Byla 2A-743-601/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko bei pranešėjo Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič ir Raimondo Buzelio, sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei, dalyvaujant ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai atstovei Jolantai Jankauskienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo G. L. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-447-374/2008, pagal ieškovo AB Rytų skirstomieji tinklai ieškinį atsakovui G. L. dėl žalos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 1 279,86 Lt žalos atlyginimo, 50 Lt žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidas.

5Marijampolės rajono apylinkės 2008 m. kovo 3 d. sprendimu ieškinį patenkino. Teismas nustatė, kad 2006-06-28 apžiūros metu pas atsakovą rastos suklastotos įvadinio elektros energijos skydo ir elektros skaitiklio gaubto tiekėjo bei metrologinės patikros plombos bei surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 0005871 (b. l. 3). Remiantis aukščiau nurodytu aktu bei Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių 97.4 p., buvo paskaičiuota atsakovui 1 279,86 Lt žala už laikotarpį nuo 2005-08-01 (paskutinio patikrinimo datos) iki 2006-06-28 (akto surašymo datos) (b. l. 6). 2006-08-01 specialisto išvadoje Nr. G 989/06(09) nurodyta, kad visos trys plombos, kuriomis buvo užplombuotas tyrimui pateikto elektros skaitiklio CA4-U672M Nr. 0011050 gaubtas, po pirminio užspaudimo buvo pažeistos. Plombų kameros pašaliniu įrankiu buvo praplėstos ir ištrauktas užspaustas valas. Vėliau įvėrus valą plombos buvo panaudotos pakartotinai. Skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami (b. 1. 48-60). Specialisto išvados dėl plombų pažeidimo atsakovas neginčijo, su ja sutiko. Remiantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2005-10-07 Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350, 62 p., 8 p., 52 p., 52.4 p. teismas sprendė, jog atsakovas yra atsakingas už padarytą pažeidimą. Be to teismas pažymėjo, kad nutraukto (dėl atsakovo nusikalstamos veikos numatytos BK 306 str. 1 d) ikiteisminio tyrimo metu buvo vykdomas tyrimas tik vienu aspektu - ar yra atsakovo kaltė perdirbant kontrolinio prabavimo ženklus. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteisė žyminį mokestį bei valstybės naudai - teismo išlaidas (CPK 93 str., 96 str.).

6Apeliaciniu skundu atsakovas G. L. prašo panaikinti 2008 m. kovo 3 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti ar perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Motyvuose nurodo: 1) ikiteisminio tyrimo metu nesurinkta pakankamai duomenų pagrindžiančių atsakovo kaltę dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 306 str. l d.; 2) teismas neatsižvelgė į specialisto išvadą, kad plomba AET01/403, kuria buvo užplombuota skydinė, po pirminio užspaudimo pažeista nebuvo, dėl ko atsakovas negalėjo sugadinti trijų plombų, kuriomis buvo užplombuotas elektros skaitiklio gaubtas bei suklastoti skaitiklio rodmenis, kadangi prie jų prieiti per nesugadintą plombą jis negalėjo; 3) teismas neatsižvelgė į tai, jog atsakovas yra sąžiningas vartotojas ir už pateiktą elektros energiją visą laiką atsiskaito laiku.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB Rytų skirstomieji tinklai prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 3 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-447-374/2008 palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti. Motyvuose nurodo: 1) akte nustatytas aplinkybes, kad pažeistos elektros skaitiklio gaubto plombos ir skaičiavimo mechanizmas patvirtino ir ekspertizės aktas, todėl remiantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 p. preziumuojama vartotojo kaltė ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu, todėl įrodinėjimo pareiga dėl šios kaltės paneigimo tenka atsakovui (LAT 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-1296/2000, 2005 m. balandžio 6 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-241/2005); 2) atsakovas neįrodė, kad elektros skaitiklis pažeistas ir žala ieškovui padaryta ne dėl jo kaltės, todėl apelianto argumentai dėl civilinės atsakomybės sąlygų jo veiksmuose nebuvimo nepagrįsti. (LAT 2006 m. birželio 27 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-390/2006).

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašė apeliacinį skundą atmesti. Atsikirsdama į apelianto argumentą dėl nepažeistos skydinės plombos, paaiškino, kad jų darbuotojui tikrinant ar elektros skaitiklio gaubto plombos nepažeistos ar nėra kitų pažeidimų, esantys pažeidimai galėjo būti nepastebėti ir skydinė užplombuota su esančiais pažeidimais.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

11Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2006 m. birželio 28 d. neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos (esančios ( - ) apžiūros metu buvo rastos suklastotos įvadinio elektros energijos skydo ir elektros skaitiklio gaubto tiekėjo bei metrologinės patikros plombos. Dalyvaujant atsakovui G. L. buvo surašytas ir jo pasirašytas Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 0005871 (b. l. 3) bei neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisijos posėdžio protokolas (b. l. 4). Aplinkybes, jog ( - ) esančio elektros skaitiklio gam. Nr. 0011050, tipas CA4-U672M korpusas buvo pažeistas, taip pat patvirtina 2007-07-09 ekspertizės aktas Nr. 11-2404(06), 11-273(06), 11-100(07) kuriame nustatyta, kad plomba „ESKL04/VDISKAS98“, kuria buvo užplombuotas tyrimui patekto elektros skaitiklio gaubtas viršuje, ir viena iš trijų palyginamųjų plombų buvo užspaustos tomis pačiomis plombavimo replėmis. Visos trys plombos, kuriomis buvo užplombuotas skaitiklio gaubtas, po pirminio užspaudimo buvo pažeistos (plombų kameros pašaliniu įrankiu buvo praplėstos ir ištrauktas užspaustas valas, vėliau įvėrus valą plombos buvo panaudotos pakartotinai), skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo pašaliniu įrankiu jėga priverstinai persukami (b. l. 53). Ieškovo prašoma priteisti žalos suma apskaičiuota pagal Elektros energijos suvartojimo apskaičiavimą už laikotarpį nuo 2005-08-01 iki 2006-06-28, vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių 97.4 p. Atsakovas žalos dydžio neginčijo.

12Lietuvos Respublikos CK 6.263 str. 1 d. nustato, jog kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Turtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 2 d.). Civilinė atsakomybė atsiranda nesilaikant įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Lietuvos Respublikos CK 6.383 str. 1 d. nustatyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo – pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja pateikti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už pateiktą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo rėžimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 62 p. įtvirtinta, kad už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą atsako objekto ir(ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai.

13Apeliaciniame skunde keliamas atsakovo kaltės dėl įsiskolinimo už elektros energiją klausimas. Apeliantas nurodė, jog teismas neatsižvelgė į tai, jog ikiteisminio tyrimo metu nesurinkta pakankamai duomenų pagrindžiančių atsakovo kaltę dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 306 str. l d. – valstybės kontrolinio prabavimo ženklo neteisėto perdirbimo ir panaudojimo, padarymo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas pagrįstai ieškinį patenkino bei konstatavo, kad atsakovas padarė pažeidimą, t. y. neteisėtai vartojo elektros energiją, dėl ko buvo padaryta žala ieškovui. Tai, kad atsakovui nebuvo pritaikyta baudžiamoji atsakomybė, nepašalina civilinės atsakomybės taikymo, esant įstatyme numatytoms sąlygoms. Tai dvi savarankiškos teisinės atsakomybės rūšys, kurios skiriasi savo atsiradimo pagrindais, savo esme ir tikslais. Civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (CK 6.245 str. 1 d.). Sutartiniu pagrindu atsiradusi turtinė prievolė (CK 6.245 str. ir 6.256 str.) - sutartinė civilinė atsakomybė, kurią pritaikius skolininkui atsiranda pareiga atlyginti kreditoriui pastarojo patirtus nuostolius, o, tam tikrais atvejais, ir sumokėti netesybas. Nustačius, kad elektros skaitiklio gaubto tiekėjo ir metrologinės plombos buvo pažeistos, o skaičiavimo mechanizmas priverstinai sukinėjamas, atsakovo kaltė yra preziumuojama, dėl ko atsakovui tenka pareiga pateikti įrodymus paneigiančius jo kaltę (CPK 12 str., 178 str.). Tokių įrodymų atsakovas nepateikė.

14Atmestinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, jog teismas neatsižvelgė į specialisto išvadą, kad plomba AET01/403, kuria buvo užplombuota skydinė, po pirminio užspaudimo pažeista nebuvo, dėl ko atsakovas negalėjo sugadinti trijų plombų. Ši aplinkybė nepaneigia fakto, kad pažeistos 3 plombos, kuriomis buvo užplombuotas atsakovo elektros skaitiklio gaubtas ir pašaliniu įrankiu priverstinai buvo persukami elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai. Lietuvos Respublikos CPK 185 str. įtvirtintas įrodymų vertinimo principas, pagal kurį bet kokios informacijos įrodomąją vertę nustato teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, pagrįstu visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, todėl teismas vertina byloje esančią informacinę medžiagą laikydamasis CPK nustatytų įrodymų sąsajumo, leistinumo ir įrodymų vertinimo taisyklių. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikėtinumo taisykle, pagal kurią tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas, dėl to, kad jis nėra ginčijamų teisinių santykių dalyvis ar stebėtojas, konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo buvimo. Taigi skirtingai nuo baudžiamojo proceso, civiliniams procese įrodinėjimas turi savo specifiką – teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą ne tik tada, kai dėl jų buvimo nėra absoliučiai jokių abejonių, bet ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau visuma byloje esančių įrodymų leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus.

15Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

16Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovui nepaneigus pažeidimo fakto ir nepateikus jo kaltę paneigiančių įrodymų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino atsakovo pareigą kompensuoti dėl sutartinių santykių pažeidimo (neįvykdė pareigos apsaugoti elektros skaitiklio ir jo plombų apsaugą nuo pažeidimų) ieškovo patirtus nuostolius. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepadarė procesinės teisės normų pažeidimų įvertindamas byloje surinktus įrodymus bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

18Apeliacinį skundą atmesti.

19Marijampolės rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai