Byla I-750-171/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė, dalyvaujant pareiškėjos atstovui G. U., atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“, atstovui advokatui Gediminui Gudeliauskui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Modernas“ skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai VĮ „Regitra“, trečiajam suinteresuotam asmeniui M. M. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėja UAB „Modernas“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–8), prašydama iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“, priteisti 60 000 Lt žalai atlyginti.

5Skunde paaiškino, kad 2009-07-14 transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartimi iš M. M. už 60 000 Lt įsigijo automobilį „Toyota Land Cruiser“ (valstybiniai numeriai ( - ), geltonos spalvos, identifikavimo Nr. ( - )). Pirmasis Lietuvoje 2009-06-13 automobilį užregistravo M. M.. 2010 m. sausio mėn. paaiškėjo, kad automobilis yra vogtas ir M. M. sutarties pasirašymo metu nuosavybės teise nepriklausė. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyrius (toliau – Klaipėdos AVPK NTB APGTS) informavo, kad 2009-11-12 pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 30-1-00584-09 dėl automobilio identifikacinio numerio suklastojimo bei žinomai vogto daikto realizavimo. Sutarties sudarymo metu pareiškėjos direktorius buvo A. I., kuris pateikė Klaipėdos AVPK NTB APGTS dokumentus, susijusius su automobilio įsigijimu. Taigi sutartimi pirktą automobilį pareiškėja įsigijo net neįtardama, kad jis M. M. nuosavybės teise nepriklauso, juo labiau, kad yra vogtas užsienyje. Automobilis buvo pavogtas nuo 2008-11-04 20.30 val. iki 2008-11-05 11.05 val. ir nuosavybės teise priklausė kompanijai SIA „Hansa Lizings“, todėl jai ir buvo grąžintas.

6Remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir daro išvadą, kad yra sąžiningas minėto automobilio įgijėjas, kadangi pasirašydamas automobilio pirkimo–pardavimo sutartį, nežinojo ir negalėjo žinoti, jog automobilis yra vogtas bei vykdoma jo paieška. Įsigydama automobilį, kuris, jai nežinant, yra vogtas, patyrė 60 000 Lt tiesioginių nuostolių už jo įsigijimą.

7Pareiškėja vadovaujasi VĮ „Regitra“ įstatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004-06-11 įsakymu Nr. IV-198 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008-12-01 įsakymo Nr. IV-429 redakcija) (toliau – Įstatai), pagal kuriuos VĮ „Regitra“ tikslas – teikti viešąsias paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus. VĮ „Regitra“ atlieka Kelių transporto priemonių registro ir Kelių transporto priemonių vairuotojų registro duomenų bazių tvarkymo funkcijas, dalyvauja nusikaltimų ir kitų kelių transporto srities teises pažeidimų prevencinėje veikloje. Taigi, VĮ „Regitra“ pirmą kartą registruodama automobilį Lietuvoje, privalėjo imtis visų atsargumo priemonių ir patikrinti, ar automobilis nėra vogtas, ar sutampa automobilio identifikavimo numeriai su numeriais automobilio dokumentuose, patikrinti, ar dėl automobilio užsienio valstybėse nėra paskelbta automobilio paieška. Taip pat VĮ „Regitra“ netinkami bei teisės aktus pažeidžiantys veiksmai registruojant automobilį pasireiškė tuo, kad, pirma, VĮ „Regitra“ Tauragės filialas, įtraukdamas minėtą transporto priemonę į kelių transporto priemonių registrą, pažeidė vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 260 patvirtintų Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 15 punktą, nes įregistravo policijos ieškomą automobilį; antra, įregistruodama automobilį, remdamasi Europoje registruotų transporto priemonių duomenų baze, privalėjo patikrinti, ar jis nėra ieškomas Europoje; trečia, VĮ „Regitra“ Tauragės filialas neužtikrino, kad Kelių transporto priemonių registras būtų formuojamas laikantis norminių aktų, reglamentuojančių šio registro tvarkymą, nes pažeidė vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 260 patvirtintų Kelių transporto priemonių registravimo taisyklių 15 punktą įtraukdamas į jį policijos paieškomų transporto priemonę; ketvirta, viešojo intereso pažeidimas šiuo atveju pasireiškė tuo, kad buvo pažeistos vidaus reikalų ministro 2001-05-25 įsakymu Nr. 260 patvirtintos Kelių transporto priemonių registravimo taisyklės, nes į Kelių transporto priemonių registrą buvo įtraukta policijos paieškoma transporto priemonė, apie tai nebuvo informuota ikiteisminio tyrimo institucija, dėl to savalaikiai nebuvo pradėtas ir atliktas ikiteisminis tyrimas; penkta, VĮ „Regitra“ Tauragės filialas galimai netinkamai atlikęs automobilio apžiūrą, nepastebėjo net kelių perkaltų automobilio VIN simbolių, taigi savo funkcijas atliko netinkamai.

8Paaiškina, kad vadovaujasi Taisyklėmis, pagal kurias registruojant transporto priemones tikrinama, ar netaikomi apribojimai transporto priemonės registravimui. Tikrinimui naudojami ir kitų Lietuvos registrų duomenys, tarp jų ir ieškomų transporto priemonių. Teigia, kad VĮ „Regitra“ pažeidė Taisyklių 3.4, 13, 43, 45, 47 ir kt. punktus, kuriuose nustatyta, kad registruojant iš užsienio įvežtas transporto priemones pirmą kartą į Lietuvą patikrinimui naudojami Europos automobilių ir vairuotojų pažymėjimų informacinėje sistemoje (EUCARIS) esantys duomenys. Transporto priemonių apžiūrą privalu atlikti, kai ši priemonė pirmą kartą registruojama Lietuvoje.

9Pareiškėja atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-11-28 nutarimu Nr. 1286 (toliau – Nuostatai), pagal kuriuos kelių transporto priemonė laikoma įregistruota įrašius duomenis į registrą, suteikus identifikavimo kodą ir Taisyklių nustatytais atvejais išdavus registravimo dokumentą. VĮ „Regitra“, įregistruodama transporto priemonę, patvirtina, kad transporto priemonė, vadovaujantis minėtų teisės aktų nuostatomis, yra visapusiškai ir kvalifikuotai specialistų apžiūrėta, automobilio visi identifikuojantys ir techniniai duomenys teisingi, tinkamai sutikrinti ir, kad automobilis būtų registracijos objektu valstybės viešajame transporto priemonių registre, gali būti sandorio objektu.

10Mano, kad jeigu VĮ „Regitra“ būtų atlikusi savo funkcijas tinkamai, ji nebūtų patyrusi žalos. Ginčo transporto priemonė registruojant nebuvo tinkamai patikrinta, nors tai buvo VĮ „Regitra“ pareiga. VĮ „Regitra“ darbuotojai yra savo srities specialistai, todėl atlikdami savo pareigas, būdami atsargūs, atidūs, rūpestingi ir apdairūs, galėjo ir privalėjo pirmą kartą registruodami transporto priemonę nustatyti klastojimo požymius, t. y. pastebėti ir nustatyti, jog transporto priemonės kėbulo identifikacinis numeris yra perkaltas (nėra gamyklinis (originalus), o transporto priemonės registracijos liudijimas turi klastojimo požymių.

11Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus, prašė jį tenkinti (žr. priedą prie bylos su kompiuterine laikmena).

12Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Regitra“, atsiliepime į skundą (b. l. 25–28) nurodė, kad su pareiškėjos reikalavimais nesutinka. Vadovaujasi Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatomis ir teigia, kad VĮ „Regitra“ registruoja tik atitinkamą transporto priemonę, bet ne jos nuosavybės teises ar įsigijimo pagrindą. Pagal Nuostatus VĮ „Regitra“ yra laikoma registro tvarkymo įstaiga, kuri registruoja kelių transporto priemones tik kaip registro objektus. Jai teisės aktais nėra pavesta registruoti pirkimo–pardavimo sandorių, patvirtinti savininko nuosavybės teises į transporto priemonę, nes ji registruoja kelių transporto priemones kaip kilnojamąjį daiktą, o ne daiktines teises.

13Atsakovė remiasi Taisyklėmis ir akcentuoja, kad registruodama transporto priemones, VĮ „Regitra“ tikrina, ar nėra taikomi apribojimai transporto priemonės registravimui. Šiam tikrinimui naudojami Turto arešto aktų, Hipotekos, Ieškomų transporto priemonių registrų duomenys. Registruojant iš užsienio įvežtas transporto priemones, t. y. registruojant jas Lietuvoje pirmą kartą, patikrinimui papildomai naudojami Europos automobilių ir vairuotojų pažymėjimų informacinėje sistemoje (EUCARIS) ir Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) esantys duomenys. Pirmajai ginčo automobilio registracijai buvo pateikti duomenys, jog jis įsigytas Ispanijoje, kuri nedalyvauja EUCARIS sistemoje ir neteikia duomenų. Automobilis „Toyota Land Cruiser“ VIN ( - ) buvo įregistruotas Lietuvos Respublikoje 2009-06-13 ir tik vėliau nustatytas tikrasis automobilio VIN ( - ).

14Pažymi, kad transporto priemonių apžiūrą privalu atlikti, kai transporto priemonė pirmą kartą registruojama Lietuvoje. Vėliau registruojant pasikeitusius duomenis, šiuo atveju pasikeitus savininkui, apžiūra neatliekama, jei pareiškėjas savo parašu patvirtina, kad transporto priemonės duomenys yra nepasikeitę ir atitinka esančius registracijos liudijime. Pareiškėjos atstovas A. I., teikdamas prašymą pakeisti duomenis ir perregistruoti automobilį UAB „Modernas“ vardu, patvirtino, kad transporto priemonės duomenys yra nepasikeitę, todėl atsakovo darbuotojai neturėjo pareigos tikrinti transporto priemonės duomenų, o pareiškėjos argumentai dėl netinkamo atsakovo darbuotojų pareigų atlikimo yra atmestini.

15Nurodo, kad VĮ „Regitra“ neatlieka tyrėjo funkcijų, o tik nustatyta tvarka įformina dokumentus. Įstatų 10.4 punkte nustatyta pareiga dalyvauti nusikaltimų ir kitų kelių transporto srities teisės pažeidimų prevencinėje veikloje reiškia tik tai, kad atsakovės atstovė neregistruoja ieškomų transporto priemonių, o įtarus, kad dokumentai arba transporto priemonių duomenys turi klastojimo požymių, jie perduodami teisėsaugos institucijoms tolimesniam tyrimui. VĮ „Regitra“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų, elgėsi atidžiai ir rūpestingai, tinkamai ir visapusiškai įvykdė savo pareigas, todėl pareiškėja neįrodė neteisėtų veiksmų, o tai sudaro savarankišką ir pakankamą pagrindą skundui atmesti.

16Akcentuoja, kad pareiga atlyginti žalą atsiranda tik įrodžius visas civilinės atsakomybės taikymui būtinas sąlygas. Pareiškėja neįrodė atsakovo neteisėtų veiksmų, todėl tai yra savarankiškas ir pakankamas pagrindas skundui atmesti. Nėra pagrindo teigti, kad tarp atsakovės atstovės teisėtų veiksmų ir pareiškėjos nurodomos žalos yra priežastinis ryšys. Žala yra vienas iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, ji nėra preziumuojama, todėl žalą ir jos dydį privalo įrodyti pareiškėja, kaip ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos.

17Teigia, kad pareiškėjos nurodyta žala atsirado ne dėl VĮ „Regitra“ veiksmų, o dėl pardavėjo M. M. neteisėtų veiksmų. Remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir pažymi, kad aplinkybė, jog M. M. pagal pirkimo–pardavimo sutartį pardavė vogtą automobilį, sudaro neginčijamą pagrindą tokią sutartį pripažinti negaliojančia pagal CK 1.80 straipsnį, o UAB „Modernas“ pretenduoti atgauti sumokėtus pinigus. CK 6.623 str. 1 d. leidžia pirkėjui, iš kurio paimtas vogtas automobilis, reikalauti pardavėją gražinti sumokėtą kainą. Pardavėjas, net būdamas sąžiningas, negali gintis CK 6.253 straipsnio 1 ir 4 dalių nuostatomis, nes jam yra taikoma ne civilinė atsakomybė, bet įpareigojimas grąžinti be pagrindo įgytą turtą, kai pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta vėliau. Todėl UAB „Modernas“ galėtų kreiptis į teismą dėl automobilio pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir galėtų reikalauti grąžinti sumokėtus 60 000 Lt.

18Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ „Regitra“, atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus (žr. priedą prie bylos su kompiuterine laikmena).

19Trečiasis suinteresuotas asmuo M. M. atsiliepimo į skundą nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 59).

20Skundas atmestinas.

21Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja UAB „Modernas“, atstovaujama direktoriaus A. I., 2009-07-14 transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartimi (b. l. 12) iš M. M. įsigijo automobilį „Toyota Land Cruiser“ (valstybiniai numeriai ( - ), geltonos spalvos, identifikavimo Nr. ( - )). Pareiškėjos perkamas automobilis sutartyje įkainotas 60 000 Lt.

22Iš VĮ „Regitra“ 2012-05-29 pažymos (b. l. 14) nustatyta, kad pirmasis Lietuvoje 2009-06-13 automobilį įregistravo M. M., transporto priemonės duomenys suformuoti ją apžiūrėjus. Pareiškėjai įsigijus transporto priemonę iš M. M., t. y. pasikeitus transporto priemonės savininkui, 2009-07-14 automobilis įregistruotas UAB „Modernas“ vardu.

23Klaipėdos AVPK NTB APGTS 2011-04-15 pranešimu Nr. 3-3174 (b. l. 16) informavo pareiškėją, kad nuo 2009-11-12 pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 30-1-00584-09 dėl automobilio identifikacinio numerio suklastojimo bei žinomai vogto daikto realizavimo.

24Iš Klaipėdos apygardos prokuratūros 2011-04-15 nutarimo „Dėl automobilio grąžinimo” matyti, kad „Toyota Land Cruiser“ (valstybiniai numeriai ( - ), geltonos spalvos, identifikavimo Nr. ( - ) buvo pavogtas laikotarpiu nuo 2008-11-04 20.30 val. iki 2008-11-05 11.05 val. ir nuosavybės teise priklausė kompanijai SIA „Hansa Lizings”. Minėtu nutarimu automobilis grąžintas SIA „Hansa Lizings”.

25Ginčas byloje kilo dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti pareiškėjai turtinę žalą, kurią ji patyrė dėl, jos teigimu, VĮ „Regitra“ neteisėtų veiksmų pirmą kartą Lietuvos Respublikoje įregistruojant automobilį „Toyota Land Cruiser“.

26CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Remiantis 2006-08-19 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimu, turtinės žalos atlyginimo institutas turi būti aiškinamas siejant žalos atlyginimą su realiai patirtais nuostoliais ar negautomis pajamomis dėl institucijos pareigūnų neteisėtų veiksmų.

27Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1) neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.); 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 str.); 3) teisės pažeidėjo kaltė (CK 6.248 str.); 4) teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 str.). Tačiau įstatymų nustatytais atvejais civilinė atsakomybė gali atsirasti net ir nesant teisės pažeidėjo kaltės. Vienas iš griežtos (objektyvios) atsakomybės atvejų yra nustatytas CK 6.271 straipsnyje, kurio 1 dalyje įtvirtinta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto, nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Vadinasi, viešoji (valstybės) atsakomybė CK 6.271 straipsnyje nustatytais atvejais atsiranda esant tik trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui (žr. LVAT 2008-04-16 sprendimą administracinėje byloje Nr. A444–619/2008). Ta pati taisyklė taikoma sprendžiant tiek turtinės, tiek neturtinės žalos atlyginimo klausimą.

28Turtinės ir neturtinės žalos, padarytos neteisėtais pareigūnų veiksmais, atlyginimo imperatyvas kyla iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalies. CK 6.271 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta, kad terminas „valdžios institucija“ reiškia bet kokį viešosios teisės subjektą (valstybės ar savivaldybės instituciją, pareigūną, valstybės tarnautoją ar kitokį šių institucijų darbuotoją ir t. t.), taip pat privatų asmenį, atliekantį valdžios funkcijas, o terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtaką asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., išskyrus teismo nuosprendžius, sprendimus ir nutartis). Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarime, be kita ko, konstatavo, kad asmeniui teisė į žalos, padarytos neteisėtais valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais, atlyginimą atsiranda tik tada, kai įstatymų nustatyta tvarka yra konstatuojama, kad valstybės institucijos, pareigūnai atliko neteisėtus veiksmus ir kad žala asmeniui atsirado būtent dėl tų valstybės institucijų, pareigūnų neteisėtų veiksmų.

29Pagal CK 6.246 str. 1 d., civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.

30Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2008-07-01 iki 2010-01-01) 2 straipsnio 32 dalyje buvo nustatyta, kad motorinės transporto priemonės registravimas – tai veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą.

31Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad dalyvauti viešajame eisme Lietuvos Respublikoje leidžiama nustatyta tvarka įregistruotoms motorinėms transporto priemonėms, priekaboms, kurioms atlikta ir galioja privaloma techninė apžiūra ir kurių valdytojai yra apsidraudę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir sumokėję valstybės nustatytus su transporto priemone ar su dalyvavimu viešėjame eisme susijusius mokesčius. Transporto priemonės, priekabos registruojamos Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registre arba Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 3 dalis).

32Teismas, įvertinęs aptartas teisės aktų nuostatas, daro išvadą, kad transporto priemonių registre yra registruojama transporto priemonė, o ne jos įsigijimo pagrindas (ne pirkimo–pardavimo sutartis).

33VĮ „Regitra“ įstatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2004-06-11 įsakymu Nr. 1V-198 (2008-12-01 įsakymo Nr. 1V-429 redakcija) 10.1 punkte nustatyta, kad vienas iš pagrindinių VĮ „Regitra“ tikslų yra registruoti kelių transporto priemones ir jų vairuotojus.

34Taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2008-10-15 iki 2009-06-28, kai buvo atlikta pirmoji ginčo automobilio registracija) 13 punkte nustatyta, kad registruodama transporto priemones, VĮ „Regitra” tikrina, ar pareiškėjai nėra policijos ieškomi asmenys. Tikrinimui naudojami Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų registro duomenys.

35Taisyklių 14 punkte nustatyta, kad neregistruojamos transporto priemonės, įgytos nesilaikant įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų; ieškomos policijos; neidentifikuotos; surinktos iš transporto priemonių atsarginių dalių ir agregatų; baigtos eksploatuoti užsienyje dėl jų sugedimo ar susidėvėjimo, kai kompetentingos institucijos paima jų registravimo dokumentus; pritaikytos eismui kairiąja puse ir (ar) turinčios vairą dešinėje pusėje, išskyrus antikvarines ir tas, kurios pagal konstrukciją ir įrangą yra skirtos specialioms darbo funkcijoms atlikti.

36Pagal Taisyklių 15 punktą areštuotos transporto priemonės neišregistruojamos ir naujų valdytojų vardu neįregistruojamos.

37Transporto priemonė gali būti registruojama tik po teisėsaugos institucijų atlikto atitinkamo patikrinimo (tyrimo), kai pareiškėjas pateikia taisymo ar klastojimo žymių turintį dokumentą; transporto priemonės identifikavimo žymenys turi taisymo, klastojimo požymių arba tokių žymenų iš viso nėra (Taisyklių 16 punktas).

38Taisyklių 45.1 punkte įtvirtinta, kad transporto priemonės apžiūrą privalu atlikti, kai transporto priemonė pirmą kartą registruojama Lietuvos Respublikoje. Transporto priemonės apžiūra – transporto priemonės identifikavimas ir patikrinimas, ar registruotini transporto priemonės duomenys sutampa su transporto priemonės registravimui teikiamuose dokumentuose esančiais duomenimis arba transporto priemonių registre esančiais įrašais (Taisyklių 3.4 punktas). Transporto priemonės apžiūra yra transporto priemonės registravimo procedūros sudėtinė dalis ir yra atliekama pirmiausia (Taisyklių 43 punktas).

39Pagal Taisyklių 47 ir 48 punktus, transporto priemonės apžiūros metu tikrinami šie duomenys: markė, modelis, identifikavimo numeris, kategorija, klasės ir kėbulo tipo kodas, degalų tipas arba galios šaltinis, variklio numeris, spalva, sėdimų ir stovimų vietų skaičius, pagaminimo metai (kai nėra galimybės nustatyti transporto priemonės pirmosios registracijos datos), valstybinis numeris ir valstybinio numerio ženklo tvirtinimui skirtos vietos formatas. Be to, esant atitinkamai informacijai apie transporto priemonės identifikavimo žymenis, papildomai tikrinami šie duomenys: tipas / variantas / versija, leidžiama maksimali masė, puspriekabės leidžiamos maksimalios masės bei puspriekabės vilkiko apkrovos suma, masė be krovinio, tipo patvirtinimo numeris, variklio darbinis tūris, variklio galia, galios ir masės santykis. Transporto priemonės apžiūra atliekama vizualiai apžiūrint transporto priemonę ir jos identifikavimo žymenis. Apžiūrint transporto priemonės identifikavimo žymenis negali būti naudojami tokie veiksmai, kaip identifikavimo numerio vietos ėsdinimas rūgštimis, šarmais ar dažų dangos mechaninis šalinimas.

402009-06-13 M. M. VĮ „Regitra“ Tauragės filialui pateikė prašymą Nr. 5865362 (b. l. 65) laikinai įregistruoti transporto priemonę „Toyota Land Cruiser“, identifikavimo Nr. ( - ).

41Pažyma apie kelių transporto priemonės apžiūrą Nr. 25963682-5865362 (b. l. 66) patvirtina, kad M. M. pateiktas automobilis teisės aktų nustatyta tvarka buvo apžiūrėtas ir nustatyta jo markė bei modelis („Toyota Land Cruiser“), identifikavimo Nr. ( - ), klasės ir kėbulo tipo kodas (M1GAC), degalų tipas arba galios šaltinis (dyzelinas), spalva (geltona), vietų skaičius (8), pagaminimo metai (2007). Automobilio „Toyota Land Cruiser“ registravimo dokumentas Nr. 063613313, išduotas Ispanijoje (b. l. 67).

42Pažymėtina, 2000-06-29 Liuksemburge pasirašytas sutartis dėl Europos transporto priemonių registracijos ir vairuotojų pažymėjimų informacinės sistemos (EUCARIS) sukūrimo. Lietuva EUCARIS veikloje dalyvauja nuo 2002 metų Ispanija EUCARIS veikloje nedalyvauja ir neteikia duomenų apie transporto priemones(https://www.eucaris.net/), taigi VĮ „Regitra“2009-06-13 neturėjo galimybės patikrinti iš minėtos šalies įvežtų automobilių (b. l. 79).

43Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra informavo teismą, kad VĮ „Regitra“ specialistų, atlikusių automobilio „Toyota Land Cruiser“ apžiūrą ir jo registraciją, atžvilgiu nėra pradėti ar atliekami ikiteisminiai tyrimai, įtarimai jiems taip pat nėra pareikšti ir ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 30-1-00584-09 (b. l. 81).

44Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad šiuo atveju nenustatyti VĮ „Regitra“ darbuotojų neteisėti veiksmai, kadangi jie, laikydamiesi Taisyklių reikalavimų, atliko automobilio „Toyota Land Cruiser“ apžiūrą, o tai, kad automobilio identifikavimo Nr. ( - ) yra neteisingas, buvo nustatyta vėliau.

45CK 6.249 str. 1 d. nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, jų dydį nustato teismas.

46Pareiškėja padarytos žalos dydį skaičiuoja kaip sumą, kurią ji sumokėjo už įsigytą automobilis, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, buvo vogtas.

47Iš 2009-07-14 transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties (b. l. 12) matyti, kad transporto priemonė, kurią įsigijo pareiškėja UAB „Modernas“ buvo įkainota 60 000 Lt. Nustatyta, kad automobilis buvo grąžintas ADB „Seesam Latvia“ ar jos įgaliotam atstovui (b. l. 17). Taigi darytina išvada, kad UAB „Modernas“ patyrė 60 000 Lt nuostolių.

48Pagal CK 6.247 str., atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu.

49LVAT yra pažymėjęs, kad doktrinoje priežastinio ryšio nustatymas yra siejamas su conditio sine qua non (lot. būtina, privaloma sąlyga) testu: siekiant konstatuoti, kad atsakovo neteisėtas veikimas buvo pareiškėjo patirtos žalos faktinė priežastis, būtina nustatyti, ar pareiškėjo patirta žala būtų kilusi, jei atsakovas nebūtų veikęs neteisėtai (žr. LVAT 2012 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-183/2012).

50Pažymėtina, kad automobilio pirkimo–pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnio 1 punktas, 6.305 straipsnio 1 dalis), o automobilio įregistravimas yra procedūra informacijai apie automobilį susisteminti. Tai, kad atitinkamo daikto registravimas yra ne nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas, o daikto registravimu siekiama kitų tikslų, ne kartą yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2001-09-12 nutartį civ. byloje Nr. 3K-3-804/2001; 2003-12-03 nutartį civ. byloje Nr. 3K-3-1158/2003; 2010-04-27 nutartį civ. byloje Nr. 3K-3-192/2010; 2010-11-09 nutartį civ. byloje Nr. 3K-3-448/2010, 2010-11-11 nutartį civ. Byloje Nr. 3K-7-309/2010 ir kt.). Taigi transporto priemonės registracija nelemia nuosavybės teisinių santykių atsiradimo ar pasibaigimo, nuosavybės teisiniai santykiai atsiranda pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.

51Apibendrinęs išdėstytus motyvus, teismas daro išvadą, kad priežastis, dėl ko pareiškėja patyrė 60 000 Lt žalą yra ne atsakovės atlikta registracija, bet tarp pareiškėjos ir M. M. sudarytas pirkimo–pardavimo sandoris, kuriuo buvo perleistos nuosavybės teisės į transporto priemonę. Kadangi nėra pagrindo teigti, kad žala pareiškėjai atsirado dėl transporto priemonės įregistravimo fakto, negalima konstatuoti ir priežastinio ryšio tarp jai atsiradusios žalos ir atsakovo veiksmų ar neveikimo.

52Nenustačius visų privalomų civilinės atsakomybės sąlygų, t. y. nenustačius atsakovo neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir pareiškėjai padarytos žalos, pareiškėjos reikalavimas dėl žalos atlyginimo atmestinas.

53Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 ir 129 str.,

Nutarė

54Pareiškėjos UAB „Modernas“ skundą atmesti.

55Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėja UAB „Modernas“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–8),... 5. Skunde paaiškino, kad 2009-07-14 transporto priemonės pirkimo–pardavimo... 6. Remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika ir daro išvadą, kad yra... 7. Pareiškėja vadovaujasi VĮ „Regitra“ įstatais, patvirtintais Lietuvos... 8. Paaiškina, kad vadovaujasi Taisyklėmis, pagal kurias registruojant transporto... 9. Pareiškėja atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos kelių transporto... 10. Mano, kad jeigu VĮ „Regitra“ būtų atlikusi savo funkcijas tinkamai, ji... 11. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus,... 12. Atsakovė Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Regitra“, atsiliepime į... 13. Atsakovė remiasi Taisyklėmis ir akcentuoja, kad registruodama transporto... 14. Pažymi, kad transporto priemonių apžiūrą privalu atlikti, kai transporto... 15. Nurodo, kad VĮ „Regitra“ neatlieka tyrėjo funkcijų, o tik nustatyta... 16. Akcentuoja, kad pareiga atlyginti žalą atsiranda tik įrodžius visas... 17. Teigia, kad pareiškėjos nurodyta žala atsirado ne dėl VĮ „Regitra“... 18. Teismo posėdyje atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos VĮ... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo M. M. atsiliepimo į skundą nepateikė, teismo... 20. Skundas atmestinas.... 21. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja UAB „Modernas“,... 22. Iš VĮ „Regitra“ 2012-05-29 pažymos (b. l. 14) nustatyta, kad pirmasis... 23. Klaipėdos AVPK NTB APGTS 2011-04-15 pranešimu Nr. 3-3174 (b. l. 16) informavo... 24. Iš Klaipėdos apygardos prokuratūros 2011-04-15 nutarimo „Dėl automobilio... 25. Ginčas byloje kilo dėl atsakovės Lietuvos valstybės pareigos atlyginti... 26. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad žala yra asmens turto netekimas... 27. Civilinei atsakomybei atsirasti paprastai yra būtinos keturios sąlygos: 1)... 28. Turtinės ir neturtinės žalos, padarytos neteisėtais pareigūnų veiksmais,... 29. Pagal CK 6.246 str. 1 d., civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 30. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (redakcija, galiojusi nuo... 31. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nustatyta,... 32. Teismas, įvertinęs aptartas teisės aktų nuostatas, daro išvadą, kad... 33. VĮ „Regitra“ įstatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2004-06-11... 34. Taisyklių (redakcija, galiojusi nuo 2008-10-15 iki 2009-06-28, kai buvo... 35. Taisyklių 14 punkte nustatyta, kad neregistruojamos transporto priemonės,... 36. Pagal Taisyklių 15 punktą areštuotos transporto priemonės... 37. Transporto priemonė gali būti registruojama tik po teisėsaugos institucijų... 38. Taisyklių 45.1 punkte įtvirtinta, kad transporto priemonės apžiūrą... 39. Pagal Taisyklių 47 ir 48 punktus, transporto priemonės apžiūros metu... 40. 2009-06-13 M. M. VĮ „Regitra“ Tauragės filialui pateikė prašymą Nr.... 41. Pažyma apie kelių transporto priemonės apžiūrą Nr. 25963682-5865362 (b.... 42. Pažymėtina, 2000-06-29 Liuksemburge pasirašytas sutartis dėl Europos... 43. Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra informavo... 44. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, kad šiuo... 45. CK 6.249 str. 1 d. nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba... 46. Pareiškėja padarytos žalos dydį skaičiuoja kaip sumą, kurią ji sumokėjo... 47. Iš 2009-07-14 transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties (b. l. 12)... 48. Pagal CK 6.247 str., atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais... 49. LVAT yra pažymėjęs, kad doktrinoje priežastinio ryšio nustatymas yra... 50. Pažymėtina, kad automobilio pirkimo–pardavimo sutartis yra nuosavybės... 51. Apibendrinęs išdėstytus motyvus, teismas daro išvadą, kad priežastis,... 52. Nenustačius visų privalomų civilinės atsakomybės sąlygų, t. y.... 53. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str.,... 54. Pareiškėjos UAB „Modernas“ skundą atmesti.... 55. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...