Byla 2S-856-459/2016
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovų K. S. ir G. S. atstovo J. B. atskirąjį skundą dėl Skuodo rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės AB „Klaipėdos vanduo“ ieškinį atsakovams K. S., G. S., J. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Skuodo rajono apylinkės teismas civilinėje byloje pagal ieškovės AB ,,Klaipėdos vanduo“ ieškinį atsakovams K. S., G. S., J. K. dėl skolos priteisimo 2016-01-06 priėmė sprendimą už akių, juo ieškinį tenkino ir priteisė ieškovei AB ,,Klaipėdos vanduo“ solidariai iš atsakovų K. S., G. S. ir J. K. 387,52 Eur skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą 387,52 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015-12-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; taip pat priteisė ieškovei iš atsakovų K. S., G. S., ir J. K. po 6,67 Eur žyminio mokesčio; valstybei iš atsakovų K. S. ir G. S. ir J. K. priteisė po 1,05 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

32016-01-25 Skuodo rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo J. B. pareiškimas dėl 2016-01-06 Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo.

4Skuodo rajono apylinkės teismas 2016-02-04 nutartimi nustatė pareiškėjui J. B. septynių kalendorinių dienų terminą pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus - sumokėti žyminį mokestį ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus; pateikti tinkamą atstovavimą patvirtinančius įrodymus (įgaliojimą, teisinį išsilavinimą pagrindžiantį dokumentą); aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti aplinkybes, galinčias turėti įtakos sprendimo, kurio peržiūrėjimo siekia pareiškėjas, teisėtumui ir pagrįstumui ir įrodymus, patvirtinančius šias aplinkybes, taip pat visus kitus šalių reikalavimus, argumentus ir įrodymus, susijusius su byla; pateikti procesinio dokumento kopiją, kad ją būtų galima įteikti priešingai šaliai, taip pat pareiškimo priedų originalus arba kopijas (skaitmenines kopijas), patvirtintas teismo, notaro (ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens), byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens.

5Pareiškėjas per teismo nustatytą terminą pateikė pareiškimą dėl trūkumų pašalinimo, tačiau teismas, susipažinęs su pareiškėjo pateiktais įrodymais, jo prašymo turiniu, 2016-02-26 teismo nutartyje konstatavo, kad pareiškėjas trūkumų neištaisė, t. y. nepateikė įrodymų, kad pareiškėjas atitinka kurią nors Civilinio proceso kodekso 56 straipsnyje numatytų asmenų kategoriją, nesumokėjo žyminio mokesčio, nenurodė aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nepateikė įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes, taip pat visų kitų atsakovų reikalavimų, argumentų ir įrodymų, susijusių su byla. Kadangi per teismo nustatytą terminą procesinio dokumento trūkumai liko nepašalinti, teismas pareiškėjui pakartotinai nustatė dešimties kalendorinių dienų terminą nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti.

62016-02-26 teismo nutartis, kaip ir 2016-02-04 teismo nutartis, kurią pareiškėjas gavo, pareiškėjui išsiųsta elektroniniu paštu jo paties nurodytu elektroninio pašto adresu ir laikoma įteikta tinkamai 2016-02-29. Atsakovams procesiniai dokumentai išsiųsti byloje esančiais jų gyvenamosios vietos adresais, tačiau jiems procesiniai dokumentai grįžo neįteikti.

7Skuodo rajono apylinkės teismas 2016-03-15 nutartimi nutarė pareiškėjo pareiškimą dėl 2016-01-06 Skuodo rajono apylinkės teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Nurodė, jog, suėjus teismo nustatytam terminui, procesinio dokumento trūkumai liko nepašalinti, todėl teismas pripažino, kad 2016-02-26 teismo nutartis liko neįvykdyta.

8Pareiškėjas J. B. pateikė atskirąjį skundą dėl Skuodo rajono apylinkės teismo 2016-03-15 nutarties, jame prašo nutartį panaikinti, o bylą prijungti prie Klaipėdos miesto apylinkės teisme nagrinėjamos bylos Nr. 4-1476-676/2016.

9Apeliacinis procesas nutrauktinas.

10CPK 338 straipsnis numato, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis. Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, jog apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundą paduoda neveiksnus tam tikroje srityje asmuo arba asmuo, neturintis teisės jį paduoti. Jeigu nurodytas trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas ir priimama nutartis grąžinti žyminį mokestį.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, jog ieškinys šioje byloje pareikštas atsakovams K. S., G. S. ir J. K.. Atskirąjį skundą pasirašė ir pateikė J. B., kaip K. S. ir G. S. įgaliotinis.

12Pirmosios instancijos teismas 2016-02-26 nutartyje jau buvo išsamiai pareiškėjui išaiškinęs, kokie asmenys gali būti fizinių asmenų atstovai pagal pavedimą teisme ir kaip turi būti įformintos jų teisės bei pareigos. Fizinių asmenų atstovai pagal įstatymą privalo pateikti teismui dokumentus, patvirtinančius jų teises ir pareigas (CPK 52 straipsnio 1 dalis), o atstovo pagal pavedimą teisės turi būti išreikštos įstatymų nustatyta tvarka išduotame ir įformintame įgaliojime (CPK 57 straipsnio 1 dalis). Atstovavimo civiliniame procese sutartis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje kvalifikuojama kaip pavedimo sutartis (CK 6.756–6.765 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2009; 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2014). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios pagrindu įgaliotinis įgaliotojo (atstovaujamojo) vardu su trečiaisiais asmenimis atlieka teisinius veiksmus, todėl jai taikomos ir CK normos, reglamentuojančios atstovavimą (CK 2.132–2.151 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2010; 2014 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2014). CPK 56 straipsnis nustato baigtinį ratą asmenų, kurie gali būti teisme atstovais pagal pavedimą. Pagal šią proceso normą fiziniam asmeniui pagal pavedimą teisme gali atstovauti tik su juo susiję artima giminyste, bendra veikla, CPK 56 straipsnio 1 dalies 3–5 punktuose nurodyti asmenys. Pagal CPK 56 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus tik advokatas arba advokato padėjėjas, kaip su atstovaujamu asmeniu kitokiais – ne atstovavimo – teisiniais santykiais nesusiję asmenys, gali būti fizinio asmens atstovais teisme. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į įstatymo nustatytą asmenų ratą, negali atstovauti fiziniam asmeniui civiliniame procese pagal pavedimą.

13Pareiškėjas, kaip savo įgaliojimus patvirtinančius įrodymus, pateikė notaro patvirtintus įgaliojimus, kuriais G. S. ir K. S. suteikė jam įgaliojimus atstovauti visose įmonėse, įstaigose ir organizacijose savo nuožiūra sudarant sutartis ir susitarimus, susijusius su butu, esančiu ( - ). Tačiau atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, teismui nepateikti įrodymai, patvirtinantys, kad K. S. ir G. S. įgaliotasis atstovas J. B. atitinka CPK 56 straipsnyje numatytus reikalavimus, t. y. yra advokatas, advokato padėjėjas, ar turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ar atstovauja artimiesiems giminaičiams. Taigi konstatuotina, kad byloje dalyvaujančių asmenų K. S. ir G. S. vardu atskirąjį skundą pateikė asmuo, neturintis teisės jiems atstovauti pagal pavedimą (CPK 56 straipsnio 1 dalis). Dėl šios priežasties apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 2 p., 5 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

15nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovų K. S. ir G. S. atstovo J. B. atskirąjį skundą dėl Skuodo rajono apylinkės teismo 2016 m. kovo 15 d. nutarties.

Proceso dalyviai
Ryšiai