelėsio požymiai nustatyti (b. l. 112–113).

2372.11. 2015 m. kovo 25 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-634, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: Lukiškių TI-K dėl profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) darbų atlikimo yra sudaręs sutartį su įmone, turinčia visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo veikla, informacija apie profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą registruojama, nurodytos aplinkybės atitiko HN 76:2010 60 punkto reikalavimus; kameroje Nr. 112 HN 76:2010 pažeidimų nenustatyta (b. l. 102–103).

2382.12. 2015 m. balandžio 2 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-725, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus grįžtamąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta, kad kameroje Nr. 313 sienos apačioje yra pelėsio požymių, todėl duotas nurodymas iki 2015 m. balandžio 15 d. pašalinti pelėsio požymius (b. l. 106–111).

2392.13. 2015 m. balandžio 10 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-775, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus grįžtamąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta, kad kameroje Nr. 105 lubų dalis papilkėjusi, tačiau pelėsio požymių nenustatyta (b. l. 114–119).

2402.14. 2015 m. birželio 1 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-1348, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: Lukiškių TI-K yra veikianti Sveikatos priežiūros tarnyba, tai atitiko HN 76:2010 13 punktą; kameroje Nr. 283 įrengtame sanitariniame mazge karštas vanduo netiekiamas, tačiau užtikrintas šalto vandens tiekimas, tai atitiko HN 76:2010 21 punkto reikalavimą; kameroje Nr. 283 pelėsio požymių vizualiai nenustatyta; kameroje Nr. 283 vėdinimas, dirbtinė dieninė apšvieta, dirbtinė naktinė apšvieta atitiko nustatytus reikalavimus; kameroje Nr. 283 graužikų ir buitinių parazitų buvimo fakto nenustatyta; kameroje Nr. 283 langas buvo vizualiai švarus; kameroje Nr. 283 nustatyta nusilupusių, atšokusių lubų dažų (b. l. 138–148).

2412.15. 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-1555, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus grįžtamąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: kamerose Nr. 267, Nr. 280 ir Nr. 311 sienų ir lubų nelygumai pašalinti, paviršiai tinkami lengvam valymui ir dezinfekcijai; kameroje Nr. 105 sienų paviršius ties praustuve nelygus, tai neatitiko HN 76:2010 28 punkto reikalavimų, todėl duotas nurodymas pašalinti šiuos neatitikimus (b. l. 104–105).

2422.16. 2015 m. liepos 15 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-1734, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, be kita ko, nustatyta: kameroje Nr. 116 pažeidimų nenustatyta; kamerose Nr. 269 ir Nr. 283 vėdinimas, oro temperatūra, santykinė oro drėgmė, dirbtinė dieninė apšvieta, dirbtinė naktinė apšvieta atitiko nustatytus reikalavimus; kameroje Nr. 269 sienų, lubų ir grindų paviršiai buvo lygūs; kameroje Nr. 283 grindų paviršius buvo tinkamas lengvam valymui ir dezinfekcijai, tačiau sienų ir lubų paviršiai nelygūs, yra nutrupėjusių sienų ir lubų dažų, šie paviršiai netinkami lengvam valymui ir dezinfekcijai; kamerose Nr. 269 ir Nr. 283 graužikų ar buitinių parazitų buvimo vizualiai nenustatyta; Lukiškių TI-K dėl profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo (dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos) darbų atlikimo yra sudaręs sutarti su UAB „Dezinfa“, turinčia visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo veikla, informacija apie profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą registruojama; 1-ojo korpuso 8 posto antro ir trečio aukšto dušinėse lubų ir grindų paviršius lygus, tinkamas lengvam valymui ar dezinfekcijai, tai atitiko HN 76:2010 39.1 punkto reikalavimus, šiose dušinėse nėra persirengimo kambarių, tačiau yra persirengimui skirtos zonos; gyvenamosiose patalpose įrengti unitazai nuo gyvenamojo ploto atskirti pertvaromis (b. l. 134–135).

2432.17. 2015 m. liepos 22 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-1775, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus operatyviąją tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, kameroje Nr. 116 nustatytų reikalavimų pažeidimo nenustatyta (b. l. 136–137).

2443. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 155)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (sutarties galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 151–154). Minėta sutartis 2012 m. gruodžio mėn. buvo pratęsta 1 metams, t. y. nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2014 m. sausio 3 d. (b. l. 156).

2454. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytoja) 2013 m. gruodžio 30 d. sudarė sutartį Nr. VLN-P-2013/255 12 mėn. terminui, pagal kurią vykdytoja įsipareigojo Lukiškių TI-K patalpose teikti kenkėjų kontrolės paslaugas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: lankyti objektą ir atlikti pelių ir žiurkių kontrolę ir naikinimą (deratizaciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; lankyti objektą ir atlikti tarakonų, skruzdėlių, blusų, utėlių kontrolę ir naikinimą (dezinsekciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; atlikti kenkėjų monitoringo, kontrolės ir naikinimo darbus pagal galiojančius teisės aktus, naudoti autorizuotus biocidus (sutarties 2.1 punktas) (b. l. 157–159).

2465. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja) 2015 m. sausio 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 575/18, pagal kurią vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, išaiškinant buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir atlikti jų naikinimą; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais, savo medžiagomis ir darbo jėga užtikrinti kenkėjų naikinimą; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvius naikinimo darbus ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas (b. l. 161–163).

247II

2481. Pareiškėjas M. Z. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo, neturtinę žalą 10 000 Eur.

249Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas M. Z. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas tinkamomis sąlygomis. Pasak pareiškėjo, jam laisvė buvo apribota pažeidžiant galiojančius teisės aktus, nes jis buvo laikomas pažeidžiant vienam asmeniui tenkančio ploto reikalavimus, antisanitarinėmis, nežmoniškomis sąlygomis. Pabrėžtina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ minimalūs vienam kaliniui tenkantys kameros plotai nėra numatyti, o Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 (įsigaliojo nuo 2010 m. gegužės 14 d.) nustatyta, jog vienam asmeniui, laikomam Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo kameroje, turi tekti ne mažiau kaip 3,6 kv. m ploto. Būtent šis plotas turi būti vertinimo kriterijumi šioje administracinėje byloje, nes M. Z. keliamas ginčas apima laikotarpį nuo 2012 m. gegužės mėn. (b. l. 1-8).

2502. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo prašymas yra pagrįstas ir gali būti tenkintinas, pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Valstybės civilinė atsakomybė dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalis). Valstybės civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalį atsiranda esant trims būtinoms sąlygoms: 1) neteisėtiems veiksmams (Civilinio kodekso 6.246 straipsnis); 2) priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos (Civilinio kodekso 6. 247 straipsnis); 3) teisės pažeidimu padarytai žalai (Civilinio kodekso 6.249 straipsnis). Šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Neįrodžius bent vienos iš minėtų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

251Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-2233/2011 konstatavo:

252„Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė žala yra dvasinė skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai; padarytos moralinės žalos, kaip asmens patirtos dvasinės skriaudos, neretai apskritai niekas (inter alia jokia materiali kompensacija) negali atstoti, nes asmens psichologinės, emocinės ir kitokios būsenos, buvusios iki tol, kol jis patyrė dvasinę skriaudą, neįmanoma sugrąžinti – tokią būseną kai kada (geriausiu atveju) galima tik iš naujo sukurti, panaudojant inter alia materialią (pirmiausia piniginę) kompensaciją už tą moralinę žalą (tai nereiškia, kad kai kada išties nėra neįmanoma vien moralinė satisfakcija už patirtą moralinę žalą). Materiali (piniginė) kompensacija už moralinę žalą, kaip materialus tos moralinės žalos atitikmuo, taip pat turi būti skiriama vadovaujantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, kurio taikymui tokiais atvejais būdingi svarbūs ypatumai, nes tokia materiali kompensacija savo turiniu iš esmės skiriasi nuo pačios moralinės žalos, kuri buvo padaryta ir už kurią yra kompensuojama, turinio ir dėl to (jos dydis nesvarbu) pagal savo prigimtį negali (arba ne visada gali) atstoti patirtos dvasinės skriaudos. Tokios materialios (pirmiausia piniginės) kompensacijos už neturtinę žalą paskirtis – sudaryti materialias prielaidas iš naujo sukurti tai, ko negalima sugrąžinti, kuo teisingiau atlyginti tai, ko asmeniui neretai apskritai niekas – jokie pinigai, joks materialus turtas – negali atstoti (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Iš esmės analogiška nuostata suformuluota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kuris yra konstatavęs, jog neturtinės žalos atlyginimas yra glaudžiai susijęs su idėjos, jog pareiškėjas turėtų likti indiferentiškas toms pasekmėms, kurias sukėlė neteisėti valstybės pareigūnų veiksmai, po to, kai ši žala buvo teisingai atlyginta, įgyvendinimu. Kitaip tariant, pareiškėjo, kuris patiria neturtinę žalą, statusas ex post turėtų kiek įmanoma labiau prilygti jo susikurtai gerovei ex ante (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008). Atkreiptinas dėmesys, jog visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principo taikymui neturtinės žalos nustatymo (įvertinimo) atvejais būdingi svarbūs ypatumai: neturtinė žala yra skriauda, kurią tik sąlygiškai galima įvertinti ir kompensuoti materialiai. Neturtiniai praradimai susiję su netektimis, kurios negali būti nedelsiant apskaičiuojamos konkrečia materialine ekonomine forma.

253Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A14-653/07; 2008 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-619/08; Administracinių teismų praktika, 2008, Nr. 4(14); 2010 m. birželio 23 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A858-940/2010) taip pat laikomasi nuostatos, jog neturtinės žalos įrodinėjamas pasižymi specifika, nes neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais dažnai neįmanoma. Todėl ginčo dėl neturtinės žalos padarymo sprendimui negali būti taikomi tokie patys įrodymų konkretumo standartai. Įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiam asmeniui, gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas. Tokiais atvejais bylą nagrinėjantis teismas turi vadovautis ABTĮ 57 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta bendrąja įrodymų vertinimo taisykle – vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstu visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių visumos ištyrimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo principais.

254Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos, jog kaip neturtinė žala pripažįstamas ne bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Neturtinės žalos buvimas konstatuotinas tuomet, kai neigiamą poveikį asmeniui darę veiksmai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kad jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu (žr., pvz., 2006 m. gegužės 17 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-327/2006; 2007 m. lapkričio 15 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje Nr. A17-749/2007).“

2553. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas M. Z. į Lukiškių TI-K atvyko 2012 m. gegužės 10 d., o išvyko 2015 m. liepos 23 d. (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 13-23); asmens įskaitos kortelę (b. l. 24-31)). Kartu akcentuotina, kad pareiškėjas skundą teismui išsiuntė tik 2015 m. liepos 29 d. (žr. voką, b. l. 9), o atsakovė šioje administracinėje byloje prašo taikyti ieškinio senaties terminą, numatytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalimi, t. y. pareiškėjo reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikytinas trejų metų senaties terminas, 1.127 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai asmuo įgijo teisę į ieškinį. Nors teismas konstatuoja, jog nuo 2012 m. gegužės 10 d. iki 2012 m. birželio 13 d. (nes 2012 m. birželio 14 d. pareiškėjas paleistas į laisvę (b. l. 13-23)) pareiškėjas buvo laikomas Lukiškių TI-K pažeidžiant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. gegužės 11 d. įsakyme Nr. V-124 nustatytus reikalavimus, tačiau kartu konstatuotina, kad šiems reikalavimams dėl žalos priteisimo taikytinas senaties terminas. Teismas pabrėžia, kad ieškinio senaties terminas yra itin svarbus institutas santykių stabilumui užtikrinti, be kita ko, reiškiantis ir tai, kad praleidęs šį terminą asmuo yra itin silpnai suinteresuotas savo teisių gynyba. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjas M. Z. praleido ieškinio senaties terminą neturtinės žalos atlyginimui laikotarpiui nuo 2012 m. gegužės 10 d. iki 2012 m. birželio 13 d., todėl gynė savo teises labai neapdairiai, jo skundo šia apimtimi tenkinti nėra teisinio pagrindo.

2564. Kartu pabrėžtina, jog pareiškėjas M. Z. Lukiškių TI-K buvo ir vėliau, t. y. atvyko 2012 m. gruodžio 13 d., o išvyko 2015 m. liepos 23 d. (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 13-23); asmens įskaitos kortelę (b. l. 24-31)). Apibendrinant kamerų plotų bei tose kamerose laikomų asmenų skaičiaus duomenis, kai tose kamerose buvo laikomas pareiškėjas M. Z. (žr. šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 1 punktą), darytina išvada, jog tuo laikotarpiu kamerose trūko ploto laikomiems asmenims iš viso 382 paras. Atkreiptinas dėmesys, jog 2012 m. gruodžio 16 d., 2014 m. balandžio 10 d., birželio 5, 9, 10, 18, 25, 27 d., liepos 1, 9, 25 d., rugpjūčio 4 d., rugsėjo 4, 10-14 d., spalio 22 d., lapkričio 13, 14-16 d., 2015 m. kovo 28-29, 30 d., balandžio 2, 3, 7, 24, 25-29 d., gegužės 5, 7, 13 d., birželio 5, 9, 12-16 d., liepos 9, 10, 13, 14, 15, 21, 22 d. asmeniui tenkantis plotas kameroje visiškai atitiko nustatytus reikalavimus; pareiškėjas 2013 m. gegužės 21 d. – 2014 m. balandžio 9 d. (imtinai), 2014 m. spalio 23 d. – lapkričio 12 d. (imtinai), 2014 m. lapkričio 27 d. – 2015 m. kovo 25 d. (imtinai), 2015 m. balandžio 9 d. – balandžio 22 d. (imtinai), 2015 m. gegužės 14 d. – birželio 3 d. (imtinai), 2015 m. birželio 18 d. – liepos 8 d. (imtinai) buvo išvykęs iš Lukiškių TI-K (žr. atsiliepimą į pareiškėjo skundą (b. l. 16–27), asmens įskaitos kortelės kopiją (b. l. 29–31)). Pabrėžtina, kad Lukiškių TI-K neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti, todėl neteisėtumo faktas yra pakankamai įrodytas (žr. analogišką poziciją Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011), o jo motyvai, kad jis nėra kaltas dėl šio pažeidimo nėra reikšmingi: pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalies nuostatas šios rūšies žalos atlyginimo specifika yra tokia, kad nebūtina nustatyti neteisėtus veiksmus įvykdžiusio subjekto kaltės, t. y. valstybė atsiradusią žalą atlygina visiškai, nepaisydama konkretaus valstybinės valdžios institucijos darbuotojo kaltės.

2575. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas pasižymi specifika, kadangi neturtinė žala dažnai yra susijusi su fizinio ar dvasinio pobūdžio pakenkimais, kuriuos įrodyti tiesioginiais įrodymais ne visada įmanoma. Todėl įrodinėjant neturtinę žalą ypatingą reikšmę įgyja įrodomieji faktai, t. y. tokie faktai, kurie yra pagrindas logine seka daryti išvadą, kad egzistuoja kitas – materialiojo teisinio pobūdžio faktas – neturtinės žalos padarymo faktas. Įrodžius tokius faktus, kurie neabejotinai turėtų sąlygoti neigiamą poveikį nukentėjusiajam asmeniui (neigiamus fizinius ar dvasinius išgyvenimus), gali būti konstatuotas ir neturtinės žalos padarymo faktas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A14-653/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444- 619/2008 ir kt.). Tai, kad asmuo, kuris yra kalinamas nepriimtinomis sąlygomis, patiria neturtinę žalą, kaip ji yra apibrėžta Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 1 dalyje, yra konstatuota Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (administracinė byla Nr. A143-1966/2008, Nr. A502-913/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, susijusias su pareiškėjo kalinimo Lukiškių TI-K kamerų patalpose sąlygomis, teismas daro išvadą, kad pareiškėjo teiginiai, jog kalinimas tokiomis sąlygomis padarė jam įvairių nepatogumų, yra įrodytas.

258Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Atlygintinos neturtinės žalos dydžio nustatymas yra teismo prerogatyva. Tai reiškia, kad nustatant atlygintinos neturtinės žalos dydį turi būti taikomi kriterijai, nurodyti Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje, tame tarpe ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo principai. Teismų praktikoje pripažįstama ir tai, kad asmens pažeista neturtinė teisė kai kuriais atvejais teismo gali būti apginta nepriteisiant neturtinės žalos atlyginimo pinigais. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT), gindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įvirtintas pagrindines žmogaus teises ir laisves, neretai konstatuoja, kad teisės pažeidimo pripažinimas savaime yra pakankama ir teisinga satisfakcija už patirtą skriaudą (EŽTT 2000 m. spalio 10 d. sprendimas byloje D. prieš Lietuvą, 2006 m. spalio 10 d. sprendimas byloje L. L. prieš Prancūziją). Taigi, teisės pažeidimo pripažinimas bylose, susijusiose su neturtinės žalos atlyginimu, tam tikrais atvejais gali būti savarankiškas pažeistų asmens teisių gynimo būdas. Neturtinės žalos atlyginimas pinigais priteisiamas, jeigu konkrečiu atveju nustatoma, kad teisės pažeidimo pripažinimo nepakanka pažeistai teisei apginti (EŽTT 2003 m. lapkričio 6 d. sprendimas byloje M. prieš Lietuvą). Tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2008). Analogiška praktika nuosekliai formuojama ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose dėl neturtinės žalos atlyginimo (2007 m. liepos 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-718/2007; 2008 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A444-619/2008; 2010 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1240/2011; 2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-143/2012 ir kt.).

259Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuojama, kad neturtinė žala turi būti atlyginama pinigais (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A-438-121/2009, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-2810/2011). Kartu pabrėžtina, kad neturtinės žalos prigimtis lemia, jog nėra galimybės šią žalą tiksliai apibrėžti, ją apčiuopti, grąžinti nukentėjusį asmenį į buvusią padėtį ar rasti tokios žalos tikslų piniginį ekvivalentą. Dėl to įstatyme nustatyti tik kriterijai, į kuriuos privalo atsižvelgti teismas, nustatydamas neturtinės žalos atlyginimo dydį kiekvienu konkrečiu atveju. Kartu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai nereiškia, kad gali būti reikalaujama neproporcingos kompensacijos. Pareikalavus nerealaus dydžio kompensacijos, o teismui ją priteisus, gali būti paneigta neturtinės žalos atlyginimo esmė, paverčiant tai nepagrįstu uždarbiavimu. Atsižvelgiant į tai, piniginės kompensacijos neturtinei žalai atlyginti dydis kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas teismo nagrinėjamoje byloje pagal įstatyme nustatytus ir teismo reikšmingais pripažintus kriterijus (Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalis), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-465/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1452/2010).

260Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad Lukiškių TI-K stengiamasi palaikyti tvarką: antai, Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotis“ (nuo 2012 m. gegužės 18 d. – UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (b. l. 155)) (vykdytoja) 2012 m. sausio 3 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 102 (sutarties galiojimas – iki 2012 m. gruodžio 31 d.), pagal kurią vykdytoja, siekdama išaiškinti buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir juos naikinti, įsipareigojo savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, o užsakovas – apmokėti už paminėtus darbus pagal šios sutarties sąlygas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: ištirti kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones, užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais ir savo medžiagomis bei darbo jėga juos naikinti; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, intensyviai juos naikinti jų veisimosi vietose per vieną darbo dieną (sutarties 4 punktas) (b. l. 151–154). Minėta sutartis 2012 m. gruodžio mėn. buvo pratęsta 1 metams, t. y. nuo 2013 m. sausio 3 d. iki 2014 m. sausio 3 d. (b. l. 156); Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytoja) 2013 m. gruodžio 30 d. sudarė sutartį Nr. VLN-P-2013/255 12 mėn. terminui, pagal kurią vykdytoja įsipareigojo Lukiškių TI-K patalpose teikti kenkėjų kontrolės paslaugas (sutarties 1.1 punktas); vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: lankyti objektą ir atlikti pelių ir žiurkių kontrolę ir naikinimą (deratizaciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; lankyti objektą ir atlikti tarakonų, skruzdėlių, blusų, utėlių kontrolę ir naikinimą (dezinsekciją) 2 kartus per kalendorinį mėnesį; atlikti kenkėjų monitoringo, kontrolės ir naikinimo darbus pagal galiojančius teisės aktus, naudoti autorizuotus biocidus (sutarties 2.1 punktas) (b. l. 157–159); Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“ (vykdytoja) 2015 m. sausio 2 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 575/18, pagal kurią vykdytoja, be kita ko, įsipareigojo: savo lėšomis ir darbo jėga atlikti šioje sutartyje nustatytų užsakovo patalpų priežiūrą, išaiškinant buitinių kenkėjų (vabzdžių ir graužikų) buvimą ir atlikti jų naikinimą; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir atlikti tyrimus, nustatant kenkėjų rūšį, lokalizacijos vietas, patekimo kelius ir nustatyti kenkėjų kontrolės priemones; lankyti objektą 4 kartus per mėnesį ir užsakovo nurodytose patalpose profilaktiškai stebėti užkrėstumą kenkėjais, savo medžiagomis ir darbo jėga užtikrinti kenkėjų naikinimą; užsakovui pranešus apie pastebėtus kenkėjus, atlikti intensyvius naikinimo darbus ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas (b. l. 161–163). Be to, teismas, kompleksiškai įvertinęs ir Vilniaus visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktuose, nurodytuose šio sprendimo motyvuojamosios dalies I skyriaus 2 punkte, nustatytus Higienos normos pažeidimus bei trūkumus (b. l. 32–33, 35-36, 45-46, 68–69, 92–93, 96–97, 112–113, 106–111, 104–105, 134–135), įvertinęs, kad kai kuriais atvejais tų pažeidimų nenustatyta (b. l. 34, 47, 53, 64–65, 98–101, 82–85, 88–89, 102–103, 114–119, 138–148, 136–137), daro išvadą, kad didžiausi pažeidimai buvo susiję būtent su ploto trūkumu, tačiau, nustatydamas žalos dydį, kompleksiškai vertina ir smulkesnius pažeidimus.

261Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje negali būti vertinamas tik kaip mažareikšmis ar smulkmeniškas pažeidimas, atsižvelgdamas į pažeidimo mastą, šio pažeidimo trukmę (382 paras pareiškėjas M. Z. Lukiškių TI-K buvo laikomas netinkamai), į tai, kad nenustatyta, jog pareiškėjui padaryta žala sveikatai, į Lietuvoje pareiškėjo buvimo Lukiškių TI-K laikotarpiu egzistavusias ekonomines darbo užmokesčio (minimali mėnesinė alga 2013 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo 1000 Lt (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“), nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. – 1035 Lt, nuo 2015 m. sausio 1 d. – 300 eurų (žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. 972 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“)) bei gyvenimo sąlygas, pareiškėjui padarytos neturtinės žalos dydis įvertinamas 2 850 eurų, kuri priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI-K. Teismas ypač remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. vasario 11 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A558-575/2015, kurioje už 149 netinkamo kalinimo dienų buvo priteista 1100 eurų. Teismo vertinimu, didesnės negu 2 850 eurų neturtinės žalos priteisimas šioje administracinėje byloje būtų vertintinas kaip nepagrįstas pareiškėjo uždarbiavimas.

262Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 5 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

263Pareiškėjo M. Z. (M. Z.) skundą tenkinti iš dalies.

264Priteisti pareiškėjui M. Z. (M. Z.), a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, 2 850 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt eurų) neturtinės žalos atlyginimo už jo netinkamą laikymą Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime nuo 2012 m. gruodžio 13 d. iki 2015 m. liepos 22 d. (su pertraukomis netinkamai laikytas 382 paras).

265Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

266Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Ernestas Spruogis, vaizdo... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas M. Z. (M. Z.) (toliau – ir pareiškėjas) su skundu... 5. 2. Pareiškėjo skundas grindžiamas iš esmės tokiais argumentais.... 6. 2.1. Pasak pareiškėjo, jis nuo 2012 m. gegužės 10 d. iki 2015 m. liepos 23... 7. 2.2. Kamerose sanitariniai mazgai (tualetai) yra toje pačioje patalpoje ir... 8. Visose kamerose higienos normos pažeidžiamos panašiai, pilna tarakonų,... 9. 2.3. Lukiškių TI-K administracija praktikuoja tokią praktiką, kad jeigu... 10. 2.4. Dėl garbės ir orumo pažeidimo... 11. Visose kamerose tualetas yra gyvenamojoje patalpoje, kur nuo kitų esančių... 12. 2.5. Dėl pasivaikščiojimo... 13. Pareiškėjas turi teisę tik į 1 valandos pasivaikščiojimą kiemelyje, nors... 14. 2.6. Dėl prausimosi... 15. Dažnai Lukiškių TI- nėra šilto (karšto) vandens ir nesudaryta galimybė... 16. 2.7. Dėl ventiliacijos... 17. Vertintina ir tai, kad ventiliacija visai neveikia, yra drėgna ir tamsu,... 18. Vėdinimo, oro kondicionavimo ir šildymo oru būdas, taip pat sistemų... 19. 2.8. Lukiškių TI-K kamerose neužtikrinami tinkamas apšvietimas ir... 20. Žiemą neužtikrinamas tinkamas šilumos kiekis, temperatūra yra 10°C 14°C,... 21. 2.9. Neužtikrinamas tinkama maisto kokybė ir tinkamas jo kiekis, maistas yra... 22. 2.10. Išvardyti pažeidimai nėra smulkmeniški ar mažaverčiai, tai tęsėsi... 23. 2.11. Pareiškėjas, pagrįsdamas skundą, remiasi Europos konvencija prieš... 24. Pasak pareiškėjo, Lietuvoje teisės aktai nepakankamai užtikrina... 25. II... 26. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Lukiškių tardymo... 27. 1. Atsakovės atstovas, vadovaudamasis CK 1.125 straipsnio 8 dalimi, 127... 28. 2. Nuo 2010 balandžio 11 d. įsigaliojo HN 76:2010, kurioje minimali... 29. 3. Lukiškių TI-K administracija stengiasi kiek įmanydama mažinti neigiamą... 30. 4. Lukiškių TI-K – specifinė įstaiga, atliekanti tardymo izoliatoriaus ir... 31. 5. Lukiškių TI-K yra pataisos įstaiga, atliekanti teismų nutarčių,... 32. Skirstant atvykusius asmenis į kameras, laikomasi Lietuvos Respublikos... 33. 6. Dėl šių aplinkybių kai kurios kameros gali būti perpildytos ir vienam... 34. 7. Įstaigos administracija nuolat reikalauja iš suimtųjų ir nuteistųjų,... 35. 8. Dėl kamerų remonto... 36. Kamerų remontas Lukiškių TI-K atliekamas pagal iš anksto sudarytą planą... 37. 9. Dėl ventiliacijos, vėdinimo... 38. Pagal HN 76:2010 24 punktą gyvenamosios patalpos turi būti vėdinamos per... 39. 10. Dėl kamerų įrengimo... 40. Tardymo izoliatorių kamerų įrengimas įtvirtintas Departamento direktoriaus... 41. 11. Dėl sanitarinio mazgo ir šalto vandens tiekimo... 42. Pagal HN 76:2010 21 punktą pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo)... 43. 12. Dėl išvedimo į dušą tvarkos... 44. Pagal HN 76:2010 68 punktą laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims turi... 45. 13. Dėl higienos priemonių išdavimo... 46. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. birželio 9 d. įsakyme... 47. 14. Dėl pasivaikščiojimų organizavimo... 48. Pagal Įstatymo 29 straipsnį suimtieji turi teisę kasdien ne mažiau kaip 1... 49. 15. Dėl maitinimo... 50. Pagal Įstatymo 44 straipsnio 5 dalį suimtiesiems tiekiamas maistas turi... 51. Suimtieji ir nuteistieji Lukiškių TI-K maitinami, vadovaujantis Lietuvos... 52. Departamento direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakyme Nr. V-138 „Dėl... 53. 16. Pareiškėjas skundą grindžia ne įrodymais, bet samprotavimais,... 54. Būtina įrodyti, kad tam tikri pareiškėjo skunde minimi įstaigos trūkumai... 55. 17. Administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, atsiradusios dėl... 56. III... 57. Teismo posėdyje pareiškėjas M. Z., remdamasis skundu, prašė jo... 58. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 59. I... 60. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 61. 1. Pareiškėjas M. Z. Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime buvo laikomas... 62. – atvykęs į Lukiškių TI-K, 2012 m. gegužės 10 d. pareiškėjas buvo... 63. – 2012 m. gegužės 11 d. perkeltas į kamerą Nr. 266 (plotas – 7,74 m2);... 64. – 2012 m. gegužės 12 d. – 2012 m. gegužės 15 d. kameroje Nr. 266 ryte... 65. – 2012 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 66. – 2012 m. gegužės 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 364 (plotas – 7,87 m2);... 67. – 2012 m. gegužės 18 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 2 asmenys;... 68. – 2012 m. gegužės 19 d. – 2012 m. gegužės 22 d. kameroje Nr. 364 ryte... 69. – 2012 m. gegužės 23 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 70. – 2012 m. gegužės 24 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 71. – 2012 m. gegužės 25 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 72. – 2012 m. gegužės 26 d. – 2012 m. gegužės 28 d. kameroje Nr. 364 ryte... 73. – 2012 m. gegužės 29 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 74. – 2012 m. gegužės 30 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 75. – 2012 m. gegužės 31 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 76. – 2012 m. birželio 1 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 77. – 2012 m. birželio 2 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 78. – 2012 m. birželio 3 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 79. – 2012 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 80. – 2012 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 81. – 2012 m. birželio 6 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 82. – 2012 m. birželio 7 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 83. – 2012 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 84. – 2012 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 85. – 2012 m. birželio 10 d. – 2012 m. birželio 11 d. kameroje Nr. 364 ryte... 86. – 2012 m. birželio 12 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 2, vakare – 4 asmenys;... 87. – 2012 m. birželio 13 d. kameroje Nr. 364 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 88. – 2012 m. birželio 14 d. paleistas į laisvę;... 89. – 2012 m. gruodžio 13 d. atvykęs į Lukiškių TI-K buvo uždarytas į... 90. – 2012 m. gruodžio 14 d. perkeltas į kamerą Nr. 283 (plotas – 7,69 m2);... 91. – 2012 m. gruodžio 15 d. kameroje Nr. 283 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 92. – 2012 m. gruodžio 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 357 (plotas – 7,52 m2);... 93. – 2012 m. gruodžio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 117 (plotas – 7,31 m2),... 94. – 2012 m. gruodžio 18 d. – 2012 m. gruodžio 19 d. kameroje Nr. 333 ryte... 95. – 2012 m. gruodžio 20 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 96. – 2012 m. gruodžio 21 d. – 2013 m. sausio 3 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo... 97. – 2013 m. sausio 4 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 98. – 2013 m. sausio 5 d. – 2013 m. sausio 24 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 4,... 99. – 2013 m. sausio 25 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 100. – 2013 m. sausio 26 d. – 2013 m. sausio 29 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 3,... 101. – 2013 m. sausio 30 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 102. – 2013 m. sausio 31 d. – 2013 m. vasario 4 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 4,... 103. – 2013 m. vasario 5 d. kameroje Nr. 333 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 104. – 2013 m. vasario 6 d. perkeltas į kamerą Nr. 285 (plotas – 7,08 m2),... 105. – 2013 m. vasario 7 d. – 2013 m. vasario 8 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 4,... 106. – 2013 m. vasario 9 d. – 2013 m. vasario 13 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo... 107. – 2013 m. vasario 14 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 108. – 2013 m. vasario 15 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 109. – 2013 m. vasario 16 d. – 2013 m. vasario 24 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo... 110. – 2013 m. vasario 25 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 111. – 2013 m. vasario 26 d. – 2013 m. kovo 19 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 4,... 112. – 2013 m. kovo 20 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 113. – 2013 m. kovo 21 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 114. – 2013 m. kovo 22 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 115. – 2013 m. kovo 23 d. – 2013 m. kovo 25 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 4,... 116. – 2013 m. kovo 26 d. kameroje Nr. 285 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 117. – 2013 m. kovo 27 d. perkeltas į kamerą Nr. 300 (plotas – 7,78 m2),... 118. – 2013 m. kovo 28 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 119. – 2013 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 120. – 2013 m. kovo 30 d. – 2013 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo... 121. – 2013 m. balandžio 4 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 122. – 2013 m. balandžio 5 d. kameroje Nr. 300 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 123. – 2013 m. balandžio 6 d. – 2013 m. balandžio 8 d. kameroje Nr. 300 ryte... 124. – 2013 m. balandžio 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 313 (plotas – 7,79 m2),... 125. – 2013 m. balandžio 10 d. – 2013 m. balandžio 15 d. kameroje Nr. 313 ryte... 126. – 2013 m. balandžio 16 d. – 2013 m. balandžio 18 d. kameroje Nr. 313 ryte... 127. – 2013 m. balandžio 19 d. kameroje Nr. 313 ryte buvo 3, vakare – 4... 128. – 2013 m. balandžio 20 d. – 2013 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 313 ryte... 129. – 2013 m. balandžio 30 d. kameroje Nr. 313 ryte buvo 4, vakare – 4... 130. – 2013 m. gegužės 1 d. – 2013 m. gegužės 2 d. kameroje Nr. 313 ryte... 131. – 2013 m. gegužės 3 d. kameroje Nr. 313 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 132. – 2013 m. gegužės 4 d. – 2013 m. gegužės 6 d. kameroje Nr. 313 ryte... 133. – 2013 m. gegužės 7 d. perkeltas į kamerą Nr. 262 (plotas – 7,86 m2),... 134. – 2013 m. gegužės 8 d. kameroje Nr. 262 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 135. – 2013 m. gegužės 9 d. perkeltas į kamerą Nr. 266 (plotas – 7,74 m2),... 136. – 2013 m. gegužės 10 d. – 2013 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 266 ryte... 137. – 2013 m. gegužės 14 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 3 asmenys;... 138. – 2013 m. gegužės 15 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 3, vakare – 4 asmenys;... 139. – 2013 m. gegužės 16 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 4, vakare – 4 asmenys;... 140. – 2013 m. gegužės 17 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 4, vakare – 3 asmenys;... 141. – 2013 m. gegužės 18 d. – 2013 m. gegužės 19 d. kameroje Nr. 266 ryte... 142. – 2013 m. gegužės 20 d. kameroje Nr. 266 ryte buvo 2, vakare – 3 asmenys;... 143. – 2013 m. gegužės 21 d. išvyko į Alytaus pataisos namus;... 144. – 2014 m. balandžio 10 d. atvykęs į Lukiškių TI-K buvo uždarytas į... 145. – 2014 m. balandžio 11 d. perkeltas į kamerą Nr. 108 (plotas – 7,38 m2),... 146. – 2014 m. balandžio 12 d. – 2014 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 195 buvo... 147. – 2014 m. gegužės 14 d. – 2014 m. birželio 4 d. kameroje Nr. 195 buvo 3... 148. – 2014 m. birželio 5 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;... 149. – 2014 m. birželio 6 d. – 2014 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 195 buvo 3... 150. – 2014 m. birželio 9 d. – 2014 m. birželio 10 d. kameroje Nr. 195 buvo 2... 151. – 2014 m. birželio 11 d. – 2014 m. birželio 17 d. kameroje Nr. 195 buvo 3... 152. – 2014 m. birželio 18 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;... 153. – 2014 m. birželio 19 d. – 2014 m. birželio 24 d. kameroje Nr. 195 buvo 3... 154. – 2014 m. birželio 25 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;... 155. – 2014 m. birželio 26 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;... 156. – 2014 m. birželio 27 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;... 157. – 2014 m. birželio 28 d. – 2014 m. birželio 30 d. kameroje Nr. 195 buvo 3... 158. – 2014 m. liepos 1 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;... 159. – 2014 m. liepos 2 d. – 2014 m. liepos 8 d. kameroje Nr. 195 buvo 3... 160. – 2014 m. liepos 9 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;... 161. – 2014 m. liepos 10 d. – 2014 m. liepos 24 d. kameroje Nr. 195 buvo 3... 162. – 2014 m. liepos 25 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;... 163. – 2014 m. liepos 26 d. – 2014 m. rugpjūčio 3 d. kameroje Nr. 195 buvo 3... 164. – 2014 m. rugpjūčio 4 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;... 165. – 2014 m. rugpjūčio 5 d. – 2014 m. rugsėjo 3 d. kameroje Nr. 195 buvo 3... 166. – 2014 m. rugsėjo 4 d. kameroje Nr. 195 buvo 2 asmenys;... 167. – 2014 m. rugsėjo 5 d. – 2014 m. rugsėjo 9 d. kameroje Nr. 195 buvo 3... 168. – 2014 m. rugsėjo 10 d. – 2014 m. rugsėjo 14 d. kameroje Nr. 195 buvo 2... 169. – 2014 m. rugsėjo 15 d. perkeltas į kamerą Nr. 255 (plotas – 24,38 m2),... 170. – 2014 m. rugsėjo 16 d. perkeltas į kamerą Nr. 318 (plotas – 7,81 m2),... 171. – 2014 m. rugsėjo 17 d. kameroje Nr. 195 buvo 4 asmenys;... 172. – 2014 m. rugsėjo 18 d. kameroje Nr. 195 buvo 3 asmenys;... 173. – 2014 m. rugsėjo 19 d. – 2014 m. rugsėjo 25 d. kameroje Nr. 195 buvo 4... 174. – 2014 m. rugsėjo 26 d. – 2014 m. spalio 6 d. kameroje Nr. 195 buvo 3... 175. – 2014 m. spalio 7 d. – 2014 m. spalio 11 d. kameroje Nr. 195 4 asmenys;... 176. – 2014 m. spalio 12 d. – 2014 m. spalio 21 d. kameroje Nr. 195 3 asmenys;... 177. – 2014 m. spalio 22 d. kameroje Nr. 195 2 asmenys;... 178. – 2014 m. spalio 23 d. išvyko į Kybartų pataisos namus;... 179. – 2014 m. lapkričio 13 d. atvyko iš Kybartų pataisos namų ir buvo... 180. – 2014 m. lapkričio 14 d. – 2014 m. lapkričio 16 d. kameroje Nr. 311 buvo... 181. – 2014 m. lapkričio 17 d. perkeltas į kamerą Nr. 321 (plotas – 7,70 m2),... 182. – 2014 m. lapkričio 18 d. kameroje Nr. 321 buvo 3 asmenys;... 183. – 2014 m. lapkričio 19 d. – 2014 m. lapkričio 24 d. kameroje Nr. 321 buvo... 184. – 2014 m. lapkričio 25 d. – 2014 m. lapkričio 26 d. kameroje Nr. 321 buvo... 185. – 2014 m. lapkričio 27 d. išvyko į Kybartų pataisos namus;... 186. – 2015 m. kovo 26 d. atvyko iš Kybartų pataisos namų ir buvo uždarytas į... 187. – 2015 m. kovo 27 d. kameroje Nr. 267 buvo 3 asmenys;... 188. – 2015 m. kovo 28 d. – 2015 m. kovo 29 d. kameroje Nr. 267 buvo 1 asmuo;... 189. – 2015 m. kovo 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 315 (plotas – 7,30 m2),... 190. – 2015 m. kovo 31 d. – 2015 m. balandžio 1 d. kameroje Nr. 315 buvo 3... 191. – 2015 m. balandžio 2 d. kameroje Nr. 315 buvo 1 asmuo;... 192. – 2015 m. balandžio 3 d. kameroje Nr. 315 buvo 2 asmenys;... 193. – 2015 m. balandžio 4 d. – 2015 m. balandžio 6 d. kameroje Nr. 315 buvo 3... 194. – 2015 m. balandžio 7 d. kameroje Nr. 315 buvo 2 asmenys;... 195. – 2015 m. balandžio 8 d. kameroje Nr. 315 buvo 3 asmenys;... 196. – 2015 m. balandžio 9 d. išvyko į Kybartų pataisos namus;... 197. – 2015 m. balandžio 23 d. atvyko iš Kybartų pataisos namų ir buvo... 198. – 2015 m. balandžio 24 d. perkeltas į kamerą Nr. 267 (plotas – 7,63 m2),... 199. – 2015 m. balandžio 25 d. – 2015 m. balandžio 29 d. kameroje Nr. 267 buvo... 200. – 2015 m. balandžio 30 d. perkeltas į kamerą Nr. 280 (plotas – 7,82 m2),... 201. – 2015 m. gegužės 1 d. – 2015 m. gegužės 4 d. kameroje Nr. 273 buvo 3... 202. – 2015 m. gegužės 5 d. kameroje Nr. 273 buvo 1 asmuo;... 203. – 2015 m. gegužės 6 d. kameroje Nr. 273 buvo 3 asmenys;... 204. – 2015 m. gegužės 7 d. išvyko į Kybartų pataisos namus, tą pačią... 205. – 2015 m. gegužės 8 d. – 2015 m. gegužės 12 d. kameroje Nr. 282 buvo 3... 206. – 2015 m. gegužės 13 d. kameroje Nr. 282 buvo 2 asmenys;... 207. – 2015 m. gegužės 14 d. išvyko į Kybartų pataisos namus;... 208. – 2015 m. birželio 4 d. atvyko iš Kybartų pataisos namų ir buvo... 209. – 2015 m. birželio 5 d. perkeltas į kamerą Nr. 283 (plotas – 7,69 m2),... 210. – 2015 m. birželio 6 d. – 2015 m. birželio 8 d. kameroje Nr. 283 buvo 3... 211. – 2015 m. birželio 9 d. kameroje Nr. 283 buvo 1 asmuo;... 212. – 2015 m. birželio 10 d. perkeltas į kamerą Nr. 269 (plotas – 7,68 m2),... 213. – 2015 m. birželio 11 d. kameroje Nr. 269 buvo 3 asmenys;... 214. – 2015 m. birželio 12 d. – 2015 m. birželio 16 d. kameroje Nr. 269 buvo 2... 215. – 2015 m. birželio 17 d. kameroje Nr. 269 buvo 3 asmenys;... 216. – 2015 m. birželio 18 d. išvyko į Kybartų pataisos namus;... 217. – 2015 m. liepos 9 d. atvyko iš Kybartų pataisos namų ir buvo uždarytas... 218. – 2015 m. liepos 10 d. kameroje Nr. 281 buvo 2 asmenys;... 219. – 2015 m. liepos 11 d. – 2015 m. liepos 12 d. kameroje Nr. 281 buvo 3... 220. – 2015 m. liepos 13 d. – 2015 m. liepos 14 d. kameroje Nr. 281 buvo 2... 221. – 2015 m. liepos 15 d. kameroje Nr. 281 buvo 1 asmuo;... 222. – 2015 m. liepos 16 d. – 2015 m. liepos 20 d. kameroje Nr. 281 buvo 3... 223. – 2015 m. liepos 21 d. perkeltas į kamerą Nr. 258 (plotas – 34,71 m2),... 224. – 2015 m. liepos 22 d. kameroje Nr. 258 buvo 2 asmenys;... 225. – 2015 m. liepos 23 d. išvyko į Kybartų pataisos namus.... 226. 2. Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau – ir Vilniaus VSC)... 227. 2.1. 2012 m. kovo 21 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-257, vadovaujantis... 228. 2.2. 2012 m. spalio 8 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1175,... 229. 2.3. 2012 m. spalio 18 d. patikrinimo akte Nr. 13(13-3)-13.16-1235,... 230. 2.4. 2013 m. birželio 10 d. patikrinimo akte, vadovaujantis HN 76:2010 atlikus... 231. 2.5. 2014 m. rugsėjo 19 d. patikrinimo akte pagal pavedimą tikrinti Nr.... 232. 2.6. 2014 m. lapkričio 12 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-2189,... 233. 2.7. 2014 m. lapkričio 27 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-2362,... 234. 2.8. 2014 m. gruodžio 18 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-2581,... 235. 2.9. 2014 m. gruodžio 31 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-2692,... 236. 2.10. 2015 m. kovo 2 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-396, vadovaujantis HN... 237. 2.11. 2015 m. kovo 25 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-634, vadovaujantis HN... 238. 2.12. 2015 m. balandžio 2 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-725,... 239. 2.13. 2015 m. balandžio 10 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-775,... 240. 2.14. 2015 m. birželio 1 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-1348,... 241. 2.15. 2015 m. birželio 19 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-1555,... 242. 2.16. 2015 m. liepos 15 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-1734, vadovaujantis... 243. 2.17. 2015 m. liepos 22 d. patikrinimo akte Nr. 13(13.3)-PA-1775, vadovaujantis... 244. 3. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos... 245. 4. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Dezinfa“ (vykdytoja) 2013 m.... 246. 5. Lukiškių TI-K (užsakovas) ir UAB „Kenkėjų kontrolės tarnyba“... 247. II... 248. 1. Pareiškėjas M. Z. prašo teismą priteisti iš Lietuvos valstybės,... 249. Nagrinėjamoje administracinėje byloje kyla ginčas, ar pareiškėjas M. Z.... 250. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar pareiškėjo... 251. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. spalio 20 d. sprendime... 252. „Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad neturtinė... 253. Teismų praktikoje (žr., pvz., 2007 m. birželio 26 d. Lietuvos vyriausiojo... 254. Teisėjų kolegija pažymi ir tai, kad teismų praktikoje laikomasi nuostatos,... 255. 3. Pabrėžtina, jog byloje nustatyta, kad pareiškėjas M. Z. į Lukiškių... 256. 4. Kartu pabrėžtina, jog pareiškėjas M. Z. Lukiškių TI-K buvo ir vėliau,... 257. 5. Teismų praktikoje pripažįstama, kad neturtinės žalos įrodinėjimas... 258. Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas... 259. Šio pobūdžio bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje... 260. Teismas pabrėžia, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 261. Teismas, pakartodamas, kad pareiškėjo apgyvendinimas perpildytoje patalpoje... 262. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 263. Pareiškėjo M. Z. (M. Z.) skundą tenkinti iš dalies.... 264. Priteisti pareiškėjui M. Z. (M. Z.), a. k. ( - ) iš Lietuvos valstybės,... 265. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 266. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...