Byla e2A-1383-431/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Astos Radzevičienės ir Almos Urbanavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Immo Luxury“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Immo Luxury“ ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 2 940,00 Eur skolą, 90,00 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio procesines palūkanas už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė su atsakovu 2016 m. liepos 18 d. sudarė Nekilnojamojo turto pardavimo atstovavimo sutartį (toliau – Sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo rasti atsakovo nekilnojamajam turtui – butui – pirkėją už 300 000 Eur kainą, o atsakovas – sumokėti ieškovei už paslaugas atlygį, kurį sudaro 3 procentai nuo buto pardavimo kainos su pridėtinės vertės mokesčiu. Kadangi pirkėjų už Sutartyje nurodytą kainą nebuvo, šalys 2017 m. sausio mėnesį ryšio priemonėmis susitarė dėl buto pardavimo už 270 000 Eur ieškovės surastam pirkėjui. Atsakovas šią kainą patvirtino 2017 m. sausio 30 d. elektroninio ryšio priemonėmis. Ieškovė 2017 m. vasario 1 d. elektroniniu paštu pateikė atsakovui preliminarią sutartį, suderintą su pirkėju. Atsakovas turėjo ją patvirtinti, tačiau nuo šio momento pradėjo vengti bendravimo su ieškove. Pagal Sutarties 3.2 punktą atsakovas turi sumokėti ieškovei 30 proc. nuo atlygio, kurį būtų gavusi, jeigu pardavimo sandoris būtų sudarytas. Pagal Sutarties 4.7 punktą atsakovas turi mokėti ieškovei 90 Eur delspinigių už 102 dienas.

62.

7Atsakovas nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovė daugiau kaip pusę metų nerado atsakovui priklausančio buto pirkėjo. Todėl šalys abipusiu sutarimu sumažino kainą iki 274 000 eurų. Taip pat susitarė, jog nepavykus parduoti buto už 300 000 Eur, užmokestis ieškovei už surastą pirkėją mažinamas iki 6 000 Eur. Ieškovė 2017 m. sausio 30 d. elektroninio ryšio priemonėmis pranešė atsakovui, kad sudaro pirkėją, kuris sutinka mokėti už butą 270 000 Eur. Tačiau atsakovas 2017 m. sausio 31 d. pasirašė preliminarią buto pirkimo - pardavimo sutartį su paties surastu pirkėju, kuris sutiko butą nupirkti už 280 000 Eur. Todėl atsakovas iš karto informavo ieškovę, jog buto neparduoda, nes pats susirado pirkėją už geresnę kainą, ir kad atsisako ieškovės paslaugų. Vėliau ieškovė pradėjo reikalauti sumokėti 30 proc. komisinio mokesčio. Atsakovas laiku, per 5 dienas, pranešė ieškovei apie atsisakymą parduoti butą jos surastam pirkėjui, todėl neturi pareigos pagal Sutarties 3.2 punktą mokėti 30 proc. komisinio mokesčio.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

93.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 24 d. sprendimu ieškinį atmetė.

114.

12Teismas nustatė, jog tarp šalių yra kilęs ginčas dėl Sutarties turinio, t. y. 3.2 punkto sąlygų aiškinimo, ir dėl atsakovo teisės nutraukti šalių Sutartį. Atsakovas teigia, kad pagal Sutarties 3.2 punktą jis galėjo per 5 darbo dienas raštu informuoti apie savo atsisakymą parduoti nekilnojamąjį turtą. Kadangi šią pareigą jis įvykdė tinkamai, ieškovė negali iš jo reikalauti 30 proc. negauto komisinio mokesčio.

135.

14Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas – už suteiktas paslaugas sumokėti. Taigi esminis atlygintinų paslaugų sutarties požymis yra nematerialaus pobūdžio paslaugų, už kurias sumokamas atlygis, teikimas. Paslaugų teikėjams, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, taikomi reikalavimai, susiję su jų kvalifikacija, patirtimi. Paslaugų sutarties vykdymas grindžiamas CK 6.718 straipsnyje įtvirtintu kliento interesų prioriteto principu, kuris paslaugos vykdytoją įpareigoja veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus.

156.

16Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad ieškovė sutartimi įsipareigojo rasti buto pirkėją už 300 000,00 Eur kainą. Ieškovė pirkėjo, sutinkančio pirkti butą už nurodytą kainą, nesurado. Elektroninis šalių susirašinėjimas patvirtina, kad ieškovės atstovas siūlė atsakovui parduoti butą už mažesnę kainą. Dėl ieškovės atstovo įkalbinėjimo atsakovas sutiko butą parduoti už 270 000,00 Eur. Atsakovas 2017 m. vasario 6 d. ieškovei raštu pranešė, kad parduoti buto nesutinka. Šalių sutarties Sąlygas numatė, kad tik klientas (atsakovas) pardavimo kainą gali vienašališkai sumažinti (sutarties 5.1.1. punktas). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ne atsakovas vienašališkai sumažino kainą, tačiau tai padarė dėl ieškovės įkalbinėjimo. Todėl jo trumpalaikis sutikimas, pareikštas elektroniniame susirašinėjime, nepripažintinas tinkamu atsakovo valios išreiškimu dėl pardavimo kainos sumažinimo.

177.

18Ieškovė yra stipresnioji šalis, verslo srities profesionalė, turinti patirties sudarant tokio pobūdžio sutartis, o atsakovas – ekonomiškai silpnesnė, mažiau informuota sutarties šalis. Juridiniams asmenims, kurie teikia atlygintinas paslaugas, yra keliami bendrieji juridinių asmenų teisnumo reikalavimai, įtvirtinti CK antrosios knygos VI skyriuje. Paslaugų teikėjas dažniausiai veikia kaip verslininkas, kuris privalo užtikrinti jo teikiamų paslaugų kokybę ir informacijos apie jas teisingumą, prisiimti neigiamų savo padarinių riziką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. liepos 18 d. nutartis civilinė byla Nr. 3K-3-386/2008). Teismas padarė išvadą, jog ieškovė pagal Sutarties sąlygas Sutarties tinkamai neįvykdė, tai yra nesurado atsakovo buto pirkėjo už 300 000,00 Eur kainą, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimo dėl 2 940,00 Eur skolos ir 90,00 Eur delspinigių priteisimo.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

208.

21Ieškovė UAB „Immo Luxury“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

228.1.

23Teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės aktus bei neatsižvelgė į faktines bylos aplinkybes. Jokia teisės norma nenumato, kad sutartis gali būti aiškinama kitaip, negu joje nurodytos sąlygos, ar kurios nors šalies naudai, vien dėl to, kad ji yra klientė ar turi kitokį teisinės apsaugos prasme prioritetinį statusą. Pagal teismų praktiką pareigą sutartį vykdyti sąžiningai, bendradarbiaujant ir pagal kitus bendruosius principus, turi bet kokia sutarties šalis, nepriklausomai nuo jos statuso. Įstatymai neleidžia piktnaudžiauti teise, o teismui nustačius tokį faktą, jis turi teisę atsisakyti ją ginti. Ieškovė Sutartimi neįsipareigojo ir neužtikrino, kad butas bus parduotas už 300 000 Eur. Kaina priklauso nuo sąlygų rinkoje, parduodamo buto būklės, o ne nuo ieškovės įsipareigojimų. Atsakovas pats nurodė, kad ne pirmą kartą užsiima nekilnojamuoju turtu ir ne tik Lietuvoje, todėl nėra pagrindo abejoti, kad jam buvo žinoma, jog siūlymuose ar kitokiose paieškose nurodoma buto kaina nėra privaloma kitiems asmenims (potencialiems pirkėjams), ji yra tik preliminari, t.y. derybų pradžiai.

248.2.

25Atsakovas nedarė dėl Sutartyje nustatytos kainos patikrinimo jokio turto vertinimo. Taigi atsakovas suprato, kad Sutartyje nurodyta kaina yra didesnė, negu to turto rinkos vertė, kad ji yra derybinė (pradinė) ir mažai tikėtina pirkimo-pardavimo sutartį sudaryti šia kaina. Atsakovas buvo ir turėjo būti pasirengęs daryti nuolaidas dėl kainos, jei iš tikrųjų turėjo tikslą parduoti butą. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu, prie ieškinio pateiktame per Viber programą vykdytame šalių susirašinėjime nurodė, jog buto laikymas neduoda reikiamos finansinės grąžos, jis ir jo šeima juo nesinaudoja ir nesinaudos, o gautini pinigai reikalingi kitiems atsakovo projektams finansuoti. Sutartyje numatytos kainos neesminė paklaida (nuolaida) kaip tik turėjo pasitarnauti kliento interesams ir tokios nuolaidos taikymas atlieka jo interesų prioriteto principą, numatytą CK 6.718 straipsnyje. Bekompromisis formaliai sutartyje nurodytos pardavimo kainos laikymasis, ypač derybose, kai Sutarties vykdymas ilgą laiką patvirtino tos kainos nerealumą, kaip tik neatitinka kliento interesų. Tokiu atveju atsakovas nebūtų pasiekęs net tų tikslų ir naudos, kuriuos faktiškai pasiekė.

268.3.

27Sutartis buvo sudaryta 2016 m. liepos 18 d., tačiau iki pat 2017 m. sausio mėnesio neatsirado nė vieno potencialaus pirkėjo. Byloje esantis elektroninis šalių susirašinėjimas patvirtina, kad būtent atsakovas daro spaudimą ieškovei rasti bent kokį pirkėją, nes kitaip galvojantis keisti sprendimus dėl turto panaudojimo. Teismo išvada, kad ieškovė kažkokiu teisiškai netinkamu būdu įkalbėjo atsakovą sutikti su 270 000 Eur kaina, ne tik nepatvirtinta byloje esančių įrodymų, bet ir jiems prieštarauja. Šalių susirašinėjimas patvirtina, kad pats atsakovas nurodė 270 000 Eur kainą, kaip galutinę. Ieškovės surastas pirkėjas iš pradžių siūlė 265 000 Eur kainą. Atsakovas pats 2017 m. sausio 30 d. nurodė ieškovei derėtis dėl 270 000 Eur kainos. Atsakovo pateikta 2017 m. sausio 31 d. preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis su jo surastu pirkėju patvirtina, kad pats atsakovas žinojo ir suprato Sutartyje nurodytos jo buto pardavimo kainos nerealumą.

288.4.

29Atsakovas ieškovei nesakė apie turimą kitą potencialų pirkėją iki tos sutarties pasirašymo, o jo motyvą pasirašyti sutartį ne su ieškovės pasiūlytu pirkėju lėmė grynai finansinis interesas (gauti 10 000 Eur didesnę kainą). Atsakovas sąmoningai veikė kaip patyręs pardavėjas ir savo rizika, pasirinkdamas jam žinomą pirkėją, kuris siūlė šiek tiek didesnę kainą, nei ieškovės pasiūlytas pirkėjas, tačiau mažesnę už Sutartyje nuodytą. Atsakovo pasirašytos 2017 m. sausio 31 d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties vykdymas patvirtina, kad ir 280 000 Eur kaina buvo per didelė, kadangi atsakovas nepardavė buto 2017 m. kovo 15 d., butas liko ir yra atsakovo nuosavybė. Tokia kaina rodo, kad ne ieškovė darė kokią nors įtaką atsakovui, bet pats atsakovas, analizuodamas tik jam žinomus duomenis, pardavimo variantus, savarankiškai priėmė sprendimą.

308.5.

31Atsakovas, pasirašęs 2017 m. sausio 31 d. preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį, įgijo teisę į kitą finansinę naudą – 10 000 Eur netesybas, tai yra ieškovės paslaugų rezultato sąskaita, pasiekė bent jau tarpinius savo tikslus. Būtent ieškovės siūlytas variantas parduoti už 270 000 Eur kainą labiausiai atitiko atsakovo interesus. Šiuo metu atsakovas viešai siūlo parduoti tą patį butą jau už 290 000 Eur. Tai reiškia, kad jis iš tikrųjų pirkimo-pardavimo sutartį sudarytų ir už tą pačią 270 000 Eur kainą ar net mažesnę, tačiau jau beveik po metų pertraukos. Šis skelbimas patvirtina ir atsakovo prioritetą interesui parduoti butą, o ne gauti kokią nors naudą iš jo naudojimo ar turėjimo natūra.

328.6.

33Galutinės buto pardavimo kainos nustatymas vyko derantis su konkrečiu pirkėju, kai atsakovas buvo užsienyje. Reikėjo priimti operatyvius sprendimus dėl galutinio pasiūlymo pirkėjui. Tai nebuvo derybos tarp bylos šalių dėl Sutarties vykdymo sąlygų. Sutarties vykdymas buvo įprasta praktika tarp šalių, todėl nėra jokio teisinio pagrindo reikalauti atsakovo valią dėl sutikimo galutinės kainos nustatymui išreikšti labiau formalia forma nei tai buvo padaryta. Atsakovas yra buvęs profesionalus, garsus krepšininkas, turėjęs patirtį dėl sudėtingų sutarčių sudarymo ir vykdymo, įskaitant teisminiuose (arbitražo) procesuose, todėl bendravimas elektroninėmis priemonėmis atitiko jo gebėjimus suprasti visas aplinkybes. Teismas gali pripažinti kurią nors šalį silpnesne ir dėl to jos naudai aiškinti sutartį ne tada, kai šalis formaliai priskirtina tam tikrai kategorijai asmenų (vartotojams, klientams), bet kai teismas pagal byloje surinktas faktines aplinkybes įsitikina, kad ta šalis iš tikrųjų yra silpnesnė, ir sutarties aiškinimas ne jos naudai reikštų teisiškai nepateisinamą šalių interesų disbalansą. Nagrinėjamoje byloje tokių aplinkybių nėra.

348.7.

35Teismas suabejojo 270 000 Eur kainos teisingumu, nors pats atsakovas tokių abejonių nekėlė. Pripažintina, kad teismas išėjo už bylos nagrinėjimo ribų ir bylą sprendė pagal įrodymus, kurių byloje nėra, šalys jų neteikė. Teismas tokiu būdu pažeidė jo nepriklausomumo, bylų sprendimo pagal rungimosi principus ir tuo pačiu įrodymų rinkimo taisykles, kurios numato, kad būtent šalys teikia įrodymus teismui, joms tenka įrodinėjimo pareiga, teismas negali veikti nė vienos šalies naudai. Atsakovas iš preliminarios sutarties gavo 10 000 Eur naudą. Tuo tarpu ieškovės paslaugų, sudariusių pagrindą atsakovui įgyti derybinį pranašumą prieš pardavėjus, kaina – 2 940 Eur, tai yra vien šio rezultato pasiekimui atsakovo išlaidos būtų tris kartus mažesnės. Todėl nėra pagrindo konstatuoti kokius nors ieškovės nesąžiningus ar neteisėtus, Sutarties sąlygų neatitinkančius veiksmus. Priešingai, šalys pasiekė objektyviai įmanomus Sutarties tikslus ir pagal Sutarties sąlygas ieškovei priklauso atlygis už paslaugas pagal sėkmės mokesčiui taikomus principus. Aplinkybė, kad pasiektu rezultatu atsakovas netinkamai pasinaudojo ar tai lėmė tam tikros rizikos, kurios tenka atsakovui, nėra pagrindas nepripažinti ieškovės teisės į atlygį.

368.8.

37Pagal teismų praktiką paslaugų įvairovė didelė ir įstatymai detaliai nereglamentuoja jų atlikimo, todėl ypač svarbu taikyti būtent šalių suformuluotas sutarties sąlygas, įskaitant ir dėl sėkmės mokesčio. Teismas gali jų netaikyti tik išimtiniais atvejais, kai jos prieštarauja įstatymuose numatytoms teisės normoms. Jei paslaugų esmė yra tam tikro pavedimo kliento interesais vykdymas, tai įstatymuose numatytas bendras principas, kad tokios paslaugos yra atlygintinės, jas atlikusiam asmeniui turi būti atlyginamas jų atlikimas, įskaitant turėtų išlaidų ir jo darbo atlyginimą, net ir tais atvejais, kai toks atlyginimas nėra detaliai aptartas šalių sutartyje. Atlyginimo nemokėjimas kliento vardu veiksmus atlikusiam asmeniui būtent ir reikštų paslaugos atlikėjo atžvilgiu nesąžiningumą. To nepaneigia ir CK 6.718 straipsnyje įtvirtintas, teismo minimas kliento interesų prioriteto principas, nes atlyginimas už paslaugas mokamas ne tada, kai klientas patvirtina esąs patenkintas paslaugų atlikimu, o tada kai jos atliktos pagal sutarties sąlygas, o sėkmės mokesčio atveju – kai pasiekiamas sutartas rezultatas ir klientas turi galimybę juo pasinaudoti. Aplinkybė, kad klientas pasinaudojo CK 6.721 straipsnio 1 dalyje numatyta teise bet kada atsisakyti paslaugos teikimo, nereiškia, kad jis neturi mokėti už paslaugas.

389.

39Atsiliepimu į ieškovės UAB „Immro Luxury“ apeliacinį skundą atsakovas A. M. nesutinka su skundu, prašo jį atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

409.1.

41Ieškovės samprotavimai dėl galutinės buto pardavimo kainos yra nepagrįsti. Šalių susirašinėjimas dėl galutinės kainos nustatymo per Viber programą patvirtina, kad ieškovė atsakovą įkalbinėjo sumažinti pardavimo kainą, atsiradus pirkėjui. Atsakovas niekada nėra išreiškęs tvirtos valios dėl galutinės buto pardavimo kainos. Parduodamas butas turi šeimos turto teisinį statusą, todėl pardavimo atveju privalo būti išreikšta šeimos narių gera valia bei gautas teismo leidimas.

429.2.

43Pagal Sutarties 3.2 punktą 30 proc. komisinio mokesčio atsakovas ieškovei privalo sumokėti tik tuo atveju, jeigu apie atsisakymą parduoti turtą nepraneštų per 5 darbo dienas. Tačiau atsakovas ieškovę informavo laiku, nepraleidęs 5 dienų termino. Priežastis, dėl kurios užsienio subjektas neįsigijo buto, buvo ne aukšta kaina, o banko atsisakymas suteikti jam finansavimą. Todėl būtent atsakovas patyrė finansinę žalą. Ieškovės teiginiai dėl atsakovo pakartotinio ketinimo parduoti turtą nėra susiję su nagrinėjama byla. Atsakovas šiuo metu su šeima laikinai gyvena išsinuomotame name. Nuomos sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu ieškovės nekilnojamojo turto agentu, kuris gavo 3 600 Eur atlygį už šios sutarties sudarymą. Būtent minėto sandorio tęstinumu laikomas buto pardavimas tarpininkaujant tam pačiam agentui.

44IV.Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

4510.

46Apeliacijos objektu yra teismo sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškovės reikalavimas dėl dalies komisinio atlygio pagal nekilnojamojo turto pardavimo atstovavimo sutartį priteisimo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Šiuos klausimus apeliacinės instancijos teismas nagrinėja laikydamasis apeliacinio skundo ribų, taip pat ex officio (lot. pagal pareigas) patikrindamas, ar nėra absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių ginčijamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė.

4711.

48Byloje esantys duomenys patvirtina, jog bylos šalys 2016 m. liepos 18 d. sudarė Nekilnojamojo turto pardavimo atstovavimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti atsakovui priklausantį butą už 300 000 Eur kainą, o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovei už suteiktas paslaugas 3 proc. atstovavimo komisinį atlyginimą (el.b.l. 24-27). Kadangi rasti pirkėjo butui už Sutartyje nustatytą kainą nepavyko, šalys 2017 m. sausio 30 d. susitarė sumažinti kainą iki 270 000 Eur. Ieškovė 2017 m. vasario 1 d. pateikė atsakovui buto preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties projektą, tačiau atsakovas atsisakė sudaryti sutartį, kadangi 2017 m. sausio 31 d. sudarė preliminarią buto pirkimo-pardavimo sutartį su kita pirkėja, pasiūliusia 280 000 Eur kainą. Pagal nurodytą sutartį buto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, butas iki šiol yra neparduotas.

4912.

50Ieškovė reikalavo priteisti iš atsakovo pagal Sutarties 3.2 punktą 30 proc., tai yra 2 940 Eur Sutartyje numatyto komisinio mokesčio (3 proc. nuo 270 000 Eur sutartos buto pardavimo kainos) už atsisakymą sudaryti sutartį. Tuo tarpu atsakovas teigė, jog jis laiku ir tinkamai įvykdė Sutarties 3.2 punkte numatytą pareigą per 5 darbo dienas pranešti apie savo atsisakymą parduoti nekilnojamąjį turtą atstovo surastam pirkėju, todėl pagal Sutartį jis neturi pareigos mokėti ieškovei 30 proc. komisinio mokesčio. Taigi šalis sieja atlygintinų paslaugų teikimo sutartiniai santykiai, reglamentuojami CK 6.716-6.724 straipsnių. Pagal CK 6.718 straipsnio 1 dalį, teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus; pagal to paties straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į paslaugų rūšį, paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas turi veikti laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų.

5113.

52Šalys Sutarties specialiosiose sąlygose buvo susitarę dėl 300 000 Eur buto pardavimo kainos. Ši Sutarties sąlyga nebuvo standartinė, šalys dėl jos galėjo derėtis. Taip pat ieškovė, teikianti nekilnojamojo turto pardavimo tarpininkavimo paslaugas, turėjo profesinę pareigą gerai išmanyti rinkos kainas, todėl Sutartyje turėjo numatyti realią buto vertę atitinkančią kainą. Taigi ieškovės apeliacinio skundo argumentai, jog ji nebuvo sutartimi įsipareigojusi ir neužtikrino, kad butas bus parduotas už 300 000 Eur, o atsakovas buvo ir turėjo būti pasirengęs daryti nuolaidas dėl kainos, yra nepagrįsti. Šalys Sutartimi susitarė dėl turto pardavimo kainos keitimo, bet nustatė, jog ši sąlygą priklauso išimtinai nuo kliento, tai yra atsakovo valios.

5314.

54Nagrinėjamoje byloje pagrindinis tarp šalių kilęs ginčas buvo ne dėl pačios parduodamo buto kainos sumažinimo, tačiau dėl Sutarties 3.2 punkto aiškinimo ir tinkamo taikymo. Pagal Sutarties 3.2 punktą, remdamasis atstovo surasto pirkėjo pateiktu pasiūlymu, klientas įsipareigoja atstovui per 5 darbo dienas raštu arba el.paštu patvirtinti pasiūlymą arba pranešti apie savo atsisakymą parduoti nekilnojamąjį turtą atstovo surastam pirkėjui. Jei klientas atsisako parduoti nekilnojamąjį turtą atstovo surastam pirkėjui jau pasibaigus šiame punkte nustatytam terminui ir tai padaro ne dėl finansinės ar teisinės rizikos, jis privalo per 5 darbo dienas nuo atstovo raštu arba el.paštu išsiųsto pranešimo gavimo dienos sumokėti atstovui atlygį, lygų 30 proc. Atstovo komisinio atlyginimo sumos, nurodytos specialiose sąlygose. Atsakovas teigia, jog jis įvykdė šiame punkte nustatytą pareigą, tai yra nepraleidęs 5 darbo dienų termino nuo 2017 m. gruodžio 30 d. gauto pasiūlymo atsisakė parduoti butą surastam pirkėjui, todėl neprivalo mokėti ieškovei 30 proc. komisinio mokesčio. Tuo tarpu ieškovės atstovas pirmos instancijos teisme vykusio teismo posėdžio metu teigė, jog nagrinėjamu atveju Sutarties 3.2 punkte numatytas 5 dienų atsisakymo terminas jau negali būti taikomas, nes jau buvo surastas ir atskleistas pirkėjas, parengta preliminari pirkimo-pardavimo sutartis.

5515.

56Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnio 1 dalis).

5716.

58Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus. Sprendžiant klausimą, ar sutarties neįvykdė kuri nors šalis ir ar ji atsakinga už neįvykdymą, turi būti atsižvelgiama ir į šalių elgesį prieš ir po sutarties sudarymo: derybas dėl sutarties sudarymo, sutarties vykdymo veiksmus ir šalių tarpusavio santykių praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-703/2013).

5917.

60Kaip minėta, aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai (CK 6.193 straipsnio 1 dalis), derinant subjektyvųjį sutarties aiškinimo principą su jos teksto lingvistine analize; visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes, šalių tarpusavio santykių praktiką, elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 straipsnio 3, 5 dalys). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje sutarčių aiškinimo taisykles reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikoje pažymėta, kad subjektyvusis sutarties aiškinimo metodas ir teksto lingvistinis aiškinimas sudaro darnią sutarčių aiškinimo metodų sistemą, kuria remiantis nustatomas šalių valios turinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011).

6118.

62Kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, kiek kuri sutarties šalis yra atsakinga už sutarties nevykdymą, turi būti vertinama ne tik tai, kokias tarpusavio teises ir pareigas pagal pasiektą susitarimą ir taikytiną įstatymų reguliavimą sutartis sukuria jos šalims, bet ir jų elgesys vykdant sutartį, sutarties vykdymo principų, įtvirtintų CK 6.200 straipsnyje (bendradarbiavimo, kooperavimosi, ekonomiškumo ir kt.), laikymasis bei kitos reikšmingos aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2011).

6319.

64Sutarties 3.2 punkto pirmoji dalis aiškiai nustato klientui 5 darbo dienų terminą raštu arba el.paštu patvirtinti pasiūlymą arba pranešti apie savo atsisakymą parduoti nekilnojamąjį turtą atstovo surastam pirkėjui. Per šį terminą pateikus atsisakymą parduoti turtą, atsižvelgiant į šio punkto nuostatas, klientui jokia sutartinė atsakomybė nėra taikoma. Pažymėtina, jog Sutartyje nėra aptarta pirkėjo pateikto pasiūlymo apibrėžimo arba terminų bei sąlygų, nuo kada pateiktos pasiūlymo sąlygos pripažįstamos galutinės bei nekeistinos, kai 5 dienų terminas jau nebetaikomas. Pagal Sutarties 1.1.3-1.1.5 punktus ieškovė įsipareigojo galimiems klientams pasiūlyti pasirašyti ieškovės paruoštą ir su atsakovu suderintą standartinę pirkimo-pardavimo sutarties redakciją, derėtis su galimais pirkėjais ir derybų būdu susitarti dėl pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų, atsakovui pranešti apie visus galimus pirkėjus ir jų siūlomas pirkimo-pardavimo sutarties nuostatas ir sąlygas. Pagal Sutarties 4.2 punktą ieškovė raštu, el.paštu arba trumpąja SMS žinute informuoja atsakovą apie surastą potencialų pirkėją. Supažindinus pirkėją su nekilnojamuoju turtu ir (ar) įvykdžius nekilnojamojo turto apžiūrą, pasirašomas nekilnojamojo turto apžiūros protokolas. Tuo tarpu galimos preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties rengimas ir jos sąlygų derinimas Sutartyje neaptartas.

6520.

66Byloje esantys šalių elektroninio susirašinėjimo duomenys patvirtina, jog 2017 m. sausio 30 d. ieškovės atstovas pranešė atsakovui, kad turi pasiūlymą pirkti butą už 265 000 Eur, nurodydamas, jog atsakymą reikia pateikti iki pietų. Derybų metu atsakovas sutiko su 270 000 Eur pardavimo kaina, tačiau teiravosi dėl komisinio mokesčio pakeitimo. Ieškovės atstovas pasiūlė 6 000 Eur su PVM, tačiau atsakovas prašęs be PVM. Ieškovės atstovas nurodęs, jog susitars (el.b.l. 36-37). Ieškovė 2017 m. vasario 1 d. persiuntė atsakovui su pirkėju suderintą preliminarią sutartį, nurodydama, jog laukia atsakovo komentaro (el.b.l. 34). Tačiau atsakovas atsisakė sutarties, kadangi 2017 m. sausio 31 d. sudarė preliminarią sutartį dėl buto pirkimo-pardavimo su kitu pirkėju už 280 000 Eur kainą.

6721.

68Aptartos šalių derybos patvirtina, jog jų metu ne tik buvo derinamas ieškovės surasto pirkėjo pasiūlymas, bet ir tariamasi dėl Sutartyje numatytos pardavimo kainos sumažinimo. Pagal Sutarties 5.1.1. punktą klientas turi teisę vienašališkai sumažinti pirkimo-pardavimo kainą, apie tai atstovui pranešdamas raštu arba el.paštu. Taigi kainos mažinimo iniciatyvos teisė suteikta tik atsakovui. Sutartyje nėra numatyta, jog dėl tokio sumažinimo turėtų būti keičiama pati Sutartis arba prie jos turėtų būti pridedamas priedas dėl pardavimo kainos pakeitimo. Tačiau šalių susirašinėjimas patvirtina, jog atsakovui svarbi pardavimo kainos mažinimo sąlyga buvo Sutartyje numatyto komisinio mokesčio dydžio pakeitimas. Taip pat jis nesutiko su ieškovės atstovo pasiūlymu kartu su šiuo mokesčiu mokėti ir PVM.

6922.

70Byloje nėra jokio šalių rašytinio susitarimo dėl Sutarties sąlygos dėl komisinio mokesčio pakeitimo. Atsakovo atsiliepimas į ieškinį bei šalių paaiškinimai pirmos instancijos teismo posėdžio metu patvirtina, jog šalys skirtingai suprato šį susitarimą dėl komisinio mokesčio pakeitimo. Atsakovas teigė, jog kadangi jis sutiko sumažinti pardavimo kainą, pagal jų susitarimą ir reikalaujami mokėti 30 proc. turėtų būti skaičiuojami nuo 6 000 Eur sumos. Tuo tarpu ieškovės atstovas aiškino, jog 6 000 Eur komisinis mokestis būtų mokamas ieškovei tik įvykusio pirkimo-pardavimo sandorio atveju, tuo tarpu atsakovui atsisakius sutarties, 30 proc. skaičiuojami nuo Sutartyje numatyto 3 proc. komisinio mokesčio nuo 270 000 Eur sumažintos pardavimo kainos. Kadangi 2017 m. sausio 30-31 d. susirašinėjimo metu šalys iki galo nesutarė dėl naujo komisinio mokesčio dydžio, o atsakovui komisinio mokesčio pakeitimas buvo svarbi kainos mažinimo sąlygą, pripažintina, jog dėl galutinio kainos sumažinimo iki galo nebuvo susitarta.

7123.

72Reikšminga aplinkybė šioje byloje yra ir tai, jog ieškovės atstovas, 2017 m. sausio 30 d. pranešdamas apie turimą pirkėjo pasiūlymą, atsakovui nuspręsti dėl Sutartyje numatytos kainos sumažinimo ir kartu pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo nustatė tik kelių valandų terminą, tai yra iki pietų. Taigi atsakovui nebuvo sudaryta galimybė per Sutarties 3.2 punkte numatytą 5 darbo dienų terminą pateikti savo susitikimą dėl sandorio arba jo atsisakyti. Pripažintina, jog ieškovės atstovas, nurodydamas, jog sutikimą dėl pasiūlymo parduoti butą už sumažintą kainą reikia pateikti tą pačią dieną, iki pietų, turėtų prisiimti riziką dėl galimo sutikimo tokiam sandoriui atšaukimo, kadangi nustatytas terminas neatitinka Sutarties 3.2 punkte numatyto 5 dienų termino, o taip pat bendrų protingumo bei sąžiningumo principų, kadangi tai yra per trumpas laikas priimti tinkamą sprendimą dėl nekilnojamojo turto pardavimo kainos pakeitimo.

7324.

74Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą dėl ginčo esmės, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro nei teisinio, nei faktinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

7525.

76Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo daryti kitokias išvadas dėl ginčijamo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, todėl detaliau šių argumentų neanalizuoja ir dėl jų nepasisako.

77Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

78Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 2 940,00 Eur skolą, 90,00 Eur... 6. 2.... 7. Atsakovas nesutiko su ieškiniu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog ieškovė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. spalio 24 d. sprendimu ieškinį... 11. 4.... 12. Teismas nustatė, jog tarp šalių yra kilęs ginčas dėl Sutarties turinio,... 13. 5.... 14. Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų... 15. 6.... 16. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad ieškovė sutartimi įsipareigojo... 17. 7.... 18. Ieškovė yra stipresnioji šalis, verslo srities profesionalė, turinti... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 8.... 21. Ieškovė UAB „Immo Luxury“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 22. 8.1.... 23. Teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės aktus bei neatsižvelgė į... 24. 8.2.... 25. Atsakovas nedarė dėl Sutartyje nustatytos kainos patikrinimo jokio turto... 26. 8.3.... 27. Sutartis buvo sudaryta 2016 m. liepos 18 d., tačiau iki pat 2017 m. sausio... 28. 8.4.... 29. Atsakovas ieškovei nesakė apie turimą kitą potencialų pirkėją iki tos... 30. 8.5.... 31. Atsakovas, pasirašęs 2017 m. sausio 31 d. preliminariąją pirkimo-pardavimo... 32. 8.6.... 33. Galutinės buto pardavimo kainos nustatymas vyko derantis su konkrečiu... 34. 8.7.... 35. Teismas suabejojo 270 000 Eur kainos teisingumu, nors pats atsakovas tokių... 36. 8.8.... 37. Pagal teismų praktiką paslaugų įvairovė didelė ir įstatymai detaliai... 38. 9.... 39. Atsiliepimu į ieškovės UAB „Immro Luxury“ apeliacinį skundą atsakovas... 40. 9.1.... 41. Ieškovės samprotavimai dėl galutinės buto pardavimo kainos yra nepagrįsti.... 42. 9.2.... 43. Pagal Sutarties 3.2 punktą 30 proc. komisinio mokesčio atsakovas ieškovei... 44. IV.Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 45. 10.... 46. Apeliacijos objektu yra teismo sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškovės... 47. 11.... 48. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog bylos šalys 2016 m. liepos 18 d.... 49. 12.... 50. Ieškovė reikalavo priteisti iš atsakovo pagal Sutarties 3.2 punktą 30... 51. 13.... 52. Šalys Sutarties specialiosiose sąlygose buvo susitarę dėl 300 000 Eur buto... 53. 14.... 54. Nagrinėjamoje byloje pagrindinis tarp šalių kilęs ginčas buvo ne dėl... 55. 15.... 56. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią;... 57. 16.... 58. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 59. 17.... 60. Kaip minėta, aiškinant sutartį, pirmiausia nagrinėjami tikrieji sutarties... 61. 18.... 62. Kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, kiek kuri sutarties šalis yra... 63. 19.... 64. Sutarties 3.2 punkto pirmoji dalis aiškiai nustato klientui 5 darbo dienų... 65. 20.... 66. Byloje esantys šalių elektroninio susirašinėjimo duomenys patvirtina, jog... 67. 21.... 68. Aptartos šalių derybos patvirtina, jog jų metu ne tik buvo derinamas... 69. 22.... 70. Byloje nėra jokio šalių rašytinio susitarimo dėl Sutarties sąlygos dėl... 71. 23.... 72. Reikšminga aplinkybė šioje byloje yra ir tai, jog ieškovės atstovas, 2017... 73. 24.... 74. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 75. 25.... 76. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 77. Vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija... 78. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. spalio 24 d. sprendimą palikti...