Byla 2S-1622-273/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Izoldos Nėnienės, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio, Arūno Rudzinsko,

3apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Medonos mėsa“ atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus teisėjos 2010 m. birželio 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 345/2010 dėl įkeisto skolininko uždarosios akcinės bendrovės „Medonos mėsa“ ir turto savininkų G. M. ir R. M. turto arešto ir išieškojimo iš įkeisto turto kreditoriaus akcinės bendrovės DnB Nord banko naudai,

Nustatė

4Skolininkas UAB „Medonos mėsa“, užtikrindamas gauto pagal 2005-08-12 kredito sutartį Nr. 748 (toliau - Kredito sutartis), sudarytos su AB DnB Nord banku kredito grąžinimą, sutartinio įkeitimo lakštu kodas( - ),, įregistruotu hipotekos registre, įkeitė AB DnB Nord bankui kilnojamuosius daiktus prekių atsargas pagal pridedamą aprašą Nr. 2, eil. Nr. nuo 1 iki 45, 128 000 Lt vertės bei įrengimus pagal aprašą Nr. 1, eil. Nr. nuo 1 iki 22, 109 000 Lt vertės, esančius Medelyno g. 4 Jūrės k., Kazlų Rūdos sav., ir G. M. ir R. M. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius daiktus - transporto priemonę Mercedes Benz L608, reg. Nr. ( - ), v/n ( - ) VIN kodas( - ),, 10 000 Lt vertės bei transporto priemonę Mercedes Benz 100, reg. Nr. ( - ), , 2004-08-11, v/n ( - ), , VIN kodas( - ), 8000 Lt vertės. Kadangi skolininkas laiku neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį - nemokėjo palūkanų, negrąžino kredito dalių, todėl kreditorius, 2010-01-28 raštu Nr. 30.58.37/230 įspėjęs skolininką ir įkeistų daiktų savininką bei 2010-03-04 raštu Nr. 30.58.17/1412 įspėjęs įkeisto daikto savininkę Kredito sutartį nutraukė prieš terminą kreipėsi į hipotekos skyrių dėl skolininko įspėjimo. 2010-04-14 skolininkas/įkeistų daiktų savininkas UAB „Medonos mėsa“ ir įkeistų daiktų savininkas G. M. buvo įspėti, o 2010-04-21 daiktų savininkė R. M. buvo įspėta, kad neįvykdžius įkeitimu užtikrintos prievolės, bus pradėtas priverstinis skolos išieškojimas. Praėjus įspėjime nurodytam 20 dienų terminui, skolininkas ir įkeistų daiktų savininkai prievolės kreditoriui neįvykdė, kilnojamųjų daiktų neperdavė, todėl kreditorius kreipėsi į hipotekos skyrių prašydamas įpareigoti skolininką (daikto savininką) - UAB „Medonos mėsa“ bei daiktų savininkus G. M. ir R. M. areštuoti įkeistus daiktus ir juos perduoti kreditoriui. Kreditoriaus apskaičiavimu, skolininko skola bankui yra 98 451,37 Lt negrąžinto kredito, 338,13 Lt palūkanų, 0,41 Lt delspinigių bei 162 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kreditorius taip pat prašo išieškoti sutartines 6,63 proc. dydžio sutartines metines palūkanas nuo 98 451,37 Lt negražinto kredito sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos, t.y. 2010-06-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

5Marijampolės rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus teisėja 2010 m. birželio 10 d. nutartimi kreditoriaus AB DnB Nord banko pareiškimą tenkino visiškai, areštavo skolininko UAB „Medonos mėsa“ kilnojamuosius daiktus - prekių atsargas pagal pridedamą aprašą Nr. 2, eil. Nr. nuo 1 iki 45, 128 000 Lt vertės bei įrengimus pagal aprašą Nr. 1, eil. Nr. nuo 1 iki 22, 109 000 Lt vertės, esančius Medelyno g. 4 Jūrės k., Kazlų Rūdos sav., ir G. M. ir R. M. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius daiktus - transporto priemonę Mercedes Benz L608, reg. Nr. ( - ), v/n ( - ) VIN kodas ( - ), 10 000 Lt vertės bei transporto priemonę Mercedes Benz 100, reg. Nr. ( - ), 2004-08-11, v/n ( - ), VIN kodas ( - ), 8000 Lt vertės, įpareigojo skolininką/įkeistų daiktų savininką UAB „Medonos mėsa“ bei daikto savininkus G. M. ir R. M. įkeistus daiktus perduoti kreditoriui AB DnB NORD bankui; nutarė išieškoti ne ginčo tvarka iš skolininko UAB „Medonos mėsa“ įkeistų kilnojamųjų daiktų kreditoriui AB DnB Nord bankui - 98 451,37 Lt negražinto kredito, 338,13 Lt palūkanų, 0,41 Lt delspinigių, 162 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 6,63 proc. dydžio sutartines metines palūkanas nuo 98 451,37 Lt negražinto kredito sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo dienos, t.y. 2010-06-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

6Hipotekos skyriaus teisėja nurodė, kad kiekvienas asmuo savo sutartines prievoles privalo vykdyti laiku ir tinkamai (CK 6.256 str. l d., 2 d.). Kadangi skolininkas UAB „Medonos mėsa“ neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų pagal Kredito sutartį, Kredito sutartis yra nutraukta prieš terminą, todėl kreditoriaus reikalavimai turi būti tenkinami areštuojant įkeistus daiktus ir įpareigojant skolininką/daikto savininką ir įkeistų daiktų savininkus perduoti įkeistus daiktus kreditoriui.

7Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Medonos mėsa“ prašė panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus teisėjos 2010 m. birželio 10 d. nutartį. Skolininkas nurodė šiuos motyvus:

81) 2010-05-31 skolininkui priklausančioje kreditoriaus AB DnB Nord banko sąskaitoje ( - ) esančių piniginių lėšų likutis buvo 140 500,08 Lt. Šis faktas yra patvirtintas banko išduota pažyma. Todėl, kreditorius, remdamasis Kredito sutarties nuostatomis, turėjo teisę tiesiogiai nurašyti visas priklausančias skolininkui sumokėti einamąsias įmokas nuo banko sąskaitos pinigines lėšas, tačiau nepasinaudojo savo turima teise, piniginių lėšų nenuskaitė, tačiau nutraukė Kreditavimo sutartį ir ėmėsi pradėjo priverstinį išieškojimą iš įkeisto turto;

92) kreditorius, nepasinaudodamas galimybe visas jam priklausančias pinigines lėšas tiesiogiai nusirašyti nuo skolininko sąskaitos, ir iškart pradėdamas priverstinio skolos išieškojimo teismines procedūras akivaizdžiai piktnaudžiavo savo turimomis teisėmis, savo turimas teises įgyvendino priešingai jų paskirčiai, neatsižvelgdamas į objektyvias aplinkybes, nesilaikydamas tokiam subjektui nustatytų veiklos kriterijų, veikė priešingai sutartinių teisinių santykių sąžiningumo pareigai (CK 6.4. ir 6.158 str.). Minėti kreditoriaus veiksmai neatitinka geros moralės principų, bendro gyvenimo taisyklių, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principų. Tokie kreditoriaus veiksmai vertintini kaip piktnaudžiavimas teise, todėl teismas privalėjo, remiantis CK 1.137 str. 3 d., atsisakyti ginti tokią teisę, o tuo pačiu nepriimti ginčijamos nutarties;

103) kreditoriui, kaip kredito įstaigai, teikiančiam paskolas yra taikomi aukšti veiklos standartai, kurie neleidžia piktnaudžiauti užimama padėtimi sutartinių teisinių santykių kontrahentų atžvilgiu.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditoriaus AB DnB Nord banko atstovė advokatė K.Balevičienė prašė atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o skundžiamą nutartį palikti galioti. Kreditoriaus atstovė su atskirojo skundo argumentais nesutiko dėl šių motyvų:

121) apelianto teiginiai, kad kreditorius piktnaudžiauja teise, kreipdamasis į hipotekos skyrių yra nepagrįsti. Kadangi prisiimtų finansinių įsipareigojimų skolininkas pagal sudarytas kreditavimo sutartis neįvykdė, su banku neatsiskaitė, todėl bankas, realizuodamas jam kaip hipotekos kreditoriui CK 4.216-4.219 str., CPK 558 str. suteiktas teises, pagrįstai kreipėsi į teismo hipotekos skyrių dėl skolos iš jam įkeisto turto priteisimo. Piktnaudžiavimas savo teise reiškia, jog civilinės teisės yra įgyvendinamos tokiu būdu ir priemonėmis, jog be teisinio pagrindo būtų pažeidžiamos ar varžomos kitų asmenų teisės ar įstatymų saugomi interesai ar daroma žala kitiems asmenims arba prieštaraujama subjektinių teisių paskirčiai (CK 1.137 str. 3 d.);

132) hipotekos teisėjai nėra suteikta kompetencija nagrinėti skolininkų ir kreditorių ginčus;

143) bankas negalėjo savavališkai nurašyti lėšų nuo skolininko UAB „Medonos mėsa“ sąskaitos, kadangi bankui nėra suteikta teisės savo nuožiūra disponuoti jo kliento piniginėmis lėšomis. Piniginių lėšų nurašymui buvo būtinas UAB“Medonos mėsa“ banko sąskaitos savininko, įkaito davėjo rašytinis pareiškimas ar hipotekos skyriaus nutartis. Tokio pareiškimo bankui UAB „Medonos mėsa“ nepateikė;

154) skolininko sąskaitoje esančių piniginių lėšų būtų neužtekę skolai bankui padengti, kadangi bendra UAB „Medonos mėsa“ skola bankui 2010-06-10 dienai pagal 2005-08-12 Kreditavimo sutartį Nr. 748 ir 2006-02-14 Kreditavimo sutartį Nr. 108, kurių įvykdymas užtikrintas įkeitimo lakštais Nr. ( - ) ir ( - ), yra 542 484,78 Lt;

165) turėdamas piniginių lėšų, skolininkas UAB „Medonos mėsa“ turėjo teisę ir pareigą pats padengti arba sumažinti savo įsiskolinimą bankui, tačiau skolos nepadengė.

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.).

19Pagal CK 4.216 str. įkaito turėtojas įgyja teisę nukreipti išieškojimą į įkeitimo objektą, jeigu suėjus prievolės įvykdymo terminui, prievolė nėra įvykdyta, tačiau ne anksčiau kaip praėjus dvidešimčiai dienų po prievolės įvykdymo termino pabaigos. CPK 442 str. 11 p. numatyta, kad bylas dėl įkeitimo teisinių santykių nagrinėja hipotekos teisėjas ypatingosios teisenos CPK XXXVI skyriuje „Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių“ nustatyta tvarka. Minėtos bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka ir sprendžiamos hipotekos teisėjo nutartimis, jeigu šiame skyriuje nenustatyta kitaip. Pagrindinė hipotekos teisėjo funkcija nagrinėjant aptariamo pobūdžio bylas – patikrinti, ar egzistuoja visos CK, CPK ir kituose teisės aktuose nurodytos sąlygos įkeitimo įregistravimui, keitimui, baigimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt. Įkeitimas yra papildoma prievolė, kuri priklauso nuo pagrindinės prievolės. Hipotekos teisėjas atlieka tik procesinius veiksmus, susijusius su hipotekos (įkeitimo) procedūra, ir nesprendžia kilusių tarp hipotekos (įkeitimo) šalių ginčų. Kai konkrečioje byloje kyla ginčas, susijęs su pagrindine prievole – skolos atsiradimo pagrindu, jos dydžiu ir kt., šie klausimai byloje dėl hipotekos ar įkeitimo nėra nagrinėjami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija su AB „Lithun“, bylos Nr. 3K-3-523/2005; 2007 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. Kemežis v. V. Pranevič, J. Pranevič, bylos Nr. 3K-3-201/2007; 2008 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. A. Užringis, bylos Nr. 3K-3-103/2008).Hipotekos teisėjas atlieka tyrimą, siekdamas išsiaiškinti, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, taip pat ar pateikti jai vykdyti būtini dokumentai. Teigiamu atveju atliekamas prašomas veiksmas, o priešingu atveju, jei pateikti dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, nutartimi atsisakoma atlikti prašomą procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB bankas „Snoras“ v. G. Ananjevas, bylos Nr. 3K-3-536/2009). Įstatymas neįpareigoja hipotekos teisėjo aiškintis ir spręsti įkeitimo sutarties šalių ginčų; tokių ginčų buvimo faktas nėra pagrindas sustabdyti ar atsisakyti pradėti nagrinėti hipotekos kreditoriaus prašymą dėl priverstinio vykdymo hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. A. Užringis, bylos Nr. 3K-3-103/2008).Skundai galimi dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo.

20Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Kredito sutarties Specialiosios dalies 11 p. kredito gavėjas UAB“Medonos mėsa“ sutiko, jog visos pagal Kredito sutartį grąžintinos ir mokėtinos pinigų sumos AB DnB Nord banko (toliau – Bankas) būtų nurašomos nuo kredito gavėjo Banke atidarytos sąskaitos (b.l.55). Minėta atsiskaitymo tvarka šalių taip pat buvo numatyta Kreditavimo sutarties Bendrosios dalies 18 p. (b.l.56). Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad Bankas nepasinaudojo Kreditavimo sutartimi suteikta jam teise ir piniginių lėšų nenuskaitė, tačiau nutraukė Kreditavimo sutartį ir pradėjo priverstinį išieškojimą iš įkeisto turto. Apeliantas tokius Banko veiksmus įvardija kaip piktnaudžiavimą teise, todėl laiko, kad kreditoriaus subjektinė teisė negali būti ginama ir priverstinio skolos išieškojimo procedūra iš įkeisto turto negali būti vykdoma (CK 1.137 str. 3 d.). Teisėjų kolegijos nuomone, atskirajame skunde nurodyti Banko veiksmai yra sietini su netinkamu Banko Kreditavimo sutarties vykdymu. Minėti veiksmai turi būti vertinami sprendžiant ginčą dėl Kreditavimo sutarties nutraukimo teisėtumo bendrąja ginčo teisena. Kaip buvo minėta aukščiau, įstatymas neįpareigoja hipotekos teisėjo aiškintis ir spręsti įkeitimo sutarties šalių ginčų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju, hipotekos teisėja neturėjo teisinio pagrindo vertinti Banko veiksmų dėl netinkamo Kreditavimo sutarties vykdymo bei spręsti, ar juose nėra piktnaudžiavimo teise požymių. Byloje yra pateikti rašytiniai įrodymai, jog šalių sudaryta Kreditavimo sutartis yra nutraukta prieš terminą, skolininkui tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų. Kreditavimo sutarties nutraukimas nėra ginčijamas. Teisėjų kolegija pažymi, kad nutraukus Kreditavimo sutartį, Bankas neteko teisės disponuoti skolininko piniginėmis lėšomis, todėl savavališkai nurašyti skolininkui priklausančias lėšas be atskiro skolininko nurodymo Bankas neturėjo teisės. Pagal CK 6.922 str. 1-2 d. nurodyta, kad lėšos nuo banko sąskaitos nurašomos kliento nurodymu, o be kliento nurodymo lėšos gali būti nurašomos teismo sprendimu ar kitų įstatymų numatytais atvejais. Skolininkas UAB“Medonos mėsa“ bei įkeistų daiktų savininkai G. M. ir R. M. per įspėjime nurodytą 20 dienų laikotarpį turėjo galimybę savo banko sąskaitoje esančiomis lėšomis padengti dalį įsiskolinimo. Byloje nėra pateikta rašytinių įrodymų, jog dalis įsiskolinimo yra padengta. Kadangi prievolė pagal Kreditavimo sutartį nebuvo įvykdyta per įspėjime nustatytą 20 dienų terminą, Bankas įgijo teisę į priverstinį skolos išieškojimą iš įkeisto turto (CK 4.216 str.).

21Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad hipotekos teisėjos priimta nutartis yra teisėta ir pagrįsta, atskirajame skunde apelianto nurodytais argumentais naikinti nutarties teisinio pagrindo nėra. Apeliantas neginčijo hipotekos teisėjos procesinių veiksmų vykdant priverstinio išieškojimo iš įkeisto turto procedūrą. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 str. 1 d.). Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, hipotekos teisėjos nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23palikti Marijampolės rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus teisėjos 2010 m. birželio 10 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko uždarosios... 4. Skolininkas UAB „Medonos mėsa“, užtikrindamas gauto pagal 2005-08-12... 5. Marijampolės rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus teisėja 2010 m.... 6. Hipotekos skyriaus teisėja nurodė, kad kiekvienas asmuo savo sutartines... 7. Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Medonos mėsa“ prašė panaikinti... 8. 1) 2010-05-31 skolininkui priklausančioje kreditoriaus AB DnB Nord banko... 9. 2) kreditorius, nepasinaudodamas galimybe visas jam priklausančias pinigines... 10. 3) kreditoriui, kaip kredito įstaigai, teikiančiam paskolas yra taikomi... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditoriaus AB DnB Nord banko atstovė... 12. 1) apelianto teiginiai, kad kreditorius piktnaudžiauja teise, kreipdamasis į... 13. 2) hipotekos teisėjai nėra suteikta kompetencija nagrinėti skolininkų ir... 14. 3) bankas negalėjo savavališkai nurašyti lėšų nuo skolininko UAB... 15. 4) skolininko sąskaitoje esančių piniginių lėšų būtų neužtekę skolai... 16. 5) turėdamas piniginių lėšų, skolininkas UAB „Medonos mėsa“ turėjo... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Pagal CK 4.216 str. įkaito turėtojas įgyja teisę nukreipti išieškojimą... 20. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad Kredito sutarties Specialiosios... 21. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad hipotekos teisėjos priimta... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 23. palikti Marijampolės rajono apylinkės teismo Hipotekos skyriaus teisėjos...