Byla B2-2433-555/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės UAB Medicinos banko ieškinį atsakovei UAB „Hungerdina“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2ieškovė UAB Medicinos bankas pateikė ieškinį, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą UAB „Hungerdina“ ir administratoriumi paskirti UAB „Karaliaučiaus grupė“. Nurodo, kad tarp UAB Medicinos banko (toliau - ieškovė) ir UAB „Hungerdina" (toliau - atsakovė) 2006-06-27 buvo sudaryta kredito sutartis Nr. LOAN_37341, vėliau iš dalies pakeista papildomais susitarimais (toliau - Kredito sutartis Nr. 1), pagal kurią Ieškovė suteikė atsakovei 1 292 491,29 EUR kreditą, bei 2007-11-12 kredito sutartis Nr. LOAN_46394, vėliau iš dalies pakeista papildomais susitarimais (toliau - Kredito sutartis Nr. 2), pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 940 998 EUR kreditą. Kreditai pagal minėtas kredito sutartis turėjo būti grąžinti Kredito sutartyje Nr. 1 ir Kredito sutartyje Nr. 2 numatytomis dalimis bei terminais. Atsakovė pažeidė Kredito sutarčių Nr. 1 ir Nr. 2 nuostatas, nes laiku ir tinkamai negrąžino grąžintinų kredito dalių, nemokėjo priskaičiuotų palūkanų bei nesumokėjo už pradelstus mokėjimus priskaičiuotų delspinigių, o bankui nuo 2012-06-25 nutraukus Kredito sutartis Nr. 1 ir Nr. 2, nepadengė viso negrąžinto kredito ir nesumokėjo priskaičiuotų palūkanų bei delspinigių. 2012-08-01 dienai atsakovės skola pagal Kredito sutartį Nr. 1 yra 1 351 541,94 EUR, iš jų: 1 150 786,48 EUR negrąžinto kredito, 138 253,42 EUR palūkanų ir 62 502,04 EUR delspinigių; atsakovės skola pagal Kredito sutartį Nr. 2 yra 970 563,80 EUR, iš jų: 823 136 EUR negrąžinto kredito, 99 610,10 EUR palūkanų ir 47 823,7O EUR delspinigių. Bendra atsakovės skola ieškovei yra 2 322 105,74 EUR. Remiantis pateiktu Juridinių asmenų registrui UAB „Hungerdina" balansu ir pelno nuostolių ataskaita už 2011 m., įmonė akivaizdžiai yra nemoki. Vien atsakovės skola ieškovei (pradelstų įsiskolinimų suma - 2 322 105,74 EUR arba 8 017 765,77 Lt) ženkliai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertę.

3Atsakovė UAB „Hungerdina“ su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Hungerdina“. Nurodo, kad prasidėjus ekonomikos recesijai ir neišvengiamai sumažėjus atsakovo prekybos apimtims, veiklos pelningumui, UAB „Hungerdina" pradėjo derybas su UAB Medicinos banku dėl Kredito sutarčių Nr. l ir Nr. 2 sąlygų pakeitimo (kredito mokėjimų grafiko išdėstymo, palūkanų ir maržos sumažinimo ir kt.). Šalims derybų būdu nepasiekus galutinio kompromiso, UAB Hungerdina" Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme pareiškė ieškinį, kuriuo prašė modifikuoti Kredito sutarčių Nr. 1 ir Nr.2 sąlygas, tačiau pareiškus minėtą ieškinį (civilinė byla Nr. 2-7095-433/2012), UAB Medicinos bankas pranešė, jog nuo 2012-06-25 vienašališkai nutraukia Kredito sutartis Nr. 1 ir Nr. 2. Nesutikdama su Kredito sutarčių vienašališku nutraukimu, UAB „Hungerdina" Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo prašė ne tik pakeisti Kredito sutarčių sąlygas, bet ir pripažinti jų vienašališkus nutraukimus negaliojančiais. Kadangi tarp šalių kilo ginčas dėl Kredito sutarčių nutraukimo teisėtumo ir jų sąlygų modifikavimo, kuris šiuo metu nagrinėjamas teisme, negalima pripažinti, kad ieškovas UAB Medicinos bankas turi neginčijamą teisę reikalauti, jog atsakovė įvykdytų prievoles, kurios jai atsiranda nutraukus Kredito sutartis Nr. l ir Nr. 2. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad ieškovės nurodoma bendra 2.322.105,74 EUR arba 8.017.765,77 Lt skola yra būtent tokios apimties ir visiškai pradelsta. Pagal UAB „Hungerdina" 2012-08-27 balanso duomenis, įmonė nuosavybės teisėmis valdo 8.889.750 Lt balansinės vertės turtą, pradelsti įmonės įsipareigojimai (2.547.050,32 Lt), neviršija pusę įjos balansinės vertės turto, UAB „Hungerdina" nebevėluoja mokėti atlyginimų darbuotojams ir nėra viešai paskelbusi ar kitaip pranešusi kreditoriams, jog neketina vykdyti savo įsipareigojimų, todėl ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Hungerdina" turi būti atmestas.

4Atsisakytina iškelti UAB „Hungerdina“ bankroto bylą.

5Pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei skolininkei iškėlimo turi teisę pateikti kreditorius (kreditoriai) (ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Bankroto bylos iškėlimo stadijoje kreditoriaus reikalavimo teisės ir dydžio pagrįstumas nenustatinėjamas. Atsakovės deklaruojamas skolos asmeniui, kuris kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo, nepripažinimo faktas savaime neduoda teisinio pagrindo vien dėl to atsisakyti spręsti ar atmesti šio asmens prašymą iškelti atsakovui bankroto bylą ir įvertinti jo siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą, nes gavęs tokio turinio ieškinio pareiškimą teismas turi ir gali patikrinti ĮBĮ nustatytus bankroto bylos iškėlimo pagrindus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1113/2009). Atsakovė nurodo, kad dėl ieškovės UAB Medicinos bankas nurodytų reikalavimų pagrįstumo vyksta teisminis ginčas (civilinės bylos Nr. 2-7095-433/2012), tačiau atsižvelgiant į nurodytą teismų praktiką pateiktas ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėtinas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies nuostata, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų.

7Faktinis šioje byloje pareikšto ieškinio iškelti bankroto bylą pagrindas - įmonės nemokumas.

8Pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir t.t.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

9Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo konstatuota, jog sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, yra lyginami ne įmonės turimi įsipareigojimai ir sumos, mokėtinos per vienerius metus, o įmonės pradelsti įsipareigojimai ir įmonės turimo turto vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2514/2011, 2011 m. spalio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2525/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2387 ir kt.).

10Pagal susiformavusią teismų praktiką, vertinant įmonės nemokumą, į įmonės pradelstų įsipareigojimų sumą neįskaitomi tie įmonės įsipareigojimai, kuriuos atsakovė ginčija teisme, jei šių įsipareigojimų dydis turi esminės reikšmės, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-564/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-562/2011 ir kt.). Kadangi tarp UAB Medicinos bankas ir UAB „Hungerdina“ kilęs ginčas dėl pareikštų finansinių reikalavimų pagrįstumo ir teisėtumo šiuo metu nagrinėjamas teismuose, negalima pripažinti, kad ieškovė turi neginčijamą teisę reikalauti, jog atsakovė įvykdytų prievoles pagal ginčijamas sutartis. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovės skola ieškovei UAB Medicinos bankui yra pradelsta. Pažymėtina, kad atsakovė sutinka, jog dalis įsipareigojimų ieškovei yra pradelsti, nes pateikdama teismui įmonės pradelstų įsipareigojimų sąrašą 2012-08-27 dienai, jame nurodė įmonės pradelstus įsipareigojimus UAB Medicinos bankui 1 165 337,92 Lt ir 43 679,00 Lt palūkanų.

11Iš teismui pateikto UAB „Hungerdina“ 2012-08-27 balanso duomenų bei kreditorių sąrašo matyti, kad į balansą įrašyto turto vertė yra 8 889 750 Lt, pradelsi finansiniai įsipareigojimai sudaro 2 547 050,32 Lt, t.y. pradelsti įsiskolinimai akivaizdžiai neviršija pusės įmonės turimo turto vertės. Pagal 2012-08-27 pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis įmonės vykdoma veikla nėra pelninga – 46 788 Lt nuostolių. Teismo surinktais duomenimis 2012-10-12 įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 7 Lt.

12Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti, kad egzistuoja ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta sąlyga UAB „Hungerdina“ bankroto bylai iškelti. Pažymėtina, kad atsakovės kreditorių sąrašas nepatvirtina, kad atsakovė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, taip pat nėra pateikta duomenų, kad UAB „Hungerdina“ yra viešai paskelbusi arba kitaip pranešusi kreditoriams, jog negali atsiskaityti arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1, 2 punktai).

13Vadovaudamasis LR CPK 290 straipsniu, ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalimi, teismas

Nutarė

14atsisakyti iškelti UAB „Hungerdina“ (kodas 133564664, Kauno m. sav. Kauno m. Marvelės g. 106D) bankroto bylą.

15Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui atskiruoju skundu per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai