Byla B2-1828-221/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB Medicinos bankas ieškinį atsakovei UAB „Hungerdina“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovė UAB Medicinos bankas pateikė ieškinį, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą UAB „Hungerdina“ ir administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Nurodo, kad tarp UAB Medicinos bankas (toliau – ieškovė) ir UAB „Hungerdina“ (toliau – atsakovė) 2006 m. birželio 27 d. buvo sudaryta kredito sutartis Nr. LOAN_37341, vėliau iš dalies pakeista papildomais susitarimais (toliau – Kredito sutartis Nr. 1), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 1 292 491,29 EUR kreditą, bei 2007 m. lapkričio 12 d. kredito sutartis Nr. LOAN_46394, vėliau iš dalies pakeista papildomais susitarimais (toliau – Kredito sutartis Nr. 2), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 940 998 EUR kreditą. Kreditai pagal minėtas kredito sutartis turėjo būti grąžinti Kredito sutartyje Nr. 1 ir Kredito sutartyje Nr. 2 numatytomis dalimis bei terminais. Atsakovė pažeidė Kredito sutarčių Nr. 1 ir Nr. 2 nuostatas, nes laiku ir tinkamai negrąžino grąžintinų kredito dalių, nemokėjo priskaičiuotų palūkanų bei nesumokėjo už pradelstus mokėjimus priskaičiuotų delspinigių. Dėl šios priežasties ieškovė nutraukė Kredito sutartis nuo 2012 m. birželio 25 d., tačiau atsakovė kredito negrąžino ir kitų įsiskolinimų nesumokėjo. Ieškovė 2012 m. vasario 29 d. pranešimu Nr. 724 informavo atsakovę dėl susidariusių įsiskolinimų ir nurodė, kad jeigu atsakovė per 30 d. nesumokės pradelstų skolų, ieškovė įgis teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo. 2012 m. kovo 22 d. atsakovės skola pagal Kredito sutartį Nr. 1 yra 1 507 968,16 EUR, iš jų: 1 150 786,48 EUR negrąžinto kredito, 195 103,35 EUR palūkanų ir 162 078,33 EUR delspinigių. Atsakovės skola pagal kredito sutartį Nr. 2 yra 1 070 099,69 EUR, iš jų: 823 136 EUR negrąžinto kredito, 140 394,47 EUR palūkanų, 112 940,42 EUR delspinigių bei 9000 Lt ieškovės patirtų išlaidų. Bendra atsakovės skola ieškovei yra 2 578 067,85 EUR (8 901 552,68 Lt). Remiantis pateiktu Juridinių asmenų registrui UAB „Hungerdina“ balansu ir pelno nuostolių ataskaita už 2012 m., įmonė akivaizdžiai yra nemoki. Vien atsakovės skola ieškovei (pradelstų įsiskolinimų suma – 8 901 552,68 Lt) ženkliai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. 2013 m. balandžio 14 d. UAB „Hungerdina“ liko dirbti 5 darbuotojai, kai 2013 m. kovo 22 d. dirbo 18 darbuotojų, kad byloja apie įmonės ilgalaikius planus mažinti įmonės apyvartą, galimai sustabdyti jų veiklą. Nuolat didėjant įmonės nuostoliui ir įsipareigojimams, pažeidžiami įmonės kreditorių interesai ir daroma žala įmonei ir jos kreditoriams, kai galimybė atgauti skolas atitinkamai mažėja.

3Atsakovė UAB „Hungerdina“ su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Hungerdina“ arba ieškinį palikti nenagrinėtą. Nurodo, kad įspėjimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Hungerdina“ buvo atsiųstas 2012 m. birželio 12 d. Aptariamame įspėjime buvo nurodytos visiškai kitos neįvykdytų Kredito sutarčių sąlygos, o ankstesnis ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovo įmonei Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartimi buvo atmestas (civilinė byla Nr. B2-2433-555/2012). Nors pareiškime nurodoma, jog reikalavimas dėl bankroto bylos iškėlimo yra grindžiamas tais pačiais įsipareigojimais ir ta pačia skola, tačiau iš kartu su ieškiniu pateiktų skolų apskaičiavimo lentelių matyti, kad teikiant analizuojamą ieškinį, bankas vienašališkai priskaičiavo akivaizdžiai per didelius net 949 584,76 Lt dydžio delspinigius. Negavus įspėjimo dėl minėtų reikalavimų įvykdymo iki ieškinio dėl bankroto pateikimo, UAB „Hungerdina“ negalėjo kreiptis į teismą dėl jų nuginčijimo. Išankstinė ginčo išsprendimo ne teisme tvarka yra privaloma kiekvienam kreditoriui, inicijuojančiam bankroto bylos iškėlimą įmonei, o jos nesilaikymas sukelia teisinius padarinius – teismas turi atsisakyti priimti ieškinį (CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas, ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis). Tuo atveju, jeigu teismas ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo priėmė ir iškėlė civilinę bylą, o nagrinėjant ją paaiškėjo, kad nebuvo laikytasi išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos ir dar galima pasinaudoti šia tvarka, ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtu (CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

4Be to, atsakovė nurodė, kad prasidėjus ekonomikos recesijai ir neišvengiamai sumažėjus atsakovo prekybos apimtims, veiklos pelningumui, UAB „Hungerdina“ pradėjo derybas su UAB Medicinos banku dėl Kredito sutarčių Nr. l ir Nr. 2 sąlygų pakeitimo. Šalims derybų būdu nepasiekus galutinio kompromiso, UAB „Hungerdina“ Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme pareiškė ieškinį, kuriuo prašė modifikuoti Kredito sutarčių Nr. 1 ir Nr.2 sąlygas, tačiau pareiškus minėtą ieškinį (civilinė byla Nr. 2-7095-433/2012), UAB Medicinos bankas pranešė, jog nuo 2012 m. birželio 25 d. vienašališkai nutraukia Kredito sutartis Nr. 1 ir Nr. 2. Nesutikdama su Kredito sutarčių vienašališku nutraukimu, UAB „Hungerdina“ Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė ne tik pakeisti Kredito sutarčių sąlygas, bet ir pripažinti jų vienašališkus nutraukimus negaliojančiais. Kadangi tarp šalių kilo ginčas dėl Kredito sutarčių nutraukimo teisėtumo ir jų sąlygų modifikavimo, kuris šiuo metu nagrinėjamas teisme, negalima pripažinti, kad ieškovė UAB Medicinos bankas turi neginčijamą teisę reikalauti, jog atsakovė įvykdytų prievoles, kurios jai atsiranda nutraukus Kredito sutartis Nr. l ir Nr. 2. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovės nurodoma bendra 2 578 067,85 EUR arba 8 901 552,68 Lt skola yra būtent tokios apimties ir pradelsta. Pagal UAB „Hungerdina“ 2013 m. kovo 31 d. įmonės finansinius duomenis, pradelsti UAB „Hungerdina“ įsipareigojimai (3 675 415 Lt), neviršija pusę jos balansinės vertės turto (4 364 730 Lt), ir įmonė nėra viešai paskelbusi ar kitaip pranešusi kreditoriams, jog neketina vykdyti savo įsipareigojimų, ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Hungerdina“ turi būti atmestas.

5Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo paliktinas nenagrinėtu.

6Pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei skolininkei iškėlimo turi teisę pateikti kreditorius (kreditoriai) (ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Bankroto bylos iškėlimo stadijoje kreditoriaus reikalavimo teisės ir dydžio pagrįstumas nenustatinėjamas. Atsakovės deklaruojamas skolos asmeniui, kuris kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, nepripažinimo faktas savaime neduoda teisinio pagrindo vien dėl to atsisakyti spręsti ar atmesti šio asmens prašymą iškelti atsakovui bankroto bylą ir įvertinti jo siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą, nes gavęs tokio turinio ieškinio pareiškimą teismas turi ir gali patikrinti ĮBĮ nustatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009).

7Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis (ĮBĮ 1 straipsnis, 10 straipsnio 1 dalis). Viena iš tokių išimčių numatyta ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje, kuri nustato, kad kreditorius turi raštu pranešti įmonei apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo: nurodyti neįvykdytus įsipareigojimus ir įspėti, kad jeigu jie nebus įvykdyti per nurodytą laikotarpį, ne trumpesnį kaip 30 dienų, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. Ši ĮBĮ nustatyta išankstinė ginčo sprendimo ne teisme tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis prieš kreipdamasis į teismą, yra imperatyvi, nėra savitikslė ir skirta tam, kad kilęs ginčas dėl atsiskaitymo būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant skolininkui bankroto bylos. Pagal formuojamą teismų praktiką, kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikomas ultima ratio (išimtinio pobūdžio, kraštutinė) gynybos priemone, kai išnaudojami visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 20 d. -nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010).

8Iš byloje esančių duomenų bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad atsakovei įspėjimas iš ieškovės dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Hungerdina“ buvo atsiųstas 2012 m. birželio 12 d.. Po šio įspėjimo Kauno apygardos teisme 2012 m. rugpjūčio 31 d. teisme gautas UAB Medicinos banko pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Hungerdina“. Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 12 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB „Hungerdina“ bankroto bylą. Nutartis buvo apskųsta. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 24 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. nutartį paliko nepakeistą. Vadinasi procesinis sprendimas, kuriuo atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „Hungerdina“ įsiteisėjo.

9Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad įsiteisėjus Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 12 d. nutarčiai, teisminis procesas dėl UAB „Hungerdina“ bankroto bylos iškėlimo pasibaigė. Vadinasi, vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalimi, ieškovė UAB Medicinos bankas, prieš pakartotinai kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Hungerdina“ privalėjo atsakovei pateikti naują įspėjimą, kaip tai įsakmiai nurodo įstatymas. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė laikėsi išankstinės ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, t. y. nepateikė atsakovei pretenzijos, nurodant, kad atsakovei neįvykdžius įpareigojimų, ieškovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo.

10Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei tai, kad teismas ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo priėmė ir iškėlė civilinę bylą, tačiau nagrinėjant ją paaiškėjo, kad nebuvo laikytasi išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, teismas sprendžia, kad ieškinys turi būti paliktinas nenagrinėtu (CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Teismas pažymi, kad ieškovės teisė į teisminę gynybą nėra pažeidžiama, kadangi tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka, ieškovė turi teisę pakartotinai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Hungerdina“.

12Vadovaudamasis, ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalimi, CPK 290 straipsniu, CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

13ieškovės uždarosios akcinės bendrovės Medicinos bankas ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Hungerdina“ palikti nenagrinėtą.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui atskiruoju skundu per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai