Byla 2KT-66/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su ieškovo A. B. pareiškimu dėl Jonavos rajono apylinkės teismo bei Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-5-737/2011 nagrinėjimo bei šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta iš Jonavos rajono apylinkės teismo atsiųsta civilinė byla Nr. 2-5-737/2011 pagal ieškovų A. B., A. A.-B. ir V. B. A. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo dėl Jonavos rajono apylinkės teismo J. P., Jonavos rajono apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo nušalinimo. Šioje civilinėje byloje pareiškėjas A. B. 2011 m. sausio 20 d. pateikė pareiškimą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-5-737/2011 nagrinėjimo. Pareiškime nurodė, jog ši civilinė byla yra tiesiogiai susijusi su Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civiline byla Nr. 2-2649-221/2009 ir Jonavos rajono apylinkės teismo baudžiamąją byla Nr. 1-15-831/2009, kuri buvo sufabrikuota Generalinės prokuratūros užsakymu tikslu pridengti įvykdytą nusikaltimą sufabrikavus baudžiamąją bylą Nr. 1-105/2005, kad „išplautų“ civilinę bylą Nr. 2-2649-221/2009, kurios metu galėjo būti demaskuota nusikalstama Generalinės Prokuratūros, Lietuvos Advokatūros, Kauno miesto apylinkės, Kauno miesto apygardos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo organizuota nusikalstama veika vagiant, sukčiaujant, prievartaujant turtą ir kyšininkaujant pareiškėjo ir jo artimų atžvilgiu.

3Jonavos rajono apylinkės teismas 2010 m. sausio 20 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo prašymą dėl nušalinimo ir už piktnaudžiavimą nušalinimo teise pritaikė pareiškėjui A. B. 1 000 Lt baudą. Konstatavo, jog pareiškėjas nušalinimą bylą nagrinėjantiems teisėjams, Jonavos rajono apylinkės teismui bei Kauno apygardos teismui reiškia dešimtą kartą. Pareiškėjas ne tik nesirūpina greitu bylos išnagrinėjimu, bet priešingai, prieš kiekvieną bylos nagrinėjimą, vengdamas priimti jo nurodytu adresu teismo siunčiamus procesinius dokumentus, nesąžiningai naudojasi savo procesinėmis teisėmis, vilkina civilinės bylos nagrinėjimą, tokiu būdu sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos nagrinėjimą ir išsprendimą.

4Pareiškėjas atskiruoju skundu kreipėsi į Kauno apygardos teismą prašydamas Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartį panaikinti ir perduoti nušalinimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, jog sprendžiant teisėjų nušalinimo klausimą buvo pažeistas LR CPK 69 straipsnis.

5Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 5 d. nutartimi Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 20 d. nutartį panaikino ir perdavė pareiškimo dėl teisėjų nušalinimo priėmimo klausimą spręsti Jonavos rajono apylinkės teismo pirmininkui.

6Jonavos rajono apylinkės teismas raštu persiuntė civilinę bylą Nr. 2-5-737/2011 su pareiškėjo prašymu dėl Jonavos rajono apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo nušalinimo išspręsti Lietuvos apeliaciniam teismui.

7Prašymas dėl teisėjų nušalinimo ir bylos perdavimo nagrinėti kitos apygardos apylinkės teismui atmestinas.

8Viena iš asmens teisės į tinkamą teismo procesą garantijų yra užtikrinimas, kad šalių ginčą nagrinėtų nepriklausomas ir nešališkas teismas. Teismo nešališkumas yra užtikrinamas įvairiomis procesinėmis priemonėmis, pvz., nušalinimu, nusišalinimu (CPK 64-66, 71 straipsniai). Teisėjo (teisėjų) nušalinimo teisės įgyvendinimas civilinio proceso įstatymo yra siejamas su absoliučių nušalinimo pagrindų, įtvirtintų CPK 65 straipsnyje, bei CPK 66 straipsnyje nurodytų kitų teisėjo nušalinimo pagrindų egzistavimu. Kadangi ieškovo A. B. pareiškime yra suformuluotas prašymas nušalinti visus Jonavos rajono apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo teisėjus nuo civilinės bylos Nr. 2-5-737/2011 nagrinėjimo, todėl šio nušalinimo pareiškimo nagrinėjimas priskirtinas Lietuvos apeliacinio teismo kaip aukštesnės pakopos teismo kompetencijai (CPK 69 str. 1 d.).

9Teisėjui (teisėjams) pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tuo atveju, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi. Įstatymas nenustato baigtinio tokių aplinkybių sąrašo, tačiau visais atvejais abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais, o ne tik asmenų samprotavimais ir prielaidomis. Aplinkybių, sudarančių teismo nušalinimo pagrindą, egzistavimą turi įrodyti teismo nušalinimo pareiškimą teikiantis dalyvaujantis byloje asmuo (CPK 12 str.).

10Nagrinėjamu atveju ieškovas A. B. nušalinimą visiems Jonavos rajono apylinkės teismo bei Kauno apygardos teismo teisėjams reiškia CPK 65 straipsnio pirmosios dalies 5 punkte įtvirtintu pagrindu dėl jų tiesioginio suinteresuotumo bylos baigtimi, o taip pat CPK 66 straipsnyje įtvirtintu subjektyviuoju nušalinimo pagrindu, esant aplinkybių, kurios kelia abejonių šių teisėjų nešališkumu.

11Vadovaujantis CPK 65 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintu absoliučiu teisėjo nušalinimo pagrindu, teisėjas privalo nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo arba jam gali būti pareikštas nušalinimas, jeigu jis pats, jo sutuoktinis (sugyventinis) arba jo artimieji giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi. Bylą nagrinėjančio teisėjo, jo sutuoktinio arba artimojo giminaičio suinteresuotumas bylos baigtimi šiame kontekste reiškia tai, jog bylos baigtis gali tiesiogiai arba netiesiogiai paveikti jų subjektines teises ir pareigas. Ieškovas A. B. nenurodo jokių aplinkybių ir nepateikia jokių įrodymų, kokią įtaką civilinės bylos Nr. 2-5-737/2011 baigtis gali turėti visų Jonavos rajono apylinkės teismo bei Kauno apygardos teismo teisėjų subjektinėms teisėms ir pareigoms. Todėl ieškovo A. B. pareiškimas dėl teisėjų nušalinimo CPK 65 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtintu pagrindu yra atmestinas.

12Kiti ieškovo nušalinimo pareiškime nurodyti argumentai yra iš esmės susiję su teismų procesinių veiksmų atlikimu ir procesinių sprendimų priėmimu Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjant civilinę bylą 2-2649-221/2009, Jonavos rajono apylinkės teisme nagrinėjant baudžiamąsias bylas Nr. 1-15-831/2009 ir Nr. 1-105/2005. Pažymėtina, jog atskirų procesinių veiksmų atlikimas ar procesinių sprendimų priėmimas byloje pagal įstatymą a priori (lot. – iš anksto) negali būti vertinama kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas. Nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi procesinę teisę įstatymo nustatyta apeliacine bei kasacine tvarka juos skųsti aukštesnės instancijos teismui, taip pat procesiniam sprendimui peržiūrėti gali pasinaudoti proceso atnaujinimo institutu, jeigu tam yra įstatyme nustatytos sąlygos.

13Šioje nagrinėjamoje byloje jau buvo reikšti nušalinimai Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjams ir Kauno apygardos teismo teisėjams, motyvuojant tuo, kad bylą nagrinėjantys teisėjai tyčia vilkina bylų nagrinėjimą, atlieka neteisėtus ir nusikalstamus veiksmus bylose. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. birželio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-45/2007, 2007 m. gruodžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-92/2007, 2008 m. spalio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-70/2008, 2009 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-37/2009 ir 2010 m. balandžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2KT-23/2010 ankstesnius pareiškimus atmetė kaip nepagrįstus. Pareiškėjo pakartotinai paduotame nušalinimo pareiškime neįrodyti bendro pobūdžio teiginiai apie teismų ir teisėjų nusikalstamus veiksmus bylose diskredituoja ne tik šio teismo teisėjus, bet ir visą teisminę valdžią. Kaip ir ankstesniuose pareiškimuose paduotuose dėl Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjų ir Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo, šiame pareiškime išdėstyti argumentai (neva yra vilkinamas su ieškovais susijusių bylų nagrinėjimas šiame teisme, teisėjai procese sąmoningai atlieka tokius nusikalstamus veiksmus, kad pakenktų ieškovams ir pan.) yra akivaizdžiai nepagrįsti. Tokie pareiškėjo veiksmai, kai atmetus ieškovų pareikštus teismo nušalinimo pareiškimus, kaip akivaizdžiai nepagrįstus, tam pačiam teismui vėl reiškiamas akivaizdžiai nepagrįstas nušalinimo pareiškimas, vertintini kaip piktnaudžiavimas teismo nušalinimo teise, sąmoningai vilkinant bylos nagrinėjimą (CPK 95 str. 1 d.). Už naudojimąsi teismo nušalinimo teise ne pagal šios teisės paskirtį ieškovui A. B. skirtina 2 000 (dviejų tūkstančių litų) bauda (CPK 95 str. 2 d.).

14Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, ieškovo A. B. pareiškimas dėl Jonavos rajono apylinkės teismo ir Kauno apygardos teismo teisėjų nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-5-737/2011 nagrinėjimo netenkintinas. Atmetus pareiškimą, nėra pagrindo spręsti klausimo dėl šios civilinės bylos perdavimo nagrinėti kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiam apylinkės teismui. Už piktnaudžiavimą teismo nušalinimo teise pareiškėjui skirtina 2 000 Lt bauda.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 69 straipsniu, 106 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

16Ieškovo A. B. pareiškimą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo bei Kauno apygardos teismo nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2-5-737/2011 nagrinėjimo atmesti.

17Ieškovui A. B. (a/k (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini)) už piktnaudžiavimą procesine nušalinimo teise paskirti 2 000 (dviejų tūkstančių) Lt baudą.

Proceso dalyviai
Ryšiai