Byla 2KT-45/2007
Dėl šios bylos perdavimo kitos apygardos apylinkės teismui

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su ieškovo A. B. 2007 m. birželio 6 d. nušalinimo pareiškimu Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjams civilinėje byloje Nr. 2-20-559/2007 ir prašymu dėl šios bylos perdavimo kitos apygardos apylinkės teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2007 m. birželio 11 d. buvo gautas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2007 m. birželio 8 d. raštu persiųstas ieškovo A. B. 2007 m. birželio 6 d. nušalinimo pareiškimas Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjams civilinėje byloje Nr. 2-20-559/2007 pagal ieškovų A. B., A. A.-B. ir V. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl žalos, padarytos Kauno miesto apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo teisėjų veikslais, atlyginimo, ir prašymas perduoti šią civilinę bylą nagrinėti kitos apygardos apylinkės teismui, kad ji būtų išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau, remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Nušalinimo pareiškime teigiama, jog į 2007 m. gegužės 16 d. parengiamąjį teismo posėdį neatvykus atsakovo atstovui, kuriam buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį, bylą nagrinėjanti teisėja J. Bučmienė nepagrįstai atsisakė patenkinti ieškovo A. B. prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 230 str. 2 d.), pripažinusi atsakovo dalyvavimą teismo posėdyje būtinu, nors tokį procesinį sprendimą, anot ieškovo, teisėja galėjo padaryti tik CPK 246 straipsnio trečiosios dalies pagrindu teisminio nagrinėjimo metu. Be to, ieškovas nurodo, kad teisėja J. Bučmienė parengiamojo teismo posėdžio metu nepagrįstai atmetė CPK 635 straipsnio pagrindu pateiktą prašymą dėl faktinių aplinkybių konstatavimo. Ieškovo manymu, tokie teisėjos veiksmai prieštarauja įstatymui ir rodo jos šališkumą bei išankstinę nuomonę dėl palankaus atsakovui teismo sprendimo priėmimo. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjų šališkumą ieškovas grindžia administraciniu pavaldumu Kauno apygardos teismui. Jonavos rajono apylinkės teismo šališkumą ieškovas motyvuoja taip pat tuo, kad yra sąmoningai vilkinamas civilinės bylos Nr. 2-187-660/2007 nagrinėjimas, siekiant, kad nebūtų priimtas ieškovams palankus teismo sprendimas.

3Nušalinimo pareiškimas atmestinas.

4Konkretūs teisėjo nušalinimo (nusišalinimo) pagrindai civiliniame procese nustatyti CPK 65 ir 66 straipsniuose. Teisėjui taip pat neleidžiama pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą, jeigu yra CPK 71 straipsnyje nurodytos aplinkybės. Nušalinimo pareiškimas turi būti motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.), negali būti grindžiamas prielaidomis ir kitokiais teiginiais, neturinčiais įrodomosios vertės. Kaip ir visomis procesinėmis teisėmis, nušalinimo teise negali būti piktnaudžiaujama (CPK 42 str. 5 d., 95 str.).

5Ieškovas A. B. bylą nagrinėjančios Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjos J. Bučmienės galimą šališkumą argumentuoja tuo, kad į 2007 m. gegužės 16 d. parengiamąjį teismo posėdį neatvykus atsakovo atstovui, kuriam buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį, teisėja atsisakė patenkinti prašymą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 230 str. 2 d.), pripažinusi atsakovo dalyvavimą teismo posėdyje būtinu, nors tokį procesinį sprendimą, anot ieškovo, teisėja galėjo padaryti tik CPK 246 straipsnio trečiosios dalies pagrindu teisminio nagrinėjimo metu.

6Nušalinimo pareiškime nurodyti argumentai iš esmės yra susiję su atskirų procesinių veiksmų atlikimu nagrinėjant civilinę bylą. Tačiau procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas savaime negali būti vertinama kaip teisėjo šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo nušalinimo pagrindas, kadangi įstatymas reikalauja, jog nušalinimo pareiškimas, siekiant užtikrinti greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą, būtų motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.) ir pareikštas tik esant vienam iš CPK 64-66, 71 straipsniuose nustatytų pagrindų. Beje, atkreiptinas dėmesys, kad Konstitucinis Teismas 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarime išaiškino, kad ,,net ir tuo atveju, kai yra visos CPK numatytos sąlygos sprendimui už akių priimti, teismas, vadovaudamasis inter alia teisingumo, protingumo principais, turi įgaliojimus nuspręsti, ar priimti sprendimą už akių, ar tokio sprendimo nepriimti“.

7Ieškovo A. B. abejonė dėl galimo visų kitų Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjų šališkumo motyvuojama taip pat ir administraciniu pavaldumu Kauno apygardos teismui. Tačiau ši aplinkybė a priori (lot. – iš anksto) nepatvirtina abejonių dėl galimo visų atitinkamo teismo teisėjų šališkumo šioje byloje, o konkrečių teisėjų nušalinimo motyvų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, jog nė vienas Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas negali nagrinėti šios civilinės bylos, pareiškime nėra nurodyta.

8Be to, nors ieškovas A. B. prašo perduoti bylą nagrinėti kitam teismui argumentuodamas tuo, kad tokiu būdu ji bus išnagrinėta operatyviau ir ekonomiškiau (CPK 35 str. 1 d.), pareiškime nenurodyta jokių tokio prašymo pagrįstumą įrodančių aplinkybių.

9Remiantis aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, pripažintina, jog nušalinimo pareiškime reiškiama nuomonė dėl Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjų šališkumo yra grindžiama tik prielaida, subjektyvia pareiškėjo nuomone, todėl neduoda pagrindo išvadai, kad kurie nors šio teismo teisėjai subjektyviąja ar objektyviąja prasme būtų suinteresuoti šios bylos baigtimi, todėl konstatuotina, kad CPK 65 ir 66 straipsniuose numatytų pagrindų tenkinti nušalinimo pareiškimą nėra, dėl ko jis atmestinas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

11Atmesti ieškovo A. B. 2007 m. birželio 6 d. nušalinimo pareiškimą Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjams civilinėje byloje Nr. 2-20-559/2007.

Proceso dalyviai
Ryšiai