Byla 2A-708-516/2018
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Aldonos Tilindienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo J. J. ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,JONO STATYBA“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bikuvos“ prekyba ieškinį atsakovams J. J., K. S., M. G., trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „JONO STATYBA“, dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriame prašė solidariai priteisti iš atsakovų J. J., K. S. ir M. G.

8196 341,52 Eur skolą už prekes, 12 099,99 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

92.

10Paaiškino, kad ieškovė ir trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „JONO STATYBA“ 2015 m. birželio 15 d. sudarė prekių pirkimo–pardavimo sutartį Nr. PO 1278 (toliau – ir sutartis), kuria trečiasis asmuo įsigijo iš ieškovės įvairių prekių. Sutartimi ieškovė įsipareigojo perduoti trečiajam asmeniui prekes, o šis įsipareigojo prekes priimti ir už jas apmokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Už prekes pirkėjas įsipareigojo atsiskaityti per 60 kalendorinių dienų nuo atitinkamos PVM sąskaitos–faktūros išrašymo dienos. Pirkėjui laiku neapmokėjus įsigytų prekių, pirkėjas įsipareigojo sumokėti 0,05 procento dydžio palūkanas už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

113.

12Trečiasis asmuo už pirktas prekes sutartu terminu neapmokėjo 196 341,52 Eur sumos pagal ieškovės išrašytas PVM sąskaitas–faktūras.

134.

14Ieškovė ir atsakovai K. S., J. J. ir M. G. taip pat sudarė laidavimo sutartis: 2015 m. birželio 15 d. laidavimo sutartį su K. S., 2015 m. rugpjūčio 25 d. laidavimo sutartį su J. J.,

152016 m. gegužės 10 d. laidavimo sutartį su M. G.. Laidavimo sutartimis atsakovai laidavo už trečiąjį asmenį ir įsipareigojo atsakyti ieškovei visu savo turtu, jeigu trečiasis asmuo tinkamai neįvykdys ieškovei visų ar dalies prievolių pagal sutartį. Laidavimo sutartyse nustatyta, kad atsakovai, kaip laiduotojai, atsako ieškovei, kaip kreditoriui, ta pačia apimtimi, kaip skolininkas, nustatyta, jog skolininkui tinkamai nevykdant visų ar dalies prievolių, laiduotojai privalo nedelsiant įvykdyti visas skolininko prievoles pagal sutartį pirmumo tvarka.

165.

17Ieškovė informavo atsakovus apie neapmokėtą trečiojo asmens 208 440,61 Eur skolą, kurią sudaro 196 341,52 Eur skola už prekes ir 12 099,09 Eur palūkanos pagal išrašytas PVM sąskaitas–faktūras, ir pareikalavo sumokėti ieškovei 208 440,61 Eur skolą. Atsakovai skolos ir palūkanų nesumokėjo.

186.

19Atsakovai ir trečiasis asmuo atsiliepime sutiko, kad trečiasis asmuo yra skolingas ieškovei, tačiau nesutiko su skolos dalimi. Nurodė, kad trečiasis asmuo nėra perėmęs

202016 m. birželio 17 d. PVM sąskaitoje–faktūroje Nr. BIK0847920 ir 2016 m. liepos 1 d. PVM sąskaitoje–faktūroje Nr. BIK0833678 nurodytų prekių, kurių bendra vertė siekia 71 377,77 Eur.

217.

22Trečiojo asmens užsakytos ir neatsiimtos fibrocementinės plokštės nurodytose PVM sąskaitose–faktūrose nebuvo gaminamos pagal konkrečius trečiojo asmens nurodytus išmatavimus, nėra individualiais požymiais apibūdinamas daiktas, todėl trečiajam asmeniui jų neatsiėmus per sutartyje nustatytą 7 dienų terminą, jos galėjo ir gali būti parduotos kitiems subjektams. Dėl šios priežasties nei trečiajam asmeniui, nei už jį laidavusiems atsakovams, neatsiranda pareiga mokėti sumas bei nuo jų skaičiuojamas palūkanas už trečiojo asmens užsakytas, tačiau faktiškai neperimtas fibrocementines plokštes. Trečiasis asmuo ir atsakovai abejojo, ar prekės iš viso buvo užsakytos.

238.

24Trečiasis asmuo už ginčijamas prekes nesumokėjo ir avanso, todėl neatliko net pirminio veiksmo, rodančio intenciją realiai įsigyti prekes. Priimtos sąskaitos–faktūros nereiškia ketinimo įsigyti prekių. Sąskaitų–faktūrų buvo pateikta daug, todėl yra visiškai tikėtina, kad sąskaitos–faktūros už plokštes buvo priimtos per klaidą.

259.

26Atitinkamai mažinant ieškovės reikalavimą, turėtų būti perskaičiuojamos už sutarties netinkamą vykdymą priskaičiuojamos palūkanos.

27II.

28Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2910.

30Panevėžio apygardos teismas 2018 m. sausio 9 d. sprendimu ieškinį patenkino: priteisė ieškovei solidariai iš atsakovų 208 440,61 Eur skolos ir palūkanų, 5 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, po 1 544,66 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas teismo

312017 m. spalio 2 d. nutartimi, paliko galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

3211.

33Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovai ir trečiasis asmuo iš dalies pripažįsta ieškinyje nurodytą skolos dalį ir palūkanas bendrai 12 8867,10 Eur sumai, dėl šios sumos detaliai nepasisakė. Teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo gavo prekes, už jas nesumokėjo, o atsakovai laidavo trečiajam asmeniui, jog tokiu atveju jie sumokės skolą ir palūkanas, bus solidariai atsakingi su trečiuoju asmeniu, todėl teismas iš jų solidariai priteisė pripažįstamą skolą ir palūkanas.

3412.

35Teismas, spręsdamas dėl ginčijamos skolos dalies, t. y. pareigos atsiskaityti pagal PVM sąskaitą–faktūrą Nr. BIK0847920 ir PVM sąskaitą–faktūrą Nr. BIK0833678, nurodė, kad byloje pakanka įrodymų, jog trečiasis asmuo gavo (priėmė) prekes, todėl turi pareigą už jas sumokėti. Teismo vertinimu, atsakovų ir trečiojo asmens teiginiai apie šių prekių neužsakymą ir nepriėmimą yra nepagrįsti. Trečiasis asmuo gavo sąskaitas–faktūras, jas pasirašė, nurodant, kad prekes gavo trečiojo asmens darbuotojai –K. S. ir D. G. Šios PVM sąskaitos–faktūros iki teisminio proceso pradžios nebuvo ginčijamos, pripažįstamos, buvo įsipareigota pagal jas atsiskaityti (buvo sudaryti tarpusavio skolų suderinimo aktai).

36III.

37Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3813.

39Apeliaciniame skunde atsakovai J. J. ir trečiasis asmuo UAB „JONO STATYBA“ prašo pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimą, priimant sprendimą, kad J. J. ir K. S. laidavimo sutartys yra pasibaigusios suėjus 2 metų terminui ir šioje dalyje ieškinį atmesti; netenkinus prašymo pakeisti teismo sprendimą nurodytu būdu, pakeisti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimą, sumažinant iš atsakovų bei trečiojo asmens solidariai ieškovei UAB „Bikuvos prekyba“ priteistiną pinigų sumą nuo 208 440,35 Eur iki 128 867,54 Eur. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

4013.1.

41Trečiajam asmeniui neperėmus prekių, laikytina, kad prekės niekada nebuvo tapusios jo nuosavybe, jos visą laiką priklausė ieškovei, todėl pasibaigus sutartyje numatytam 7 kalendorinių dienų prekių saugojimo laikotarpiui, ieškovė galėjo laisvai jomis disponuoti. Kadangi prekės nėra individualiais požymiais apibūdinamas daiktas, jos yra lengvai realizuojamos, todėl ieškovė galėjo ir gali jas parduoti kitiems subjektams. Ieškovė neturi teisės iš atsakovų reikalauti pinigų už realiai atsakovų neperimtas prekes. Dar daugiau, ieškovė pati nebuvo patvirtinusi prekių užsakymo paraiškos, neprašė pervesti avanso, todėl net neturėjo pareigos vykdyti užsakymą, o pradėjus jį vykdyti be užtikrinimo, veikė savo rizika.

4213.2.

43Apeliantai nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria ieškovei yra priteista

4412 099,09 Eur palūkanų suma, nes atsakovai neperėmė prekių, už kurias paskaičiuotos palūkanos. Be to, trečiasis asmuo atliko 1 554,36 Eur mokėjimą, kuris turėjo būti įskaitytas palūkanoms dengti.

4513.3.

46Esant neterminuotam laidavimui ir nepareiškus reikalavimo, nukreipto į laiduotoją per 2 metus nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, laidavimas pasibaigia, todėl J. J. ir K. S. laidavimo sutartys, priešingai nei nurodyta sprendime yra pasibaigusios.

4714.

48Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo skundą atmesti, o skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai atsikirtimai:

4914.1.

50Trečiasis asmuo prekes gavo ir privalo už jas sumokėti. Šį faktą patvirtina trečiojo asmens atstovų parašai PVM sąskaitose–faktūrose. Trečiasis asmuo pripažino skolą ir raštu patvirtino skolos dydžius. Sutarties 9 punkte nustatyta, kad prekių gavimo faktą patvirtina pirkėjo pasirašymas PVM sąskaitoje–faktūroje. Jei prekės būtų likvidžios, trečiasis asmuo jas pats būtų ir realizavęs.

5114.2.

52Atsakovų laidavimas yra terminuotas pagal sutartį, todėl apeliaciniame skunde nurodytas ir CK 6.89 straipsnio 1 dalyje nustatytas 2 metų terminas negali būti taikomas.

53Teisėjų kolegija

konstatuoja:

54IV.

55Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5615.

57Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

58Dėl bylos nagrinėjimo pagal apeliacinį skundą ribų

5916.

60Atsakovai J. J., K. S., M. G. ir trečiasis asmuo UAB ,,JONO STATYBA“ pateikė bendrą apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimo.

6117.

622018 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo K. S. pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo. 2018 m. rugsėjo 26 d. gautas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atsakovui K. S. ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto sumažinimo kitiems atsakovams, kuriame ji prašė panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovui K. S. ir sumažinti kitiems atsakovams taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą nuo 209 000 Eur iki 139 520 Eur.

6318.

64Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartimi K. S. apeliacinio skundo atsisakymas priimtas; apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovo K. S. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimo, nutrauktas; ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo patenkintas ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės pakeistos.

6519.

662018 m. spalio 29 d. gautas atsakovės M. G. pareiškimas dėl apeliacinio skundo atsisakymo ir ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atsakovei M. G. ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto sumažinimo, kuriame ji prašė panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2017 m. spalio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovei M. G. ir sumažinti kitiems atsakovams taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą nuo 139 520 Eur iki 70 040 Eur.

6720.

68Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi M. G. apeliacinio skundo atsisakymas priimtas; apeliacinis procesas, pradėtas pagal atsakovės M. G. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimo, nutrauktas; ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo patenkintas ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės pakeistos.

6921.

70Atsižvelgiant į tai, bylos, pagal pateiktą apeliacinį skundą, ribos yra pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria iš atsakovo J. J. kaip laiduotojo priteista skola (dėl prekių, kurias pirko trečiasis asmuo) ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimas ieškovės naudai.

71Dėl skolos už prekes, kurių vertė 71 377,77 Eur

7222.

73Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos išvadomis, kad trečiasis asmuo gavo (priėmė) prekes pagal PVM sąskaitą–faktūrą Nr. BIK0847920 ir PVM sąskaitą–faktūrą

74Nr. BIK0833678, kurių vertė yra 71 377,77 Eur. Apeliantų teigimu, ieškovė iš viso neturi teisės iš atsakovų reikalauti atsiskaityti už realiai atsakovų neperimtas prekes. Be to, ieškovė nepatvirtino prekių užsakymo paraiškos, neprašė pervesti avanso, todėl net neturėjo pareigos ir vykdyti užsakymą, o pradėjus jį vykdyti be užtikrinimo, veikė savo rizika.

7523.

76Teisėjų kolegija su apeliantų argumentais nesutinka. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė ir trečiasis asmuo 2015 m. birželio 15 d. sudarė prekių pirkimo–pardavimo sutartį Nr. P01278, kurioje pardavėjas (ieškovė) įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis perduoti pirkėjui (trečiajam asmeniui) prekes, pasiliekant nuosavybės teisę iki jų apmokėjimo, o pirkėjas įsipareigojo priimti prekes ir už jas apmokėti sutartyje nustatyta tvarka (sutarties 1 punktas). Sutartyje nustatyta, kad prekių perdavimas galimas naudojant pardavėjui priklausančias ir pirkėjui perduotas kreditines korteles (prekių perdavimo faktas tokiu atveju fiksuojamas pagal pardavėjo duomenų bazėje esančius duomenis) arba nenaudojant kreditinių kortelių, išrašant PVM sąskaitą–faktūrą. Jei PVM sąskaita–faktūra nėra grąžinama pardavėjui per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos, ji laikoma prekių pirkimą–pardavimą patvirtinančiu įrodymu (sutarties 2 punktas). Pirkėjas ar jo atstovas, atsiimdamas prekes, privalo patikrinti jų kiekį bei kokybę, prekių komplektiškumą. Prekių gavimo faktas ir tai, kad pirkėjas neturi jokių pretenzijų dėl prekių kokybės ir komplektiškumo, patvirtinami prekių paėmimo faktu, nustatomu pagal pardavėjo duomenų bazėje esančius duomenis, užfiksuotus kortelėmis arba pasirašius PVM sąskaitą–faktūrą, arba neužginčijus PVM sąskaitos–faktūros sutartyje nustatytu terminu (sutarties 9 punktas).

7724.

78Vykdant sutartį trečiojo asmens statybos darbų vadovas M. A. elektroniniu paštu ieškovei 2016 m. gegužės 16 d. pateikė paraišką fibrocementinėms plokštėms. 2016 m. birželio 17 d. ieškovė išrašė PVM sąskaitą–faktūrą Nr. BIK0847920 dėl 420 vnt. fibrocementinių plokščių už 35 696,17 Eur. Pastarąją eilutėje „prekes / paslaugas gavo“ pasirašė D. G. 2016 m. liepos 1 d. ieškovė išrašė PVM sąskaitą–faktūrą Nr. BIK0833678 dėl 420 vnt. fibrocementinių plokščių už 35 681,60 Eur. Pastarąją eilutėje „prekes / paslaugas gavo“ pasirašė trečiojo asmens statybos vadovas K. S. Dėl šių asmenų įgaliojimų veikti trečiojo asmens vardu byloje ginčo nėra.

7925.

80Teisėjų kolegijos vertinimu, paminėtos sutarties sąlygos ir kitos anksčiau nurodytos šioje byloje nustatytos aplinkybės daro pagrindą išvadai, kad sutartyje nustatyta tvarka ieškovė prekes perdavė, o trečiasis asmuo prekes priėmė. Esant šioms teisiškai reikšmingoms aplinkybėms, apeliantų argumentas, kad prekės fiziškai pasiliko pas ieškovę nebeturi teisinės reikšmės, nes trečiasis asmuo sandoriu įgijo teisę valdyti ir naudoti daiktus, todėl kur prekės buvo paliktos saugoti nebėra aktualu. Apeliantai nenuosekliai akcentuoja, kad prekės niekada nebuvo tapusios trečiojo asmens nuosavybe, nes sutartimi iš esmės buvo apribota tik disponavimo jomis teisė (sutarties 1 punktas). Atitinkamai, kaip nustatyta sutartyje ir įstatyme, kai pirkėjas laiku nesumoka už jam perduotus daiktus, pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei sutartyje nustatytas palūkanas, ko šioje byloje ir siekia ieškovė (CK 6.314 straipsnio 5 dalis, sutarties 1, 19 punktai). Sutarties 1 punktas (kuriame pakartota CK 6.349 straipsnio 1 dalis), kaip teisingai nurodo ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą, neužkerta kelio pardavėjui (ieškovei) pasinaudoti CK 6.314 straipsnio 5 dalyje nustatyta teise reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei sutartyje nustatytas palūkanas.

8126.

82Apeliantai taip pat apeliaciniame skunde tik deklaratyviai remiasi sutarties 5 ir 8 punktais, numatančiais, kad už specialiu užsakymu užsakytas prekes pirkėjas moka 30 proc. avansą, o per 7 dienas jų neatsiėmus, pardavėjas turi teisę jas parduoti kitiems asmenims. Apeliantai nurodo, kad užsakymas nebuvo patvirtintas ieškovės ir ji nepareikalavo avanso, todėl neturėjo pagrindo vykdyti sutarties. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantų argumentai šiuo klausimu yra ir prieštaringi: viena vertus jie remiasi sutarties 5 ir 8 punktais, reguliuojančiais specialiu užsakymu užsakytas prekių užsakymo / perdavimo tvarką, tačiau toliau apeliaciniame skunde teigia, kad trečiojo asmens užsakytos ir neatsiimtos fibrocementinės plokštės nebuvo gaminamos pagal konkrečius trečiojo asmens nurodytus išmatavimus. Argumentai nėra formuluojami kaip alternatyvūs ir iš esmės eliminuoja vienas kitą. Teisėjų kolegijos vertinimu, net jeigu ir būtų pagrindas sutikti, kad turėtų būti taikomi sutarties 5 ir 8 punktai, jie pirmosios instancijos teismo išvadų nepakeistų, nes, kaip teisingai pastebi ieškovė, nurodytuose sutarties punktuose yra įtvirtintos pardavėjo teisės, kuriomis ieškovė akivaizdžiai pasinaudoti nepageidauja. Nustačius, kad užsakymas buvo pateiktas ir įvykdytas, ieškovės pasirinktas teisių gynimo būdas šioje byloje yra aiškus ir konkretus – reikalauti iš pirkėjo sumokėti kainą bei sutartyje nustatytas palūkanas. Esant alternatyviems sutartyje nustatytiems pardavėjo teisių gynimo būdams, pardavėjas, o ne pirkėjas, pasirenka savo teisių gynimo būdą. Trečiajam asmeniui priėmus prekes, jis vėliau jų vienašališkai atsisakyti priimti negali. Kaip nurodo apeliantai, jeigu prekės iš tiesų yra likvidžios ir šiuo metu trečiajam asmeniui praradusios aktualumą, jas realizuoti gali ir pats trečiasis asmuo, neperkeliant šios naštos ieškovei, kuri tinkamai ir sąžiningai įgyvendino savo sutartyje ir įstatyme nustatytas teises ir pareigas.

83Dėl palūkanų dydžio

8427.

85Apeliantai nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria ieškovei yra priteista

8612 099,09 Eur palūkanų suma. Teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad dalis apeliantų argumentų yra susijusi su neteisingai apskaičiuotu įsiskolinimu ir prekių nepriėmimu pagal PVM sąskaitą–faktūrą Nr. BIK0847920 ir PVM sąskaitą–faktūrą Nr. BIK0833678, dėl kurio teisingumo ir prekių priėmimo–perdavimo teisėjų kolegija pasisakė jau anksčiau šioje nutartyje. Atitinkamai, plačiau dėl šių argumentų teisėjų kolegija nepasisako.

8728.

88Apeliantai taip pat nurodė, kad „2017 m. birželio mėn. trečiasis asmuo yra atlikęs 1.554,36 EUR mokėjimą“, o kadangi atliekant mokėjimus visų pirma yra dengiamos priskaičiuotos palūkanos, priskaičiuotos palūkanos turi būti sumažintos šia suma. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, pažymi, kad apeliantai remiasi aplinkybėmis, kurių pirmosios instancijos teisme iš esmės ir nepagrindė: atsiliepime į ieškinį nurodyta, kad trečiasis asmuo yra pardavęs prekių už 1 554,36 Eur ir atlikęs mokėjimų už 462 503,82 Eur, kartu pažymėta, kad mokėjimą patvirtinančius rašytinius įrodymus pateiks vėliau. Tokie įrodymai taip ir nebuvo pateikti (CPK 178 straipsnis). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, apeliantai buvo nenuoseklūs palūkanų skaičiavimo klausimu bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, o šiuo atveju jie išlieka nenuoseklūs ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme. Darytina išvada, kad apeliantai apeliaciniame skunde padarė klaidą ir neįrodinėja naujų aplinkybių (trečiojo asmens atlikto 1 554,36 Eur mokėjimo), o grindžia ieškovės pripažįstamomis aplinkybėmis, kad ieškovė pirko už šią sumą prekes iš trečiojo asmens pagal 2017 m. birželio 7 d. PVM sąskaitą–faktūrą JST Nr. 2017-012.

8929.

90Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad buvo atliktas šalių suderintas priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas šiai sumai (kaip patvirtina ieškovė ir neneigia apeliantai) ir ji buvo nukreipta pagrindinei prievolei padengti, o ne palūkanoms, savaime nesudaro pagrindo išvadai, kad įskaitymas atliktas nesąžiningai ir / ar netinkamai.

9130.

92Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad sutartyje įmokų paskirstymo tvarka nėra aptarta, todėl taikomos CK nuostatos. Atliekant įskaitymą kelių skolų atveju laikomasi CK 6.54 ir 6.55 straipsniuose nustatytų įmokų skyrimo eiliškumo taisyklių (CK 6.138 straipsnis). CK 6.54 straipsnis reglamentuoja skolininko sumokėtų įmokų paskirstymo tvarką ir sutarties šalių veiksmus, vykdant sutartinius piniginius atsiskaitymus. Šio straipsnio 1–4 dalys nustato eilę, kuria įskaitomos skolininko sumokėtos sumos dengiant skolą, jeigu šalys sutartimi nesusitarė dėl skolininko mokamų įmokų paskirstymo tvarkos. Pagal įstatyme nustatytą eilę įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausia skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu; antrąja eile – palūkanoms; trečiąja eile – netesyboms mokėti; ketvirtąja eile – pagrindinei prievolei įvykdyti. Kasacinis teismas, aiškindamas CK 6.54 straipsnio 5 dalį, yra nurodęs, kad jeigu skolininkas, nesant šalių sutarties, pasiūlo kitokį įmokų paskirstymą ir kreditorius su tuo sutinka, įskaitydamas lėšas pagal skolininko pasiūlytą įmokos paskirstymo eiliškumą, laikoma, kad šalys susitarė dėl kitokio įmokų paskirstymo. Tačiau, nepaisant to, kokį įmokos paskirstymo eiliškumą nurodo skolininkas, kreditorius, jeigu su tuo nesutinka, turi teisę paskirstyti įmokas pagal CK 6.54 straipsnio 1–4 dalyse nurodytą eiliškumą arba, jeigu šalys yra sudariusios susitarimą dėl įmokų paskirstymo, pagal sutartyje aptartą eiliškumą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

932017 m. vasario 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-101-611/2017 24 punktą).

9431.

95Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantai byloje neįrodinėjo, jog jie siekė priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo kitokia tvarka, nei jį atliko ieškovė, t. y. įskaitymu padengti palūkanas. Tokios išvados nesudaro pagrindo padaryti ir bylos duomenys, nes

962017 m. rugpjūčio 3 d. trečiasis asmuo suderino skolas su ieškove (kurios buvo išdėstytos ieškovės 2017 m. birželio 30 d. ir 2017 m. liepos 31 d. skolos ir palūkanų pažymose), taigi pritarė atliktam įskaitymui. Esant šalių valios atlikti įskaitymą pasirinktai pagrindinei prievolei įvykdyti sutapčiai, laikytina, kad šalys susitarė dėl kitokio įmokų paskirstymo, nei nustatyta CK 6.54 straipsnio 1–4 dalyse.

9732.

98Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta anksčiau teisėjų kolegija konstatuoja, kad priteistinos palūkanos apskaičiuotos tinkamai, todėl dėl jų teisingumo padaryti kitokias išvadas, nei padarė pirmosios instancijos teismas, teisėjų kolegija apeliaciniame skunde nurodytais argumentais neturi pagrindo (CPK 185 straipsnis).

99Dėl laidavimo prievolės pasibaigimo

10033.

101Apeliaciniame skunde nurodoma, kad esant neterminuotam laidavimui ir nepareiškus reikalavimo, nukreipto į laiduotoją per 2 metus nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, laidavimas pasibaigia, todėl apelianto J. J. laidavimo sutartis, priešingai nei nurodyta sprendime, yra pasibaigusi (CK 6.89 straipsnio 1 dalis).

10234.

103Teisėjų kolegija su šiuo apeliacinio skundo argumentu nesutinka. Laidavimas yra papildoma, šalutinė prievolė, todėl CK 6.87 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad laidavimas galioja tol, kol galioja pagrindinė prievolė, o baigiasi kartu su pagrindine prievole, nepriklausomai nuo to, koks pagrindinės prievolės pabaigos pagrindas.

10435.

105Kaip matyti iš bylos duomenų, 2015 m. rugpjūčio 25 d. ieškovė ir J. J. sudarė laidavimo sutartį (toliau – laidavimo sutartis), kurioje pastarasis įsipareigojo atsakyti ieškovei visu savo turtu, jeigu trečiasis asmuo neįvykdys visų ar dalies prievolių pagal trečiojo asmens ir ieškovės sudarytą prekių pirkimo–pardavimo sutartį (laidavimo sutarties 2.1 punktas). Laidavimo sutarties 9.1 punkte nustatyta, kad ši laidavimo sutartis galioja iki visiško prievolių kreditoriui pagal trečiojo asmens ir ieškovės sudarytą prekių pirkimo–pardavimo sutartį įvykdymo.

10636.

107Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į laidavimo sutarties 9.1 punktą, esant aiškiam laidavimo sutarties šalių susitarimui dėl laidavimo galiojimo, CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia išvada grindžiama ir nuoseklia kasacinio teismo praktika, kurioje ne kartą pažymėta, kad kai sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo (kaip yra šiuo atveju), tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009; taip pat žr. 2009 m. liepos 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2009; 2012 m. birželio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2012; 2012 m. lapkričio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2012; 2015 m. liepos 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-436-611/2015).

108Dėl procesinės bylos baigties

10937.

110Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti teisėto ir pagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl jis paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

111Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo

11238.

113Ieškovė prašo iš apeliantų priteisti 510 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo, kurį sudaro atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidos. Pateikė išlaidas patvirtinančius dokumentus.

11439.

115Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės prašomas priteisti išlaidų dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose Rekomendacijose nustatyto maksimalaus priteistino išlaidų už tokio pobūdžio procesinio dokumento parengimą dydžio.

11640.

117Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad dalis apeliantų (K. S. ir M. G.) apeliacinio skundo atsisakė ir proporcingai atlygino ieškovei jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl likusi bylinėjimosi išlaidų dalis (255 Eur) priteistina ieškovei iš likusių dviejų apeliantų atsakovo J. J. ir trečiojo asmens UAB ,,JONO STATYBA“ lygiomis dalimis (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

118Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

119Panevėžio apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

120Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bikuvos“ prekyba (juridinio asmens kodas 284088150) iš atsakovo J. J. (asmens kodas ( - ) 127,50 Eur (vieną šimtą dvidešimt septynis eurus ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo.

121Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bikuvos“ prekyba (juridinio asmens kodas 284088150) iš trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,JONO STATYBA“ (juridinio asmens kodas 123439153) 127,50 Eur (vieną šimtą dvidešimt septynis eurus ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriame prašė solidariai priteisti iš... 8. 196 341,52 Eur skolą už prekes, 12 099,99 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio... 9. 2.... 10. Paaiškino, kad ieškovė ir trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė... 11. 3.... 12. Trečiasis asmuo už pirktas prekes sutartu terminu neapmokėjo 196 341,52 Eur... 13. 4.... 14. Ieškovė ir atsakovai K. S., J. J. ir M. G. taip pat sudarė laidavimo... 15. 2016 m. gegužės 10 d. laidavimo sutartį su M. G.. Laidavimo sutartimis... 16. 5.... 17. Ieškovė informavo atsakovus apie neapmokėtą trečiojo asmens 208 440,61 Eur... 18. 6.... 19. Atsakovai ir trečiasis asmuo atsiliepime sutiko, kad trečiasis asmuo yra... 20. 2016 m. birželio 17 d. PVM sąskaitoje–faktūroje Nr. BIK0847920 ir 2016 m.... 21. 7.... 22. Trečiojo asmens užsakytos ir neatsiimtos fibrocementinės plokštės... 23. 8.... 24. Trečiasis asmuo už ginčijamas prekes nesumokėjo ir avanso, todėl neatliko... 25. 9.... 26. Atitinkamai mažinant ieškovės reikalavimą, turėtų būti perskaičiuojamos... 27. II.... 28. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 29. 10.... 30. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. sausio 9 d. sprendimu ieškinį... 31. 2017 m. spalio 2 d. nutartimi, paliko galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.... 32. 11.... 33. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovai ir trečiasis asmuo iš dalies... 34. 12.... 35. Teismas, spręsdamas dėl ginčijamos skolos dalies, t. y. pareigos... 36. III.... 37. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 38. 13.... 39. Apeliaciniame skunde atsakovai J. J. ir trečiasis asmuo UAB „JONO STATYBA“... 40. 13.1.... 41. Trečiajam asmeniui neperėmus prekių, laikytina, kad prekės niekada nebuvo... 42. 13.2.... 43. Apeliantai nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria ieškovei yra... 44. 12 099,09 Eur palūkanų suma, nes atsakovai neperėmė prekių, už kurias... 45. 13.3.... 46. Esant neterminuotam laidavimui ir nepareiškus reikalavimo, nukreipto į... 47. 14.... 48. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo skundą atmesti, o... 49. 14.1.... 50. Trečiasis asmuo prekes gavo ir privalo už jas sumokėti. Šį faktą... 51. 14.2.... 52. Atsakovų laidavimas yra terminuotas pagal sutartį, todėl apeliaciniame... 53. Teisėjų kolegija... 54. IV.... 55. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 56. 15.... 57. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 58. Dėl bylos nagrinėjimo pagal apeliacinį skundą ribų... 59. 16.... 60. Atsakovai J. J., K. S., M. G. ir trečiasis asmuo UAB ,,JONO STATYBA“... 61. 17.... 62. 2018 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas atsakovo K. S.... 63. 18.... 64. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartimi K. S. apeliacinio... 65. 19.... 66. 2018 m. spalio 29 d. gautas atsakovės M. G. pareiškimas dėl apeliacinio... 67. 20.... 68. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. lapkričio 8 d. nutartimi M. G. apeliacinio... 69. 21.... 70. Atsižvelgiant į tai, bylos, pagal pateiktą apeliacinį skundą, ribos yra... 71. Dėl skolos už prekes, kurių vertė 71 377,77 Eur... 72. 22.... 73. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos išvadomis, kad trečiasis asmuo... 74. Nr. BIK0833678, kurių vertė yra 71 377,77 Eur. Apeliantų teigimu, ieškovė... 75. 23.... 76. Teisėjų kolegija su apeliantų argumentais nesutinka. Bylos duomenys... 77. 24.... 78. Vykdant sutartį trečiojo asmens statybos darbų vadovas M. A. elektroniniu... 79. 25.... 80. Teisėjų kolegijos vertinimu, paminėtos sutarties sąlygos ir kitos anksčiau... 81. 26.... 82. Apeliantai taip pat apeliaciniame skunde tik deklaratyviai remiasi sutarties 5... 83. Dėl palūkanų dydžio... 84. 27.... 85. Apeliantai nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria ieškovei yra... 86. 12 099,09 Eur palūkanų suma. Teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad... 87. 28.... 88. Apeliantai taip pat nurodė, kad „2017 m. birželio mėn. trečiasis asmuo... 89. 29.... 90. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad buvo atliktas šalių suderintas... 91. 30.... 92. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad sutartyje įmokų paskirstymo tvarka... 93. 2017 m. vasario 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-101-611/2017 24... 94. 31.... 95. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantai byloje neįrodinėjo, jog jie siekė... 96. 2017 m. rugpjūčio 3 d. trečiasis asmuo suderino skolas su ieškove (kurios... 97. 32.... 98. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta anksčiau teisėjų kolegija konstatuoja,... 99. Dėl laidavimo prievolės pasibaigimo... 100. 33.... 101. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad esant neterminuotam laidavimui ir... 102. 34.... 103. Teisėjų kolegija su šiuo apeliacinio skundo argumentu nesutinka. Laidavimas... 104. 35.... 105. Kaip matyti iš bylos duomenų, 2015 m. rugpjūčio 25 d. ieškovė ir J. J.... 106. 36.... 107. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsižvelgiant į laidavimo sutarties 9.1... 108. Dėl procesinės bylos baigties... 109. 37.... 110. Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 111. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo... 112. 38.... 113. Ieškovė prašo iš apeliantų priteisti 510 Eur bylinėjimosi išlaidų... 114. 39.... 115. Teisėjų kolegijos vertinimu, ieškovės prašomas priteisti išlaidų dydis... 116. 40.... 117. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad dalis apeliantų (K. S. ir M. G.)... 118. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 119. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. sprendimą palikti... 120. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bikuvos“ prekyba... 121. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bikuvos“ prekyba...