Byla 3K-3-703/2013
Dėl avanso ir delspinigių priteisimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dangutės Ambrasienės (pranešėja), Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas) ir Antano Simniškio,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Domus Palanga“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 8 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Domus Palanga“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Palangos projektas“ ir A. G., trečiasis asmuo – Palangos miesto savivaldybės administracija, dėl avanso ir delspinigių priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas BUAB ,,Domus Palanga“ prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Palangos projektas“ ir A. G. 450 000 Lt, 313 740 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Bylą nagrinėjant teisme ieškovas atsisakė dalies reikalavimo (256 410 Lt) dėl delspinigių priteisimo ir prašė priteisti 57 330 Lt delspinigius.

6Ieškovas su atsakovu A. G. 2005 m. birželio 2 d. sudarė Autorinę sutartį, pagal kurią atsakovas A. G. įsipareigojo sukurti pastato, esančio (duomenys neskelbtini) priešprojektinius pasiūlymus, vizualizaciją, koncepciją bei būsimo projekto architektūrinę dalį, atlikti statybos projekto vykdymo priežiūrą iki pastato pridavimo.

7Dėl atsakovo A. G. prisiimtų įsipareigojimų pagal 2005 m. birželio 2 d. Autorinę sutartį nevykdymo ieškovas kreipėsi į teismą, tačiau, pavykus ginčą baigti susitarimu ir ieškovui atsiėmus ieškinį, ieškinys paliktas nenagrinėtas.

8Ieškovas su atsakovu UAB ,,Palangos projektas“, atstovaujamu A. G., 2005 m. birželio 7 d. sudarė Projektavimo darbų sutartį, pagal kurią UAB ,,Palangos projektas“ įsipareigojo parengti pastato, esančio (duomenys neskelbtini) techninį projektą, suderinti projektą įstatymų nustatyta tvarka, gauti statybos leidimą bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

9Ieškovas ir atsakovas UAB ,,Palangos projektas“ 2006 m. spalio 2 d. pasirašė Detaliojo plano parengimo organizavimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią sutarė pakeisti 2005 m. birželio 7 d. Projektavimo darbų sutartį. Sutartyje buvo nustatyta, kad UAB ,,Palangos projektas“ įsipareigoja parengti žemės sklypo, esančio (duomenys neskelbtini) detalųjį žemės sklypo planą ir gauti Palangos miesto savivaldybės tarybos arba administracijos direktoriaus detaliojo plano patvirtinimą iki 2007 m. kovo 1 d., o atlyginimas už detaliojo plano rengimo darbus yra 350 000 Lt ir PVM. Sutartyje taip pat buvo nustatyta, kad UAB ,,Palangos projektas“ priklausantis atlyginimas yra grąžinamas UAB ,,Domus Palanga“, jeigu UAB ,,Palangos projektas“ nepavyksta patvirtinti detaliojo plano Palangos m. savivaldybės taryboje ar gauti savivaldybės administracijos direktoriaus detaliojo plano patvirtinimo iki 2007 m. gegužės 15 d.; Sutarties 7.3 punkte įtvirtinta, kad šalis dėl savo kaltės ar neveikimo laiku nevykdanti sutartinių įsipareigojimų įsipareigoja kitai šaliai mokėti 0,07 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neatliktų darbų vertės.

10Ieškovas ir atsakovas UAB ,,Palangos projektas“ 2006 m. lapkričio 17 d. pasirašė Susitarimą dėl 2006 m. spalio 2 d. Detaliojo plano parengimo organizavimo sutarties pakeitimo, kuriuo nustatė, kad UAB „Palangos projektas“ atlyginimas už Detaliojo plano parengimą yra 600 000 Lt ir PVM; ieškovas, prieš pasirašant susitarimą, yra gavęs iš UAB ,,Palangos projektas“ 300 000 Lt; ieškovas įsipareigojo sumokėti atsakovui 150 000 Lt iki 2006 m. lapkričio 27 d., o 150 000 Lt – per tris darbo dienas po to, kai sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka Palangos miesto savivaldybės taryba arba administracijos direktorius patvirtins detalųjį planą ir paskelbs apie jo įsigaliojimą; UAB „Palangos projektas“ įsipareigojo iki 2006 m. gruodžio 15 d. pateikti detalųjį planą Palangos miesto savivaldybės nuolatinei statybų komisijai, o iki 2006 m. gruodžio 25 d. pateikti ieškovui Palangos miesto savivaldybės nuolatinės statybų komisijos sprendimą dėl detaliojo plano; susitarta papildyti sutartį, numatant UAB „Palangos projektas“ įsipareigojimą iki 2006 m. lapkričio 21 d. pateikti ieškovui patvirtintus detaliojo plano sprendinius.

11Ieškovas ir atsakovas A. G. 2006 m. spalio 2 d. pasirašė laidavimo sutartį, pagal kurią A. G. besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigojo atsakyti visu savo turtu UAB ,,Domus Palanga“, jei UAB ,,Palangos projektas“ nevykdys arba netinkamai vykdys visų savo prievolių ar jų dalies pagal 2006 m. spalio 2 d. sutartį.

12Iš viso ieškovas atsakovui UAB „Palangos projektas“ pagal sutartis sumokėjo 450 000 Lt.

13Nepatvirtinus detaliojo plano Palangos miesto savivaldybėje, ieškovo teigimu, UAB „Palangos projektas“ laikytinas neįvykdžiusiu sutartį, todėl privalo grąžinti 450 000 Lt bei sumokėti sutartyje numatytas netesybas, o atsakovas A. G. atsako solidariai kaip laiduotojas.

14II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 30 d. sprendimu nusprendė priimti ieškovo BUAB ,,Domus Palanga“ atsisakymą ieškinio dalies dėl 256 410 Lt delspinigių priteisimo solidariai iš atsakovų UAB ,,Palangos projektas“ ir A. G. ir šią civilinės bylos dalį nutraukti, o ieškovo BUAB ,,Domus Palanga“ ieškinį atsakovams UAB ,,Palangos projektas“ ir A. G. dėl 450 000 Lt negrąžinto atlyginimo, 57 330 Lt delspinigių, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atmesti.

16Teismas, remdamasis sutarties tekstu bei sutarties vykdymo procese susiklosčiusiais santykiais, konstatavo, kad šalių valia buvo nukreipta į bendrą tikslą – detaliojo plano patvirtinimą, tačiau nesutiko su ieškovo sutarties sąlygų aiškinimu, jog atsakovas UAB ,,Palangos projektas“ yra atsakingas už detaliojo plano patvirtinimą ta apimtimi, kiek tai yra susiję konkrečiai su detaliojo plano patvirtinimu administracijos direktoriaus arba savivaldybės tarybos. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalį šių funkcijų atlikimas yra priskirtinas tik savivaldybės tarybai arba savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės tarybos pavedimu. Pagal detaliojo planavimo procesą reglamentuojančias aplinkos ministro 2006 m. spalio 18 d. įsakymu patvirtintas Detaliųjų planų rengimo taisykles, detaliojo plano rengėjo aktyvūs veiksmai pasireiškia duomenų surinkimu ir analize – pradiniame etape, detaliojo planavimo sprendinių parengimu – rengimo etape, pateikimu vertinimui – sprendinių poveikio aplinkai vertinimo etape, derinimu su visuomene bei kompetentingomis įstaigomis – baigiamajame etape, ir kaip teisingai nurodo atsakovai, baigiamajame etape – tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančioje institucijoje pagal jai priskirtą kompetenciją, tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo registre – neapima aktyvių plano rengėjo veiksmų, išskyrus detaliojo plano projekto pateikimo veiksmą, ir šiuo atveju plano rengėjas nei veikimu, nei neveikimu neturi galimybės daryti įtakos tikrinimo ar tvirtinimo stadijai. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas sprendė, kad nėra jokio teisinio pagrindo daryti išvadą, jog pagal šalių pasirašytą 2006 m. spalio 2 d. sutartį atsakovas UAB ,,Palangos projektas“ yra atsakingas už detaliojo plano patvirtinimą tiek, kiek tai susiję su detaliojo plano įtraukimu į darbotvarkę ir tvirtinimu savivaldybės taryboje. Be to, sutarties sąlygų aiškinimas, vertinant, kad plano rengėjas yra atsakingas už viešojo administravimo subjekto kompetencijai priskirtus veiksmus nėra protingas ir sąžiningas. Teismas padarė išvadą, kad šalys sutartimi susitarė dėl atsakovo UAB ,,Palangos projektas“ pareigos parengti tinkamai ir laiku detalųjį planą, o ne dėl atsakomybės už viešojo administravimo institucijos veikimą ir (ar) neveikimą. Teismo vertinimu, kitoks sutarties sąlygų aiškinimas prieštarautų imperatyviųjų teisės normų reikalavimams, nes Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje detaliojo plano patvirtinimo funkcijų atlikimą priskiria tik savivaldybės tarybai arba savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės tarybos pavedimu. Pagal šią įstatymo nuostatą viešojo subjekto neveikimo kontrolė buvo nustatyta planavimo organizatoriui, šiuo atveju – ieškovui. Byloje nepateikta duomenų, kad ieškovas būtų pavedęs atsakovui UAB ,,Palangos projektas“ inicijuoti teisminius procesus dėl pareigūnų neteisėto neveikimo. Be to, kaip matyti iš liudytojos L. Ž. parodymų, ieškovo atstovas, t. y. įmonės valdybos narys V. M., buvo įgaliotas veikti ieškovo vardu dėl detaliojo plano patvirtinimo ir jis informaciją tiesiogiai teikė įmonės savininkams, taip pat byloje nėra duomenų apie atsakovui išduotą įgaliojimą veikti ieškovo vardu dėl detaliojo plano tvirtinimo savivaldybės taryboje ar inicijuoti atitinkamus procesus dėl pareigūnų neteisėto veikimo (neveikimo). Teismo vertinimu, nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovas UAB ,,Palangos projektas“ nevykdė įsipareigojimų pagal sutarties 3.3 punktą. Teismas konstatavo, kad atsakovui UAB ,,Palangos projektas“ pateikus savivaldybei 2007 m. kovo 16 d. detaliojo plano projektą tvirtinimui ir nenustačius jam jokių trūkumų, laikytina, jog darbas atliktas tinkamai ir kokybiškai. Taip pat, teismo vertinimu, atsakovui UAB ,,Palangos projektas“ pateikus savivaldybei 2007 m. kovo 16 d. detaliojo plano projektą tvirtinti ir nenustačius jam jokių trūkumų, laikytina, kad darbas atliktas tinkamai, todėl nėra jokio teisinio pagrindo spręsti klausimą dėl ieškinio senaties termino skaičiavimo pagal CK 6.667 straipsnį. Kadangi nėra konstatuotas atsakovo UAB ,,Palangos projektas“ netinkamas prievolės įvykdymas pagal šalių pasirašytą 2006 m. spalio 2 d. sutartį, tai nėra jokio teisinio pagrindo spręsti dėl atsakovo A. G. kaip laiduotojo atsakomybės.

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. balandžio 8 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą.

18Byloje nustatyta, kad tarp šalių nėra ginčo, jog detalusis planas atsakovo UAB „Palangos projektas“ buvo parengtas, trūkumų detaliajam planui nebuvo nustatyta, tačiau jis Palangos miesto savivaldybės taryboje nepatvirtintas. Teisėjų kolegija, įvertinusi šalių sudarytų sutarčių sąlygas, sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad iš esmės šalių valia buvo nukreipta į bendrą tikslą – detaliojo plano patvirtinimą. Ši išvada buvo padaryta vadovaujantis sutarčių aiškinimo taisyklėmis. Atsakovas A. G. nepripažino buvęs ginčo sutarties iniciatoriumi, o priešingų įrodymų byloje nepateikta, taip pat nėra objektyvių duomenų, kurie leistų daryti neabejotiną išvadą dėl A. G. išskirtinių ryšių Palangos miesto savivaldybėje, kurie galėtų daryti įtaką tam tikrų veiksmų (detaliojo plano tvirtinimo) savivaldybėje atlikimą. Sutarties pasirašymo metu detalusis planas nebuvo pabaigtas rengti, nes nors sutarties pasirašymo metu buvo užbaigti detaliojo plano rengimo darbai, tačiau jis dar nebuvo parengtas teikti savivaldybės tarybai tvirtinti, nes nebuvo patikrinta detaliojo plano kokybė, o visi tikrinančių institucijų spaudai buvo uždėti po 2006 m. spalio 2 d. sutarties pasirašymo. Atsakovo elgesys po sutarties pasirašymo – lankymasis savivaldybėje, siekiant išsiaiškinti su detaliojo plano tvirtinimu susijusius klausimus, teisėjų kolegijos laikytas sąžiningu ir rūpestingu detaliojo plano rengėjo elgesiu, tačiau nesudarė pagrindo išvadai, kad jis prisiėmė atsakomybę už savivaldybės tarybos veiksmus. Remiantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis plano rengėjas nei veikimu, nei neveikimu neturi galimybės daryti įtakos tikrinimo ar tvirtinimo stadijai, savivaldybės tarybos ar administracijos direktoriaus veiksmams ar neveikimui. Atsižvelgiant į tai, pripažinta pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad sutarties sąlygų aiškinimas, laikant, jog plano rengėjas yra atsakingas už viešojo administravimo subjekto kompetencijai priskirtus veiksmus, nebūtų protingas ir sąžiningas bei prieštarautų imperatyviųjų teisės normų reikalavimams. Nurodyta, kad, protingai ir sąžiningai aiškinant sutarties sąlygas, darytina išvada, jog atsakovas įsipareigojo atsakyti, t. y. grąžinti gautą atlyginimą, jei detalusis planas būtų nepatvirtintas, konstatavus jo trūkumus, neatitikti teisės aktų reikalavimams, t. y. jeigu planas būtų nepatvirtintas dėl aplinkybių, už kurias objektyviai atsakingu galėtų būti laikomas atsakovas kaip plano rengėjas.

19Teisėjų kolegija, vertindama, kad byloje nėra duomenų, jog detalusis planas buvo nepatvirtintas dėl kokių nors aplinkybių, susijusių su atsakovo netinkamai parengtu detaliuoju planu ar kitomis aplinkybėmis, kurias galėjo lemti atsakovas, bei atsižvelgdama į tai, jog detaliojo plano tvirtinimas yra viešojo administravimo veikla, kurios atsakovas po teisės aktų reikalavimus atitinkančio detaliojo plano pateikimo tvirtinti negali daryti įtakos, taigi, negali būti laikomas įpareigotas (ar įsipareigojęs) atsakyti už plano nepatvirtinimą, padarė išvadą, kad atsakovas savo įsipareigojimus pagal Detaliojo plano parengimo organizavimo sutartį parengti tinkamai detalųjį planą ir jį suderinti teisės aktų nustatyta tvarka įvykdė. Teisės aktuose teisė kreiptis į Vyriausybės atstovą arba tiesiogiai į teismą nustatyta būtent planavimo organizatoriui, šiuo atveju – ieškovui (Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalis, Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalis). Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų įpareigojęs ar įgaliojęs atsakovą veikti ieškovo vardu, skundžiant savivaldybės administravimo subjektų neteisėtą neveikimą. Atsakovas Detaliojo plano parengimo organizavimo sutarties 3.1 punktu įsipareigojo atstovauti užsakovui Palangos miesto savivaldybėje, sprendžiant klausimus, susijusius su detaliojo plano tvirtinimu, bei atlikti visus veiksmus, būtinus tam, kad šis būtų patvirtintas. Tačiau įpareigojimas atstovauti užsakovui savivaldybėje neapima įpareigojimo skųsti savivaldybės administravimo subjektų neteisėtą neveikimą, t. y. atstovauti ieškovui teisme. Administracinių bylų teisenos įstatymo 49 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad tuo atveju, kai proceso šaliai atstovauja ne advokatas ar advokato padėjėjas, atstovų įgaliojimai turi būti nurodyti įgaliojime, išduotame ir įformintame Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju šalių sudaryta Detaliojo plano parengimo organizavimo sutartis neatitinka tokių įgaliojimo reikalavimų.

20III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

21Kasaciniu skundu ieškovas BUAB „Domus Palanga“ prašo Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 8 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais teisiniais argumentais:

  1. Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių. Kasaciniame skunde nurodoma, kad netinkamai aiškintos Detaliojo plano parengimo organizavimo sutarties sąlygos, t. y. neatsižvelgta į tikrąjį sutarties tikslą, esmę, sutarties šalių elgesį, nenustatyti tikrieji Detaliojo plano parengimo organizavimo sutarties šalių ketinimai. Detaliojo plano parengimo organizavimo sutartis, nesant tam pakankamo pagrindo, išaiškinta išimtinai atsakovų naudai, netinkamai taikytas lingvistinis Detaliojo plano parengimo organizavimo sutarties aiškinimo metodas. Gramatinės Detaliojo plano parengimo organizavimo sutarties 3.1, 3.2, 6.3, 8.1 punktų sąlygų sakinių konstrukcijos gana akivaizdžiai patvirtina, kad UAB „Palangos projektas“ atsakomybė kyla už tai, jog nepavyko gauti detaliojo plano patvirtinimo, o ne už tai, kad UAB „Palangos projektas“ nepatvirtino detaliojo plano. Ieškovas ir neteigė, kad UAB „Palangos projektas“ turėtų patvirtinti detalųjį planą, nes neturi tokios teisės, tačiau ieškovas specialiai sudarė Detaliojo plano parengimo organizavimo sutartį su Palangos mieste veikiančia įmone, kuri turi patirties ir išmano šio krašto specifiką, t. y. su UAB „Palangos projektas“, tam, kad būtų gautas parengto detaliojo plano patvirtinimas. Taigi, esminė Detaliojo plano parengimo organizavimo sutarties sąlyga ir šalių išreikšta valia yra detaliojo plano patvirtinimo gavimas. Tai – vienas iš UAB „Palangos projektas“ įsipareigojimų ir pareigų, kurios nagrinėjamu atveju bendrovė neįvykdė. Remiantis susitarimo 6.3 punkto nuostata, UAB „Palangos projektas“ negavusi detaliojo plano patvirtinimo privalo grąžinti gautą atlyginimą. Iš Detaliojo plano parengimo organizavimo sutarties nuostatų visumos matyti, kad ir atlygis yra susietas su rezultato, t. y. detaliojo plano patvirtinimo gavimo, pasiekimu, o tai tik patvirtina abiejų sutarties šalių elgesys po Detaliojo plano parengimo organizavimo sutarties sudarymo, dar labiau sukonkretinant ir išreiškiant tikrąją šalių valią, t. y. 2006 m. lapkričio 30 d. Susitarimo 2 punktu pakeistas Detaliojo plano parengimo organizavimo sutarties 6.2 punktas, kuris nedviprasmiškai ir aiškiai susieja atlyginimo UAB „Palangos projektas“ sumokėjimą su detaliojo plano patvirtinimo gavimu. Atsakovas nevykdė informavimo pareigos, t. y. neinformavo BUAB „Domus Palanga“ apie detaliojo plano tvirtinimo klausimo neįtraukimo į Palangos miesto savivaldybės tarybos darbotvarkę, kas leidžia daryti išvadą, kad UAB „Palangos projektas“ nedėjo pastangų, jog būtų gautas detaliojo plano patvirtinimas, t. y. nevykdė sutartinių įsipareigojimų, nors sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis, sutarties 4.1.3, 4.1.5 punktai).

22Atsiliepimu į ieškovo BUAB „Domus Palanga“ kasacinį skundą atsakovai UAB „Palangos projektas“ ir A. G. prašo kasacinį skundą atmesti ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 8 d. nutartį palikti galioti. Procesiniame dokumente nurodomi šie pagrindiniai argumentai:

  1. Dėl sutarčių aiškinimo taisyklių. Bylą nagrinėję teismai vadovavosi sutarčių aiškinimo taisyklėmis ir jų nepažeidė. Kasatoriaus nurodomas susitarimo aiškinimo būdas reiškia, kad šalys susitarė dėl tokios prievolės, kurios įvykdymui ieškovas negali daryti įtakos. Pažymėta, kad lingvistinis sutarties teksto aiškinimo metodas buvo tiesiogiai pritaikytas. Gilintasi į susitarimo 3.1 punkte apibrėžtus sutarties vykdytojui nustatytus įsipareigojimus, kurie suformuluoti kaip aiškiai nukreipti į veiksmus, priklausančius nuo atsakovo valios. Sutarties 6.3 punktas, atsižvelgiant į 3.1 punktą, negali būti aiškinamas kaip nustatantis atsakovui atsakomybę už viešojo subjekto veiksmus, kurie nepriklausė nuo atsakovo valios. Taip pat nurodoma, kad kasatorius praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl atliktų darbų trūkumų pareikšti, todėl šiuo pagrindu ieškinys atmestinas (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 6.667 straipsnis). 2006 m. spalio 2 d. sutartis nustatė galutinį terminą prievolėms ir detaliajam planui patvirtinti – 2007 m. gegužės 15 d. Kadangi kreditorius per tris mėnesius nepareiškė laiduotojui ieškinio, tai laidavimo sutartis yra pasibaigusi.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

25Dėl CK 6.163 straipsnyje įtvirtintų sutarčių aiškinimo taisyklių taikymo

26Byloje pateiktu kasaciniu skundu išdėstyti argumentai dėl to, kad, anot kasatoriaus, apeliacinės instancijos teismas nutartyje netinkamai taikė sutarties aiškinimą reglamentuojančias normas (CK 6.193 straipsnis).

27Kilus tokio pobūdžio ginčui, pažymėtina, kad konkrečios sutarties turinio ir jos sąlygos aiškinimas, sutartimi sulygtų šalių pareigų bei teisių nustatymas yra fakto klausimai, tačiau klausimas, ar apeliacinės instancijos teismas teisingai taikė sutarties aiškinimo principus ir taisykles, laikytinas teisės klausimu, dėl kurio kasacinis teismas turi pasisakyti.

28Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis“ v. UAB „Homo Faber“, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Creditum Vilnius“ v. AB „Utenos melioracija“, bylos Nr. 3K-3-318/2011; kt.). Sprendžiant klausimą, ar sutarties neįvykdė kuri nors šalis ir ar ji atsakinga už neįvykdymą, turi būti atsižvelgiama ir į šalių elgesį prieš ir po sutarties sudarymo: derybas dėl sutarties sudarymo, sutarties vykdymo veiksmus ir šalių tarpusavio santykių praktiką (CK 6.193 straipsnio 5 dalis).

29Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl BUAB „Domus Palanga“ ir UAB „Palangos projektas“ 2006 m. spalio 2 d. sudarytos Detaliojo plano parengimo organizavimo sutarties ir 2006 m. lapkričio 17 d. šios sutarties kai kurių sąlygų pakeitimo susitarimo sąlygų, nustatančių užsakomų darbų apimtį, atsakovo įsipareigojimus, aiškinimo.

30Kadangi sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sistemiškai, nepaliekant neaptarto nė vieno reikšmingo sutarties punkto, tai šią bylą nagrinėjęs teismas pagrįstai analizavo visas Sutarties sąlygas, tarp jų ir 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3. Šių Sutarties punktų sąlygos reikšmingos siekiant išsiaiškinti, kokia yra užsakytų atlikti darbų apimtis. 2006 m. spalio 2 d. Sutarties 1 skyriuje „Sutarties objektas“ šalys susitarė, kad vykdytojas (atsakovas UAB „Palangos projektas“) teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal užsakovo (ieškovo) pateiktas detaliojo planavimo sąlygas, taip pat detaliojo planavimo užduotį ir preliminarų detaliojo plano sprendinius, brėžinį, kuriuos vykdytojas yra gavęs, parengia žemės sklypo detalųjį planą, nustatantį tvarkymo režimą, kuris leis ne mažesnį kaip 7000 kv. m bendrą plotą. 2006 m. lapkričio 17 d. Susitarimo 6.1 punkte įtvirtinta, kad vykdytojo atlyginimas už detaliojo plano parengimo darbus yra 600 000 Lt ir PVM. Atlyginimo mokėjimas detalizuotas 6.2 punkte: 300 000 Lt užsakovas yra gavęs iš vykdytojo prieš pasirašant Sutartį; užsakovas įsipareigojo iki 2006 m. lapkričio 27 d. sumokėti vykdytojui antrąją atlyginimo dalį – 150 000 Lt; likusią atlyginimo dalį, t. y.

31150 000 Lt ir PVM, įsipareigojo sumokėti per tris darbo dienas po to, kai Sutarties 3.3 punkte nustatyta tvarka Palangos m. savivaldybės taryba arba administracijos direktorius patvirtins detalųjį planą ir paskelbs apie jo įsigaliojimą, o vykdytojas perduos užsakovui du detaliojo plano egzempliorius. Sutarties 3.1 punkte detalizuota atsakovo pareiga parengti detalųjį planą, t. y. vykdytojas (atsakovas) įsipareigoja parengti teritorijų planavimą reglamentuojančių įstatymų reikalavimus atitinkančius dokumentus, juos suderinti su institucijomis, su kuriomis detalusis planas turi būti suderintas, ir įsipareigoja atstovauti užsakovui (kasatoriui) Palangos m. savivaldybėje, sprendžiant klausimus, susijusius su detaliojo plano patvirtinimu, ir atlikti visus veiksmus, būtinus tam, kad jis būtų patvirtintas; 3.2 punkte įtvirtinta, kad vykdytojas įsipareigoja šios sutarties 3.1 punkte nurodytus veiksmus atlikti ir gauti Palangos m. savivaldybės tarybos arba administracijos direktoriaus detaliojo plano patvirtinimą iki 2007 m. kovo 1 d. Šios Sutarties 6.3 punkte nustatyta, kad vykdytojui priklausantis atlyginimas yra grąžinamas užsakovui, jeigu vykdytojui nepavyksta patvirtinti detaliojo plano Palangos m. savivaldybės taryboje ar gauti savivaldybės administracijos direktoriaus detaliojo plano patvirtinimo pagal šios sutarties prieduose nurodytus detaliojo plano sprendinius iki 2007 m. gegužės 15 d., ir šiuo atveju vykdytojo gautas atlyginimas privalo būti grąžintas užsakovui per dvi darbo dienas.

32Kasatoriaus teigimu, šalių susitarimo nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad, nepatvirtinus Palangos savivaldybės tarybos sprendimu detaliojo plano, laikytina, jog atsakovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ir privalo grąžinti visą sumokėtą atlyginimą, t. y. 450 000 Lt.

33Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalį detalusis teritorijų planavimas – tai savivaldybės teritorijos dalių planavimas žemės sklypo riboms nustatyti, naudojimo ir veiklos jame plėtojimo sąlygoms nustatyti, pakeisti arba panaikinti. Plačiau detalusis teritorijų planavimas yra reglamentuojamas Teritorijų planavimo įstatymo ketvirtajame skirsnyje. Šio skirsnio 26 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad detaliuosius planus tvirtina savivaldybės taryba arba savivaldybės administracijos direktorius tarybos pavedimu; detalusis planas patvirtinamas arba motyvuotai nepatvirtinamas per 20 darbo dienų nuo detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus prašymo tvirtinti detalųjį planą pateikimo dienos. Detaliojo planavimo procesas reglamentuojamas ne tik Teritorijų planavimo įstatymo, bet ir Detaliųjų planų taisyklių, įtvirtinančių detaliųjų planų rengimo, keitimo, derinimo bei tvirtinimo tvarką, taip pat detaliojo planavimo proceso dalyvių tarpusavio santykius šiame procese. Pagal šiame teisės akte nustatytą kompetenciją detaliojo teritorijų planavimo baigiamajame etape plano rengėjas turi pateikti tik detaliojo plano projektą, o valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija pagal jai priskirtą kompetenciją tikrina, tvirtina ir registruoja detaliuosius planus. Įvertinę teisinį reglamentavimą bylą nagrinėję teismai pagrįstai padarė išvadą, kad sutarties sąlygų aiškinimas, jog plano rengėjas (atsakovas) yra atsakingas už viešojo administravimo subjekto kompetencijai priskirtus veiksmus, prieštarautų protingumui ir sąžiningumui (CK 1.5 straipsnis). Dėl to atsakovas UAB „Palangos projektas“ nelaikytas atsakingu už detaliojo plano patvirtinimo ar nepatvirtinimo administracijos direktoriaus ar savivaldybės tarybos procedūrą, kuriai jis negali daryti įtakos.

34Teisėjų kolegija nurodo, kad sistemiškai aiškinant šalių susitarimų tekstą, jo objektą ir apmokėjimo sąlygas darytina išvada, kad šalys susitarė dėl detaliojo plano parengimo, jo pateikimo atitinkamoms institucijoms ir patvirtinimo. Remiantis 2006 m. lapkričio 17 d. Susitarimo 6.2 punktu užsakovas įsipareigoja sumokėti 150 000 Lt ir PVM per tris darbo dienas po to, kai atitinkamos institucijos patvirtins detalųjį planą. Kadangi detaliojo plano patvirtinimas nagrinėjamu atveju nėra gautas, tai susitarime nustatyta 150 000 Lt ir PVM suma atsakovui sumokėta nebuvo, dėl jos neapmokėjimo ginčo byloje taip pat nėra. Taigi ši suma laikytina kaip atlyginimas už pasiektą galutinį rezultatą, t. y. už detaliojo plano patvirtinimo gavimą. Dėl to nepagrįstas kasacinio skundo argumentas, kad visa susitarime nustatyta atlyginimo suma susieta su detaliojo plano patvirtinimo gavimu, t. y. rezultato pasiekimu.

35Minėta, kad nagrinėjamoje byloje kasatorius siekia susigrąžinti sumokėtą 450 000 Lt sumą, kuri pagrįstai teismų buvo įvertinta kaip atlygis už detaliojo plano parengimą, jo pateikimą atitinkamoms institucijoms ir visų reikalingų veiksmų atlikimą, siekiant detaliojo plano patvirtinimo. Bylą nagrinėję teismai vertindami plano rengėjo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą padarė išvadą, kad atsakovas UAB „Palangos projektas“ savo pareigą parengti tinkamą detalųjį planą ir jį suderinti teisės aktų nustatyta tvarka įvykdė tinkamai. Byloje nepateikta jokių duomenų apie detaliojo plano parengimo trūkumus dėl atsakovo kaltės, taip pat nenurodyta jokių svarbių priežasčių, kodėl jis nebuvo įtrauktas į Palangos m. savivaldybės tarybos darbotvarkę tvirtinti. Nagrinėjamoje byloje pagrįstai buvo įvertinta ir tai, kad atsakovas nebuvo įgaliotas skųsti savivaldybės administracijos subjektų neveikimą, nes viešojo subjekto neveikimo kontrolė teisės aktuose nustatyta planavimo organizatoriui (kasatoriui) (Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 5 dalis), todėl negalėjo imtis šių aktyvių veiksmų kasatoriaus vardu. Dėl to pagrįstai apeliacinės instancijos teismas sprendė, kad atsakovo įsipareigojimai baigėsi pateikus savivaldybei detaliojo plano projektą tvirtinti ir nenustačius jam jokių trūkumų. Taigi, bylą nagrinėję teismai, nenustatę, kad atsakovas (UAB „Palangos projektas“) būtų netinkamai įvykdęs sutartinius įsipareigojimus, netenkino kasatoriaus pareikšto reikalavimo.

36Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nėra teisinio pagrindo konstatuoti, jog bylą nagrinėję teismai pažeidė CK 6.193 straipsnio nuostatas. Dėl to teisėjų kolegija, patikrinusi apskųstus teismų procesinius sprendimus teisės taikymo aspektu, konstatuoja, kad juos naikinti arba pakeisti kasacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 346 straipsnis, 359 straipsnio 3 dalis).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Kasacinį skundą atmetant, kasatoriaus turėtos bylinėjimosi išlaidos kasaciniame teisme neatlyginamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

39Kasaciniame teisme patirta 34,36 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atmetus kasacinį skundą, šios išlaidos priteistinos iš kasatoriaus į valstybės biudžetą (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

42Priteisti iš ieškovo BUAB „Domus Palanga“ (j. a. k. 126234417) 34,36 (trisdešimt keturis litus 36 ct) Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (priteistina suma mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

43Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas BUAB ,,Domus Palanga“ prašė teismo priteisti solidariai iš... 6. Ieškovas su atsakovu A. G. 2005 m. birželio 2 d. sudarė Autorinę sutartį,... 7. Dėl atsakovo A. G. prisiimtų įsipareigojimų pagal 2005 m. birželio 2 d.... 8. Ieškovas su atsakovu UAB ,,Palangos projektas“, atstovaujamu A. G., 2005 m.... 9. Ieškovas ir atsakovas UAB ,,Palangos projektas“ 2006 m. spalio 2 d.... 10. Ieškovas ir atsakovas UAB ,,Palangos projektas“ 2006 m. lapkričio 17 d.... 11. Ieškovas ir atsakovas A. G. 2006 m. spalio 2 d. pasirašė laidavimo sutartį,... 12. Iš viso ieškovas atsakovui UAB „Palangos projektas“ pagal sutartis... 13. Nepatvirtinus detaliojo plano Palangos miesto savivaldybėje, ieškovo teigimu,... 14. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 30 d. sprendimu nusprendė priimti... 16. Teismas, remdamasis sutarties tekstu bei sutarties vykdymo procese... 17. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013... 18. Byloje nustatyta, kad tarp šalių nėra ginčo, jog detalusis planas atsakovo... 19. Teisėjų kolegija, vertindama, kad byloje nėra duomenų, jog detalusis planas... 20. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 21. Kasaciniu skundu ieškovas BUAB „Domus Palanga“ prašo Lietuvos apeliacinio... 22. Atsiliepimu į ieškovo BUAB „Domus Palanga“ kasacinį skundą atsakovai... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 25. Dėl CK 6.163 straipsnyje įtvirtintų sutarčių aiškinimo taisyklių taikymo... 26. Byloje pateiktu kasaciniu skundu išdėstyti argumentai dėl to, kad, anot... 27. Kilus tokio pobūdžio ginčui, pažymėtina, kad konkrečios sutarties turinio... 28. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 29. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl BUAB „Domus Palanga“ ir UAB... 30. Kadangi sutarties sąlygos turi būti aiškinamos sistemiškai, nepaliekant... 31. 150 000 Lt ir PVM, įsipareigojo sumokėti per tris darbo dienas po to, kai... 32. Kasatoriaus teigimu, šalių susitarimo nuostatos turi būti aiškinamos taip,... 33. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalį detalusis... 34. Teisėjų kolegija nurodo, kad sistemiškai aiškinant šalių susitarimų... 35. Minėta, kad nagrinėjamoje byloje kasatorius siekia susigrąžinti sumokėtą... 36. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nėra teisinio... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 38. Kasacinį skundą atmetant, kasatoriaus turėtos bylinėjimosi išlaidos... 39. Kasaciniame teisme patirta 34,36 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013... 42. Priteisti iš ieškovo BUAB „Domus Palanga“ (j. a. k. 126234417) 34,36... 43. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...