Byla 2A-113-154/2012
Dėl žalos regreso tvarka priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Vytauto Kursevičiaus,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-928-874/2011 pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „SV Transport“ dėl žalos regreso tvarka priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į Joniškio rajono apylinkės teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „SV Transport“ 31211,92 Lt žalą, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 936,00 Lt žyminio mokesčio ir kitas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas nurodė, kad su atsakovu buvo sudarytos trys draudimo sutartys.

62010 m. sausio 29 d. buvo apdrausta automobilio „SCANIA“, v/n ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė. Pagal šią draudimo sutartį atsakovas turėjo sumokėti draudimo įmoką 2010-01-29, tačiau draudimo įmoka buvo įmokėta per du kartus: 450 Lt buvo sumokėta 2010-02-04 ir 900 Lt suma sumokėta 2010-03-26, ieškovui 2010-02-12 išsiuntus pranešimą apie skolą pagal draudimo sutartis. 2010 m. kovo 9 d. įvyko eismo įvykis Šveicarijoje ir apdraustasis automobilis apgadino automobilį „Citroen“. Kaltu dėl eismo įvykio buvo pripažintas atsakovo vairuotojas. Pagal šį draudiminį įvykį buvo išmokėta 3889,57 Lt draudimo išmoka.

7Pagal antrą draudimo sutartį, sudarytą 2010 m. sausio 29 d., buvo apdraustas automobilis „SCANIA“, v/n ( - ) Pagal šią draudimo sutartį 1350 Lt draudimo įmoka buvo sumokėta per du kartus, t. y. 450 Lt sumokėta 2010-02-03, likusi 900 Lt įmoka 2010-03-31. 2010 m. kovo 15 d. įvyko eismo įvykis Italijoje. Šio eismo įvykio metu buvo apgadintas automobilis „T. C.“ ir išmokėta draudimo išmoka 6430,04 Lt.

8Trečioji draudimo sutartis buvo sudaryta 2010 m. sausio 29 d., apdraustas automobilis „SCANIA“, v/n ( - ) draudimo įmoka sumokėta per du kartus, t. y. 450 Lt sumokėta 2010-02-04, o 900 Lt sumokėta 2010-03-31. Eismo įvykis pagal šią draudimo sutartį įvyko 2010 m. kovo 25d. Italijoje, buvo apgadintas automobilis „Fiat“. Pagal šį eismo įvykį buvo išmokėtos 9047,27 Lt bei 11845,04 Lt draudimo išmokos.

9Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 11 str. 7 dalyje nurodyta, kad jei draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį pagal šią draudimo sutartį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala, draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas.

10Atsakovas UAB „SV Transport“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad atsakovas nevengė sumokėti draudimo išmokų, mokėjo dalimis. Mano, kad TPVCAPDĮ 11 str. 7 dalyje numatyta sankcija yra per griežta atsakovui. Ieškovas neišnaudojo galimybių apginti savo interesų. LR Draudimo įstatymo 80 str. numato draudimo apsaugos sustabdymą, todėl ieškovas galėjo sustabdyti draudimo apsaugą, tačiau to nepadarė. Ieškovas pripažino, kad atsakovui laiku nesumokėjus draudimo įmokų, buvo esminis draudimo sutarčių pažeidimas, todėl turėjo nutraukti sutartis. Mano, kad ieškovas, negražindamas jam atsakovo sumokėtų draudimo įmokų ir reikalaudamas iš atsakovo priteisti tretiesiems asmenims draudiko sumokėtas draudimo išmokas, siekia pasipelnyti.

11Joniškio rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio5 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ atsakovui UAB „SV Transport“ 1000,00 Lt advokato atstovavimo išlaidas.

12Teismas nurodė, kad draudėjui draudimo sutartyje laiku nesumokėjus draudimo įmokos, tačiau ją sumokėjus pavėluotai ir draudikui įmoką priėmus, draudikas neturi teisės susigrąžinti iš draudėjo sumas, draudiko išmokėtas dėl padarytos žalos (Vilniaus apygardos teismo nutartys bylose Nr. 2A-792-275/2010; 2A-311-115/2010; Kauno apygardos teismo nutartis bylos Nr. 2A-1348-601/2011). Pažymėjo, jog priešingu atveju būtų paneigta pati draudimo sutarties, kuria draudėjas perkelia nuostolių atlyginimo riziką draudikui, esmė bei paskirtis, o ieškinio patenkinimas šioje byloje faktiškai prieštarautų ne tik draudimo sutarties esmei, bet ir protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principams, kadangi sumokėjęs draudimo įmokas, draudėjas pats turėtų atlyginti ir draudiminio įvykio metu padarytą žalą.

13Apeliaciniu skundu ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ prašo panaikinti Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą neatsižvelgė į tai, kad atsakovas nemokėjo apeliantui nustatyto dydžio įmokų ir to neatliko net gavęs apelianto rašytinį pranešimą apie nesumokėtas draudimo įmokas (10-12 b. l.); kad trūkstamas draudimo įmokų dalis sumokėjo tik įvykus draudiminiams įvykiams. Sprendimu atmesdamas pateiktą ieškinį, pirmosios instancijos teismas be jokio pagrindo pateisino atsakovo (draudėjo) padarytus sutarties pažeidimus. Iš teismo sprendimo galima suprasti, kad draudėjas pagal draudimo sutartį neturi jokių prievolių ir gali nevaržomai naudotis visomis iš draudimo sutarties atsiradusiomis teisėmis be jokių neigiamų pasekmių, ignoruodamas draudimo sutartyje bei įstatyme nustatytas pareigas. Nagrinėjamu atveju atsakovas pats sprendė, ar verta vykdyti sutartį priklausomai nuo draudžiamojo įvykio atsiradimo fakto. Toks elgesys yra nesąžiningas ir pažeidžia apelianto interesus.

162. Pirmosios instancijos teismo motyvai, kad apeliantas, žinodamas apie atsakovo daromus pažeidimus, galėjo sustabdyti draudimo sutarčių galiojimą ar jas vienašališkai nutraukti (t. y. pasinaudoti kitomis įstatymuose nustatytomis priemonėmis), nesuteikia pagrindo atmesti apelianto reikalavimų, pateisinti atsakovo neteisėtus veiksmus, kadangi tai yra apelianto teisė, o ne pareiga. Be to, TPVCAPDĮ 7 str. 2 dalis numato draudikui teisę, bet ne pareigą savo iniciatyva nutraukti draudimo sutartį, jei draudėjas sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir jei tai yra esminis sutarties pažeidimas. Tokiu atveju nutraukiant draudimo sutartį, draudimo įmoka draudėjui negrąžinama, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Nesant imperatyvios pareigos draudikui kitos šalies netinkamai vykdomą draudimo sutartį nutraukti, apelianto (kaip draudiko) veiksmai negali būti vertinami kaip neteisėti ar nesąžiningi kitos draudimo sutarties šalies atžvilgiu. Analogiškus išaiškinimus yra pateikęs Vilniaus apygardos teismas 2009-03-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-234-464/2009.

173. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išaiškinimais, jog pavėluotai sumokėtų draudimo įmokų priėmimas eliminuoja draudiko teisę reikalauti žalos atlyginimo pagal TPVCAPDĮ 11 str. 7 dalį. Apeliantas nėra saistomas pareigos nepriimti ar grąžinti draudėjo (atsakovo) pavėluotai sumokėtos draudimo įmokos dalį, kadangi draudimo teisiniai santykiai tarp šalių nebuvo nutrūkę, to atsakovas neginčija.

184. Priimdamas sprendimą pirmosios instancijos teismas rėmėsi apeliacinės instancijos teismų išaiškinimais bylose, kuriose draudikas iki įvykstant draudiminiam įvykiui nebuvo nusiuntęs draudėjui pranešimo dėl laiku nesumokėtų draudimo įmokų. Tačiau šiuo atveju apeliantas atsakovui buvo pateikęs rašytinį pranešimą apie laiku nesumokėtas draudimo įmokas, nurodęs atsakovui gresiančias pasekmes dėl prievolių nevykdymo (10-12 b. l.). Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi sprendime nurodytomis teismų nutartimis. Apelianto pranešimas, adresuotas atsakovui dėl vėluojamų mokėti draudimo įmokų vertintinas kaip tinkamas šalių kooperavimosi principo (LR CK 6.38 str.) bei 2004-04-23 LR Draudimo priežiūros komisijos nutarimu Nr. N-47 patvirtintų Standartinių transporto priemonių 27 p. numatytos pareigos informuoti draudėją dėl nesumokėtų įmokų terminų vėlavimo ir dėl to atsirasiančių pasekmių, numatytų TPVCAPDĮ 11 str. 7 dalyje įgyvendinimu.

195. TPVCAPDĮ 11 str. 7 dalis numato, kad draudikas turi teisę pareikšti regresinį reikalavimą, jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos už teikiamą pagal draudimo sutartį draudimo apsaugą ir per tą laikotarpį apdrausta transporto priemone buvo padaryta žala, išmokėjęs išmoką draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudimo išmokėtas sumas. Tokie išaiškinimai yra pateikti ir Kauno apygardos teismo 2011-11-04 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1920-230/2011, Vilniaus apygardos teismo 2010-04-06 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-327-340/2010 bei Vilniaus apygardos teismas 2009-03-12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-234-464/2009. Nurodytose nutartyse faktinės aplinkybės yra analogiškos nagrinėjamai situacijai. Be to, Kauno apygardos teismo 2011-11-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1920-230/2011 yra itin aktuali. Šioje nutartyje teismas nustatė, kad TPVCAPDĮ 11 str. 6 dalyje numatyta, kad draudikas negali atsisakyti mokėti išmokos, jei draudžiamasis įvykis įvyko per laikotarpį, už kurį draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokų, ar per laikotarpį, kai draudėjas buvo atleistas nuo draudimo įmokos mokėjimo. Todėl draudikas lieka atsakingas už draudiminę apsaugą ir tuo atveju, jei draudėjas ir nesumokėjo draudimo įmokos nustatytu laiku.

20Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „SV Transport“ prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, o Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš ieškovo atsakovui 2420,00 Lt bylinėjimosi išlaidas.

21Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

221. Nurodo, kad pagal LR CK 6.987 str. draudimo sutarties esmė yra ta, kad draudėjas sudaro draudimo sutartį tik tam, kad, įvykus draudiminiam įvykiui dėl jo kaltės, trečiųjų asmenų patirtą žalą apmokėtų draudikas ir kad šios pareigos netektų vykdyti draudėjui. Neesminis sutarties pažeidimas - dalies draudimo įmokos sumokėjimas pavėluotai, negali atleisti draudiko nuo jo įsipareigojimų vykdymo apskritai (t. y. nuo draudiminės įmokos nukentėjusiajai šaliai išmokėjimo), nes tai reikštų, kad draudėjui visiškai nėra taikoma draudiminė apsauga ir tai prieštarautų pačiai draudimo sutarties esmei. Patenkinus apelianto prašymą būtų iškreipta draudimo sutarties esmė: draudėjas, sumokėjęs visą draudimo įmoką, pats turėtų atlyginti žalą tretiesiems asmenims. Tai akivaizdžiai pažeistų sutarties šalių lygybės principą.

232. Pirmosios įmokos pagal visas tris draudimo sutartis buvo sumokėtos iki draudžiamųjų įvykių atsiradimo (2010-02-03, 2010-02-04) ir net iki priminimo apie ne iki galo sumokėtas draudimo įmokas išsiuntimo dienos (2010-02-12). Tai patvirtina, kad atsakovas UAB „SV Transport” stengėsi įvykdytų savo sutartinius įsipareigojimus.

243. Apelianto pateikti teisminės praktikos pavyzdžiai negali būti tiesiogiai taikomi šioje byloje, nes nesutampa su šios nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis.

254. Šios bylos šalis siejo ilgalaikiai sutartiniai santykiai. Ieškovo pateikta sutarčių suvestinė (lentelė) patvirtina, kad vien tik 2010 m. tarp šalių buvo sudarytos keturiasdešimt trys transporto priemonių valdytoju civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys, kurių tuo momentu vien tik neapmokėta dalis 2010-02-12 sudarė 41 250,00 Lt. Ši suma, kaip matyti iš bylos aplinkybių, kaip ir visos draudimo įmokos, atsakovo buvo sumokėtos. Gavusi visas draudimo įmokas draudimo bendrovė nepatyrė jokios žalos, todėl ir reikalavimas ją atlyginti vertintinas kaip nepagrįstas.

265. Tuo momentu, kai atsakovas (draudėjas) sumokėjo likusią nesumokėtą draudimo įmokų dalį (2010-03-26 ir 2010-03-31), ieškovas dar nebuvo patyręs žalos, nes nebuvo išmokėjęs draudimo išmokų tretiesiems asmenims, kas patvirtina, kad ieškinio patenkinimas gali būti vertinamas kaip ieškovo (draudiko) siekis pasipelnyti.

276. Apeliantas, laiku negavęs dalies draudimo įmokos, nesiėmė jokių veiksmų savo pažeistai teisei apginti, t.y. neatliko LR Draudimo įstatymo 80 str. 1 d. numatytos draudiko pareigos pranešti draudėjui raštu apie draudimo apsaugos sustabdymą, taip pat nepasinaudojo TPVCAPDĮ 11 str. 5 d. numatyta galimybe reikalauti delspinigių nuo laiku nesumokėtos draudimo įmokos, apeliantas nesinaudojo ir LR Draudimo priežiūros komisijos 2004-04-23 nutarimu Nr. N-47 patvirtintų Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų 29 punkte numatyta draudiko teise vienašališkai nutraukti draudimo sutartį. Todėl, apeliantas, savaip interpretuodamas TPVCAPDĮ 11 str. 7 dalį, nuosekliai siekia pasipelnyti draudėjo sąskaita.

28Apeliacinis skundas atmestinas.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.).

30Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija nenustatė (LR CPK 329 str.).

31Dėl ginčo esmės.

32Byloje nustatyta, kad 2010 m. sausio 29 d. tarp ieškovo (draudiko) UAB DK „PZU Lietuva“ ir atsakovo (draudėjo) UAB „SV Transport“ buvo sudarytos šios „Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys“:

33- AYAS Nr. 01 7426786“, kuria buvo apdrausta automobilio „SCANIA R 480“, v. n. ( - ), valdytojų civilinė atsakomybė (b. l. 9);

34- AYAS Nr. 01 7426822“, kuria buvo apdrausta automobilio „SCANIA R480“, v. n. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė (b. l. 39);

35- AYAS Nr. 01 7426804“, kuria buvo apdrausta automobilio „SCANIA R 480“, v. n. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė (b. l. 42).

36Visų šių trijų sutarčių 1.5.2. punkte buvo numatyta, kad 1350,00 Lt draudimo įmoka mokama iki 2010 m. sausio 29 dienos.

37Pirmąsias įmokas po 450,00 litų pagal visas tris draudimo sutartis atsakovas (draudėjas) UAB „SV Transport“ įmokėjo 2010 m. vasario 3 ir vasario 4 dienomis (b. l. 96-101). Draudikas UAB DK „PZU Lietuva“ 2010-02-12 išsiuntė draudėjui UAB „SV Transport“ pranešimą apie laiku nesumokėtas likusias draudimo įmokas po 900 litų ir nurodė įmokų nesumokėjimo pasekmes (b. l. 10-12). Likusias draudimo įmokas po 900 litų atsakovas (draudėjas) UAB „SV Transport“ draudikui sumokėjo: pagal „Draudimo sutartį AYAS Nr. 01 7426786“ – 2010 m. kovo 26 d.; pagal „Draudimo sutartį AYAS Nr. 01 7426822“ – 2010 m. kovo 31 d.; pagal „Draudimo sutartį AYAS Nr. 01 7426804“ – 2010 m. kovo 31 d.

382010 m. kovo 9 d. Šveicarijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilis „SCANIA R 480“, v. n. ( - ) kliudė ir apgadino kitą automobilį; eismo įvykio kaltininku pripažintas atsakovo vairuotojas (b. l. 13-26). Dėl padarytos žalos ieškovas išmokėjo 3889,57 Lt (1456,55 CHF) dydžio draudimo išmoką (b. l. 37, 38).

392010 m. kovo 15 d. via ( - ), įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilis „SCANIA R480“, v. n. ( - ) atsitrenkė ir apgadino stovintį kitą automobilį; eismo įvykio kaltininku pripažintas atsakovo vairuotojas (b. l. 27-36). Dėl padarytos žalos ieškovas išmokėjo 6430,04 Lt (1862,27 eur) dydžio draudimo išmoką (b. l. 40, 41).

402010 m. kovo 25 d. ( - ), įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilis „SCANIA R 480“, v. n. ( - ) manevruodamas atsitrenkė ir apgadino kitą automobilį; eismo įvykio kaltininku pripažintas atsakovo vairuotojas (b. l. 43-58). Dėl padarytos žalos ieškovas - draudikas UAB DK „PZU Lietuva“ išmokėjo 9047,27 Lt (2620,27 eur) bei 11845,04 Lt (3430,56 eur) dydžio draudimo išmokas (b. l. 59-62).

41Draudikas (ieškovas) UAB DK „PZU Lietuva“ pareiškė reikalavimą regreso tvarka iš draudėjo (atsakovo) UAB „SV Transport“ priteisti 31 211,92 Lt žalą, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 936,00 Lt žyminį mokestį ir kitas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas tuo pagrindu, kad draudėjas UAB „SV Transport“ laiku nesumokėjo draudimo įmokų.

42Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia, jo manymu, netinkamu materialinės teisės normų, reglamentuojančių draudimo teisinius santykius taikymu, nukrypimu nuo teisminės praktikos.

43Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus (CPK 185 str.), teisingai aiškino ir taikė teisės normas, pakankamai aiškiai argumentavo savo išvadas dėl apelianto reikalavimo nepagrįstumo ir atsisakymo jį tenkinti.

44Kolegija pažymi, kad atsakovas neginčijo ieškovo (draudiko) UAB DK „PZU Lietuva“ išmokų tretiesiems asmenims dydžio ir pagrįstumo.

45Esminis ginčas byloje yra kilęs dėl Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (TPVCAPDĮ) 11 straipsnio 7 dalies aiškinimo ir taikymo, t. y., ar tuo atveju, kai draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku vėlavo sumokėti dalį draudimo įmokos ir per tą laiką apdraustąja transporto priemone buvo padaryta žala trečiajam asmeniui, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmokas, atsiranda teisė reikalauti iš draudėjo grąžinti išmokėtas sumas.

46Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad draudimo sutartis yra rizikos sutartis, pagal kurią draudikas perima iš draudėjo nuostolių atsiradimo riziką. Be to, tai yra fiduciarinė, t. y. grindžiama jos šalių didžiausio tarpusavio pasitikėjimo principu (lot. uberrimae fidei) sutartis, dėl to draudimo sutarties šalys privalo būti viena kitai absoliučiai atviros ir atskleisti viena kitai visą informaciją, kuri gali būti reikšminga šiai sutarčiai sudaryti bei jos sąlygoms nustatyti ir vykdyti. Įvardyti draudimo sutarties ypatumai lemia didesnę šios sutarties šalių pareigą bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.38 str. 3 dalis), padėti įgyvendinti viena kitai savo teises ir vykdyti pareigas, taip pat jausti didesnį atidumą ir rūpestingumą viena kitos atžvilgiu. Be to draudikui (ieškovui) UAB DK „PZU Lietuva“ tai yra profesinė veikla, todėl jam yra keliami didesni reikalavimai, negu draudėjui (atsakovui).

47Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (TPVCAPDĮ) 11 straipsnio 7 dalyje numatyta draudiko teisė reikalauti iš draudėjo grąžinti dėl padarytos žalos draudiko išmokėtas sumas, jeigu draudėjas draudimo sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos ir per tą laikotarpį apdraustąja transporto priemone buvo padaryta žala, tačiau įstatymas nereglamentuoja situacijos, kai dalis draudimo įmokos įmokėta pavėluotai ir draudiko buvo priimta.

48Kaip matyti iš bylos medžiagos, iki ginčo šioje byloje tarp ieškovo ir atsakovo jau buvo nusistovėję sutartiniai draudimo santykiai, nes ieškovas buvo apdraudęs kelias dešimtis atsakovo transporto priemonių (b. l. 10-11), ir nors byloje pateiktos draudimo sutartys sudarytos 2010 m. sausio 29 dieną, o sutartyse nurodyta, kad visa 1350,00 Lt draudimo įmoka turi būti sumokėta iki 2010 m. sausio 29 dienos ir nuo 2010 m. sausio 29 dienos visos trys sutartys įsigaliojo (b. l. 9,39,42), pirmosios draudimo įmokos (po 450,00 Lt) atsakovo buvo įmokėtos tik 2010 m. vasario 3 ir 4 dienomis, kas leidžia daryti išvadą, kad šalys pasitikėjo viena kita ir toleravo tam tikrus mokėjimo vėlavimus. Ieškovas nepateikė objektyvių įrodymų, kad likusias neįmokėtas draudimo įmokas (po 900 litų) atsakovas 2010 m. kovo 26 ir 31 dienomis įmokėjo specialiai, jau žinodamas, apie jo vairuotojų padarytą žalą, nes įmokų mokėjimai taip pat buvo pradelsti ir pagal kitas šalių sudarytas sutartis, šios trys sutartys nebuvo kaip nors išskirtos (b. l. 10-11).

49Apelianto teigimu, TPVCAPDĮ) 11 straipsnio 7 dalies nuostatos taikymui svarbiausia aplinkybė yra draudimo įmokos dalies nesumokėjimas laiku, kad sprendžiant šį ginčą taikytinas ne tik TPVCAPD, bet ir LR Draudimo įstatymo nuostatos, taip pat šalių santykius reglamentuoja ir LR Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 23 d. nutarimu patvirtintos Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sąlygos.

50Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais dėl jo išvardintų teisės normų sisteminio taikymo, tačiau pabrėžia, jog civiliniai teisiniai santykiai yra reglamentuojami ne tik minėtuose įstatymuose įtvirtintų teisės normų taikymu, bet ir teisinių imperatyvų, įpareigojančių teisinių santykių subjektus veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo standartus, taikymu. TPVCAPD 11 str. 7 dalies taikymas siejant vien tik su faktu, kad atsakovas draudiminio įvykio metu nebuvo sumokėjęs dalies draudimo įmokos, būtų nepagrįstas pastarųjų teisės normų požiūriu.

51TPVCAPD 7 str. 1 ir 2 dalys numato, kad draudėjas turi teisę nutraukti įprastinę draudimo sutartį dėl esminių sutarties sąlygų pažeidimo, apie tai raštu įspėjęs draudiką ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo dienos, grąžinant tam tikrą dalį sumokėtos draudimo įmokos, tačiau ieškovas to nepadarė. Ieškovas taip pat nepasinaudojo Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 80 straipsnyje nurodyta draudiminės apsaugos sustabdymo teise. TPVCAPDĮ 11 str. 5 dalyje numatyta, kad jeigu draudėjas nustatytu laiku nesumokėjo draudimo įmokos, draudikas turi teisę reikalauti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,04 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip. Nenutraukdamas sutarties, nestabdydamas draudiminės apsaugos bei neskaičiuodamas delspinigių, ieškovas patvirtino, kad pavėluoto dalies draudimo įmokų mokėjimo ieškovas nelaikė esminiu sutarčių pažeidimu (CK 6.217 str. 2 d.). Pats apeliantas neginčija to fakto, kad visos draudimo įmokos pagal draudimo sutartis ieškovui buvo sumokėtos ir jo priimtos.

52Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, jog šioje byloje, net esant pagrindo laikyti, kad atsakovas priklausančias mokėti draudimo įmokas nesumokėjo laiku, pavėluotas draudimo įmokos sumokėjimas nėra esminis sutarties pažeidimas.

53Aiškinant ir taikant TPVCAPD 11 str. 7 dalį tam atvejui, kai dalį draudimo įmokos draudėjas sumokėjo pavėluotai, svarbu pažymėti, kad civilinių teisių įgyvendinimas negali būti naudojamas nesąžiningai. Kadangi šioje teisės normoje reglamentuota draudiko teisė išreikalauti draudėjo išmokėtą draudimo išmoką yra kompensuojamojo, o ne baudžiamojo pobūdžio norma, todėl teisingumo principui prieštarautų draudimo įmokos priėmimas ir visos draudimo išmokos grąžinimas. Ieškovas gavo draudimo sumas pagal ginčo draudimo sutartis, kurias ir tikėjosi gauti; sumokėjo draudimo išmokas tretiesiems asmenims, kurias ir turėjo jiems išmokėti, nes tokia yra minėtų draudimo sutarčių esmė. Tai, kad atsakovas pradelsė sumokėti draudimo įmokas, draudimo išmokų dydžiui neturėjo jokios įtakos, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad šioje situacijoje patenkinus ieškinį būtų pažeistos CK 1.5 straipsnio nuostatos.

54Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad ieškovas šiuo atveju neturi teisės susigrąžinti iš atsakovo sumas, ieškovo išmokėtas dėl padarytos žalos, nes tai prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.), t. y. atsakovas sumokėjęs draudiminę įmoką, turėtų atlyginti ir ieškovo išmokėtą draudiminę išmoką, o tai būtų aiškiai neadekvati sankcija padarytam pažeidimui dėl pavėlavimo sumokėti įmokos dalį.

55Aiškinant nagrinėjamą situaciją priešingai nei nusprendė pirmosios instancijos teismas, išeitų, kad draudikas yra suinteresuotas, jog draudėjas praleistų draudimo įmokos sumokėjimo terminą ir įmoką sumokėtų kiek vėliau, galimai po draudiminio įvykio, tam, kad draudikas iš draudėjo galėtų gauti ir draudimo įmoką, ir išsiieškoti išmokėtą draudimo išmoką, t. y. gauti pelną niekuo nerizikuodamas. Tačiau taip būtų paneigta draudimo sutarties esmę bei fiduciarinės draudimo sutarties pobūdis.

56Kolegija konstatuoja, kad nesant esminio draudimo sutarčių pažeidimo, atsakovui sumokėjus visas draudimo įmokas pagal sutartis ir visiškai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus bei atsižvelgus į kitas šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes, Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 7 dalies nuostatos dėl ieškovo tretiesiems asmenims sumokėtų draudimo išmokų išieškojimo iš atsakovo kaip sankcijos už dalies draudimo įmokos sumokėjimo pavėlavimą negali būti taikoma.

57Dėl teismų praktikos taikymo.

58Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, turėjo vadovautis apeliaciniame skunde nurodytomis nutartimis, tame tarpe Vilniaus apygardos teismo nutartimis civ. bylose Nr. 2A-792-275/2010, 2A-311-115/2010 bei Kauno apygardos teismo 2011-10-10 nutartimi civ. byloje Nr. 2A-1348-601/2011.

59Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime pasisakė, kad bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų– sprendimų analogiškose bylose. Teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas (normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas. Tačiau apelianto paminėtose bylose faktinės aplinkybės nesutampa su nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, todėl šis apelianto argumentas nepagrįstas. Be to, apygardos teismų formuojama praktika yra pakankamai skirtinga, ir eilėje pastaruoju metu priimtų apygardų teismų nutarčių (Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriau teisėjų kolegijos 2011-10-03 nutartis civ. byloje Nr. 2A-868-115/2011; Panevėžio apygardos teismo civilinių bylų skyriau teisėjų kolegijos 2012-01-11 nutartis civ. byloje Nr. 2A-16-252/2012; Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriau teisėjų kolegijos 2012-02-08 nutartis civ. byloje Nr. 2A-95-413/2012; Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriau teisėjų kolegijos 2012-02-14 nutartis civ. byloje Nr. 2A-33-124/2012 ir kt.) yra formuojama būtent tokia praktika, kokia vadovavosi pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą.

60Dėl išdėstyto, apeliacinis skundas atmestinas, o Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (LR CPK 326 str. 1d. 1 p.) .

61Dėl bylinėjimosi išlaidų.

62Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto UAB DK „PZU Lietuva“ atsakovui UAB „SV Transport” priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.).

63Atsakovas UAB „SV Transport” nurodo, kad turėjo 2420,- Lt bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas (atstovavimas civilinėje byloje dėl žalos regreso tvarka priteisimo apeliacinės instancijos teisme), (b. l. 130,131,132). Šios išlaidos dvigubai viršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą 8.11punkte numatytus dydžius. Atsižvelgiant į tai, kad bylos apimtis nėra didelė, atsakovo advokatas paruošė tik vieną procesinį dokumentą - atsiliepimą į apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teisme byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka ir apeliacinės instancijos teisme atsakovo atstovas nedalyvavo, pripažintinos protingomis ir pagrįstomis 1000,- Lt bylinėjimosi išlaidos, kurios ir priteistinos iš apelianto atsakovui.

64Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

65Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

66Priteisti iš ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ (į. k. 110057869, registracijos adresas: Konstitucijos pr.7, Vilnius, a/s Nr. ( - ), AB SEB banke, banko kodas 70440) atsakovui UAB „SV Transport” (į. k. 300638803, registracijos adresas: Žemaičių g. 67, Joniškis) 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ kreipėsi į Joniškio rajono apylinkės... 5. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu buvo sudarytos trys draudimo sutartys.... 6. 2010 m. sausio 29 d. buvo apdrausta automobilio „SCANIA“, v/n ( - )... 7. Pagal antrą draudimo sutartį, sudarytą 2010 m. sausio 29 d., buvo apdraustas... 8. Trečioji draudimo sutartis buvo sudaryta 2010 m. sausio 29 d., apdraustas... 9. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 10. Atsakovas UAB „SV Transport“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu... 11. Joniškio rajono apylinkės teismas 2011 m. lapkričio5 d. sprendimu ieškinį... 12. Teismas nurodė, kad draudėjui draudimo sutartyje laiku nesumokėjus draudimo... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ prašo panaikinti... 14. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą... 16. 2. Pirmosios instancijos teismo motyvai, kad apeliantas, žinodamas apie... 17. 3. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išaiškinimais, jog... 18. 4. Priimdamas sprendimą pirmosios instancijos teismas rėmėsi apeliacinės... 19. 5. TPVCAPDĮ 11 str. 7 dalis numato, kad draudikas turi teisę pareikšti... 20. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „SV Transport“ prašo... 21. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 22. 1. Nurodo, kad pagal LR CK 6.987 str. draudimo sutarties esmė yra ta, kad... 23. 2. Pirmosios įmokos pagal visas tris draudimo sutartis buvo sumokėtos iki... 24. 3. Apelianto pateikti teisminės praktikos pavyzdžiai negali būti tiesiogiai... 25. 4. Šios bylos šalis siejo ilgalaikiai sutartiniai santykiai. Ieškovo... 26. 5. Tuo momentu, kai atsakovas (draudėjas) sumokėjo likusią nesumokėtą... 27. 6. Apeliantas, laiku negavęs dalies draudimo įmokos, nesiėmė jokių... 28. Apeliacinis skundas atmestinas.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 30. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teisėjų... 31. Dėl ginčo esmės.... 32. Byloje nustatyta, kad 2010 m. sausio 29 d. tarp ieškovo (draudiko) UAB DK... 33. - AYAS Nr. 01 7426786“, kuria buvo apdrausta automobilio „SCANIA R 480“,... 34. - AYAS Nr. 01 7426822“, kuria buvo apdrausta automobilio „SCANIA R480“,... 35. - AYAS Nr. 01 7426804“, kuria buvo apdrausta automobilio „SCANIA R 480“,... 36. Visų šių trijų sutarčių 1.5.2. punkte buvo numatyta, kad 1350,00 Lt... 37. Pirmąsias įmokas po 450,00 litų pagal visas tris draudimo sutartis atsakovas... 38. 2010 m. kovo 9 d. Šveicarijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilis... 39. 2010 m. kovo 15 d. via ( - ), įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilis... 40. 2010 m. kovo 25 d. ( - ), įvyko eismo įvykis, kurio metu automobilis... 41. Draudikas (ieškovas) UAB DK „PZU Lietuva“ pareiškė reikalavimą regreso... 42. Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia, jo manymu, netinkamu... 43. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei... 44. Kolegija pažymi, kad atsakovas neginčijo ieškovo (draudiko) UAB DK „PZU... 45. Esminis ginčas byloje yra kilęs dėl Transporto priemonių valdytojų... 46. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad draudimo sutartis yra rizikos sutartis,... 47. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 48. Kaip matyti iš bylos medžiagos, iki ginčo šioje byloje tarp ieškovo ir... 49. Apelianto teigimu, TPVCAPDĮ) 11 straipsnio 7 dalies nuostatos taikymui... 50. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentais dėl jo išvardintų... 51. TPVCAPD 7 str. 1 ir 2 dalys numato, kad draudėjas turi teisę nutraukti... 52. Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, jog šioje byloje, net esant pagrindo... 53. Aiškinant ir taikant TPVCAPD 11 str. 7 dalį tam atvejui, kai dalį draudimo... 54. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, daro... 55. Aiškinant nagrinėjamą situaciją priešingai nei nusprendė pirmosios... 56. Kolegija konstatuoja, kad nesant esminio draudimo sutarčių pažeidimo,... 57. Dėl teismų praktikos taikymo.... 58. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą,... 59. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime... 60. Dėl išdėstyto, apeliacinis skundas atmestinas, o Joniškio rajono apylinkės... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 62. Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto UAB DK „PZU Lietuva“ atsakovui... 63. Atsakovas UAB „SV Transport” nurodo, kad turėjo 2420,- Lt bylinėjimosi... 64. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1dalies 1... 65. Joniškio rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti... 66. Priteisti iš ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ (į. k. 110057869,...