Byla 1A-613-107-2012
Dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Stasio Valužio, teisėjų Arvydo Daugėlos, Eduardo Maškevičiaus, sekretoriaujant Redai Tamošauskaitei, dalyvaujant prokurorui Giedriui Danėliui, gynėjams advokatams Petrui Maceniui, Rimvydui Paulauskui, nuteistiesiems G. O., T. G., civilinės ieškovės AB LESTO įgaliotoms atstovėms J. Z., S. B., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų G. O., T. G. ir civilinės ieškovės AB ( - ) atstovės J. Z. apeliacinius skundus dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. nuosprendžio, kuriuo:

2G. O., gim. ( - ), pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 201 str. 1 d., 201 str. 2 d., 179 str. 1 d. ir nuteistas:

3pagal BK 201 str. 1 d. – laisvės atėmimu devyniems (9) mėnesiams;

4pagal BK 201 str. 2 d. – laisvės atėmimu vieneriems (1) metams trims (3) mėnesiams;

5pagal BK 179 str. 1 d. – laisvės atėmimu septyniems (7) mėnesiams.

6Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnes bausmes, ir paskirta galutinė subendrinta dvejų (2) metų laisvės atėmimo bausmė.

7Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-06-14 nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės iš dalies pridėta šiuo nuosprendžiu paskirta subendrinta laisvės atėmimo bausmė ir paskirta galutinė trejų (3) metų trijų (3) mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose.

8Į G. O. bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2010-10-13 iki 2010-10-14 ir suėmimo laikas nuo 2010-10-14 iki 2010-10-24.

9T. G., gim. ( - ), pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 201 str. 1 d., 201 str. 2 d., 179 str. 1 d. ir nuteistas:

10pagal BK 201 str. 1 d. – laisvės atėmimu penkiems (5) mėnesiams;

11pagal BK 201 str. 2 d. – laisvės atėmimu šešiems (6) mėnesiams;

12pagal BK 179 str. 1 d. – laisvės atėmimu keturiems (4) mėnesiams.

13Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridėtos švelnesnės bausmės, ir paskirta galutinė subendrinta vienerių (1) metų dviejų (2) mėnesių laisvės atėmimo bausmė, ją atliekant pataisos namuose.

14Į T. G. bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2010-10-13 iki 2010-10-14.

15Iš T. G. ir G. O. solidariai priteista AB ( - ) 848, 25 Lt.

16Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

17G. O. ir T. G. nuteisti už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo mėnesio pabaigos iki 2010 m. spalio mėnesio pradžios, tiksli data ir laikas nenustatyti, veikdami bendrininkų grupe, ( - ), neteisėtai pagamino aparatus namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams (naminei degtinei) gaminti ir laikė juos ten iki 2010 m. spalio 12 d. 20.40 val., kol juos surado Klaipėdos apskrities VPK Šilutės rajono PK pareigūnai.

18G. O. ir T. G. nuteisti ir už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 10 d. 15 val. iki 2010 m. spalio 12 d. 20.40 val. ( - ), veikdami bendrininkų grupe, panaudodami jiems priklausančius aparatus namų gamybos stipriems gėrimams (naminei degtinei) gaminti, turėdami tikslą realizuoti, neteisėtai pagamino 110 litrų namų gamybos stipraus alkoholinio gėrimo – naminės degtinės, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija – 25,2 – 53,0 procentų ir ten ją laikė iki 2010 m. spalio 12 d. 20.40 val. bei pasikėsino neteisėtai pagaminti 926,65 litro naminės degtinės iš 10901,8 litro raugalo, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 8,5 procento ir kuriame yra 926,65 litro absoliutaus etilo alkoholio, tačiau šios nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2010 m. spalio 12 d. 20.40 val. juos sulaikė Klaipėdos apskrities VPK Šilutės rajono PK pareigūnai.

19G. O. ir T. G. nuteisti ir už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 9 d. iki 2010 m. spalio 12 d. 20.40 val. ( - ) , veikdami bendrininkų grupe, neteisėtai prisijungė elektros kabelį prie akcinės bendrovės „( - ) “ elektros pastotės ( - ), tokiu būdu neteisėtai sunaudojo 1885 kWh elektros energijos bei padarė akcinei bendrovei „( - )“ 848,25 Lt dydžio turtinę žalą.

20Apeliaciniame skunde nuteistasis G. O. tvirtina, jog apylinkės teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio nuostatas. Nurodo, jog teismas rėmėsi jo telefoniniais pokalbiais. Šilutės rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 8 d. ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 94-1-00704-10 sankcionavo apelianto mobiliojo ryšio telefono pasiklausymą, kurio abonentinis numeris ( - ) , tačiau ikiteisminis tyrimas šioje byloje buvo pradėtas pagal požymius nusikaltimo, numatyto BK 178 str. 2 d., ir jam įtarimai nepareikšti. Advokatas prašė prijungti ikiteisminio tyrimo bylą Nr. 94-1-00704-10 bei leisti susipažinti su šia bylos medžiaga (t. 3, b. l. 110), tačiau teisėja šį prašymą atmetė motyvuodama tuo, jog byloje yra teismo nutartis, leidžianti klausytis telefoninių pokalbių. Nuteistojo G. O. nuomone, teismas atmetė advokato prašymą nepagrįstai, nes nepatikrino, ar telefoninių pokalbių pasiklausymas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 94-1-00704-10 sankcionuotas pagrįstai.

21Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 1.1 punkte nurodyta, kad nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikaltimo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaitinamojo kaltumo arba nekaltumo, paskiriamos bausmės ar kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais, 3.1.7 punkte nurodyta, kad teismo išvados vertinant įrodymus turi būti pagrįstos.

22Apelianto teigimu, atsižvelgiant į jo nurodytus įstatymo pažeidimus, skundžiamas nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl, siekiant objektyviai ištirti įvykio aplinkybes bei išspręsti jo kaltumo ar nekaltumo klausimą, reikalinga atlikti įrodymų tyrimą ir prie šios baudžiamosios bylos prijungti ikiteisminio tyrimo bylą Nr. 94-1-00704-2012.

23Nuteistasis G. O. prašo skundžiamą nuosprendį panaikinti ir priimti išteisinamąjį nuosprendį.

24Apeliaciniame skunde nuteistasis T. G. prisipažįsta, jog padarė du nesunkius ir vieną apysunkį nusikaltimus, laisvės atėmimo bausme yra nuteistas pirmą kartą, skundžiamu nuosprendžiu paskirta bausmė neviršija 3 metų, todėl jam galima taikyti BK 75 str. 1 d. ir bausmės vykdymą atidėti. Nors skundžiamame nuosprendyje apylinkės teismas konstatavo, kad be realaus bausmės atlikimo bausmės tikslai pasiekti nebus, tačiau, apelianto tvirtinimu, atsirado naujos aplinkybės, dėl kurių bausmės vykdymą šiuo metu atidėti galima. T. G. nurodo, kad du kartus už analogiškus nusikaltimus buvo nuteistas piniginėmis baudomis, šiuo metu jas sumokėjo ir jokių įsiskolinimų neturi, įsidarbino UAB „( - )“ ( - ), turi šeimą, tris mažamečius vaikus, kuriuos išlaiko, be to, teikia paramą savo uošviams. Apeliantas nurodo, kad nuo nusikalstamos veikos padarymo praėjo apie 1 metus 7 mėnesius laiko, per tą laiką jis jokių teisės pažeidimų nepadarė, gyvena sąžiningai ir dorai, tą ketina daryti ir ateityje, būdamas laisvėje ir dirbdamas greičiau atlygintų teismo priteistą civilinį ieškinį. Teisme valstybinį kaltinimą palaikęs prokuroras taikyti BK 75 straipsnį prašė, ir tai patvirtina, kad net valstybinis kaltintojas manė, jog bausmės tikslai gali būti pasiekti be realaus jos atlikimo. Nuteistasis T. G. prašo skundžiamą nuosprendį pakeisti, taikyti jam BK 75 straipsnio 1, 2 dalis ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti, paskiriant jam įpareigojimus.

25Apeliaciniame skunde civilinio ieškovo AB ( - ) atstovė J. Z. nurodo, kad civiliniam ieškovui AB ( - ) nuteistųjų nusikalstama veika padarytą žalą AB ( - ) nustatė vadovaudamasi Civilinio kodekso ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų LR energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1–38, 126.14 punkte nustatyta tvarka pagal šiame punkte įtvirtintą žalos dydžiui nustatyti taikytiną formulę: (bendra imtuvų galia, kW) x (laikotarpis) x (24 val.) x (tarifas, Lt/kWh) = (žalos dydis, Lt). Apeliantė pažymi, kad, nustatant žalos dydį, buvo ginčijamasi tik dėl žalos padarymo laikotarpio, dėl kitų žalos dydžio nustatymui reikšmingų veiksnių ar aplinkybių (bendros imtuvų galios ir taikyto tarifo) ginčų nekilo. Civilinė ieškovė AB ( - ) nustatydama laikotarpį, per kurį buvo neteisėtai vartojama elektros energija, vadovavosi objektyviais duomenimis, leidžiančiais daryti tikėtiną ir pagrįstą išvadą, kad elektros energija neteisėtai buvo vartojama tam tikrą laiką. Civilinė ieškovė pateikė žalos darymo laikotarpį pagrindžiančius objektyvius duomenis: eksploatacinių žinių lapelį, patvirtinantį paskutinio transformatorių pastotės DG–704 patikrinimo datą, t. y. 2009-11-13, ir, remdamasis šia data, nustatė žalos darymo laikotarpį nuo 2009-11-13 iki 2010-10-12, per kurį nuteistieji G. O. ir T. G., savavališkai prisijungę prie civilinės ieškovės AB ( - ) elektros tinklų, elektros energiją vartojo neteisėtai. Taip pat pateikė operatyvinius žurnalus, patvirtinančius, kad minėtu laikotarpiu nuo 2009-11-13 iki 2010-10-12 transformatorių pastotės ( - ) papildomų (vėlesnių, po 2009-11-13) patikrinimų nebuvo.

26Civilinės ieškovės atstovė akcentuoja, kad tuo atveju, jei objektyvių duomenų nėra (pavyzdžiui, jei paskutinis elektros įrenginių, nuo kurių buvo savavališkai prisijungta ir neteisėtai vartojama elektros energija, patikrinimas buvo atliktas anksčiau nei prieš vienerius metus), taikoma bendra Taisyklėse įtvirtinta prezumpcija, t. y. vienerių metų žalos darymo laikotarpis. Nepaisydamas to, kas išdėstyta anksčiau, apylinkės teismas nuosprendyje konstatavo, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, jog nuteistieji G. O. ir T. G. prie civilinės ieškovės AB ( - ) transformatorių pastotės ( - ) savo elektros įrenginius neteisėtai buvo prisijungę laikotarpiu nuo 2010-10-09 iki 2010-10-12, todėl žalos dydžio nustatymui taikytinas būtent šis laikotarpis ir civilinei ieškovei AB ( - ) žalos atlyginimui priteisė tik šiuo laikotarpiu neteisėtai suvartotos elektros energijos kiekio vertę pinigais – 848,25 Lt.

27Apeliantė su tokia apylinkės teismo išvada nesutinka. Apeliantė pripažįsta, kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas ir tik kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo Baudžiamojo proceso kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Apeliantė pastebi, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad Baudžiamojo proceso kodekso 113 straipsnio nuostata reiškia, kad tais atvejais, kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo Baudžiamojo proceso kodeksas nereglamentuoja, taikomos ne tik atitinkamos Civilinio proceso kodekso normos, tačiau ir Civilinio kodekso normos (2008-09-21 LAT teisės normų, reguliuojančių nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, taikymo baudžiamosiose bylose apžvalga Nr. 29, 2010-03-30 LAT nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-181/2010 ir kt.) bei kiti teisės aktai (2010-11-09 LAT nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-484/2010, 2011-03-22 LAT nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-131/2011, kt.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra detalizuota, kokios Civilinio kodekso nuostatos, nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, taikytinos. Pasak LAT, baudžiamojoje byloje, nagrinėjant civilinį ieškinį, taikytinos Civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios atsakomybės subjektą, kaltę (sic!) ir kitas civilinės atsakomybės sąlygas (2010-12-21 LAT nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-609/2010).

28„Be to, LAT praktikoje konstatuota ir tai, jog galimos situacijos, kai baudžiamosios teisės požiūriu asmens veiksmai yra teisėti ir baudžiamoji byla jam nutraukiama, tačiau civilinės teisės požiūriu jam kyla civilinė atsakomybė (žr. 2009-10-05 LAT nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009). Tai konstatuota ir apygardos teismų praktikoje – „tai, kad atsakovui nebuvo pritaikyta baudžiamoji atsakomybė, nepašalina civilinės atsakomybės taikymo esant įstatyme numatytoms sąlygoms. Tai dvi savarankiškos teisinės atsakomybės rūšys, kurios skiriasi savo atsiradimo pagrindais, savo esme ir tikslais“ (žr. 2008-09-15 Kauno apygardos teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-743-601/2008).“

29Apeliantė mano, jog, vadovaujantis anksčiau nurodyta Lietuvos teismų praktika, galima daryti pagrįstą išvadą, kad baudžiamoji ir civilinė atsakomybė yra atskiros atsakomybės rūšys, jų taikymui įstatymai nustato skirtingas sąlygas, todėl, nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, nekaltumo prezumpcija negali būti taikoma, priešingai, turi būti taikomos Civilinio kodekso nuostatos, kurios vienais atvejais civilinės atsakomybės taikymą nustato nesant kaltės, kitais atvejais nustato kaltės prezumpciją, kurią paneigti yra skolininko pareiga.

30Apeliantė tvirtina, kad šioje baudžiamojoje byloje civilinė ieškovė AB ( - ) , reikšdama civilinį ieškinį ir nustatydamas kaltinamųjų jam padarytą žalą vadovavosi Civilinio kodekso nuostatomis, t. y Civilinio kodekso 6.248 straipsniu, nustatančiu skolininko, šiuo atveju kaltinamųjų, kaltės prezumpciją. Apeliaciniame skunde pažymima, kad nuteistieji, atsikirsdami į civilinio ieškovo civilinį ieškinį, jokių jų kaltę paneigiančių įrodymų nepateikė. Priešingai, visi byloje esantys rašytiniai įrodymai (eksploatacinių žinių lapelis, operatyviniai žurnalai) patvirtina, kad žalos darymo laikotarpis yra būtent toks, kuriuo remdamasis civilinis ieškovas AB ( - ) nustatė jam padarytą žalą. Apeliantė pažymi, kad byloje objektyvių duomenų, kuriais remiantis būtų nustatytas nusikalstamos veikos darymo laikotarpis, nėra. Kaltinamasis aktas ir jame nurodytas neteisėto elektros energijos vartojimo laikotarpis yra grindžiamas išimtinai nuteistojo T. G. parodymais. T. G. pozicija, jog elektros energiją jis neteisėtai vartojo tik kelias paras, vertintina kaip gynybinė pozicija, siekiant išvengti civilinės atsakomybės, kurios dydį tiesiogiai lemia neteisėto elektros energijos vartojimo laikotarpis.

31Apylinkės teismo nuosprendis, be kita ko, reiškia tokios teisinės ir faktinės situacijos atsiradimą, kai civilinei ieškovei AB ( - ) , kuri, pažymėtina, vykdo skirstomųjų tinklų operatoriaus ir visuomeninio elektros energijos tiekėjo veiklą Lietuvoje, yra atlyginama žala nepagrįstai mažesne apimtimi tik dėl tos priežasties, jog asmeniui, atsakingam už padarytos žalos atlyginimą, civilinė atsakomybė dėl neteisėto elektros energijos vartojimo pritaikoma baudžiamajame procese. Tokiu būdu civilinės ieškovės AB ( - ) patirtos žalos dydis priklauso nuo proceso rūšies (t. y. atlygintinos žalos dydis priklauso nuo to, ar ieškinys dėl padarytos žalos atlyginimo nagrinėjamas civilinio ar baudžiamojo proceso tvarka), todėl atitinkamai šiame baudžiamajame procese civilinės ieškovės AB ( - ) teisė gauti visišką žalos atlyginimą nuosprendžiu buvo paneigta (Civilinio kodekso 6.251 straipsnio 1 dalis).

32Apeliantė nurodo, kad Lietuvos teismų praktikoje gausu pavyzdžių, kai civilinėse bylose, nagrinėjant bylas dėl neteisėto elektros energijos vartojimo, skolininko kaltės prezumpcija, įtvirtinta Civilinio kodekso 6.248 straipsnyje, yra taikoma ir nesant objektyvių duomenų apie trumpesnį neteisėto elektros energijos vartojimo laikotarpį negu Taisyklėse įtvirtintas vienerių metų laikotarpis, žalos dydis nustatomas pritaikant Taisyklėse įtvirtintą vienerių metų žalos darymo arba neteisėto elektros energijos vartojimo laikotarpį (arba laikotarpį nuo paskutinio patikrinimo, jei paskutinis patikrinimas atliktas per paskutinius vienerius metus iki pažeidimo nustatymo) (žr. 2009-09-29 LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-348/2009, 2011-09-26 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-356/2011, 2012-04-20 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012, kt.).

33Apeliantės teigimu, apylinkės teismo nuosprendis sudaro realų pagrindą atsirasti tokiai praktikai, kai nuo proceso rūšies priklauso civilinio ieškinio baigtis, „t. y priklausomai nuo to, ar civilinis ieškinys nagrinėjamas civilinio proceso tvarka, ar baudžiamojo proceso tvarka, skiriasi atlyginamos žalos dydis ir ieškinio patenkinimo apimtis.“ Civilinės ieškovės AB (duomenys neskelbtini )atstovės įsitikinimu, formuojama praktika, kai nuo proceso rūšies priklauso civilinio ieškinio baigtis, yra ydinga ir pažeidžia civilinio ieškovo AB ( - ) teises. Mano, jog civilinio ieškinio baigtis jį nagrinėjant tiek baudžiamojo proceso tvarka, tiek civilinio proceso tvarka turi būti vienoda, tai patvirtina ir Baudžiamojo proceso kodekso 112 straipsnio 3 dalies nuostata, nustatanti, kad „jei civilinis ieškinys atmestas nuosprendžiu baudžiamojoje byloje, civilinis ieškovas netenka teisės pareikšti tą patį ieškinį civilinio proceso tvarka. Jei ieškinys atmetamas civilinio proceso tvarka, ieškovas netenka teisės pareikšti tą patį civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje“.

34Apeliantės tvirtinimu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau LAT) praktikoje suformuluota, kad tais atvejais, kai elektros energija vartojama pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, (...), suvartotos elektros energijos kiekio pagal apskaitos prietaisų rodmenis objektyviai nustatyti neįmanoma, nes šie apskaitos prietaisai neužfiksuoja tikrojo suvartotos energijos kiekio, suvartotos elektros energijos kiekis ir atitinkamai šios energijos tiekėjo patirtų nuostolių dydis nustatomas remiantis kitais apskaičiavimo būdais. LAT yra nurodęs, kad specialūs elektros perdavimo ir (ar) skirstomųjų tinklų operatoriaus patirtų dėl neteisėto elektros energijos vartojimo nuostolių apskaičiavimo būdai yra nustatyti Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ir jų taikymas yra pagrįstas (2009-09-29 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2009). LAT, be kita ko, yra konstatavęs, kad tokie Taisyklėse įtvirtinti nuostolių apskaičiavimo būdai neprieštarauja Civilinio kodekso 3.249 straipsniui (2010-03-15 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2010). LAT praktikoje taip pat konstatuota, kad, nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, taikytinos ne tik Civilinio proceso kodekso, Civilinio kodekso, bet ir kitų teisės aktų nuostatos. Todėl, apeliantės nuomone, galima daryti pagrįstą išvadą, kad Taisyklių nuostatų taikymas dėl žalos darymo laikotarpio, nustatant civiliniam ieškovui AB ( - ) padarytos žalos dydį, šioje byloje atitiktų LAT praktiką ir būtų pagrįstas.

35Apeliantė pažymi, kad „Taisyklių 126.14 punkte įtvirtintu teisiniu reguliavimu, kuriuo remiantis buvo nustatytas nuteistųjų G. O. ir T. G. civiliniam ieškovui AB ( - ) padarytos žalos dydis, yra siekiama nepažeisti sąžiningų elektros energijos vartotojų teisių ir teisėtų interesų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, tyręs Taisyklių 126.14 punktui analogiško Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų 2005-10-07 LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-350, 97.4 punkto atitiktį LR Konstitucijai, konstatavo, kad „išplėstinė teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kad turi būti išlaikoma interesų pusiausvyra ne tik reguliuojant vartotojų ir elektros energijos tiekėjų santykius, bet ir reguliuojant pačių vartotojų interesus. (...) galutiniam elektros energijos kainos dydžiui turi įtakos ir ta operatorių sąnaudų dalis, kuri patiriama dėl nesąžiningų elektros energijos vartotojų, apgaule vengiančių tinkamai atsiskaityti už suvartotą elektros energiją, ir taip darančiu žalą ne tik operatoriams, bet ir visuomenei. Tad Taisyklių 97.4 punkte nustatytu atsiskaitymo už elektros energiją teisiniu reguliavimu siekiama išvengti neteisėtu ir nesąžiningu elektros energijos vartojimu daromos žalos bei nepažeisti sąžiningų vartotojų teisių ir teisėtų interesų. Rūpestingas, atidus ir sąžiningas vartotojas negali atsidurti blogesnėje padėtyje, mokėdamas didesnę kainą už gaunamą elektros energiją, nei tas, kuris elgiasi neatidžiai, nerūpestingai, neapdairiai, nesąžiningai arba kuris piktnaudžiauja savo teisėmis“ (2009-02-27 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. 1-822-8/2008).“

36Apeliaciniame skunde pažymima, kad tuo atveju, jei teismas, ištyręs visus įrodymus, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, kaltinamųjų turtinę padėtį, padarytų išvadą, kad dėl visiško žalos (nuostolių) atlyginimo kaltinamiesiems atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių, turi teisę priteisiamos žalos dydį mažinti (Civilinio kodekso 6.251 straipsnio 2 dalis), tačiau bet kokiu atveju civilinio ieškovo AB ( - ) naudai priteisiamos žalos atlyginimas, atsižvelgiant į sąžiningų elektros energijos vartotojų interesus, viešąjį interesą, turėtų būti žymiai didesnis negu nuosprendžiu priteista 848,25 Lt žalos atlyginimo suma.

37Civilinės ieškovės AB ( - ) atstovė J. Z. prašo Šilutės rajono apylinkės teismo nuosprendį pakeisti, civilinį ieškinį patenkinti visiškai, AB ( - ) žalai atlyginti iš nuteistųjų G. O. ir T. G. solidariai priteisti 63675,75Lt.

38Apeliaciniame teismo posėdyje nuteistieji ir jų gynėjai prašė jų apeliacinius skundus patenkinti, civilinio ieškovo apeliacinį skundą atmesti, civilinio ieškovo atstovė prašė jų bendrovės skundą patenkinti, prokuroras prašė nuteistųjų apeliacinius skundus atmesti, o civilinio ieškovo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

39Nuteistųjų apeliaciniai skundai atmestini, civilinio ieškovo AB ( - ) apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, apylinkės teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai išspręsto civilinio ieškinio (BPK 326 str. 1 d. 3 p., 328 str. 4 p.).

40Apeliaciniame skunde nuteistasis G. O. tvirtina, kad skundžiamas nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes apylinkės teismas nepatikrino, ar telefoninių pokalbių pasiklausymas ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 94-1-00704-10 buvo sankcionuotas pagrįstai, nes šioje byloje jam įtarimai pareikšti nebuvo, buvo pažeistos BPK 20 straipsnio nuostatos.

41Šilutės rajono apylinkės prokuratūros 2010-10-07 prašymu Šilutės rajono apylinkės teismas 2010-10-08 nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 94-1-00704-10 dėl svetimo turto vagystės, numatytos BK 178 str. 2 d., leido nuo 2010-10-08 iki 2010-12-08 klausytis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų, kurie naudojosi mobiliojo ryšio telefonų abonentiniais numeriais ( - ), telefoninių pokalbių ir atlikti kitos elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę bei daryti jos įrašus (t. 4, b. l. 35–36).

42Šilutės rajono apylinkės prokuratūros 2010-10-27 prašymu ir nustatęs, kad, atliekant ikiteisminį tyrimą Nr. 94-1-00704-10, buvo gauta informacija apie G. O. padarytą nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 str. 2 d., Šilutės rajono apylinkės teismas 2010-10-27 nutartimi leido ikiteisminio tyrimo metu gautą informaciją – G. O. telefoninius pokalbius mobiliojo ryšio telefono abonentiniu Nr. ( - ) bei kitą elektroninių ryšių tinklais perduodamą informaciją – panaudoti ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 94-1-00768-10 (t. 1, b. l. 95–96).

43Tokiu būdu informacija, gauta ikiteisminiame tyrime Nr. 94-1-00704-10, baudžiamojoje byloje Nr. 94-1-00768-10 buvo panaudota teisėtai, laikantis BPK 162 straipsnio reikalavimų. Apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nuosprendį, šią informaciją įvertino ir ja vadovavosi kaip įrodymu pagrįstai.

44Klaipėdos apskrities VPK Šilutės rajono PK kriminalinės policijos duomenimis nustatyta, kad nuo 2010-09-15 19:09:25 val. iki 2010-10-17 22.42.42 val. mobiliojo ryšio telefonu, kurio abonentinis Nr. ( - ), naudojosi G. O. (t. 1, b. l. 91).

45Iš 2010-10-18 protokolo apie techninių priemonių panaudojimą atliekant procesinio prievartos veiksmus, pridėtos mobiliojo ryšio telefono Nr. ( - ) išklotinės Nr. 5 matyti, kad 2010-10-12 nuo 16.26 val. iki 23.54 val. į mobiliojo ryšio telefoną, kurio Nr. ( - ) , G. O. buvo skambinta daug kartų. Iš šio abonentinio numerio kitiems abonentams skambino ir pats G. O.. Iš užfiksuotų pokalbių turinio matyti, kad moteris, skambinusi iš abonentinio Nr ( - ) į mobiliojo ryšio telefoną, kurio abonentinis Nr. ( - ), atsiliepusį asmenį vadino G., klausė, ar bus šiandien „brogės.“ G. O. užtikrino, kad „Būtinai“, kad, kai pradės bėgti „samagonas“, tada praneš. Paskambinusiam M. G. O. taip pat pasakė, kad darbuojasi: „Juo, puikei einasi, tuoj leisiu lauk pirmą“. Iš vėlesnių pokalbių matyti, kad prasidėjo sulaikymo operacija. Paskambinęs Ž., G. O. pasakė, kad policijos pareigūnai sulaikė T. G., o jis pabėgo, pasakojo, kad ruošėsi vežti parduoti tris talpyklas pagamintos naminės degtinės, bet jį įspėjo apie atvažiuojančius du automobilius (t. 1, b. l. 98–107).

46Klaipėdos apskrities VPK Šilutės rajono PK kriminalinės policijos duomenimis nustatyta, kad mobiliojo ryšio telefono abonentinis Nr. ( - ) priklausė D. O. (t. 1, b. l. 113).

47Užfiksuotų pokalbių turinys patvirtina, kad mobiliojo ryšio telefono abonentiniu Nr. ( - ) kalbėjo G. O.. Iš pokalbių turinio aiškiai matyti, kad G. O. žmona D. O. vadina G. O. vardu, t. y. G., pokalbiai vyko įvykio metu, kai buvo gaminama, o vėliau ir surasta gaminama naminė degtinė. Šią aplinkybę patvirtina ir Klaipėdos apskrities VPK Šilutės rajono PK 2010-12-01 pažyma, iš kurios matyti, kad 2010-10-12 nuo 13.30 val. iki 20.40 val. mobiliojo ryšio telefonai, t. y. T. G., kurio abonentinis Nr. ( - ), bei G. O., kurio abonentinis Nr. ( - ), veikė įvykio vietoje arba šalia įvykio vietos (t. 1, b. l. 114). Teisiamajame posėdyje G. O. prisipažino, kad mobiliojo ryšio telefono abonentiniu Nr. ( - ) jis naudojosi (t. 3, b. l. 61).

48Apylinkės teismas, vertindamas byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus, BPK 20 straipsnio nuostatų nepažeidė. Abejonių, kad nuteistasis G. O. padarė nusikalstamas veikas, už kurias nuteistas skundžiamu nuosprendžiu pagal BK 179 str. 1 d., 201 str. 1 d., 201 str. 2 d., kolegijai nekyla.

49Apeliaciniame skunde nuteistasis T. G. prašo jam taikyti BK 75 str. 1 d., 2 d. ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti.

50Pagal BK 75 straipsnį (2007 m. liepos 21 d. redakcija Nr. 81-3309) asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip trejiems metams, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. BK 75 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas neužkerta kelio taikyti bausmės vykdymo atidėjimo instituto ir tais atvejais, kai padaromi keli nesunkūs ir (ar) apysunkiai nusikaltimai, už kuriuos paskirta galutinė bausmė neviršija trejų metų laisvės atėmimo. Tačiau bausmės vykdymas gali būti atidėtas tik tada, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Šiuo atveju teismas, spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, turi įvertinti, ar atidėjus bausmės vykdymą asmuo bus sulaikytas nuo nusikalstamų veiksmų darymo, pakankamai nubaustas, ar jam bus apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistas asmuo laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas.

51Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad taikant bausmės vykdymo atidėjimą humaniškumo principo reikalavimai turi būti derinami su teisingumo principu, pagal kurį kaltininko nubaudimas ar atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės negali paneigti baudžiamosios teisės esmės ir paskirties, formuoti nebaudžiamumo nuotaikų, nepagarbos baudžiamajam įstatymui ar ignoruoti nukentėjusiųjų teisėtų interesų ir panašiai, kad iš baudžiamosios teisės kyla reikalavimas, jog kiekvienas apkaltinamasis nuosprendis turi sukurti teisines prielaidas tam, kad valstybės reakcija į kaltininko sukeltą konfliktą su baudžiamuoju įstatymu – paskirta bausmė ar kita baudžiamojo poveikio priemonė – užtikrintų ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją (kasacinė nutartis Nr. 2K-P-549/2007).

52Sprendžiant klausimą, ar bausmės vykdymas gali būti atidėtas, vertinamos visos bylos aplinkybės, susijusios ir su padaryta veika, ir su nuteistojo asmenybe: nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdis, laipsnis, nuteistojo asmenybės teigiamos ir neigiamos savybės, jo elgesys šeimoje ir visuomenėje, polinkiai, nusikalstamos veikos padarymo priežastys, elgesys po nusikalstamos veikos padarymo. Pavyzdžiui, atsižvelgiama į tai, ar nuteistasis supranta padarytos veikos pavojingumą ir kritiškai vertina savo elgesį, pripažįsta kaltę ir neneigė jos ikiteisminio tyrimo metu, nesistengė išvengti atsakomybės, savo elgesiu po nusikalstamos veikos padarymo siekė įrodyti, jog ateityje nedarys naujų pavojingų veikų, kad nelinkęs sukurti konfliktinių situacijų, kad padaryti nusikaltimai yra daugiau atsitiktinio pobūdžio ir neparodo tikrosios jo vertybinės orientacijos. Šie ir kiti duomenys turi sudaryti prielaidas teismo išvadai, kad bausmės paskirtis bus įgyvendinta ir be realaus laisvės atėmimo, kad šiuo atveju pakanka nuteistajam paskirti baudžiamojo poveikio priemonę ir (ar) vieną ar kelis įpareigojimus, ribojančius nuteistojo elgesį ir kartu turinčius prevencinį poveikį.

53Nuteistasis T. G. anksčiau teistas už analogiškų nusikalstamų veikų, numatytų BK 201 str. 1 d., 201 str. 2 d., padarymą net du kartus, teistumams neišnykus, vėl padarė du nesunkius (BK 11 str. 3 d.) ir vieną apysunkį (BK 11 str. 4 d.) nusikaltimus, todėl jis laikomas recidyvistu (BK 27 str.).

54Nuteistasis T. G. teisiamajame posėdyje savo kaltę pripažino tik iš dalies, norėdamas padėti išvengti baudžiamosios atsakomybės G. O., savo parodymus keitė, neigė, kad ir G. O. dalyvavo tose pačiose nusikalstamose veikose, buvo bendrininku (t. 3, b. l. 59–60). Nors ikiteisminio tyrimo metu T. G. parodymus, kad nusikalstamose veikose dalyvavo ir G. O., patvirtino kiti byloje surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti bei skundžiamame nuosprendyje aptarti įrodymai, T. G. ir apeliaciniame teismo posėdyje tvirtino, kad nusikalstamas veikas darė vienas (t. 4, b. l. 28).

55Nuteistasis Šilutės rajono apylinkės teismo 2005-10-06, 2006-11-08 nuosprendžiais buvo nuteistas pagal BK 201 str. 1 d., 201 str. 2 d., 179 str. 1 d. baudomis, tačiau baudų nesumokėjęs vėl padarė analogiškas nusikalstamas veikas, už kurias nuteistas skundžiamu nuosprendžiu. T. G. savo parodymus dėl bendrininkavimo su G. O. keitė ir taip bandė teismą suklaidinti. Tai parodo, kad T. G. nuoširdus nebuvo, iš ankstesnių teistumų išvadų nepadarė, kritiškai savo elgesio nevertino, anksčiau paskirtos bausmės poveikio nepadarė, padaryti nusikaltimai nebuvo atsitiktinio pobūdžio, nusikalto veikdamas bendrininkų grupe, o tai laikytina atsakomybę sunkinančia aplinkybe (BK 60 str. 1 d. 1 p.), todėl pagrindo atidėti laisvės atėmimo bausmės vykdymą nėra.

562012-05-18 pažyma dėl skolos sumokėjimo patvirtina, kad T. G. ankstesniais nuosprendžiais paskirtas baudas sumokėjo, pervedė į antstolės V. D. depozitinę sąskaitą 425 Lt nusikaltimu padarytai žalai atlyginti, tačiau tai padarė tik po skundžiamo nuosprendžio priėmimo (t. 3, b. l. 155, t. 4, b. l. 7). Ši aplinkybė pagrįstai leidžia teigti, kad T. G. sumokėjo baudą bei dalį turtinės žalos ne dėl to, kad gailėjosi dėl padarytų nusikaltimų, o siekdamas, kad būtų sušvelninta skundžiamu nuosprendžiu paskirta bausmė.

57Atsižvelgęs į visas aplinkybes, apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, jog bausmės tikslai bus pasiekti T. G. už atskiras nusikalstamas veikas paskyrus laisvės atėmimo bausmes, nes teismo nustatytų aplinkybių – tai, kad T. G. buvo užsiregistravęs Darbo biržoje, o nuo 2012-09-19 įsidarbino UAB „( - )“, charakterizuojamas teigiamai, turi tris mažamečius vaikus, vienareikšmiškai teigti, kad nuteistajam atidėjus bausmės vykdymą BK 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti bausmės tikslai bus pasiekti, nepakanka. Į nuteistąjį teigiamai charakterizuojančias aplinkybes apylinkės teismas atsižvelgė parinkdamas laisvės atėmimo bausmės dydžius už atskiras nusikalstamas veikas, paskirtos bausmės yra artimos BK 201 str. 1 d., 201 str. 2 d., 179 str. 1 d. sankcijose numatytų laisvės atėmimo bausmių minimumui.

58Esant tokioms aplinkybėms, taikyti nuteistajam T. G. BK 75 straipsnį ir paskirtos bausmės vykdymą atidėti, nėra jokio pagrindo.

59Apeliaciniame skunde civilinės ieškovės AB ( - ) atstovė J. Z. teigia, kad nuteistieji, gamindami naminę degtinę, AB ( - ) padarė daug didesnę negu 848,25 Lt žalą, kurią skundžiamu nuosprendžiu priteisė apylinkės teismas, prašo AB ( - ) žalai atlyginti iš nuteistųjų G. O. ir T. G. solidariai priteisti 63675,75 Lt.

60Skundžiamame nuosprendyje konstatuota, kad T. G. ir G. O. gamino naminę degtinę neteisėtai prisijungę elektros kabelį prie AB „( - ) “ elektros pastotės ( - ) laikotarpiu nuo 2010-10-09 iki 2010-10-12 20.40 val. ( - ) , sunaudojo 1885 kWh elektros energijos ir taip padarė 848,25 Lt turtinę žalą.

61Apeliaciniame teismo posėdyje nuteistasis T. G. parodė, kad 10 tonų raugalo buvo užraugta per vieną dieną, kad užraugus po dviejų dienų galima virti. Viskas būtų išvirę per dvi paras. Bravorą statė jis vienas, apie mėnesį ar pusantro. 110 litrų naminės degtinės buvo iš to paties raugalo, ne iš ankstesnio. Raugė 10 dieną. Elektra buvo atvesta iš pastotės. Nuteistasis tvirtino, kad naminės degtinės šešias dienas tikrai nevirė. Rūgimo procesui palaikyti temperatūros nereikia, nes rūgsta nuo šilumos. Patalpa buvo apšiltinta (t. 4, b. l. 28).

62Apeliaciniame teismo posėdyje apklaustas kaip liudytojas K. L. parodė, kad, dirbdamas ( - ), 2010-10-12 jis sužinojo, kad ( - ), netoli ( - ), prie ( - ), yra įrengtas bravoras. Tuo metu jau vyko virimo procesas. Iš informatoriaus žinojo, kad naminė degtinė buvo verdama jau savaitė laiko. Pabendravęs su žmonėmis sužinojo, kad tas bravoras veikė seniai, žmonės jį vadino gamykla, sakė, kad verdama naminė degtinė masiškai. Tam reikėjo paruošti pačią vietą, iškloti kabelius, pastatyti siurblius, iškasti griovius. Kai liudytojas su kolegomis atėjo į įvykio vietą, viena dalis brogos jau buvo verdama, o kita dalis brogos tebebuvo užraugta, buvo sukrauti miltai ir mielės. Liudytojo nuomone, „Ten dideli galingumai pas juos buvo, jie būtų spėję visą kiekį, kuris buvo užraugtas, išvirti.“ (t. 4, b. l. 27).

63Apeliaciniame teismo posėdyje specialistas V. J. paaiškino, kad pagal tai, kiek buvo ėminių – talpyklų buvo labai daug. Raugalo rauginimo procesui pagreitinti šiais laikais yra visokių fermentų. Įvykio vietoje buvo daug statinių, vyko nepertraukiamas ciklas. Karšto vandens reikėjo turėti pastoviai. Specialistas paaiškino: „5 statines jie prieš savaitę užraugina ir po to kiekvieną savaitę po dvi tonas varo. Pati broga buvo virinama garais. Garai ėjo į brogą.“ „Garai viską pagreitina. Teoriškai galima per tris dienas viską padaryti. Buvo elektra privesta, buvo galima šildyti, apklota patalpa šiaudais.“ „Be karščio nebūtų distilianto, nebūtų ir naminės degtinės. Jeigu virė dideliais kiekiais, tai elektros reikėjo naudoti labai daug.“ „Ten buvo dešimt tonų brogos. Ne vieną dieną viskas buvo užraugta. Buvo ciklas. Teoriškai viską galima padaryti greitai, viskas galėjo išrūgti per tris paras“ (t. 4, b. l. 27–28).

64Nors nuteistasis T. G. tvirtino, kad naminės degtinės šešias dienas nevirė, tačiau akivaizdu, kad buvo atliekami ir aparato naminei degtinei gaminti montavimo darbai, taip pat vyko kiti pasiruošimo darbai, kuriems reikėjo laiko, o kartu ir naudotis elektros energija.

65Liudytojo K. L. parodymai, kad nuteistieji naminę degtinę virė savaitę laiko, neprieštarauja ir specialisto V. J. paaiškinimui, kad sprendžiant iš ėminių, talpyklų buvo daug, ciklas vyko nesustojamai, naminė degtinė buvo verdama dideliais kiekiais, o naminę degtinę galima pagaminti per tris dienas tik teoriškai, todėl nėra pagrindo abejoti liudytojo K. L. parodymais, kad, kai bravoras buvo aptiktas, naminė degtinė buvo verdama jau savaitę laiko.

66BPK 109 straipsnis nustato, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės žalos, turi teisę baudžiamojoje byloje pareikšti kaltinamajam civilinį ieškinį ir toks ieškinys nagrinėjamas kartu su baudžiamąja byla.

67BPK 113 straipsnis nustato, kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal BPK nuostatas, o ne pagal CPK nustatytas taisykles, nes toks civilinis ieškinys yra baudžiamojo proceso institutas, todėl baudžiamojoje byloje teismas, nagrinėdamas su civiliniu ieškiniu susijusius klausimus, vadovaujasi BPK normomis (pvz., CPK taisyklės, įtvirtinančios įrodinėjimo pareigą, nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje – netaikomos). Ir tik tuomet, kai dėl civilinio ieškinio iškyla klausimai, kurių sprendimas nereguliuojamas BPK normomis, taikomos atitinkamos civilinės teisės ar civilinio proceso normos (LAT kasacinė byla Nr. 2K–562/2012).

68Baudžiamojoje byloje atlyginama tik ta žala, kuri yra padaryta nusikalstamais veiksmais.

69Esant aptartoms aplinkybėms, laikoma įrodyta, kad nuteistieji T. G. ir G. O. neteisėtai elektros kabelį prie AB „( - ) “ (AB ( - ) ) elektros pastotės ( - ), ( - ) , prisijungė laikotarpiu nuo 2010-10-07 iki 2010-10-12. Pagal AB ( - ) elektros apskaičiavimo duomenis nuo 2010-10-07 iki 2010-10-12 nuteistieji nusikalstamais veiksmais sunaudojo 17280 kWh elektros energijos bei AB ( - ) padarė žalą už 7776 Lt (t. 4, b. l. 40, 41). Abejoti AB ( - ) skaičiavimais nėra pagrindo, todėl ši suma iš kaltininkų priteistina.

70Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 3 p., 328 str. 4 p., kolegija

Nutarė

71Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. nuosprendžio dalį, kuria solidariai iš nuteistųjų T. G. ir G. O. priteista AB ( - ) 848,25 Lt turtinei žalai atlyginti, pakeisti.

72Iš T. G. ir G. O. AB ( - ) turtinei žalai atlyginti priteisti solidariai 7776 Lt. Kitą AB ( - ) civilinio ieškinio dalį palikti nenagrinėtą.

73Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

74Nuteistųjų T. G. ir G. O. apeliacinius skundus atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. G. O., gim. ( - ), pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 201 str. 1... 3. pagal BK 201 str. 1 d. – laisvės atėmimu devyniems (9) mėnesiams;... 4. pagal BK 201 str. 2 d. – laisvės atėmimu vieneriems (1) metams trims (3)... 5. pagal BK 179 str. 1 d. – laisvės atėmimu septyniems (7) mėnesiams.... 6. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos... 7. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, 3 dalimis, prie Šilutės rajono apylinkės... 8. Į G. O. bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2010-10-13... 9. T. G., gim. ( - ), pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 201 str. 1... 10. pagal BK 201 str. 1 d. – laisvės atėmimu penkiems (5) mėnesiams;... 11. pagal BK 201 str. 2 d. – laisvės atėmimu šešiems (6) mėnesiams;... 12. pagal BK 179 str. 1 d. – laisvės atėmimu keturiems (4) mėnesiams.... 13. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos... 14. Į T. G. bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2010-10-13... 15. Iš T. G. ir G. O. solidariai priteista AB ( - ) 848, 25 Lt.... 16. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 17. G. O. ir T. G. nuteisti už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo mėnesio... 18. G. O. ir T. G. nuteisti ir už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 10 d. 15... 19. G. O. ir T. G. nuteisti ir už tai, kad laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 9 d. iki... 20. Apeliaciniame skunde nuteistasis G. O. tvirtina, jog apylinkės teismas,... 21. Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 30 d.... 22. Apelianto teigimu, atsižvelgiant į jo nurodytus įstatymo pažeidimus,... 23. Nuteistasis G. O. prašo skundžiamą nuosprendį panaikinti ir priimti... 24. Apeliaciniame skunde nuteistasis T. G. prisipažįsta, jog padarė du nesunkius... 25. Apeliaciniame skunde civilinio ieškovo AB ( - ) atstovė J. Z. nurodo, kad... 26. Civilinės ieškovės atstovė akcentuoja, kad tuo atveju, jei objektyvių... 27. Apeliantė su tokia apylinkės teismo išvada nesutinka. Apeliantė... 28. „Be to, LAT praktikoje konstatuota ir tai, jog galimos situacijos, kai... 29. Apeliantė mano, jog, vadovaujantis anksčiau nurodyta Lietuvos teismų... 30. Apeliantė tvirtina, kad šioje baudžiamojoje byloje civilinė ieškovė AB (... 31. Apylinkės teismo nuosprendis, be kita ko, reiškia tokios teisinės ir... 32. Apeliantė nurodo, kad Lietuvos teismų praktikoje gausu pavyzdžių, kai... 33. Apeliantės teigimu, apylinkės teismo nuosprendis sudaro realų pagrindą... 34. Apeliantės tvirtinimu, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau LAT) praktikoje... 35. Apeliantė pažymi, kad „Taisyklių 126.14 punkte įtvirtintu teisiniu... 36. Apeliaciniame skunde pažymima, kad tuo atveju, jei teismas, ištyręs visus... 37. Civilinės ieškovės AB ( - ) atstovė J. Z. prašo Šilutės rajono... 38. Apeliaciniame teismo posėdyje nuteistieji ir jų gynėjai prašė jų... 39. Nuteistųjų apeliaciniai skundai atmestini, civilinio ieškovo AB ( - )... 40. Apeliaciniame skunde nuteistasis G. O. tvirtina, kad skundžiamas nuosprendis... 41. Šilutės rajono apylinkės prokuratūros 2010-10-07 prašymu Šilutės rajono... 42. Šilutės rajono apylinkės prokuratūros 2010-10-27 prašymu ir nustatęs,... 43. Tokiu būdu informacija, gauta ikiteisminiame tyrime Nr. 94-1-00704-10,... 44. Klaipėdos apskrities VPK Šilutės rajono PK kriminalinės policijos... 45. Iš 2010-10-18 protokolo apie techninių priemonių panaudojimą atliekant... 46. Klaipėdos apskrities VPK Šilutės rajono PK kriminalinės policijos... 47. Užfiksuotų pokalbių turinys patvirtina, kad mobiliojo ryšio telefono... 48. Apylinkės teismas, vertindamas byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje... 49. Apeliaciniame skunde nuteistasis T. G. prašo jam taikyti BK 75 str. 1 d., 2 d.... 50. Pagal BK 75 straipsnį (2007 m. liepos 21 d. redakcija Nr. 81-3309) asmeniui,... 51. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad taikant bausmės... 52. Sprendžiant klausimą, ar bausmės vykdymas gali būti atidėtas, vertinamos... 53. Nuteistasis T. G. anksčiau teistas už analogiškų nusikalstamų veikų,... 54. Nuteistasis T. G. teisiamajame posėdyje savo kaltę pripažino tik iš dalies,... 55. Nuteistasis Šilutės rajono apylinkės teismo 2005-10-06, 2006-11-08... 56. 2012-05-18 pažyma dėl skolos sumokėjimo patvirtina, kad T. G. ankstesniais... 57. Atsižvelgęs į visas aplinkybes, apylinkės teismas pagrįstai konstatavo,... 58. Esant tokioms aplinkybėms, taikyti nuteistajam T. G. BK 75 straipsnį ir... 59. Apeliaciniame skunde civilinės ieškovės AB ( - ) atstovė J. Z. teigia, kad... 60. Skundžiamame nuosprendyje konstatuota, kad T. G. ir G. O. gamino naminę... 61. Apeliaciniame teismo posėdyje nuteistasis T. G. parodė, kad 10 tonų raugalo... 62. Apeliaciniame teismo posėdyje apklaustas kaip liudytojas K. L. parodė, kad,... 63. Apeliaciniame teismo posėdyje specialistas V. J. paaiškino, kad pagal tai,... 64. Nors nuteistasis T. G. tvirtino, kad naminės degtinės šešias dienas... 65. Liudytojo K. L. parodymai, kad nuteistieji naminę degtinę virė savaitę... 66. BPK 109 straipsnis nustato, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 67. BPK 113 straipsnis nustato, kad civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje... 68. Baudžiamojoje byloje atlyginama tik ta žala, kuri yra padaryta nusikalstamais... 69. Esant aptartoms aplinkybėms, laikoma įrodyta, kad nuteistieji T. G. ir G. O.... 70. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 3 p., 328 str. 4 p.,... 71. Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 9 d. nuosprendžio dalį,... 72. Iš T. G. ir G. O. AB ( - ) turtinei žalai atlyginti priteisti solidariai 7776... 73. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 74. Nuteistųjų T. G. ir G. O. apeliacinius skundus atmesti....