Byla 2A-1224-479/2012
Dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatų pripažinimo negaliojančiais, trečiųjų asmenų S. O. ir A. B. savarankiškus reikalavimus dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatų pripažinimo galiojančiais bei trečiųjų asmenų S. O. ir A. B. apeliacinį skundą dėl 2012-02-17 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj, Eugenijos Morkūnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. T. ieškinį atsakovei VšĮ Klaipėdos universitetui, tretiesiems asmenims S. O., A. B., Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatų pripažinimo negaliojančiais, trečiųjų asmenų S. O. ir A. B. savarankiškus reikalavimus dėl rinkimų į Klaipėdos universiteto tarybą rezultatų pripažinimo galiojančiais bei trečiųjų asmenų S. O. ir A. B. apeliacinį skundą dėl 2012-02-17 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas V. T. 2011-03-01 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su ieškiniu ir nurodė, kad Klaipėdos universitete nuo 2010-12-17 iki 2010-12-20 vyko rinkimai į Klaipėdos universiteto tarybą. Prieš ketvirtąjį rinkimų turą tarybos rinkimų komisijos posėdyje, vykusiame 2010-12-20, buvo nutarta ketvirtajame ir tolimesniuose balsavimų turuose pakeisti balsavimo tvarką panaikinant rinkimų biuleteniuose eilutę „prieš visus kandidatus“ ir įrašant naujas biuletenių galiojimo sąlygas, kurios atitiktų rinkimų reglamento pirmosios redakcijos nuostatas. Padarius pakeitimus rinkėjams buvo apribota galimybė atiduoti savo balsą už vieną kandidatą. Kadangi rinkimų į universiteto tarybą komisijai nesuteikta teisė keisti senato aktų, priimtų pagal šios aukštosios mokyklos valdymo organo kompetenciją, todėl rinkimų komisijos nutarimas pakeisti balsavimo tvarką yra neteisėtas. Ieškovas 2010-12-20 rektoriui bei rinkimų į tarybą komisijos pirmininkui pateikė apeliaciją, kurioje išreiškė nesutikimą su rinkimų rezultatais, nes buvo pažeista balsų skaičiavimo procedūra, rinkimų komisija neteisėtai pakeitė senato nutarimu patvirtintą rinkimų reglamentą, buvo pažeista rinkimų į universiteto tarybą reglamento nuostata, susijusi su balsų skaičiavimo komisijos išrinkimu. 2010-12-22 rinkimų komisijos nutarimu buvo konstatuota, kad ieškovo pateikta apeliacija yra nepagrįsta. 2010-12-28 rinkimų komisijos posėdyje buvo nutarta įpareigoti rinkimų komisijos pirmininką kreiptis į ketvirtojo ir penktojo balsavimo turų kandidatus dėl jų sutikimo atsisakyti rinkimų rezultatų ir sutikimo dalyvauti tolesniuose balsavimuose, tačiau tai nebuvo įvykdyta ir

42011-01-05 rinkimų komisija nutarė rinkimus pripažinti įvykusiais. Tokie rinkimų komisijos veiksmai yra neteisėti, nes rinkimų komisija nesivadovavo senato patvirtinta rinkimų į tarybą tvarka. Rinkimų į universiteto tarybą tvarką reglamentavo senato patvirtintas Mokslininkų, dėstytojų, administracijos ir kitų darbuotojų rinkimų į tarybą reglamentas, kurio nuostatos patvirtino rinkimų biuletenio formą ir biuletenio pakeisti rinkimų komisija neturėjo teisės. Ieškovas nurodė ir tai, kad rinkimų metu buvo pažeista ir balsų skaičiavimo procedūra, nes S. O., gavęs 29 balsus, negalėjo būti pripažįstamas surinkusiu daugiau nei pusę rinkimuose dalyvavusių atstovų balsų, kadangi konferencijoje dalyvavo 57 delegatai. Ieškovas nurodė ir tai, kad rinkimų metu buvo pažeista rinkimų į tarybą reglamento nuostata, susijusi su balsų skaičiavimo komisijos išrinkimu, nes rinkimų vienas komisijos narys buvo paskirtas rektoriaus įsakymu, bet ne konferencijos dalyvių sprendimu. Ieškovas prašė teismo

52010-12-20 vykusių rinkimų į tarybą rezultatus pripažinti negaliojančiais.

6Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais S. O. ir A. B. 2011-04-11 pareiškė savarankiškus reikalavimus ir nurodė, kad 2010-12-20 įvyko rinkimai į atsakovės tarybą. Rinkimuose į tarybą buvo išrinkti tretieji asmenys S. O. ir A. B.. Rinkimai buvo teisėti, galiojantys ir tai patvirtina 2010-12-22 rinkimų komisijos posėdžio protokolas Nr.6, 2010-12-28 posėdžio protokolas Nr. 7 bei 2011-01-05 posėdžio protokolas Nr. 8. Rinkimų komisija patvirtinto reglamento nepakeitė, o tik pakoregavo balsavimo tvarką ir tai neturėjo jokios įtakos balsavimo rezultatams. Atsakovė privalėjo per tris dienas nuo rinkimų konferencijos pabaigos pranešti LR švietimo ir mokslo ministerijai apie rinkimų į atsakovės tarybą rezultatus. Kadangi atsakovė be svarbios priežasties nevykdė šios pareigos, todėl tretieji asmenys prašė teismo pripažinti 2010-12-20 rinkimus galiojančiais bei įpareigoti atsakovę pranešti per tris dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo apie rinkimų rezultatus LR švietimo ir mokslo ministerijai.

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-02-17 sprendimu patenkino ieškinį, panaikino 2010-12-20 rinkimų į atsakovės tarybą rezultatus, atmetė trečiųjų asmenų reikalavimą pripažinti

82010-12-20 rinkimų rezultatus teisėtais, nutraukė bylos dalį dėl atsakovės įpareigojimo pranešti ministerijai apie rinkimų rezultatus. Teismas konstatavo, kad balsavimo tvarkos pakeitimas turėjo įtakos balsavimo rezultatams, nes rinkėjams buvo apribota galimybė išreikšti savo valią. Teismas nurodė ir tai, jog atsakovės rinkimų komisija neturėjo įgaliojimų pakeisti balsavimo tvarką, nes tokie įgaliojimai suteikti tik senatui.

9Tretieji asmenys A. B. ir S. O. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-17 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Tretieji asmenys nurodė, kad rinkimų komisija turėjo teisę keisti balsavimo tvarką, tokie pakeitimai yra teisėti ir tai pripažino ir senatas. Teismas neįvertino aplinkybės, jog rinkimų komisija turėjo pareigą užtikrinti, jog rinkimai į tarybą būtų įvykę. Tai, kad balsavimo tvarkos pakeitimas buvo pagrįstas, teisėtas ir būtinas, įrodė ketvirtojo ir penktojo rinkimų turo rezultatai.

10Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir nurodė, kad su apeliaciniu skundu nesutinka, ir prašė teismo sprendimą palikti galioti. Teismas pagrįstai konstatavo, jog rinkimų komisija neturėjo teisės pakeisti nustatytos balsavimo tvarkos.

11Atsakovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, nurodė, kad su apeliaciniu skundu sutinka. Atsakovė nurodė, jog buvo pakeista balsavimo tvarka, bet ne balsavimo rezultatų skaičiavimo tvarka ir padaryti pakeitimai neturėjo įtakos rinkimų rezultatams, nei vienam iš kandidatų jie nesuteikė pirmenybės teisės. Teismas neįvertino, kad senatas svarstė rinkimų reglamento galimo pažeidimo klausimą, bet nepriėmė sprendimo dėl rezultatų panaikinimo.

12Apeliacinis skundas tenkintinas.

13Tretieji asmenys apeliaciniame skunde nurodė, kad rinkimų komisijos veiksmai nepažeidė ieškovo teisių ir neturėjo įtakos rinkimų rezultatų teisėtumui. Su šia skundo nuostata galima sutikti. LR CPK 5 str. yra nustatyta, kad suinteresuotas asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos arba ginčijamos teisės, įstatymo saugomo intereso gynimo. Ieškovas šioje byloje ir privalėjo teismui įrodyti, kad jo teisės buvo pažeistos renkant narius į Klaipėdos universiteto tarybą. Byloje yra pateikti duomenys apie tai, kad ieškovas dalyvavo penktajame balsavimo ture renkant universiteto tarybos narius (b.l. 42 t. 1). Kitu kandidatu į tarybą buvo pasiūlytas trečiasis asmuo S. O.. Pagal byloje pateiktus duomenis už ieškovą balsavo 25, už trečiąjį asmenį - 29 konferencijos dalyviai. Taigi už ieškovą balsavo mažiau konferencijos dalyvių. Būtina įvertinti ir tai, kad rinkimų rezultatus teisme ginčija tik ieškovas. Dėl to negalima padaryti išvados, kad rinkimų rezultatai yra neteisėti.

14Byloje yra pateiktas rinkimų į tarybą reglamentas, kuris buvo patvirtintas 2010-04-09 atsakovės senato nutarimu (b. l. 32, 33, t.1). Akivaizdu tai, kad balsavimo biuletenio forma šiuo senato nutarimu nebuvo patvirtinta, tačiau 13 punkte buvo nustatyta biuletenio galiojimo sąlyga – biuletenyje nurodytų kandidatų skaičius turi atitikti neužimtų vietų taryboje skaičių. Nors 2010-12-03 senato nutarimu reglamentas buvo pakeistas, tačiau balsavimo biuletenio forma vėl nebuvo patvirtinta. Nauja reglamento 13 straipsnio redakcija buvo išdėstyta nurodant tai, jog galiojantis biuletenis yra tuo atveju, jeigu pažymėta ne daugiau kandidatų nei vietų taryboje skaičius arba pažymėta eilutė „prieš visus kandidatus“. Abiejų normų tikslas buvo tas pats, tai yra buvo siekiama, jog atiduodamų balsų skaičius atitiktų vietų taryboje skaičių ir tuo būtų galima nustatyti tikrąją rinkėjų valią. Eilutės „prieš visus kandidatus“ nurodymas rinkimų biuletenyje turėjo užtikrinti rinkėjams galimybę išreikšti nesutikimą su siūlomais kandidatais į tarybos narius. Tačiau nesutikimą su siūlomais kandidatais buvo galima išreikšti ir nebalsuojant, nepažymint nė vieno kandidato. Negaliojantis rinkimų biuletenis taip pat yra rinkėjo valios išraiškos aktas. Šioje byloje yra pateikti duomenys apie tai, kad ketvirtajame rinkimų ture buvo pašalinta rinkimų biuletenio eilutė „prieš visus kandidatus“ ir du rinkimų biuleteniai buvo pripažinti negaliojančiais (b. l. 41 t. 1). Tai patvirtina, kad rinkimų biuletenio pakeitimas ir eilutės „prieš visus kandidatus“ pašalinimas iš rinkimų biuletenio įtakos rinkėjų valiai neturėjo, rinkėjai taip pat turėjo teisę nesutikti su siūlomais kandidatais ir dalis jų šia teise pasinaudojo. Teismas, aiškindamas įstatymus, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (LR CK 1.5 str. 4 d.). Vadovaujantis šiais principais būtina įvertinti, ar rinkimų komisijos veiksmai buvo neprotingi, nesąžiningi taikant rinkimų reglamento nuostatas. Akivaizdu tai, kad rinkimų komisija siekė teisėto tikslo, tai yra užtikrinti, jog būtų išrinkti tarybos nariai ir nebūtų kliūčių veikti vienam iš atsakovės renkamų organų. Galima padaryti išvadą, kad atsakovės rinkimų komisijos veiksmai rinkėjų teisių nepažeidė, rinkėjai turėjo teisę balsuoti už siūlomus kandidatus, taip pat turėjo teisę nesutikti su siūlomais kandidatais ir rinkimų rezultatai yra teisėti. Jeigu už ieškovo kandidatūrą balsavo mažiau rinkėjų, tai nėra atsakovės rinkimų komisijos kaltė.

15Būtina atsižvelgti ir į tai, kad abi rinkimų į tarybą reglamentų 14 straipsnio redakcijos patvirtino tą patį kandidatų išrinkimo į tarybą principą, tai yra išrinktu pripažįstamas tas kandidatas, kuris surinko daugiau rinkėjų balsų. Vadovaujantis šiuo principu buvo nustatyta, jog ieškovas

16V. T. surinko mažiau rinkėjų balsų už trečiąjį asmenį S. O. (b. l. 42, t. 1). Ši aplinkybė taip pat įrodo, kad 2010-12-20 rinkimų rezultatai yra teisėti.

17Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovės veiksmų neteisėtumą įrodo atsakovės darbuotojų paraiška, pateikta rektoriui 2010-12-21 (b. l. 49, t. 1). Akivaizdu tai, kad šioje paraiškoje yra nurodytas rinkėjų nesutikimas su tuo, kad rinkėjams buvo nurodytas kandidatų skaičius, buvo apribota galimybė balsuoti prieš visus kandidatus. Atsižvelgtina į tai, kad pagal 2010-12-03 patvirtintą reglamento 14 str. redakciją rinkėjai privalėjo rinkimų biuleteniuose pažymėti tik tiek kandidatų, kiek yra neužimtų tarybos narių kvotų (b. l. 29, t. 1). Todėl renkant du tarybos narius, rinkėjams pagrįstai nebuvo sudaryta galimybė balsuoti už vieną kandidatą. Taigi rinkimų komisija tinkamai taikė rinkimų reglamento nuostatas ir rinkėjų teisių nepažeidė. Ta aplinkybė, kad rinkimų biuleteniuose nebuvo eilutės „prieš visus kandidatus“, negali būti pripažįstama rinkėjų teisių pažeidimu, nes rinkėjai galėjo ir nesant šio įrašo biuleteniuose išreikšti nesutikimą su siūlomais kandidatais. Atsižvelgtina ir į tai, kad eilutės „prieš visus kandidatus“ pašalinimas iš rinkimų biuletenių įpareigojo rinkėjus elgtis atidžiau ir tinkamai išreikšti savo valią, nes taryba privalėjo būti suformuota ir vykdyti jai pavestas funkcijas. Pagal byloje pateiktą atsakovės Statutą taryba yra aukščiausias atsakovės valdymo organas. Būtina įvertinti ir tai, kad pagal atsakovės Statuto 19 str. 5 p. tarybos nariais pripažįstami kandidatai, kurie surenka daugiausiai balsų. Pagal tokias nuostatas ir buvo patvirtinti 2010-12-20 rinkimų rezultatai. Taigi galima padaryti išvadą, jog 2010- 12-21 paraiška neįrodo rinkimų tvarkos pažeidimų.

18Apeliaciniame skunde nurodyta ir tai, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybės, jog senatas svarstė rinkimų reglamento galimo pažeidimo klausimą, bet nepriėmė sprendimo dėl rezultatų panaikinimo. Ši apeliacinio skundo nuostata taip pat yra pagrįsta. Byloje yra pateikti duomenys apie tai, kad tarybos narių rinkimo reglamentą patvirtino atsakovės senatas (b. l. 31, t. 1). Taigi ši institucija galėjo ir panaikinti 2010-12-20 įvykusių rinkimų rezultatus. Byloje nėra pateikti įrodymai apie tai, kad atsakovės senatas būtų panaikinęs rinkimų rezultatus. Ši aplinkybė patvirtina, jog ir kitas atsakovės valdymo organas pripažino, kad 2010-12-20 rezultatai yra teisėti.

19Visos šios aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė neteisėtą sprendimą, ieškovo ieškinys yra neįrodytas ir atmestinas (LR CPK 178 str.), pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas (LR CPK 329 str. 1 d.).

20Patenkinus apeliacinį skundą, iš ieškovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (LR CPK 93 str.).

21Vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 d. 2 p., teisėjų kolegija

Nutarė

22panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-17 sprendimą, kuriuo patenkintas ieškovo V. T. ieškinys, ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti.

23Palikti nepakeistą 2012-02-17 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo dalį, kuria priimtas trečiųjų asmenų A. B., S. O. atsisakymas nuo dalies reikalavimų.

24Priteisti iš ieškovo V. T. trečiajam asmeniui A. B. 100 Lt už apeliacinio skundo padavimą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas V. T. 2011-03-01 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą su... 4. 2011-01-05 rinkimų komisija nutarė rinkimus pripažinti įvykusiais. Tokie... 5. 2010-12-20 vykusių rinkimų į tarybą rezultatus pripažinti... 6. Tretieji asmenys su savarankiškais reikalavimais S. O. ir A. B. 2011-04-11... 7. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-02-17 sprendimu patenkino ieškinį,... 8. 2010-12-20 rinkimų rezultatus teisėtais, nutraukė bylos dalį dėl... 9. Tretieji asmenys A. B. ir S. O. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė... 10. Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir nurodė, kad su... 11. Atsakovė pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, nurodė, kad su... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 13. Tretieji asmenys apeliaciniame skunde nurodė, kad rinkimų komisijos veiksmai... 14. Byloje yra pateiktas rinkimų į tarybą reglamentas, kuris buvo patvirtintas... 15. Būtina atsižvelgti ir į tai, kad abi rinkimų į tarybą reglamentų 14... 16. V. T. surinko mažiau rinkėjų balsų už trečiąjį asmenį S. O. (b. l. 42,... 17. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovės veiksmų neteisėtumą... 18. Apeliaciniame skunde nurodyta ir tai, kad pirmosios instancijos teismas... 19. Visos šios aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė... 20. Patenkinus apeliacinį skundą, iš ieškovo priteisiamos bylinėjimosi... 21. Vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 d. 2 p., teisėjų kolegija... 22. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-02-17 sprendimą, kuriuo... 23. Palikti nepakeistą 2012-02-17 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimo... 24. Priteisti iš ieškovo V. T. trečiajam asmeniui A. B. 100 Lt už apeliacinio...