Byla 2-25948-433/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „REIKALAVIMAS.LT“ ieškinį atsakovui R. L. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš atsakovo 14,48 Eur skolos, 66,61 Eur netesybų (52,13 Eur delspinigių ir 14,48 Eur baudos), 5,00 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas (20,00 Eur žyminio mokesčio ir 50,00 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą).

3Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2017-08-21 viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis). Pranešimu atsakovas informuotas, kad privalo per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė bei į tai, kad ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, atsakovo atžvilgiu priimtinas sprendimas už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2017-04-04 tarp UAB „Argentum lucrum“ ir ieškovo buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 434 ir jos priedas Nr. 16, kurių pagrindu UAB „Argentum lucrum“ perleido turėtą reikalavimo teisę išieškoti 14,48 Eur skolą, netesybas, nuostolius, palūkanas ir kitus privalomus mokėjimus iš atsakovo (b. l. 5-9). Pažymėtina, kad kai skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). UAB „Argentum lucrum“, vykdydamas Vartojimo kredito sutartį, suteikė atsakovui finansinę paslaugą, sumokėdamas 115,85 Eur (400,00 Lt) sumą (b. l. 14). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad atsakovas pradelsė atsiskaitymo su kreditoriumi terminus ir pilnai neatsiskaitė su UAB „Argentum lucrum“ (b. l. 13, 16-18). Taip pat nustatyta, kad pagal kredito sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. – 5.3. p. nuostatas, atsakovas, neįvykdęs prievolės grąžinti kreditą kredito grąžinimo dieną, įsipareigojo ieškovui sumokėti 2 proc. dydžio delspinigius į dieną už kiekvieną uždelstą dieną (b. l. 10-12). Iš delspinigių paskaičiavimo lentelės turinio nustatyta, kad delspinigiai, paskaičiuoti už 180 d. sudaro 52,13 Eur sumą (b. l. 15). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas sumokėjo ieškovui skolą, nėra ir ieškovas tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 177, 178, 185 straipsniai).

7Pagal CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). Pažymėtina tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, jog reikalavimo perleidimo sutarties pateikimas skolininkui kartu su ieškiniu, reikalaujant patenkinti reikalavimą, neriboja skolininko teisių ir gynybos priemonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011). Atsakovas tinkamai sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl iš atsakovo ieškovo naudai išieškotina 14,48 Eur negrąžintos paskolos (CK 6.870 straipsnis, 6.873 straipsnio 1 dalis)

8Ieškovas remiantis Sutarties 5.1. – 5.3. p. priskaičiavo atsakovui 52,13 Eur delspinigių (po 2 proc. už 180 dienas). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį, jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (52,13 Eur) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Todėl pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 5.1 p.) 2 proc. delspinigiai yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms bei atsižvelgiant į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas. Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovo naudai išieškotina 1,30 Eur delspinigių bei 14,48 Eur baudos, viso – 15,78 Eur netesybų, o likusioje dalyje ieškinys yra atmestinas (CK 6.71 straipsnis, 6.72 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnis, 6.258 straipsnio 3 dalis, Sutarties 5.1. – 5.3. p.).

9CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovei – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašo priteisti 50,00 Eur už suteiktas teisines paslaugas ir 20,00 Eur žyminio mokesčio. Teismui patenkinus ieškinį iš dalies (patenkinti 37,32 procento reikalavimų), iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 26,12 Eur bylinėjimosi išlaidų.

11Valstybė patyrė 5,44 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). CPK 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2011 m. lapkričio 11 d.) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur, todėl atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau bei Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalį, 5,44 Eur suma apvalinama iki artimiausio sveiko skaičiaus, t. y. – 5,00 Eur, ir ieškinį patenkinus iš dalies (patenkinti 37,32 procento reikalavimų), valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo (0,42 Eur) nepriteisiamos, o iš ieškovo priteistinų pašto išlaidų 4,58 Eur suma apvalinama iki artimiausio sveiko skaičiaus, t. y. – 5,00 Eur.

12Kadangi atsakovui procesinių dokumentų įteikti jo gyvenamosios ir darbo vietų adresais nėra galimybės, ieškovas neprašo skirti kuratoriaus, tačiau prašo procesinius dokumentus atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, teismo sprendimas už akių atsakovui R. L. įteiktinas viešo paskelbimo būdu, t. y. specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant pranešimą (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais

Nutarė

14ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo R. L., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „REIKALAVIMAS.LT”, juridinio asmens kodas 302642184, naudai: 14,48 Eur (keturiolika eurų, 48 euro ct) skolos, 15,78 Eur (penkiolika eurų, 78 euro ct) netesybų, 5 (penkių) procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos (30,26 Eur) nuo bylos iškėlimo (2017-05-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 26,12 Eur (dvidešimt šešis eurus, 12 euro ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Priteisti iš ieškovo UAB „REIKALAVIMAS.LT”, juridinio asmens kodas 302642184, į valstybės biudžetą 5,00 Eur (penkis eurus, 00 euro ct) teismo pašto išlaidų.

18Ieškovui išaiškinti, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas privaloma sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (kodas 188728721) pajamų surenkamąsias sąskaitas: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000 arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

21Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio pranešimą:

22„Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. rugsėjo 5 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. 2-25948-433/2017 pagal ieškovo UAB „REIKALAVIMAS.LT” ieškinį atsakovui R. L. dėl skolos priteisimo. Atsakovo R. L. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, todėl sprendimas už akių jam yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. Nr. (85) 262 6053“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš... 3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio... 4. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 7. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalis, prievolės turi būti vykdomos... 8. Ieškovas remiantis Sutarties 5.1. – 5.3. p. priskaičiavo atsakovui 52,13... 9. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 10. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 11. Valstybė patyrė 5,44 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 12. Kadangi atsakovui procesinių dokumentų įteikti jo gyvenamosios ir darbo... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 14. ieškinį patenkinti iš dalies.... 15. Priteisti iš atsakovo R. L., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB... 16. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 17. Priteisti iš ieškovo UAB „REIKALAVIMAS.LT”, juridinio asmens kodas... 18. Ieškovui išaiškinti, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę... 21. Paskelbti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt tokio turinio... 22. „Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. rugsėjo 5 d. priimtas sprendimas...